Početak rada

Automatsko ispunjavanje ćelija radnog lista podacima

Automatsko ispunjavanje ćelija radnog lista podacima

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Da ne biste morali ručno unositi podatke na radni list, ćelije možete pomoću značajke automatske ispune popuniti podacima koji slijede određeni obrazac ili se temelje na podacima u drugim ćelijama.

U članku se ne opisuje ručni unos podataka ni istodobni unos podataka na više radnih listova. Informacije o ručnom unosu podataka potražite u članku Ručni unos podataka u ćelije radnog lista.

Automatsko ponavljanje vrijednosti koje već postoje u stupcu

Ako prvih nekoliko znakova koje unesete u ćeliju odgovaraju unosu koji već postoji u tom stupcu, Excel će automatski unijeti ostale znakove. Excel automatski dovršava samo one unose koji sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Unosi koji sadrže samo brojeve, datume ili vrijeme ne dovršavaju se automatski.

Kad Excel dovrši unos koji ste počeli upisivati, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prihvatili predloženi unos, pritisnite Enter.

  Raspored velikih i malih slova u dovršenom unosu potpuno je podudaran onome u postojećem unosu.

 • Da biste zamijenili automatski unesene znakove, nastavite pisati.

 • Da biste izbrisali automatski unesene znakove, pritisnite Backspace.

Napomena: 

 • Excel unos dovršava samo kad je kursor na kraju sadržaja trenutne ćelije.

 • Excel popis potencijalnih unosa za samodovršetak temelji na stupcu koji sadrži aktivna ćelija. Unosi koji se ponavljaju u retku ne dovršavaju se automatski.

Uključivanje i isključivanje automatskog dovršetka vrijednosti ćelija

Ako ne želite da Excel automatski dovršava vrijednosti ćelija, značajku možete isključiti.

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnost uređivanja potvrdite ili poništite potvrdni okvir Omogući automatsko dovršavanje za vrijednosti ćelija da biste uključili odnosno isključili automatsko dovršavanje vrijednosti ćelija.

Ispunjavanje susjednih ćelija podacima pomoću ručice za ispunu

Da biste brzo unijeli nekoliko vrsta nizova podataka, odaberite ćelije te povucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci . Da biste koristili ručicu za ispunu, odaberite ćelije na temelju kojih želite ispuniti druge ćelije, a zatim povucite ručicu za ispunu dijagonalno ili dolje preko ćelija koje želite ispuniti.

Ručica za ispunu po zadanom se prikazuje, no možete je sakriti ili pak prikazati ako je skrivena.

Kada povučete ručicu za ispunu, prikazuje se gumb Mogućnosti automatske ispune. Ako ne želite da se prilikom svakog povlačenja ručice za ispunu prikazuje gumb Mogućnosti automatske ispune, možete ga isključili. Isto tako, ako se gumb Mogućnosti automatske ispune ne pojavljuje kada povučete ručicu za ispunu, možete ga uključiti.

Prikaz i skrivanje ručice za ispunu

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite ili poništite potvrdni okvir Omogući ručicu za ispunu te povlačenje i ispuštanje ćelija da biste prikazali odnosno sakrili ručicu za ispunu.

 3. Da se prilikom povlačenja ručice za ispunu ne bi zamijenili postojeći podaci, provjerite je li potvrđen okvir Upozori prije pisanja preko ćelija. Ako ne želite da se pojavljuje poruka o pisanju preko ispunjenih ćelija, potvrdni okvir možete poništiti.

Povlačenje ručice za ispunu radi ispunjavanja susjednih ćelija podacima

 1. Odaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite ispuniti susjedne ćelije.

 2. Povucite ručicu za ispunu preko ćelija koje želite ispuniti.

 3. Da biste promijenili način ispunjavanja odabira, kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim željenu mogućnost.

  Možete, primjerice, kliknuti Samo oblikovanje ispune da bi se na ćelije primijenilo samo oblikovanje, a možete odabrati i ispunjavanje samo sadržajem tako da kliknete Ispuna bez oblikovanja.

Napomena: Ako ručicu za ispunu povlačite prema gore ili lijevo od odabira te se zaustavite u odabranim ćelijama, a da pritom ne prijeđete prvi stupac ni najviši redak odabira, Excel će izbrisati podatke iz odabira. Ručicu za ispunu morate povući izvan odabranog područja prije no što pustite tipku miša.

Uključivanje i isključivanje mogućnosti automatske ispune

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje potvrdite ili poništite potvrdni okvir Pokaži gumb Mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja da biste uključili odnosno isključili tu mogućnost.

Ispunjavanje susjednih ćelija podacima pomoću naredbe "Ispuni"

Aktivnu ćeliju ili odabrani raspon možete ispuniti sadržajem susjedne ćelije ili raspona pomoću naredbe Ispuni.

 1. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste aktivnu ćeliju ispunili sadržajem susjedne ćelije, odaberite praznu ćeliju koja se nalazi ispod, desno, iznad ili lijevo od ćelije koja sadrži podatke kojima želite ispuniti praznu ćeliju.

  • Da biste ispunili više susjednih ćelija, odaberite ćeliju čijim sadržajem želite ispuniti ćelije te susjedne ćelije koje želite tim sadržajem ispuniti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Dolje, Desno, Gore ili Lijevo.

Grupa Ćelije na kartici Polazno

Tipkovni prečac    Možete i pritisnuti Ctrl+D da biste ćeliju brzo ispunili sadržajem ćelije iznad nje ili pak Ctrl+R da biste je ispunili sadržajem ćelije slijeva.

