Dizajner relacijskih upita (PowerPivot)

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Prilikom uvoza relacijskih podataka sustava SQL Server pomoću dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 upit možete interaktivno sastaviti pomoću dizajnera relacijskih upita. Dizajner relacijskih upita pojednostavnjuje stvaranje upita u kojem su navedeni podaci za dohvaćanje relacijskih podataka iz sustava Microsoft SQL Server, baze podataka Microsoft Azure SQL i sustava Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Grafički dizajner upita omogućuje proučavanje metapodataka, interaktivno sastavljanje upita i prikaz rezultata upita.  Tekstni dizajner upita omogućuje prikaz upita sastavljenog pomoću grafičkog dizajnera upita i izmjenu upita. Postojeći upit također možete uvesti iz datoteke ili izvješća.

 1. Otvorite prozor dodatka Power Pivot.

 2. Kliknite Dohvaćanje vanjskih podataka > Iz baze podataka > Iz sustava SQL Server.

 3. U čarobnjaku za uvoz tablica navedite naziv poslužitelja, vjerodajnice i bazu podataka. Kliknite Dalje.

 4. Kliknite Napišite upit koji će navesti podatke za uvoz. Kliknite Dalje.

 5. Kliknite Dizajn da biste otvorili dizajner relacijskih upita.

Ako želite, upit možete napisati pomoću tekstnog uređivača u jeziku SQL. Da biste se prebacili na tekstni dizajner upita, kliknite Uredi kao tekst na alatnoj traci. Kada upit uredite u tekstnom dizajneru upita, više ne možete koristiti grafički dizajner upita.

Napomena: Da biste naveli upit za vrste izvora podataka Oracle, OLE DB, ODBC i Teradata, morate koristiti tekstni dizajner upita.

U ovom članku

Grafički dizajner upita

Grafički dizajner upita omogućuje proučavanje tablica i prikaza baze podataka te interaktivno sastavljanje naredbe SQL SELECT koja navodi tablice i stupce baze podataka iz kojih se dohvaćaju podaci za skup podataka. Sami birate polja koja ćete uvrstiti u skup podataka te po želji navodite filtre koji ograničavaju podatke u skupu podataka. Možete odrediti da se filtri koriste kao parametri te navesti vrijednost filtra u trenutku pokretanja. Ako odaberete više tablica, dizajner upita opisuje odnos između skupova dviju tablica.

Grafički dizajner upita podijeljen je na tri područja. Izgled dizajnera upita mijenja se ovisno o tome koristi li upit tablice/prikaze ili pohranjene procedure/funkcije s tabličnim vrijednostima.

Napomena: 

SQL Server Parallel Data Warehouse ne podržava pohranjene procedure ili funkcije s tabličnim vrijednostima.

Na slici u nastavku prikazan je grafički dizajner upita kada se koristi s tablicama ili prikazima.

Dizajner relacijskih upita

Na slici u nastavku prikazan je grafički dizajner upita kada se koristi s pohranjenim procedurama ili funkcijama s tabličnim vrijednostima.

rs_relational_graphical_SP

U sljedećoj se tablici opisuje funkcija svakog okna.

Okno

Funkcija

Prikaz baze podataka

Prikazuje hijerarhijski prikaz tablica, prikaza, pohranjenih procedura i funkcija s tabličnom vrijednošću organiziranih prema shemi baze podataka.

Odabrana polja

Prikazuje popis naziva polja baze podataka iz odabranih stavki u oknu prikaza baze podataka. Ta polja postaju zbirka polja za skup podataka.

Parametri funkcije

Prikazuje popis ulaznih parametara za pohranjene procedure ili funkcije s tabličnim vrijednostima u oknu prikaza baze podataka.

Odnosi

Prikazuje popis odnosa koji proizlaze iz odabranih polja za tablice ili prikaze u oknu prikaza baze podataka ili odnosa koje ste ručno stvorili.

Primijenjeni filtri

Prikazuje popis polja i kriterija filtra za tablice ili prikaze u oknu prikaza baze podataka.

Rezultati upita

Prikazuje ogledne podatke za rezultat postavljen za automatski generirani upit.

Okno s prikazom baze podataka

U oknu s prikazom baze podataka prikazuju se metapodaci za objekte baze podataka za koje imate dozvolu prikaza, a to se određuje prema vezi s izvorom podataka i vjerodajnicama. U hijerarhijskom prikazu objekti baze podataka prikazuju se organizirani prema shemi baze podataka. Proširite čvor za svaku shemu da biste prikazali tablice, prikaze, pohranjene procedure i funkcije s tabličnom vrijednošću. Proširite tablicu ili prikaz da bi se prikazali stupci.

