Brojanje podataka korištenjem upita

Brojanje podataka korištenjem upita

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

U ovom se članku objašnjava kako brojanja podataka koji je vratio upit. Na primjer, na obrazac ili izvješće, možete izbrojiti broj stavki u jednu ili više polja tablice ili kontrole. Možete izračunati prosječne vrijednosti i pronašli vrijednosti od najmanjeg, od najvećeg, najraniji i najnovije. Osim toga, Access pruža značajku redak s ukupnim zbrojem koje možete koristiti za brojanje podataka u podatkovnoj tablici bez mijenjanja dizajna upita.

Što vas zanima?

Detaljnije o načinima brojanja podataka

Brojanje podataka pomoću retka zbroja

Brojanje podataka pomoću upita o ukupnim zbrojevima

Referenca agregatne funkcije

Detaljnije o načinima brojanja podataka

Možete zbrojiti stavke u polju (stupcu vrijednosti) pomoću funkcije Count. Funkcija Count pripada skupu funkcija koje se nazivaju agregacijskim funkcijama. Pomoću agregacijskih funkcija možete izvoditi izračune u stupcu podataka koji će vratiti jednu vrijednost. Uz Count program Access sadrži veći broj agregacijskih funkcija, kao što su:

 • Sum za zbrajanje stupca s brojevima.

 • Average za izračunavanje prosjeka u stupcu s brojevima.

 • Maximum za traženje najveće vrijednosti u polju.

 • Minimum za traženje najmanje vrijednosti u polju.

 • Standard Deviation za mjerenje širine raspršenosti vrijednosti u odnosu na prosječnu vrijednost (aritmetičku sredinu).

 • Variance za mjerenje statističke varijance svih vrijednosti u stupcu.

Access nudi dva načina za dodavanje Count i druge funkcije zbrajanja u upit. možeš:

 • Otvorite upit u prikazu podatkovne tablice i dodajte redak s ukupnim zbrojem. Redak s ukupnim zbrojem omogućuje korištenje funkcije zbrajanja u jedan ili više stupaca skupa bez promjene dizajna upita rezultata upita.

 • Stvoriti upit o ukupnim zbrojevima. Upit o ukupnim zbrojevima izračunava podzbrojeve u grupama zapisa. Primjerice, ako želite izračunati podzbroj prodaje po gradu ili kvartalu, možete koristiti upit o ukupnim zbrojevima da biste grupirali zapise po željenoj kategoriji i zbrojili vrijednosti prodaje. Nasuprot tomu, redak zbroja izračunava sveukupne zbrojeve za jedan ili više stupaca (polja) podataka.

Napomena: U odjeljcima s uputama u ovom članku naglasak je na korištenju funkcije Count, ali možete koristiti i druge agregacijske funkcije u recima zbroja i upitima. Dodatne informacije o korištenju ostalih agregacijskih funkcija potražite u odjeljku Referenca agregacijskih funkcija u nastavku članka.

Dodatne informacije o korištenja ostalih agregacijskih funkcija potražite u članku Prikaz zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici.

Koraci opisani u sljedećim odjeljcima objašnjavaju dodavanje retka zbroja i korištenje upita o ukupnim zbrojevima radi brojanja podataka. Imajte na umu da, za razliku od ostalih agregacijskih funkcija, Count funkcionira na većem broju vrsta podataka. Primjerice, funkciju Count možete pokrenuti u bilo kojoj vrsti polja, osim u onom koje sadrži složene skalarne podatke koji se ponavljaju, npr. na popisima s višestrukim vrijednostima.

Za razliku od nje, mnoge agregacijske funkcije funkcioniraju samo s podacima u poljima posebne vrste. Primjerice, funkcija Sum funkcionira samo u poljima postavljenima na vrste podataka Broj, Decimalna vrijednost i Valuta. Dodatne informacije o vrstama podataka koje svaka funkcija zahtijeva potražite u odjeljku Referenca agregacijskih funkcija u nastavku članka.

