Dodavanje i Prilagodba oblika datuma i vremena

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

U ovom se članku opisuje način na koji Microsoft Office Access pohranjuje datum i vrijeme informacije kako dodati datum i vrijeme polja tablice, obrasce i izvješća te kako možete prilagoditi oblik datuma i vremena u skladu s potrebama.

Što Vas zanima?

Razumijevanje oblici datuma i vremena

Dodavanje polja datuma/vremena

Oblikovanje polja datuma/vremena

Dodavanje datuma pomoću alata za odabir datuma

Navedite oblik za unos podataka datuma i vremena pomoću maske za unos

Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste promijenili način prikaza datuma i vremena

Razumijevanje oblici datuma i vremena

Datum i vrijeme možete biti unesena u bazi podataka, a zatim prikazuju u nekoliko oblika. Dugo oblike i Access automatski prikazuje datum i vrijeme u opći datum. Datumi koji se pojavljuju kao, mm/dd/gggg u SAD- a kao "," mm/dd/gggg izvan Sjedinjenih Država su mm mjesec, dd je dan i gggg predstavlja godinu. Vrijeme prikazuje se kao HH: mm: ss AM/PM, pri čemu je hh sat, mm minute, a ss sekunde.

Ta automatskog oblikovanja za datume i vremena ovisi o zemljopisni naveden u postavkama sustava Windows regionalne i jezične odrednice na vašem računalu. Na primjer, u Europi i mnogim dijelovima Azije, ovisno o tome gdje se nalazite možda vidite datum i vrijeme kao 28.11.2006 12:07:12 poslije Podne ili 28/11/2006 12:07:12 poslije Podne. U Sjedinjenim Američkim Državama, prikazat će 11/28/2006 12:07:12 poslije Podne. Dodatne informacije o tome kako promijeniti postavke regionalne i jezične mogućnosti potražite u članku Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste promijenili način prikaza datuma i vremena, u nastavku ovog članka.

Nije moguće promijeniti te automatskog oblikovanja pomoću prilagođeni prikaz. Međutim, oblik prikaza koji ste odabrali neće utjecati načina unosa podataka ili način na koji Access pohranjuje tih podataka. Ako, na primjer, unesite datum u obliku Europske poput 28.11.2006, a imate tablicu, obrazac ili izvješće koje se vrijednost prikazivati kao 11/28/2006.

Access automatski pruža određenu razinu provjere valjanosti podataka vezanih uz datum i vrijeme oblikovanja. Na primjer, ako unesete daju neispravni datum, kao što je 32.11.2006, pojavljuje se poruka i želite imati mogućnost unošenja nove vrijednosti ili pretvaranja polja iz podataka datuma i vremena vrste za vrstu podataka tekst. Valjani raspon vrijednosti datuma od -657.434 (siječanj 1, 100 N.E.) do 2.958.465 (prosinac 31, 9999 N.E.). Valjani raspon vrijednosti od.0 do.9999 ili 23:59:59.

Vrh stranice

Dodavanje polja datuma/vremena

Da biste koristili datuma i vremena u bazi podataka, pokrenite stvaranjem polja datuma/vremena u jednu ili više tablica baze podataka. Postavke za polja datuma ili vremena uvijek se nalazi u tablici, ali vrijednost datuma ili vremena mogu se prikazati u tablicu, obrazac ili izvješće.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite raditi, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. U gornjem dijelu dizajnera tablice, odaberite prazan redak.

 3. U stupcu Naziv polja upišite naziv novog polja.

 4. U stupcu Vrsta podataka s popisa odaberite Datum/vrijeme , a zatim spremite tablicu.

  Novo polje treba oblik sličan, iako se može razlikovati naziv polja:

  Dizajner upita s novim poljem Datum/vrijeme

Vrijednosti datuma i vremena možete spremiti i kao brojevi za planiranje za izračune podataka datuma i vremena. Na primjer, možete izračunati ukupan broj sati radili (vremenska kartica), ili starost računa. Dodatne informacije o tome da biste izračunali vrijednosti datuma potražite u članku funkcije Date.

