Dodavanje crte trenda ili pomične crte prosjeka na grafikon

Dodavanje crte trenda ili pomične crte prosjeka na grafikon

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Da biste prikazali trendove podataka ili pomičnog prosjeka na grafikon koji ste stvorili, možete dodati crtu trenda. Crte trenda možete proširiti i izvan stvarnih podataka da biste lakše predvidjeli buduće vrijednosti. Na primjer, sljedeće predviđanja Linearna crta trenda dva tromjesečja unaprijed i jasno prikazuje prema gore trend koji izgleda obećanjima za buduće prodaje.

Grafikon s crtom trenda

Možete dodati crta trenda na 2D grafikon koji nije složeni, uključujući područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, raspršeni i mjehuričasti.

Ne možete dodati crta trenda da biste na složeni, 3D, Polarni, tortni, plošni ili prstenasti grafikon.

Dodavanje crte trenda

 1. Na grafikonu, kliknite niz podataka u koju želite dodati crtu trenda ili pomičnog prosjeka.

  Crta trenda započet će na prvoj točci podataka odabranog niza podataka.

 2. Kliknite gumb Elementi grafikona Gumb Elementi grafikona uz gornji desni kut grafikona.

 3. Potvrdite okvir Crta trenda.

 4. Da biste odabrali drugačiju vrstu crte trenda, kliknite strelicu uz stavku Crta trenda, a zatim Eksponencijalno, Linearna prognoza ili Prosječno za kretanje kroz dva razdoblja. Da biste vidjeli dodatne crte trenda, kliknite Dodatne mogućnosti.

 5. Ako odaberete Dodatne mogućnosti, u oknu Oblikovanje crte trenda u odjeljku Mogućnosti crte trenda odaberite željenu mogućnost.

  Veza na osobne predloške

  • Ako odaberete Polinomsko, unesite najveću potenciju za nezavisnu varijablu u okvir Redoslijed.

  • Ako odaberete Pomicanje prosjeka, u okvir Razdoblje unesite broj razdoblja za izračun pomičnog prosjeka.

  • Da biste odredili u točki gdje crta trenda Siječe os okomitoj osi (vrijednost), odaberite Postavi Intercept , a zatim unesite vrijednost točke na okomitoj osi.

Savjet : Crta trenda najtočnija je kad je njezina vrijednost R2 (broj između 0 i 1 kojim se određuje koliko su procijenjene vrijednosti crte trenda bliske stvarnim podacima) jednaka ili približno 1. Kad u podatke dodate crtu trenda, Excel automatski izračunava vrijednost R2. Tu vrijednost možete prikazati na grafikonu tako da potvrdite okvir Prikaži R-kvadratnu vrijednost na grafikonu (okno Oblikovanje crte trenda, Mogućnosti crte trenda).

Savjeti

 • Ako promijenite u grafikon ili niz podataka tako da se više ne može podržati pridruženu crtu trenda – na primjer, tako da promijenite vrstu grafikona na 3D grafikonu ili promjenom prikaza izvješće zaokretnog grafikona ili pridruženo izvješće zaokretne tablice – crtu trenda više se ne prikazuje na grafikonu.

 • Redak podataka bez grafikona, možete koristiti automatske ispune ili jednu od statističkih funkcija, kao što su koriste ili TREND(), da biste stvorili podatke s najmanjim odstupanjem linearni ili eksponencijalna crta.

Dodavanje crte trenda

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite niz podataka u koju želite dodati crtu trenda ili pomičnog prosjeka ili učinite sljedeće da biste odabrali niz podataka s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Napomena : Ako ste odabrali grafikon koji sadrži više od jednog niza podataka bez odabira niz podataka, Excel će prikazati dijaloški okvir Dodavanje crte trenda . U okviru s popisom kliknite niz podataka koji želite, a zatim kliknite u redu.

 3. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Kliknite unaprijed definirane crta trenda mogućnost koju želite koristiti.

