Dizajniranje rasporeda i oblika zaokretne tablice

Nakon stvaranja zaokretne tablice i dodavanja polja koja želite analizirati, možda ćete htjeti poboljšati izgled i oblikovanje izvješća radi jednostavnijeg čitanja podataka i traženja pojedinosti. Da biste promijenili raspored zaokretne tablice, promijenite njezin oblik i način prikaza polja, stupaca, redaka, podzbrojeva, praznih ćelija i crta. Da biste promijenili oblik zaokretne tablice, primijenite unaprijed definirani stil, osjenčane retke i uvjetno oblikovanje.

Važno: Kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci sadrži dvije kartice – Analiza (Excel 2013 novije verzije) ili Mogućnosti (Excel 2010 i Excel 2010) i Dizajn. Postupci navedeni u ovoj temi spominju kartice Analiza i Mogućnosti zajedno kad god je moguće.

Promjena oblika rasporeda zaokretne tablice

Da biste znatno promijenili raspored zaokretne tablice ili njezinih različitih polja, možete koristiti jedan od tri oblika:

 • Kompaktni oblik    prikazuje stavke iz različitih polja područja redaka u jednom stupcu i koristi uvlaku radi razlikovanja stavki iz različitih polja. Oznake redaka zauzimaju manje prostora u kompaktnom obliku, što ostavlja više prostora za brojčane podatke. Gumbi Proširi i Sažmi prikazuju se da biste mogli prikazati ili sakriti pojedinosti u kompaktnom obliku. Kompaktni oblik štedi prostor i čini zaokretnu tablicu čitljivijom i stoga se navodi kao zadani oblik rasporeda za zaokretne tablice.

  Zaokretna tablica u kompaktnom obliku

 • Tablični oblik    prikazuje jedan stupac po polju i pruža prostore za zaglavlja polja.

  Zaokretna tablica u tabličnom obliku

 • Strukturirani oblik    sličan je tabličnom obliku, ali može prikazivati podzbrojeve pri vrhu svake grupe jer se stavke u sljedećem stupcu prikazuju jedan redak ispod trenutne stavke.

  Zaokretna tablica u strukturiranom obliku

Promjena zaokretne tablice u kompaktni, tablični ili strukturirani oblik

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Izgled kliknite Raspored izvješća, a potom učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste spriječili vodoravno širenje podataka izvan zaslona i minimizirali pomicanje, kliknite Prikaži u kompaktnom obliku.

   U kompaktnom obliku polja se nalaze u jednom stupcu i uvučena su radi prikaza odnosa ugniježđenog stupca.

  • Da biste istaknuli podatke u zaokretnoj tablici klasičnog stila, kliknite Prikaži u strukturiranom obliku.

  • Da biste prikazali sve podatke u uobičajenom obliku tablice i jednostavno kopirali ćelije na drugi radni list, kliknite Prikaži u tabličnom obliku.

   slika trake programa excel

Promjena načina prikaza oznaka stavki u obliku rasporeda

 1. Odaberite polje retka u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

  Možete i dvokliknuti polje retka u strukturiranom ili tabličnom obliku i nastaviti s trećim korakom.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Postavke polja kliknite karticu Raspored i ispis, a zatim u odjeljku Raspored učinite nešto od sljedećeg:

  • Za prikaz stavki polja u strukturiranom obliku pritisnite Prikaži natpise stavki u strukturiranom obliku.

  • Za prikaz ili sakrivanje natpisa iz tekstualnog polja u istom stupcu u sažetom obliku pritisnite Prikaži natpise stavki u strukturiranom obliku i zatim odaberite Prikaži natpise iz sljedećeg polja u istom stupcu (sažeti oblik).

  • Za prikaz stavki polja u tabličnom obliku pritisnite Prikaži natpise stavki u tabličnom obliku.

Promjena rasporeda polja u zaokretnoj tablici

Da biste dobili željene konačne rezultate rasporeda, polja možete dodavati, razmještati i uklanjati pomoću popisa polja zaokretne tablice.