Vrh stranice

Oblikovanje polja datuma/vremena

Access nudi nekoliko unaprijed definirani oblici za podatke datuma i vremena, ali ako ove oblike odgovara vašim potrebama možete odrediti prilagođeni oblik. Ako ne odaberete neki unaprijed stvoreni ili prilagođeni oblik, Access automatski primjenjuje općeniti oblik datuma – m/dd/gggg h: mm: ss AM/PM.

Primjena unaprijed definiranog oblika

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite raditi, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. U gornjem dijelu rešetke dizajna odaberite polje datuma/vremena koje želite oblikovati.

 3. U donjem dijelu kliknite okvir svojstva oblik , a zatim odaberite oblik s padajućeg popisa.

 4. Nakon odabira oblika, pametne oznake Mogućnosti ažuriranja svojstava Slika gumba će se pojaviti, a omogućuje vam da biste primijenili novi oblik na bilo koje polje tablice i kontrolu obrasca koji ga logički nasljeđuju. Da biste primijenili promjene u bazi podataka, kliknite pametne oznake, a zatim kliknite Ažuriraj oblik svugdje gdje se koristi naziv polja. U ovom slučaju, naziv polja je naziv polja datuma/vremena.

 5. Da biste promjene primijenili na cijelu bazu podataka, kliknite Da kada se pojavi dijaloški okvir Ažuriranje svojstava, u kojem se prikazuju obrasci i drugi objekti koji će naslijediti novi oblik.

 6. Spremite promjene i prijeđite na prikaz podatkovne tablice da biste vidjeli odgovara li oblik vašim potrebama.

Napomena: Regionalnim postavkama sustava Windows može kontrolirati dio ili cijeli prikaz unaprijed definiranog oblika.

Unaprijed definirani oblici i primjeri   

Oblik

Opis

Primjer

Opći datum

(Zadano.) Prikazuje vrijednosti podataka kao brojeve, a vrijednosti vremena kao sate, minute i sekunde iza kojih slijedi izraz prijepodne ili poslijepodne. Za obje vrste vrijednosti Access koristi razdjelnike određene u regionalnim postavkama sustava Windows. Ako vrijednost nema vremenski dio (sate), Access će prikazivati samo datum. Ako vrijednost nema datumski dio, Access će prikazivati samo vrijeme.

06/30/2008 10:10:42 SE

Dugi datum

Prikazuje samo vrijednosti datuma, kako je određeno dugim oblikom datuma u regionalnim postavkama sustava Windows.

Ponedjeljak, objavljeno 29 2006.

Srednji datum

Prikazuje datum kao dd/mmm/gg, ali koristi razdjelnik datuma određen regionalnim postavkama sustava Windows.

Kol/29/06
29-kol-06

Kratki datum

Prikazuje vrijednosti datuma kako je određeno kratkim oblikom datuma u regionalnim postavkama sustava Windows.

29/8/2006
8 29 2006

Dugo vrijeme

Prikazat će se sati, minute i sekunde s oznakom AM (prijepodne), odnosno PM (poslijepodne). Access će koristiti razdjelnik za vrijeme određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

10.10:42 AM

Srednje vrijeme

Prikazat će se sati i minute s oznakom AM (prijepodne), odnosno PM (poslijepodne). Access će koristiti razdjelnik za vrijeme određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

10:10 AM

Kratko vrijeme

Prikazat će se sati i minute. Access će koristiti razdjelnik za vrijeme određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

10:10

Primjena prilagođenog oblika

Kada primijenite prilagođenog oblika na polje datuma/vremena, možete kombinirati različite oblike tako da postavite dva odjeljka, jedan za datum, a drugi put. U kao što je instanca bi odvojite u odjeljcima točkom sa zarezom. Na primjer, možete kombinirati Opći datum dugo oblike i na sljedeći način: m/dd/gggg; h.mm:ss.

Savjet: U programu Access 2010 Sastavljač izraza pruža IntelliSense, pa možete vidjeti koje argumente potreban izraz.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite raditi, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. U gornjem dijelu rešetke dizajna odaberite polje datuma/vremena koje želite oblikovati.

