Grafikoni

Dodavanje i uklanjanje naslova u grafikonu

Dodavanje i uklanjanje naslova grafikona

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Da biste olakšali grafikona da biste shvatili, možete dodati naslove, kao što su naslov grafikona i naslove osi, na bilo koju vrstu grafikona. Naslovi osi obično su dostupni za sve osi koje se mogu prikazati na grafikonu, uključujući osi dubine (nizova) na 3D grafikonima. Neke vrste grafikona (kao što su polarnih grafikona) imaju osi, ali ne mogu prikazati naslove osi. Ne možete dodati naslove osi grafikona koji nemaju osi (kao što je tortni ili prstenasti grafikoni).

Raspršeni grafikon s naslovima osi

U ovom raspršeni grafikon prikazuje naslov koji je centriran iznad grafikona i osi s vodoravne i okomite osi.

Možete povezati i naslova grafikona i osi s odgovarajućim tekstom u ćelijama radni list stvaranjem referenci na te ćelije. Povezani naslovi na grafikonu automatski se ažuriraju promjenama odgovarajući tekst na radnom listu. Ako više ne želite da se naslovi prikazuju, možete ih ukloniti s grafikona.

Kada stvorite grafikon, pojavit će se okvir s naslovom iznad grafikona. Možete jednostavno potvrdite taj okvir i upišite naslov, oblikovati onako kako želite, a zatim premjestiti na drugo mjesto na grafikonu.

 1. Kliknite okvir Naslov grafikona i unesite naslov.

  Da biste započeli novi redak u naslovu, pritisnite Alt+Enter.

 2. Da biste promijenili položaj naslova, kliknite gumb Elementi grafikona Gumb Elementi grafikona uz gornji desni kut grafikona.

 3. Kliknite strelicu pokraj mogućnosti Naslov grafikona, a zatim kliknite Centrirani preklapajući ili Dodatne mogućnosti da biste vidjeli druge mogućnosti.

  Chart Title flyout menu

  Okvir s naslovom možete povući na željeno mjesto.

 4. Da biste oblikovali naslov, kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim klikniteOblikovanje naslova grafikona te odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

 1. Kliknite unutar grafikona na koji želite dodati naslove osi.

 2. Kliknite gumb Elementi grafikona Gumb Elementi grafikona uz gornji desni kut grafikona.

 3. Potvrdite okvir Naslovi osi.

  U grafikon se dodaju naslovi za primarne vodoravne i okomite osi.

 4. Ako imate trodimenzionalni grafikon ili ako se na njemu nalazi sekundarna vodoravna i okomita os, kliknite strelicu pokraj mogućnosti Naslovi osi, a zatim kliknite Dodatne mogućnosti te odaberite naslove za dubinske ili sekundarne osi koje želite dodati.

  Izbornička potpaleta Naslovi osi

 5. Kliknite svaki okvir Naslov osi koji se pojavi na grafikonu te upišite željeni tekst.

  Da biste započeli novi redak u naslovu, pritisnite Shift+Enter.

 6. Da biste oblikovali naslove osi, kliknite ih desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikovanje naslova osi te odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Ako za naslove osi želite koristiti tekst na radnom listu, naslove povežite s ćelijama na radnom listu u kojima se nalazi taj tekst. Povezani se naslovi na grafikonu automatski mijenjaju u skladu s promjenama tog istog teksta na radnom listu.

 1. Na grafikonu, kliknite naslov grafikona ili osi koji želite povezati s ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite unutar traka formule, a zatim upišite znak jednakosti (=).

 3. Na radnom listu odaberite ćeliju koja sadrži tekst koji želite koristiti kao naslov osi.

 4. Pritisnite ENTER.

Kliknite da biste odabrali naslov grafikona ili osi koji želite izbrisati, a zatim pritisnite tipku DELETE. Ili, učinite sljedeće:

 1. Kliknite unutar grafikona na koji želite dodati naslove osi.

 2. Kliknite gumb Elementi grafikona Gumb Elementi grafikona uz gornji desni kut grafikona.

 3. Poništite potvrdni okvir za bilo koji naslov koji želite izbrisati.

 1. Kliknite unutar grafikona na koji želite dodati naslov.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Naslov grafikona.

