DAX scenariji u dodatku Power Pivot

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

U ovom se odjeljku nalaze veze do primjera kojima se ilustrira korištenje DAX formula u sljedećim scenarijima.

 • Izvođenje složenih izračuna

 • Rad s tekstom i datumima

 • Uvjetne vrijednosti i testiranje pogrešaka

 • Korištenje inteligencije vremena

 • Rangiranje i Usporedba vrijednosti

Sadržaj članka

Početak rada

Uzorci podataka

Additional Resources

Scenariji: Izvođenje složenih izračuna

Stvaranje prilagođenih izračuna za zaokretnu tablicu

Primjena filtra na formulu

Uklanjanje filtara selektivno da biste stvorili dinamičnu proporcija

Korištenje vrijednosti iz vanjske petlje

Scenariji: Rad s tekstom i datumima

Stvaranje ključnog stupca spajanjem

Stvaranje datuma na temelju dijelova datuma dobivenih iz tekstnog datuma

Definiranje prilagođenog datuma ili oblika brojeva

Promjena vrsta podataka pomoću formule

Scenarij: Uvjetne vrijednosti i testiranje pogrešaka

Stvaranje vrijednosti na temelju uvjeta

Testiranje pogrešaka u formuli

Scenariji: Korištenje inteligencije vremena

Računanje zbirne prodaje

Usporedba vrijednosti tijekom vremena

Računanje vrijednosti u prilagođenom rasponu datuma

Scenariji: Rangiranje i Usporedba vrijednosti

Prikaz samo deset istaknutih stavki u zaokretnoj tablici

Redoslijed dinamičko stavki pomoću formule

Početak rada

Uzorci podataka

Ako ste novi korisnik DAX formule, možda ćete pokrenuti tako da pročitate primjerima u ogledni podaci za Power Pivot. Dodatne informacije potražite u članku Pribavljanje oglednih podataka za DAX i podatkovne modele.

Additional Resources

Možda želite posjetite Wiki Centar resursa za DAX gdje možete pronaći razne informacije o DAX uključujući blogove, uzorka, studije i videozapise koje ste dobili od početne profesionalce industrijskih i Microsoft.

Scenariji: Izvođenje složenih izračuna

DAX formule mogu izvođenje složenih izračuna koji uključuju prilagođena zbrajanja, filtriranja i koristite uvjetne vrijednosti. U ovom se odjeljku nalaze Primjeri kako započeti s prilagođene izračune.

Stvaranje prilagođenih izračuna za zaokretnu tablicu

CALCULATE i CALCULATETABLE su funkcije napredne, fleksibilne to korisno za definiranje izračunata polja. Ove funkcije omogućuju promjenu konteksta kojim će se izvode izračuna. Možete prilagoditi i vrstu zbrajanja ili matematičku operaciju koja će se izvršiti. U sljedećim temama primjere.

Primjena filtra na formulu

U većini mjesta gdje DAX funkcija uzima tablicu kao argument, možete obično proslijediti filtrirani tablice umjesto toga pomoću funkcija FILTER umjesto naziv tablice ili navođenjem izraza filtra kao jedan od argumenata funkcije. Sljedeće teme sadrže primjere kako stvoriti filtri i filtri utjecaj na rezultate formula. Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje podataka u DAX formulama.

Funkcija FILTER omogućava da navede kriterije filtriranja pomoću izraza, dok su druge funkcije stvorene isključivo za filtriranje praznih vrijednosti.

Uklanjanje filtara selektivno da biste stvorili dinamičnu proporcija

Stvaranjem dinamičkih filtara u formulama lako je odgovarati na pitanja poput sljedećih:

 • Što je doprinosa Prodaja trenutnog proizvoda ukupnoj prodaji u godini?

 • Koliko je određeni odjel pridonio ukupnoj dobiti u svim godinama, u usporedbi s drugim odjelima?

Formule koje koriste u zaokretnoj tablici mogu utjecati na kontekst zaokretne tablice, ali kontekstu selektivno možete promijeniti dodavanjem ili uklanjanjem filtre. Primjer u temi sve pokazuje kako to učiniti. Da biste pronašli omjera prodaje za određenu prodavača putem prodaje za sve distributere, stvorite mjera koja izračunava vrijednost za trenutačni kontekst dijeli s vrijednošću za sve kontekst.

