Animacije, videozapisi i zvuk

Animiranje teksta ili objekata

Animacija teksta ili objekata

U prezentaciji programa SmartArt grafika možete animirati tekst, slike, oblike, tablice, SmartArt grafike i druge objekte.

Objekti na koje su primijenjeni efekti mogu se pojaviti, nestati ili premjestiti. Efektima je moguće promijeniti čak i veličinu ili boju objekta.

NetworkSolutionsBP-Verify-1-3

1:54

Postoji i povezan videozapis o animaciji teksta.

Savjet: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Dodavanje animacija u tekst, slike, oblike i druge elemente prezentacije

 1. Odaberite objekt ili tekst koji želite animirati.

 2. Odaberite Animacije i odaberite animaciju.

 3. Odaberite Mogućnosti efekta i odaberite efekt.

Upravljanje animacijama i efektima

Animacije u prezentaciji možete aktivirati na različite načine:

 • Klikom: animacija se aktivira kad kliknete slajd.

 • S prethodnim: animacija se reproducira istodobno kad i prethodna animacija u slijedu.

 • Poslije prethodnog: animacija se pokreće odmah nakon prethodne.

 • Trajanje: produljite ili skratite neki efekt.

 • Kašnjenje: dodajte vrijeme prije pokretanja efekta.

Dodavanje još efekata u animaciju

 1. Odaberite objekt ili tekst s animacijom.

 2. Odaberite Dodaj animaciju i odaberite neku.

Promjena redoslijeda animacija

 1. Odaberite oznaku animacije.

 2. Odaberite željenu mogućnost:

  • Pomakni ranije: pomaknite vrijeme pojave animacije prema unatrag u slijedu.

  • Pomakni kasnije: pomaknite vrijeme pojave animacije unaprijed u slijedu.

Dodavanje animacije u grupirane objekte

Animaciju možete dodati u grupirane objekte, tekst i duge elemente.

 1. Pritisnite Ctrl i odaberite željene objekte.

 2. Odaberite Oblikovanje > Grupiranje > Grupiraj da biste grupirali objekte.

 3. Odaberite Animacije i odaberite animaciju.

Dodavanje animacije na objekt

 1. Odaberite objekt koji želite animirati.

 2. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Animacije kliknite gumb Dodatno Gumb Više i odaberite željeni animacijski efekt.

  Grupa Animacija na kartici Animacije

  Prikazani su najpopularniji efekti. Ako želite još više izbora, pri dnu galerije kliknite mogućnost Više.

Odaberite odjeljak u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

Brzina efekta utvrđena je postavkom Trajanje.

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje u okvir Trajanje unesite željeno trajanje animacijskog efekta u sekundama.

  Mogućnost Trajanje za animacijske efekte u programu PowerPoint

  (Najviše: 59 sekundi. Najmanje: 0,01 sekunda.) Trajanje možete upisati ili upotrijebiti strelice prema gore i dolje da biste tako odabrali standardnu vrijednost koja se povećava.)

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje otvorite popis Početak te odaberite jednu od tri mogućnosti opisane u nastavku:

  Mogućnosti pokretanja za animacije u programu PowerPoint

  Odaberite

  Da biste pokrenuli efekt animacije

  Na klik

  Kada kliknete slajd

  S prethodnim

  Istodobno s prethodnim animacijskim efektom na popisu (jedan klik istovremeno pokreće dva animacijska efekta ili više njih)

  Poslije prethodnog

  Odmah nakon što završi reproduciranje prethodnog animacijskog efekta na popisu (da bi animacijski efekt započeo, nije potrebno ništa kliknuti)

Mogućnost Odgoda određuje koliko će vremena proći prije pokretanja određenog animacijskog efekta, bilo to nakon klika ili nakon završetka prethodnog animacijskog efekta.

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u odjeljku Tempiranje u okviru Odgoda navedite vrijeme u sekundama.

Mogućnost Odgoda za animacijske efekte u programu PowerPoint

Da biste promijenili redoslijed skupa animacija na slajdu, učinite sljedeće:

 1. Otvorite okno animacije: na kartici Animacije u grupi Napredna animacija odaberite Animacijsko okno.

 2. U animacijskom oknu odaberite animacijski efekt čiji redoslijed želite promijeniti.

 3. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Tempiranje u odjeljku Promjena redoslijeda animacija odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Mogućnosti tempiranja za animacije u programu PowerPoint
  • Odaberite Premjesti na ranije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema gore u redoslijedu animacija.

  • Odaberite Premjesti na kasnije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema dolje u redoslijedu animacija.

  Mogućnost možete odabrati više puta, ako je to potrebno, da biste pomaknuli željeni efekt na odgovarajuće mjesto u redoslijedu animacija.

Kada animirate objekt, lijevo od tog objekta prikazat će se mala brojčana oznaka koja označava prisutnost animacijskog efekta i njegovo mjesto u slijedu animacija na trenutnom slajdu.

 1. Odaberite broj animacije koji želite ukloniti.

 2. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici.

Detaljniju raspravu potražite u članku Promjena, uklanjanje ili isključivanje animacijskih efekata.

