Dodatak o zaštiti privatnosti za Microsoft Skype za tvrtke

Napomena: Računalna klijentska aplikacija Lync 2013 preimenovana je u Skype za tvrtke.

Zadnje ažuriranje: travanj 2015.

Sadržaj

Dodatak o zaštiti privatnosti za Microsoft Skype za tvrtke

Arhiviranje

Servis za testiranje zvuka

Delegiranje poziva

Zapisnici poziva

ID pozivatelja na popisu sudionika sastanka

Klijentsko zapisivanje

Kartica kontakta

Povijest razgovora

Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika

Zajedničko korištenje radne površine i aplikacija

Kontrola zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija

Hitne službe (112)

Vanjski pristup

Objava lokacije

Program unaprjeđenja programa Skype za tvrtke

Upravljani API za Lync

VDI dodatak za Lync

Privici sastanka

Pozivanje iz sastanka

Integracija s programom OneNote

Dodatak za mrežne sastanke za Outlook

Prijenos datoteka između ravnopravnih članova

Stalni grupni razgovor

Osobna slika

Anketiranje

Suradnja putem programa PowerPoint

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Način rada za zaštitu privatnosti

Javno povezivanje izravnim porukama (PIC)

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o audiokvaliteti (QoE)

Snimanje

Pretraživanje vještina

Pametno obrezivanje

Kartični razgovori

Sjedinjena pohrana kontakata

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Suradnja na zaslonskoj ploči

Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Skype za tvrtke

Ova je stranica dopuna Izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync. Da biste bolje razumjeli prikupljanje i korištenje podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, preporučujemo vam da pročitate i Izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna Izjave o zaštiti privatnosti vezana je uz implementaciju i korištenje komunikacijskog softvera Microsoft Skype za tvrtke u vašoj tvrtki. Ako Microsoft Lync koristite u sklopu internetskog rješenja ili servisa (drugim riječima, ako neka treća strana (npr. Microsoft) hostira poslužitelje na kojima se softver izvodi ili povezuje), podaci se prenose toj trećoj strani. Da biste doznali više o korištenju podataka koji se prenose toj trećoj strani, obratite se administratoru u svojoj tvrtki ili ustanovi ili davatelju usluga.

Arhiviranje

Funkcija značajke: tvrtkama ili ustanovama koje zbog industrijskih ili pravnih, odnosno vlastitih zahtjeva moraju čuvati podatke omogućuje arhiviranje određenih podataka o komunikaciji putem programa Skype za tvrtke i njegovu korištenju radi ispunjavanja tih zahtjeva.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: arhiviranjem se pohranjuje sadržaj izravnih poruka koje razmjenjuju ravnopravni članovi, sadržaj izravnih poruka iz razgovora više sudionika, sadržaj konferencija, uključujući preneseni sadržaj (primjerice, pridruživanje, napuštanje, prijenos, zajedničko korištenje te promjene dostupnosti) na poslužitelju koji konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi. Prijenosi datoteka između ravnopravnih članova, audiozapisi i videozapisi razgovora ravnopravnih članova, zajedničko korištenje aplikacija tijekom razgovora ravnopravnih članova, opaske s konferencija i ankete ne mogu se arhivirati. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: tvrtki ili ustanovi omogućuje arhiviranje sadržaja radi ispunjavanja industrijskih, regulatornih i organizacijskih obveza čuvanja podataka.

Odabir/kontrola: arhiviranje je po zadanome isključeno. Za ovu značajku ne postoje kontrole na razini korisnika jer njome upravlja administrator u tvrtki ili ustanovi.

Servis za testiranje zvuka

Funkcija značajke: servis za testiranje zvuka korisniku omogućuje provjeru kvalitete poziva upućivanjem probnog poziva u programu Skype za tvrtke, tijekom kojega može čuti kako bi zvučao tijekom stvarnog poziva. Kada se klikne gumb Provjera kvalitete poziva, servis za testiranje zvuka upućuje simulirani poziv, a od korisnika traži da snimi kratak uzorak govora (u trajanju od približno 5 sekundi), koji će mu poslije reproducirati. Ako su mrežne performanse suboptimalne ili korisnikov uređaj nije valjano postavljen, odnosno konfiguriran, to će se odraziti u kvaliteti uzorka govora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: tijekom poziva koji upućuje servis za testiranje zvuka snima se kratak uzorak govora (u trajanju od približno 5 sekundi). Po završetku tog poziva uzorak govora briše se. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: uzorak govora koristi se samo da bi se na temelju kvalitete snimke provjerila i/ili potvrdila kvaliteta zvuka poziva putem programa Skype za tvrtke.

Odabir/kontrola: kvalitetu poziva možete provjeriti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Audiouređaj.

 3. Na kartici Audiouređaj kliknite gumb Provjera kvalitete poziva pa slijedite upute.

 4. Kliknite U redu.

Za korištenje ove značajke preduvjet je snimanje govornog uzorka.

Delegiranje poziva

Funkcija značajke: delegiranje poziva korisnicima omogućuje ovlašćivanje drugih pojedinaca (ovlaštenika) za upućivanje i primanje poziva te postavljanje internetskih sastanaka i sudjelovanje u njima u njihovo ime.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pri dodjeli ovlaštenika korisnik tijekom postupka konfiguracije mora navesti ovlaštenikove podatke za kontakt. Korisnici postavljeni kao ovlaštenici primit će obavijest o tome da ih je netko u njihovoj tvrtki ili ustanovi imenovao delegatom. Kada delegat odgovori na poziv u ime osobe koja mu je dodijelila tu ulogu, ta će osoba putem e-pošte primiti obavijest o tom događaju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Skype za tvrtke delegatu na temelju njegovih podataka za kontakt omogućuje upućivanje i primanje poziva te zakazivanje sastanaka i sudjelovanje u njima u ime osobe koja ga je delegirala.

Odabir/kontrola: delegiranje poziva prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator može omogućiti i onemogućiti delegiranje poziva za tvrtku ili ustanovu. Ako je značajka delegiranja poziva omogućena, korisnici ovlaštenike mogu konfigurirati na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Prosljeđivanje poziva.

 3. U odjeljku Prosljeđivanje poziva odaberite Proslijedi moje pozive na: ili Istodobno nazovi pa na padajućem popisu kliknite Moji ovlaštenici.

 4. Ako nije konfiguriran nijedan ovlaštenik, u dijaloškom okviru Prosljeđivanje poziva – Ovlaštenici kliknite Dodaj pa odaberite osobe koje želite postaviti kao ovlaštenike.

 5. U dijaloškom okviru Ovlaštenici kliknite U redu.

 6. Kliknite U redu.

Napomena: Administratori u tvrtkama ili ustanovama mogu konfigurirati sinkronizaciju ovlaštenika za kalendar u sustavu Exchange sa sustavom Lync Server 2010 ili nekom njegovom novijom verzijom. Kada se to omogući, ovlaštenici za kalendar u sustavu Exchange s odgovarajućim dozvolama (koje su jednake dozvolama autora rukopisa ili šire) automatski će se dodati u Skype za tvrtke kao ovlaštenici. Time se, međutim, ne mijenjaju postavke prosljeđivanja poziva.

Zapisnici poziva

Funkcija značajke: zapisnici poziva korisniku omogućuju pohranu snimke govornih poziva putem programa Skype za tvrtke u mapu programa Microsoft Outlook.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: u mapu Povijest razgovora programa Outlook spremaju se podaci o govornim pozivima, primjerice vrijeme početka, vrijeme završetka, trajanje i sudionici poziva. Ako na kartici Osobno u dijaloškom okviru Mogućnosti odaberete Outlook kao program za upravljanje osobnim podacima, moguće je zapisivati i predmet i mjesto sastanka. Značajka zapisnika poziva ne pohranjuje sadržaj govornih poziva. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje informacija: korisnik pomoću zapisnika poziva može pratiti i pregledavati povijest poziva.

Odabir/kontrola: zapisnici poziva prema zadanim su postavkama uključeni. Administrator je može omogućiti ili onemogućiti za cijelu tvrtku ili ustanovu. Ako administrator omogući značajku zapisnika poziva, možete je uključiti ili isključiti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Osobno.

 3. U odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima poništite potvrdni okvir Spremi zapisnike poziva u mapu e-pošte " Povijest razgovora" .

 4. Kliknite U redu.

ID pozivatelja na popisu sudionika sastanka

Funkcija značajke: značajka ID-a pozivatelja prikazuje ID-ove pozivatelja svih sudionika na popisu sudionika sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: prikupljaju se ID-ovi pozivatelja za sudionike sastanka. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: pri pridruživanju sastanku svim se drugim sudionicima na popisu sastanka prikazuje ID tog pozivatelja.

