Brojevi verzija i međuverzija izdanja kanala za ažuriranja

Zadnje ažuriranje: 13. veljače 2018.

Za svako izdanje Microsoftova kanala za ažuriranja postoji broj verzije i međuverzije. U sljedećoj se tablici za svaki kanal za ažuriranja navode podržana verzija i najnoviji broj međuverzije. Verzije kanala za ažuriranja koje nisu navedene u tablici nisu više podržane. Verzija 1604 za Mjesečni kanal, na primjer, nije više podržana.

Kanal

Verzija

Međuverzija

Datum izdanja

Mjesečni kanal

1801

9001.2171

13. veljače 2018.

Polugodišnji kanal (ciljani)

1708

8431.2215

13. veljače 2018.

Polugodišnji kanal1

1708

8431.2215

13. veljače 2018.

S odgodom2

1705

8201.2258

13. veljače 2018.

1Kanal s odgodom sada ima naziv Polugodišnji kanal.

2 Verzija 1705 kanala s odgodom podržana je do srpnja 2018.

Potpuni popis izdanja kanala za ažuriranja odnosi se na sljedeće tablice:

Da biste vidjeli koje su značajke, sigurnosna ažuriranja i nesigurnosna ažuriranja obuhvaćena određenim izdanjem kanala za ažuriranja, pročitajte članak Izdanja kanala za ažuriranja za klijenta sustava Office 365.

Ti brojevi verzija i međuverzija odnose se na sljedeće klijente sustava Office 365:

 • Office 365 ProPlus

 • Office 365 Business

 • Visio Pro za Office 365

 • Klijentski program Project Online za računala

Office 365 Business verzija je sustava Office koja se isporučuje uz neke tarife sustava Office 365, kao što je Business Premium.

Informacije o verzijama i međuverzijama za izdanja kanala za ažuriranja.

Za svako izdanje Microsoftova kanala za ažuriranja koje Microsoft objavi postoji broj verzije i međuverzije. U sljedeće dvije tablice naveden je potpuni popis izdanja kanala za ažuriranja, jedan prema datumu objave, a drugi prema verziji.

Informacije o verziji i međuverziji, organizirane prema datumu objavljivanja

U sljedećoj je tablici naveden popis brojeva verzija i međuverzija za svako izdanje kanala za ažuriranja. Redoslijed je stavki u tablici kronološki prema datumu izdanja od najnovijeg prema najstarijem. Da biste te podatke organizirali prema broju verzije, pogledajte tablicu iza ove. Podebljani broj verzije i međuverzije upućuje na najnoviji broj verzije i međuverzije za određeni kanal.

Prema datumu izdanja

Datum izdanja

Mjesečni kanal

Polugodišnji kanal (ciljani)

Polugodišnji kanal

13. veljače 2018.

Verzija 1801 (međuverzija 9001.2171)

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2215)

 • Verzija 1708 (međuverzija 8431.2215)

 • Verzija 1705 (međuverzija 8201.2258)

7. veljače 2018.

Verzija 1801 (međuverzija 9001.2144)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1. veljače 2018.

Verzija 1801 (međuverzija 9001.2138)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

30. siječnja 2018.

Verzija 1712 (međuverzija 8827.2179)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

17. siječnja 2018.

Verzija 1712 (međuverzija 8827.2148)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

9. siječnja 2018.

Verzija 1711 (međuverzija 8730.2175)

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2153)

 • Verzija 1708 (međuverzija 8431.2153)

 • Verzija 1705 (međuverzija 8201.2217)

2. siječnja 2018.

Verzija 1711 (međuverzija 8730.2165)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

12. prosinca 2017.

Verzija 1711 (međuverzija 8730.2127)

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2131)

 • Verzija 1705 (međuverzija 8201.2213)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2130)

6. prosinca 2017.

Verzija 1711 (međuverzija 8730.2122)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

27. studenog 2017.

Verzija 1710 (međuverzija 8625.2139)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

24. studenog 2017.

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2209)

20. studenog 2017.

Verzija 1710 (međuverzija 8625.2132)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

14. studenog 2017.

Verzija 1710 (međuverzija 8625.2127)

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2110)

 • Verzija 1705 (međuverzija 8201.2207)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2122)

2. studenog 2017.

Verzija 1710 (međuverzija 8625.2121)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

25. listopada 2017.

Verzija 1709 (međuverzija 8528.2147)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

16. listopada 2017.

Verzija 1709 (međuverzija 8528.2139)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

10. listopada 2017.

