Dizajnirajte pristupačni Outlook e-pošte osobe s invaliditetom

Dizajnirajte pristupačni Outlook e-pošte osobe s invaliditetom

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ova tema sadrži detaljne upute za slanje pristupačnih poruka e-pošte osobama s posebnim potrebama.

Slika poruke e-pošte o terenskom istraživačkom timu 9. lipnja. Poruka e-pošte sadrži letak za događaj na kojem se nalazi fotografija i adresa održavanja konferencije.

Osobe koje su slijepe ili slabovidne lakše će razumjeti poruke e-pošte ako ih stvorite imajući u vidu njihovu pristupačnost.

Windows: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, rukopis i videozapise.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 365

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 2016

Dodajte smisleni tekst hiperveza i zaslonske savjete.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Savjet: Možete dodati i zaslonske savjete koji će se pojaviti kada korisnik zadrži pokazivač na tekstu ili slikama koje sadrže hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u poruci e-pošte mora biti čitljiv i u načinu rada s visokim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Korištenje pristupačne boje fonta

Koristite veći font (11 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Prilagodba razmaka između rečenica i odlomaka

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste zadržali redoslijed kartica i čitačima zaslona olakšali čitanje poruka e-pošte, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu Outlook.

Naslove možete, primjerice, organizirati unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2. Informacije u poruci e-pošte organizirajte u manje cjeline. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje stilova popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 365

U sljedećim je postupcima opisano kako u sustavu Office 365 dodati zamjenski tekst u vizuale u porukama e-pošte programa Outlook:

Napomena:  U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike, npr. snimke zaslona, ikone, videozapise i 3D modele, dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za odabranu sliku
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati sliku i njezin kontekst nekomu tko je ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike ili SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik ili SmartArt grafiku.

  Savjet: Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar okvira koji okružuje cijeli oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar jednog njegova dijela.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za oblik
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati oblik ili SmartArt grafiku i njezin kontekst nekomu tko je ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom za oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon.

  Savjet: Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar okvira koji okružuje cijeli grafikon, a ne unutar jednog njegova dijela.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta. Na desnoj strani tijela dokumenta otvorit će se okno Zamjenski tekst.

  Kontekstni izbornik za grafikon
 3. Upišite jednu do dvije rečenice kojima ćete opisati grafikon i njegov kontekst nekomu tko ga ne može vidjeti.

  Okno sa zamjenskim tekstom za grafikon

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale u sustavu Office 2016

U sljedećim je postupcima opisano kako u programu Outlook dodati zamjenski tekst u vizuale u porukama e-pošte:

Napomena: Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve popularne čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način. U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Zamjenski tekst dodajte u grafičke prikaze, kao što su slike

i snimke zaslona, da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst te opisati sliku korisnicima koji je ne mogu vidjeti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Oblikovanje slike > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje slike kojim se opisuje odabrana slika

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite SmartArt grafiku.

 2. Odaberite Oblikovanje objekta > Mogućnosti oblika > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje oblika kojim se opisuje odabrana SmartArt grafika

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodajte zamjenski tekst u oblike, uključujući oblike unutar SmartArt grafika.

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik.

 2. Odaberite Oblikovanje oblika > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje oblika kojim se opisuje odabrani oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon.

 2. Odaberite Oblikovanje područja grafikona > Mogućnosti grafikona > Raspored i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje područja grafikona kojim se opisuje odabrani grafikon

Umetanje pristupačnih hiperveza, teksta i tablica

U sljedećim je postupcima opisano kako u aplikaciji Outlook umetati pristupačne hiperveze, tekst i tablice u poruke e-pošte.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

 1. Odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu pa ga kliknite desnom tipkom miša.

 2. Odaberite Veza. Odabrani tekst bit će prikazan u okviru Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

 3. Ako je potrebno, promijenite ga. U okvir Adresa upišite URL odredišta.

 4. Odaberite gumb Zaslonski opis, a zatim u okvir Tekst zaslonskog opisa unesite zaslonski opis.

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Umetanje hiperveze

Korištenje pristupačnog oblika fonta

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Font s mogućnostima za vrstu, veličinu, stil i boju fonta odaberite postavke oblikovanja.

