Blokiranje i dopuštanje (postavke bezvrijedne e-pošte)

Pomoću postavki blokiranja ili dopuštanja upravljajte neželjenim porukama e-pošte tako da stvorite i održavate popise adresa e-pošte i domena koje smatrate pouzdanima i onih koje ne smatrate pouzdanima.

Ovaj se članak odnosi na Outlook Web App, aplikaciju koju koriste tvrtke ili ustanove koje upravljaju poslužiteljima za e-poštu sa sustavom Exchange Server 2013 ili 2010. Ako koristite Office 365 ili Exchange Server 2016, vaš je program za e-poštu Outlook na webu. Pomoć za Outlook na webu potražite u članku Pomoć za Outlook na webu.

Upravljanje bezvrijednom e-poštom

 1. Pri vrhu zaslona odaberite Postavke Slika izgleda popisa postupaka > Pošta.

 2. U odjeljku Mogućnosti odaberite Blokiraj ili dopusti.

 3. Odaberite postavke da biste upravljali adresama e-pošte i domenama kao što je opisano u sljedećoj tablici.

  Postavke

  Opis

  Ne premještaj e-poštu u mapu Bezvrijedna e-pošta

  Ovu mogućnost odaberite ako želite isključiti filtriranje bezvrijedne e-pošte. Ako je odaberete, nećete moći koristiti nijednu drugu mogućnost na toj stranici.

  Upozorenje: Ako odaberete tu mogućnost, pošta koju Exchange Online Protection prepozna kao neželjenu isporučit će se u vašu ulaznu poštu ako je radnja za neželjenu poštu koju je postavio administrator premještanje tih poruka u mapu Bezvrijedna e-pošta.

  Automatski filtriraj bezvrijednu e-poštu

  Ovu mogućnost odaberite ako želite koristiti filtriranje bezvrijedne e-pošte. Taj je filtar dodatak filtru bezvrijedne e-pošte koji je postavio vaš administrator.

  Sigurni pošiljatelji i primatelji

  Sigurni su pošiljatelji i primatelji domene i osobe čiju poštu ne želite preusmjeravati u mapu Bezvrijedna e-pošta. Pouzdane pošiljatelje i primatelje koje ne želite blokirati dodajte na ovaj popis. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Sigurni pošiljatelji i primatelji.

  Poruke e-pošte mojih kontakata smatraj pouzdanima

  Ako odaberete ovaj okvir, e-pošta s bilo koje adrese iz mape kontakata smatrat će se pouzdanom. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Sigurni pošiljatelji i primatelji.

  Blokirani pošiljatelji

  Blokirani su pošiljatelji domene i osobe čije poruke e-pošte ne želite primati. Poruke koje se primaju s bilo koje adrese e-pošte ili domene koje se nalaze na vašem popisu blokiranih kontakata izravno se šalju u mapu bezvrijedne e-pošte. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Blokirani pošiljatelji.

  Nemoj e-poštu smatrati pouzdanom osim ako je ne šalje netko s popisa Sigurni pošiljatelji i primatelji ili netko od lokalnih pošiljatelja

  Uz popise Sigurni pošiljatelji i primatelji i Blokirani pošiljatelji tu postavku možete koristiti da biste svu e-poštu smatrali bezvrijednom osim ako je ne šalje osoba s popisa Sigurni pošiljatelji i primatelji. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Blokirani pošiljatelji.

Sigurni pošiljatelji i primatelji

Sigurni su pošiljatelji domene i osobe čije poruke e-pošte uvijek želite primati. Sigurni su primatelji oni primatelji čiju poštu ne želite blokirati, a obično su to grupe čiji ste član. Poruke koje se šalju s bilo koje adrese e-pošte ili domene koja se nalazi na vašem popisu sigurnih pošiljatelja i primatelja nikada se ne šalju u mapu Bezvrijedna e-pošta.

VAŽNO: Poslužitelj koji hostira vaš poštanski sandučić možda ima postavke filtriranja bezvrijedne e-pošte koje blokiraju poruke prije nego što dođu do vašeg poštanskog sandučića.

