Dizajniranje obrasca za spajanje

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Pomoću spajanja obrazaca vaši korisnici mogu konsolidirati podatke iz različitih obrazaca u jedan. Ovo je korisna mogućnost kada korisnici žele usporediti ili sažeti podatke iz nekoliko povezanih obrazaca. Na primjer, može biti korisno menadžeru čiji tim ispunjava obrazac s tjednim izvješćem o statusu kako bi spojio podatke iz tih obrazaca u jedno sažeto izvješće za svog direktora.

U ovom članku

Načini korisnici mogu spajanje obrazaca

Zahtjevi dizajna

Akcije spajanja za polja i grupe

Definiranje prilagođene postavke za kontrole

Kako korisnici mogu spojiti obrasce

Mjesto obrasca određuje kako ga korisnici mogu spojiti s drugim obrascima. Sljedeći popis objašnjava na koja je sve različita mjesta moguće spremiti Microsoft Office InfoPath obrasce te kako ih korisnici mogu spojiti s obrascima pohranjenim na istim mjestima:

 • Lokalni tvrdi disk ili mrežno mjesto    Korisnik mora najprije otvorite obrazac u programu InfoPath. Ovaj obrazac zove ciljni obrazac jer je obrazac u koji će se spojiti u obrascima. Korisnik klikne Spajanje obrazaca na izborniku datoteka , pa odabire dodatnih obrazaca – obrasci izvora – da biste ćeliju spojili s ciljnom obrascu.

  Napomena : Možete i otvorite novi, prazan obrazac, a zatim koristiti isti postupak da biste spojili prazni obrazac pomoću dodatnih obrazaca koji se temelje na istom predlošku obrasca.

 • Biblioteka dokumenata na SharePoint web-mjestu    Obrasci mogu biti pohranjeni u biblioteci dokumenata na Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 ili Microsoft Office Forms Server 2007 web-mjestu. Na izborniku Pogled u biblioteci dokumenata gdje su obrasci pohranjeni, korisnik može odabrati pogled Spoji dokumente, a zatim odabrati obrasce koje želi spojiti. Prilikom ovog načina spajanja nije potrebno da korisnik prvo otvori ciljani obrazac kako je opisano u prethodnom primjeru.

  Napomena : Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, korisnici mogu ispunjavati obrasce koji se temelje na određenom predlošku obrasca putem web preglednika. Postupak za spajanje obrazaca nastalih na predlošcima obrazaca kompatibilnih s preglednikom u SharePoint biblioteci isti je kao za spajanje obrazaca koje korisnici otvaraju i ispunjavaju u InfoPathu.

 • InfoPath obrasci e-pošte u Microsoft Office Outlook 2007    Korisnik može spojiti više obrazaca u Office Outlook 2007 tako da ih odabere u pogledu mape u kojem su obrasci pohranjeni, a zatim klikne Spoji obrasce na izborniku Akcije.

Napomena : Kada korisnici spajaju obrasce, izvorni obrasci se ne brišu. Podaci iz spojenih obrazaca dodaju se u ciljani obrazac. Preporučuje se da korisnici spreme ciljani obrazac, sa spojenim podacima, kao novi obrazac kako ne bi prepisali podatke u izvornom obrascu.

Vrh stranice

Zahtjevi dizajna

Sad kad ste upoznati s načina na koji korisnici možete spajati obrasce koji se temelje na mjestu na obrascu, važno je znati kako možete omogućiti pojedinih kontrola za podršku spajanje i uputama kombiniranje podataka iz pojedinačnih polja nakon spajanja obrazaca. Ove informacije – zajedno s razumijevanja kako korisnici planirate koristiti spojenih podataka – je ključni dio stvaranju predložaka obrazaca koji omogućuju korisnicima možete jednostavno spajanje obrazaca.

Kada dodate kontrole u predložak obrasca, je povezana s poljem ili grupom u predložak obrasca izvor podataka. Ako dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, izvora podataka je stvoriti kada dodate kontrole. Dizajniranje predloška obrasca koji se temelji na vanjski izvor podataka, kao što su XML shemu ili web-servisa kontrole koje dodate u predložak obrasca mora biti povezan s poljima i grupama u tom izvoru podataka.

Kada omogućite postavke spajanja za kontrolu, zapravo omogućiti postavke spajanja za polja ili grupe kontrola povezane s. Postavke spajanja razlikuju se ovisno o polja ili grupe i vrstu podataka. Ne podržavaju spajanje određene vrste polja ili grupe.