Opće informacije o vrstama podataka potražite u članku Izmjena ili zamjena vrste podataka postavljene za polje.

Vrh stranice

Brojanje podataka pomoću retka zbroja

Redak zbroja u upit možete dodati tako da otvorite upit u prikazu podatkovne tablice, dodate redak i odaberete Count ili drugu agregacijsku funkciju, npr. Sum, Minimum, Maximum ili Average. Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju kako stvoriti osnovni upit odabira i dodati redak zbroja.

Stvaranje upita odabira

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Dizajn upita.

  Dodaj aplikaciju

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite tablice koje želite uvrstiti u upit i kliknite Zatvori.

  Odabrana tablice ili tablice prikazat će se kao prozor u gornjem dijelu dizajnera upita. Slika prikazuje uobičajenu tablicu u dizajneru upita:

  Upit s tri polja u rešetki dizajna

 3. Dvokliknite polja tablice koja želite koristiti u upitu.

  Možete uključiti polja koja sadrže opisne podatke, primjerice nazive i opise, ali morate uključiti polje koje sadržava vrijednosti koje želite zbrojiti.

  Svako se polje pojavljuje u stupcu u rešetki dizajna upita.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju se u prikazu podatkovne tablice.

 5. Možete se i vratiti u prikaz dizajna pa prilagoditi upit. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite karticu dokumenta za upit pa Prikaz dizajna. Zatim možete prilagoditi upit po potrebi tako da dodate ili uklonite polja tablice. Da biste uklonili polje, odaberite stupac u rešetki dizajna i pritisnite DELETE.

 6. Upit možete i spremiti.

Dodavanje retka zbroja

 1. Otvorite upit u prikazu podatkovne tablice. Da biste to učinili za bazu podataka u obliku datoteke .accdb, desnom tipkom miša kliknite karticu dokumenta za upit, a zatim kliknite Prikaz podatkovne tablice.

  – ili –

  .Mdb datoteku oblik baze podataka stvorene pomoću starije verzije programa Access, na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite strelicu ispod stavke Prikaz , a zatim Prikaz podatkovne tablice.

  – ili –

  U navigacijskom oknu dvokliknite upit. Na taj ćete način pokrenuti upit i učitati rezultate u podatkovnu tablicu.

 2. Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Zbrojevi.

  Slika vrpce programa Access

  Ispod zadnjeg retka podataka u podatkovnoj tablici pojavit će se novi redak Ukupni zbroj.

 3. U retku Ukupni zbroj kliknite polje koje želite zbrojiti, a zatim na popisu odaberite Count.

Skrivanje retka zbroja

 • Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Zbrojevi.

Dodatne informacije o korištenja retka zbroja potražite u članku Prikaz zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici.

Vrh stranice

Brojanje podataka pomoću upita o ukupnim zbrojevima

Kada želite zbrojiti sve ili neke zapise koje vrati upit, umjesto retka zbroja možete koristiti upit o ukupnim zbrojevima. Primjerice, možete zbrojiti broj prodajnih transakcija ili broj transakcija u jednom gradu.

Ako želite koristiti vrijednost rezultata u nekom drugom dijelu baze podataka, primjerice u izvješću, obično ćete koristiti upit o ukupnim zbrojevima.

Brojanje svih zapisa u upitu

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Dizajn upita.

  Dodaj aplikaciju

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite tablicu koju želite uvrstiti u upit i kliknite Zatvori.

  Tablica će se pojaviti u prozoru u gornjem dijelu dizajnera upita.

 3. Dvokliknite polja koja želite koristiti u upitu i provjerite je li uključeno polje koje želite zbrojiti. Možete brojati polja koja sadrže većinu vrsta podataka, osim polja koja sadrže složene skalarne podatke koji se ponavljaju, primjerice popise s višestrukim vrijednostima.

 4. U grupi Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Zbrojevi.

  Redak Ukupni zbroj pojavljuje se u rešetki dizajna, a mogućnost Grupiraj po u retku za svako polje.

