Dobro došli na Outlook.com

Pomoću servisa Outlook.com pristupajte e-pošti, kontaktima, kalendarima i zadacima s bilo kojeg mjesta. Sve što vam treba jest pristup internetu.

Prijavite se na Outlook.com pomoću Microsoftova računa, uključujući bilo koji račun e-pošte za Outlook.com, Live, Hotmail ili MSN. Imate li problema prilikom pristupanja računu? Pročitajte članak Prijava na Outlook.com i odjava s tog servisa.

Napomena: Outlook.com trenutno se ažurira. Neki će korisnici i dalje vidjeti klasičnu verziju sve dok ne dovršimo ažuriranje, dok će drugi vidjeti novi Outlook.com.

Koju verziju servisa Outlook.com koristite?

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li novu ili klasičnu verziju servisa Outlook.com. Odaberite verziju koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta poštanskog sandučića beta-verzije servisa Outlook.com

Pročitajte upute za novi Outlook.com.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta klasičnog poštanskog sandučića servisa Outlook.com

Pročitajte upute za klasični Outlook.com.

Upute za novi Outlook.com

Snimka zaslona pločice programa Outlook u pokretaču aplikacija

Kad se prijavite u Outlook.com, odmah će se otvoriti mapa ulazne pošte.

Snimka zaslona Pošta

Blokiraj

Opis

Radnje

1

Poruka

Novu poruku možete stvoriti tako da odaberete Nova poruka.

2

Popis mapa

Popis obuhvaća mape iz vašeg poštanskog sandučića. To može obuhvaćati i druge mape, npr. mape Favoriti i Arhiva.

Odaberite Proširi Proširi da biste prikazali popis Mape ili pak Sažmi Sažmi da biste ga sakrili.

Desnom tipkom miša kliknite postojeću mapu i odaberite Stvori novu podmapu.

Da biste saznali više o dostupnim mapama, pročitajte članak Rad s mapama s porukama na servisu Outlook.com.

3

Okvir za pretraživanje

U okvir Pretraživanje unesite ime ili adresu e-pošte osobe koju tražite ili pak ključnu riječ koju želite potražiti pa pritisnite Enter ili kliknite Ikona pretraživanja .

Snimka zaslona prikazuje okvir za pretraživanje upita na servisu Outlook.com.

4

Popis poruka

Navedene su poruke iz trenutne mape. Može se pojaviti i vizualno upozorenje da poruka nije pročitana, da ima privitak ili da je označena zastavicom.

Pri vrhu popisa poruka možete odabrati željeni prikaz popisa.

Odaberite Filtar, a zatim neku od sljedećih mogućnosti: Sve, Nepročitano, Poslano meni, Označeno ili Sortiraj prema.

Svaka poruka ima i minijaturnu alatnu traku. Odabranu poruku možete izbrisati, označiti kao nepročitanu, označiti je zastavicom ili je prikvačiti da biste je zadržali pri vrhu mape.

5

Okno za čitanje

Poruka ili razgovor koji ste odabrali pojavit će se u oknu za čitanje. Pomoću trake naredbi iznad okna za čitanje izvodite najčešće radnje, kao što su brisanje, arhiviranje, čišćenje, premještanje ili kategoriziranje e-pošte.

Snimka zaslona prikazuje traku naredbi koja se pojavljuje u oknu za čitanje s uobičajenim mogućnostima radnji, kao što su Izbriši, Arhiviraj i Premjesti u.

Odaberite Više ikona više da biste vidjeli dodatne radnje, npr. mogućnost ispisa poruke. Ako želite saznati više o ispisu, pročitajte članak Ispis poruka e-pošte i kalendara na servisu Outlook.com.

Snimka zaslona pločice Kalendar u pokretaču aplikacija

Pratite obaveze, sastanke i sve ostale događaje s bilo kojeg mjesta. Dodajte, uređujte ili brišite događaje pomoću dnevnog, tjednog ili mjesečnog prikaza. Dodatne informacije o radu s kalendarima na servisu Outlook.com potražite u članku Korištenje kalendara na servisu Outlook.com.