Ispunjavanje susjednih ćelija formulama

 1. Odaberite ćeliju koja sadrži formulu kojom želite ispuniti susjedne ćelije.

 2. Povucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

 3. Da biste odabrali način ispunjavanja odabira, kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim željenu mogućnost.

  Napomena: Ako u radnoj knjizi nije omogućen automatski izračun, formule se neće ponovno izračunavati kad ispunite ćelije. Da biste provjerili mogućnosti izračuna radne knjige, učinite sljedeće:

 4. Kliknite karticu Datoteka.

 5. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti, a zatim kategoriju Formule.

 6. U odjeljku Mogućnosti izračuna pogledajte dio Izračun u radnoj knjizi.

  • Automatski    Formule se automatski ponovno izračunavaju.

  • Automatski, osim za tablice s podacima    Formule se ponovno izračunavaju ako se ne nalaze u podatkovna tablica.

  • Ručno    Formule se nikad ne izračunavaju automatski.

  • Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja    Ta mogućnost dostupna je samo ako je mogućnost Izračun u radnoj knjizi postavljen na Ručno. Ako je taj okvir potvrđen, formule se ne izračunavaju ponovno automatski dok ne spremite radnu knjigu. Imajte na umu da spremanje radne knjige može uzrokovati i nekoliko drugih akcija, npr. korištenje naredbe Pošalji.

   Napomene: 

   • Aktivnu ćeliju možete ispuniti formulom iz susjedne ćelije i pomoću naredbe Ispuni (na kartici Polazno u grupi Uređivanje) ili pak pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+D da biste ispunili ćeliju ispod ili Ctrl+R da biste ispunili ćeliju desno od one koja sadrži formulu.

   • Formulom možete automatski ispuniti sve susjedne ćelije prema dolje na koje se formula odnosi tako da dvokliknete ručicu za ispunu u prvoj ćeliji koja sadrži formulu. Pretpostavimo da rasponi ćelija A1:A15 i B1:B15 sadrže brojeve te u ćeliju C1 upišete formulu =A1+B1. Da biste tu formulu kopirali u ćelije C2:C15, odaberite C1 te dvokliknite ručicu za ispunu.

Unos niza brojeva, datuma ili drugih ugrađenih serijskih stavki

Pomoću ručice za ispunu ili naredbe Ispuni ćelije u rasponu možete brzo ispuniti nizom brojeva ili datuma ili pak ugrađenim nizom dana, dana u tjednu, mjeseci ili godina.

Ispunjavanje ćelija nizom pomoću ručice za ispunu

 1. Odaberite prvu ćeliju raspona koji želite ispuniti.

 2. Upišite početnu vrijednost niza.

 3. Upišite vrijednost u sljedeću ćeliju da bi se mogao utvrditi uzorak ponavljanja.

  Ako, primjerice, želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., u prve dvije ćelije upišite 1 i 2. Ako želite niz 2, 4, 6, 8..., upišite 2 i 4. Ako pak želite unijeti niz 2, 2, 2, 2..., drugu ćeliju možete ostaviti praznu.

 4. Odaberite ćelije koje sadrže početne vrijednosti.

 5. Povucite ručicu za ispunu Odabir grafikona na vrpci preko raspona koji želite ispuniti.

  Da biste ćelije u rasponu ispunili uzlaznim redoslijedom, vucite prema dolje ili desno. Da biste ih ispunili silaznim redoslijedom, vucite prema gore ili lijevo.

  Napomena: 

 6. Možete i odrediti vrstu niza tako da ručicu za ispunu povučete preko raspona pomoću desne tipke miša, a zatim kliknete odgovarajuću naredbu na izbornik prečac. Ako je početna vrijednost, primjerice datum Sij. 2007, kliknite Ispuni mjesece da bi se ćelije ispunile nizom vlj. 2007, ožu. 2007 itd. Možete kliknuti i Ispuni godine da bi niz bio sij. 2007, sij. 2008 itd.

 7. Ako odabir sadrži brojeve, možete kontrolirati vrstu niza koji želite stvoriti.

 8. Značajku Samoispuna za niz možete privremeno isključiti tako da tijekom povlačenja ručice za ispunu odabira dviju ili više ćelija držite pritisnutu tipku Ctrl. Odabrane vrijednosti u tom se slučaju kopiraju u susjedne ćelije, a Excel ne proširuje niz.

Ispunjavanje ćelija nizom pomoću naredbe "Ispuni"

 1. Odaberite prvu ćeliju raspona koji želite ispuniti.

 2. Upišite početnu vrijednost niza.

 3. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Niz.

  Grupa Ćelije na kartici Polazno

 4. U odjeljku Vrsta kliknite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Linearni    Stvara niz koji se izračunava dodavanjem vrijednosti u okviru Vrijednost koraka na svaku vrijednost ćelije u nizu.

  • Rast    Stvara niz koji se izračunava množenjem vrijednosti u okviru Vrijednost koraka sa svakom vrijednosti ćelije u nizu.

  • Datum    Stvara niz koji ispunjava ćelije slijedom datumskih vrijednosti prema vrijednosti u okviru Vrijednost koraka te ovisi o jedinici navedenoj u odjeljku Jedinica datuma.

  • Samoispuna    Stvara niz koji daje jednake rezultate kao i povlačenje ručice za ispunu.