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2107)

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2107)

 • Verzija 1705 (međuverzija 8201.2200)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2119)

4. listopada 2017.

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2094)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

18. rujna 2017.

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2079)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

12. rujna 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2107)

Verzija 1708 (međuverzija 8431.2079)

 • Verzija 1705 (međuverzija 8201.2193)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2116)

29. kolovoza 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2096)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

24.kolovoza 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2087)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

18. kolovoza 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2076)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

11. kolovoza 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2073)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

8. kolovoza 2017.

Nije primjenjivo

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2171)

Nije primjenjivo

7. kolovoza 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2070)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

31. srpnja 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2062)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

28. srpnja 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2059)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

27. srpnja 2017.

Verzija 1707 (međuverzija 8326.2058)

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2158)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2099)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2154)

19. srpnja 2017.

Verzija 1706 (međuverzija 8229.2103)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

13. srpnja 2017.

Verzija 1706 (međuverzija 8229.2086)

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2136)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2096)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2151)

28. lipnja 2017.

Verzija 1706 (međuverzija 8229.2073)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

13. lipnja 2017.

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2102)

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2102)

 • Verzija 1701 (međuverzija 7766.2092)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2139)

7. lipnja 2017.

Verzija 1705 (međuverzija 8201.2075)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1. lipnja 2017.

Verzija 1704 (međuverzija 8067.2157)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

18. svibnja 2017.

Verzija 1704 (međuverzija 8067.2115)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

9. svibnja 2017.

Verzija 1703 (međuverzija 7967.2161)

Verzija 1701 (međuverzija 7766.2084)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2130)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2150)

21. travnja 2017.

Verzija 1703 (međuverzija 7967.2139)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

11. travnja 2017.

Verzija 1702 (međuverzija 7870.2038)

Verzija 1701 (međuverzija 7766.2076)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2127)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2145)

27. ožujka 2017.

Verzija 1702 (međuverzija 7870.2031)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

14. ožujka 2017.

Verzija 1702 (međuverzija 7870.2024)

Verzija 1701 (međuverzija 7766.2071)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2120)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2140)

9. ožujka 2017.

Verzija 1702 (međuverzija 7870.2020)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

23. veljače 2017.

Verzija 1701 (međuverzija 7766.2060)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

22. veljače 2017.

Nije primjenjivo

Verzija 1701 (međuverzija 7766.2060)

 • Verzija 1609 (međuverzija 7369.2118)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2136)

31. siječnja 2017.

Verzija 1612 (međuverzija 7668.2074)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

25. siječnja 2017.

Verzija 1612 (međuverzija 7668.2066)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

10. siječnja 2017.

Nije primjenjivo

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2102)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2117)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2105)

4. siječnja 2017.

Verzija 1611 (međuverzija 7571.2109)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

13. prosinca 2016.

Verzija 1611 (međuverzija 7571.2075)

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2095)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2115)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2098)

6. prosinca 2016.

Verzija 1611 (međuverzija 7571.2072)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

10. studenog 2016.

Verzija 1610 (međuverzija 7466.2038)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

8. studenog 2016.

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2055)

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2055)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2105)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2088)

2. studenog 2016.

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2054)

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2054)

Nije primjenjivo

11. listopada 2016.

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2038)

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2038)

 • Verzija 1605 (međuverzija 6965.2092)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2081)

4. listopada 2016.

Verzija 1609 (međuverzija 7369.2024)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

26. rujna 2016.

Verzija 1608 (međuverzija 7341.2035)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

21. rujna 2016.

Verzija 1608 (međuverzija 7341.2032)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

13. rujna 2016.

Verzija 1607 (međuverzija 7167.2060)

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2084)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2071)

 • Verzija 1509 (međuverzija 6001.1090)

6. rujna 2016.

Verzija 1607 (međuverzija 7167.2055)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

31. kolovoza 2016.

Verzija 1607 (međuverzija 7167.2047)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

16. kolovoza 2016.

Verzija 1607 (međuverzija 7167.2040)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

9. kolovoza 2016.

Verzija 1606 (međuverzija 7070.2036)

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2076)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2063)

 • Verzija 1509 (međuverzija 6001.1087)

26. srpnja 2016.

Verzija 1606 (međuverzija 7070.2033)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

21. srpnja 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2069)

Nije primjenjivo

20. srpnja 2016.

Verzija 1606 (međuverzija 7070.2028)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

12. srpnja 2016.