 1. Odaberite tekst ili objekt na koji želite dodati veći broj animacija.

 2. Na kartici Animacije u grupi Dodatna animacija kliknite Dodaj animaciju.

  grupa dodatne animacija na kartici animacije

Da biste nakon dodavanja jednog ili više animacijskih efekata provjerili kako oni funkcioniraju, učinite sljedeće:

 • Na kartici Animacije u grupi Pretpregled kliknite Pretpregled.

  Grupa Pretpregled na kartici Animacije

Izbjegavajte ručno animiranje nekoliko objekata na isti način: da biste animacije kopirali s jednog objekta na drugi, koristite preslikač animacije. Sve pojedinosti i kratki prikaz videozapisa potražite u članku Dupliciranje animacija pomoću preslikača animacije.

Preslikač animacije dostupan je na vrpci alatne trake Animacija kada se odabere animirani objekt na slajdu

Primjena animacijskog efekta

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite animirati.

  "Objekt" u ovom kontekstu predstavlja bilo koji objekt na slajdu, kao što su slika, grafikon ili tekstni okvir. Kada odaberete objekt koji se nalazi na slajdu, oko njega će se pojaviti ručice za promjenu veličine

 2. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Animacije na popisu Animiraj odaberite željeni animacijski efekt.

  Informacije o zaposleniku unutar kontrola matrice i detalja na obrascu

  Ako je odabrani objekt tekstni okvir, na popisu Animiraj imat ćete dvije mogućnosti za svaku vrstu animacije:

  • Sve istodobno: animacija se odvija na svom tekstu istovremeno.

  • Po odlomcima prve razine: animacija se pojavljuje pojedinačno za svaki paragraf tekstnog okvira.

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 • Odaberite tekst ili objekt s kojeg želite ukloniti animaciju.

 • Na kartici Animacije u grupi Animacije na popisu Animiraj odaberite Nema animacije.

Detaljniju raspravu potražite u članku Promjena, uklanjanje ili isključivanje animacijskih efekata.

Da biste dobili više kontrole nad načinom i vremenom primjene efekata, možete stvoriti i primijeniti prilagođenu animaciju. Možete, primjerice, povećati ili smanjiti tekst, zakrenuti ga ili postaviti tako da svjetluca te animaciju postaviti tako da se nakon otkrivanja slike čuje pljesak. Na objekte možete primijeniti više animacija, pa tako redak teksta može uletjeti na slajd uz zvuk ili bez njega, a zatim iz njega izletjeti. Možete koristiti mogućnosti isticanja, ulaska ili izlaska, kao i unaprijed postavljene i prilagođene putove kretanja.

Prilagođene animacije stvarate u oknu Prilagođena animacijaokno zadatka koje prikazuje važne informacije o animacijskim efektima, uključujući vrstu efekta, redoslijed većeg broja efekata u međusobnom odnosu te dio teksta na koji se efekt odnosi.

Okno zadatka prilagođene animacije

1. Ikone označavaju početak animacijskog efekta u odnosu na druge događaje na slajdu. Mogućnosti obuhvaćaju sljedeće:

 • Započni klikom (ikona miša, kao što je ovdje prikazano): animacija započinje kada kliknete slajd.

 • Započni s prethodnim (bez ikone): animacijski efekt započinje u isto vrijeme kao i prethodni efekt na popisu (tj. jedan klik pokreće dva animacijska efekta ili više njih).

 • Započni nakon prethodnog (ikona sata): animacijski efekt započinje odmah nakon završetka prethodnog efekta (tj. za pokretanje sljedećeg efekta nije potrebno ništa ponovno kliknuti).

2. Odaberite stavku na popisu da biste vidjeli ikonu izbornika (strelicu prema dolje), a zatim kliknite ikonu da biste prikazali izbornik.

3. Brojevi zadatka označavaju redoslijed reproduciranja animacijskih efekata. Brojevi ujedno odgovaraju oznakama povezanima s animiranim stavkama u prikazu Normalno kada je prikazano okno zadatka Prilagođena animacija.

4. Ikone predstavljaju vrstu animacijskog efekta. U ovom je primjeru riječ o efektu isticanja.

Animirane su stavke na slajdu označene oznakom broja koji se ne ispisuje. Ta oznaka odgovara efektima na popisu Prilagođena animacija, a prikazuje se pokraj teksta ili objekta. Oznaka se prikazuje samo u prikazu Normalno kada je prikazano okno zadatka Prilagođena animacija.

Da biste primijenili prilagođeni animacijski efekt u programu Office PowerPoint 2007, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite animirati.

 2. Na kartici Animacije u grupi Animacije kliknite Prilagođena animacija.

 3. U oknu zadatka Prilagođena animacija kliknite Dodaj efekt, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da bi se tekst ili objekt pojavio zajedno s efektom, postavite pokazivač na Ulaz, a zatim kliknite efekt.

  • Da biste dodali efekt, kao što je efekt zakretanja, na tekst ili objekt koji je već vidljiv na slajdu, postavite pokazivač na Isticanje, a zatim kliknite efekt.

