Brojanje učestalosti pojavljivanja vrijednosti

Brojanje učestalosti pojavljivanja vrijednosti

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Pretpostavimo da želite saznati koliko se puta u rasponu ćelija pojavljuje određeni tekst ili brojčana vrijednost. Na primjer:

 • Ako raspon, npr. A2:D20, sadrži brojčane vrijednosti 5, 6, 7 i 6, broj 6 pojavljuje se dvaput.

 • Ako stupac sadrži vrijednosti "Abrus", "Pavičić", "Pavičić" i "Pavičić", vrijednost "Pavičić" pojavljuje se triput.

Postoji nekoliko načina brojanja učestalosti pojavljivanja neke vrijednosti.

Što vas zanima?

Brojanje učestalosti pojavljivanja jedne vrijednosti pomoću funkcije

Brojanje na temelju više kriterija pomoću funkcije COUNTIFS

Brojanje na temelju kriterija pomoću funkcija COUNT i IF

Brojanje učestalosti pojavljivanja više tekstnih ili brojčanih vrijednosti pomoću kombinacije funkcija SUM i IF

Brojanje učestalosti pojavljivanja više vrijednosti pomoću izvješća zaokretne tablice

Brojanje učestalosti pojavljivanja pojedinačne vrijednosti

Za taj zadatak koristite funkciju COUNTIF.

Primjer

Kopirajte oglednim podacima u tablici u nastavku i zalijepite u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Formula za prikaz rezultata, odaberite ih, pritisnite F2 i zatim pritisnite tipku Enter. Širine stupaca po potrebi prilagodite da biste vidjeli sve podatke. Na apostrof, na lijevoj strani formule u odjeljku Formula omogućuju formule da biste prikazali za referencu, u formulama na desnoj strani u stupcu rezultat će se prikazivati rezultati formula.

Prodavač

Račun

Buchanan

15.000

Buchanan

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Buchanan

5.000

Delač

22.500

Formula

Opis

Rezultat

'=COUNTIF(A2:A7;"Abrus")

Broj unosa za Abrusa (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Abrus")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Broj unosa zar Šašića (2)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Broj faktura s vrijednošću manjom od 20 000 (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Broj faktura s vrijednošću jednakom ili većom od 20 000 (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Da biste se podrobnije informirali o korištenju ove funkcije, pročitajte članak COUNTIF (opis funkcije).

Vrh stranice

Brojanje na temelju više kriterija pomoću funkcije COUNTIFS

Prvi put uvedena u programu Excel 2007, funkcija COUNTIFS slična je funkciji COUNTIF s jednom važnom iznimkom: COUNTIFS omogućuje primjenu kriterija na ćelije u više raspona i broji učestalost ispunjavanja svih uvjeta. S funkcijom COUNTIFS možete koristiti do 127 parova raspona i kriterija. Sintaksa za funkciju izgleda ovako:

COUNTIFS(kriteriji_raspon1, kriteriji1, [kriteriji_raspon2, kriteriji2],…)

Primjer

Kopirajte oglednim podacima u tablici u nastavku i zalijepite u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Formula za prikaz rezultata, odaberite ih, pritisnite F2 i zatim pritisnite tipku Enter. Širine stupaca po potrebi prilagodite da biste vidjeli sve podatke. Na apostrof, na lijevoj strani formule u odjeljku Formula omogućuju formule da biste prikazali za referencu, u formulama na desnoj strani u stupcu rezultat će se prikazivati rezultati formula.

ID zaposlenika

Broj regije

Odjel

20552

2

Prodaja

21268

2

Financije

23949

1

Administrator

24522

4

Administrator

28010

3

Informatička podrška

29546

4

Prodaja

31634

3

Informatička podrška

32131

1

Informatička podrška

35106

4

Financije

40499

1

Ljudski potencijali

42051

1

Prodaja

43068

2

Ljudski potencijali

45382

2

Financije

47971

1

IT

Formula

Rezultat

Koliko se zaposlenika u regiji 2 nalazi na odjelu financija?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Financije")

=COUNTIFS(B2:B15;"2",C2:C15;"Financije")

Prvi je kriterij broj regije, a drugi naziv odjela. Primijenjeni, oni u ovom primjeru glase "2" za prvi i "Financije" za drugi kriterij. Funkcija COUNTIFS provjerava jesu li zadovoljena oba kriterija.

Da biste se podrobnije informirali o korištenju ove funkcije za brojanje s više raspona i kriterija, pročitajte članak COUNTIFS (opis funkcije).

Vrh stranice

Brojanje na temelju kriterija pomoću kombinacije funkcija COUNT i IF

Pretpostavimo da želite saznati koliko je prodavača prodalo određeni artikl na nekom području ili želite saznati koliko je prodaja koje premašuju neku vrijednost ostvario određeni prodavač. Za to možete koristiti kombinaciju funkcija IF i COUNT, odnosno najprije pomoću funkcije IF provjeriti uvjet, a zatim, samo ako je rezultat funkcije IF istinit, pomoću funkcije COUNT prebrojiti ćelije.

Primjeri

Kopirajte oglednim podacima u tablici u nastavku i zalijepite u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Formula za prikaz rezultata, odaberite ih, pritisnite F2 i zatim pritisnite tipku Enter. Širine stupaca po potrebi prilagodite da biste vidjeli sve podatke. Na apostrof, na lijevoj strani formule u odjeljku Formula omogućuju formule da biste prikazali za referencu, u formulama na desnoj strani u stupcu rezultat će se prikazivati rezultati formula.