 5. Da biste odredili uzorak niza, u okvire Vrijednost koraka i Završna vrijednost upišite željene vrijednosti.

Primjeri nizova kojima je moguće ispuniti ćelije

Kad ispunjavate ćelije nizom, odabiri se proširuju prema podacima prikazanima u tablici u nastavku. Stavke koje su u tablici razdvojene zarezom nalaze se u pojedinačnim susjednim ćelijama na radnom listu.

Početni odabir

Prošireni niz

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9.00

10.00, 11.00, 12.00,...

Pon

Uto, Sri, Čet,...

Ponedjeljak

Utorak, Srijeda, Četvrtak,...

Sij

Vlj, Ožu, Tra,...

Sij, Tra

Srp, Ruj, Sij,...

7.sij, 7.tra

7.srp, 7.lis, 8.sij,...

15.sij, 15.tra

15.srp, 15.lis,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1.sij, 1.ožu

1.svi, 1.srp, 1.ruj,...

Kv3 (ili K3 ili Kvartal3)

Kv4, Kv1, Kv2,...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...

1. razdoblje

2. razdoblje, 3. razdoblje,...

Proizvod 1

Proizvod 2, Proizvod 3,...

Unos podataka pomoću prilagođenog niza ispune

Da biste pojednostavnili unos određenog slijeda podataka (npr. popisa imena ili prodajnih regija), možete stvoriti prilagođeni niz ispune. Prilagođeni niz ispune možete se temeljiti na popisu postojećih stavki na radnom listu, a možete i unijeti potpuno novi list. Ugrađeni niz ispune (npr. niz ispune mjeseci ili dana) ne možete uređivati ni izbrisati, ali prilagođeni niz ispune možete.

Napomena: Prilagođeni popis može sadržavati samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva.

Korištenje prilagođenog niza ispune utemeljenog na postojećem popisu stavki

 1. Na radnom listu odaberite popis stavki koje želite koristiti u nizu ispune.

 2. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 3. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Općenito gumb Uredi prilagođene popise.

 4. Provjerite prikazuje li se u okviru Uvezi popis iz ćelija referenca na ćelije s odabranim popisom stavki, a zatim kliknite Uvezi.

  Stavke na odabranom popisu dodat će se u okvir Prilagođeni popisi.

 5. Dvaput kliknite U redu.

 6. Na radnom listu kliknite neku ćeliju, a zatim unesite stavku iz prilagođenog niza ispune koju želite koristiti za početak popisa.

 7. Povucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

Korištenje prilagođenog niza ispune utemeljenog na novom popisu stavki

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Općenito kliknite Uredi prilagođene popise.

 3. U okviru Prilagođeni popisi kliknite NOVI POPIS pa u okvir Stavke popisa unesite stavke počevši od prvog unosa.

 4. Nakon svakog unosa pritisnite Enter.

 5. Kad dovršite popis, kliknite Dodaj, a zatim dvaput U redu.

 6. Na radnom listu kliknite neku ćeliju, a zatim unesite stavku iz prilagođenog niza ispune koju želite koristiti za početak popisa.

 7. Povucite ručicu za ispunu Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

Uređivanje i brisanje prilagođenog niza ispune

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite kategoriju Napredno, a zatim u odjeljku Općenito kliknite Uredi prilagođene popise.

 3. U okviru Prilagođeni popisi odaberite popis koji želite urediti ili izbrisati, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uredili niz ispune, u okvir Stavke popisa unesite željene promjene pa kliknite Dodaj.

  • Da biste izbrisali niz ispune, kliknite Izbriši.

U članku se ne opisuje ručni unos podataka ni istodobni unos podataka na više radnih listova. Informacije o ručnom unosu podataka potražite u članku Ručni unos podataka u ćelije radnog lista.

Automatsko ponavljanje vrijednosti koje već postoje u stupcu

Ako prvih nekoliko znakova koje unesete u ćeliju odgovaraju unosu koji već postoji u tom stupcu, Excel će automatski unijeti ostale znakove. Excel automatski dovršava samo one unose koji sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Unosi koji sadrže samo brojeve, datume ili vrijeme ne dovršavaju se automatski.

Kad Excel dovrši unos koji ste počeli upisivati, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prihvatili predloženi unos, pritisnite ENTER.

  Raspored velikih i malih slova u dovršenom unosu potpuno je podudaran onome u postojećem unosu.

 • Da biste zamijenili automatski unesene znakove, nastavite pisati.

 • Da biste izbrisali automatski unesene znakove, pritisnite BACKSPACE.

Napomene: 

 • Excel unos dovršava samo kad je kursor na kraju sadržaja trenutne ćelije.

 • Excel popis potencijalnih unosa za samodovršetak temelji na stupcu koji sadrži aktivna ćelija. Unosi koji se ponavljaju u retku ne dovršavaju se automatski.

Isključivanje automatsko dovršavanje vrijednosti ćelija

Ako ne želite da Excel automatski dovršava vrijednosti ćelija, značajku možete isključiti.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnost uređivanja potvrdite ili poništite potvrdni okvir Omogući automatsko dovršavanje za vrijednosti ćelija da biste uključili odnosno isključili automatsko dovršavanje vrijednosti ćelija.

Korištenje hvatišta ispune za popunjavanje podataka

Da biste brzo unijeli nekoliko vrsta nizova podataka, odaberite ćelije te povucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci . Da biste koristili ručicu za ispunu, odaberite ćelije na temelju kojih želite ispuniti druge ćelije, a zatim povucite ručicu za ispunu dijagonalno ili dolje preko ćelija koje želite ispuniti.