Da biste bolje razumjeli kako djeluje spajanje obrazaca, zamislite da ste dizajnirali predložak obrasca za izvješće o troškovima koji sadrži kontrolu tekstualnog okvira vezanu za neponavljajuće polje u izvoru podataka koji koristi tekstualne podatke. Ovo polje se koristi za spremanje objašnjenja za poslovne troškove. U ovom primjeru polje ćemo nazvati svrha i na njega vezati kontrolu tekstualnog okvira pod nazivom Poslovna svrha.

Zamislite da tri korisnika  - Bob Kelly, Nate Sun i Judy Lew - ispunjavaju obrasce nastale na predlošku obrasca. U polju Poslovna svrha, Bob utipka Konferencija, Nate upiše Posjeta klijentu, a Judy upiše Poslovni put. Budući da kontrole tekstualnih okvira koje koriste tekstualne podatke kao takve ne podržavaju spajanje podataka, voditelj koji spaja ova izvješća vidjet će samo jednu vrijednost u polju Poslovna svrha - vrijednost koja se već nalazila u ciljanom obrascu. Tako, na primjer, ako je Judyin obrazac ciljani obrazac, u polju na spojenom obrascu pojavit će se samo vrijednost koju je upisala Judy.

Prilagodbom postavki spajanja za polja ili grupe kontrola povezane s korisnicima možete spojiti tog polja ili grupe podataka iz više obrazaca. U ovom primjeru možete prilagoditi postavke spajanja za Tvrtke Purpose tekstnog okvira tako da korisnici mogu spajanje podataka iz obrazaca koji sadrže to polje. Možete prilagoditi postavke spajanja dodatno omogućivanjem razdjelnik koji će se pojaviti između svake spojene vrijednosti. Razdjelnik koji mogu biti razmak, zarez, sa zarezom, okomitu crtu, prijelom retka, prijelom odlomka ili podcrtavanja. Ako, na primjer, Teo vrste konferencijskiPoslovnu svrhu polja i vrste Nate Posjetite klijentai vrste Judy Poslovnom putui omogućiti spajanje za to polje, a odredite razdjelnik zarez, rezultirajući spojenih podataka će se prikazivati kao poslovnom putu, posjetite klijenta, konferencijski (Ako je Judy na obrazac ciljni obrazac).

Napomena : Razmak se automatski dodaje iza zareza i točke-zarez.

Dok dodavanje razdjelnika može pomoći razlikovanju određenih vrijednosti, možete dodatno prilagoditi spajanje podataka dodavanjem jedinstvenog prefiksa svakoj vrijednosti sadržanoj u polju ili grupi. Prilikom dodavanja prefiksa možete odabrati vrijednost iz drugog polja ili unijeti funkcija koju želite upotrijebiti kao prefiks. Dodavanje prefiksa može korisnicima pomoći da raspoznaju izvor originalnih podataka. Na primjer, možete omogućiti umetanje imena osobe koja je ispunila obrazac - vrijednost koja se unosi u drugo polje - da se pojavi kao prefiks vrijednosti unesenoj u neko drugo polje. Zatim, kada se spoji nekoliko obrazaca, vrijednosti iz izvornog obrasca prikazat će se sa spojenim vrijednostima i pritom će imati identifikatore.

Ako, na primjer, ako prepoznavanje polja koje pohranjuje korisničkog imena kao prefiks i Slika funkcija koja se dodaje dvotočku nakon svakog pojavljivanja vrijednosti, korisnici mogu lako vidjeti tko je unio vrijednost čak i nakon spaja nekoliko obrazaca. U ovom primjeru, ako je obrazac vrpce na ciljnom obrascu podatke prefixed rezultata prikazat će se kao Poslovno putovanje Nate Ned: posjetite klijenta, Teo Kelly: konferencijski.

Napomene : 

 • Prefiks se ne dodaje u ciljani obrazac  - obrazac Judy Lew u ovom slučaju - da bi se izbjeglo dodavanje suvišnih prefiksa ako se podaci spreme u obrazac, a zatim se taj obrazac ponovno spaja.

 • Kada korisnik spoji InfoPath obrasce smještene na tvrdom disku ili mjestu na mreži, SharePoint web-mjestu ili InfoPath obrascima e-pošte u Office Outlook 2007, rezultirajući spojeni podaci prikazuju se obrnutim redoslijedom u odnosu na redoslijed odabira obrazaca. Na primjer, ako korisnik odabere tri obrasca, počevši s Bobovim, zatim odabere Judyin, a zatim Nateov, u rezultirajućem obrascu sa spojenim podacima Nateovi će podaci biti prikazani prvi, slijedit će Judyini podaci, a zatim i Bobovi.

