Definiranje i korištenje naziva u formulama

Definiranje i korištenje naziva u formulama

Pomoću naziva moguće je pojednostavniti razumijevanje i održavanje formula. Moguće je definirati naziv raspona ćelija, funkcije, konstante ili tablice. Kada usvojite praksu korištenja naziva u radnoj knjizi, moći ćete ih jednostavno ažurirati i revidirati te upravljati njima.

Što vas zanima?

Više o upotrebi naziva

Pravila sintakse za nazive

Definiranje naziva ćelije ili raspona ćelija na radnom listu

Definiranje naziva korištenjem odabira ćelija na radnom listu

Definiranje naziva pomoću dijaloškog okvira Novi naziv

Upravljanje nazivima pomoću dijaloškog okvira Upravitelj naziva

Promjena naziva

Brisanje jednog ili više naziva

Više o upotrebi naziva

Naziv predstavlja smislenu kraticu koja olakšava poimanje svrhe adresa ćelije, konstanta, formula i tablica koje su na prvi pogled možda teško razumljive. Slijede primjeri uobičajenih naziva i načina na koji oni mogu poboljšati jasnoću i razumljivost.

Vrsta primjera

Primjer bez naziva

Primjer s nazivom

Referenca

=SUM(C20:C30)

=SUM(ProdajaPrvogKvartala)

Konstanta

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Cijena;PorezNaProdaju)

Formula

=SUM(VLOOKUP(A1;B1:F20;5;FALSE); -G5)

=SUM(Razina_zalihe;-Kol_narudžbe)

Tablica

C4:G36

=NajvećaProdaja06

Vrste naziva

Postoji nekoliko vrsta naziva koje možete stvoriti i koristiti.

Definirani naziv    Naziv koji predstavlja ćeliju, raspon ćelija, formulu ili vrijednost konstante. Možete stvoriti vlastiti definirani naziv, a Microsoft Office Excel ponekad stvara definirani naziv umjesto vas, na primjer prilikom postavljanja područja ispisa.

Naziv tablice    Naziv tablice programa Excel, koja je skup podataka o određenom predmetu spremljenih u zapisima (recima) i poljima (stupcima). Excel stvara zadani naziv tablice programa Excel kao Tablica1, Tablica2 i tako dalje prilikom svakog umetanja tablice programa Excel, ali naziv tablice možete i promijeniti da bi imao više smisla. Više informacija o tablicama programa Excel potražite u članku Korištenje strukturiranih referenci s tablicama programa Excel.

Djelokrug naziva

Svi nazivi imaju djelokrug, bilo da se radi o određenom radnom listu (što se još naziva i lokalnom razinom radnog lista) ili o čitavoj radnoj knjizi (što se još naziva globalnom razinom radne knjige). Djelokrug je naziva lokacija na kojoj se naziv prepoznaje bez ograničenja. Na primjer:

 • Ako ste definirali naziv, primjerice, Proračun_FY08, a njegov je opseg List1, taj naziv, ako nije kvalificiran, prepoznaje se samo na Listu1, no ne i na drugim listovima bez kvalifikacija.

  Da biste koristili naziv lokalnog radnog lista na drugom radnom listu, možete ga ograničiti tako da prethodi nazivu radnog lista, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

  List1!Proračun_FY08

 • Ako ste definirali naziv, primjerice Krajnji_ciljevi_prodaje, a njegov je djelokrug radna knjiga, tada se taj naziv prepoznaje za sve radne listove u radnoj knjizi, ali ne i za bilo koju drugu radnu knjigu.

Naziv unutar djelokruga uvijek mora biti jedinstven. Excel vas sprečava u definiranju naziva koji nije jedinstven unutar svog djelokruga. Međutim, isti naziv možete koristiti u različitim djelokrugovima. Možete, primjerice, definirati naziv, poput naziva BrutoDobit s djelokrugom za List1, List2 i List3 u istoj radnoj knjizi. Premda su nazivi isti, svaki je naziv jedinstven unutar svog djelokruga. Preporučujemo da to učinite da biste bili sigurni da formula koja koristi naziv BrutoDobit uvijek referencira iste ćelije na razini lokalnog radnog lista.