Napomena: Pretraživanje kalendara u beta verziji servisa Outlook.com trenutno nije moguće. Uskoro će biti dostupno ažurirano sučelje za pretraživanje.

Snimka zaslona Kalendar

Blokiraj

Opis

Radnje

1

Novi događaj

Odaberite Novi događaj da biste stvorili novi događaj. Nakon toga unesite informacije o događaju.

2

Moji kalendari

U oknu Kalendari zadani je odabir Moj kalendar, a kalendar se prikazuje u mjesečnom prikazu. Po mjesecima kalendara možete se kretati unaprijed ili unazad pomoću strelica iznad kalendara.

Odabirom mogućnosti Otkrivanje kalendara u lijevom oknu moguće je dodati i druge kalendare, primjerice kalendar praznika. Kad dodate novi kalendar, možete odabrati želite li da se prikazuje tako da potvrdite odnosno poništite mogućnost tog kalendara.

Ako odlučite da ne želite kalendar koji ste stvorili, kliknite ga desnom tipkom miša te odaberite Ukloni > Izbriši.

3

Ostali kalendari

Istodobno se može prikazivati više kalendara. Dodajte druge kalendare, stvorite nove kalendare i odaberite one koje želite prikazati.

4

Mogućnosti prikaza

Odaberite prikaz kalendara: Dan, Radni tjedan, Tjedan ili Mjesec. Da biste se vratili na današnji datum, odaberite Danas na lijevoj strani trake naredbi iznad kalendara.

5

Okno kalendara

Kad odaberete određeni dan u kalendaru, u ovom će području biti navedene sve obaveze ili događaji zakazani za taj dan. Možete i odabrati dan ili termin te stvoriti novu obavezu ili događaj.

Snimka zaslona pločice Osobe u pokretaču aplikacija

Pomoću stranice Osobe možete potražiti, pogledati, stvoriti i urediti kontakte i popise kontakata. Da biste saznali više o upravljanju kontaktima na servisu Outlook.com, pročitajte članak Stvaranje, prikaz i uređivanje kontakata te popisa kontakata na servisu Outlook.com.

Snimka zaslona Osobe

Blokiraj

Opis

Radnje

1

Okvir za pretraživanje

Da biste pronašli kontakt ili popis kontakata, počnite upisivati u okvir za pretraživanje.

2

Alatna traka

Na snimci zaslona prikazuju se mogućnosti dostupne na traci naredbi u oknu Osobe, uključujući mogućnosti Novi kontakt, Uređivanje, Izbriši, Dodaj u favorite i Upravljanje.

 • Stvorite novi kontakt tako da odaberete Novi kontakt.

 • Stvorite novi popis kontakata tako da odaberete strelicu pokraj mogućnosti Novi kontakt, a zatim Novi popis kontakata.

Dodajte kontakt u favorite tako da odaberete kontakt na popisu, a zatim mogućnost Dodaj u favorite. Kada dodate kontakt kao favorit na stranici Osobe, ta će se osoba pojaviti i u odjeljku Favoriti u aplikaciji Pošta, a isto vrijedi i ako učinite suprotno. Da bi se to dogodilo, kontakt mora imati adresu e-pošte.

Da biste uvezli kontakte s drugih servisa za e-poštu, izvezite kontakte ili uklonite duplicirane kontakte, a zatim odaberite mogućnost na izborniku Upravljanje.

3

Moji kontakti u lijevom oknu

Favoriti: prikazuje kontakte koje ste dodali kao favorite, bilo da se nalaze u odjeljku Osobe ili Pošta.

Svi kontakti: prikazuje kontakte iz svih mapa.

Svi popisi kontakata: prikazuje popise kontakata iz svih mapa.

Kontakti u odjeljku Mape: zadana mapa za kontakte i popise kontakata. Odaberite Nova mapa da biste stvorili više mapa.

