Dodatak Izjavi o zaštiti privatnosti vezan uz Microsoft Outlook 2010

Zadnje ažuriranje: Ožujak 2010

Povezivanje s slikama i drugim dokumentima

Ako odaberete stvaranje veze na sliku, datoteku, izvor podataka ili neki drugi dokument na tvrdom disku ili na poslužitelju, put do te datoteke bit će spremljen u stavci programa Outlook. U nekim slučajevima veza može uključivati vaše korisničko ime ili informacije o poslužiteljima na mreži. U slučaju podatkovne veze možete odabrati spremanje korisničkog imena ili lozinke unutar veze s podatkovnom vezom.

Isto tako, kada primijenite XML shemu na dokument, put do XML sheme koju ste stvorili sprema se u dokument. U nekim slučajevima taj put može uključivati vaše korisničko ime.

Ispis

Kada ispisujete stavku programa Microsoft Outlook 2010, a zatim spremite tu stavku, Outlook 2010 sprema put do pisača s artiklom. U nekim slučajevima put može uključivati korisničko ime ili naziv računala.

Web-mjesta radnog prostora dokumenta

Outlook 2010 omogućuje pristup web-mjestu radnog prostora dokumenta na web-mjestu sustava Microsoft SharePoint Foundation 2010. Web-mjesto radnog prostora dokumenta zajednički je prostor u kojem možete surađivati s drugim članovima tima na jednom ili više dokumenata.

Kada pristupate web-mjestu radnog prostora dokumenta, Outlook 2010 preuzima podatke s web-mjesta radnog prostora dokumenta da bi vam pružio informacije o tom web-mjestu. Ovi podaci obuhvaćaju sljedeće:

 • Naziv web-mjesta sustava SharePoint Foundation

 • URL ili adresa web-mjesta

 • Imena, adrese e-pošte i razine dozvola korisnika web-mjesta

 • Popisi dokumenata, zadataka i drugih podataka dostupnih s web-mjesta

Outlook 2010 pohranjuje i popis web-mjesta sustava SharePoint Foundation koje ste posjetili na računalu, u obliku kolačića. Ovaj se popis koristi za brz pristup web-mjestima koja ste prije posjetili. Microsoft ne pristupa popisu web-mjesta koje ste posjetili i nije izložen Internetu, osim ako ne odaberete da popis bude više dostupan.

Servis faksiranja

Servis za faks omogućuje slanje faksa putem interneta i organiziranje faksova koje ste poslali u programu Outlook 2010. Da biste koristili uslugu faksiranja, morate se registrirati uz davatelja usluge faksiranja, odvojeno od Microsofta, koji obrađuje faksove i šalje ih putem interneta. Microsoft ne prikuplja nikakve podatke putem usluge faksiranja.

Kada se prijavite za uslugu faksiranja, davatelj usluge faksiranja stvara paket za registraciju koji pohranjuje davatelj usluge faksiranja i Outlook 2010. Paket se sastoji od adrese web-mjesta davatelja usluge faksiranja i "tokena" koji potvrđuje pristup davatelju usluge faksiranja. Kada šaljete faks iz programa sustava Office, taj se registarski paket dodaje u dokument.

Možete koristiti i uslugu faksiranja da biste izračunali cijenu faksa, a da zapravo ne šaljete faks. Ako odlučite izračunati cijenu faksa, Outlook 2010 koristi šifriranu vezu da bi vam poslao registracijski token, telefonski broj na koji će se poslati faks i broj stranica faksa za davatelja usluge faksiranja. Microsoft ne prima ni ne pohranjuje te podatke.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 omogućuje zajedničko web-mjesto radnog prostora temeljenih na webu na kojima možete surađivati na dokumentima ili sastancima.

Kada pristupite web-mjestu sustava SharePoint pomoću web-preglednika ili bilo kojeg programa sustava Office, web-mjesto sprema kolačiće na računalo ako imate dozvole za stvaranje novog web-podmjesta na tom web-mjestu. Ti kolačići zajedno čine popis web-mjesta za koja imate dozvole. Ovaj popis koristi nekoliko programa sustava Office da bi vam pružio brz pristup web-mjestima koja ste prije posjetili.

Microsoft ne pristupa popisu web-mjesta koje ste posjetili i nije izložen Internetu, osim ako ne odaberete da popis bude više dostupan.