Verzija 1606 (međuverzija 7070.2026)

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2066)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2056)

 • Verzija 1509 (međuverzija 6001.1085)

5. srpnja 2016.

Verzija 1606 (međuverzija 7070.2022)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

30. lipnja 2016.

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2063)

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2063)

Nije primjenjivo

14. lipnja 2016.

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2058)

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2058)

 • Verzija 1602 (međuverzija 6741.2048)

 • Verzija 1509 (međuverzija 6001.1082)

7. lipnja 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2047)

Nije primjenjivo

6. lipnja 2016.

Verzija 1605 (međuverzija 6965.2053)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

23. svibnja 2016.

Verzija 1604 (međuverzija 6868.2067)

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2042)

Nije primjenjivo

10. svibnja 2016.

Verzija 1604 (međuverzija 6868.2062)

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2037)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1078)

4. svibnja 2016.

Verzija 1604 (međuverzija 6868.2060)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

3. svibnja 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2033)

Nije primjenjivo

28. travnja 2016.

Verzija 1603 (međuverzija 6769.2040)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

12. travnja 2016.

Verzija 1603 (međuverzija 6769.2017)

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2026)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1073)

4. travnja 2016.

Verzija 1603 (međuverzija 6769.2015)

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2025)

Nije primjenjivo

24. ožujka 2016.

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2021)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

23. ožujka 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2021)

Nije primjenjivo

17. ožujka 2016.

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2017)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

16. ožujka 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2017)

Nije primjenjivo

14. ožujka 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2015)

Nije primjenjivo

8. ožujka 2016.

Nije primjenjivo

Verzija 1602 (međuverzija 6741.2014)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1068)

4. ožujka 2016.

Verzija 1601 (međuverzija 6568.2036)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

3. ožujka 2016.

Verzija 1601 (međuverzija 6568.2034)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

16. veljače 2016.

Verzija 1601 (međuverzija 6568.2025)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

9. veljače 2016.

Verzija 1511 (međuverzija 6366.2068)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1061)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1061)

25. siječnja 2016.

Verzija 1511 (međuverzija 6366.2062)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

12. siječnja 2016.

Verzija 1511 (međuverzija 6366.2056)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1054)

Nije primjenjivo

11. prosinca 2015.

Verzija 1511 (međuverzija 6366.2036)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

8. prosinca 2015.

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1043)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1043)

Nije primjenjivo

10. studenog 2015.

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1038)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1038)

Nije primjenjivo

21. listopada 2015.

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1034)

Verzija 1509 (međuverzija 6001.1034)

Nije primjenjivo

5. listopada 2015.

Verzija 1509 (međuverzija 4229.1029)

Verzija 1509 (međuverzija 4229.1029)

Nije primjenjivo

22. rujna 2015.

Verzija 1509 (međuverzija 4229.1024)

Verzija 1509 (međuverzija 4229.1024)

Nije primjenjivo

Informacije o verziji i međuverziji, organizirane prema verziji

U sljedećoj je tablici naveden popis brojeva verzija i međuverzija za svako izdanje kanala za ažuriranja. Tablica je poredana prema verzijama. Najnovija verzija navedena je prva. Unutar verzije najnovija je međuverzija navedena prva. Datum objave naveden je unutar zagrada. Da biste te podatke organizirali prema datumu objave, pogledajte tablicu ispred ove. Podebljani broj međuverzije upućuje na najnoviji broj međuverzije za određeni kanal.

Prema verziji

Verzija

Mjesečni kanal

Polugodišnji kanal (ciljani)

Polugodišnji kanal

1801

 • 9001.2171 (13. veljače 2018.)

 • 9001.2144 (7. veljače 2018.)

 • 9001.2138 (1. veljače 2018.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1712

 • 8827.2179 (30. siječnja 2018.)

 • 8827.2148 (17. siječnja, 2018.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1711

 • 8730.2175 (9. siječnja 2018.)

 • 8730.2165 (2. siječnja 2018.)

 • 8730.2127 (12. prosinca 2017.)

 • 8730.2122 (6. prosinca 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1710

 • 8625.2139 (27. studenog 2017.)

 • 8625.2132 (20. studenog 2017.)

 • 8625.2127 (14. studenog 2017.)

 • 8625.2121 (2. studenog 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1709

 • 8528.2147 (25. listopada 2017.)

 • 8528.2139 (16. listopada 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1708

 • 8431.2107 (10. listopada 2017.)