4

Srednje okno s popisom kontakata

Prikazuje kontakte ili popise kontakata ovisno o tome što ste odabrali u lijevom oknu. Odaberite kontakt ili popis kontakata da biste prikazali pojedinosti na kartici kontakta na desnoj strani. Možete i odabrati više kontakata da biste, primjerice, poslali poruku e-pošte odabranim kontaktima.

Ako je riječ o kontaktima, u gornjem desnom kutu možete odabrati Filtar i pomoću te značajke odabrati što želite prikazati na popisu te kako sortirati te stavke.

5

Kartica kontakta

Pogledajte ili uredite informacije o kontaktu ili popisu kontakata.

Obratite se izravno određenoj osobi pomoću mogućnosti Započni čavrljanje ili Pošalji poruku e-pošte.

Upute za klasični Outlook.com

Outlook

Kad se prijavite u Outlook.com, odmah će se otvoriti mapa ulazne pošte.

Glavni dijelovi programa Pošta

Blokiraj

Opis

Radnje

1

Poruka

Stvorite novu poruku tako da odaberete Novi gumb i strelica dolje .

2

Popis mapa

Popis obuhvaća mape iz vašeg poštanskog sandučića. To može obuhvaćati i druge mape, npr. mape Favoriti i Arhiva.

Savjeti: 

 • Odaberite Proširi Proširi da biste prikazali popis Mape ili pak Sažmi Sažmi da biste ga sakrili.

 • Desnom tipkom miša kliknite postojeću mapu i odaberite Stvori novu podmapu.

Da biste saznali više o dostupnim mapama, pročitajte članak Rad s mapama s porukama na servisu Outlook.com.

3

Okvir za pretraživanje

U okvir Pretraži Poštu i Osobe unesite koga (ime osobe) ili što (predmet) želite potražiti, a zatim odaberite Pretraži .

4

Popis poruka

Navedene su poruke iz trenutačne mape, a može se pojaviti i vizualno upozorenje da poruka nije pročitana, da ima privitak ili je označena zastavicom.

Pri vrhu popisa poruka moguće je postaviti željeni prikaz popisa.

Odaberite strelicu prema dolje Sve , a zatim mogućnost uz stavke Filtriraj, Sortiraj prema ili Prikaži kao.

Svaka poruka ima i minijaturnu alatnu traku Označite poruku oznakom Izbriši, Označi kao nepročitano, Označi zastavicom, Prikvači na vrh . Možete izbrisati odabranu poruku, označiti je kao nepročitanu, označiti poruku zastavicom ili je prikvačiti da biste je držali pri vrhu mape.

5

Okno za čitanje

Poruka ili razgovor koji ste odabrali pojavit će se u oknu za čitanje. Pomoću trake naredbi iznad okna za čitanje izvodite najčešće radnje, kao što su brisanje, arhiviranje, čišćenje ili premještanje e-pošte.

Traka naredbi servisa Outlook.com koja se prikazuje kad se odabere poruka

Osim toga, možete upotrijebiti i mogućnost Više ikona više da biste pristupili dodatnim radnjama, npr. mogućnosti dodjele poruke kategoriji ili ispisa poruke. Ako želite naučiti više o ispisu, pročitajte članak Ispis poruka e-pošte i kalendara na servisu Outlook.com.

Kalendar

Pratite obaveze, sastanke i ostale događaje s bilo kojeg mjesta dok god imate pristup internetu. Dodajte, uređujte ili brišite događaje pomoću prikaza "dnevno", "tjedno" i "mjesečno". Dodatne upute za rad s kalendarima u programu Outlook.com potražite u članku Korištenje kalendara u programu Outlook na webu.

Pomoću kalendara upravljajte sastancima i drugim događajima.

Blokiraj

Opis

Radnje

1

Pretraživanje kalendara

Započnite upisivanjem imena osobe ili naziva događaja da biste pronašli sastanak ili obvezu koja sadrži određeni kontakt ili naslov događaja, a zatim odaberite Pretraži .