Ako ne vidite popis polja zaokretne tablice, provjerite je li zaokretna tablica odabrana. Ako i dalje ne vidite popis polja zaokretne tablice, na kartici Mogućnosti u grupi Pokaži/sakrij kliknite Popis polja.

Ako ne vidite polja koja želite koristiti na popisu polja zaokretne tablice, osvježite zaokretnu tablicu radi prikaza svih novih polja, izračunatih polja, mjera, izračunatih mjera ili dimenzija koje ste dodali od zadnje operacije. Na kartici Mogućnosti u grupi Podaci kliknite Osvježi.

Dodatne informacije o radu s popisom polja zaokretne tablice potražite u članku Slaganje polja u zaokretnoj tablici pomoću popisa polja.

Dodavanje polja u zaokretnu tablicu

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Odaberite potvrdni okvir do svakog naziva polja u sekciji polja. Polje je smješteno u zadanom području sekcije izgleda, ali ako želite polja možete preurediti.

  Polja teksta po zadanom se dodaju u područje Oznake redaka, brojčana polja dodaju se u područje Vrijednosti, a hijerarhije datuma i vremena analitičke obrade na mreži (OLAP-a) dodaju se u područje Oznake stupaca.

 • Desnom tipkom miša kliknite naziv polja, a zatim odaberite odgovarajuću naredbu – Dodaj u filtar izvješća, Dodaj u natpis stupca, Dodaj u natpis retka ili Dodaj u vrijednosti – radi smještanja polja u određeno područje odjeljka rasporeda.

 • Kliknite i držite naziv polja, a zatim povlačite polje između odjeljka polja i područja u odjeljku rasporeda.

Kopiranje polja u zaokretnoj tablici

U zaokretnoj tablici koja je utemeljena na podacima u radnom listu programa Excel ili vanjskim podacima iz izvorišnih podataka koji nisu OLAP, možda ćete htjeti u područje Vrijednosti više puta dodati isto polje da biste mogli prikazati različite izračune pomoću značajke Prikaži vrijednosti kao. Možete, na primjer, usporediti izračune kao što su bruto i neto profitna marža, minimalna i maksimalna prodaja ili broj kupaca i postotak ukupnog broja kupaca. Da biste saznali više, pročitajte članak Prikaz različitih izračuna u poljima vrijednosti zaokretne tablice.

 1. Kliknite i držite naziv polja u odjeljku polja, a zatim povucite polje u područje Vrijednosti u odjeljku rasporeda.

 2. Ponavljajte prvi korak koliko god puta želite kopirati polje.

 3. U svakom kopiranom polju promijenite funkciju sažetka ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Napomene: 

  • Kada u područje Vrijednosti dodajete dva ili više polja, neovisno jesu li to kopije istog polja ili različitih polja, popis polja automatski u područje Vrijednosti dodaje oznaku Stupac vrijednosti. To polje možete koristiti za premještanje položaja polja u području Vrijednosti prema gore ili prema dolje. Oznaku Stupac vrijednosti možete i premjestiti u područje Oznake stupaca ili područja Oznake redaka. Oznaku Stupac vrijednosti ne možete premjestiti u područje Filtri izvješća.

  • U područja Filtar izvješća, Oznake redaka ili Oznake stupaca polje možete dodati samo jedanput, neovisno je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više puta – primjerice u područja Oznake redaka i Oznake stupaca u odjeljku rasporeda – polje će se automatski ukloniti iz izvornog područja i postaviti u novo područje.

  • Drugi način dodavanja istog polja u područje Vrijednosti je korištenje formule (naziva se i izračunati stupac) u kojoj se koristi to isto polje.

  • Isto polje možete dodati samo jedanput u zaokretnu tablicu utemeljenu na izvoru OLAP podataka.

Preuređivanje polja u zaokretnoj tablici

Postojeća polja možete preurediti ili promijeniti njihov položaj pomoću jednog od četiri područja na dnu sekcije izgleda:

Izvješće zaokretne tablice

Opis

Zaokretni grafikon

Opis

Vrijednosti    

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Vrijednosti    

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Oznake redaka    

Koristite za prikaz polja kao redaka sa strane izvješća. Redak nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog retka neposredno iznad njega.