Čak možete definirati isti naziv, BrutoDobit, na globalnoj razini radne knjige, no djelokrug tog naziva i dalje je jedinstven. Međutim, u ovom slučaju može doći do sukoba naziva. Radi rješavanja tog sukoba Excel prema zadanim postavkama koristi naziv koji je definiran u radnom listu jer razina lokalnog radnog lista ima prednost pred globalnom razinom radnog lista. Ako želite nadjačati tu prednost i koristiti naziv radne knjige, dvosmislenost naziva možete riješiti umetanjem prefiksa u naziv radne knjige kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

DatotekaRadneKnjige!BrutoDobit

Možete nadjačati lokalnu razinu radnog lista za sve radne listove u radnoj knjizi osim za prvi radni list, koji uvijek koristi lokalni naziv ako postoji sukob vezan uz naziv i taj naziv nije moguće nadjačati.

Definiranje i unos naziva

Naziv možete definirati pomoću sljedećih mogućnosti:

 • Okvir naziva na traci formule    Ovo je najbolji način u slučaju stvaranja naziva za odabrani raspon na razini radne knjige.

 • Stvaranje naziva iz odabira    Nazive možete jednostavno stvarati iz oznaka postojećeg retka i stupca pomoću odabira ćelija na radnom listu.

 • Dijaloški okvir Novi naziv    Tu je mogućnost najbolje koristiti kada vam je potrebno više fleksibilnosti u stvaranju naziva, primjerice pri određivanju djelokruga razine lokalnog radnog lista ili pri stvaranju komentara naziva.

Napomena: u nazivima se po zadanom koriste apsolutne reference na ćelije.

Naziv možete unijeti:

 • Upisivanjem     Upišite naziv, npr. kao argument za formulu.

 • Samodovršetkom formule    Korištenjem padajućeg popisa samodovršetka formule na kojem se automatski navode valjani nazivi.

 • Odabirom naredbe Koristi u formuli    Odabirom definiranog naziva s popisa dostupnog putem naredbe Koristi u formuli u grupi Definirani nazivi na kartici Formula.

Nadzor naziva

Također možete stvoriti popis definiranih naziva u radnoj knjizi. Locirajte područje s dva prazna stupca na radnom listu (popis će sadržavati dva stupca, jedan za naziv i drugi za opis naziva). Odaberite ćeliju koja će biti gornji lijevi kut popisa. Na kartici Formule, u grupi Definirani nazivi, kliknite Koristi u formuli, zatim Zalijepi, a potom u dijaloškom okviru Lijepljenje naziva kliknite Zalijepi popis.

Vrh stranice

Pravila sintakse za nazive

Slijedi popis pravila sintakse na koja morate paziti prilikom stvaranja i uređivanja naziva.

 • Valjani znakovi    Prvi znak naziva mora biti slovo, znak donje crtice (_) ili obrnuta kosa crta (\). Ostali znakovi u nazivu mogu biti slova, brojevi, točke i donje crtice.

  Savjet: kao definirani naziv ne možete koristiti velika i mala slova "C", "c", "R" ili "r" jer se ona koriste kao prečac za odabir retka ili stupca trenutno odabrane ćelije kada ih unesete u tekstni okvir Naziv ili Idi na.

 • Reference na ćelije nisu dopuštene    Nazivi ne mogu biti jednaki kao i reference na ćelije, npr. Z$100 ili R1C1.

 • Razmaci nisu dopušteni    Razmaci nisu dopušteni kao dio naziva. Koristite znak donje crtice (_) i točku (.) kao razdjelnike riječi, primjerice, Porez_na_prodaju ili Prvi.Kvartal.

 • Dužina naziva    Naziv može sadržavati do 255 znakova.

 • Razlikovanje verzalnih i kurentnih slova    Nazivi mogu sadržavati verzalna i kurentna slova. Excel u nazivima ne pravi razliku između verzalnih i kurentnih slova. Na primjer, ako ste stvorili naziv Prodaja, a zatim ste u istoj radnoj knjizi stvorili naziv PRODAJA, Excel će tražiti da odaberete jedinstveni naziv.