 • Osim prilagode postavki spajanja za pojedinačne kontrole, možete i onemogućiti spajanje obrazaca za čitav predložak obrasca kako biste korisnike spriječili da spajaju obrasce nastale na tom predlošku. Kada onemogućite spajanje, korisnici koji ispune obrazac nemaju pristup naredbi Spoji obrasce na izborniku Datoteka.

 • Da biste osigurali obrazac predloška ispravno konfigurirano za spajanje druge oblike, testiranje tako da objavljivanje predloška obrasca i stvaranje i spremanje najmanje pet obrasce koji se temelje na predlošku obrasca s oglednim podacima. Kada spremite obrasce, otvorite predložak obrasca u načinu dizajna, a zatim kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ... U načinu pretpregleda spajanje oglednih obrazaca. Ako pravilno spajanje obrazaca, možete objaviti predložak obrasca i korisnicima omogućuje stvaranje obrazaca koji se temelji na predlošku obrasca.

 • Korisnicima omogućili postupak za spajanje obrazaca. Kada testiranje predloška obrasca za spajanje, razviti ovaj postupak.

Vrh stranice

Akcije spajanja za polja i grupe

Sljedeće akcije spajanja razlikuju se ovisno o vrsti podataka polja ili grupe.

Prilikom konfiguriranja postavki spajanja za bilo koju vrstu polja ili grupe, možete odabrati da biste zanemarili vrijednosti u izvornim obrascima i zadržati vrijednosti u ciljnom obrascu, ili odaberite postavku prilagođenog pisma. U sljedećoj tablici opisane prilagođene postavke za svaku vrstu polja ili grupe.

Vrsta polja ili grupe

Postavke dostupne spajanja

Primjeri kontrole koje mogu biti povezane s tom vrstom polja

Osobe koje nisu ponavljajuće polje

 • Kombiniranje vrijednost u ciljnom obrascu s vrijednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazno polja

  • Dodavanje razdjelnik između stavki

  • Moguće dodati prefiks svakoj stavci

 • Tekstni okvir

 • Okvir s padajućim popisom

 • Kombinirani okvir

Ponavljajuće polje

 • Umetanje vrijednosti s izvornim obrascima prije ili nakon vrijednosti u ciljnom obrascu

  • Uklanjanje prazna polja

 • Popis s grafičkim oznakama

 • Numerirani popis

 • Običan popis

 • Okvir popisa višestrukog izbora

Osobe koje nisu ponavljajuće polje XHTML

 • Kombiniranje vrijednost u ciljnom obrascu s vrijednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazno polja

  • Dodavanje razdjelnik između stavki

  • Moguće dodati prefiks svake stavke i oblikovati tekst prefiksa

Okvir obogaćenog teksta

Ponavljajuće polje XHTML

 • Umetanje vrijednosti s izvornim obrascima prije ili nakon vrijednosti u ciljnom obrascu

  • Uklanjanje prazna polja

 • Popis s grafičkim oznakama

 • Numerirani popis

 • Običan popis

 • Ponavljajuća tablica

Polje atributa

 • Zamijenite vrijednost u ciljnom obrascu s vrijednosti iz izvora obrasca

  Ako korisnik odabere više obrazaca, vrijednost iz zadnjeg obrasca koji korisnik odabere bit će vrijednost koja će se sačuvati u ciljnom obrascu. Ako, na primjer, ako korisnik odabere tri oblika, počevši od Teo korisnika, zatim odabire Judy korisnika, a zatim Nate na, podaci iz polja atributa koji se nalazi u Nate na obrascu će zamijeniti izvornu vrijednost u ciljnom obrascu.

  Napomena : Ovisno o operacijskom sustavu osobe koja su spaja obrasce očuvanog vrijednost mogu se razlikovati.

 • Kombiniranje vrijednost u ciljnom obrascu s vrijednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazno polja

  • Dodavanje razdjelnik između stavki

  • Moguće dodati prefiks svakoj stavci

Jednom kontrolom može imati odgovarajuću vrstu polja atributa.

Osobe koje nisu Ponavljajuća grupa

 • Kombiniranje vrijednost u ciljnom obrascu s vrijednostima iz izvora obrazaca

 • Sekcija

 • Neobavezna sekcija

Ponavljajuća grupa

 • Umetanje vrijednosti s izvornim obrascima prije ili nakon vrijednosti u ciljnom obrascu

  • Uklanjanje prazna polja

 • Popis s grafičkim oznakama

 • Numerirani popis

 • Običan popis

 • Okvir popisa višestrukog izbora

 • Ponavljajuća tablica

Vrh stranice

Definiranje prilagođenih postavki spajanja za kontrole

Postupcima navedenim u ovom odjeljku možete definirati prilagođene postavke spajanja za standardne i ponavljajuće kontrole.