Polje osi (kategorije)    

Koristite za prikazivanje polja kao osi grafikona

Oznake stupaca   

Koristite za prikazivanje polja na vrhu izvješća. Stupac nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog stupca neposredno iznad njega.

Oznake polja legende (nizova)   

Koristite za prikazivanje polja u legendi grafikona.

Filtar izvješća    

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Filtar izvješća    

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Za preuređivanje polja, pritisnite naziv polja u jednom od područja i zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Odaberite

Za

Premjesti gore   

Premješta polje prema gore za jedan položaj u području.

Premjesti dolje   

Premješta polje prema dolje za jedan položaj u području.

Premjesti na početak   

Premješta polje na početak područja.

Premjesti na kraj   

Premješta polje na kraj područja.

Premjesti u filtar izvješća   

Premješta polje u područje Filtar izvješća.

Premjesti u oznake redaka   

Premješta polje u područje Oznake redaka.

Premjesti u oznake stupaca   

Premješta polje u područje Oznake stupaca.

Premjesti u vrijednosti   

Premješta polje u područje Vrijednosti.

Postavke polja vrijednost, Postavke polja   

Prikazuje dijaloške okvire Postavke polja ili Postavke polja vrijednosti. Da biste saznali više o svakoj postavci, kliknite gumb Pomoć slika gumba pri vrhu dijaloškog okvira.

Možete također pritisnuti i držati naziv polja i zatim odvući polje između sekcija polja i izgleda te između različitih područja.

Uklanjanje polja iz zaokretne tablice

 1. Kliknite zaokretnu tablicu.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Da biste prikazali popis polja zaokretne tablice, ako je potrebno, na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Prikaz kliknite Popis polja.

  slika trake programa excel

 3. Da biste uklonili polje, na popisu polja zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

  • Na popisu polja zaokretne tablice poništite potvrdni okvir uz naziv polja.

   Napomena: Ako poništite potvrdni okvir na popisu polja, uklonit ćete sve instance polja iz izvješća.

  • U području Raspored kliknite naziv polja koje želite ukloniti, a zatim Ukloni polje.

  • Kliknite i držite naziv polja u odjeljku rasporeda, a zatim ga odvucite izvan popisa polja zaokretne tablice.

Promjena rasporeda stupaca, redaka i podzbrojeva

Da biste dodatno poboljšali izgled zaokretne tablice, možete izvršiti promjene koje utječu na raspored stupaca, redaka i podzbrojeva, primjerice prikazati podzbrojeve iznad redaka ili isključiti zaglavlja stupaca. Možete i preraspodijeliti pojedine stavke unutar retka ili stupca.

Uključivanje ili isključivanje zaglavlja polja redaka ili stupaca

 1. Kliknite zaokretnu tablicu.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Da biste naizmjenično prikazivali i sakrivali zaglavlja polja, na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Prikaz kliknite Zaglavlja polja.

  slika trake programa excel

Prikaz podzbrojeva iznad ili ispod redaka

 1. U zaokretnoj tablici odaberite polje retka za koje želite prikazati podzbrojeve.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

  Savjet: U strukturiranom ili tabličnom obliku možete dvokliknuti polje retka, a zatim nastaviti s trećim korakom.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Postavke polja na kartici Podzbrojevi i filtri u odjeljku Podzbrojevi kliknite Automatski ili Prilagođeno.

  Napomena:  Ako je odabrano Ništa, podzbrojevi su isključeni.

 4. Na kartici Izgled i ispis u odjeljku Raspored kliknite Pokaži natpise stavki u strukturiranom obliku, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste podzbrojeve prikazali iznad redaka podzbrojeva, potvrdite okvir Prikaži podzbrojeve pri vrhu svake grupe. Ta je mogućnost odabrana po zadanom.

  • Da biste podzbrojeve prikazali ispod redaka koji su poslužili za podzbroj, poništite potvrdni okvir Prikaži podzbrojeve pri vrhu svake grupe.