Odabir/kontrola: krajnji korisnik nema nikakve kontrole za tu značajku – ID pozivatelja prima se od davatelja telefonskih usluga. Neki davatelji korisnicima omogućuju isključivanje ID-a pozivatelja. Dodatne informacije zatražite od administratora u tvrtki ili ustanovi, odnosno davatelja telefonskih usluga.

Klijentsko zapisivanje

Funkcija značajke: klijentskim zapisivanjem prikupljaju se podaci na temelju kojih tim za podršku druge razine može utvrditi uzrok problema. Klijentski zapisnici pohranjuju se lokalno na korisnikovu računalu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je omogućeno klijentsko zapisivanje, na korisnikovo se računalo zapisuju i pohranjuju specifični podaci o korištenju. U klijentskim zapisnicima zapisuju se, primjerice, predmeti i mjesta sastanaka, poruke protokola za inicijaciju sesije (SIP-a), odgovori na pozive putem programa Skype za tvrtke, informacije o pošiljateljima i primateljima izravnih poruka te smjeru poruke, podaci o korisnikovu popisu kontakata i prisutnosti, nazivi svih aplikacija, privitaka, datoteka programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča ili anketa koje zajednički koriste, uključujući objavljena anketna pitanja te indeks glasova. U klijentske se zapisnike na pohranjuje sadržaj razgovora putem programa Skype za tvrtke (izravne poruke, skupine slajdova programa PowerPoint, sadržaj zaslonskih ploča, bilješke, detalji o anketama itd.). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci prikupljeni u klijentskim zapisnicima mogu poslužiti korisnikovoj korisničkoj službi, a mogu se i poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća s programom Skype za tvrtke.

Odabir/kontrola: klijentsko zapisivanje prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za tvrtku ili ustanovu. Ako administrator omogući tu značajku, korisnici klijentsko zapisivanje mogu konfigurirati na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Općenito.

 3. U odjeljku Pomozite službi za podršku u rješavanju vaših problema kliknite okvir padajućeg popisa Razina zapisivanja pa odaberite Osnovno ili Potpuno. Korisnici mogu omogućiti i zapisivanje događaja u sustavu Windows tako da odaberu Prikupljaj podatke o otklanjanju poteškoća i pomoću zapisnika događaja sustava Windows.

 4. Kliknite U redu.

Kartica kontakta

Funkcija značajke: na kartici kontakta prikazuju se podaci za kontakt te podaci o prisutnosti i lokaciji za vas i druge osobe u tvrtki ili ustanovi i u programu Skype za tvrtke i u novijim verzijama programa Outlook. Kartica kontakta omogućuje i otpočinjanje komunikacije jednim klikom. Izravno s kartice kontakta možete, primjerice, poslati izravnu poruku, uputiti poziv ili poslati poruku e-pošte.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: statički podaci na kartici kontakta prikupljaju se iz imenika tvrtke (primjerice servisa Active Directory). Dinamički podaci, primjerice informacije o slobodnim i zauzetim terminima u kalendaru, dohvaćaju se iz sustava Microsoft Exchange Server, podaci o lokaciji dohvaćaju se na nekoliko načina (pogledajte odjeljak Lokacija), telefonski se brojevi mogu dohvaćati iz imenika tvrtke, a može ih unositi i korisnik, dok podacima o prisutnosti upravlja Skype za tvrtke pomoću kalendara programa Outlook (ako korisnik to omogući) ili ih korisnik unosi ručno. Poslužitelj programa Lync te podatke objavljuje drugim osobama u tvrtki ili ustanovi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kartica kontakta služi za prikaz podataka o kontaktu, lokaciji i prisutnosti osoba unutar korisnikove tvrtke ili ustanove. Količina podataka koji se prikazuju korisnikovim kontaktima u programima Skype za tvrtke i Outlook može se kontrolirati postavljanjem "statusa privatnosti" te omogućivanjem ili onemogućivanjem načina rada za zaštitu privatnosti (pogledajte odjeljak Način rada za zaštitu privatnosti).

Odabir/kontrola: statusi privatnosti konfiguriraju se na sljedeći način:

 1. Desnom tipkom miša kliknite kontakt.

 2. Kliknite Promjena statusa privatnosti.

 3. Kliknite odgovarajuću kategoriju za taj kontakt.

Iako se neki podaci s kartice kontakta prikupljaju iz imenika tvrtke ili ih konfigurira administrator, i korisnik može upravljati nekima od njih. Te su stavke sljedeće:

 • Podaci iz kalendara: putem postavke "Promijenite dozvole za prikaz podataka o slobodnom/zauzetom vremenu" na izborniku mogućnosti programa Microsoft Outlook.

 • Lokacija: pogledajte odjeljak ovog dokumenta pod naslovom Lokacija.

 • Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt: pogledajte odjeljak ovog dokumenta pod naslovom Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt.

 • Osobna slika: pogledajte odjeljak ovog dokumenta pod naslovom Osobna slika.

Povijest razgovora

Funkcija značajke: povijest razgovora omogućuje vam pohranu prethodnih, nedavnih ili propuštenih razgovora izravnim porukama i statističkih podataka o govornim razgovorima (primjerice datuma, vremena, trajanja i podataka o pozivatelju) u mapu povijesti razgovora programa Microsoft Outlook te njihovo dohvaćanje putem kartice Razgovori u programu Skype za tvrtke.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: sadržaj razgovora izravnim porukama i statistički podaci o govornim razgovorima (primjerice datum, vrijeme, trajanje i podaci o pozivatelju). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje informacija: povijest razgovora moguće je prikazati u programu Skype za tvrtke putem kartice razgovora u glavnom korisničkom sučelju, što korisniku omogućuje prikaz i nastavak prošlih razgovora.

Odabir/kontrola: povijest razgovora prema zadanim je postavkama isključena. Moguće ju je kontrolirati na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Osobno.

 3. U odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima potvrdite ili poništite potvrdni okvir Spremi razgovore izravnim porukama u mapu e-pošte Povijest razgovora.

 4. Kliknite U redu.

Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika

Funkcija značajke: ako odlučite sudjelovati u njemu, program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP) prikuplja osnovne podatke o tome kako koristite programe, računalo ili uređaj te povezane uređaje. Prikupljamo podatke i o postavljanju i performansama svake od tih stavki. Ta se izvješća šalju Microsoftu da bi se poboljšale značajke koje naši korisnici najčešće koriste i da bi se stvorila rješenja za najčešće probleme. CEIP prikuplja i podatke o vrsti i broju pogrešaka na koje nailazite, performansama softvera i hardvera te brzini usluga. Microsoft ne prikuplja ime, adresu ni druge podatke za kontakt.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je značajka uključena, Microsoftu se automatski šalju podaci u sklopu programa CEIP. Dodatne informacije o podacima koje prikuplja, obrađuje ili prenosi CEIP potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoftov program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika.

Korištenje podataka: Microsoft na temelju tih podataka poboljšava kvalitetu, pouzdanost i performanse svog softvera i usluga.

Odabir/kontrola: CEIP je prema zadanim postavkama isključen. Administrator može omogućiti ili onemogućiti CEIP za tvrtku ili ustanovu. Ako administrator ne konfigurira CEIP za tvrtku ili ustanovu, korisniku se pruža mogućnost prijave za taj program tijekom početnog postupka instalacije. Ako administrator ne onemogući kontrolu CEIP-a, korisnici uvijek mogu promijeniti svoju odluku o CEIP-u na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Općenito.

 3. U odjeljku Pridonesite našem poboljšanju potvrdite ili poništite potvrdni okvir Prijavi se za program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika.

 4. Kliknite U redu.

Napomena: Ako administrator promijeni postavku omogućivanja CEIP-a dok korisnik koristi Skype za tvrtke, nova postavka primjenjuje se tek kada korisnik zatvori Skype za tvrtke pa se ponovno prijavi.

Zajedničko korištenje radne površine i aplikacija

Funkcija značajke: zajedničko korištenje radne površine i aplikacija korisnicima omogućuje suradnju tijekom videorazgovora putem zajedničkog korištenja radne površine ili odabrane aplikacije sa svim sudionicima sastanka, što im zapravo omogućuje zajedničko korištenje i uređivanje datoteka kao da se sa suradnicima nalaze u istoj sobi. Korisnici mogu i održavati prezentacije programa Microsoft PowerPoint i surađivati s drugima na virtualnoj zaslonskoj ploči, što je prazna stranica za bilješke i crteže koju svi sudionici sastanka mogu zajednički koristiti. Kada korisnik omogući zajedničko korištenje svoje radne površine ili aplikacije, ima potpunu kontrolu. Ako tako odluči, kontrolu zajedničke radne površine ili aplikacije može prepustiti drugim korisnicima, koji tako mogu navigirati i unositi promjene pomoću vlastitog miša i tipkovnice (pogledajte odjeljak Kontrola zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako se pokrene zajedničko korištenje, svi sudionici razgovora, ovisno o tome što se zajednički koristi, moći će vidjeti monitore, cijelu radnu površinu i odabrane aplikacije na vlastitom računalnom zaslonu. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Korištenje podataka: pomoću značajke zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija možete surađivati sa sudionicima razgovora i sastanka.