Napomena : Kada omogućite postavke spajanja za kontrolu, zapravo omogućiti postavke spajanja za polja ili grupe kontrola povezane s. Postavke spajanja razlikuju se ovisno o polja ili grupe i vrstu podataka. Ne podržavaju spajanje određene vrste polja ili grupe. Postavke spajanja možete promijeniti i tako da uredite svojstva polja ili grupe u izvoru podataka. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite polje ili grupu u oknu zadatka Izvor podataka , na izborniku prečaca kliknite Svojstva i zatim na kartici pravila i spajanje kliknite Spajanje postavke.

Standardne kontrole sadrže kontrole koje obično povezujete s prikupljanjem i prikazivanjem informacija. Ove kontrole uključuju tekstualne okvire, popisne okvire, potvrdne okvire i gumbe. Ponavljajuće i neobvezne kontrole uključuju popisne kontrole, ponavljajuće tablice, ponavljajuće odjeljke i neobvezne odjeljke. Ove kontrole korisnicima omogućuju umetanje stavaka popisa, redaka, nizova zapisa i neobveznih informacija prilikom ispunjavanja obrasca. Na primjer, u predlošku obrasca o izvješćima troškova možete koristiti ponavljajuću tablicu da biste korisnicima omogućili dodavanje potrebnog broja redaka za unos određenog broja troškovnih stavaka.

Napomene : 

 • Neke se kontrole su povezane s poljima koja se ne mogu spojiti. Na primjer, vrijednosti u kontrole alata za odabir datuma ili kontrole potvrdnog okvira nije moguće spojiti jer nije moguće spojiti vrste podataka koje sadrže. Kontrole koje sadrže digitalni potpisi mogu nikad spojiti, jer je to stoga želite poništiti valjanost digitalni potpis.

 • Neke kontrole sadrže dodatne mogućnosti. Na primjer, prilikom prilagodbe postavki spajanja za kontrole obogaćenog tekstualnog okvira, možete odabrati i mogućnosti oblikovanja fonta.

Definiranje prilagođenih postavki spajanja za standardne kontrole

Standardne kontrole uključuju tekstnih okvira, okvira obogaćenog teksta i kombiniranim okvirima. U ovom članku dodatne informacije potražite Akcije spajanja za polja i grupe .

Napomena : Kontrole koje su dodane u odjeljcima – drugim riječima, kontrole podređene kontrole nadređenog – podržavaju samo spajanje ako je omogućena za nadređena kontrola.

 1. Dvaput kliknite kontrolu koju želite izmijeniti.

 2. U dijaloškom okviru Svojstva kontrole , kliknite karticu Napredno .

 3. U odjeljku Merging obrasci, kliknite Postavke spajanja.

 4. U odjeljku Akcija za ovo polje, kliknite Kombiniraj vrijednosti iz ciljanog obrasca s vrijednostima iz izvornih obrazaca.

 5. Da biste isključili polja koja ne sadrže podatke, u odjeljku Kombiniranje mogućnosti, označite potvrdni okvir Zanemari prazna polja (preporučuje se).

 6. Na popisu Stavke odvoji odaberite razdjelnik koji će se pojaviti između vrijednosti u kontroli koja se pojavljuje u ciljanom obrascu.

  Tehničke pojedinosti

  Dodavanje razdjelnika korisnicima može pomoći prilikom utvrđivanja koji je korisnik unio podatke kada se spoje podaci s više obrazaca. Na primjer, odabirom Zareza (",") za određenu kontrolu, podaci u toj kontroli bit će odvojeni zarezom kada se na predlošku obrasca spoje podaci iz više obrazaca.

 7. Da biste dodali prefiks ispred svake vrijednosti koja se pojavljuje u kontroli kada korisnici spoje obrasce nastale na ovom predlošku obrasca, označite potvrdni okvir Stavi prefiks ispred svake stavke, a zatim odaberite stavku na kojoj želite temeljiti prefiks.

  Kako?

  1. Kliknite Umetanje formule slika gumba .

  2. U dijaloškom okviru Umetanje formule napravite jedno od sljedećeg:

   • Da biste upotrijebili polje u formuli, kliknite Umetni polje ili grupu, kliknite polje koje želite upotrijebiti u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe, a zatim kliknite U redu.

   • Da biste u formuli upotrijebili funkciju, kliknite Umetni funkciju, odaberite funkciju koju želite upotrijebiti u dijaloškom okviru Umetanje funkcije, a zatim kliknite U redu.