Okno Odabrana polja

U oknu Odabrana polja prikazuju se polja u skupu podataka te grupe i agregacije koje će biti uvrštene u upit.

Prikazuju se sljedeće mogućnosti:

 • Odabrana polja   Prikazuje polja baze podataka koju ste odabrali za tablice, prikaza ili ulaznih parametara za pohranjene procedure ili funkcije s tabličnim vrijednostima. Polja koja se prikazuju u ovom oknu postaju zbirke polja za skup podataka.

 • Koristite okno Podaci izvješća za prikaz zbirke polja za skup podataka.

 • Grupiranje i zbrajanje Preklapa koristi grupiranje, a zatim zbrajaju u upitu. Ako isključite značajku grupiranja i zbrajanja nakon dodavanja grupiranja i ukupne, oni se uklanjaju. Tekst (ništa), koji označava bez grupiranja i ukupne koriste. Ako uključite značajku grupiranja i zbrajanja ponovno, prethodni grupiranja i ukupne se vraćaju.

 • Brisanje polja Briše odabrano polje.

Grupiranje i agregacija

Upiti poslani bazama podataka s velikim tablicama mogu vratiti prevelik broj redaka podataka koji je stoga beskoristan te utječe na mrežu koja prenosi goleme količine podataka. Da biste ograničili broj redaka podataka, u upit možete uvrstiti SQL agregacije koje sažimaju podatke na poslužitelju baze podataka.

Agregacije omogućuju sažetke podataka i podaci se grupiraju radi podrške agregaciji koja isporučuje sažete podatke. Kada agregaciju koristite u upitu, druga polja koja upit vraća automatski se grupiraju, a upit sadrži uvjet SQL GROUP BY. Podatke možete sažeti bez dodavanja agregacije tako da koristite samo mogućnost Grupirano prema na popisu Grupiranje i zbrajanje . Mnoge agregacije sadrže verziju koja koristi ključnu riječ DISTINCT. Uvrštavanjem riječi DISTINCT uklanjaju se dvostruke vrijednosti.

Microsoft SQL Server koristi Transact-SQL, a Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse koristi SQL. Obje vrste jezika SQL podržavaju uvjet, ključnu riječ i agregacije koje dizajner upita pruža.

U sljedećoj su tablici navedene agregacije i njihovi kratki opisi.

Agregacija

Opis

Avg

Vraća prosjek vrijednosti u grupi. Implementira agregaciju SQL AVG.

Count

Vraća broj stavki u grupi. Implementira agregaciju SQL COUNT.

Count Big

Vraća broj stavki u grupi. To je agregacija SQL COUNT BIG. Razlika u odnosu na COUNT u tome je što COUNT_BIG uvijek vraća bigint podatkovnu vrstu vrijednosti.

Min

Vraća najmanju vrijednost u grupi. Implementira agregaciju SQL MIN.

Maksimum

Vraća najveću vrijednost u grupi. Implementira agregaciju SQL MAX.

StDev

Vraća statističku standardnu devijaciju svih vrijednosti u grupi. Implementira agregaciju SQL STDEV.

StDevP

Vraća statističku standardnu devijaciju za populaciju svih vrijednosti u izrazu specificiranom u grupi. Implementira agregaciju SQL STDEVP.

Sum

Vraća zbroj svih vrijednosti u grupi. Implementira agregaciju SQL SUM.

Var

Vraća statističku varijancu svih vrijednosti u grupi. Implementira agregaciju SQL VAR.

VarP

Vraća statističku varijancu za populaciju svih vrijednosti u grupi. Implementira agregaciju SQL VARP.

Avg Distinct

Vraća jedinstvene prosjeke. Implementira kombinaciju agregacije AVG i ključne riječi DISTINCT.

Count Distinct

Vraća jedinstvene ukupne brojeve. Implementira kombinaciju agregacije COUNT i ključne riječi DISTINCT.

Count Big Distinct

Vraća jedinstven broj stavki u grupi. Implementira kombinaciju agregacije COUNT_BIG i ključne riječi DISTINCT.

StDev Distinct

Vraća jedinstvene statističke standardne devijacije. Implementira kombinaciju agregacije STDEV i ključne riječi DISTINCT.

StDevP Distinct

Vraća jedinstvene statističke standardne devijacije. Implementira kombinaciju agregacije STDEVP i ključne riječi DISTINCT.

Sum Distinct

Vraća jedinstvene zbrojeve. Implementira kombinaciju agregacije SUM i ključne riječi DISTINCT.

Var Distinct

Vraća jedinstvene statističke varijance. Implementira kombinaciju agregacije VAR i ključne riječi DISTINCT.