U temi ALLEXCEPT nudi primjera kako selektivno Očisti filtre na formule. Oba primjeri će vas voditi kroz kako se rezultati mijenjaju ovisno o dizajnu zaokretne tablice.

Ostale primjere izračuna omjera i postotaka, potražite u sljedećim temama:

Korištenje vrijednosti iz vanjske petlje

Uz vrijednosti iz trenutni kontekst u izračunima DAX možete koristiti vrijednosti iz prethodne petlje u stvaranju skup izračune. Sljedeća tema sadrži vodič kroz sastavljanje formula koja se poziva vrijednosti iz vanjske petlje. Funkcija EARLIER podržava do dvije razine ugniježđene petlje.

Da biste saznali više o kontekstu redaka i povezanim tablicama te korištenju tog koncepta u formulama, pogledajte kontekst u DAX formulama.

Scenariji: Rad s tekstom i datumima

U ovom se odjeljku nalaze veze s DAX referentne teme koje sadrže primjere uobičajeni scenariji koje su potrebne za rad s tekstom, izdvajanje i vrijednosti datuma i vremena za sastavljanje poruke ili stvaranje vrijednosti na temelju uvjeta.

Stvaranje ključnog stupca spajanjem

Power Pivot ne dopušta složeni ključevi; Dakle, ako imate složeni ključevi u izvoru podataka morate ih spojiti u jedan stupac ključa. Sljedeća tema sadrži jedan primjer kako stvoriti izračunati stupac koji se temelji na složeni ključ.

Stvaranje datuma na temelju dijelova datuma dobivenih iz tekstnog datuma

koristi Power Pivot podataka datuma i vremena za SQL Server upišite za rad s datumima; Stoga ako vanjskih podataka koji sadrži datume koji su oblikovani drugačije – na primjer, ako datume zapisuju u obliku regionalne datum koji se ne prepoznaje modul Power Pivot podataka ili pak podataka koristi cjelobrojnih zamjenskih ključeva – možda trebate koristiti DAX formula za izdvajanje dijelova datuma i zatim sastavite dijelove u reprezentaciju valjanih datuma/vremena.

Ako, na primjer, ako imate stupac datuma koji predstavlja kao cijeli i zatim uvoza kao tekstni niz, možete pretvoriti niz vrijednosti datuma/vremena pomoću sljedeće formule:

=Date(RIGHT([value1],4),LEFT([value1],2),MID([value1],2))

Vrijednost1

Rezultat

01032009

3/1/2009

12132008

13/12/2008

06252007

25/6/2007

Sljedeće teme sadrže dodatne informacije o funkcijama za izdvajanje i sastavite datuma.

Definiranje prilagođenog datuma ili oblika brojeva

Ako vaši podaci sadrže datume i brojeve koji su predstavljeni u jedan od standardnih oblika teksta za Windows, možete definirati prilagođeni oblik da biste bili sigurni da se vrijednosti ispravno rukuje. Ove oblike koriste se pri pretvorbi vrijednosti u nizove ili iz niza. Sljedeće teme sadrže i detaljnog popisa unaprijed definirane oblike koji su dostupni za rad s datumima i brojevima.

Promjena vrsta podataka pomoću formule

U Power Pivotvrste podataka za izlaz ovisi o izvornih stupaca, a nije moguće izričito odrediti vrstu podataka rezultata, jer vrsta optimalnih podataka određuje Power Pivot. Međutim, možete koristiti pretvorbe vrsta podataka implicitno obavlja Power Pivot za rukovanje vrstu podataka za izlaz. Dodatne informacije o pretvorbi vrsta potražite u članku Pribavljanje oglednih podataka za DAX i podatkovne modele.

 • Da biste pretvorili datum ili niz broj u broj, pomnožite 1.0. Na primjer, sljedeća formula izračunava trenutni datum minus tri dana i Proizvodi s odgovarajućim parametrom value cijeli broj.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Da biste pretvorili datum, broj ili valutnu vrijednost niza, concatenate vrijednost s prazni niz. Na primjer, sljedeća formula vraća današnji datum kao niz.