Snimka zaslona postavke automatske boje za sve fontove

Korištenje pristupačne boje fonta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s visokim kontrastom, za boje fonta upotrijebite postavku Automatski.

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite Poruka > Boja fonta.

 3. Odaberite Automatski.

Snimka zaslona postavke automatske boje za sve fontove

Korištenje stilova popisa s grafičkim oznakama

Stvarajte popise s grafičkim oznakama pomoću gumba Grafičke oznake.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Odlomak odaberite gumb Grafičke oznake.

 4. Upišite stavke u popis s grafičkim oznakama.

Snimka zaslona mogućnosti stila grafičkih oznaka

Korištenje numeriranih popisa

Stvorite uzastopne korake pomoću gumba Numeriranje.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Odlomak odaberite gumb Numeriranje.

 4. Upišite uzastopne korake.

Snimka zaslona s mogućnostima stila numeriranja

Prilagodba razmaka između rečenica i odlomaka

Povećajte ili smanjite količinu bijelog prostora između rečenica i odlomaka.

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U donjem desnom kutu grupe Odlomak odaberite Pokretač dijaloškog okvira.
  Otvorit će se dijaloški okvir Odlomak s karticom Uvlake i razmaci.

 4. U odjeljku Razmak odaberite željene mogućnosti razmaka.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Odlomak.

Korištenje zaglavlja tablice

Odredite redak zaglavlja u tablici.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Na kartici Alati za tablice, Dizajn u grupi Mogućnosti stila tablice potvrdite okvir Redak zaglavlja.

 3. Upišite naslove stupaca.

Snimka zaslona s potvrdnim okvirom Redak zaglavlja

Slanje zahtjeva za pristupačnu poruku e-pošte

Dajte pošiljatelju do znanja da želite primati pristupačan sadržaj.

 • Da biste otvorili račun na webu, u aplikaciji Outlook odaberite Datoteka > Informacije, a zatim u odjeljku Postavke računa kliknite vezu ispod mogućnosti Pristupite tom računu na webu.

 • Da biste u aplikaciji Outlook na webu otvorili odjeljak Postavke pristupačnosti, odaberite Slika izgleda popisa postupaka > Pošta > Općenito > Postavke pristupačnosti.

 • Da biste zatražili pristupačan sadržaj, potvrdite okvir Zatražite od pošiljatelja da šalju pristupačan sadržaj.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Excelovi dokumenti čine pristupačnim osobe s invaliditetom

Dizajnirajte pristupačni prezentacijama programa PowerPoint za osobe s invaliditetom

Aplikacija za iOS: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook za iOS namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i objekte

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate dvaput dodirnite sliku da biste otvorili kontekstni izbornik.

 2. Na kontekstnom izborniku dodirnite Zamjenski tekst.

 3. Upišite opis.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

 4. Da biste dodali tekst i zatvorili dijaloški okvir, dodirnite U redu.

Izbornik zamjenskog teksta za sliku u aplikaciji Outlook za iOS

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze da bi čitač zaslona jednostavno mogao pronaći veze u poruci e-pošte.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, dodirnite odabrani tekst.

 3. Ako je potrebno, pri kraju izbornika dodirujte Gumb Više dok se ne prikaže gumb Dodaj vezu. Dodirnite gumb Dodaj vezu.

 4. Ako je potrebno, promijenite tekst hiperveze u polju Tekst.

 5. U polje Veza upišite URL odredišta.

 6. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite Gumb Gotovo .

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Slika izbornika za dodavanje veze

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Excelovi dokumenti čine pristupačnim osobe s invaliditetom

Dizajnirajte pristupačni prezentacijama programa PowerPoint za osobe s invaliditetom

Aplikacija za Android: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključnu najbolju praksu za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook za Android namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze da bi čitač zaslona jednostavno mogao pronaći veze u poruci e-pošte.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 2. Dodirnite gumb Dodaj vezu.

