Dijaloški okvir Oblikovanje odlomka u programu Publisher

Poravnanje, uvlake, prored, pomake tabulatora, vodeće crte te prijelome redaka i odlomaka unutar odabranih odlomaka u programu Publisher možete prilagoditi pomoću dijaloškog okvira Oblikovanje odlomka.

Uvlake i razmaci

Kartica Uvlake i razmaci omogućuje prilagodbu poravnanja, uvlaka i proreda odabranih odlomaka.

Opće

Ovdje možete postaviti poravnanje za odlomke:

Lijevo    Najljeviji znak svakog retka poravnava se prema lijevoj margini, a desni je rub svakog retka neravan. Takvo je zadano poravnanje za odlomke sa smjerom teksta slijeva nadesno.

Sredina    Sredina svakog retka teksta poravnava se prema srednjoj točki između desne i lijeve margine tekstnog okvira, dok je lijevi i desni rub svakog retka neravan.

Desno    Najdesniji znak svakog retka poravnava se prema desnoj margini, a lijevi je rub svakog retka neravan. Takvo je zadano poravnanje za odlomke sa smjerom teksta zdesna nalijevo.

Obostrano    Prvi i zadnji znak u svakom retku (osim zadnjeg) poravnavaju se prema lijevoj i desnoj margini, a reci se pune dodavanjem ili oduzimanjem prostora između ili unutar riječi. Zadnji je redak odlomka poravnat prema lijevoj margini ako je usmjerenje teksta slijeva nadesno ili prema desnoj margini ako je usmjerenje teksta zdesna nalijevo.

Raspodijeljeno    To je poravnanje jednako obostranom, uz razliku da se reci ispunjavaju dodavanjem ili oduzimanjem jednakih razmaka između svakog znaka, a ne između i unutar riječi.

Raspodijeli sve retke To je poravnanje jednako raspodijeljenom, uz razliku da se i posljednji redak odlomka poravnava i prema lijevoj i prema desnoj margini.

Uvlačenje

Uvlake određuju udaljenost odlomka od lijeve ili desne margine tekstnog okvira. Unutar margina možete povećati i smanjiti uvlaku za odlomak ili grupu odlomaka. Možete stvoriti i negativnu uvlaku (poznatu i kao izvlaka) koja odlomak povlači prema lijevoj margini ako je usmjerenje teksta slijeva nadesno, odnosno prema desnoj margini ako je usmjerenje teksta zdesna nalijevo.

Zadana postava Ta mogućnost nudi pet unaprijed postavljenih mogućnosti uvlaka te omogućuje stvaranje prilagođenih uvlaka.

  • Izvornik Ta mogućnost koristi mogućnosti poravnanja koje su trenutno postavljene u odjeljku Poravnanje.

  • Poravnaj lijevo Ta mogućnost koristi Lijevo poravnanje.

  • Uvlaka prvog retka Ta mogućnost uvlači prvi redak odlomka za približno 6 mm.

  • Viseća uvlaka Ta mogućnost izvlači prvi redak za približno 6 mm, a ostale retke u odlomku uvlači za približno 6 mm.

  • Navod Ta mogućnost postavlja i lijevu i desnu uvlaku na približno 1,3 cm.

  • Prilagođeno Ako promijenite bilo koju od unaprijed postavljenih uvlaka, one postaju Prilagođene uvlake.

Prored

Prored redaka određuje količinu prostora između redaka teksta u odlomku po okomici. Po zadanim su postavkama reci razmaknuti za 1,19, što znači da u prored stane najveći font u tom retku, uz dodatak malog dodatnog prostora. Prored odlomaka određuje količinu prostora iznad ili ispod odlomka. Kada pritisnete tipku ENTER da biste započeli novi odlomak, prored se prenosi u sljedeći, ali možete promijeniti postavke svakog pojedinačnog odlomka.

Vrh stranice

Tabulatori

Pomacima tabulatora tekst možete poravnavati ulijevo, udesno, po sredini ili do decimalnog znaka. Možete i automatski umetati posebne znakove ispred tabulatora – npr. crtice, točke i linije. Možete stvoriti više pomaka tabulatora za sve tekstne okvire u publikaciji. Kada umetnete pomak tabulatora u tekstni okvir u programu Publisher, oznaka pomaka tabulatora pojavljuje se na ravnalu pri vrhu radnog prostora.

Oznaka pomaka tabulatora

Zadani pomaci tabulatora

U tom okviru možete postaviti zadanu vrijednost za svaki pritisak tipke Tabulator. Zadana je vrijednost 1,3 cm.

Pomak tabulatora

U tom okviru možete odrediti pomake tabulatora različite od zadanih.

  • Za svaki pomak tabulatora koji želite umetnuti u odjeljku Pomak tabulatora unesite položaj, primjerice 0,5, da biste postavili pomak tabulatora na 0,5 cm, a zatim kliknite Postavi.

  • U odjeljcima Poravnanje i Vodeća crta odaberite željene mogućnosti, a zatim kliknite U redu.

Poravnanje

Poravnanje omogućuje postavljanje vrste pomaka tabulatora koji želite stvoriti.

Lijevo Postavlja početni položaj na lijevu stranu teksta. Tekst se pri unosu pomiče udesno.

Centriraj Postavlja položaj u sredinu teksta. Tekst se centrira na tom položaju dok pišete.

Desno Postavlja desni kraj teksta. Tekst se pri unosu pomiče ulijevo.

Decimalno Decimalni pomak tabulatora poravnava brojeve oko decimalnog zareza. Neovisno o broju znamenki, decimalni zarez ostaje na istom mjestu. (Možete poravnavati brojeve samo oko decimalnog zareza. Pomoću decimalnog tabulatora ne možete poravnavati brojeve oko nekog drugog znaka, npr. spojnice ili ampersanda).

Vodeća crta

Vodeće crte jesu točke, crtice, crte i grafičke oznake koje se pojavljuju kada pritisnete Tabulator, primjerice iza naslova poglavlja ili sekcija u tablici sadržaja, a poravnavaju te naslove s brojevima stranica.

Nema Vodeće crte ne prikazuju se kada pritisnete tabulator.

Točkica Za vodeću crtu koristi niz točkica.

Crtica Za vodeću crtu koristi niz crtica.

Crta Za vodeću crtu koristi jednu crtu.

Grafička oznaka Za vodeću crtu koristi niz grafičkih oznaka.

Uklanjanje pomaka tabulatora

Da biste uklonili jedan prilagođeni pomak tabulatora:

  1. U prozoru Pomak tabulatora odaberite pomak tabulatora koji želite ukloniti.

  2. Kliknite gumb Očisti.

Da biste uklonili sve prilagođene pomake tabulatora, kliknite Očisti sve.

Vrh stranice

Prijelomi redaka i odlomaka

Ta kartica omogućuje kontrolu načina na koji se reci u odlomcima oblikuju preko povezanih tekstnih okvira ili između stupaca.

Odvajanje prvog/posljednjeg retka To su riječi ili kratki reci teksta na početku ili kraju odlomka. Možete odabrati da se ti reci ne odvajaju od početka odlomka.

Zadrži sa sljedećim Ta će mogućnost držati jedan ili više odabranih odlomaka zajedno u tekstnom okviru ili stupcu.

Zadrži retke zajedno Ta će mogućnost držati retke odlomka zajedno u tekstnom okviru ili stupcu.

Započni u sljedećem okviru teksta Ta će mogućnost omogućiti prelijevanje odlomka da biste ga mogli premjestiti u novi tekstni okvir.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×