Promjena redoslijeda stavki redaka ili stupaca

Učinite nešto od sljedećeg:

 • U zaokretnoj tablici desnom tipkom miša kliknite oznaku retka ili stupca ili stavku u oznaci, pokažite na Premjesti, a potom upotrijebite jednu od naredbi na izborniku Premjesti da biste stavku premjestili na drugo mjesto.

 • Odaberite stavku oznake retka ili stupca koje želite premjestiti, a zatim pokažite na donji rub ćelije. Kad se pokazivač pretvori u četverostruki pokazivač, stavku povucite na novi položaj. Sljedeća slika prikazuje premještanje stavke retka povlačenjem.

  Primjer premještanja stavke u izvješću zaokretne tablice

Prilagodba širina stupaca prilikom osvježavanja

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice na kartici Izgled i oblik u odjeljku Oblik učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste automatski prilagodili stupce zaokretne tablice veličini najšireg teksta ili brojčane vrijednosti, potvrdite okvir Automatski prilagodi širine stupaca pri ažuriranju.

  • Da biste zadržali trenutnu širinu stupaca zaokretne tablice, poništite potvrdni okvir Automatski prilagodi širine stupaca pri ažuriranju.

Premještanje stupca u područje s oznakama redaka ili retka u područje s oznakama stupaca

Možda želite premjestiti polje stupca u područje oznaka redaka ili polje retka u područje oznaka stupaca da biste poboljšali raspored i čitljivost zaokretne tablice. Kada premjestite stupac u redak ili redak u stupac, transponirate okomito ili vodoravno usmjerenje polja. Taj se postupak zove i "zaokretanje" redaka ili stupaca.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Desnom tipkom miša kliknite polje retka, pokažite na Premjesti <naziv polja>, a zatim kliknite Premjesti <naziv polja> u stupce.

 • Desnom tipkom miša kliknite polje stupca, a zatim kliknite Premjesti <naziv polja> u retke.

 • Povucite polje retka ili stupca u drugo područje. Sljedeća slika prikazuje premještanje polja u područje oznaka redaka.

  Primjer promjene rasporeda izvješća zaokretne tablice

  1. Pritisnite polje stupca

  2. Povucite da u područje retka

  3. Sport postaje polje retka kao Regija

Spajanje ili razdvajanje ćelija za stavke vanjskih redaka ili stupaca

Možete spojiti ćelije za stavke redaka i stupaca da biste centrirali stavke vodoravno i okomito ili poništiti spajanje ćelija da biste stavke u poljima vanjskog retka i stupca na vrhu grupe stavaka poravnali lijevo.

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice kliknite karticu Raspored i oblik, a zatim u odjeljku Raspored potvrdite okvir Spoji i centriraj ćelije s oznakama ili ga poništite.

Napomena: Ne možete koristiti potvrdni okvir Spoji ćelije na kartici Poravnanje u zaokretnoj tablici.

Promjena prikaza praznih ćelija, praznih redaka i pogrešaka

Ponekad podaci zaokretne tablice sadrže prazne ćelije, prazne retke ili pogreške i želite promijeniti način prikaza.

Promjena načina prikaza pogrešaka i praznih ćelija

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice kliknite Raspored i oblik, a zatim u odjeljku Oblik učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili prikaz pogrešaka, potvrdite okvir Za vrijednosti pogrešaka pokaži. U okvir upišite vrijednost koja će se prikazati umjesto pogrešaka. Da bi se pogreške prikazale kao prazne ćelije, izbrišite sve znakove u tom okviru.

  • Da biste promijenili prikaz praznih ćelija, potvrdite okvir Za prazne ćelije pokaži, a zatim upišite vrijednost koju želite prikazati u praznim ćelijama u tekstnom okviru.

   Savjet:  Da biste prikazali prazne ćelije, izbrišite sve znakove u okviru. Da biste prikazali nule, očistite okvir.