 1. Prijavite se u Outlook Web App. Pomoć potražite u članku Prvi koraci s web-aplikacijom Outlook Web App.

 2. Pri vrhu stranice odaberite Postavke Postavke: ažuriranje profila, instalacija softvera i povezivanje s oblakom > Pošta.

 3. U odjeljku Mogućnosti odaberite Blokiraj ili dopusti.

 4. Da biste na popis Sigurni pošiljatelji i primatelji dodali stavku, adresu e-pošte ili domenu koje želite označiti sigurnima unesite u tekstni okvir Ovdje upišite pošiljatelja ili domenu, a zatim pritisnite Enter ili odaberite ikonu Dodaj sa znakom plus Gumb Stvori novu mapu pokraj tekstnog okvira.

  • Da biste, primjerice, kao sigurnu označili svu e-poštu s adresa koje završavaju s contoso.com, u tekstni okvir unesite contoso.com.

  • Da biste kao sigurnu označili određenu osobu, unesite cijelu njezinu adresu e-pošte. Da biste, primjerice, kao sigurne označili sve poruke s adrese edikolar@contoso.com, u tekstni okvir unesite edikolar@contoso.com.

 5. (Neobavezno) Potvrdite okvir Poruke e-pošte mojih kontakata smatraj pouzdanima da biste poruke e-pošte s bilo koje adrese u mapi s kontaktima smatrali pouzdanima.

 6. Odaberite Spremi da biste spremili promjene.

 1. Da biste uklonili stavku s popisa Sigurni pošiljatelji i primatelji, odaberite stavku i odaberite Ukloni.

 2. Odaberite Spremi da biste spremili promjene.

 1. Da biste promijenili stavku s popisa Sigurni pošiljatelji i primatelji, odaberite stavku i odaberite Uređivanje uređivanje .

 2. Unesite željene promjene pa odaberite Spremi da biste ih spremili.

Blokirani pošiljatelji

Blokirani su pošiljatelji domene i osobe čije poruke e-pošte ne želite primati. Poruke koje se primaju s bilo koje adrese e-pošte ili domene koje se nalaze na vašem popisu blokiranih kontakata izravno se šalju u mapu bezvrijedne e-pošte.

 1. Prijavite se u Outlook Web App. Pomoć potražite u članku Prvi koraci s web-aplikacijom Outlook Web App.

 2. Pri vrhu stranice odaberite Postavke Postavke: ažuriranje profila, instalacija softvera i povezivanje s oblakom > Pošta.

 3. U odjeljku Računi odaberite Blokiraj ili dopusti.

 4. Da biste dodali stavku na popis Blokirani pošiljatelji, u tekstni okvir Ovdje unesite pošiljatelja ili domenu unesite adresu e-pošte ili domenu koje želite blokirati, a zatim pritisnite Enter ili odaberite ikonu Dodaj sa znakom plus Gumb Stvori novu mapu pokraj tekstnog okvira.

  • Na primjer, da biste blokirali svu e-poštu poslanu s adresa koje završavaju nastavkom contoso.com, u tekstni okvir unesite contoso.com.

  • Da biste blokirali određenu osobu, unesite potpunu adresu e-pošte te osobe. Na primjer, da biste blokirali sve poruke poslane s adrese KatieJ@contoso.com, u tekstni okvir unesite adresu KatieJ@contoso.com.

 5. (Neobavezno) Potvrdite okvir Nemoj e-poštu smatrati pouzdanom osim ako je ne šalje netko s popisa Sigurni pošiljatelji i primatelji ili netko od lokalnih pošiljatelja da biste sve poruke e-pošte smatrali bezvrijednima, osim ako ih ne šalje osoba koja se nalazi na popisu Sigurni pošiljatelji i primatelji ili lokalni pošiljatelji.

 6. Odaberite Spremi da biste spremili promjene.

 1. Da biste uklonili stavku s popisa Blokirani pošiljatelji, odaberite stavku i odaberite Ukloni.

 2. Odaberite Spremi da biste spremili promjene.

 1. Da biste promijenili stavku s popisa Blokirani pošiljatelji, odaberite stavku i odaberite Uređivanje uređivanje .

 2. Unesite željene promjene pa odaberite Spremi da biste ih spremili.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×