  = "" & TODAY()

Sljedeće funkcije i može se koristiti da biste bili sigurni da je vratio određena vrsta podataka:

Pretvorba realnih brojeva u cijele brojeve

Scenarij: Uvjetne vrijednosti i testiranje pogrešaka

Baš kao i Excel, DAX ima funkcije koje omogućuju ispitivanje vrijednosti u podacima i vraćanje neku drugu vrijednost na temelju uvjeta. Na primjer, mogli biste stvoriti izračunati stupac kojim ćete označiti prodavača kao Preferirani ili vrijednost ovisno o godišnji iznos prodaje. Funkcije koje se testirati vrijednosti i korisne su za provjeru raspon ili vrstu vrijednosti, da biste izbjegli pogreške neočekivane podatke iz prekidanje izračuna.

Stvaranje vrijednosti na temelju uvjeta

Koristite ugniježđene IF uvjete za testiranje vrijednosti i uvjetno generirali nove vrijednosti. Sljedeće teme sadrže primjere jednostavne uvjetno obrada i uvjetne vrijednosti:

Testiranje pogrešaka u formuli

Za razliku od programa Excel, ne možete imati valjane vrijednosti u jedan redak izračunatog stupca i vrijednosti koje nisu valjane u drugom retku. To jest, ako je došlo do pogreške u bilo kojem dijelu Power Pivot stupca, cijeli stupac je označena pogrešku, tako da se moraju uvijek ispravljanje pogrešaka u formulama koje rezultiraju vrijednosti koje nisu valjane.

Na primjer, ako stvorite formulu koja dijeli s nulom, mogla bi vam se rezultat beskonačno ili pogreške. Neke formule neće uspjeti i ako funkciju naiđe prazna vrijednost kada se očekuje numeričku vrijednost. Dok radite podatkovnog modela, najbolje je da biste omogućili pojavljivanje tako da mogu kliknite poruku i otklanjanje poteškoća na pogrešaka. Međutim, kad objavite radne knjige, trebali biste uključivanje pogreškama da biste spriječili uzrokuje izračuna uvoza neočekivanih vrijednosti.

Da biste izbjegli vraća pogreške u izračunatom stupcu, koristite kombinaciju logičke i funkcije informacija za testiranje pogrešaka i vratili se uvijek valjane vrijednosti. Sljedeće teme sadrže primjere jednostavne kako to učiniti u DAX-u:

Scenariji: Korištenje inteligencije vremena

Funkcije inteligencije vremena DAX sadrže funkcije za dohvaćanje datuma ili raspon datuma iz podataka. Zatim možete koristiti te datume ili raspona datuma za izračun vrijednosti iz slične razdoblja. Funkcije inteligencije vremena obuhvaćaju i funkcijama koje funkcioniraju s vremenskim razmacima standardnog datuma, da biste dopustili Usporedba vrijednosti duž mjesece, godine ili tromjesečja. Mogli biste stvoriti i formulu koja se uspoređuje vrijednosti za prvi i zadnji datum u određenom razdoblju.

Popis svih funkcije inteligencije vremena, potražite u članku Funkcije inteligencije vremena (DAX). Savjete za učinkovito korištenje datuma i vremena, u Power Pivot analiza, potražite u članku datumi u dodatku PowerPivot.

Računanje zbirne prodaje

Sljedeće teme sadrže primjere da biste izračunali otvorene zagrade i otvaranje salda. Primjeri omogućuju stvaranje izvodi salda preko različitih intervalima, kao što su dana, mjeseci, tromjesečja ili godina.

Usporedba vrijednosti tijekom vremena

Sljedeće teme sadrže primjere uspoređuju zbrojeve iz različitih vremenskih razdoblja. Zadano vrijeme razdoblja podržava DAX su mjeseci, tromjesečja i godina.

Računanje vrijednosti u prilagođenom rasponu datuma

Potražite u sljedećim temama potražite primjere dohvaćanja prilagođenih raspona, kao što su prvih petnaest dana nakon početka promotivne prodaje.