   Napomena : Primjenjuje se crte trenda na bez omogućivanja odabir određene mogućnosti.

  2. Kliknite Dodatne mogućnosti crte trenda, a zatim u kategoriji Mogućnosti crte trenda u odjeljku Vrsta trenda regresije, kliknite vrstu crte trenda koju želite koristiti.

Vrsta

Da biste stvorili

Linearni

Linearna crta trenda ako metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe Prilagodi za redak:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu je m nagib pravca, a b presjek.

Logaritamska

Logaritamska crta trenda ako metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu su c i b konstante, a ln prirodni logaritam.

Polinomna

Polinomna ili krivuljasta crta trenda ako metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje b i Varijabla konstante.

Power

Crta trenda potencije ako metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu su c i b konstante.

Napomena : Ta mogućnost nije dostupna ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

Eksponencijalna

Eksponencijalna crta trenda ako metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu su c i b konstante, a e Baza prirodnog logaritma.

Napomena : Ta mogućnost nije dostupna ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

Pokretni prosjek

Crta pomičnog prosjeka pomoću sljedeće jednadžbe: Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

Napomena : Broj točaka u crte trenda pokretni prosjek jednako ukupan broj točke u nizu manje broj koji ste naveli za razdoblje.

R-kvadratna vrijednost

Crta trenda koji prikazuje R-kvadratna vrijednost na grafikonu pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

Tu mogućnost crta trenda dostupna je na kartici Mogućnosti u dijaloškom okviru Dodavanje crte trenda ili Oblikovanje crte trenda .

Napomena : R-kvadratna vrijednost koju možete prikazati crtom trenda nije prilagođena R-kvadratna vrijednost. Za logaritamsku, potencija i eksponencijalne crte trenda, Excel koristi model transformiranih regresije.

 1. Ako odaberete Polinomna, u okvir redoslijed unesite najveću potenciju za nezavisnu varijablu.

 2. Ako odaberete Pokretni prosjek, unesite broj razdoblja koji želite koristiti za izračunavanje pokretnog prosjeka u okvir razdoblje .

 3. Ako dodate pomični prosjek xy (raspršeni) grafikon, pomični prosjek temelji na redoslijedu vrijednosti x iscrtanim na grafikonu. Da biste dobili željeni rezultat, možda ćete morati sortirati vrijednosti x prije nego što dodate pomični prosjek.

 4. Ako dodate crte trenda na redak, stupac, područje ili trakasti grafikon, crta trenda izračunava temelji se na pretpostavci da su vrijednosti x 1, 2, 3, 4, 5, 6, sl.. U ovom pretpostavci postala je li se vrijednosti x numerička ili teksta. Da biste utemeljili crte trenda na x numeričke vrijednosti, trebali biste koristiti xy (raspršeni) grafikon.

 5. Excel automatski dodjeljuje naziv crte trenda, ali ga možete promijeniti. U dijaloškom okviru Oblikovanje crte trenda u kategoriji Mogućnosti crte trenda u odjeljku Naziv crte trenda, kliknite Prilagođeno, a zatim upišite naziv u okvir Prilagođeno .

Savjeti

 • Možete stvoriti na premještanje prosjek, koji izglađuje fluktuacije u podacima i prikazuje uzorak ili trend više jasno.

 • Ako promijenite u grafikon ili niz podataka tako da se više ne može podržati pridruženu crtu trenda – na primjer, tako da promijenite vrstu grafikona na 3D grafikonu ili promjenom prikaza izvješće zaokretnog grafikona ili pridruženo izvješće zaokretne tablice – crtu trenda više se ne prikazuje na grafikonu.

 • Redak podataka bez grafikona, možete koristiti automatske ispune ili jednu od statističkih funkcija, kao što su koriste ili TREND(), da biste stvorili podatke s najmanjim odstupanjem linearni ili eksponencijalna crta.