SharePoint Foundation također sprema popis pet web-mjesta radnog prostora sastanka koje ste nedavno koristili u registru sustava. Unos registra sadrži naziv web-mjesta i URL svakog od ovih pet web-mjesta, ID jezika predloška, ID predloška, naziv predloška i naziv organizatora sastanka. To vam omogućuje jednostavno praćenje web-mjesta koja najčešće koristite.

Kada u sustavu SharePoint Foundation stvorite novo web-mjesto ili popis ili dodate ili pozovete osobe na postojeće web-mjesto ili popis, web-mjesto sprema sljedeće za svaku osobu, uključujući:

 • Ime i prezime

 • Adresa e-pošte

Korisnički ID dodan je u svaki element koji ste vi ili drugi korisnici web-mjesta dodali ili izmijenili na web-mjestu. Kao i svi sadržaj na web-mjestu sustava SharePoint, samo administratori i članovi web-mjesta moraju imati pristup ovim podacima.

Svi elementi web-mjesta sustava SharePoint obuhvaćaju dva polja: created by i modified by. Polje created by ispunjava se korisničkim imenom osobe koja je izvorno stvorila element i Datum stvaranja. Polje promijenjeno po ispunjava se korisničkim imenom osobe koja je zadnja izmijenila dokument programa Outlook 2010 i Datum zadnje izmjene.

Administratori poslužitelja na kojima se hostira web-mjesta sustava SharePoint imaju pristup nekim podacima s tih web-mjesta, koji se koriste za analizu uzoraka korištenja web-mjesta i poboljšanja postotka vremena kada je web-mjesto dostupno. Ti su podaci dostupni samo administratorima poslužitelja i ne zajednički se koristi s Microsoftovim osim ako Microsoft ne hostira web-mjesto sustava SharePoint. Podaci koji se posebno zabilježe obuhvaćaju imena, adrese e-pošte i dozvole svih korisnika koji imaju pristup web-mjestu.

Svi korisnici s pristupom određenom web-mjestu sustava SharePoint mogu pretraživati i pregledavati sav sadržaj dostupan na njemu.

Nadzor

Microsoft SharePoint Foundation 2010 pruža značajke nadzora koje administratorima omogućuje održavanje pouzdanog prikaza nadzora načina na koji korisnici rade s određenim sadržajem.

Kada administratori sustava SharePoint Foundation omogućuju značajku nadzora, poslužitelj automatski bilježi u bazu podataka sadržaja sustava SharePoint određene radnje koje izvršava korisnik. Te akcije obuhvaćaju prikaz, uređivanje, prijavu i odjavu. Za svaku snimljenu akciju poslužitelj bilježi identifikaciju informacija o datoteci, akciji i ID-u korisnika sustava SharePoint. Podaci se ne šalju Microsoftu kao dio te značajke.

Ta je značajka prema zadanim postavkama isključena i dostupna je samo administratorima web-mjesta sustava SharePoint na kojima je spremljen sadržaj.

Razmjena izravnih poruka i obavijesti

Outlook 2010 omogućuje vam slanje izravnih poruka iz samog programa i omogućuje vam da budete upozoreni kada su osobe na mreži ili kada su određene promjene napravljene na zajedničkim dokumentima ili radnim prostorima.

Outlook 2010 može koristiti klijent za razmjenu izravnih poruka da bi vam pružio mogućnost da vidite prisutnost drugih osoba na mreži i da im pošaljete poruke. Outlook 2010 sadrži web-kontrolu koja omogućuje prikaz prisutnosti izravnih poruka unutar web-stranice. Stranice sustava Microsoft SharePoint Foundation 2010 i web-stranice sustava Microsoft SharePoint Server 2010 koriste ovu kontrolu. Nijedna od ovih vrsta stranica ne prenosi podatke o prisutnosti natrag na web-poslužitelj. Ova web-kontrola može se koristiti za prijenos podataka o prisutnosti iz programa za razmjenu izravnih poruka na web-poslužitelj. Podaci o prisutnosti po zadanom se mogu poslati samo na intranetska web-mjesta, pouzdana web-mjesta i web-mjesta na lokalnom računalu.