 5. U retku Ukupni zbroj kliknite polje koje želite zbrojiti, a zatim na nastalom popisu odaberite Count.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju se u prikazu podatkovne tablice.

 7. Ako želite, upit možete i spremiti.

Brojanje zapisa u grupi ili kategoriji

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Dizajn upita.

  Dodaj aplikaciju

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite tablice koje želite uvrstiti u upit i kliknite Zatvori.

  Tablica ili tablice pojavit će se u prozoru u gornjem dijelu dizajnera upita.

 3. Dvokliknite polje koje sadrži kategoriju podataka i polje koje sadrži vrijednosti koje želite zbrojiti. Upit ne može sadržavati druga opisna polja.

 4. U grupi Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Zbrojevi.

  Redak Ukupni zbroj pojavljuje se u rešetki dizajna, a mogućnost Grupiraj po u retku za svako polje.

 5. U retku Ukupni zbroj kliknite polje koje želite zbrojiti, a zatim na nastalom popisu odaberite Count.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju se u prikazu podatkovne tablice.

 7. Ako želite, upit možete i spremiti.

Vrh stranice

Referenca agregacijskih funkcija

U sljedećoj se tablici navode i opisuju agregacijske funkcije koje se mogu koristiti u retku zbroja i u upitima u programu Access. Imajte na umu da Access sadrži više agregacijskih funkcija za upite nego za redak zbroja. Ako radite na projektu programa Access (sučelje programa Access povezano s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server), možete koristiti i veći skup agregacijskih funkcija od onih koje nudi SQL Server. Dodatne informacije o tom skupu funkcija potražite u mrežnoj dokumentaciji Microsoft SQL Server Books Online.

Funkcija

Opis

Koristi se sa sljedećom vrstom ili vrstama podataka

Sum

Dodaje stavke u stupac. Funkcionira isključivo s numeričkim i valutnim podacima.

Broj, decimalni podaci, valuta

Average

Izračunava prosječnu vrijednost stupca. Stupac mora sadržavati numeričke ili valutne podatke ili podatke datuma/vremena. Funkcija zanemaruje vrijednosti null.

Broj, decimalni podaci, valuta, datum/vrijeme

Count

Broji stavke u stupcu.

Svi podaci osim onih koje sadrže složene skalarne podatke koji se ponavljaju, primjerice popise s višestrukim vrijednostima.

Dodatne informacije o popisima s višestrukim vrijednostima potražite u člancima Vodič kroz polja s višestrukim vrijednostima i Dodavanje ili mijenjanje stupca za pretraživanje koji omogućuje spremanje višestrukih vrijednosti.

Maximum

Vraća stavku s najvećom vrijednošću. Najveća vrijednost tekstnih podataka zadnja je abecedna vrijednost, a Access zanemaruje velika odnosno mala slova. Funkcija zanemaruje vrijednosti null.

Broj, decimalni podaci, valuta, datum/vrijeme

Minimum

Vraća stavku s najmanjom vrijednošću. Najmanja vrijednost tekstnih podataka prva je abecedna vrijednost, a Access zanemaruje velika odnosno mala slova. Funkcija zanemaruje vrijednosti null.

Broj, decimalni podaci, valuta, datum/vrijeme

Standard Deviation

Mjeri širinu raspršenosti vrijednosti u odnosu na prosječnu vrijednost (aritmetičku sredinu).

Dodatne informacije o korištenja te funkcije potražite u članku Prikaz zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici.

Broj, decimalni podaci, valuta

Variance

Mjeri statističku varijancu svih vrijednosti u stupcu. Tu funkciju možete koristiti samo s numeričkim i valutnim podacima. Ako tablica sadrži manje od dva retka, Access će vratiti vrijednost null.

Dodatne informacije o funkcijama odstupanja potražite u članku Prikaz zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici.

Broj, decimalni podaci, valuta

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×