Ako koristite funkcije inteligencije vremena za dohvaćanje prilagođenog skupa datuma, poslužite se skupa datuma kao ulaz funkcija koja se izvodi izračune, da biste stvorili prilagođene agregacije preko vremenskih razdoblja. Pogledajte sljedeće teme za primjera kako to učiniti:

 • Funkcija Parallelperiod

  Napomena: Ako morate odrediti u prilagođenom rasponu datuma, ali se radi o standardne Obračunska jedinice kao što su mjeseci, tromjesečja ili broj godina, preporučujemo da izvođenje izračuna tako da koriste funkcije inteligencije vremena namijenjen u tu svrhu, kao što su TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD itd.

Scenariji: Rangiranje i Usporedba vrijednosti

Da biste pokazali samo najvećih n stavki stupca ili zaokretne tablice, imate nekoliko mogućnosti:

 • Stvaranje filtra za gornje možete koristiti značajke u programu Excel 2010. Možete odabrati i broj najvećih ili najmanjih vrijednosti u zaokretnoj tablici. Prvi dio u ovom se odjeljku opisuje kako filtar za gornje 10 stavki u zaokretnoj tablici. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za Excel.

 • Možete stvoriti formulu koja se dinamično rangira vrijednosti, i filtrirati vrijednosti ranga ili koristiti vrijednost ranga kao rezač. Drugi dio u ovom se odjeljku opisuje kako stvoriti ovu formulu i zatim koristiti taj rang u rezaču.

Postoje prednosti i nedostatke svaki način.

 • Filtar prvih Excel je jednostavno je za korištenje, ali je filtar isključivo za potrebe prikaza. Ako promjene podataka u podlozi zaokretnu tablicu, morate ručno osvježavanje zaokretne tablice da biste vidjeli promjene. Ako je potrebno dinamički raditi rangiranje DAX možete koristiti da biste stvorili formulu koja se uspoređuje vrijednosti s drugim vrijednostima unutar stupca.

 • DAX formulu je jače; Nadalje, dodavanjem rang vrijednosti u rezaču možete jednostavno kliknuti u rezaču da biste promijenili broj najvećih vrijednosti koje se prikazuju. Međutim, Izračuni su što skupi i ovu metodu može biti najprikladniji za tablice s više redaka.

Prikaz samo deset istaknutih stavki u zaokretnoj tablici

Da biste prikazali najviše ili najniže vrijednosti u zaokretnoj tablici

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu dolje u zaglavlju Oznake redaka .

 2. Odaberite Filtri vrijednosti> prvih 10.

 3. U dijaloškom okviru Filtar prvih 10 <column name> odaberite stupac za rangiranje i broj vrijednosti, na sljedeći način:

  1. Odaberite Vrh da biste vidjeli ćelije s najvećim vrijednostima ili dolje da biste vidjeli ćelije s najnižih vrijednosti.

  2. Unesite broj najviše ili najniže vrijednosti koje želite vidjeti. Zadana je vrijednost 10.

  3. Odaberite način na koji želite prikazivati vrijednosti:

Naziv

Opis

Stavke

Odaberite ovu mogućnost da biste filtrirali zaokretnu tablicu da prikazuje samo popis najvećih ili najmanjih stavki po vrijednostima.

Postotak

Odaberite ovu mogućnost da biste filtrirali zaokretnu tablicu da prikazuje samo stavke koje se uklapaju u navedeni postotak.

Sum

Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali zbroj vrijednosti najvećih ili najmanjih stavki.

 1. Odaberite stupac koji sadrži vrijednosti koje želite rangirati.

 2. Kliknite U redu.

Redoslijed dinamičko stavki pomoću formule

Sljedeća tema sadrži primjera kako koristiti DAX da biste stvorili rangiranja koji je pohranjen u izračunatom stupcu. Jer DAX formule izračunavaju se dinamički, možete uvijek biti sigurni da rang ispravna čak i ako se promijenilo podatke u podlozi. Također, budući da se formula koristi u izračunatom stupcu, možete koristiti rang u rezaču i potom odaberite vrh 5, prvih 10 ili čak najviše 100 vrijednosti.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×