 3. U donjem dijelu kliknite okvir svojstva oblik , a zatim unesite oblik.

Tablice rezervirana mjesta i razdjelnici za prilagođeni oblik   

Znak

Opis

Razdjelnik datuma

Određuje mjesto na koje Access smješta razdjelnik dana, mjeseci i godina. Koristite razdjelnik određen u regionalnim postavkama sustava Windows. Na primjer, u engleski (SAD), koristite kosom crtom (/).

Razdjelnik vremena

Određuje mjesto na koje Access smješta razdjelnik sate, minute i sekunde. Koristite razdjelnik određen u regionalnim postavkama sustava Windows. Na primjer, u engleski (SAD), koristite dvotočku (:).

c

Prikazuje opći oblik datuma.

d ili dd

Prikazuje dan u mjesecu jednom ili dvjema znamenkama. Da biste postigli jednu znamenku koristite jednostruko rezervirano mjesto; za dvije znamenke koristite dva rezervirana mjesta.

ddd

Skraćuje dan u tjednu na tri slova.

dddd

Navodi puni naziv dana u tjednu.

ddddd

Prikazuje u obliku kratkog datuma.

dddddd

Prikazuje oblik dugog datuma.

w

Prikazuje broj koji odgovara dan u tjednu.

m ili mm

Prikazuje mjesec kao jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog broja.

mmm

Skraćuje naziv mjeseca na tri slova. Na primjer, siječanj pojavit će se kao Sij.

mmmm

Navedeni cijelog naziva mjeseca.

q

Prikazuje broj trenutnog tromjesečja kalendara (1-4). Na primjer, ako u zaposlenja u svibnju, Access će prikazati 2 kao vrijednost tromjesečja.

y

Prikazuje dan u godini, od 1 do 366.

yy

Prikazuje zadnje dvije znamenke godine.

Napomena: Preporučujemo unošenje i prikazali sve četiri znamenke godine.

yyyy

Prikazuje sve znamenke godine u rasponu od 0100 do 9999.

Razdjelnik vremena

Određuje mjesto na koje Access smješta razdjelnik sati, minute i sekunde. Koristite razdjelnik određen u regionalnim postavkama sustava Windows. Informacije o tim postavkama potražite u članku u odjeljku Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste promijenili način prikaza datuma i vremena.

h ili hh

Prikazuje sat jednom ili dvjema znamenkama.

n ili nn

Prikazuje minute jednom ili dvjema znamenkama.

s ili ss

Prikazuje sekunde jednom ili dvjema znamenkama.

tttt

Prikazuje dugog oblika vremena.

AM/PM

Prikazuje 12-satni prikaz vrijednosti na kraju sam ili podne na sat sustava na računalu postavite vrijednost.

A/P ili a/p

Prikazuje 12-satni prikaz vrijednosti s završne A, P, ili podne sat sustava na računalu postavite vrijednost.

AMPM

Prikazuje 12-satni prikaz vrijednosti, ali koristi pokazatelje Jutro i poslijepodne naveden u regionalnim postavkama sustava Windows. Informacije o tim postavkama potražite u članku u odjeljku Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste promijenili način prikaza datuma i vremena.

Praznina, + - $ ()

Koristite praznine, neke matematičke znakove (+ -), i financijske simbole ($ y l) po potrebi bilo gdje u nizovima oblika. Želite li koristiti druge uobičajene matematičke simbole, kao što su kosu crtu (\ ili /) i zvjezdica (*), morate ih stavite u dvostruke navodnike.

"Konkretni tekst"

Smjestite tekst koji želite da korisnici vide unutar dvostrukih navodnika.

\

Prisilno Access da biste prikazali znak koji slijedi. To je isti kao znak u dvostruke navodnike.

*

Kada se koristi, znak odmah nakon zvjezdice postaje znak ispune – znak koji se koristi za popunjavanje praznina. Access obično prikazuje tekst poravnat nalijevo, a prostor desno od vrijednosti ispunjava prazninama. Možete dodati znak ispune bilo gdje u niz oblika, a Access će unesite praznine navedenim znakom.