Prikaz ili skrivanje hvatišta ispune

Ručica za ispunu po zadanom se prikazuje, no možete je sakriti ili pak prikazati ako je skrivena.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite ili poništite potvrdni okvir Omogući ručicu za ispunu te povlačenje i ispuštanje ćelija da biste prikazali odnosno sakrili ručicu za ispunu.

 4. Da se prilikom povlačenja ručice za ispunu ne bi zamijenili postojeći podaci, provjerite je li potvrđen okvir Upozori prije pisanja preko ćelija. Ako ne želite da se pojavljuje poruka o pisanju preko ispunjenih ćelija, potvrdni okvir možete poništiti.

Korištenje mogućnosti automatske ispune za promjenu načina ispune odabira

Kada povučete hvatište ispune, prikazat će se gumb Mogućnosti automatske ispune Slika gumba pa možete promijeniti način ispune odabira. Možete, primjerice, kliknuti Samo oblikovanje ispune da bi se na ćelije primijenilo samo oblikovanje, a možete odabrati i ispunjavanje samo sadržajem tako da kliknete Ispuna bez oblikovanja.

Uključivanje i isključivanje mogućnosti automatske ispune

Ako ne želite da se prilikom svakog povlačenja ručice za ispunu prikazuje gumb Mogućnosti automatske ispune, možete ga isključili. Isto tako, ako se gumb Mogućnosti automatske ispune ne pojavljuje kada povučete ručicu za ispunu, možete ga uključiti.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje poništite potvrdni okvir Pokaži gumb Mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja.

Ispunjavanje susjednih ćelija podacima pomoću naredbe "Ispuni"

Aktivnu ćeliju ili odabrani raspon možete ispuniti sadržajem susjedne ćelije ili raspona pomoću naredbe Ispuni, a susjedne ćelije možete brzo ispuniti povlačenjem držač ispune Odabir grafikona na vrpci .

Ispunjavanje aktivne ćelije sadržajem susjedne ćelije

 1. Odaberite praznu ćeliju koja se nalazi ispod, desno, iznad ili lijevo od ćelije koja sadrži podatke kojima želite ispuniti praznu ćeliju.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Dolje, Desno, Gore ili Lijevo.

Grupa Ćelije na kartici Polazno

Savjet: Možete i pritisnuti Ctrl+D da biste ćeliju brzo ispunili sadržajem ćelije iznad nje ili pak Ctrl+R da biste je ispunili sadržajem ćelije slijeva. Da biste ćeliju ispuniti sadržajem ćelije koja se nalazi ispod nje, na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuna pa kliknite Gore. Da biste ćeliju ispunili sadržajem ćelije koja se nalazi desno od nje (ispuna ulijevo), na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuna pa zatim Lijevo.

Povlačenje ručice za ispunu radi ispunjavanja susjednih ćelija podacima

 1. Odaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite ispuniti susjedne ćelije.

 2. Povucite ručicu za ispunu preko ćelija koje želite ispuniti.

 3. Da biste promijenili način ispunjavanja odabira, kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim željenu mogućnost.

Napomena: Ako ručicu za ispunu povlačite prema gore ili lijevo od odabira te se zaustavite u odabranim ćelijama, a da pritom ne prijeđete prvi stupac ni najviši redak odabira, Excel će izbrisati podatke iz odabira. Ručicu za ispunu morate povući izvan odabranog područja prije no što pustite tipku miša.

Ispunjavanje susjednih ćelija formulama

 1. Odaberite ćeliju koja sadrži formulu kojom želite ispuniti susjedne ćelije.

 2. Vucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

 3. Da biste odabrali način ispunjavanja odabira, kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim željenu mogućnost.

  Napomena: Ako u radnoj knjizi nije omogućen automatski izračun, formule se neće ponovno izračunavati kad ispunite ćelije. Da biste provjerili mogućnosti izračuna radne knjige, učinite sljedeće:

 4. Kliknite karticu Datoteka.

 5. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti, a zatim kategoriju Formule.

 6. U odjeljku Mogućnosti izračuna pogledajte dio Izračun u radnoj knjizi.

  • Automatski    Formule se automatski ponovno izračunavaju.

  • Automatski, osim za tablice s podacima    Formule se ponovno izračunavaju ako se ne nalaze u podatkovna tablica.

  • Ručno    Formule se nikad ne izračunavaju automatski.

  • Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja    Ta mogućnost dostupna je samo ako je mogućnost Izračun u radnoj knjizi postavljen na Ručno. Ako je taj okvir potvrđen, formule se ne izračunavaju ponovno automatski dok ne spremite radnu knjigu. Imajte na umu da spremanje radne knjige može uzrokovati i nekoliko drugih akcija, npr. korištenje naredbe Pošalji.

Savjeti

 • Aktivnu ćeliju možete ispuniti formulom iz susjedne ćelije i pomoću naredbe Ispuni (na kartici Polazno u grupi Uređivanje) ili pak pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+D da biste ispunili ćeliju ispod ili Ctrl+R da biste ispunili ćeliju desno od one koja sadrži formulu.

 • Formulom možete automatski ispuniti sve susjedne ćelije prema dolje na koje se formula odnosi tako da dvokliknete ručicu za ispunu u prvoj ćeliji koja sadrži formulu. Pretpostavimo da rasponi ćelija A1:A15 i B1:B15 sadrže brojeve te u ćeliju C1 upišete formulu =A1+B1. Da biste tu formulu kopirali u ćelije C2:C15, odaberite C1 te dvokliknite ručicu za ispunu.