Odabir/kontrola:

Da biste pokrenuli zajedničko korištenje radne površine i aplikacija (iz razgovora ili sastanka):

 1. Klikom na gumb Dijeli sadržaj i vodi sastanak otvorite prozor zajedničkog korištenja.

 2. Ponovnim klikom na Dijeli sadržaj i vodi sastanak otvorite izbornik.

 3. Na skočnom izborniku u odjeljku Izlaganje kliknite Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili Program.

 4. (Neobavezno) Ako kliknete Program, s dostupnog popisa odaberite program koji želite zajednički koristiti.

ILI

 1. Držite pokazivač iznad gumba Dijeli sadržaj i vodi sastanak da biste otvorili izbornik.

 2. Na skočnom izborniku u odjeljku Izlaganje kliknite Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili Program.

 3. (Neobavezno) Ako kliknete Program, s dostupnog popisa odaberite program koji želite zajednički koristiti.

Da biste prekinuli zajedničko korištenje radne površine ili aplikacije:

 • Na traci za zajedničko korištenje pri vrhu zaslonu kliknite Zaustavi zajedničko korištenje.

VAŽNO Dokumenti ili slike otvoreni na radnoj površini koji su zaštićeni softverom za upravljanje digitalnim pravima (DRM) mogli bi biti vidljivi drugim korisnicima s kojima zajednički koristite radnu površinu u razgovoru u programu Skype za tvrtke.

Kontrola zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija

Funkcija značajke: kontrola zajedničkog korištenja radne površine i aplikacije korisnicima omogućuje prepuštanje kontrole nad zajedničkom radnom površinom ili aplikacijom nekom drugom sudioniku razgovora ili sastanka koji koristi Skype za tvrtke na nekom drugom računalu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se nekoj osobi prepusti kontrola, ona može kontrolirati zajedničku radnu površinu ili aplikaciju i unositi promjene pomoću tipkovnice i miša kao da izravno koristi zajedničko računalo. Korisnik koji omogućuje zajedničko korištenje radne površine ili aplikacije te drugi sudionici razgovora ili sastanka u programu Skype za tvrtke mogu te promjene pratiti u stvarnom vremenu. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kontrola zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija sudioniku razgovora ili sastanka omogućuje preuzimanje kontrole nad zajedničkom radnom površinom ili aplikacijom dok vi i drugi sudionici razgovora to promatrate.

Odabir/kontrola:

Da biste prepustili kontrolu nad radnom površinom ili aplikacijom (ako još niste omogućili zajedničko korištenje, pogledajte odjeljak Zajedničko korištenje radne površine i aplikacija):

 1. Na vrhu zaslona kliknite Predajte kontrolu.

 2. Odaberite osobu kojoj želite prepustiti kontrolu.

Da biste opozvali kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog sudionika, učinite sljedeće:

 1. Na vrhu zaslona kliknite Predajte kontrolu.

 2. Kliknite Vratite kontrolu.

Hitne službe (112)

Funkcija značajke: Kada je administrator korporacije dopusti, značajke hitnih službi programu Skype za tvrtke omogućuje prijenos podataka o lokaciji neovisnom davatelju usluga usmjerivanja kojeg odabere klijent. Neovisni davatelj usluga usmjerivanja zatim će prenijeti podatke o lokaciji operaterima u hitnim službama kada se nazove njihov broj (npr. 911 u SAD-u). Kada su omogućeni, podaci o mjestu preneseni zaposlenicima hitnih službi predstavljaju lokaciju koju je administrator u tvrtki ili ustanovi dodijelio pojedinom korisniku (na primjer, zgrada i broj ureda) i unio u bazu podataka mjesta ili, ako ona nije dostupna, podaci o lokaciji koje su korisnici ručno unijeli u polje Mjesto. Ako korisnik nazove hitne službe dok koristi Skype za tvrtke putem bežične internetske veze na svom radnom mjestu, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitne službe bit će samo približni podaci o lokaciji dodijeljeni bežičnoj krajnjoj točki s kojom računalo komunicira. Podatke o lokaciji te bežične krajnje točke, štoviše, ručno unosi administrator tvrtke, pa se podaci o lokaciji koji se šalju hitnoj službi ne moraju nužno podudarati sa stvarnim fizičkim mjestom na kojemu se nalazi korisnik. Da bi ta značajka bila posve funkcionalna, tvrtka mora koristiti uslugu usmjerivanja certificiranog davatelja usluga, a ta je usluga dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podaci koji si prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o lokaciji koje prikuplja Skype za tvrtke ovise o automatskim podacima o lokaciji koje ispunjava poslužitelj za podatke o lokaciji ili podacima o lokaciji koje korisnik ručno unosi u polje Lokacija. Ti se podaci pohranjuju u memoriju korisnikova računala, pa se, kada se unese broj hitnih službi, prenose s pozivom da bi se usmjerili odgovarajućoj hitnoj službi, koja tako otkriva korisnikovu približnu lokaciju. Lokaciju je moguće poslati i izravnom porukom u lokalnu sigurnosnu službu. Detaljni zapisi hitnih poziva sadrže podatke o lokaciji. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci o lokaciji služe za usmjerivanje poziva odgovarajućoj hitnoj službi i slanje njezinih djelatnika na lokaciju. Ti podaci mogu se poslati i sigurnosnoj službi tvrtke kao obavijest s podacima o lokaciji pozivatelja i podacima o povratnom pozivu.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena. Omogućuje je administrator u tvrtki ili ustanovi. Kod administratora u tvrtki raspitajte se je li značajka dostupna. Pri upućivanju poziva hitnoj službi ne možete kontrolirati dohvaćaju li se podaci o lokaciji automatski, kao ni to prenose li se dispečerima hitnih službi.

Napomena: Administrator u tvrtki ili ustanovi može ograničiti funkciju hitnih poziva na vaše mjesto rada, pa se kod njega raspitajte u kojem je opsegu ta funkcija dostupna.

Vanjski pristup

Funkcija značajke: korisnicima programa Skype za tvrtke u vašoj tvrtki ili ustanovi vanjski pristup omogućuje prikaz podataka o prisutnosti, slanje izravnih poruka i upućivanje govornih poziva s računala na računalo (pod uvjetom da je računalo opremljeno slušalicama i mikrofonom) korisnicima programa Skype za tvrtke iz drugih tvrtki ili ustanova s kojima ste povezani.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: povezanim korisnicima objavljuju se podaci s kartice kontakta kao što su ime, adresa e-pošte i podaci o prisutnosti. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kada se ta značajka omogući, korisnici iz jedne tvrtke ili ustanove mogu korisnike iz druge tvrtke ili ustanove dodavati na popise kontakata, slati im izravne poruke i prikazivati podatke o njihovoj prisutnosti. Korisnici, ovisno o zadatku, mogu birati najbolji način komunikacije – govorni poziv, videopoziv i drugo – te jednostavno pretvarati razgovore između dvije osoba u konferencije na kojima sudjeluje više osoba.

Odabir/kontrola: vanjski pristup prema zadanim je postavkama isključen, a kontrolira ga i konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi. Ako se vanjski pristup omogući, korisnici mogu tražiti i dodavati povezane vanjske kontakte na isti način na koji bi dodavali kontakte iz vlastite tvrtke ili ustanove.

Napomena:  Prema zadanim postavkama, svim vanjskim kontaktima, osobnim ili združenim, bit će dodijeljen odonos vanjskoga kontakta prema kojemu će se prikazivati vaše ime i prezime, titula, adresa e-pošte, tvrtka i slika. Tim kontaktima neće biti vidljiva vaša bilješka o prisutnosti. Dodavanje vanjskih kontakata u neke druge odnose, primjerice u Radnu grupu, odnos Prijatelji i obitelj i slično, omogućilo bi im da vide vašu bilješku o prisutnosti i slučajno otkriju podatke koji nisu namijenjeni njima.