2

Novi događaj

Stvorite novi događaj tako da odaberete strelicu prema dolje Novi gumb i strelica dolje , a zatim Događaj iz kalendara. Nakon toga u obrazac Pojedinosti unesite informacije o događaju.

3

Moji kalendari

U oknu Kalendari odjeljak Moj kalendar zadani je odabir i prikazuje kalendar u prikazu Mjesec. Mjesecima kalendara možete se kretati unaprijed Premjesti unaprijed (strelica udesno) ili unazad Premjesti unatrag (strelica ulijevo) .

U prikazu Mjesec trenutačni je datum uvijek istaknut, odnosno osjenčan tamnom nijansom. Ako pak odaberete neki drugi datum u tom prikazu, i on će biti istaknut i lagano osjenčan.

U odjeljku Moj kalendar možete i dodati kalendar. Desnom tipkom miša kliknite Moj kalendar > Novi kalendar i stvorite novi kalendar za, primjerice, određeni projekt ili praćenje osobnih obaveza. Ako ste odlučili da ne želite kalendar koji ste stvorili, kliknite desnom tipkom miša i odaberite Izbriši > Da.

Osim toga, na traci naredbi možete odabrati strelicu prema dolje pokraj mogućnosti Dodaj kalendar, a zatim odabrati Kalendar rođendana, Kalendar godišnjih odmora ili neku drugu mogućnost kalendara. Kada dodate, primjerice, kalendar Rođendan, prikazivanje tog kalendara možete uključiti ili isključiti. Samo odaberite Moji kalendari, kliknite desnom tipkom miša te odaberite željenu mogućnost.

4

Ostali kalendari

Odjednom možete prikazati više kalendara. Dodajte kalendare drugih korisnika i odaberite koje želite prikazati. Možete stvoriti i nove kalendare ili nove grupe kalendara.

5

Mogućnosti prikaza

Odaberite prikaz kalendara: Dan, Radni tjedan, Tjedan, Mjesec ili Danas.

6

Okno kalendara

Ako odaberete određeni dan u kalendaru, sve obaveze ili događaji zakazani za taj dan navedeni su u tom području. Možete i dvaput kliknuti dan ili vremenski interval i stvoriti novu obavezu ili događaj.

Zajedničko korištenje kalendara

Na servisu Outlook.com kalendar možete zajednički koristiti ili ga pak ispisati. Započnite odabirom željene radnje na traci naredbi.

Traka naredbe za kalendar za Outlook.com

 1. Odaberite Zajednički koristi, u okvir Zajednički koristi s upišite ime osobe s kojom želite zajednički koristiti kalendar, a zatim odaberite Zajednički koristi.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako se osoba pronađe automatski kao netko na vašem popisu kontakata, prikazat će se njena adresa e-pošte, pa je možete odabrati.

  • Ako osoba čije ste ime unijeli nije na vašem popisu kontakata, unesite njezinu adresu e-pošte, a zatim odaberite Zajednički koristi.

 3. Kada unesete sve osobe s kojima želite zajednički koristiti kalendar, odaberite Gotovo.

Svaka osoba koju ste odabrali za zajedničko korištenje kalendara primit će pozivnicu putem e-pošte. Primatelj može odabrati vezu Dodajte kalendar radi prikaza predmeta, mjesta, dostupnosti i bilježaka da bi dobio pristup kalendaru koji želite zajednički koristiti.

Mogućnosti, kao što je oblikovanje, dostupne u dijaloškom okviru Ispis mogu se razlikovati ovisno o odabranom prikazu kalendara.

Ispis kalendara

Na servisu Outlook.com kalendar možete zajednički koristiti ili ga pak ispisati. Započnite odabirom željene radnje na traci naredbi.

Traka naredbe za kalendar za Outlook.com

 1. Odaberite Ispiši.

  Napomena: Otvara se pretpregled prikaza kalendara koji je trenutačno na zaslonu.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je otvoren pretpregled kalendara koji želite ispisati, odaberite Ispis.

