Agregacije u dodatku Power Pivot

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Zbirne funkcije su način sažimanje, sažimanje ili grupiranje podataka. Kada počnete sa sirovim podacima iz tablica ili drugih izvora podataka, podaci se često paušalni, što znači da postoji mnogo detalja, ali ga nije organizirani ili grupirane na bilo koji način. Nemaju sažetaka ili strukturu možda otežavaju da biste otkrili uzorci podataka. Važan dio Modeliranje podataka je da biste definirali agregacije koje Pojednostavnite, apstraktnog ili sažimanje uzoraka odgovor na pitanje određeni poslovni.

Najčešći zbrajanja, kao što su oni pomoću AVERAGE, broj, DISTINCTCOUNT, MAX, MINili zbroj možete u mjere automatski stvarati pomoću automatskog zbrajanja. Druge vrste zbrajanja, kao što su AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSili SUMXvraćaju tablicu, a zahtijevaju formule stvoren pomoću Izraza za analizu podataka (DAX).

Agregacije u dodatku Power Pivot

Odabir grupa za agregaciju

Prilikom agregacije podatke grupirate prema atributima kao što su proizvod, cijena, regija i datum, a zatim definirate formulu koja se primjenjuje na sve podatke u grupi. Kada, primjerice, stvorite stvorite ukupni iznos za godinu, stvorili ste agregaciju. Ako nakon toga stvorite omjer podataka za tekuću i prethodnu godinu i prikažete ih kao postotke, radi se o drugoj vrsti agregacije.

Odluka o načinu grupiranja podataka donosi se ne temelju poslovnog pitanja. Agregacije mogu, primjerice, odgovoriti na sljedeća pitanja:

Broji   Koliko je transakcija izvršeno tijekom mjeseca?

Prosjeci    Što je iznosila Prosječna Prodaja određenog prodavača ovog mjeseca?

Minimalne i maksimalne vrijednosti    Koja su prodajna područja bila među najboljih pet pomoću prodano jedinica?

Da biste stvorili izračun koji odgovara na ta pitanja, morate imati detaljne podatke koji sadrže brojeve koje je potrebno prebrojiti ili zbrojiti i ti numerički podaci moraju na neki način biti povezani s grupama koje ćete koristiti za organiziranje rezultata.

Ako se podaci već sadrže vrijednosti koje možete koristiti za grupiranje, kao što su kategorije proizvoda ili ime zemljopisnom području u kojem se nalazi u trgovini, možda ćete morati predstavljanje grupe s podacima tako da dodate kategorije. Prilikom stvaranja grupe u programu Excel, morate ručno upišite ili odaberite grupe koju želite koristiti neku od stupaca na radnom listu. No u sustavu za relacijske hijerarhije kao što su kategorije proizvoda često se pohranjuju u drugu tablicu činjenica ili tablici vrijednost. Obično je tablici kategorija povezana s podacima fact tako da neke vrste ključ. Na primjer, pretpostavimo da pronađete vaši podaci sadrže ID oznake proizvoda, ali ne na nazive proizvoda ili njihovim kategorije. Da biste dodali kategoriju paušalni radnog lista u programu Excel, promijenile kopirajte u stupac koji sadrži nazive kategorija. S Power Pivotuvoz tablici kategorija proizvoda u podatkovni model, stvaranje odnosa između tablica s numeričkih podataka i na popisu kategorija proizvoda, a zatim pomoću kategorija da biste grupirali podatke. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje odnosa između tablica.

Odabir funkcije za agregaciju

Kada prepoznate i dodate grupiranja koja će se koristiti, morate odlučiti koje ćete matematičke funkcije koristiti za agregaciju. Riječ agregacija često se koristi kao sinonim za matematičke ili statističke operacije koje se koriste prilikom agregacija, kao što su zbrojevi, prosjeci, minimalne vrijednosti i količine. No Power Pivot osim standardnih agregacija dostupnih u dodatku Power Pivot i u programu Excel omogućuje i stvaranje prilagođenih formula za agregaciju.

Uz isti skup vrijednosti i grupa korišten u prethodnim primjerima, primjerice, mogli biste stvoriti prilagođene agregacije koje odgovaraju na sljedeća pitanja:

Broji filtrirano   Koliko je transakcija izvršeno tijekom mjeseca Izuzevši održavanja na kraju mjeseca?

Omjeri temelju prosjeka tijekom vremena    Što je bio rast ili pad prodaje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine?

Grouped minimalne i maksimalne vrijednosti    Koja su prodajna područja bila najbolja za svaku kategoriju proizvoda ili svaku promotivnu prodaju?