Objava lokacije

Funkcija značajke: značajka objave lokacije prikazuje trenutnu korisnikovu lokaciju i vremensku zonu drugim korisnicima programa Skype za tvrtke na temelju funkcije prisutnosti kartice kontakta (pogledajte odjeljak Kartica kontakta). Korisnici mogu kontrolirati koji su podaci vidljivi drugima tako da na izborniku mogućnosti omoguće Način rada za zaštitu privatnosti (pogledajte odjeljak Način rada za zaštitu privatnosti).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnikova lokacija izvodi se na jedan od dvaju načina. Podaci o njoj prikupljaju se s poslužitelja za podatke o lokaciji (LIS-a) tvrtke ili ustanove, koji konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi, ili ih korisnik ručno postavlja tako da unese prilagođenu lokaciju u kontrolu lokacije u korisničkom sučelju programa Skype za tvrtke, npr. "Kod kuće", "Na poslu" ili "Ulica kestena 10, 10 000 Zagreb". Podaci o vremenskoj zoni prikupljaju se izravno iz operacijskog sustava korisnikova računala. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: ovisno o načinu na koji korisnik ili administrator konfiguriraju postavke privatnosti, Skype za tvrtke objavljuje podatke o lokaciji i vremenskoj zoni drugim korisnicima putem kartice kontakta. Oblikovana adresa ili službena adresa nisu dio podataka o prisutnosti.

Odabir/kontrola: ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući objavu lokacije i konfigurira je tako da korisnici mogu pristupati cijelom korisničkom sučelju lokacije, oni će imati pristup sljedećim stavkama polja i izbornika lokacije na vrhu glavnog prozora programa Skype za tvrtke:

 • Određivanje lokacije: lokaciju je moguće postaviti ručno uređivanjem teksta u tekstnom okviru lokacije.

 • Prikaži moju lokaciju drugima: korisniku omogućuje kontrolu nad objavom podataka o lokaciji drugim korisnicima. To ne utječe na otkrivanje lokacije hitnim službama, tj. kada se zove 112 (pogledajte odjeljak Hitne službe).

Program poboljšanja programa Skype za tvrtke

Funkcija značajke: program poboljšanja programa Skype za tvrtke prikuplja podatke o radu u programu Skype za tvrtke te ih prilikom svakog korištenja programa Skype za tvrtke šalje Microsoftu. Microsoft te podatke koristi za stvaranje rješenja za česte probleme i za poboljšanje programa Skype za tvrtke te drugih Microsoftovih proizvoda.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci koji se šalju Microsoftu mogu sadržavati podatke o korištenju programa Skype za tvrtke, o performansama i pouzdanosti, konfiguraciji uređaja te kvaliteti mrežne veze, kao i šifre pogrešaka, zapisnike pogrešaka i podatke iznimki. Program poboljšanja programa Lync može slati i podatke o vama i vašem uređaju, npr. korisničko ime ili IP adresu, ali se ti podaci prije pohranjivanja na Microsoftove poslužitelje pretvaraju u anonimni oblik.

Korištenje informacija: podaci će se koristiti za stvaranje rješenja za česte probleme i za poboljšanje programa Skype za tvrtke te drugih Microsoftovih proizvoda. Informacije se neće koristiti u svrhu vaše identifikacije ni da bismo vas kontaktirali.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena, a njome upravlja administrator u tvrtki. Administrator može postaviti da se informacije o poboljšavanju programa Skype za tvrtke Microsoftu šalju uvijek ili da se ne šalju nikad, a odluku o postavljanju te postavke može prepustiti i vama.

Korisnik vlastite preference može promijeniti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Općenito.

 3. Na kartici Općenito potvrdite ili poništite mogućnost Šalji podatke za program poboljšavanja programa Skype za tvrtke Microsoftu.

 4. Kliknite U redu.

Napomena: Ako administrator tvrtke u ime korisnika u tvrtki ili ustanovi tu značajku konfigurira pomoću pravilnika grupe, korisnik neće vidjeti dijaloški okvir s obaviješću o neuspjeloj prijavi ni pitanje želi li Microsoftu poslati izvješće o pogrešci prilikom prijave.

Upravljani API za Lync

Funkcija značajke: upravljani API za Lync drugim programima omogućuje pristup klijentskom programu Skype za tvrtke i interakciju s njim na način koji proširuje korisničko sučelje programa Skype za tvrtke. Drugi programi mogu biti programi drugih proizvođača ili Microsoftovi programi (primjerice, Outlook i druge aplikacije iz paketa sustava Microsoft Office).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci koji su drugim aplikacijama dostupni putem upravljanog API-ja za Lync obuhvaćaju sve osobne podatke koji se prikazuju u sučelju programa Skype za tvrtke. Ti podaci mogu obuhvaćati podatke o korisnikovoj lokaciji, telefonske brojeve, podatke o radnom mjestu, popis kontakata (uključujući telefonske brojeve i druge detalje), osobnu bilješku, status aktivnosti te trenutne razgovore i njihov sadržaj.

Korištenje podataka: na temelju podataka iz sesije programa Skype za tvrtke programi koji koriste upravljani API za Lync krajnjem korisniku omogućuju poboljšane ili dopunske funkcije. No ti se podaci koriste sukladno pravilima tih programa, za koje bi trebala postojati posebna izjava o zaštiti privatnosti s opisom načina korištenja podataka u njima.

Odabir/kontrola: drugi programi koji koriste upravljane API-je za Lync ubrajaju se u tri kategorije: računalni (lokalno instalirani) programi, web-programi i programska proširenja za Skype za tvrtke (programi koji se ugrađuju unutar korisničkog sučelja prozora razgovora programa Skype za tvrtke). Kontrola pristupa vašim podacima iz drugih programa ovisi o svakome od tih scenarija, i to na sljedeći način:

 • Računalni (lokalno instalirani programi): računalne programe instalirate vi sami ili administrator lokalnog računala i oni uvijek imaju pristup korisničkim podacima putem upravljanog API-ja za Lync. Kao i u svim drugim slučajevima, ne instalirajte programe koje ne smatrate pouzdanima.

 • Web-programi: putem upravljanog API-ja za Lync korisničkim podacima može se pristupati i iz programa hostiranih na internetu ili intranetu. Da bi se onemogućio pristup neželjenih programa korisnikovim podacima bez njegova znanja, takvi programi moraju se hostirati iz domene ili s URL-a koje administrator lokalnog računala doda na popis pouzdanih web-mjesta u web-pregledniku Internet Explorer.

 • Programska proširenja za Skype za tvrtke: u programu Skype za tvrtke razvojni će inženjeri moći proširivati sučelje programa Skype za tvrtke ugradnjom programa u prozor razgovora programa Skype za tvrtke. Taj program također može pristupati podacima iz programa Skype za tvrtke putem upravljanog API-ja za Lync. U tom slučaju administrator lokalnog računala mora registrirati programsko proširenje u klijentsku aplikaciju Skype za tvrtke. Tim se činom registracije tom programu omogućuje i pristup upravljanom API-ju za Lync.

Posebna kontrola za naziv lokacije: radi dodatnog opreza administrator sustava ima mogućnost omogućiti ili onemogućiti krajnjem korisniku (vama) odlučivanje o tome smiju li ti drugi programi imati pristup polju Naziv lokacije u programu Skype za tvrtke. Pristup tih drugih programa po zadanim je postavkama omogućen. Tu postavku možete kontrolirati na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Osobno.

 3. U odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima po potrebi potvrdite ili poništite potvrdne okvire.

 4. Kliknite U redu.

VDI dodatak za Lync

Funkcija značajke: u tvrtkama i ustanovama koje koriste arhitekturu udaljene radne površine VDI dodatak za Lync i zavisnim i nezavisnim klijentima omogućuje povezivanje s programom Skype za tvrtke i korištenje potpunog skupa značajki i funkcija kao da se koriste izravno s klijentskog uređaja.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se Skype za tvrtke koristi u okruženjima udaljenih radnih površina s VDI dodatkom za Lync instaliranom na pristupnom uređaju, prikupljaju se korisnikove vjerodajnice za mrežnu prijavu (tj. korisničko ime i lozinka) i razmjenjuju između VDI dodatka i programa Skype za tvrtke. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: VDI dodatak za Lync pomoću vjerodajnica koje prikupi povezuje korisnikov pristupni uređaj s instancom udaljene radne površine programa Skype za tvrtke.

Odabir/kontrola: radi prijave u Skype za tvrtke na udaljenoj radnoj površini potrebno je unijeti vjerodajnice za prijavu u mrežu. Korisnici ih imaju mogućnost unositi svaki put kada se prijavljuju ili unijeti samo jednom pa ih spremiti tako da u dijaloškom okviru za unos vjerodajnica odaberu mogućnost "Spremi lozinku".