  • Ako želite ispisati neki drugi kalendar, u padajućem okviru Prikaz odaberite novi prikaz kalendara, a zatim Ispis.

Pratite svoje obveze ili prikažite i pratite označene poruke e-pošte koje su pridružene određenoj akcijskoj stavci. Dodatne informacije o upravljanju zadacima na servisu Outlook.com potražite u članku Korištenje zadataka u programu Outlook na webu.

Upravljajte zadacima.

Blokiraj

Opis

Radnje

1

Upravljanje zadacima

Traka naredbi za zadatke servisa Outlook.com

Pomoću gumba naredbi možete izvršavati radnje radi upravljanja zadacima. Možete stvoriti novi zadatak ili izbrisati postojeći, dodijeliti zadatak kategoriji, priložiti zadatku ukrasnu oznaku (ikonu) ili označiti zadatak kao dovršen.

Odaberite Stvaranje novog zadatka da biste stvorili novi zadatak, a zatim u obrazac o zadatku unesite potrebne pojedinosti.

Obrazac s pojedinostima o zadatku za Outlook.com

2

Moji zadaci

Kad prvi put proširite zadanu mapu Moji zadaci, pronaći ćete dvije ugrađene mape:

 • Stavke i zadaci označeni zastavicom
  navodi zadatke koje ste stvorili i označili zastavicom. Navedena je i svaka poruka e-pošte koju ste označili zastavicom u mapi Ulazna pošta.

  Napomene: 

  • Između ostalog, na poruke e-pošte označene zastavicom koje se nalaze na popisu stavki i zadataka označenih zastavicom možete odgovoriti. Odaberite poruku e-pošte, a zatim radnju na traci naredbi ili pak strelicu prema dolje uz mogućnost Odgovori svima te na kraju odaberite neku od mogućnosti na popisu.

  • Traka naredbi servisa Outlook.com za označene poruke e-pošte iz mape Stavke označene zastavicom i s popisa zadataka

 • Zadaci:
  navodi zadatke koje ste stvorili odabirom određene mogućnosti.

Moguće je stvarati nove mape. Desnom tipkom miša kliknite Moji zadaci > Stvori novu mapu, a zatim joj dodijelite naziv. Nova će se mapa pojaviti ispod mape Zadatak.

Možete preimenovati ili izbrisati svaku mapu koju ste stvorili. Kliknite mapu desnom tipkom miša da biste napravili nešto od toga.

3

Dodavanje pravila provjere valjanosti

Navedeni su zadaci koje ste stvorili.

Pomoću filtra Sve, Aktivno, Prekoračen rok ili Dovršeno možete odlučiti kako se prikazuju zadaci na popisu Zadaci. Odaberite strelicu prema dolje uz trenutačno odabran filtarSve, Aktivno, Prekoračen rok ili Dovršeno. Ako želite, odaberite neki drugi filtar, a zatim mogućnosti Sortiraj prema i Redoslijed.

Odaberite kako ćete filtrirati, sortirati i poredati zadatke na popisu zadataka servisa Outlook.com

Ako se zadatak približava datumu koji ste postavili za dovršetak, uz zadatak će biti mali simbol sata. Ako ne riješite zadatak do postavljenog datuma, on će biti označen s Prekoračen rok.

4

Pojedinosti o zadatku

U odjeljku Zadaci odaberite zadatak koji ste stvorili i prikažite pojedinosti o njemu. U oknu s pojedinostima odaberite Uredi i promijenite željene pojedinosti o zadatku. Obavezno spremite unesene promjene.

Ako odaberete strelicu prema dolje uz stavku Uređivanje, zadatak možete izbrisati, kategorizirati ga, dodati ukrasnu oznaku ili ga jednostavno otvoriti u zasebnom prozoru.

Pogledajte i sljedeće

Stvaranje, izmjena ili brisanje zahtjeva za sastanak ili obveze na servisu Outlook.com

Stvaranje, prikaz i uređivanje kontakata te popisa kontakata na servisu Outlook.com

Korištenje zadataka na servisu Outlook.com

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×