DAX scenariji u dodatku Power Pivot

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

U ovom se odjeljku nalaze veze do primjera kojima se ilustrira korištenje DAX formula u sljedećim scenarijima.

 • Izvođenje složenih izračuna

 • Rad s tekstom i datumima

 • Uvjetne vrijednosti i testiranje pogrešaka

 • Korištenje inteligencije vremena

 • Rangiranje i usporedba vrijednosti

U ovom članku

Uvod

Ogledni podaci

Dodatni resursi

Scenariji: izvođenje složenih izračuna

Stvaranje prilagođenih izračuna za zaokretnu tablicu

Primjena filtra na formulu

Selektivno uklanjanje filtara radi stvaranja dinamičkog omjera

Korištenje vrijednosti iz vanjske petlje

Scenariji: rad s tekstom i datumima

Stvaranje ključnog stupca spajanjem

Stvaranje datuma na temelju dijelova datuma dobivenih iz tekstnog datuma

Definiranje prilagođenog oblika datuma ili broja

Promjena vrsta podataka pomoću formule

Scenarij: uvjetne vrijednosti i testiranje pogrešaka

Stvaranje vrijednosti na temelju uvjeta

Testiranje pogrešaka u formuli

Scenariji: korištenje inteligencije vremena

Računanje zbirne prodaje

Usporedba vrijednosti tijekom vremena

Računanje vrijednosti u prilagođenom rasponu datuma

Scenariji: rangiranje i usporedba vrijednosti

Prikaz samo deset istaknutih stavki u zaokretnoj tablici

Dinamičko naručivanje stavki pomoću formule

Uvod

Uzorci podataka

Ako tek počinjete raditi s DAX formulama, preporučujemo vam da započnete s pregledom primjera u oglednim podacima za Power Pivot. Dodatne informacije potražite u članku Pribavljanje oglednih podataka za vodiče za DAX i podatkovni model.

Dodatni resursi

Možda želite posjetite Wiki Centar resursa za DAX gdje možete pronaći razne informacije o DAX uključujući blogove, uzorka, studije i videozapise koje ste dobili od početne profesionalce industrijskih i Microsoft.

Scenariji: izvođenje složenih izračuna

Pomoću DAX formula mogu se izvoditi složeni izračuni koji uključuju prilagođena zbrajanja, filtriranje i upotrebu uvjetnih vrijednosti. U ovom se odjeljku nalaze primjeri početka rada s prilagođenim izračunima.

Stvaranje prilagođenih izračuna za zaokretnu tablicu

CALCULATE i CALCULATETABLE moćne su i fleksibilne funkcije za definiranje izračunatih polja. One omogućuju promjenu konteksta u kojem će se izvoditi izračun. Moguće je također prilagoditi vrstu zbrajanja ili matematičke operacije koja će se izvoditi. Primjere potražite pod sljedećim temama:

Primjena filtra na formulu

Kod većine mjesta na kojima DAX funkcija uzima tablicu za argument obično se umjesto toga može koristiti filtrirana tablica, bilo korištenjem funkcije FILTER umjesto naziva tablice ili navođenjem filtarskog izraza kao jednog od argumenata funkcije. Pod sljedećim se temama nalaze primjeri stvaranja filtara i njihova utjecaja na rezultate formula. Više informacija potražite u članku Filtriranje podataka u DAX formulama.

Funkcija FILTER omogućava da pomoću izraza navede kriterije filtriranja, dok su druge funkcije stvorene isključivo za filtriranje praznih vrijednosti.

Selektivno uklanjanje filtara radi stvaranja dinamičkog omjera

Stvaranjem dinamičkih filtara u formulama lako je odgovarati na pitanja poput sljedećih:

 • Koliko je prodaja trenutnog proizvoda pridonijela ukupnoj prošlogodišnjoj prodaji?

 • Koliko je određeni odjel pridonio ukupnoj dobiti u svim godinama rada u usporedbi s drugim odjelima?