Privici sastanka

Funkcija značajke: značajka privitaka sastanka organizatorima sastanaka omogućuje prijenos i zajedničko korištenje datoteka sa sudionicima, bilo da ih prikazuju na sastanku ili preuzimaju poslije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: organizator sastanka prenosi privitke i pohranjuje u Lync Server. Administrator u tvrtki ili ustanovi može konfigurirati koliko će dugo privici ostati na poslužitelju. Odatle ih organizator i sudionici sastanka mogu preuzeti dok god ih organizator ne izbriše ili dok ne istekne razdoblje njihova čuvanja koje konfigurira administrator. U potonjem se slučaju privici sastanka brišu. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: preneseni privici sastanka zajednički se koriste sa sudionicima sastanka, koji ih mogu preuzeti. Dostupnost privitaka moguće je ograničiti određenim ulogama sudionika sastanka (organizator, izlagači, svi). Ako je određenoj ulozi ograničen pristup privitku, korisnicima koji imaju tu ulogu neće biti vidljiv na popisu privitaka.

Odabir/kontrola:

 1. U prozoru razgovora postavite pokazivač na gumb Dijeli sadržaj i vodi sastanak.

 2. Odaberite karticu Privici.

 3. Kliknite Dodaj privitak.

 4. Pronađite privitak koji želite dodati i odaberite tu datoteku.

 5. Kliknite Otvori.

Vlasnici sastanka mogu ograničiti mogućnost preuzimanja zaslonskih ploča u skladu s ulogom sudionika (organizator, izlagači, svi) na sljedeći način:

 1. Postavite pokazivač miša na mogućnost Dijeli sadržaj i vodi sastanak.

 2. Na kartici Privici kliknite Organiziraj privitke.

 3. U odjeljku Dozvole u dijaloškom okviru Privici odaberite željenu mogućnost s padajućeg izbornika.

 4. Kliknite U redu.

Napomena: Ako se određenim ulogama ograniči pristup nekom privitku, korisnici s tim ulogama neće vidjeti taj privitak na popisu sadržaja niti će ga moći spremiti na računalo.

Pozivanje iz sastanka

Funkcija značajke: pozivanje iz sastanka korisnicima programa Skype za tvrtke koji sudjeluju na sastanku omogućuje dodavanje javnog (PSTN) telefonskog broja u postojeći AV (audiovideo) razgovor ili sastanak. Korisnika PSTN-a moguće je dodati tako da se pomoću tipkovnice za biranje broja u programu Skype za tvrtke nazove njegov PSTN broj. Korisnik PSTN-a dodat će se kada odgovori na poziv.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnik PSTN-a, kada primi poziv u sastanak, vidjet će ID pozivatelja organizatora ili sudionika sastanka.

Korištenje podataka: na temelju ID-a pozivatelja osoba koja prima poziv može prepoznati pozivatelja.

Odabir/kontrola: tu značajku ne mogu kontrolirati ni korisnik ni administrator u tvrtki ili ustanovi.

Integracija s programom OneNote

Funkcija značajke: integracija s programom OneNote omogućuje korisnicima programa Skype za tvrtke da zajednički koriste bilježnice programa OneNote sa sudionicima sastanka ili pregledavaju bilježnice ili zapisuju u bilježnice programa OneNote koje su za zajedničko korištenje ponudili sudionici sastanka putem klijentskog programa Lync 2010 ili novije verzije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada sudionik sastanka koji koristi klijentski program Lync 2010 ili noviju verziju zajednički koristi bilježnicu programa Microsoft OneNote, ostali korisnici programa Skype za tvrtke i web-aplikacije Lync Web App mogu pregledavati tu bilježnicu programa OneNote i zapisivati u nju. Sav će sadržaj umetnut u bilježnicu biti vidljiv i dostupan svim sudionicima sastanka.

Korištenje podataka: ova značajka omogućuje korisnicima programa Skype za tvrtke da zajednički koriste i pregledavaju suradnju putem programa OneNote te sudjeluju u njoj.

Odabir/kontrola

 1. U prozoru za razgovor postavite pokazivač miša na ikonu Zajedničko korištenje.

 2. Na kartici Izlaganje kliknite OneNote.

 3. Odaberite koja će bilježnica programa OneNote otvoriti.

Napomena:  Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost prema ulogama sudionika (organizator, izlagači, svi). Ako je bilježnica programa OneNote nedostupna određenim ulogama, ona neće biti vidljiva na popisima sadržaja osoba s tim ulogama pa je te osobe neće moći otvoriti ni spremiti na računalo.

Dodatak za mrežne sastanke za Outlook

Funkcija značajke: dodatak za mrežne sastanke za Outlook (poznat i pod nazivom dodatak za konferencije za Outlook) dodatak je koji u kombinaciji s programom Skype za tvrtke korisniku omogućuje ispunjavanje nekoliko zadataka vezanih uz Skype za tvrtke iz programa Microsoft Outlook. Ti su zadaci navedeni u nastavku.

 • Zakazivanje mrežnog sastanka

 • Postavljanje mogućnosti sastanka

 • Zakazivanje konferencijskog poziva

 • Pokretanje zajedničkog korištenja podataka pomoću programa Skype za tvrtke

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: u klijentski program Microsoft Outlook na korisnikovu računalu pohranjuju se podaci navedeni u nastavku. Ovisno o korisnikovim postavkama klijentskog zapisivanja, mogu se zapisivati i dodatne informacije o korištenju te statistički podaci (pogledajte odjeljak Klijentsko zapisivanje). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

 • Ime organizatora

 • Imena sudionika

 • Imena izlagača

 • Popis adresa e-pošte

 • Predmet sastanka i drugi podaci o njemu (primjerice, vrijeme početka i završetka, ID konferencije, pristupni izraz te informacije o davatelju usluga govornog automata / audiokonferencije za korisnika)

 • Sve proxy adrese za korisnika u sustavu Microsoft Exchange (X400-X500 adrese, adrese za sjedinjenu razmjenu poruka (UM) u sustavu Exchange te URI-ji za SIP i govornu poštu putem sjedinjene razmjene poruka u sustavu Exchange i telefona)

 • Podaci o mjestu sastanka

Korištenje informacija: gore navedeni podaci koriste se isključivo u svrhu zakazivanja sastanka ili konferencijskog poziva. Pohranjuju se lokalno na korisnikovo računalo i zajednički koriste sa sustavom Lync Server. Podaci o sastancima i konferencijskim pozivima zajednički se koriste sa sustavom Lync Server.

Napomena: Ti se podaci zajednički koriste i s upravljanim API-jem za Lync (pogledajte odjeljak Upravljani API za Lync).

Odabir/kontrola: krajnji korisnik nema kontrolu nad podacima koji se stvaraju, prikupljaju, pohranjuju ili prenose kada se koristi dodatak za mrežne sastanke za Outlook. No može izbrisati ili onemogućiti taj dodatak.

Prijenos datoteka između ravnopravnih članova

Funkcija značajke: prijenos datoteka između ravnopravnih članova korisnicima programa Skype za tvrtke omogućuje međusobni prijenos datoteka tijekom razgovora izravnim porukama ravnopravnih članova (razgovora dvaju sudionika).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: datoteka se prenosi izravno između vlasnika datoteke i drugog sudionika razgovora. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: korisnici pokreću prijenos datoteke i odabiru datoteku za prijenos. Primatelj datoteke mora izričito pristati na primitak datoteke. Datoteke koje se razmjenjuju putem prijenosa između ravnopravnih članova ne pohranjuju se u sustav Lync Server.

Odabir/kontrola: prijenos datoteka između zajedničkih članova prema zadanim je postavkama omogućen. Administrator može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za bilo kojega ili sve korisnike u tvrtki ili ustanovi.

Stalni grupni razgovor

Funkcija značajke: stalni razgovor korisnicima omogućuje suradnju objavom poruka u stalnim sobama za razgovor. Podaci se čuvaju na poslužitelju, a članovi sobe mogu pristupati podacima, uključujući povijesne podatke. Stalni grupni razgovor korisnicima omogućuje grupne razgovore, traženje grupnih razgovora, pridruživanje grupnim razgovorima, sudjelovanje u grupnim razgovorima, pretraživanje sadržaja unutar sobe i u drugim sobama te stvaranje filtara radi praćenja razgovora o određenim temama.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: značajka stalnog grupnog razgovora pohranjuje sadržaj grupnih razgovora na poslužitelj koji konfigurira administrator tvrtke ili ustanove. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: stalni grupi razgovor stalni je razgovor nalik "sobama za razgovor", u kojima razgovor zapravo nikad ne prestaje jer se sudionici stalno pridružuju i odlaze. Da bi se to moglo dogoditi, razgovor mora biti stalan.