Što još želite učiniti?

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste ga odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda, a zatim kliknite Više mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Da biste promijenili boju, stil ili sjena mogućnosti crte trenda, kliknite Boja crte, Stil crteili kategorija sjene , a zatim odaberite željene mogućnosti.

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste ga odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda, a zatim kliknite Više mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Da biste naveli broj razdoblja koje želite uvrstiti u predviđanja, u odjeljku predviđanja, kliknite neki broj u okvir točke naprijed ili natrag razdoblja .

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste ga odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda, a zatim kliknite Više mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Odaberite na Postavljanje Intercept = potvrdni okvir, a zatim u na Postavljanje Intercept = , upišite vrijednost da biste odredili mjesto na kojem crta trenda Siječe os osi okomitoj osi (vrijednost).

  Napomena : To možete učiniti samo kada koristite eksponencijalni, linearni ili Polinomna crta trenda.

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste ga odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda, a zatim kliknite Više mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Da biste prikazali jednadžbe crte trenda na grafikonu, odaberite potvrdni okvir Prikaži jednadžbu na grafikonu .

  Napomena : Nije moguće prikazati crta trenda jednadžbi za pokretnog prosjeka.

Savjet : Da biste bili čitljiviji, zaokružuje se jednadžbe crta trenda. Međutim, možete promijeniti broj znamenki za odabranu crtu trenda oznaku u okvir decimalna mjesta na kartici broj u dijaloškom okviru Oblikovanje crte trenda natpisa . (KarticaOblikovanje , grupa Trenutni odabir , gumb Oblikuj odabir ).

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda za koju želite prikazati R-kvadratna vrijednostili učinite sljedeće da biste odabrali crtu trenda s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda, a zatim kliknite Više mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Na kartici Mogućnosti crte trenda , odaberite Prikaži R-kvadratna vrijednost na grafikonu.

Napomena : Nije moguće prikazati R-kvadratna vrijednost za pokretnog prosjeka.

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda koji želite ukloniti ili učinite sljedeće da biste odabrali crtu trenda s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Na kartici raspored u grupi Analiza kliknite crta trenda, a zatim kliknite nijedno.

   Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

  2. Pritisnite tipku DELETE.

Savjet : Možete ukloniti crte trenda odmah nakon dodavanja grafikonu klikom na Poništi Biblioteka grafičkih oznaka na alatnoj traci za brzi pristup ili tako da pritisnete CTRL + Z.

Dodatne informacije o svim mogućnostima crte trenda

Pomoću te vrste crte trenda možete stvoriti ravnu crtu najmanjeg odstupanja za jednostavne skupove linearnih podataka. Podaci su linearni ako uzorak podataka izgleda kao crta. Linearna crta trenda najčešće prikazuje da se nešto jednoliko povećava ili smanjuje.

Linearna crta trenda izračunava aproksimaciju metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu je m nagib pravca, a b presjek.

Sljedeća linearna crta trenda pokazuje stalan rast prodaje hladnjaka tijekom 8 godina. Primijetit ćete da vrijednost R2 (broj između 0 i 1 kojim se određuje koliko su procijenjene vrijednosti crte trenda bliske stvarnim podacima) iznosi 0.9792, što znači da je aproksimacija crte bliska podacima.

Detaljne informacije o ćeliji

Ova crta trenda prikazuje najbolju krivulju te je korisna kada se stopa promjene u podacima brzo povećava ili smanjuje, a zatim ustaljuje. U logaritamskoj crti trenda mogu se koristiti negativne i pozitivne vrijednosti.

Logaritamska crta trenda izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu su c i b konstante, a ln prirodni logaritam.

Sljedeća logaritamska crta trenda prikazuje predviđani rast populacije životinja na određenom području, pri čemu se populacija ustalila sa smanjenjem prostora za životinje. Primijetit ćete da je vrijednost R2 0,933, što je razmjerno dobra aproksimacija crte prema podacima.