Formule koje koriste u zaokretnoj tablici mogu utjecati na kontekst zaokretne tablice, ali kontekstu selektivno možete promijeniti dodavanjem ili uklanjanjem filtre. Primjer u temi sve pokazuje kako to učiniti. Da biste pronašli omjera prodaje za određenu prodavača putem prodaje za sve distributere, stvorite mjera koja izračunava vrijednost za trenutačni kontekst dijeli s vrijednošću za sve kontekst.

U temi ALLEXCEPT nalazi se primjer selektivnog uklanjanja filtara za formulu. Oba primjera pokazuju kako se rezultati mijenjaju ovisno o dizajnu zaokretne tablice.

Ostale primjere izračuna omjera i postotaka potražite u sljedećim temama:

Korištenje vrijednosti iz vanjske petlje

Osim korištenja vrijednosti iz trenutnog konteksta u izračunima, DAX može koristiti vrijednost iz prethodne petlje pri stvaranju skupa povezanih izračuna. U sljedećoj temi detaljno je opisan način izrade formule koja se referencira na vrijednost iz vanjske petlje. Funkcija EARLIER podržava do dvije razine ugniježđenih petlji.

Da biste saznali više o kontekstu redaka i povezanim tablicama te korištenju tog koncepta u formulama, pogledajte Kontekst u DAX formulama.

Scenariji: rad s tekstom i datumima

U ovom su odjeljku veze na referentne teme vezane uz DAX s primjerima uobičajenih scenarija rada s tekstom, izdvajanja i sastavljanja vrijednosti datuma i vremena ili stvaranja vrijednosti na temelju uvjeta.

Stvaranje ključnog stupca spajanjem

Power Pivot ne dopušta složene ključeve; stoga ako izvor podataka sadrži složene ključeve, možda ćete ih morati objediniti u stupcu s jednim ključem. Sljedeća tema sadrži jedan primjer stvaranja izračunatog stupca na temelju složenog ključa.

Stvaranje datuma na temelju dijelova datuma dobivenih iz tekstnog datuma

Power Pivot za rad s datumima koristi vrstu podataka datuma/vremena sustava SQL Server; stoga ako vanjski podaci sadrže drugačije oblikovane datume – primjerice ako su datumi napisani u regionalnom obliku datuma koji podatkovni modul dodatka Power Pivot ne prepoznaje ili ako se u podacima koriste cjelobrojni zamjenski ključevi – možda ćete morati koristiti DAX formule da biste izdvojili dijelove datuma, a zatim ih spojili u valjani izraz datuma/vremena.

Ako, na primjer, imate stupac s podacima koji su bili u obliku cijelog broja, a zatim su uvezeni kao tekstni niz, pomoću sljedeće formule možete niz pretvoriti u vrijednost datuma/vremena:

=Date(RIGHT([value1],4),LEFT([value1],2),MID([value1],2))

Vrijednost1

Rezultat

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

U sljedećim temama pronaći ćete više informacija o funkcijama za izdvajanje i sastavljanje datuma.

Definiranje prilagođenog oblika datuma ili broja

Ako podaci sadrže datume ili brojeve koji nisu u nekom od standardnih tekstnih oblika sustava Windows, možete definirati prilagođeni oblik u svrhu ispravnog rukovanja vrijednostima. Ti se oblici koriste pri pretvorbi vrijednosti u nizove ili iz njih. U sljedećim se temama nalaze detaljni popisi unaprijed definiranih oblika dostupnih za rad s datumima i brojevima.

Promjena vrsta podataka pomoću formule

U dodatku Power Pivot izlaznu vrstu podataka određuju izvorišni stupci i ne možete eksplicitno navesti vrstu podataka rezultata jer Power Pivot određuje optimalnu vrstu podataka. No izlaznom vrstom podatka možete upravljati pomoću implicitnih pretvorbi vrsti podataka koje izvodi Power Pivot. Dodatne informacije o pretvorbi vrsta podataka potražite u članku Pribavljanje oglednih podataka za vodiče za DAX i podatkovne modele.

 • Da biste datum ili brojevni niz pretvorili u broj, pomnožite ih s 1,0. Sljedeća formula, primjerice, izračunava trenutni datum minus tri dana, a zatim kao izlazni podatak daje odgovarajuću cjelobrojnu vrijednost.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Da biste pretvorili vrijednost datuma, broja ili valute u niz, povežite vrijednost s praznim nizom. Na primjer sljedeća formula vraća današnji datum kao niz.