VarP Distinct

Vraća jedinstvene statističke varijance. Implementira kombinaciju agregacije VARP i ključne riječi DISTINCT.

Okno Parametri funkcije

U oknu Parametri funkcije prikazuje se popis parametara za pohranjenu proceduru ili funkciju s tabličnim vrijednostima. Prikazuju se sljedeći stupci:

 • Naziv parametra Prikazuje naziv parametra koji definira pohranjena procedura ili funkcija s tabličnim vrijednostima.

 • Vrijednost   Vrijednost koja će se koristiti za parametar pri pokretanju upita za dohvaćanje podataka da biste prikazali u oknu rezultata upita u trenutku dizajniranja. Ta se vrijednost ne koristi prilikom izvođenja.

Okno odnosa

U oknu odnosa prikazuju se odnosi pridruživanja. Odnose je moguće automatski otkriti na temelju odnosa sa stranim ključem koji se dohvaćaju iz metapodataka baze podataka, a možete ih stvoriti i ručno.

Prikazuju se sljedeće mogućnosti:

 • Automatsko prepoznavanje. Uključivanje ili isključivanje primjene auto-detect značajku koja automatski stvara odnose između tablica. Ako automatsko prepoznavanje uključen, dizajner upita stvara odnosa iz vanjskih ključeva u tablice; u suprotnom, potrebno je stvoriti odnose ručno. Kad odaberete tablica u oknu prikaza baze podataka , automatsko prepoznavanje automatski pokušava da biste stvorili odnose. Ako uključite automatsko otkrivanje nakon što ste ručno stvorili, spojeva te spojeva odbacit će se.

  Važno: Kada tu značajku koristite sa sustavom SQL Server Parallel Data Warehouse, metapodaci potrebni za stvaranje pridruživanja nisu dani te odnose nije moguće automatski otkriti. Ako vaš upit dohvati podatke iz sustava SQL Server Parallel Data Warehouse, ali tablična je pridruživanja potrebno ručno stvoriti.

 • Dodavanje odnosa. Dodaje odnosa za odnos popisa.

  Ako je automatsko otkrivanje uključeno, tablice čiji se stupci koriste u upitu automatski se dodaju na popis Odnos. Kada automatsko otkrivanje otkrije da su dvije tablice povezane, jedna se dodaje u stupac Lijeva tablica, a druga u stupac Desna tablica, a među njima se stvara unutarnje pridruživanje. Svaki odnos stvara uvjet JOIN u upitu. Ako tablice nisu povezane, sve su navedene u stupcu Lijeva tablica, a stupac Vrsta pridruživanja označava tablice koje nisu vezane uz druge tablice. Kada je automatsko otkrivanje uključeno, ne možete ručno dodati odnose između tablica za koje automatsko otkrivanje procijeni da su nepovezane.

  Ako je automatsko otkrivanje isključeno, možete dodati i promijeniti odnose između tablica. Kliknite Uredi polja da biste naveli polja koja ćete koristiti za pridruživanje dviju tablica.

  Redoslijed kojim se odnosi pojavljuju na popisu Odnos predstavlja redoslijed kojim se pridruživanja izvršavaju u upitu. Pomicanjem odnosa gore i dolje na popisu možete promijeniti redoslijed odnosa.

  Kada u upitu koristite više odnosa, prethodni odnosi moraju referencirati jednu od tablica u svakom odnosu, osim u prvom.

  Ako prethodni odnos referencira obje tablice u odnosu, odnos ne generira zasebni uvjet pridruživanja; umjesto toga uvjetu pridruživanja generiranom za prethodni odnos dodaje se stanje pridruživanja. Vrsta pridruživanja proizlazi iz prethodnog odnosa koji je referencirao iste tablice.

 • Uređivanje polja. Otvorit će se dijaloški okvir Uređivanje povezana polja u kojem se dodaju i izmjena odnosa između tablica. Odaberite polja u tablicama lijevo i desno da biste se pridružili. Možete se uključiti više polja s lijeva tablica i desna tablica potrebno navesti više uvjeta pridruživanja u odnosu. Ta dva polja za spajanje tablica lijevih i desnih ne moraju imati isti naziv. Vrste podataka spojenog polja moraju imati kompatibilne vrste podataka.

 • Brisanje odnosa između. Briše odabrani odnos.

 • Pomicanje prema gore i Premjesti dolje. Premješta odnose prema gore ili dolje na popisu odnosa . Slijed smještaju odnosi u upitu može utjecati na rezultate upita. Odnosi dodaju se upit u redoslijedu pojavljuju se na popisu odnosa .