.

Ta je crta trenda korisna za promjenjive podatke, npr. kada analizirate dobitke i gubitke na velikom skupu podataka. Red polinoma može biti određen brojem fluktuacija podataka ili brojem valova (brjegova i udolina) na krivulji. Polinomna crta trenda drugog reda najčešće ima jedan brijeg ili udolinu, trećeg reda jedan ili dva brijega ili udoline, a četvrtog reda do tri brijega ili udoline.

Polinomna ili krivuljasta crta trenda izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje b i Varijabla konstante.

Sljedeća polinomna crta trenda drugog reda (jedan brijeg) prikazuje odnos između brzine vožnje i potrošnje goriva. Primijetit ćete da vrijednost R2 iznosi 0,979, odnosno da je blizu 1, što znači da je aproksimacija crte bliska podacima.

Raspršeni grafikon s polinomnom crtom trenda

Ta se crta trenda prikazuje kao krivulja, a korisna je za skupove podataka kojima se uspoređuju mjerenja koja se povećavaju određenom stopom, npr. ubrzanje trkaćeg automobila u intervalima od jedne sekunde. Crtu trenda potencija ne možete stvoriti ako podaci sadrže nulu ili negativnu vrijednost.

Crta trenda potencije izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu su c i b konstante.

Napomena : Ta mogućnost nije dostupna ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

Na sljedećem grafikonu izmjerenih udaljenosti udaljenost se prikazuje u metrima po sekundi. Crta trenda potencije jasno prikazuje porast u ubrzanju. Primijetit ćete da vrijednost R2 iznosi 0,986, što označava gotovo savršenu aproksimaciju krivulje prema podacima.

Traka za poruke s obavijesti Označeno kao konačno

Ta se crta trenda prikazuje kao krivulja, a korisna je za podatke čija se vrijednosti povećava ili smanjuje u sve većim stopama. Eksponencijalnu crtu trenda ne možete stvoriti ako podaci sadrže nulu ili negativnu vrijednost.

Eksponencijalna crta trenda izračunava aproksimaciju točaka metodom najmanjih kvadrata pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

pri čemu su c i b konstante, a e baza prirodnog logaritma.

Sljedeća eksponencijalna crta trenda prikazuje opadajuće količine ugljika 14 u nekom elementu tijekom vremena. Primijetit ćete da vrijednost R2 iznosi 0,990, što označava gotovo savršenu aproksimaciju krivulje prema podacima.

Grafikon s eksponencijalnom crtom trenda

Ova crta trenda izglađuje fluktuacije u podacima da bi se uzorak ili trend jasnije vidio. Pomični prosjek koristi određeni broj točaka podataka (koji se postavlja putem mogućnosti Razdoblje), pronalazi njihov prosjek, a zatim prosječnu vrijednost koristi kao točku na crti. Ako je Razdoblje, primjerice, postavljeno na 2, prosjek prve dvije točke podataka koristi se kao prva točka na crti trenda pomičnog prosjeka. Prosjek druge i treće točke predstavlja drugu točku na crti trenda i tako dalje.

Crta trenda pomičnog prosjeka izračunava se na temelju sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

Broj točaka na crti trenda pokretni prosjek jednak je ukupnom broju točaka u nizu umanjenom za broj naveden za razdoblje.

Crta trenda na raspršenom grafikonu temelji se na redoslijedu vrijednosti x na grafikonu. Da biste postigli bolje rezultate, sortirajte vrijednosti za os x prije dodavanja pomičnog prosjeka.

Sljedeća crta trenda pomičnog prosjeka prikazuje uzorak u broju kuća prodanih tijekom 26 tjedana.

Minimizirano navigacijsko okno

Pogledajte i sljedeće

Stvaranje grafikona od početka do kraja

Oblikovanje elemenata grafikona

Dodavanje natpisa nad podacima na grafikon

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×