 3. Ako je potrebno, promijenite tekst hiperveze u polju Tekst za prikaz.

 4. U polje Veza upišite URL odredišta.

 5. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite gumb Spremi.

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Slika izbornika za dodavanje veze.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Excelovi dokumenti čine pristupačnim osobe s invaliditetom

Dizajnirajte pristupačni prezentacijama programa PowerPoint za osobe s invaliditetom

Aplikacija za Windows 10: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i tablice.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u poruci e-pošte mora biti čitljiv i u načinu rada s visokim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Korištenje pristupačne boje fonta

Koristite veći font (11 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Prilagodba razmaka između rečenica i odlomaka

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste zadržali redoslijed kartica i čitačima zaslona olakšali čitanje poruka e-pošte, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u aplikaciji Outlook.

Naslove možete, primjerice, organizirati unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2. Informacije u poruci e-pošte organizirajte u manje cjeline. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Korištenje ugrađenih naslova i stilova

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale i tablice

U sljedećim je postupcima opisano kako u aplikaciji Outlook dodati zamjenski tekst u vizuale i tablice u porukama e-pošte.

Napomena: Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način. U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite sliku.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Slika, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomaknite se prema dolje do gumba Zamjenski tekst, a zatim ga dodirnite.

 5. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

 6. Da biste dodali tekst i zatvorili dijaloški okvir, dodirnite Gotovo.

Dodajte zamjenski tekst za sliku.

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice olakšava rad korisnicima koji ne mogu prepoznati temu tablice.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tablicu.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Tablica, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomaknite se prema dolje do gumba Zamjenski tekst, a zatim ga dodirnite.

 5. Upišite opis i naslov.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

 6. Da biste dodali tekst i zatvorili dijaloški okvir, dodirnite Gotovo.

Dodajte zamjenski tekst za tablicu.

Umetanje pristupačnih hiperveza, teksta i tablica

U sljedećim je postupcima opisano kako u aplikaciji Outlook umetati pristupačne hiperveze, tekst i tablice u poruke e-pošte.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze da bi čitač zaslona jednostavno mogao pronaći veze u poruci e-pošte.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Umetni, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomaknite se prema dolje do gumba Veza, a zatim ga dodirnite.

 5. Ako je potrebno, promijenite tekst hiperveze u polju Tekst za prikaz.

 6. U tekstno polje Adresa upišite URL odredišta.

 7. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite Umetni.

Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Dodajte tekst hiperveze.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite font koji je popularan i dovoljno velik da biste osobama s disleksijom ili slabijim vidom pojednostavnili čitanje poruka e-pošte.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Oblikovanje, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje odaberite željenu vrstu, veličinu i oblikovanje fonta.

Izmijenite postavke fonta.

Korištenje pristupačne boje fonta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s visokim kontrastom, za boje fonta upotrijebite postavku Automatski.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Oblikovanje, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje pomaknite se prema dolje do gumba Boja fonta, a zatim dodirnite gumb > da biste otvorili podizbornik.

 5. Na izborniku Boja fonta pomaknite se prema dolje do mogućnosti Automatski, a zatim je dodirnite.

Postavite postavke boje fonta na automatske.

Korištenje ugrađenih naslova i stilova

Unaprijed dizajnirani naslovi i stilovi čitačima zaslona olakšavaju čitanje poruka e-pošte.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Oblikovanje, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje pomaknite se prema dolje do gumba Stilovi pa ga dodirnite.

 5. Na izborniku Stilovi pomaknite se prema dolje do mogućnosti Naslov 1 ili Naslov 2 pa je dodirnite.

Koristite stilove i naslove.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Stvarajte popise s grafičkim oznakama da biste tekstu dodali strukturu.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Oblikovanje, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje pomaknite se prema dolje do gumba Grafičke oznake pa ga dodirnite.