Odabir/kontrola: stalni grupni razgovor mora omogućiti administrator u tvrtki ili ustanovi. Ako ga omogući, administrator može kontrolirati razdoblje zadržavanja, poslužitelj na kojem se podaci pohranjuju, arhiviranje povijesti grupnog razgovora radi usklađivanja i drugih svrha, a može i upravljati svim svojstvima sobe i mijenjati ih. Korisnici, ovisno o ulozi, mogu imati razne vrste pristupa stalnim podacima, kao što je objašnjeno na sljedećem popisu.

 • Administratori mogu brisati stariji sadržaj (recimo, sadržaj objavljen prije određenog datuma) iz bilo koje sobe da bi spriječili velik rast baze podataka. Mogu, k tome, i brisati ili mijenjati poruke koje se za danu sobu za razgovor smatraju neprimjerenima (ili irelevantnima).

 • Krajnji korisnici, uključujući autore poruka, ne mogu brisati sadržaj ni iz jedne sobe za razgovor.

 • Upravitelji soba razgovor mogu onemogućivati, ali ne i brisati sobe. Sobu za razgovor nakon njezina stvaranja mogu brisati samo administratori.

Osobna slika

Funkcija značajke: značajka osobne slike korisnicima omogućuje da drugim osobama u tvrtki ili ustanovi na svojoj kartici kontakta prikažu osobnu sliku. Ako korisnik odluči prikazivati osobnu sliku na kartici kontakta, drugi korisnici programa Skype za tvrtke moći će je vidjeti na vlastitom popisu kontakata u programu Skype za tvrtke ako odaberu mogućnost "Prikaži fotografije kontakata". Kada korisnici odluče prikazivati drugima osobnu sliku, mogu odlučiti prikazati zadanu sliku koju koristi njihova tvrtka ili ustanova, ako je ta mogućnost omogućena, ili prenijeti neku sliku s računala.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: osobne postavke zajedničkog korištenja osobne slike te sve prenesene prilagođene slike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci se pohranjuju na poslužitelj programa Lync, a služe za prilagodbu korisničkog sučelja i zajedničko korištenje s drugim osobama.

Odabir/kontrola

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Moja slika.

 3. U odjeljku Moja slika odaberite Prikaži moju sliku ili Sakrij moju sliku.

 4. Kliknite U redu.

Prilagođenu sliku moguće je postaviti tako da kliknete gumb Uredi ili ukloni sliku.

Napomena: Administrator u tvrtki ili ustanovi može odlučiti kakve su slike dopuštene, kolika je maksimalna veličina slike za prijenos ili koriste li se slike zajednički prema zadanim postavkama, iako tu postavku korisnik može nadjačati.

Anketiranje

Funkcija značajke: anketiranje organizatoru sastanka omogućuje brzo prikupljanje podataka ili preferencija sudionika sastanka i razgovora. Te je podatke moguće spremiti pa analizirati poslije sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pojedinačni su glasovi anonimni. Skupni rezultati ankete vidljivi su svim izlagačima, a svaki od njih može ih prikazati svim sudionicima. Ankete se pohranjuju u sustav Lync Server u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje definira administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka ankete poboljšava suradnju jer izlagačima omogućuje brzo utvrđivanje preferencija sudionika.

Odabir/kontrola:

 1. U prozoru razgovora desnom tipkom miša kliknite gumb Dijeli sadržaj i vodi sastanak da biste otvorili izbornik.

 2. Na kartici Izlaganje kliknite Anketa.

 3. Unesite naziv, pitanje i ponuđene odgovore za anketu.

 4. Kliknite Stvori anketu.

Napomena: Iz ankete izlagači mogu ograničiti njezinu dostupnost na temelju uloge sudionika (organizatora, izlagača, svih). Ako je anketa nekome nedostupna, ne može je vidjeti na popisu sadržaja jer je trenutno zajednički ne koristi i ne može je spremiti na lokalno računalo. Izlagači, k tome, u svakom trenutku mogu otvoriti i zatvoriti anketu za glasovanje i očistiti njezine rezultate.

Suradnja putem programa PowerPoint

Funkcija značajke: suradnja putem programa PowerPoint korisnicima tijekom razgovora ili sastanka omogućuje prikaz i pregledavanje prezentacija programa PowerPoint te unos opaski u njih.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: sve funkcije značajke – prijenos prezentacije programa PowerPoint, navigaciju kroz nju ili unos opaski – pokreće krajnji korisnik. Sve datoteke izložene u razgovoru ili sastanku prenijet će se svim sudionicima i oni će ih moći dohvatiti izravno iz mape na svom računalu. Vlasnik ili izlagač datoteke drugima može ograničiti spremanje, ali time im ne ograničava njezino dohvaćanje i otvaranje. Datoteke programa PowerPoint pohranjuju se u sustav Lync Server u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje definira administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: suradnja putem programa PowerPoint sudionicima razgovora omogućuje učinkovito održavanje prezentacija i prikupljanje povratnih informacija.

Odabir/kontrola:

 1. U prozoru razgovora postavite pokazivač na gumb Dijeli sadržaj i vodi sastanak da biste otvorili izbornik.

 2. Na kartici Izlaganje kliknite PowerPoint.

 3. Pronađite prezentaciju programa PowerPoint koji želite dodati i odaberite tu datoteku.

 4. Kliknite Otvori.

Izlagači mogu ograničiti ovlasti za unos opaski u skladu sa sudionikovom ulogom (samo izlagači, svi i nitko) na sljedeći način:

 1. Postavite pokazivač miša na Prikaz sudionika.

 2. Kliknite Dodatne mogućnosti (...).

 3. Kliknite Mogućnosti mrežnog sastanka.

 4. U dijaloškom okviru Mogućnosti mrežnog sastanka u odjeljku Tko može koristiti opaske? odaberite željenu mogućnost s padajućeg popisa.

 5. Kliknite U redu.

Izlagači mogu ograničiti samostalan prikaz slajdova sudionicima u skladu s njihovim ulogama (samo izlagači, svi i nitko) na sljedeći način:

 1. Postavite pokazivač miša na Prikaz sudionika.

 2. Kliknite Dodatne mogućnosti (...).

 3. Kliknite Mogućnosti mrežnog sastanka.

 4. U dijaloškom okviru Mogućnosti mrežnog sastanka u odjeljku Tko može samostalno pregledavati sadržaj odaberite željenu mogućnost s padajućeg popisa.

 5. Kliknite U redu.

Izlagači mogu ograničiti dostupnost preuzimanja u skladu s ulogama sudionika (organizator, izlagači, svi) na sljedeći način:

 1. Postavite pokazivač miša na mogućnost Dijeli sadržaj i vodi sastanak.

 2. Kliknite Organiziraj sadržaj za prezentaciju.

 3. U odjeljku Dozvole u dijaloškom okviru Organiziranje sadržaja za prezentaciju odaberite željenu mogućnost s padajućeg popisa.

 4. Kliknite U redu.

Napomena: Ako se određenim ulogama ograniči pristup nekoj prezentaciji programa PowerPoint, korisnici s tim ulogama neće vidjeti tu prezentaciju na popisu sadržaja niti će je moći spremiti na računalo.

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: podaci o prisutnosti i podaci za kontakt korisniku omogućuju prikaz podataka o prisutnosti i podataka za kontakt drugih korisnika (unutar tvrtke ili ustanove i izvan nje) te zajedničko korištenje njihovih objavljenih podataka, kao što su podaci o prisutnosti, status, titula, telefonski broj i bilješke. Administrator u tvrtki ili ustanovi može i konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server tako da se prikazuju i korisnikove poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu (primjerice kada korisnik ima zakazan sastanak u kalendaru programa Outlook).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnikova adresa i lozinka u svrhe prijave i provjere autentičnosti. Svi dodatni telefonski brojevi koje želi staviti na raspolaganje, informacije kao što su poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu ako je administrator konfigurirao integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server i ako je to omogućeno u programu Outlook, uključujući sve bilješke i podatke o dostupnosti koje korisnik ručno objavi na kartici kontakta. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: adresa i lozinka za prijavu služe za prijavu u Skype za tvrtke i povezivanje sa sustavom Lync Server. Na temelju konfiguracije privatnih postavki drugi korisnici programa Skype za tvrtke i programi mogu pristupati podacima o prisutnosti, podacima za kontakt i podacima o statusu, pa korisnici mogu bolje komunicirati.

Odabir/kontrola: korisnici mogu odabrati koji se podaci objavljuju o njima ili objavu podataka o njima konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi u njihovo ime. Ako administrator ne isključi mogućnost korisničke kontrole nad objavljenim podacima, korisnik u svakom trenutku može promijeniti vlastite postavke na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti možete

  1. Na kartici Osobno unesite odgovarajuće podatke u polje Adresa za prijavu. Kliknite gumb Napredno da biste unijeli naziv poslužitelja za povezivanje. Podatke o poslužitelju daje vam administrator u tvrtki ili ustanovi.