Prikaz ili sakrivanje praznih redaka iza redaka ili stavki

Za retke učinite sljedeće:

 • Odaberite polje retka u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

  Savjet: U strukturiranom ili tabličnom obliku možete dvokliknuti polje retka, a zatim nastaviti s trećim korakom.

 • Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

 • U dijaloškom okviru Postavke polja na kartici Raspored i ispis u odjeljku Raspored potvrdite okvir Umetni prazni red nakon svake oznake stavke ili ga poništite.

Za stavke učinite sljedeće:

 • U zaokretnoj tablici odaberite željenu stavku.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 • Na kartici Dizajn, u grupi Raspored kliknite Prazni reci, a zatim odaberite Umetni prazni red nakon svake oznake stavke ili Ukloni prazan redak nakon svake oznake stavke.

  slika trake programa excel

  Napomena: Na prazne retke možete primijeniti oblikovanje znakova i ćelija, no ne možete u njih unijeti podatke.

Promjena načina prikaza stavki i natpisa bez podataka

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. Na kartici Prikaz u odjeljku Prikaz učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali stavke bez podataka u recima, potvrdite okvir Pokaži stavke bez podataka u recima ili ga poništite da biste prikazali ili sakrili stavke redaka bez vrijednosti.

   Napomena: Ta je postavka dostupna samo za izvor podataka analitičke obrade na mreži (OLAP-a).

  • Da biste prikazali stavke bez podataka u stupcima, potvrdite okvir Pokaži stavke bez podataka u stupcima ili ga poništite da biste prikazali ili sakrili stavke stupaca bez vrijednosti.

   Napomena: Ta je postavka dostupna samo za izvor podataka analitičke obrade na mreži (OLAP-a).

  • Da biste prikazali ili sakrili oznake stavki kada u području vrijednosti nema polja, potvrdite okvir Prikaži oznake stavki kada u području vrijednosti nema polja ili ga poništite.

   Napomena: Ovaj potvrdni okvir primjenjuje se samo na zaokretne tablice koje su stvorene pomoću verzija programa Excel koje prethode verziji Office Excel 2007.

Promjena ili uklanjanje oblikovanja

U galeriji možete odabrati mnoštvo različitih stilova zaokretnih tablica. Uz to, možete upravljati i sjenčanjem izvješća. Promjena oblika broja polja brz je način primjene dosljednog oblikovanja u cijelom izvješću. Možete i dodati ili ukloniti sjenčanje (odnosno prebacivati se s tamne na svjetliju pozadinu) redaka i stupaca. Sjenčanje može pojednostavniti čitanje i pregled podataka.

Primjena stila na oblikovanje zaokretne tablice

Mnoštvo unaprijed definiranih stilova zaokretnih tablica (ili brzih stilova) omogućuju vam brzu promjenu izgleda i oblika zaokretne tablice.

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste vidjeli dodatne stilove, kliknite vidljivi stil zaokretne tablice ili se pomičite kroz galeriju.

  • Da biste vidjeli sve dostupne stilove, kliknite gumb Više pri dnu klizača.

   slika trake programa excel

   Ako želite stvoriti vlastiti prilagođeni stil zaokretne tablice, kliknite Novi stil zaokretne tablice pri dnu galerije da biste prikazali dijaloški okvir Novi stil zaokretne tablice.

Primjena sjenčanja radi promjene oblikovanja zaokretne tablice

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Mogućnosti stilova zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

  • Za prikaz svakog retka svjetlijom i tamnijom bojom pritisnite Naizmjenično osjenčavanje redaka.

  • Za prikaz svakog stupca svjetlijom i tamnijom bojom pritisnite Naizmjenično osjenčavanje stupaca.

  • Za uključivanje naizmjeničnog osjenčavanja za zaglavlja redaka pritisnite Zaglavlja redaka.

  • Za uključivanje naizmjeničnog osjenčavanja za zaglavlja stupaca pritisnite Zaglavlja stupaca.