Unos niza brojeva, datuma ili drugih ugrađenih serijskih stavki

Pomoću naredbe držač ispune ćelije u rasponu možete brzo ispuniti nizom brojeva ili datuma ili pak ugrađenim nizom dana, dana u tjednu, mjeseci ili godina.

 1. Odaberite prvu ćeliju raspona koji želite ispuniti.

 2. Upišite početnu vrijednost niza.

 3. Upišite vrijednost u sljedeću ćeliju da bi se mogao utvrditi uzorak ponavljanja.

  Ako, primjerice, želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., u prve dvije ćelije upišite 1 i 2. Ako želite niz 2, 4, 6, 8..., upišite 2 i 4. Ako pak želite unijeti niz 2, 2, 2, 2..., drugu ćeliju možete ostaviti praznu.

Dodatni primjeri nizova za popunjavanje

Kad ispunjavate ćelije nizom, odabiri se proširuju prema podacima prikazanima u tablici u nastavku. Stavke koje su u tablici razdvojene zarezom nalaze se u pojedinačnim susjednim ćelijama na radnom listu.

Početni odabir

Prošireni niz

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9.00

10.00, 11.00, 12.00,...

Pon

Uto, Sri, Čet,...

Ponedjeljak

Utorak, Srijeda, Četvrtak,...

Sij

Vlj, Ožu, Tra,...

Sij, Tra

Srp, Ruj, Sij,...

7.sij, 7.tra

7.srp, 7.lis, 8.sij,...

15.sij, 15.tra

15.srp, 15.lis,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1.sij, 1.ožu

1.svi, 1.srp, 1.ruj,...

Kv3 (ili K3 ili Kvartal3)

Kv4, Kv1, Kv2,...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...

1. razdoblje

2. razdoblje, 3. razdoblje,...

Proizvod 1

Proizvod 2, Proizvod 3,...

 1. Odaberite ćelije koje sadrže početne vrijednosti.

 2. Povucite ručicu za ispunu Odabir grafikona na vrpci preko raspona koji želite ispuniti.

  Da biste ćelije u rasponu ispunili uzlaznim redoslijedom, vucite prema dolje ili desno. Da biste ih ispunili silaznim redoslijedom, vucite prema gore ili lijevo.

Savjeti

 • Možete i odrediti vrstu niza tako da ručicu za ispunu povučete preko raspona pomoću desne tipke miša, a zatim kliknete odgovarajuću naredbu na izbornik prečac. Ako je početna vrijednost, primjerice datum Sij. 2007, kliknite Ispuni mjesece da bi se ćelije ispunile nizom vlj. 2007, ožu. 2007 itd. Možete kliknuti i Ispuni godine da bi niz bio sij. 2007, sij. 2008 itd.

 • Ako odabir sadrži brojeve, možete kontrolirati vrstu niza koji želite stvoriti.

Ispunjavanje ćelija brojčanim nizom

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Niz.

  Grupa Ćelije na kartici Polazno

 2. U odjeljku Vrsta kliknite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Linearni    Stvara niz koji se izračunava dodavanjem vrijednosti u okviru Vrijednost koraka na svaku vrijednost ćelije u nizu.

  • Rast    Stvara niz koji se izračunava množenjem vrijednosti u okviru Vrijednost koraka sa svakom vrijednosti ćelije u nizu.

  • Datum    Stvara niz koji ispunjava ćelije slijedom datumskih vrijednosti prema vrijednosti u okviru Vrijednost koraka te ovisi o jedinici navedenoj u odjeljku Jedinica datuma.

  • Samoispuna    Stvara niz koji daje jednake rezultate kao i povlačenje ručice za ispunu.

 3. Značajku Samoispuna za niz možete privremeno isključiti tako da tijekom povlačenja ručice za ispunu odabira dviju ili više ćelija držite pritisnutu tipku Ctrl. Odabrane vrijednosti u tom se slučaju kopiraju u susjedne ćelije, a Excel ne proširuje niz.

Unos podataka pomoću prilagođenog niza ispune

Da biste pojednostavnili unos određenog slijeda podataka (npr. popisa imena ili prodajnih regija), možete stvoriti prilagođeni niz ispune. Prilagođeni niz ispune možete se temeljiti na popisu postojećih stavki na radnom listu, a možete i unijeti potpuno novi list. Ugrađeni niz ispune (npr. niz ispune mjeseci ili dana) ne možete uređivati ni izbrisati, ali prilagođeni niz ispune možete.

Napomena: prilagođeni popis može sadržavati samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Ako odaberete prilagođeni popis koji sadrži samo brojeve, kao što su brojevi od 0 do 100, najprije morate stvoriti popis koji je oblikovan kao tekst.

Oblikovanje brojeva kao teksta

 1. Odaberite dovoljno ćelija za popis brojeva koje želite oblikovati kao tekst.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite strelicu na okviru Oblik broja, a zatim kliknite Tekst.

Slika vrpce u programu Excel

Savjet: Možda ćete morati kliknuti mogućnost Dodatni oblici brojeva da bi vam se na popisu prikazala mogućnost Tekst.

 1. U oblikovanu ćeliju upišite popis brojeva.

Korištenje prilagođenog niza ispune utemeljenog na postojećem popisu stavki

 1. Na radnom listu odaberite popis stavki koje želite koristiti u nizu ispune.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Općenito kliknite Uredi prilagođene popise.

 5. Provjerite prikazuje li se u okviru Uvezi popis iz ćelija referenca na ćelije s odabranim popisom stavki, a zatim kliknite Uvezi.

  Stavke na odabranom popisu dodat će se u okvir Prilagođeni popisi.