Prikazani su sljedeći stupci:

 • Lijeva tablica   Prikazuje naziv prve tablice koja je dio odnosa pridruživanja.

 • Vrsta spoja   Prikazuje vrstu iskaz SQL JOIN koja se koristi u automatski generirani upit. Prema zadanim postavkama, ako je otkriven vanjskog ključa ograničenja, INNER JOIN koristi. Druge vrste spojeva može biti LEFT JOIN ili RIGHT JOIN. Ako nijedna od ove vrste spoja odnosi, u stupcu Vrsta spoja prikazuje Unrelated. Nema UNAKRSNA uključivanje spojevi stvaraju se za nepovezanih tablica Umjesto toga odnosi morate ručno stvoriti spajanjem stupaca iz tablice lijevo i desno.

 • Desna tablica Prikazuje naziv druge tablice u odnosu pridruživanja.

 • Uključivanje polja Navodi parove pridruženih polja, ako odnos sadrži više uvjeta pridruživanja parove pridruženih polja odvojena su zarezima (,).

Okno Primijenjeni filtri

Okno Primijenjeni filtri prikazuje kriterije koji se koriste za ograničavanje broja redaka podataka koji se dohvaćaju pri pokretanju. Kriteriji navedeni u ovom oknu koriste se za generiranje uvjeta SQL WHERE. Kada odaberete mogućnost parametra, parametar se automatski stvara.

Prikazani su sljedeći stupci:

 • Naziv polja Prikazuje naziv polja potrebno primijeniti kriterije.

 • Operator   Prikazuje operaciju koja će se koristiti u izrazu filtra.

 • Vrijednost   Prikazuje vrijednosti koju želite koristiti u izrazu filtra.

 • Parametar   Prikazuje mogućnost dodavanja parametra upita upitu.

Okno Rezultati upita

Okno Rezultati upita prikazuje rezultate za automatski generirani upit koji se navodi putem odabira u drugim oknima. Stupci u skupu rezultata predstavljaju polja koja navodite u oknu Odabrana polja, a redak podataka ograničen je filtrima koje navedete u oknu Primijenjeni filtri.

Ovi podaci predstavljaju vrijednosti iz izvora podataka u trenutku pokretanja upita.

Redoslijed sortiranja u skupu rezultata određen je redoslijedom podataka dohvaćenih iz izvora podataka. Redoslijed sortiranja moguće je promijeniti izravnom izmjenom teksta upita.

Alatna traka grafičkog dizajnera upita

Alatna traka grafičkog dizajnera upita nudi sljedeće gumbe koji olakšavaju preciziranje ili prikaz rezultata upita.

Gumb

Opis

Uredi kao tekst

Prebacite se na tekstni dizajner upita radi prikaza automatski generiranog upita ili izmjene upita.

Uvezi

Uvezite postojeći upit iz datoteke ili izvješća. Podržane su vrste datoteka .sql i .rdl.

Pokreni upit

Izvršite upit. U oknu Rezultati upita prikazuje se skup rezultata.

Vrh stranice

Automatski generirani upiti

Kada odaberete tablice i stupce ili pohranjene procedure i prikaze u oknu Prikaz baze podataka, dizajner upita dohvaća osnovni primarni ključ i odnose stranog ključa iz sheme baze podataka. Analizom tih odnosa dizajner upita otkriva odnose između dviju tablica i upitu dodaje pridruživanje. Upit potom možete izmijeniti dodavanjem grupa i agregacija, dodavanjem i promjenom odnosa te dodavanjem filtara. Da biste pregledali tekst upita koji prikazuje stupce za dohvaćanje podataka, pridruživanja između tablica i grupe ili agregacije, kliknite Uredi kao tekst.

Vrh stranice

Tekstni dizajner upita

Tekstni dizajner upita omogućuje navođenje upita pomoću jezika upita koji izvor podataka podržava, pokretanje upita i prikaz rezultata u trenutku dizajniranja. Možete navesti više SQL izjava, upit ili sintaksu naredbe za prilagođene nastavke za obradu podataka te upite koji su navedeni kao izrazi.

Budući da tekstni dizajner upita ne obrađuje upit unaprijed, može prihvatiti bilo kakvu sintaksu upita. To je zadani alat za dizajn upita za mnoge vrste izvora podataka.

Tekstni dizajner upita sadrži alatnu traku i sljedeća dva okna:

 • Upit   Prikazuje tekst upita, naziv tablice ili naziv pohranjene procedure ovisno o vrsti upita. Sve vrste upita dostupni su za sve vrste izvora podataka. Ako, na primjer, naziv tablice podržano je samo za vrstu izvora podataka OLE DB.