Vrh stranice

Definiranje naziva ćelije ili raspona ćelija na radnom listu

 1. Odaberite ćeliju, raspon ćelija ili nesusjedna područja koja želite imenovati.

 2. Kliknite okvir Naziv na lijevom kraju trake traka formule.

  Okvir Naziv

  Okvir Naziv

 3. Upišite naziv koji želite koristiti za odabir. Nazivi mogu imati dužinu od najviše 255 znakova.

 4. Pritisnite ENTER.

Napomena: ćeliji prilikom promjene njena sadržaja ne može dodijeliti naziv.

Vrh stranice

Definiranje naziva korištenjem odabira ćelija na radnom listu

Postojeće oznake retka i stupca možete pretvoriti u nazive.

 1. Odaberite raspon kojem želite dati naziv, uključujući oznake retka ili stupca.

 2. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Stvaranje iz odabira.

  Slika vrpce programa Excel

 3. U dijaloškom okviru Stvaranje naziva iz odabira odredite mjesto koje sadrži oznake tako da potvrdite okvir Gornji redak, Lijevi stupac, Donji redak, ili Desni stupac. Naziv stvoren pomoću tog postupka odnosit će se samo na ćelije koje sadrže vrijednosti i neće obuhvaćati postojeće oznake redaka i stupaca.

Vrh stranice

Definiranje naziva pomoću dijaloškog okvira Novi naziv

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Definiraj naziv.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Novi naziv, u okvir Naziv upišite naziv koji želite koristiti za referencu.

  Napomena: duljina naziva može biti do 255 znakova.

 3. Da biste odredili doseg naziva, u okviru s padajućim popisom Djelokrug odaberite Radna knjiga ili naziv radnog lista u radnoj knjizi.

 4. Po želji u okvir Komentar unesite opisni komentar od najviše 255 znakova.

  Napomena: ako spremite radnu knjigu u Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services i odredite jedan ili više parametara, komentar će se koristiti kao zaslonski opis u oknu zadatka Parametri.

 5. U dijaloškom okviru Odnosi se na učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste unijeli referencu ćelije, upišite referencu ćelije.

   Savjet: trenutni se odabir unosi prema zadanim postavkama. Da biste unijeli ostale reference ćelije kao argument, kliknite Sažmi dijalog Slika gumba (čime će se dijaloški okvir privremeno smanjiti), odaberite ćelije na radnom listu, a zatim kliknite Proširi dijalog Slika gumba .

  • Da biste unijeli konstantu, upišite = (znak jednakosti), a potom upišite vrijednost konstante.

  • Da biste unijeli formulu, upišite =, a potom upišite formulu.

 6. Da biste završili i vratili se radnom listu, kliknite U redu.

Savjet: da biste dijaloški okvir Novi naziv proširili ili produljili, kliknite i povucite ručicu na dnu.

Vrh stranice

Upravljanje nazivima pomoću dijaloškog okvira Upravitelj naziva

Pomoću dijaloškog okvira Upravitelj naziva možete raditi sa svim definiranim nazivima u radnoj knjizi. Možete, primjerice, pronaći nazive s pogreškama, potvrditi vrijednost i referencu naziva, pogledati ili urediti komentare ili odrediti djelokrug. Popis naziva također možete sortirati i filtrirati te jednostavno dodavati, mijenjati ili brisati nazive s jednog mjesta.

Da biste otvorili dijaloški okvir Upravitelj naziva, na kartici Formule, u grupi Definirani nazivi, kliknite Upravitelj naziva.

Slika vrpce programa Excel

Prikaz naziva

Dijaloški okvir Upravitelj naziva u okviru popisa prikazuje sljedeće informacije o pojedinom nazivu:

Stupac:

Prikazuje:

Ikona i naziv

Jedno od sljedećeg:

 • Definirani naziv, prikazan ikonom definiranog naziva. Ikona definiranog naziva

 • Naziv tablice, prikazan ikonom naziva tablice. ikona naziva tablice

Vrijednost

Trenutna vrijednost naziva, poput rezultata formule, konstante niza, raspona ćelije, pogreške, polja vrijednosti ili rezerviranog mjesta ako formulu nije moguće procijeniti. Slijede tipični primjeri:

 • "ovo je konstanta mog niza"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Odnosi se na

Trenutna referenca naziva. Slijede tipični primjeri:

 • =List1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(List1!A1,List2!B2)

Djelokrug

 • Naziv radnog lista ako je razina djelokrug lokalnog radnog lista.