 6. Dvaput kliknite U redu.

 7. Na radnom listu kliknite neku ćeliju, a zatim unesite stavku iz prilagođenog niza ispune koju želite koristiti za početak popisa.

 8. Vucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

Korištenje prilagođenog niza ispune utemeljenog na novom popisu stavki

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Općenito kliknite Uredi prilagođene popise.

 4. U okviru Prilagođeni popisi kliknite NOVI POPIS pa u okvir Stavke popisa unesite stavke počevši od prvog unosa.

 5. Nakon svake stavke pritisnite ENTER.

 6. Kad dovršite popis, kliknite Dodaj, a zatim dvaput U redu.

 7. Na radnom listu kliknite neku ćeliju, a zatim unesite stavku iz prilagođenog niza ispune koju želite koristiti za početak popisa.

 8. Povucite ručicu za ispunu Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

Uređivanje i brisanje prilagođenog niza ispune

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite kategoriju Napredno, a zatim u odjeljku Općenito kliknite Uredi prilagođene popise.

 4. U okviru Prilagođeni popisi odaberite popis koji želite urediti ili izbrisati, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uredili niz ispune, u okvir Stavke popisa unesite željene promjene pa kliknite Dodaj.

  • Da biste izbrisali niz ispune, kliknite Izbriši.

Vrh stranice

Da ne biste morali ručno unositi podatke na radni list, ćelije možete pomoću značajke automatske ispune popuniti podacima koji slijede određeni obrazac ili se temelje na podacima u drugim ćelijama. U ovom se članku ne objašnjava kako ručno unijeti podatke niti kako istodobno unositi podatke na više radnih listova. Informacije o ručnom unošenju podataka potražite u članku Ručni unos podataka.

Automatsko ponavljanje vrijednosti koje već postoje u stupcu

Ako prvih nekoliko znakova koje unesete u ćeliju odgovaraju unosu koji već postoji u tom stupcu, Excel će automatski unijeti ostale znakove. Excel automatski dovršava samo one unose koji sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Unosi koji sadrže samo brojeve, datume ili vrijeme ne dovršavaju se automatski.

Kad Excel dovrši unos koji ste počeli upisivati, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prihvatili predloženi unos, pritisnite ENTER.

  Raspored velikih i malih slova u dovršenom unosu potpuno je podudaran onome u postojećem unosu.

 • Da biste zamijenili automatski unesene znakove, nastavite pisati.

 • Da biste izbrisali automatski unesene znakove, pritisnite BACKSPACE.

Napomene: 

 • Excel unos dovršava samo kad je kursor na kraju sadržaja trenutne ćelije.

 • Excel popis potencijalnih unosa za samodovršetak temelji na stupcu koji sadrži aktivna ćelija. Unosi koji se ponavljaju u retku ne dovršavaju se automatski.

Isključivanje automatsko dovršavanje vrijednosti ćelija

Ako ne želite da Excel automatski dovršava vrijednosti ćelija, značajku možete isključiti.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnost uređivanja potvrdite ili poništite potvrdni okvir Omogući automatsko dovršavanje za vrijednosti ćelija da biste uključili odnosno isključili automatsko dovršavanje vrijednosti ćelija.

Korištenje hvatišta ispune za popunjavanje podataka

Da biste brzo unijeli nekoliko vrsta nizova podataka, odaberite ćelije te povucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci . Da biste koristili ručicu za ispunu, odaberite ćelije na temelju kojih želite ispuniti druge ćelije, a zatim povucite ručicu za ispunu dijagonalno ili dolje preko ćelija koje želite ispuniti.

Prikaz ili skrivanje hvatišta ispune

Ručica za ispunu po zadanom se prikazuje, no možete je sakriti ili pak prikazati ako je skrivena.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Mogućnosti uređivanja potvrdite ili poništite potvrdni okvir Omogući ručicu za ispunu te povlačenje i ispuštanje ćelija da biste prikazali odnosno sakrili ručicu za ispunu.

 3. Da se prilikom povlačenja ručice za ispunu ne bi zamijenili postojeći podaci, provjerite je li potvrđen okvir Upozori prije pisanja preko ćelija. Ako ne želite da se pojavljuje poruka o pisanju preko ispunjenih ćelija, potvrdni okvir možete poništiti.

Korištenje mogućnosti automatske ispune za promjenu načina ispune odabira

Kada povučete hvatište ispune, prikazat će se gumb Mogućnosti automatske ispune Slika gumba pa možete promijeniti način ispune odabira. Možete, primjerice, kliknuti Samo oblikovanje ispune da bi se na ćelije primijenilo samo oblikovanje, a možete odabrati i ispunjavanje samo sadržajem tako da kliknete Ispuna bez oblikovanja.

Uključivanje i isključivanje mogućnosti automatske ispune

Ako ne želite da se prilikom svakog povlačenja ručice za ispunu prikazuje gumb Mogućnosti automatske ispune, možete ga isključili. Isto tako, ako se gumb Mogućnosti automatske ispune ne pojavljuje kada povučete ručicu za ispunu, možete ga uključiti.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite Napredno, a zatim u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje poništite potvrdni okvir Pokaži gumb Mogućnosti lijepljenja.

Ispunjavanje susjednih ćelija podacima pomoću naredbe "Ispuni"

Aktivnu ćeliju ili odabrani raspon možete ispuniti sadržajem susjedne ćelije ili raspona pomoću naredbe Ispuni, a susjedne ćelije možete brzo ispuniti povlačenjem držač ispune Odabir grafikona na vrpci .