  = "" & TODAY()

Sljedeće se funkcije mogu koristiti i da bi se kao rezultat dobila točno određena vrsta podataka:

Pretvorba realnih brojeva u cijele brojeve

Scenarij: uvjetne vrijednosti i testiranje pogrešaka

Baš kao i Excel, DAX ima funkcije koje omogućuju ispitivanje vrijednosti u podacima i vraćanje neku drugu vrijednost na temelju uvjeta. Na primjer, mogli biste stvoriti izračunati stupac kojim ćete označiti prodavača kao Preferirani ili vrijednost ovisno o godišnji iznos prodaje. Funkcije koje se testirati vrijednosti i korisne su za provjeru raspon ili vrstu vrijednosti, da biste izbjegli pogreške neočekivane podatke iz prekidanje izračuna.

Stvaranje vrijednosti na temelju uvjeta

Za uvjetno testiranje vrijednosti i generiranje novih vrijednosti možete koristiti ugniježđene uvjete IF. Sljedeće teme sadrže jednostavne primjere uvjetne obrade i uvjetnih vrijednosti:

Testiranje pogrešaka u formuli

Za razliku od programa Excel, ne možete u jednom retku izračunatog stupca imati valjane vrijednosti, a u drugom retku vrijednosti koje nisu valjane. To znači da ako u bilo kojem dijelu stupca dodatka Power Pivot postoji pogreška, cijeli je stupac označen kao pogrešan, pa obavezno morate ispraviti pogreške u formulama koje uzrokuju vrijednosti koje nisu valjane.

Ako, na primjer, stvorite formulu koja dijeli s nulom, kao rezultat ćete dobiti beskonačno ili pogrešku. Neke formule također neće biti ispravne ako se u njima nađe prazna vrijednost dok se očekuje brojčana vrijednost. Dok razvijate svoj podatkovni model, najbolje je dopuštati pojavu pogrešaka tako da možete kliknuti na poruku i otkloniti poteškoće. No kada objavite radne knjige, u njih biste trebali uključiti rukovanje pogreškama da biste spriječili da neočekivane vrijednosti uzrokuju neuspjeh izračuna.

Za sprječavanje pogrešnih rezultata u izračunatom stupcu koristi se spoj logičkih i informacijskih funkcija radi testiranja pogrešaka i vraćanja ispravnih vrijednosti. Sljedeće teme sadrže jednostavne primjere kako to učiniti u DAX-u:

Scenariji: korištenje inteligencije vremena

Među funkcijama inteligencije vremena u DAX-u nalaze se one koje pomažu u dohvaćanju datuma ili raspona datuma iz podataka. Zatim možete te datume ili raspone datuma koristiti za izračunavanje vrijednosti u sličnim razdobljima. Među funkcijama inteligencije vremena također su one koje računaju sa standardnim intervalima datuma i omogućuju usporedbu vrijednosti po mjesecima, godinama ili kvartalima. Također možete stvoriti formulu koja će uspoređivati vrijednosti prvog i posljednjeg datuma određenog razdoblja.

Popis svih funkcija vremenskih podataka potražite u članku Funkcije vremenskih podataka (DAX). Savjete o učinkovitom korištenju datuma i vremena u analizi pomoću dodatka Power Pivot potražite u članku Datumi u dodatku Power Pivot.

Računanje zbirne prodaje

Sljedeće teme sadrže primjere izračuna završnih i početnih bilanci. Primjeri omogućuju stvaranje tekućih bilanci u različitim intervalima kao što su dani, mjeseci, kvartali ili godine.

Usporedba vrijednosti tijekom vremena

Sljedeće teme sadrže primjere usporedbe zbrojeva u različitim vremenskim razdobljima. Zadana su vremenska razdoblja koja podržava DAX mjeseci, kvartali i godine.

Računanje vrijednosti u prilagođenom rasponu datuma

U sljedećim temama potražite primjere dohvaćanja prilagođenih raspona podataka kao što su prvih petnaest dana nakon početka promotivne prodaje.