[boja]

Primjenjuje boju na sve vrijednosti u dijelu oblika. Morate naziv stavite u uglatim zagradama, a zatim odaberite jednu od sljedećih naziva: crno, Plava, cijan, zeleni, magenta, crveno, žute ili bijelo. Na primjer, dddd [Ružičasti] bi se prikazala dan u Ružičasti boja

Nakon što unesete oblik, pametne oznake Mogućnosti ažuriranja svojstava Slika gumba pojavit će se i omogućuje vam da oblik primijenili na sve polja tablice i kontrolu obrasca koji ga logički nasljeđuju. Da biste primijenili promjene u bazi podataka, kliknite pametne oznake, a zatim kliknite Ažuriraj oblik svugdje gdje se koristi naziv polja. U ovom slučaju, naziv polja je naziv polja datuma/vremena.

Ako promjene odlučite primijeniti na cijelu bazu podataka, u dijaloškom okviru Ažuriranje svojstava prikazat će se obrasci i drugi objekti koji će naslijediti novi oblik. Oblik primijenite klikom na Da.

Spremite promjene pa prijeđite na prikaz podatkovne tablice da biste vidjeli odgovara li oblik vašim potrebama.

Vrh stranice

Dodavanje datuma pomoću alata za odabir datuma

Dodavanje datuma u tablicu na nekoliko načina. Ako je dostupan, pomoću kontrola alata za odabir datuma je brzi mogućnost.

Napomena: Kontrola Alata za odabir datuma nije dostupna ako ulazna maska primjenjuje se na polje datuma/vremena.

 1. Kliknite polje koje želite dodati datum. Ako je dostupan kontrola alata za odabir datuma, pojavit će se ikona kalendara.

 2. Kliknite ikonu kalendara. Pojavit će se kontrola kalendara.

  Kontrola kalendara

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste unijeli trenutni datum, kliknite danas.

  • Da biste odabrali u dan u trenutnom mjesecu, kliknite datum.

  • Da biste odabrali drugi mjesec i dan, pomoću gumba naprijed ili natrag.

Vrh stranice

Navedite oblik za unos podataka datuma i vremena pomoću maske za unos

Maske za unos koristite kada želite da biste bili sigurni da korisnici unijeti podatke datuma i vremena u određenom obliku. Ako, na primjer, ako ste primijenili maske za unos datuma u europskom obliku, netko unos podataka u bazi podataka neće moći unesite datume u drugim oblicima. Maske za unos se mogu primijeniti na polja u tablicama, skupovima rezultata upita, te kontrole u obrascima i izvješćima.

Možete definirati maske za unos u jedan oblik, ali postavljena oblika različitih prikaza za iste podatke. Ako, na primjer, maske za unos možete od korisnika da biste unijeli datum kao gggg. MM. Dodaj, a zatim postavite oblik za prikaz datum kao DD-MMM-YYYY, tako da se prikazuje datum kao 24 srpanj 2008.

Dodatne informacije o maskama za unos potražite u članku Stvaranje maske za unos unos polja i kontrola vrijednosti u određenom obliku.

Dodavanje maske za unos

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite raditi, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Ako tablica sadrži tekstno polje, u gornjem dijelu rešetke dizajna odaberite prazan redak, kliknite stupcu Vrsta podataka , odaberite tekst, a zatim spremite promjene.

 3. Odaberite polje datuma/vremena, a potom na kartici Općenito u donjem odjeljku rešetke dizajna kliknite svojstvo Maska za unos.

  1. Napomena: Maske za unos sadrže tri odjeljka sve razdvojenih točkom sa zarezom. Prvi dio je obavezan, a ostale nisu obavezni. Prvi dio definira niz maske i sastoji se od rezerviranih mjesta i slovni znakovi. Drugi dio određuje želite li pohraniti na maske znakova plus podataka u polju. Unesite 0 ako želite pohraniti masku i podatke. Ako samo želite spremiti podatke, unesite 1 . Treći dio definira rezervirano mjesto koje koristi koji određuju položaja za podatke. Po zadanome, Access koristi donje crtice (_). Ako želite koristiti neki drugi znak unesete na željeni položaj u nizu maske ili možete unijeti u treći dio maske. Osim toga, položaj u maske za unos prihvaća samo jedan znak ili razmak.