Snimanje makronaredbi

Snimka makronaredbe omogućuje snimanje niza akcija da biste kasnije mogli reproducirati akcije. Ako odaberete snimanje makronaredbe, korisničko ime sprema se kao komentar u kodu kada se makronaredba izvorno stvori. Korisničko ime možete ručno ukloniti s tog mjesta.

Značajke programa Outlook

Kao osobni upravitelj podataka, Outlook 2010 pohranjuje vašu e-poštu, obveze, kontakte i unose adresara, zadatke, sve bilješke koje napravite pomoću bilježaka programa Outlook i bilo koje stavke dnevnika spremljene u temeljnici programa Outlook.

Sve te informacije po zadanom se spremaju na vaše osobno računalo i dostupne su samo vama. No imate mogućnost zajedničkog korištenja tih informacija s drugim osobama na neki od sljedećih načina:

 • Možete poslati poruku e-pošte ili zahtjev za sastanak.

 • Možete poslati ili zajednički koristiti kontakt ili zadatak. Ako šaljete ili zajednički koristite kontakt s nekim, svi podaci koje ste spremili u taj kontakt zajednički se koriste s drugom osobom.

 • Možete odabrati zajedničko korištenje podataka o kalendaru s drugim osobama u tvrtki ili s drugim osobama na drugim mrežama koje mogu komunicirati sa sustavom kalendara vašeg Enterprisea, na primjer s osobama koje imaju udruženu Microsoft Exchange Server ili Windows Live ID računi. Možete odabrati s kim želite zajednički koristiti kalendar i koliko informacija iz kalendara možete zajednički koristiti. U bilo kojem trenutku možete prekinuti zajedničko korištenje kalendara.

 • Možete poslati šifriranu poruku e-pošte s digitalnim potpisom. Ako digitalno potpišete poruku, taj je potpis spremljen uz poruku. Digitalni potpis sadrži digitalni certifikat, koji može uključivati adresu e-pošte. Ako koristite Exchange Server, možete objaviti i javne ključeve na tom računalu sa sustavom Exchange Server.

Integracija programa Outlook sa sustavom Exchange Server

Kada radite s poslužiteljem pomoću sustava Microsoft Exchange Server, Outlook 2010 prikuplja određene statistike performansi o pozivima udaljenih procedura koje je Outlook poslao na taj poslužitelj. Svrha te značajke jest dopustiti administratorima sustava Exchange Server da određuju koliko dobro obavljaju njihove poslužitelje.

Pozivanje daljinskog postupka poziva se iz programa Outlook 2010 na Exchangeov poslužitelj, tražeći da poslužitelj sustava Exchange izvrši zadatak i vrati rezultate u Outlook. Outlook 2010, primjerice, izdaje poziva daljinsku proceduru na poslužitelj sustava Exchange kada traži da poslužitelj sustava Exchange dostavlja novu poruku e-pošte.

Outlook 2010 prikuplja statistiku o broju poziva daljinskog postupka, broju uspješnih i neuspjelih poziva, broju poziva udaljenih postupaka koji su otkazani i koliko je vremena trebalo poduzeti u svakom pozivu daljinske procedure. Ti se podaci spremaju u datoteku koja se zove zapisnik događaja. U ovim zapisnicima nije spremljena nijedna osobna informacija. Zapisi su po zadanom dostupni samo na korisničkom računalu, ali mrežni administrator može učiniti ovaj zapisnik dostupnom administratoru sustava Exchange Server.

Automatska konfiguracija računa

Outlook 2010 pruža mogućnost automatskog konfiguriranja poštanskog sandučića programa Outlook za slanje i primanje poruka e-pošte s poslužitelja. Da biste automatski konfigurirali račun, morate dati korisničko ime, lozinku i adresu e-pošte u dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte tijekom prve izvođenja. Da biste izmijenili te vrijednosti, učinite sljedeće:

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Postavke računa.

 3. Kliknite Postavke računa, a zatim odaberite račun koji će se promijeniti.

Po zadanom se vaše korisničko ime i lozinka šalju putem interneta na poslužitelj na nazivu domene adrese e-pošte koju navedete. Možete i ručno konfigurirati postavke poslužitelja e-pošte tako da kliknete mogućnost ručno konfigurirajte postavke poslužitelja u dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte prilikom prvog pokretanja. Da biste izmijenili te vrijednosti, učinite sljedeće:

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Postavke računa.