Ispunjavanje aktivne ćelije sadržajem susjedne ćelije

 1. Odaberite praznu ćeliju koja se nalazi ispod, desno, iznad ili lijevo od ćelije koja sadrži podatke kojima želite ispuniti praznu ćeliju.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Dolje, Desno, Gore ili Lijevo.

  slika trake programa excel

Savjet: Možete i pritisnuti Ctrl+D da biste ćeliju brzo ispunili sadržajem ćelije iznad nje ili pak Ctrl+R da biste je ispunili sadržajem ćelije slijeva. Da biste ćeliju ispuniti sadržajem ćelije koja se nalazi ispod nje, na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuna pa kliknite Gore. Da biste ćeliju ispunili sadržajem ćelije koja se nalazi desno od nje (ispuna ulijevo), na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuna pa zatim Lijevo.

Povlačenje ručice za ispunu radi ispunjavanja susjednih ćelija podacima

 1. Odaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite ispuniti susjedne ćelije.

 2. Povucite ručicu za ispunu preko ćelija koje želite ispuniti.

 3. Da biste promijenili način ispunjavanja odabira, kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim željenu mogućnost.

Napomena: Ako ručicu za ispunu povlačite prema gore ili lijevo od odabira te se zaustavite u odabranim ćelijama, a da pritom ne prijeđete prvi stupac ni najviši redak odabira, Excel će izbrisati podatke iz odabira. Ručicu za ispunu morate povući izvan odabranog područja prije no što pustite tipku miša.

Ispunjavanje susjednih ćelija formulama

 1. Odaberite ćeliju koja sadrži formulu kojom želite ispuniti susjedne ćelije.

 2. Vucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

 3. Da biste odabrali način ispunjavanja odabira, kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim željenu mogućnost.

Napomena: Ako u radnoj knjizi nije omogućen automatski izračun, formule se neće ponovno izračunavati kad ispunite ćelije. Da biste provjerili mogućnosti izračuna radne knjige, učinite sljedeće:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , zatim Mogućnosti programa Excel, a potom kategoriju Formule.

 2. U odjeljku Mogućnosti izračuna pogledajte odjeljak Izračun u radnoj knjizi.

  • Automatski    Formule se automatski ponovno izračunavaju.

  • Automatski, osim za tablice s podacima    Formule se ponovno izračunavaju ako se ne nalaze u podatkovna tablica.

  • Ručno    Formule se nikad ne izračunavaju automatski.

  • Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja    Ta mogućnost dostupna je samo ako je mogućnost Izračun u radnoj knjizi postavljen na Ručno. Ako je taj okvir potvrđen, formule se ne izračunavaju ponovno automatski dok ne spremite radnu knjigu. Imajte na umu da spremanje radne knjige može uzrokovati i nekoliko drugih akcija, npr. korištenje naredbe Pošalji.

Savjeti

 • Aktivnu ćeliju možete ispuniti formulom iz susjedne ćelije i pomoću naredbe Ispuni (na kartici Polazno u grupi Uređivanje) ili pak pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+D da biste ispunili ćeliju ispod ili Ctrl+R da biste ispunili ćeliju desno od one koja sadrži formulu.

 • Formulom možete automatski ispuniti sve susjedne ćelije prema dolje na koje se formula odnosi tako da dvokliknete ručicu za ispunu u prvoj ćeliji koja sadrži formulu. Pretpostavimo da rasponi ćelija A1:A15 i B1:B15 sadrže brojeve te u ćeliju C1 upišete formulu =A1+B1. Da biste tu formulu kopirali u ćelije C2:C15, odaberite C1 te dvokliknite ručicu za ispunu.

Unos niza brojeva, datuma ili drugih ugrađenih serijskih stavki

Pomoću naredbe držač ispune ćelije u rasponu možete brzo ispuniti nizom brojeva ili datuma ili pak ugrađenim nizom dana, dana u tjednu, mjeseci ili godina.

 1. Odaberite prvu ćeliju raspona koji želite ispuniti.

 2. Upišite početnu vrijednost niza.

 3. Upišite vrijednost u sljedeću ćeliju da bi se mogao utvrditi uzorak ponavljanja.

  Ako, primjerice, želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., u prve dvije ćelije upišite 1 i 2. Ako želite niz 2, 4, 6, 8..., upišite 2 i 4. Ako pak želite unijeti niz 2, 2, 2, 2..., drugu ćeliju možete ostaviti praznu.

  Dodatni primjeri nizova za popunjavanje

  Kad ispunjavate ćelije nizom, odabiri se proširuju prema podacima prikazanima u tablici u nastavku. Stavke koje su u tablici razdvojene zarezom nalaze se u pojedinačnim susjednim ćelijama na radnom listu.

Početni odabir

Prošireni niz

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9.00

10.00, 11.00, 12.00,...

Pon

Uto, Sri, Čet,...

Ponedjeljak

Utorak, Srijeda, Četvrtak,...

Sij

Vlj, Ožu, Tra,...

Sij, Tra

Srp, Ruj, Sij,...

7.sij, 7.tra

7.srp, 7.lis, 8.sij,...

15.sij, 15.tra

15.srp, 15.lis,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1.sij, 1.ožu

1.svi, 1.srp, 1.ruj,...

Kv3 (ili K3 ili Kvartal3)

Kv4, Kv1, Kv2,...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...

1. razdoblje

2. razdoblje, 3. razdoblje,...

Proizvod 1

Proizvod 2, Proizvod 3,...