  2. Na kartici Osobno možete odabrati i željenu razinu integracije s programom Outlook da bi drugim korisnicima omogućili prikaz ažuriranih podataka o prisutnosti, poruka o odsutnosti te predmeta i mjesta sastanaka.

  3. Ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući način rada za zaštitu privatnosti (pogledajte odjeljak Način rada za zaštitu privatnosti), odabirom odgovarajućih mogućnosti na kartici Status možete omogućiti prikaz svog statusa prisutnosti kontaktima na popisu kontakata.

  4. Na kartici Telefoni možete vidjeti koje je brojeve administrator objavio u vaše ime i dodati sve druge brojeve koje želite dati drugim korisnicima.

 3. Kliknite U redu.

Korisnici, k tome, mogu ručno ažurirati podatke o statusu i lokaciji pomoću izbornika statusa i lokacije te unositi prilagođenu poruku u glavno korisničko sučelje programa Skype za tvrtke.

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti postavka je koja korisnicima omogućuje određivanje količine podataka o prisutnosti (kao što su statusi Dostupan, Zauzet, Ne ometaj i tako dalje) koje žele otkriti kontaktima na popisu kontakata.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se omogući način rada za zaštitu privatnosti, Skype za tvrtke ulazi u način rada u kojem korisnik može prilagođavati svoje postavke tako da se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju samo kontaktima s njegova popisa kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: postavka korisniku omogućuje određivanje načina na koji se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju drugima.

Odabir/kontrola: ako administrator za tvrtku ili ustanovu omogući način rada za zaštitu privatnosti, korisnici mogu odabrati žele li podatke o prisutnosti otkrivati svima u njoj (standardni način rada) ili samo svojim kontaktima (način rada za zaštitu privatnosti).

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Status.

 3. U odjeljku Status odaberite željenu mogućnost.

 4. Kliknite U redu.

Napomena: Ako administrator za tvrtku ili ustanovu omogući standardni način rada, korisnici se ne mogu prebacivati u način rada za zaštitu privatnosti. No mogu se "unaprijed izuzeti" iz načina rada za zaštitu privatnosti tako da odaberu dostupne mogućnosti, pa se njihove postavke, ako administrator poslije omogući taj način rada za tvrtku ili ustanovu, neće promijeniti nakon prijave u Skype za tvrtke.

Javno povezivanje izravnim porukama (PIC)

Funkcija značajke: javno povezivanje izravnim porukama (PIC) korisnicima programa Skype za tvrtke omogućuje dodavanje korisnika ostalih javnih servisa za razmjenu izravnih poruka (IM) kao što je Microsoft Live Messenger sa svrhom brže i učinkovitije komunikacije te zajedničkog korištenja informacija o prisutnosti i kontaktima.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: PIC kontaktima vidljivi su podaci s kartice kontakta kao što su ime, adresa e-pošte i podaci o prisutnosti. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kada se ta značajka omogući, korisnici mogu dodavati kontakte s javnih servisa za razmjenu izravnih poruka drugih davatelja usluga na popis kontakata programa Skype za tvrtke, slati im izravne poruke i vidjeti podatke o njihovoj prisutnosti. Korisnici mogu, ovisno o zadatku, birati najbolji način komunikacije – govornim pozivom, videopozivom i drugim načinima – te jednostavno pretvarati razgovore dviju osoba u konferencije na kojima sudjeluje više osoba.

Odabir/kontrola: kada administrator u tvrtki ili ustanovi omogući javno povezivanje izravnim porukama (PIC), moguće je kontrolirati pristup javnim vezama za izravne poruke na temelju korisnika ili grupe, birati javne davatelje usluga izravnih poruka s kojima se korisnici mogu povezivati te zapisivati i arhivirati poruke poslane korisnicima servisa za razmjenu izravnih poruka.

Napomena:  Prema zadanim postavkama svi vanjski kontakti, osobni ili združeni, bit će dodani odnosu za zaštitu privatnosti Vanjski kontakti prema kojemu će biti zajednički korišteni vaše ime i prezime, titula, adresa e-pošte, tvrtka i slika. Ti kontakti neće moći vidjeti vašu bilješku o prisutnosti. Dodavanje vanjskih kontakata drugim odnosima za zaštitu privatnosti, primjerice u Radnu grupu, odnos Prijatelji i obitelj i slično, omogućit će im da vide vašu bilješku o prisutnosti i slučajno zajednički koriste podatke koji nisu namijenjeni njima.

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o audiokvaliteti (QoE)

Funkcija značajke: značajka prikupljanja podataka i izvješćivanja o audiokvaliteti (QoE) prikuplja podatke o kvaliteti medijskih sadržaja komunikacija i sastanaka putem programa Skype za tvrtke te izvješćuje o njoj. Ti statistički podaci obuhvaćaju IP adresu, stopu gubitka, korištene uređaje, događaje pada kvalitete tijekom poziva i tako dalje.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući QoE, u bazu podataka za tu značajku spremaju se podaci o kvaliteti medijskih sadržaja komunikacija ravnopravnih članova i sastanaka putem programa Skype za tvrtke. Ta značajka ne bilježi sadržaj programa Skype za tvrtke. Podaci za QoE pohranjuju se u pozadinsku bazu podataka poslužitelja za praćenje implementiranu u tvrtki ili ustanovi te se o njima izvješćuje pomoću skupa standardnih izvješća poslužitelja za praćenje. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: administrator u tvrtki ili ustanovi ima pristup tim podacima i može ih koristiti u svrhe prikupljanja povratnih informacija o kvaliteti medijskih sadržaja u sustavu. To obuhvaća korisničke IP adrese.

Odabir/kontrola: prema zadanim je postavkama QoE uključen, ali administrator u tvrtki ili ustanovi radi prikupljanja podataka za QoE mora instalirati poslužitelj za praćenje povezan s njegovom pozadinskom bazom podataka. Administrator u tvrtki ili ustanovi može implementirati standardna izvješća poslužitelja za praćenje ili stvoriti prilagođena izvješća za upit njegovoj bazi podataka.

Snimanje

Funkcija značajke: snimanje sudionicima sastanka omogućuje snimanje audiozapisa, videozapisa, izravnih poruka, zajedničkog korištenja aplikacija, prezentacija programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča i anketa tijekom sastanka u svrhe arhiviranja ili reprodukcije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako sudionici sastanka odluče snimati sesiju, snimka će se lokalno spremiti na njihovo računalo. Ako sudionici tijekom sastanka koji se snima zajednički koriste neki sadržaj, on će postati sastavni dio snimke. Kada neki sudionik započne snimati, svim će se sudionicima s kompatibilnim klijentskim programima i uređajima emitirati obavijest da je počelo snimanje. Sudionici u snimanoj sesiji koji koriste nekompatibilne klijentske programe i uređaje snimat će se, ali neće primiti nikakvu obavijest o snimanju. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Nekompatibilni klijentski programi:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni klijentski uređaji:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Napomena: Neovisno o uređaju ili programu koji se koristi, sudionik koji koristi videozapis u načinu rada preko cijelog zaslona tijekom sastanka ili razgovora neće dobiti signal da je započelo snimanje ako se ne vrati u prozor razgovora.

Korištenje podataka: snimka se sprema lokalno na korisnikovo računalo, a vlasnik je može koristiti ili omogućiti njezino zajedničko korištenje na isti način na koji bi to učinio i s bilo kojom drugom vrstom datoteke. Ako tijekom faze objavljivanja snimke dođe do pogreške, moguće je da se podaci snimljeni tijekom pauziranog stanja snimanja nenamjerno uvrste u snimku. U slučaju pogreške u bilo kojoj fazi objavljivanja (u odjeljku Upravitelj snimanja potražite status "upozorenja"), snimku ne bi trebalo distribuirati drugim osobama, čak i ako se može reproducirati u nekom obliku.

Odabir/kontrola: mogućnost snimanja prema zadanim je postavkama isključena i mora je omogućiti administrator u tvrtki ili ustanovi. Ako je snimanje omogućeno, svaki sudionik sastanka može ga pokrenuti. Snimanje se pokreće na sljedeći način.

Da biste pokrenuli snimanje:

 1. U sastanku kliknite gumb Dodatne mogućnosti.

 2. Kliknite Pokreni snimanje i snimanje će početi.

Da biste zaustavili snimanje:

 1. U sastanku kliknite gumb Dodatne mogućnosti.

 2. Kliknite Zaustavi snimanje i snimanje će se zaustaviti.

Napomena:  U nekim zemljama zakonom ste obvezani prije snimanja tražiti eksplicitni pristanak svih strana koje sudjeluju u razgovoru. Korisnik mora znati i razumjeti svoje zakonske obveze.