Regija

Prodavač

Vrsta

Prodaja

Jug

Buchanan

Pića

3571

Zapad

Davolio

Mliječni proizvodi

3338

Istok

Suyama

Pića

5122

Sjever

Suyama

Mliječni proizvodi

6239

Jug

Delač

Proizvodi

8677

Jug

Davolio

Meso

450

Jug

Davolio

Meso

7673

Istok

Suyama

Proizvodi

664

Sjever

Davolio

Proizvodi

1500

Jug

Delač

Meso

6596

Formula

Opis

Rezultat

' = COUNT (IF ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Broj prodanih mesnih proizvoda u regiji Jug. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Jug")*(C2:C11="Meso"),D2:D11))

' = COUNT (IF ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), D2: D11))

Broj prodanih proizvoda iznosa većeg od 1000 kuna za prodavača Šašića. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Šašić")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Napomene: 

 • Formule u ovom primjeru moraju se unijeti kao formule polja. Ako ste otvorili radnu knjigu u programu Excel za Windows ili programu Excel 2016 za Mac i želite da promijenite formulu ili stvaranje sličnu formulu, pritisnite F2i zatim pritisnite Ctrl + Shift + Enter da bi formule koje vraćaju rezultate ste i očekivali. U starijim verzijama programa Excel za Mac pomoću COMMAND + Shift + Enter.

 • Da bi formule funkcionirale, drugi argument funkcije IF mora biti broj.

Funkcija COUNT broji ćelije koje sadrže brojeve te brojeve na popisu argumenata. Funkcija IF prikazuje jednu vrijednost ako se uvjet koji navedete procijeni kao istinit, a drugu vrijednost ako se procijeni kao neistinit.

Da biste se podrobnije informirali o tim funkcijama, pročitajte članke COUNT (opis funkcije) i IF (opis funkcije).

Vrh stranice

Brojanje učestalosti pojavljivanja više tekstnih ili brojčanih vrijednosti pomoću kombinacije funkcija SUM i IF

U primjerima koji slijede kombinirali smo funkcije IF i SUM. Funkcija IF najprije testira vrijednosti u nekim ćelijama, a zatim, ako je rezultat testa istinit, funkcija SUM zbraja vrijednosti koje su prošle test.

Primjeri

Prodavač

Faktura

Buchanan

15000

Buchanan

9000

Sabljić

8000

Sabljić

20000

Buchanan

5000

Delač

22500

Formula

Opis

Rezultat

' = SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Broj faktura koje su izdali prodavači Abrus i Miller

=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

' = SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19000); 1; 0))

Broj faktura s iznosima manjima od 9000 dolara ili većima od 19 000 kuna

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

' = SUM (IF (a2: a7 = "Buchanan" IF (B2: B7 < 9000,1,0)))

Broj faktura koje je izdao prodavač Abrus na vrijednost manju od 9000

=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Napomena: Formule u ovom primjeru moraju se unijeti kao formule polja. Ako ste otvorili radnu knjigu u programu Excel za Windows ili programu Excel 2016 za Mac i želite da promijenite formulu ili stvaranje sličnu formulu, pritisnite F2i zatim pritisnite Ctrl + Shift + Enter da bi formule koje vraćaju rezultate ste i očekivali. U starijim verzijama programa Excel za Mac pomoću COMMAND + Shift + Enter.

Vrh stranice

Brojanje učestalosti višestrukih vrijednosti pomoću izvješća zaokretne tablice

Da bi vam se prikazao ukupni zbroj ili broj pojava jedinstvene vrijednosti, možete koristiti izvješće zaokretne tablice. Zaokretna tablica interaktivan je način brzog sažimanja velike količine podataka. Pomoću zaokretne tablice možete proširivati i sažimati razine podataka radi fokusiranja rezultata te detaljno razrađivati zbirne podatke za područja koja vas zanimaju. Osim toga, možete premještati retke u stupce ili stupce u retke (tj. "zaokretati") radi prikaza različitih sažetaka izvorišnih podataka.

Primjer izvorišnih podataka i rezultantnog izvješća zaokretne tablice

1   Izvorišni podaci, u ovom slučaju s radnog lista

2   Izvorišne vrijednosti za zbirne podatke za golf za Tr3 u izvješću zaokretne tablice

3   Cijelo izvješće zaokretne tablice

4   Sažimanje izvorišnih vrijednosti u C2 i C8 iz izvorišnih podataka

Stvaranje izvješća zaokretne tablice

 1. Odaberite stupac koji sadrži podatke.
  Pripazite da stupac ima zaglavlje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tablice kliknite Zaokretna tablica.
  Prikazat će se dijaloški okvir Stvaranje zaokretne tablice.

 3. Pritisnite Odabir tablice ili raspona.

 4. Smjestite izvješće zaokretne tablice u novi radni list počevši od ćelije A1 pritiskom na Novi radni list.

 5. Kliknite U redu.
  Na navedeno mjesto dodat će se izvješće zaokretne tablice s prikazanim popisom polja zaokretne tablice.

 6. U sekciji polja na vrhu popisa polja zaokretne tablice kliknite i držite naziv polja, a zatim polje vucite do okvira Natpisi redaka u sekciji izgleda na dnu popisa polja zaokretne tablice.

 7. U sekciji polja na vrhu popisa polja zaokretne tablice kliknite i držite naziv polja, a zatim ponovo vucite polje do okvira Vrijednosti u sekciji izgleda na dnu popisa polja zaokretne tablice.

Napomena: Ako podaci sadrže brojeve, izvješće zaokretne tablice zbraja unose umjesto da ih pobrojava. Da biste promijenili funkciju zbrajanja Sum u funkciju brojanja Count, odaberite ćeliju u stupcu, a zatim na kartici Analiza u grupi Aktivno polje kliknite Postavke polja, kliknite karticu Sumiraj po, kliknite Brojanje, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Tipkovni prečaci programa Excel te funkcijskih tipki

Statistika funkcije (referenca)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×