 • Rezultat   Prikazuje rezultate izvršenja upita u trenutku dizajniranja.

Alatna traka tekstnog dizajnera upita

Tekstni dizajner upita pruža jednu alatnu traku za sve vrste naredbi. U sljedećoj su tablici navedeni svi gumbi na alatnoj traci i njihove funkcije.

Gumb

Opis

Uredi kao tekst

Prebacite se između tekstnog dizajnera upita i grafičkog dizajnera upita. Sve vrste izvora podataka ne podržavaju grafičke dizajnere upita.

Uvezi

Uvezite postojeći upit iz datoteke ili izvješća. Podržane su samo vrste datoteka sql i rdl.

Ikona dizajnera relacijskih upita

Pokreće upit i prikazuje skup rezultata u oknu rezultata.

Vrsta naredbe

Odaberite Tekst, StoredProcedure ili TableDirect. Ako pohranjena procedura sadrži parametre, dijaloški okvir Određivanje parametara upita pojavljuje se kada na alatnoj traci kliknete Pokreni te po potrebi možete upisati vrijednosti.

Napomena: Ako pohranjena procedura vraća veći broj skupova rezultata, samo se prvi skup rezultata koristi za popunjavanje skupa podataka.

Napomena: Parametar TableDirect dostupan je samo za vrstu izvora podataka OLE DB.

Tekst vrste naredbe

Kada stvorite skup podataka sustava SQL Server, po zadanom se otvara dizajner relacijskih upita. Da biste se prebacili na tekstni dizajner upita, kliknite gumb za prebacivanje Uredi kao tekst na alatnoj traci. Tekstni dizajner upita sadrži dva okna: okno Upit i okno Rezultat. Na sljedećoj je slici označeno svako okno.

Dizajner relacijskih upita

U sljedećoj se tablici opisuje funkcija svakog okna.

Okno

Funkcija

Upit

Prikazuje tekst SQL upita. To okno koristite za pisanje ili uređivanje SQL upita.

Rezultat

Prikazuje rezultate upita. Da biste pokrenuli upit, desnom tipkom miša kliknite u bilo kojem oknu i kliknite Pokreni ili kliknite gumb Pokreni na alatnoj traci.

Primjer

Sljedeći upit vraća popis imena iz tablice pod nazivom ContactType.

Odaberite ime iz ContactType

Kada na alatnoj traci kliknete Pokreni, pokreće se naredba u oknu Upit, a rezultati (popis imena) se prikazuju u oknu Rezultat.

Vrsta naredbe StoredProcedure

Kada odaberete Vrsta naredbe StoredProcedure, tekstni dizajner upita prikazuje dva okna: okno Rezultat i okno Upit. U okno Upit upišite naziv pohranjene procedure i kliknite Pokreni na alatnoj traci. Ako se u pohranjenoj proceduri koriste parametri, otvara se dijaloški okvir Definiranje parametara upita. Upišite vrijednosti parametara za pohranjenu proceduru.

Sljedeća slika prikazuje okna Upit i Rezultati kada pokrenete pohranjenu proceduru. U tom su slučaju parametri upita konstante.

Dizajner relacijskih upita

U sljedećoj se tablici opisuje funkcija svakog okna.

Okno

Funkcija

Upit

Prikazuje naziv pohranjene procedure i ulazne parametre.

Rezultat

Prikazuje rezultate upita. Da biste pokrenuli upit, desnom tipkom miša kliknite u bilo kojem oknu i kliknite Pokreni ili kliknite gumb Pokreni na alatnoj traci.

Primjer

Sljedeći upit poziva pohranjenu proceduru pod nazivom uspGetWhereUsedProductID. Kada pohranjena procedura sadrži ulazne parametre, pri pokretanju upita morate navesti vrijednosti parametara.

uspGetWhereUsedProductID

Kliknite gumb Pokreni (!). U sljedećoj tablici naveden je primjer parametara uspGetWhereUsedProductID za koje navodite vrijednosti u dijaloškom okviru Definiranje parametra upita.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Vrsta naredbe TableDirect

Kada odaberete Vrstu naredbe TableDirect, tekstni dizajner upita prikazuje dva okna: okno Rezultat i okno Upit. Kada unesete tablicu i kliknite gumb Pokreni, vraćaju se svi stupci za tu tablicu.

Primjer

Sljedeći upit skupa podataka za vrstu izvora podataka OLE DB vraća skup rezultata za sve vrste kontakata u tablici ContactType.

ContactType

Ako unesete naziv tablice ContactType, je jednako stvaranju SQL naredbe SELECT * iz ContactType.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×