 4. U okvir svojstva Maska za unos upišite 00 LLL 0000; 0; _, a zatim pritisnite ENTER.

  1. Access dodaje nekoliko znakova maski za unos, tako da se pojavljuje na sljedeći način: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Nakon što unesete maske, Mogućnosti ažuriranja svojstava pametne oznake pojavit će se i omogućuje primjenu maske na bilo koje polje tablice i kontrolu obrasca koji ga logički nasljeđuju. Da biste primijenili promjene u bazi podataka, kliknite pametne oznake Slika gumba , a zatim kliknite Ažuriraj masku za unos svugdje gdje se koristi naziv polja. U ovom slučaju, naziv polja je naziv polja datuma/vremena.

 6. Ako odaberete da biste primijenili promjene na cijelu bazu podataka, dijaloški okvir Ažuriranje svojstava pojavit će se i prikazuje obrasce i druge objekte koji će naslijediti novi oblik.

 7. Da biste primijenili oblik, kliknite Da, a potom Spremi.

Vrh stranice

Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste promijenili način prikaza datuma i vremena

Windows podržava na različitim jezicima te oblici datuma i vremena za Državama i regijama koje koriste te jezike. Oblici datuma i vremena u regionalnim postavkama utječu na dio ili sve unaprijed definirane i prilagođene oblike koji se odnose na podatke iz programa Access. Ako, primjerice, unesite vrijednost datuma i koristili kosu crtu kao razdjelnik datuma (8/29/2006), a zatim primijenite oblik prikaza opći datum u polje datuma/vremena kada pregledavate podatke, možete ili ne vidite kose crte , ovisno o znak određen regionalnim postavkama.

Access koristi datum i vrijeme razdjelnika, financijske simbole i ostalih znakova kojih naveden u regionalnim postavkama sustava Windows, osim ako ih zamijenili prilagođenim oblikom prikaza.

Sljedeći koraci objašnjavaju kako postaviti i promijeniti regionalne postavke.

U Windows Vista   

 1. Kliknite gumb Start Slika gumba , a zatim Upravljačka ploča.

 2. Dvokliknite sat, jezik i regija.

  Napomena: Ako koristite klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

  Pojavit će se dijaloški okvir Regionalne i jezične odrednice .

 3. Kliknite karticu Oblici .

 4. U odjeljku Trenutni oblik, kliknite Prilagodi ovaj oblik.

  Pojavit će se dijaloški okvir Prilagodba regionalne odrednice .

 5. Kliknite karticu koja sadrži postavke koje želite izmijeniti, a zatim izvršite promjene.

U sustavu Microsoft Windows XP (klasični prikaz)   

 1. Na programskoj traci sustava Windows kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. Na upravljačkoj ploči dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

  Pojavit će se dijaloški okvir Regionalne i jezične odrednice .

 3. Kliknite karticu Regionalne odrednice .

 4. U odjeljku Standardi i oblici, kliknite Prilagodi.

  Pojavit će se dijaloški okvir Prilagodba regionalne odrednice .

 5. Kliknite karticu koja sadrži postavke koje želite izmijeniti, a zatim izvršite promjene.

U sustavu Microsoft Windows XP (prikaz kategorija)   

 1. Na programskoj traci sustava Windows kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

  Pojavit će se Upravljačka ploča.

 2. Kliknite datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice.

  Pojavit će se dijaloški okvir datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice .

 3. Kliknite Promijeni oblik brojeva, datuma i vremena.

  Pojavit će se dijaloški okvir Regionalne i jezične odrednice .

 4. U odjeljku Standardi i oblici, kliknite Prilagodi.

  Pojavit će se dijaloški okvir Prilagodba regionalne odrednice .

 5. Kliknite karticu koja sadrži postavke koje želite izmijeniti, a zatim izvršite promjene.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×