Dijaloški okvir Mogućnosti navigacije

Pomoću dijaloškog okvira Mogućnosti navigacije u programu Access pokazujte i skrivajte grupe objekata baze podataka koje se prikazuju u navigacijskom oknu. U tom dijaloškom okviru još možete i stvoriti prilagođene kategorije i grupe, upravljati tim kategorijama i grupama, postaviti mogućnosti prikaza navigacijskog okna te odrediti hoće li se objekti baze podataka u oknu otvarati jednim klikom ili dvoklikom tipke miša.

Da biste u programu Access otvorili dijaloški okvir Mogućnosti navigacije, učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Datoteka > Mogućnosti da biste otvorili dijaloški okvir Mogućnosti programa Access. Ako koristite Access 2007, kliknite Microsoft Office gumb, a zatim Mogućnosti programa Access. Kliknite karticu Trenutna baza podataka u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access, a zatim Mogućnosti navigacije u odjeljku Navigacija.

  • Desnom tipkom miša kliknite vrh navigacijskog okna, a zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

Mogućnosti grupiranja

Pomoću stavki u toj sekciji možete pokazati ili sakriti grupe navedene u programu Access u unaprijed definiranim kategorijama te stvoriti prilagođene kategorije i grupe pa njima upravljati.

Kategorije

Prikazuje unaprijed definirane i prilagođene kategorije u trenutno otvorenoj bazi podataka. Kada odaberete kategoriju, grupe koje su u nju dodijeljene prikazivat će se u odjeljku Grupe za, npr. Grupe za „Tablice i prikazi”. Da biste pokazali ili sakrili grupu, potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz nju.

Možete i promijeniti raspored svih prilagođenih kategorija na popisu Grupe za, tj. pomicati ih prema gore ili prema dolje po popisu. Da biste to učinili, na popisu odaberite prilagođenu kategoriju, a zatim kliknite strelicu prema gore ili prema dolje koja će se pojaviti uz nju.

Kontrole za preraspodjelu grupa u kategoriji

Osim toga, ako odaberete kategoriju Tablice i povezani prikazi, možete promijeniti redoslijed nekim grupama u njoj. Da biste to učinili, kliknite kategoriju, a zatim u oknu Grupe za kliknite grupu koju želite pomaknuti pa promijenite njezin položaj pomoću tipki sa strelicama prema gore ili dolje.

Važno je imati na umu da ne možete izbrisati unaprijed definiranu kategoriju ni grupe u toj kategoriji, no možete spriječiti da se unaprijed definirane grupe prikazuju u navigacijskom oknu. Da biste razlikovali unaprijed definirane i prilagođene kategorije, pogledajte koji se gumbi prikazuju ispod odjeljka Kategorije. Ako su gumbi Izbriši stavku i Preimenuj stavku omogućeni kada odaberete kategoriju, riječ je o prilagođenoj kategoriji.

Dodaj stavku    Kliknite da biste stvorili novu prilagođenu kategoriju.

Izbriši stavku    Kliknite da biste izbrisali prilagođenu kategoriju. Ti su gumbi omogućeni samo kada odaberete prilagođenu kategoriju.

Preimenuj stavku    Kliknite da biste preimenovali stavku. Ti su gumbi omogućeni samo kada odaberete prilagođenu kategoriju.

Grupe za

Prikazuje grupe dodijeljene u kategoriju odabranu u odjeljku Kategorije. Da biste grupu prikazali ili sakrili u navigacijskom oknu, potvrdite ili poništite potvrdni okvir uz nju. Da biste razlikovali unaprijed definirane i prilagođene kategorije, pogledajte koji se gumbi prikazuju ispod odjeljka. Ako su omogućeni gumbi Izbriši grupu i Preimenuj grupu, odabrali ste grupu u prilagođenoj kategoriji.

Osim toga, u bilo kojoj prilagođenoj kategoriji možete promijeniti redoslijed grupa, a možete promijeniti i redoslijed grupa u unaprijed definiranoj grupi Tablice i prikazi. Da biste to učinili, odaberite prilagođenu kategoriju, zatim grupu koju želite pomaknuti pa kliknite strelicu prema gore ili prema dolje koja će se pojaviti uz nju.

Kontrole za preraspodjelu grupa u kategoriji

Dodaj grupu    Kliknite da biste u prilagođenu kategoriju dodali jednu ili više prilagođenih grupa. Ti su gumbi omogućeni samo kada odaberete prilagođenu kategoriju.

Izbriši grupu    Kliknite da biste izbrisali odabranu prilagođenu grupu. Ti su gumbi omogućeni samo kada odaberete prilagođenu grupu.

Preimenuj grupu    Kliknite da biste preimenovali prilagođenu grupu. Ti su gumbi omogućeni samo kada odaberete prilagođenu grupu.

Mogućnosti prikaza

Prikaz skrivenih objekata

Pokazuje skrivene objekte baze podataka u navigacijskom oknu. Taj je potvrdni okvir prema zadanim postavkama poništen.

Prikaz objekata sustava

Pokazuje tablice i druge objekte sustava u navigacijskom oknu. Taj je potvrdni okvir prema zadanim postavkama poništen.

Napomena: Po zadanom, u programu Access neki su objekti sustava skriveni. Da biste vidjeli sve objekte sustava, morate omogućiti mogućnost Prikaz skrivenih objekata.

Otvaranje objekata

Jednostruki klik

Omogućuje otvaranje tablica, obrazaca, upita i drugih objekata u bazi podataka jednim klikom tipke miša. Zadana je vrijednost dvoklik.

Dvoklik

Omogućuje otvaranje tablica, obrazaca, upita i drugih objekata u bazi podataka dvoklikom tipke miša. Zadana je vrijednost dvoklik.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×