 • 8431.2094 (4. listopada 2017.)

 • 8431.2079 (18. rujna 2017.)

 • 8431.2215 (13. veljače 2018.)

 • 8431.2153 (9. siječnja 2018.)

 • 8431.2131 (12. prosinca 2017.)

 • 8431.2110 (14. studenog 2017.)

 • 8431.2107 (10. listopada 2017.)

 • 8431.2079 (12. rujna 2017.)

 • 8431.2215 (13. veljače 2018.)

 • 8431.2153 (9. siječnja 2018.)

1707

 • 8326.2107 (12. rujna 2017.)

 • 8326.2096 (29. kolovoza 2017.)

 • 8326.2087 (24. kolovoza 2017.)

 • 8326.2076 (18. kolovoza 2017.)

 • 8326.2073 (11. kolovoza 2017.)

 • 8326.2070 (7. kolovoza 2017.)

 • 8326.2062 (31. srpnja 2017.)

 • 8326.2059 (28. srpnja 2017.)

 • 8326.2058 (27. srpnja 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1706

 • 8229.2103 (19. srpnja 2017.)

 • 8229.2086 (13. srpnja 2017.)

 • 8229.2073 (28. lipnja 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1705

 • 8201.2102 (13. lipnja 2017.)

 • 8201.2075 (7. lipnja 2017.)

 • 8201.2171 (8. kolovoza 2017.)

 • 8201.2158 (27. srpnja 2017.)

 • 8201.2136 (13. srpnja 2017.)

 • 8201.2102 (13. lipnja 2017.)

 • 8201.2258 (13. veljače 2018.)

 • 8201.2217 (9. siječnja 2018.)

 • 8201.2213 (12. prosinca 2017.)

 • 8201.2209 (24. studenog 2017.)

 • 8201.2207 (14. studenog 2017.)

 • 8201.2200 (10. listopada 2017.)

 • 8201.2193 (12. rujna 2017.)

1704

 • 8067.2157 (1. lipnja 2017.)

 • 8067.2115 (18. svibnja 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1703

 • 7967.2161 (9. svibnja 2017.)

 • 7967.2139 (21. travnja 2017)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1702

 • 7870.2038 (11. travnja 2017.)

 • 7870.2031 (27. ožujka 2017.)

 • 7870.2024 (14. ožujka 2017.)

 • 7870.2020 (9. ožujka 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1701

 • 7766.2060 (23. veljače 2017.)

 • 7766.2084 (9. svibnja 2017.)

 • 7766.2076 (11. travnja 2017.)

 • 7766.2071 (14. ožujka 2017.)

 • 7766.2060 (22. veljače 2017.)

 • 7766.2130 (12. prosinca 2017.)

 • 7766.2122 (14. studenog 2017.)

 • 7766.2119 (10. listopada 2017.)

 • 7766.2116 (12. rujna 2017.)

 • 7766.2099 (27. srpnja 2017.)

 • 7766.2096 (13. srpnja 2017.)

 • 7766.2092 (13. lipnja 2017.)

1612

 • 7668.2074 (31. siječnja 2017.)

 • 7668.2066 (25. siječnja 2017.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1611

 • 7571.2109 (4. siječnja 2017.)

 • 7571.2075 (13. prosinca 2016.)

 • 7571.2072 (6. prosinca 2016.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1610

 • 7466.2038 (10. studenog 2016.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1609

 • 7369.2055 (8. studenog 2016.)

 • 7369.2054 (2. studenog 2016.)

 • 7369.2038 (11. listopada 2016.)

 • 7369.2024 (4. listopada 2016.)

 • 7369.2102 (10. siječnja 2017)

 • 7369.2095 (13. prosinca 2016.)

 • 7369.2055 (8. studenog 2016.)

 • 7369.2054 (2. studenog 2016.)

 • 7369.2038 (11. listopada 2016.)

 • 7369.2154 (27. srpnja 2017.)

 • 7369.2151 (13. srpnja 2017.)

 • 7369.2139 (13. lipnja 2017.)

 • 7369.2130 (9. svibnja 2017.)

 • 7369.2127 (11. travnja 2017.)

 • 7369.2120 (14. ožujka 2017.)

 • 7369.2118 (22. veljače 2017.)

1608

 • 7341.2035 (26. rujna 2016.)

 • 7341.2032 (21. rujna 2016.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1607

 • 7167.2060 (13. rujna 2016.)

 • 7167.2055 (6. rujna 2016.)