    Savjet : Ako funkcija zahtijeva parametre, odaberite funkciju u dijaloškom okviru Umetanje funkcije, kliknite U redu, a zatim u okviru Formula, u dijaloškom okviru Umetanje formule dvaput kliknite funkciju koju ste dodali, a zatim kliknite polje ili grupu. Veze za više informacija o funkcijama potražite u odjeljku Pogledajte također.

   • Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

  Operacija

  Simbol

  Zbrajanje

  +

  Oduzmi

  -

  Pomnoži

  *

  Dijeljenje

  /

  • Napomena : Ako formula koristi operator dijeljenja (/), provjerite nalazi li se razmak ispred i iza operatora dijeljenja. Ako se ispred i iza operatora dijeljenja ne nalazi razmak, InfoPath znak "/" može protumačiti kao razdjelnik za korake puta do mjesta u programskom jeziku XPath, umjesto kao operator dijeljenja.

  • Kako biste provjerili je li sintaksa formule ispravna, u dijaloškom okviru Umetanje formule pritisnite Potvrdi formulu.

Definiranje prilagođenih postavki spajanja za standardne odjeljke

Standardni sekcije su spremnici za ostale kontrole. Sekcija mogu sadržavati bilo koju kontrolu na popisu u oknu zadatka kontrole , uključujući druge sekcije. U ovom članku dodatne informacije potražite Akcije spajanja za polja i grupe .

Napomena : Kontrole koje su dodane u odjeljcima – drugim riječima, kontrole podređene kontrole nadređenog – podržavaju samo spajanje ako je omogućena za nadređena kontrola.

 1. Dvaput kliknite odjeljak koji želite izmijeniti.

 2. U dijaloškom okviru Svojstva odjeljka kliknite karticu Napredno.

 3. U odjeljku Merging obrasci, kliknite Postavke spajanja.

 4. U odjeljku Akcije za ovu grupu, kliknite Kombiniraj sadržaje grupa iz izvornih i ciljanog obrasca (zadano).

  Napomena : Postavke spajanja za svako polje i grupu unutar ove grupe odredit će kako se podaci spajaju.

Definiranje prilagođenih postavki spajanja za ponavljajuće kontrole i odjeljke

Ponavljajuće kontrole uključuju ponavljajuće sekcije, ponavljajuće tablice i popisi s grafičkim oznakama. U ovom članku dodatne informacije potražite Akcije spajanja za polja i grupe .

Napomena : Kontrole koje su dodane u odjeljcima – drugim riječima, kontrole podređene kontrole nadređenog – podržavaju samo spajanje ako je omogućena za nadređena kontrola.

 1. Dvaput kliknite kontrolu koju želite izmijeniti.

 2. U dijaloškom okviru Svojstva kontrole , kliknite karticu Napredno .

 3. U odjeljku Merging obrasci, kliknite Postavke spajanja.

 4. U odjeljku Akcije za ovu ponavljajuću grupu kliknite Umetanje grupa iz izvornih obrazaca u ciljani obrazac (zadano).

 5. Da biste utvrdili gdje će se grupe iz izvornih obrazaca pojaviti na ciljanom obrascu, u odjeljku Mogućnosti umetanja, kliknite Nakon grupa iz ciljanog obrasca ili Prije grupa iz ciljanog obrasca.

 6. Da biste se riješili praznih vrijednosti iz spojenih obrazaca, označite potvrdni okvir Ukloni prazne grupe (preporučuje se).

 7. Da biste kombinirali grupe čije kontrole sadrže iste vrijednosti, smanjujući tako zalihosnost, označite potvrdni okvir Kombiniraj gripe s istim vrijednostima u polju, a zatim kliknite gumb pored Polja za usporedbu da biste odabrali polje za kombinaciju.

Definiranje prilagođenih postavki spajanja za neobvezne odjeljke

Neobavezni odjeljci sadrže druge kontrole. Korisnici mogu umetnuti ili ukloniti neobavezne sekcije kada ispunjavanje obrasca. U ovom članku dodatne informacije potražite Akcije spajanja za polja i grupe .

Napomena : Kontrole koje su dodane u odjeljcima – drugim riječima, kontrole podređene kontrole nadređenog – podržavaju samo spajanje ako je omogućena za nadređena kontrola.

 1. Dvaput kliknite kontrolu koju želite izmijeniti.

 2. U dijaloškom okviru Svojstva kontrole , kliknite karticu Napredno .

 3. U odjeljku Merging obrasci, kliknite Postavke spajanja.

 4. U odjeljku Akcije za ovu grupu, kliknite Kombiniraj sadržaje grupa iz izvornih i ciljanog obrasca (zadano).

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×