 5. Na izborniku Grafičke oznake odaberite željenu vrstu grafičkih oznaka.

 6. Upišite tekst za svaku grafičku oznaku. Da biste dodali novi redak s grafičkom oznakom, dodirnite Enter na zaslonskoj tipkovnici. Da biste dovršili popis, dvaput pritisnite Enter.

Dodajte popis s grafičkim oznakama.

Korištenje numeriranih popisa

Stvarajte numerirane popise da biste organizirali tekst u uzastopne korake.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Oblikovanje, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje pomaknite se prema dolje do gumba Numeriranje pa ga dodirnite.

 5. Na izborniku Numeriranje odaberite željenu vrstu numeriranog popisa.

 6. Upišite tekst za stavku numeriranog popisa. Da biste dodali novi redak numeriranog popisa, dodirnite Enter na zaslonskoj tipkovnici. Da biste dovršili popis, dvaput pritisnite Enter.

Dodajte numerirani popis.

Prilagodba razmaka između rečenica i odlomaka

Povećajte ili smanjite količinu bijelog prostora između rečenica i odlomaka.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate odaberite tekst.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Oblikovanje, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje pomaknite se prema dolje do gumba Razmak između redaka i odlomaka pa ga dodirnite.

 5. Na izborniku Razmak između redaka i odlomaka odaberite željene mogućnosti razmaka između redaka i odlomaka.

Izmjena postavki proreda.

Korištenje zaglavlja tablice

Odredite redak zaglavlja u tablici.

 1. U poruci e-pošte koju sastavljate postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Da biste otvorili vrpcu s mogućnostima uređivanja pri dnu zaslona, dodirnite gumb ... (Dodatne mogućnosti).

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Tablica, a zatim ga dodirnite.

 4. Na izborniku Oblikovanje pomaknite se prema dolje do gumba Mogućnosti stila pa ga dodirnite.

 5. Na izborniku Mogućnosti stila odaberite mogućnosti Redak zaglavlja.

 6. Upišite naslove stupaca.

Dodajte redak zaglavlja u tablicu.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Dizajnirajte pristupačni prezentacijama programa PowerPoint za osobe s invaliditetom

Web: praktični savjeti za sastavljanje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih poruka e-pošte u programu Outlook namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje pristupačne boje fonta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u poruci e-pošte mora biti čitljiv i u načinu rada s visokim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite veći font (11 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste zadržali redoslijed kartica i čitačima zaslona olakšali čitanje poruka e-pošte, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u aplikaciji Outlook.

Naslove možete, primjerice, organizirati unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2. Informacije u poruci e-pošte organizirajte u manje cjeline. U idealnom slučaju svaki naslov sadrži tek nekoliko odlomaka.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Umetanje jednostavne tablice

Potražite probleme s pristupačnošću u poruci e-pošte.

Kada sastavljate poruku e-pošte koju namjeravate poslati osobi koja želi pristupačan sadržaj, dobit ćete podsjetnik i vezu na alat za provjeru pristupačnosti. Taj vam alat omogućuje da brzo provjerite ima li u poruci e-pošte problema s pristupačnošću, popravite ih i kontaktu omogućite da jednostavno pročita poruku e-pošte pomoću čitača zaslona.

Traženje problema s pristupačnošću u poruci e-pošte

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

Napomena: Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način.

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte desnom tipkom miša kliknite sliku. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 2. Na izborniku odaberite Umetni zamjenski tekst.

 3. Upišite opis (i naziv).

Dodajte zamjenski tekst za slike u aplikaciji Outlook na webu.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim je postupcima opisano kako u aplikaciji Outlook umetati pristupačne hiperveze, tekst i tablice u poruke e-pošte.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Umjesto korištenja URL-a kao teksta veze upišite smisleni tekst hiperveze.

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte upišite tekst veze u tijelo poruke.