 3. Kliknite Postavke računa, a zatim odaberite račun koji će se promijeniti.

Slanje i praćenje poruka e-pošte

Outlook 2010 nudi mogućnost primjene zastavica za daljnji rad (prilikom skladanja nove poruke kliknite daljnji rad na vrpci) na poruke e-pošte. Ove će se zastavice koristiti za praćenje i praćenje poruka e-pošte u slanju i primljenim porukama. Podaci o zastavicama spremaju se kao dio poruke e-pošte, a u nekim slučajevima može biti dostupna i drugim osobama kojima prosljeđujete poruku. Microsoft Exchange Server po zadanom uklanja podatke s zastavicom prije slanja poruke primatelju.

Upravljanje pravima na informacije

Upravljanje pravima na informacije (IRM) omogućuje vam da određenim korisnicima ili grupama dodijelite pravo pristupa i izmjene stavke. Unatoč nekim sličnosti, IRM nije isti kao i zaštita dokumenta. IRM omogućuje postavljanje dozvola za cijelu stavku za određene radnje, kao što su ispis stavke ili prosljeđivanje stavke drugim osobama, kao i čitanje ili uređivanje stavke.

Kada pohranite stavku s omogućenim IRM-om, Outlook 2010 sprema stavku popis svakog korisnika koji ima prava na tu stavku i koje su im dozvole. Te su informacije šifrirane tako da samo vlasnici stavki mogu pristupati tim podacima.

Osim toga, stavke s omogućenim IRM-om sadrže licence za sadržaj. Licenca za sadržaj sadrži adresu e-pošte, dozvolu i podatke za provjeru autentičnosti. Svaki put kad netko pokuša otvoriti stavku s omogućenim IRM-om, Outlook 2010 provjerava licence za sadržaj spremljene u stavci u odnosu na identitet korisnika. Ako korisnik nikada prije nije otvorio dokument, Outlook 2010 kontaktira IRM poslužitelj, provjerava identitet korisnika, preuzima novu licencu za sadržaj za korisnika (pod uvjetom da korisnik ima potrebna prava) i sprema tu licencu za sadržaj na stavku.

Vlasnici stavki imaju mogućnost izbjegavanja spremanja licenci za sadržaj na stavku. No ako se licenca za sadržaj ne sprema na stavku, Outlook 2010 mora se obratiti IRM poslužitelju prilikom svakog otvaranja stavke. Ako Outlook 2010 nije povezan s mrežom ili se ne može obratiti IRM poslužitelju, stavka se ne može otvoriti.

Dodatak suradnika sustava SharePoint Server

Dodatak za uvoz suradnika sustava Microsoft SharePoint Server pomaže u otkrivanju suradnika i subjekata o kojima obično raspravljate u programu Outlook 2010 i navedite ih na pouzdanom mjestu moje web-mjesto na sustavu Microsoft SharePoint Server 2010. Da biste generirali popis mogućih suradnika, dodatak pretražuje mapu e-pošte poslane stavke da bi tražio nazive i ključne riječi uz učestalost tih naziva i ključnih riječi. Popis se periodički ažurira i pohranjuje u korisničkom profilu na lokalnom računalu. Popisu mogućih suradnika pristupa se na stranici Dodavanje suradnika za moje web-mjesto na kojem možete odabrati suradnike koje želite dodati na pouzdano moje web-mjesto. Ovaj je dodatak po zadanom uključen prilikom instalacije programa Outlook 2010. Možete isključiti dodatak suradnika sustava SharePoint i onemogućiti dodatku da skenira mapu e-pošte poslane stavke , kao i prijenos informacija na moje web-mjesto na sljedeći način:

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Napredno.

 4. U odjeljku ostaloponištite okvir Dopusti analizu poslanih poruka e-pošte da biste prepoznali osobe koje najčešće koristite e-poštu i predmete o kojima obično raspravljate, a zatim prenesite te informacije na web-mjesto moje stranice na sustavu Microsoft SharePoint Server .

Zajedničko korištenje podataka na više računa

Možete pristupiti većem broju računa pomoću programa Outlook 2010. Možete, primjerice, koristiti Outlook 2010 za pristup višestrukim računima sustava Microsoft Exchange ili računima za Windows Live Hotmail pomoću programa Outlook Connector. Ovi računi po zadanom pohranjuju podatke odvojeno, ali dijele neke informacije o konfiguraciji, kao što su postavke pohranjene u mogućnostima programa Outlook. Podaci koji se odvojeno pohranjuju mogu se kombinirati u jedan prikaz u programu Outlook 2010, primjerice popis kontakata koje najčešće šaljete u porukama e-pošte je pohrana odvojeno, ali vizualizirano na jednom popisu.