Ako koristite funkcije inteligencije vremena da biste dohvatili prilagođen skup podataka, možete taj skup koristiti kao ulazne podatke za funkciju koja izvodi izračune da biste stvorili prilagođena zbrajanja za vremenska razdoblja. U sljedećoj temi potražite primjer kako to napraviti:

 • Funkcija PARALLELPERIOD

  Napomena: Ako ne trebate navesti prilagođen raspon podataka nego radite sa standardnim računovodstvenim jedinicama kao što su mjeseci, kvartali ili godine, preporučujemo da izvodite izračune pomoću funkcija inteligencije vremena namijenjene baš tome, kao što su TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD i slične.

Scenariji: rangiranje i usporedba vrijednosti

Da biste pokazali samo najvećih n stavki stupca ili zaokretne tablice, možete učiniti nešto od sljedećeg:

 • Upotrijebite značajke programa Excel 2010 da biste stvorili filtar za najveće stavke. Ili odaberite broj najvećih ili najmanjih vrijednosti u zaokretnoj tablici. U prvom se dijelu ovog odjeljka opisuje način filtriranja najvećih deset stavki u zaokretnoj tablici. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji programa Excel.

 • Možete stvoriti formulu koja će dinamički rangirati vrijednosti, a zatim filtrirati po rangiranim vrijednostima ili rangiranu vrijednost koristiti kao rezač. U drugom se dijelu ovog odjeljka opisuje stvaranje te formule i korištenje rangiranja u rezaču.

Svaki od ovih načina ima prednosti i nedostatke.

 • Filtar za najveće stavke programa Excel lako je koristiti, no on služi isključivo za prikaz. Ako se podaci u zaokretnoj tablici promijene, morate ručno osvježiti zaokretnu tablicu da biste vidjeli promjene. Ako pak morate dinamički koristiti rangiranja, možete upotrijebiti DAX da biste stvorili formulu koja uspoređuje vrijednosti unutar stupca.

 • DAX formula je moćnija, no dodavanjem rangirane vrijednosti rezaču možete jednostavno kliknuti rezač da biste promijenili broj prikazanih najvećih vrijednosti. No izračuni su procesorski zahtjevni i ovaj način možda neće biti prikladan za tablice s puno redaka.

Prikaz samo deset istaknutih stavki u zaokretnoj tablici

Prikaz najvećih ili najmanjih vrijednosti u zaokretnoj tablici

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu prema dolje u zaglavlju Oznake redaka.

 2. Odaberite Filtri vrijednosti> Najvećih deset.

 3. U dijaloškom okviru Filtar prvih 10 <column name> odaberite stupac za rangiranje i broj vrijednosti, na sljedeći način:

  1. Da biste vidjeli ćelije s najvećim vrijednostima, odaberite Najveće, a da biste vidjeli ćelije s najmanjim vrijednostima, odaberite Najmanje.

  2. Unesite broj najvećih i najmanjih vrijednosti koji želite vidjeti. Zadana je vrijednost 10.

  3. Odaberite kako će se prikazivati vrijednosti:

Naziv

Opis

Stavke

Odaberite ovu mogućnost da biste filtrirali zaokretnu tablicu da prikazuje samo popis najvećih ili najmanjih stavki po vrijednostima.

Postotak

Odaberite ovu mogućnost da biste filtrirali zaokretnu tablicu da prikazuje samo stavke koje se uklapaju u navedeni postotak.

Sum

Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali zbroj vrijednosti najvećih ili najmanjih stavki.

 1. Odaberite stupac koji sadrži vrijednosti koje želite rangirati.

 2. Kliknite U redu.

Dinamičko naručivanje stavki pomoću formule

Sljedeća tema sadrži primjer korištenja DAX-a za stvaranje rangiranja pohranjenog u izračunatom stupcu. DAX formule izračunavaju se dinamički pa uvijek možete biti sigurni da je rangiranje ispravno, čak i ako se podaci promijene. Osim toga, formula se koristi u izračunatom stupcu, pa možete koristiti rangiranje u rezaču, a zatim odabrati najvećih pet, deset, pa čak i najvećih stotinu vrijednosti.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×