 • "Radna knjiga", ako je djelokrug globalna razina radnog lista.

Komentar

Dodatne informacije o nazivu dužine najviše 255 znakova. Slijede tipični primjeri:

 • Ova vrijednost istječe 2. svibnja 2007.

 • Ne briši! Jako važan naziv!

 • Temelji se na ispitnim brojevima ISO certifikata.

Napomena: ako spremite radnu knjigu u Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services i odredite jedan ili više parametara, komentar će se koristiti kao zaslonski opis u oknu zadatka Parametri.

 • Dijaloški okvir Upravitelj naziva ne možete koristiti tijekom mijenjanja sadržaja ćelije.

 • Dijaloški okvir Upravitelj naziva ne prikazuje nazive koji su definirani u projektima Visual Basic for Applications (VBA) niti skrivene nazive (svojstvo naziva Vidljivo postavljeno je na "Neistinito").

Promjena veličine stupaca

 • Kako biste automatski prilagodili veličinu stupca najvećoj vrijednosti tog stupca, dvokliknite desnu stranu zaglavlja stupca.

Sortiranje naziva

 • Da biste sortirali popis naziva u uzlaznom ili silaznom redu možete kliknuti i zaglavlje stupca.

Filtriranje naziva

Pomoću naredbi koje se nalaze na padajućem popisu Filtar brzo prikazujte podniz naziva. Odabirom pojedine naredbe postupak filtriranja se uključuje ili isključuje, čime je olakšano povezivanje ili uklanjanje različitih postupaka filtriranja kako biste dobili željene rezultate.

Da biste filtrirali popis naziva, učinite nešto od sljedećeg:

Odaberite odrednicu:

Da biste:

Nazivi iz djelokruga radnog lista

Prikazali samo nazive koji su za radni list lokalni.

Nazivi iz djelokruga radne knjige

Prikazali samo nazive koji su za radnu knjigu globalni.

Nazivi s pogreškama

Prikažite samo one nazive s vrijednostima koje sadrže pogreške (primjerice #REF, #VALUE ili #NAME).

Nazivi bez pogreški

Prikazali samo nazive s vrijednostima koje ne sadrže pogreške.

Definirani nazivi

Prikazali samo nazive koje ste definirali vi ili program Excel, poput područja za ispis.

Nazivi tablica

Prikazali samo nazive tablice.

Vrh stranice

Promjena naziva

Ako promijenite definirani naziv ili naziv tablice, mijenjaju se i sve namjene tog naziva u radnoj knjizi.

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Upravitelj naziva.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva, kliknite naziv koji želite promijeniti, a zatim kliknite Uredi.

  Savjet: naziv možete i dvokliknuti.

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje naziva , u okviru Naziv upišite novi naziv reference.

 4. U okviru Odnosi se na promijenite referencu, a potom kliknite U redu.

 5. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva, u okviru Odnosi se na, promijenite ćeliju, formulu ili konstantu koju predstavlja naziv.

  • Da biste poništili neželjene ili slučajne promjene, kliknite Odustani Gumb Odustani ili pritisnite ESC.

  • Da biste spremili promjene, kliknite Izvrši Tipka Enter ili pritisnite ENTER.

Gumb Zatvori zatvara samo dijaloški okvir Upravitelj naziva i nije potreban za izvršenje promjena koje su već napravljene.

Vrh stranice

Brisanje jednog ili više naziva

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Upravitelj naziva.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva, kliknite naziv koji želite promijeniti.

 3. Jedan ili više naziva odaberite jednim od sljedećih načina:

  • Da biste odabrali naziv, kliknite ga.

  • Da biste odabrali više od jednog naziva u grupi iste vrste, kliknite i vucite nazive ili pritisnite tipku SHIFT i kliknite gumb miša za svaki naziv u grupi.

  • Da biste odabrali više od jednog naziva u grupi koja sadrži nazive različitih vrsta, pritisnite tipku CTRL i kliknite gumb miša za svaki naziv u grupi.

 4. Kliknite Izbriši. Također možete pritisnuti tipku DELETE.

 5. Kliknite U redu kako biste potvrdili brisanje.

Gumb Zatvori samo zatvara dijaloški okvir Upravitelj naziva. Nije namijenjen za izvršavanje načinjenih promjena.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×