  • Da biste dodali efekt koji u određenom trenutku uklanja tekst ili objekt sa slajda, postavite pokazivač na Izlaz, a zatim kliknite efekt.

  • Da biste dodali efekt koji potiče tekst ili objekt na kretanje u određenom uzorku, postavite pokazivač na Putovi kretanja, a zatim kliknite efekt.

 4. Da biste odredili kako se efekt primjenjuje na tekst ili objekt, desnom tipkom miša kliknite prilagođeni animacijski efekt na popisu Prilagođena animacija, a zatim kliknite Mogućnosti efekta na izborničkom prečacu.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odredili postavke za tekst, na karticama Efekt, Tempiranje i Animacije teksta kliknite mogućnosti koje želite koristiti za animaciju teksta.

  • Da biste odredili postavke za objekt, na karticama Efekt i Tempiranje kliknite mogućnosti koje želite koristiti za animaciju objekta.

Efekti se pojavljuju na popisu Prilagođena animacija redoslijedom kojim su dodani.

Pomoću uputa u nastavku primijenite zvučne efekte na grafičke oznake teksta kojima ste dodali animacijske efekte. Slajd će na početku izgledati ovako.

Slajd sadrži 'uvodne' i 'završne' animacijske efekte

A okno zadatka Prilagođena animacija izgledat će ovako.

Okno Prilagođena animacija prikazuje 'uvodne' i 'završne' animacijske efekte

Učinite sljedeće:

 1. U oknu zadatka Prilagođena animacija na popisu Prilagođena animacija kliknite strelicu s desne strane animacijskog efekta primijenjenog na prvu grafičku oznaku teksta, a zatim kliknite Mogućnosti efekta.

  Mogućnosti efekta

 2. Na kartici Efekt u odjeljku Poboljšanja na popisu Zvuk učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite zvuk.

  • Da biste dodali zvuk iz datoteke, odaberite Drugi zvuk, a zatim pronađite audiodatoteku koju želite koristiti.

 3. Ponavljajte prvi i drugi korak za svaku grafičku oznaku teksta kojoj želite dodati zvučni efekt.

Da biste nakon dodavanja jednog ili više animacijskih efekata provjerili kako oni funkcioniraju, učinite sljedeće:

 • Pri dnu okna zadatka Prilagođena animacija kliknite Reproduciraj.

testiranje animacijskih efekata

Primjena animacije

 1. Odaberite objekt ili tekst na slajdu koji želite animirati.

  "Objekt" u ovom kontekstu predstavlja bilo koji objekt na slajdu, kao što su slika, grafikon ili tekstni okvir. Kada odaberete objekt koji se nalazi na slajdu, oko njega će se pojaviti ručice za promjenu veličine (ako je riječ o animaciji, objekt je i odlomak u tekstnom okviru, ali oko njega se neće pojaviti ručice za promjenu veličine kada ga odaberete, već će se ručice za promjenu veličine prikazati oko cijelog tekstnog okvira).

 2. Na kartici Animacije na vrpci otvorite galeriju animacija i odaberite onu koju želite.

  Galerija mogućnosti Animacije u programu PowerPoint Online
 3. Na kartici Animacije otvorite popi Mogućnosti efektada biste odabrali neku od dostupnih mogućnosti. Mogućnosti efekta dostupne su za tekst ili pak za odabir smjera ili intenziteta animacije. (Mogućnosti efekta ne postoje za sve animacije.)

 4. Da biste pretpregledali animaciju, na kartici dijaprojekcija na vrpci odaberite Reproduciraj od početka.

  Da biste pokrenuli dijaprojekciju, na kartici Prikaz na vrpci odaberite Reproduciraj od početka.

  (Ako ste isključili pojednostavljenu vrpcu, nemate karticu dijaprojekcija ; umjesto toga koristite karticu Prikaz da biste pokrenuli dijaprojekciju.)

 5. U prikazu dijaprojekcije kliknite slajd da biste reproducirali efekt animacije.

Uklanjanje efekta animacije

 1. Odaberite animirani objekt.

 2. Na kartici Animacije na vrpci otvorite galeriju animacija i odaberite Ništa.

Promjena redoslijeda reprodukcije animacijskih efekata

Kada animirate objekt, lijevo od tog objekta prikazat će se mala brojčana oznaka koja označava prisutnost animacijskog efekta i njegovo mjesto u slijedu animacija na slajdu. Te se oznake prikazuju kada je odabrana kartica Animacija na vrpci.

 1. Na slajdu odaberite animirani objekt.

 2. Na vrpci na kartici Animacija u grupi Tempiranje kliknite Premjesti na ranije ili Premjesti na kasnije.

  Svakim klikom položaj objekta u redoslijedu mijenja se za jedan korak. Numeriranje animacijskih oznaka mijenja se u skladu s redoslijedom efekata.

Pročitajte i ovo

Pojavljivanje teksta redak po redak, riječ po riječ ili slovo po slovo

Dodavanje animiranog GIF-a u slajd

Primjena više animacijskih efekata na jedan objekt

Dodavanje animacijskog efekta puta kretanja

3D animacijski efekti u programu PowerPoint

Prijelazi između slajdova

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×