Pretraživanje vještina

Funkcija značajke: pretraživanje vještina korisnicima omogućuje traženje osoba u tvrtki ili ustanovi na temelju svojstava navedenih u servisima sustava Microsoft SharePoint (primjerice, imena, adrese e-pošte, vještina, područja stručnosti itd.). Ta je značajka dostupna samo ako administrator u tvrtki ili ustanovi implementira SharePoint i uključi integraciju programa Skype za tvrtke s tim sustavom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: upit za pretraživanje unesen u Skype za tvrtke šalje se na poslužitelj sustava SharePoint u tvrtki ili ustanovi. Skype za tvrtke obrađuje odgovor sustava SharePoint, a potom se prikazuju rezultati pretraživanja i povezane informacije. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koje unese korisnik šalju se u sustav SharePoint radi dohvaćanja rezultata pretraživanja, koji se potom prikazuju u programu Skype za tvrtke.

Odabir/kontrola: administrator može omogućiti ili onemogućiti pretraživanje vještina za tvrtku ili ustanovu. Ako je značajka omogućena, pretraživanje vještina moguće je pokrenuti na sljedeći način:

 1. U okvir za pretraživanje unesite vještinu koju želite tražiti.

 2. Kliknite karticu Vještina.

 3. Pogledajte rezultate.

Pametno obrezivanje

Funkcija značajke: kada korisnik tijekom videokonferencije omogući objavu videoslike, pametno obrezivanje na temelju otkrivanja lica određuje mjesto njegove glave u kadru web-kamere. Kada se odredi mjesto korisnikove glave, klijentski program Skype za tvrtke prevodi ga u koordinate i dodaje ih u niz bitova koji šalje. Klijentski program Skype za tvrtke koji ih prima na temelju tih podataka obrezuje dolaznu videosliku iz matičnih proporcija (vodoravnog usmjerenja) na te pravokutne koordinate kako bi u obrezanom videozapisu centrirao korisnikovu glavu. Pametno obrezivanje funkcija je u stvarnom vremenu koja stalno prati korisnikove pokrete i prilagođava koordinate umetnute u niz bitova videoslike, što klijentskom programu Skype za tvrtke koji ga prima omogućuje prilagodbu obrezivanja videoslike i održavanje korisnikove glave u njezinu središtu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: koordinate korisnikove glave unutar kadra kamere dodaju se u niz bitova videoslike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: na temelju tih koordinata obrezuje se odgovarajući dio dolazne videoslike.

Odabir/kontrola: ta značajka ne može se onemogućiti.

Napomena: Korisnici starijih klijentskih programa Lync i programa Lync za mobilne uređaje vidjet će potpune proporcije videoslike koja se šalje.

Kartični razgovori

Funkcija značajke: kartični razgovori korisniku omogućuju prikaz i kontrolu više razgovora u tijeku odjednom u prozoru kartičnih razgovora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: pomoću ove značajke možete prikazivati sve razgovore u tijeku u jednom prozoru razgovora.

Odabir/kontrola: kartični razgovori prema zadanim su postavkama isključeni i korisnik ih mora uključiti.

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke:

 • Spajanje pretraživanja – Ova značajka spaja globalni adresar (GAL) s korisnikovim osobnim kontaktima, pa se u rezultatima pretraživanja, kada korisnik traži neki kontakt, prikazuje samo jedan unos.

 • Spajanje kontakata – Ova značajka objedinjuje podatke za kontakt programa Outlook i GAL-a pomoću podudarnih identifikatora adrese e-pošte ili korisničkog imena. Kada se utvrdi podudarnost, Skype za tvrtke objedinjuje podatke iz triju izvora (programa Outlook, GAL-a i značajke prisutnosti). Objedinjeni podaci prikazuju se u raznim komponentama korisničkog sučelja, uključujući rezultate pretraživanja, popis kontakata i karticu kontakta.

 • Stvaranje kontakata programa Outlook za kontakte programa Skype za tvrtke (sinkronizacija kontakata) – Ako korisnik ima poštanski sandučić u sustavu Microsoft Exchange Server 2010 ili nekoj novijoj verziji, Skype za tvrtke će stvoriti kontakte programa Outlook za sve korisnikove kontakte u zadanoj mapi kontakata. Kada ima kontakt programa Outlook za svaki kontakt programa Skype za tvrtke, korisnik podacima za kontakt u programu Skype za tvrtke može pristupati iz programa Outlook, programa Outlook Web Access i s mobilnih uređaja na kojima se sinkroniziraju kontakti sa sustavom Exchange.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Skype za tvrtke prikuplja podatke za kontakt iz značajke prisutnosti, servisa Active Directory i programa Outlook. Ti se podaci koriste interno u programu Skype za tvrtke. Skype za tvrtke će prilikom stvaranja kontakata programa Outlook u sustav Exchange zapisati podatke za kontakt iz značajke prisutnosti, servisa Active Directory i programa Outlook. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci za kontakt iz značajke prisutnosti, servisa Active Directory i programa Outlook prikazuju se u korisničkom sučelju programa Skype za tvrtke (na popisu kontakata, na kartici kontakta, u rezultatima pretraživanja i tako dalje). Ti se podaci sinkronizacijom kontakata (treća stavka na prethodnom popisu) mogu zapisati i u Exchange.

Odabir/kontrola: sinkronizaciju kontakata možete omogućiti ili onemogućiti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Skype za tvrtke kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Skype za tvrtke – mogućnosti kliknite Osobno.

 3. U odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima po potrebi potvrdite ili poništite potvrdne okvire.

 4. Kliknite U redu.

Korisnički odabir – Korisnički odabir Microsoft Exchange ili Microsoft Outlook dostupan je u odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima dijaloškog okvira Skype za tvrtke – mogućnosti.

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: Skype za tvrtke korisniku šalje obavijesti radi poboljšanja kvalitete poziva u slučaju problema s uređajem, mrežom ili računalom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Skype za tvrtke radi utvrđivanja kvalitete zvuka prikuplja podatke o korisnikovoj konfiguraciji audiouređaja, postavkama mreže i drugim medijskim vezama. Ako Skype za tvrtke utvrdi da nešto negativno utječe na kvalitetu zvuka tijekom govorne komunikacije, krajnji korisnik dobit će obavijest o problemu s kvalitetom zvuka. Drugim sudionicima u pozivu prikazuje se samo obavijest da taj korisnik koristi uređaj koji uzrokuje slabu kvalitetu zvuka. Oni neće saznati koji uređaj korisnik koristi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju ostalima u pozivu pomažu im da poboljšaju kvalitetu poziva.

Odabir/kontrola: obavijesti o kvaliteti poziva može omogućiti ili onemogućiti administrator u tvrtki ili ustanovi.

Suradnja na zaslonskoj ploči

Funkcija značajke: suradnja na zaslonskoj ploči korisnicima omogućuje stvaranje i zajedničko korištenje virtualne ploče na koju sudionici u sesiji mogu unositi bilješke, crtati crteže i uvoziti slike kako bi zajednički radili tijekom sastanaka ili razgovora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: opaske na zaslonskim pločama vidljive su svim sudionicima. Prilikom spremanja zaslonska ploča i sve opaske pohranjuju se u Lync Server. Na poslužitelju se čuvaju u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje postavi administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka zaslonske ploče poboljšava suradnju jer sudionicima sastanka omogućuje razmatranje ideja, kreativno razmišljanje, hvatanje bilješki i tako dalje.

Odabir/kontrola:

 1. U prozoru razgovora postavite pokazivač na gumb Dijeli sadržaj i vodi sastanak.

 2. Na kartici Izlaganje kliknite Zaslonska ploča.

Vlasnici sastanka mogu ograničiti mogućnost preuzimanja zaslonskih ploča u skladu s ulogom sudionika (organizator, izlagači, svi) na sljedeći način:

 1. Postavite pokazivač miša na mogućnost Dijeli sadržaj i vodi sastanak.

 2. Na kartici Izlaganje kliknite Organiziraj sadržaj za prezentaciju.

 3. U odjeljku Dozvole u dijaloškom okviru Sadržaj koji se izlaže odaberite željenu mogućnost s padajućeg popisa.

 4. Kliknite U redu.

Napomena: Ako se određenim ulogama ograniči pristup nekoj zaslonskoj ploči, korisnici s tim ulogama neće vidjeti tu zaslonsku ploču na popisu sadržaja niti će je moći spremiti na računalo.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×