 2. Odaberite tekst veze pa pritisnite Ctrl + K. Otvorit će se dijaloški okvir Umetanje veze.

 3. U okvir URL upišite URL odredišta.

Korištenje pristupačnog oblika fonta

Koristite font koji je popularan i dovoljno velik da biste osobama s disleksijom ili slabijim vidom pojednostavnili čitanje poruka e-pošte.

 1. Odaberite tekst.

 2. Da biste promijenili vrstu fonta, pritisnite Ctrl + Shift + F.

 3. Na izborniku Font odaberite željenu vrstu fonta.

  Promijenite vrstu fonta u aplikaciji Outlook za web.

 4. Da biste promijenili veličinu fonta, pritisnite Ctrl + Shift + S.

 5. Na izborniku Veličina fonta odaberite željenu veličinu fonta.

  Promijenite veličinu fonta u aplikaciji Outlook na webu.

Korištenje pristupačne boje fonta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s visokim kontrastom, koristite crni font.

 1. Odaberite tekst.

 2. Pritisnite Ctrl + Shift + C.

 3. Na izborniku Boja fonta odaberite željenu boju.

Prilagodite boju fonta u aplikaciji Outlook na webu.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Stvarajte popise s grafičkim oznakama da biste tekstu dodali strukturu.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Na alatnoj traci kliknite ikonu Grafičke oznake.

  Dodajte popis s grafičkim oznakama u aplikaciji Outlook na webu.

 3. Upišite stavke u popis s grafičkim oznakama.

Korištenje numeriranih popisa

Stvarajte numerirane popise da biste organizirali tekst u uzastopne korake.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Na alatnoj traci kliknite ikonu Numeriranje.

  Dodajte numerirani popis u aplikaciji Outlook na webu.

 3. Upišite sve numerirane stavke u popis.

Umetanje jednostavne tablice

Dodavanjem tablica u tablice i ostavljanje ćelija praznim moglo bi otežati čitanje poruka e-pošte pomoću čitača zaslona. Razmislite o korištenju jednostavnih tablica koje čitačima zaslona omogućuju prepoznavanje tablice, redaka i stupaca.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u poruci e-pošte.

 2. Na alatnoj traci kliknite ikonu Umetanje tablice.

 3. Na rešetki Umetanje tablice označite područje redaka i stupaca koje želite dodati, a zatim kliknite u to područje da biste ga odabrali i dodali.

Dodajte jednostavnu tablicu u aplikaciji Outlook na webu.

Traženje problema s pristupačnošću u poruci e-pošte

Korisnici u aplikaciji Outlook Web App mogu zatražiti pristupačan sadržaj. Svaki puta kada dodate takvog korisnika kao primatelja e-pošte, primit ćete poruku da korisnik želi primati pristupačan sadržaj te vezu na alat za provjeru pristupačnosti. Ako alat u poruci e-pošte otkrije probleme s pristupačnošću, pošiljatelju će se prikazati popis problema i upute za njihovo rješavanje.

 1. Kada sastavite poruku e-pošte, odaberite vezu Provjeri ima li problema s pristupačnošću iznad polja s tijelom poruke.

  Da biste pristupili vezi Provjeri ima li problema s pristupačnošću, možda ćete morati kliknuti ikonu Više akcija.

 2. Otvorit će se alat za provjeru pristupačnosti s popisom problema s pristupačnošću (ako postoje).

 3. Pročitajte popis, provjerite sadržaj e-pošte i unesite ispravke, a zatim u alatu za provjeru pristupačnosti kliknite gumb Ponovno provjeri.

 4. Ponavljajte taj postupak dok ne riješite sve probleme, a zatim pošaljite poruku e-pošte.

Provjerite ima li u porukama e-pošte problema s pristupačnošću u aplikaciji Outlook na webu.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Excelovi dokumenti čine pristupačnim osobe s invaliditetom

Dizajnirajte pristupačni prezentacijama programa PowerPoint za osobe s invaliditetom

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×