  Slika vrpce

 3. Kliknite Centrirani preklapajući naslov ili Iznad grafikona.

 4. U tekstni okvir Naslov grafikona, koji će se pojaviti na grafikonu, upišite željeni tekst.

  Da biste započeli novi redak, pritisnite ENTER. Da biste umetnuli prijelom retka, kliknite da biste postavili pokazivač na mjesto na koje želite prelomiti redak, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst u okvir naslov, učinite sljedeće:

  1. Kliknite u okvir naslov, a zatim odaberite tekst koji želite oblikovati.

  2. Na mini alatnoj traci kliknite željene mogućnosti oblikovanja.

   Možete koristiti i gumbi za oblikovanje na vrpci (karticaPočetna stranica , grupa Font ). Da biste oblikovali naslov cijelu, desnom tipkom miša, kliknite Oblikovanje naslova grafikona, a zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

 • Prilagođava veličinu okvira naslov na veličinu teksta. Ne možete promijeniti veličinu okvir naslov i tekst se može postati odbacuje decimalni dio broja ako ne stane u maksimalne veličine.

 • Možete dodavati samo jedan naslov grafikona. Ako želite koristiti drugi naslov ili naslov sub, nacrtajte tekstni okvir na grafikon i premjestite je na željeno mjesto (Alati za grafikone, kartica izgled , grupi UmetanjeTekstnog okvira).

 • Naslov na drugo mjesto ručno možete premjestiti povlačenjem okvir naslov na željeno mjesto.

 1. Kliknite unutar grafikona na koji želite dodati naslove osi.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Naslovi osi.

  Slika vrpce

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali naslov primarnoj vodoravnoj osi (osi kategorije), kliknite Naziv primarne vodoravne osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

   Ako grafikon ima sekundarnu vodoravnu os, možete kliknuti i Naziv sekundarne vodoravne osi.

  • Da biste dodali naslov primarna okomita os (vrijednost), kliknite Naziv primarne okomite osi ili Naslov sekundarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

   Ako grafikon ima sekundarnu okomitu os, možete kliknuti i Naslov sekundarne okomite osi.

  • Da biste dodali naslov osi dubine (osi nizova), kliknite Naziv dubinske osi, a zatim željenu mogućnost.

   Ova je mogućnost dostupna samo ako je odabrani grafikon pravi 3D grafikon, kao što je 3D stupčasti grafikon.

 4. U tekstni okvir Naslov osi, koji će se pojaviti na grafikonu, upišite željeni tekst.

  Da biste započeli novi redak, pritisnite ENTER. Da biste umetnuli prijelom retka, kliknite da biste postavili pokazivač na mjesto na koje želite prelomiti redak, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst u okvir naslov, učinite sljedeće:

  1. Kliknite u okvir naslov, a zatim odaberite tekst koji želite oblikovati.

  2. Na mini alatnoj traci kliknite željene mogućnosti oblikovanja.

   Možete koristiti i gumbi za oblikovanje na vrpci (karticaPočetna stranica , grupa Font . Da biste oblikovali naslov cijelu, desnom tipkom miša, kliknite Oblikovanje naslova osi, a zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

   Napomene: 

   • Promijenite li grafikon u vrstu koja ne podržava naslove grafikona (poput tortnog grafikona), naslovi osi se više neće prikazivati. Naslovi će se ponovno pojaviti vratite li se na vrstu grafikona koja podržava naslove osi.

   • Naslovi osi koji su prikazani za sekundarne osi nestat će promijenite li grafikon u vrstu koja ne prikazuje sekundarne osi.

 1. Na grafikonu kliknite naslov grafikona ili osi koji želite povezati s ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite traka formule, a zatim upišite znak jednakosti (=).

 3. Odaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koje želite prikazati na grafikonu.

  U traku formule također možete upisati referencu na ćeliju radnog lista. Uključite znak jednakosti i naziv lista, nakon čega slijedi uskličnik, na primjer: =List1!F2

 4. Pritisnite tipku ENTER.

 1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

  Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste uklonili naslov grafikona, na kartici raspored u grupi Natpisi , kliknite Naslov grafikona, a zatim kliknite nijedno.

   Slika vrpce

  • Da biste uklonili naslov osi na kartici raspored u grupi Natpisi , kliknite Naslov osi, kliknite željenu vrstu naslova osi koju želite ukloniti i zatim kliknite nijedno.