U programu Outlook 2010 možete zaustaviti zajedničko korištenje bilo koje informacije između računa tako da konfigurirate profil programa Outlook za svaki račun koji pristupate.

Mobilna usluga programa Outlook

Outlook Mobile Service (OMS) omogućuje slanje poruka servisa za kratke poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS) putem interneta pomoću programa Outlook 2010. Ako koristite Outlook 2010 uz račun sustava Microsoft Exchange 2010 koji podržava SMS/MMS poruke, poruke se šalju putem računa za Exchange. Ako koristite Outlook 2010 bez računa sustava Exchange ili Exchange Server ne podržava SMS/MMS, morate se registrirati za slanje SMS-a i MMS poruka putem drugog davatelja usluge. Microsoft ne prikuplja podatke iz te značajke. Vaš davatelj usluge obrađuje SMS i MMS poruke i šalje ih putem interneta u vaše ime. Microsoft nije odgovoran za pravila o zaštiti privatnosti ili prakse drugih davatelja usluge SMS-a ni MMS-a.

Tijekom postupka postavljanja računa OMS-a možete pogledati popis davatelja usluga koji podržavaju protokol OMS i ponuditi servis za razmjenu poruka u vašoj regiji. Kada odaberete davatelja usluge, usmjerit ćete se na web-mjesto davatelja usluge da biste dovršili postavljanje računa OMS-a. Većina davatelja SMS-ova i MMS usluga nude svoje servise za naknadu, a oni obrađuju sve podatke za naplatu.

Outlook 2010 pohranjuje adresu web-usluge za davatelja usluge SMS ili MMS, koji se koristi za slanje poruka OMS-a. Outlook može pohraniti i korisničko ime i lozinku za davatelja usluge koji se koristi za povezivanje s uslugom. Kada koristite značajke OMS u programu Outlook 2010, poruke (SMS i MMS) šalju se putem interneta na adresu web-servisa koju je omogućio davatelj usluge s korisničkim imenom i lozinkom u svrhu identifikacije putem Secure Sockets Layer (SSL) veze. Odlazne poruke (SMS i MMS) pohranjene su u mapi Poslane stavke u programu Outlook 2010.

Outlook Social Connector

Outlook Social Connector omogućuje instaliranje dodataka za povezivanje s društvenim mrežama. Prema zadanim postavkama Outlook omogućuje povezivanje s značajkama društvenih mreža u sustavu Microsoft SharePoint Server 2010. Pomoću programa Outlook Social Connector možete učiniti sljedeće:

 • Spremite korisničko ime i lozinku da biste jednostavnije povezali društvene mreže. Ako spremite korisničko ime i lozinku, oni će biti spremljeni na računalu.

 • Automatsko sinkroniziranje kontakata između programa Outlook i društvenih mreža. Da biste onemogućili sinkronizaciju kontakata s društvenih mreža u Outlook, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Prikaz u grupi okno osoba kliknite Postavke računa.

  2. Kliknite društvenu mrežu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni.

  3. U dijaloškom okviru Postavke za odabranu društvenu mrežu kliknite mogućnosti.

  4. Poništite potvrdni okvir Preuzmi kontakte iz društvene mreže .

 • Prikažite sažetke sadržaja aktivnosti unutar programa Outlook i pohranjujte te sažetke sadržaja u programu Outlook za izvanmrežni prikaz Po zadanom možete pregledavati stavke sažetaka sadržaja vijesti u izvanmrežnom načinu rada 30 dana. Možete promijeniti količinu vremenskih stavki koje se zadržavaju radi izvanmrežnog pregledavanja i brisanja stavki aktivnosti na sljedeći način:

  1. Na kartici Prikaz u grupi okno osoba kliknite Postavke računa.

  2. Kliknite Postavke.

  3. Poništite potvrdni okvir automatski Izbriši stavke aktivnosti iz mape sažetaka sadržaja nakon: 30 dana ili promijenite broj dana u nešto drugo osim 30.

Vrh stranice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×