 1. Odaberite ćelije koje sadrže početne vrijednosti.

 2. Povucite ručicu za ispunu Odabir grafikona na vrpci preko raspona koji želite ispuniti.

  Da biste ćelije u rasponu ispunili uzlaznim redoslijedom, vucite prema dolje ili desno. Da biste ih ispunili silaznim redoslijedom, vucite prema gore ili lijevo.

Savjeti

 • Možete i odrediti vrstu niza tako da ručicu za ispunu povučete preko raspona pomoću desne tipke miša, a zatim kliknete odgovarajuću naredbu na izbornik prečac. Ako je početna vrijednost, primjerice datum Sij. 2007, kliknite Ispuni mjesece da bi se ćelije ispunile nizom vlj. 2007, ožu. 2007 itd. Možete kliknuti i Ispuni godine da bi niz bio sij. 2007, sij. 2008 itd.

 • Ako odabir sadrži brojeve, možete kontrolirati vrstu niza koji želite stvoriti.

  Ispunjavanje ćelija brojčanim nizom

  1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Niz.

   slika trake programa excel

  2. U odjeljku Vrsta kliknite neku od sljedećih mogućnosti:

   • Linearni    Stvara niz koji se izračunava dodavanjem vrijednosti u okviru Vrijednost koraka na svaku vrijednost ćelije u nizu.

   • Rast    Stvara niz koji se izračunava množenjem vrijednosti u okviru Vrijednost koraka sa svakom vrijednosti ćelije u nizu.

   • Datum    Stvara niz koji ispunjava ćelije slijedom datumskih vrijednosti prema vrijednosti u okviru Vrijednost koraka te ovisi o jedinici navedenoj u odjeljku Jedinica datuma.

   • Samoispuna    Stvara niz koji daje jednake rezultate kao i povlačenje ručice za ispunu.

 • Značajku Samoispuna za niz možete privremeno isključiti tako da tijekom povlačenja ručice za ispunu odabira dviju ili više ćelija držite pritisnutu tipku Ctrl. Odabrane vrijednosti u tom se slučaju kopiraju u susjedne ćelije, a Excel ne proširuje niz.

Unos podataka pomoću prilagođenog niza ispune

Da biste pojednostavnili unos određenog slijeda podataka (npr. popisa imena ili prodajnih regija), možete stvoriti prilagođeni niz ispune. Prilagođeni niz ispune možete se temeljiti na popisu postojećih stavki na radnom listu, a možete i unijeti potpuno novi list. Ugrađeni niz ispune (npr. niz ispune mjeseci ili dana) ne možete uređivati ni izbrisati, ali prilagođeni niz ispune možete.

Napomena: prilagođeni popis može sadržavati samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Ako odaberete prilagođeni popis koji sadrži samo brojeve, kao što su brojevi od 0 do 100, najprije morate stvoriti popis koji je oblikovan kao tekst.

Oblikovanje brojeva kao teksta

 1. Odaberite dovoljno ćelija za popis brojeva koje želite oblikovati kao tekst.

 2. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite strelicu na okviru Oblik broja, a zatim kliknite Tekst.

  slika trake programa excel

  Savjet: Možda ćete morati kliknuti mogućnost Dodatno da bi vam se na popisu prikazala mogućnost Tekst.

 3. U oblikovanu ćeliju upišite popis brojeva.

Korištenje prilagođenog niza ispune utemeljenog na postojećem popisu stavki

 1. Na radnom listu odaberite popis stavki koje želite koristiti u nizu ispune.

 2. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 3. Kliknite mogućnost Popularno pa u rubrici Glavne mogućnost za rad u programu Excel kliknite Uređivanje prilagođenih popisa.

 4. Provjerite prikazuje li se u okviru Uvezi popis iz ćelija referenca na ćelije s odabranim popisom stavki, a zatim kliknite Uvezi.

  Stavke na odabranom popisu dodat će se u okvir Prilagođeni popisi.

 5. Dvaput kliknite U redu.

 6. Na radnom listu kliknite neku ćeliju, a zatim unesite stavku iz prilagođenog niza ispune koju želite koristiti za početak popisa.

 7. Vucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

Korištenje prilagođenog niza ispune utemeljenog na novom popisu stavki

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite mogućnost Popularno pa u rubrici Glavne mogućnost za rad u programu Excel kliknite Uređivanje prilagođenih popisa.

 3. U okviru Prilagođeni popisi kliknite NOVI POPIS pa u okvir Stavke popisa unesite stavke počevši od prvog unosa.

  Nakon svake stavke pritisnite ENTER.

 4. Kad dovršite popis, kliknite Dodaj, a zatim dvaput U redu.

 5. Na radnom listu kliknite neku ćeliju, a zatim unesite stavku iz prilagođenog niza ispune koju želite koristiti za početak popisa.

 6. Povucite ručicu za ispunu Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

Uređivanje i brisanje prilagođenog niza ispune

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite kategoriju Popularno pa u rubrici Glavne mogućnost za rad u programu Excel kliknite Uređivanje prilagođenih popisa.

 3. U okviru Prilagođeni popisi odaberite popis koji želite urediti ili izbrisati, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uredili niz ispune, u okvir Stavke popisa unesite željene promjene pa kliknite Dodaj.

  • Da biste izbrisali niz ispune, kliknite Izbriši.

Vrh stranice

Jeste li znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili najnoviju verziju sustava Office, sada je možete isprobati:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Imate li pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li prijedloge kako unaprijediti novu verziju programa Excel? Ako imate, pročitajte teme na stranici Excel User Voice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×