 • 7167.2047 (31. kolovoza 2016)

 • 7167.2040 (16. kolovoza 2016.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1606

 • 7070.2036 (9. kolovoza 2016.)

 • 7070.2033 (26, srpnja 2016.)

 • 7070.2028 (20. srpnja 2016.)

 • 7070.2026 (12. srpnja 2016.)

 • 7070.2022 (5. srpnja 2016.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1605

 • 6965.2063 (30. lipnja 2016.)

 • 6965.2058 (14. lipnja 2016.)

 • 6965.2053 (6. lipnja 2016.)

 • 6965.2084 (13. rujna 2016.)

 • 6965.2076 (9. kolovoza 2016.)

 • 6965.2069 (21. srpnja 2016.)

 • 6965.2066 (12. srpnja 2016.)

 • 6965.2063 (30. lipnja 2016.)

 • 6965.2058 (14. lipnja 2016.)

 • 6965.2150 (9. svibnja 2017.)

 • 6965.2145 (11. travnja 2017.)

 • 6965.2140 (14. ožujka 2017.)

 • 6965.2136 (22. veljače 2017.)

 • 6965.2117 (10. siječnja 2017.)

 • 6965.2115 (13. prosinca 2016.)

 • 6965.2105 (8. studenog 2016.)

 • 6965.2092 (11. listopada 2016.)

1604

 • 6868.2067 (23. svibnja 2016.)

 • 6868.2062 (10. svibnja 2016.)

 • 6868.2060 (4. svibnja 2016)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1603

 • 6769.2040 (28. travnja 2016.)

 • 6769.2017 (12. travnja 2016.)

 • 6769.2015 (4. travnja 2016)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1602

 • 6741.2021 (24. ožujka 2016.)

 • 6741.2017 (17. ožujka 2016.)

 • 6741.2047 (7. lipnja 2016.)

 • 6741.2042 (23. svibnja 2016.)

 • 6741.2037 (10. svibnja 2016.)

 • 6741.2033 (3. svibnja 2016.)

 • 6741.2026 (12. travnja 2016.)

 • 6741.2025 (4. travnja 2016.)

 • 6741.2021 (23. ožujka 2016.)

 • 6741.2017 (16. ožujka 2016.)

 • 6741.2015 (14. ožujka 2016.)

 • 6741.2014 (8. ožujka 2016.)

 • 6741.2105 (10. siječnja 2017.)

 • 6741.2098 (13. prosinca 2016.)

 • 6741.2088 (8. studeni 2016.)

 • 6741.2081 (11. listopada 2016.)

 • 6741.2071 (13. rujna 2016.)

 • 6741.2063 (9. kolovoza 2016.)

 • 6741.2056 (12. srpnja 2016.)

 • 6741.2048 (14. lipnja 2016.)

1601

 • 6568.2036 (4. ožujka 2016.)

 • 6568.2034 (3. ožujka 2016.)

 • 6568.2025 (16. veljače 2016)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1511

 • 6366.2068 (9. veljače 2016.)

 • 6366.2062 (25. siječnja 2016.)

 • 6366.2056 (12. siječnja 2016.)

 • 6366.2036 (11. prosinca 2015.)

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

1509

 • 6001.1043 (8. prosinca 2015.)

 • 6001.1038 (10. studenog 2015.)

 • 6001.1034 (21. listopada 2015.)

 • 4229.1029 (5. listopada 2015)

 • 4229.1024 (22. rujna 2015.)

 • 6001.1061 (9. veljače 2016.)

 • 6001.1054 (12. siječnja 2016.)

 • 6001.1043 (8. prosinca 2015.)

 • 6001.1038 (10. studenog 2015.)

 • 6001.1034 (21. listopada 2015.)

 • 4229.1029 (5. listopada 2015)

 • 4229.1024 (22. rujna 2015.)

 • 6001.1090 (13. rujna 2016.)

 • 6001.1087 (9. kolovoza 2016.)

 • 6001.1085 (12. srpnja 2016.)

 • 6001.1082 (14. lipnja 2016.)

 • 6001.1078 (10. svibnja 2016.)

 • 6001.1073 (12. travnja 2016.)

 • 6001.1068 (8. ožujka 2016.)

 • 6001.1061 (9. veljače 2016.)

Dodatni sadržaji

Referenca: Mogućnosti konfiguracije za alat za implementaciju sustava Office 2016

Veličine preuzimanja (približne) za ažuriranja za kanale za Office 365 ProPlus

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×