  • Da biste brzo uklonili naslov grafikona ili osi, kliknite naslov, a zatim pritisnite tipku DELETE. Možete desnom tipkom miša kliknite naslov grafikona ili osi, a zatim kliknite Izbriši.

  • Da biste uklonili grafikon ili naslove osi odmah nakon što ste ih dodali, kliknite Poništi na Alatnoj traci za brzi pristupili možete pritisnuti CTRL + Z.

Možete dodati naslov grafikona.

A chart with a title and axis titles

Odaberite stil citata koji ćete koristiti kao referentni u programu Publisher 2013. Naslov grafikona

Zajednički koristi radnu knjigu Naslovi osi

 1. Ovaj se korak odnosi samo na Word 2016 za Mac: Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite Dodavanje elementa grafikona > Naslov grafikona, a zatim kliknite željenu mogućnost naslov.

 4. Upišite naslov u okvir Naslov grafikona .

  Da biste oblikovali naslov, odaberite tekst u okvir naslov, a zatim na kartici Polazno , u odjeljku Fontodaberite oblikovanje koje želite.

Naslov svakog os možete dodati na grafikonu. Naslovi osi obično su dostupni za sve osi koje se mogu prikazati na grafikonu, uključujući osi dubine (nizova) na 3D grafikonima.

Neke vrste grafikona (kao što su polarnih grafikona) imaju osi, ali ne mogu prikazati naslove osi. Vrste grafikona koji nemaju osi (kao što je Tortni i prstenasti grafikoni) ne možete prikazati ni Naslovi osi.

A chart with a title and axis titles

Odaberite stil citata koji ćete koristiti kao referentni u programu Publisher 2013. Naslov grafikona

Zajednički koristi radnu knjigu Naslovi osi

 1. Ovaj se korak odnosi samo na Word 2016 za Mac: Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite Dodavanje elementa grafikona > Naslovi osi, a zatim odaberite neku mogućnost naslov osi.

 4. Upišite tekst u okvir Naslov osi .

  Da biste oblikovali naslov, odaberite tekst u okvir naslov, a zatim na kartici Polazno , u odjeljku Fontodaberite oblikovanje koje želite.

Možete dodati naslov grafikona.

A chart with a title and axis titles

Odaberite stil citata koji ćete koristiti kao referentni u programu Publisher 2013. Naslov grafikona

Zajednički koristi radnu knjigu Naslovi osi

Slijedite ove korake za dodavanje naslova na grafikon u programu Excel ili Mac 2011, Word 2011 za Mac i PowerPoint za Mac 2011.

 1. Ovaj se korak odnosi samo na Word za Mac 2011: Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 3. U odjeljku oznake, kliknite Naslov grafikona, a zatim onaj koji želite.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Odaberite tekst u okvir Naslov grafikona , a zatim upišite naslov grafikona.

  Da biste oblikovali naslov, odaberite tekst u okvir naslov, a zatim na kartici Polazno , u odjeljku Fontodaberite oblikovanje koje želite.

Naslov svakog os možete dodati na grafikonu. Naslovi osi obično su dostupni za sve osi koje se mogu prikazati na grafikonu, uključujući osi dubine (nizova) na 3D grafikonima.

Neke vrste grafikona (kao što su polarnih grafikona) imaju osi, ali ne mogu prikazati naslove osi. Vrste grafikona koji nemaju osi (kao što je Tortni i prstenasti grafikoni) ne možete prikazati ni Naslovi osi.

A chart with a title and axis titles

Odaberite stil citata koji ćete koristiti kao referentni u programu Publisher 2013. Naslov grafikona

Zajednički koristi radnu knjigu Naslovi osi

 1. Ovaj se korak odnosi samo na Word za Mac 2011: Na izborniku Prikaz kliknite Raspored za ispis.

 2. Kliknite grafikon, a zatim karticu Izgled grafikona.

 3. U odjeljku oznake, kliknite Naslovi osi, pokažite na koje želite dodati naslove osi i zatim kliknite željenu mogućnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Odaberite tekst u okviru Naslov osi, a zatim upišite naslov osi.

  Da biste oblikovali naslov, odaberite tekst u okvir naslov, a zatim na kartici Polazno , u odjeljku Fontodaberite oblikovanje koje želite.

Vidi također

Promijenili položaj naslova grafikona

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×