   Slika trake programa Excel

Uklanjanje stila ili sjenčanja iz zaokretne tablice

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi zaokretne tablice pritisnite gumb Više na dnu klizača kako biste vidjeli sve raspoložive stilove i zatim pritisnite Očisti na dnu galerije.

  slika trake programa excel

Uvjetno oblikovanje podataka u zaokretnoj tablici

Uvjetno oblikovanje koristite kao pomoć u vizualnom istraživanju i analizi podataka, otkrivanju kritičnih problema te utvrđivanju obrazaca i trendova. Uvjetno oblikovanje pojednostavnjuje odgovaranje na određena pitanja o podacima. Prilikom korištenja uvjetnog oblikovanja u zaokretnoj tablici potrebno je znati neke važne razlike:

 • Ako promijenite raspored zaokretne tablice filtriranjem, skrivanjem razina, sažimanjem i proširivanjem razina ili premještanjem polja, uvjetno se oblikovanje održava sve dok ne uklonite polja iz osnovnih podataka.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena: Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području Vrijednosti: prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema polju vrijednosti.

Da biste saznali više, pročitajte Primjena uvjetnog oblikovanja.

Promjena oblika broja za polje

 1. U zaokretnoj tablici odaberite ono što vas zanima.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Aktivno polje kliknite Postavke polja.

  slika trake programa excel

  U dijaloškom okviru Postavke polja prikazuju se natpisi i filtri izvješća, a u dijaloškom okviru Postavke polja vrijednosti prikazat će se vrijednosti.

 3. Pritisnite Oblik broja na dnu dijaloškog okvira.

 4. U dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija na popisu Kategorija kliknite oblik broja koji želite koristiti.

 5. Odaberite željene mogućnosti, a zatim dvaput kliknite U redu.

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti polje vrijednosti, a zatim Oblik broja.

Obuhvaćanje oblikovanja OLAP poslužitelja

Ako ste povezani s bazom podataka analitičke obrade na mreži (OLAP) u servisu Microsoft SQL Server Analysis Services, možete odrediti koji će oblici poslužitelja OLAP biti dohvaćeni i prikazani s podacima.

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Podaci kliknite Promijeni izvor podataka, a zatim Svojstva veze.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Svojstva veze na kartici Korištenje u odjeljku Oblikovanje OLAP poslužitelja učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste omogućili ili onemogućili oblikovanja broja, kao što su valuta, datum i vrijeme, potvrdite okvir Oblik broja ili ga poništite.

  • Da biste omogućili ili onemogućili stilove fonta, kao što su podebljano, kurziv, podcrtano i precrtano, potvrdite okvir Stil fonta ili ga poništite.

  • Da biste omogućili ili onemogućili boje ispune, potvrdite okvir Boja ispune ili ga poništite.

  • Da biste omogućili ili onemogućili boje teksta, potvrdite okvir Boja teksta ili ga poništite.

Zadržavanje ili odbacivanje oblikovanja

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Na taj će se način prikazati kartica Alati za zaokretne tablice na vrpci.

 2. Na kartici Analiza ili Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  slika trake programa excel

 3. Na kartici Raspored i oblik u odjeljku Oblik učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste spremili raspored i oblikovanje zaokretne tablice radi korištenja svaki put kada izvršite operaciju na zaokretnoj tablici, potvrdite okvir Sačuvaj oblikovanje ćelija pri ažuriranju.

  • Da biste odbacili raspored i oblikovanje zaokretne tablice i vratili na zadani izgled i oblikovanje svaki put kad izvršite operaciju na zaokretnoj tablici, poništite potvrdni okvir Sačuvaj oblikovanje ćelija pri ažuriranju.

  Napomena: Ta će mogućnost utjecati i na oblikovanje zaokretne tablice, crte trenda, oznake podataka, stupci pogrešaka i ostale promjene specifičnih nizova podataka neće se promijeniti.

U programu Excel Online možete sortirati i filtrirati zaokretnu tablicu te premještanje polja u njoj ili mijenjati postavke polja vrijednosti na popisu polja, no raspored podataka ne možete mijenjati. Za mijenjanje rasporeda morate koristiti verziju za stolna računala. See Dizajniranje rasporeda i oblika zaokretne tablice

Treba li vam dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×