Dodavanje agregacija u formule i zaokretne tablice

Kada dobijete općenitu predodžbu o tome kako bi vaši podaci trebali biti grupirani da bi bili smisleni i s kojim vrijednostima želite raditi, možete odlučiti želite li stvoriti zaokretnu tablicu ili izračune unutar tablice. Power Pivot proširuje i poboljšava sposobnost programa Excel da stvara agregacije kao što su zbrojevi, količine i prosjeci. U dodatku Power Pivot možete stvarati prilagođene agregacije u prozoru dodatka Power Pivot ili u području zaokretne tablice programa Excel.

  • U izračunati stupac, možete stvoriti agregacije koje koriste u obzir trenutni kontekst retka dohvaćanje povezane retke iz druge tablice, a zatim zbrojiti, Brojanje ili izračunati prosjek vrijednosti u okvir povezani reci.

  • U mjere, možete stvoriti dinamičku agregacije koje koristite i filtre koji su definirani u formuli i filtri nameće dizajn zaokretne tablice i odabir rezače, zaglavlja stupaca i redaka. Mjere pomoću standardnog zbrajanja moguće je u Power Pivot pomoću automatskog zbrajanja ili pomoću formule. Možete stvoriti i implicitno mjere pomoću standardnog zbrajanja u zaokretnoj tablici u programu Excel.

Dodavanje grupa u zaokretnu tablicu

Prilikom dizajniranja zaokretne tablice povlačite polja koja predstavljaju grupe, kategorije ili hijerarhije u dio sa stupcima i recima zaokretne tablice da biste grupirali podatke. Zatim povlačite polja koja sadrže numeričke vrijednosti u područje s vrijednostima da bi se vrijednosti mogle prebrojiti ili zbrojiti ili pak da bi se mogao izračunati njihov prosjek.

Ako dodate kategorija u zaokretnu tablicu, ali kategorija podataka nije povezan s podacima fact, mogla bi vam se pogreška ili peculiar rezultate. Obično Power Pivot će pokušati riješiti problem, tako da je automatsko otkrivanje i koja predstavlja odnosi. Dodatne informacije potražite u članku Rad s odnosima u zaokretnim tablicama.

Polja možete povući i u rezače da biste odabrali određene grupe podataka za prikaz. Rezači omogućuju interaktivno grupiranje, sortiranje i filtriranje rezultata u zaokretnoj tablici.

Rad s grupama u formuli

Uz to, za agregaciju podataka pohranjenih u tablicama možete koristiti grupe i kategorije tako da stvorite odnose između tablica, a zatim formule koje te odnose koriste za traženje povezanih vrijednosti.

Drugim riječima, ako želite stvoriti formulu koja će grupirati vrijednosti po kategorijama, najprije ćete pomoću odnosa povezati tablicu koja sadrži detaljne podatke i tablice s kategorijama, a zatim ćete sastaviti formulu.

Dodatne informacije o stvaranju formula koje koriste funkcije pretraživanja potražite u članku Funkcije pretraživanja u formulama dodatka Power Pivot.

Korištenje filtara u agregacijama

Nova značajka u Power Pivot je mogućnost za primjenu filtara u stupce i tablice podataka, ne samo u korisničkom sučelju i unutar zaokretne tablice ili grafikona, ali i vrlo formule koje koristite da biste izračunali zbrajanja. Filtri se mogu koristiti u formulama u izračunatim stupcima i s.

U novim agregacijskim funkcijama u DAX-u, primjerice, umjesto navođenja vrijednosti koje će se zbrojiti ili prebrojiti, možete kao argument navesti čitavu tablicu. Ako na tu tablicu niste primijenili filtar, agregacijska funkcija primijenit će se na sve vrijednosti u navedenom stupcu tablice. No u DAX-u možete stvoriti dinamički ili statički filtar za tablicu tako da se agregacija odnosi na drugi podskup podataka, ovisno o uvjetu filtriranja i trenutnom kontekstu.

Kombiniranjem uvjeta i filtara u formulama možete stvoriti agregacije koje se mijenjaju u ovisnosti o vrijednostima u formulama ili o vrijednostima koje se mijenjaju ovisno o odabiru naslova redaka i naslova stupaca u zaokretnoj tablici.

Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje podataka u formulama.

Usporedba agregacijskih funkcija u programu Excel i DAX-u

U sljedećoj tablici navedene su neke od standardnih agregacijskih funkcija programa Excel i veze na implementaciju tih funkcija u dodatku Power Pivot. DAX verzija tih funkcija ponaša se slično kao verzija iz programa Excel, uz neke manje razlike u sintaksi i radu s određenim vrstama podataka.

Standardne agregacijske funkcije

Funkcija

Namjena

PROSJEK

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih brojeva u stupcu.

AVERAGEA

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih vrijednosti u stupcu. Upravlja tekstom i vrijednostima koje nisu brojčane.

COUNT

Broji različite numeričke vrijednosti u stupcu.

COUNTA

Broji vrijednosti u stupcu koje nisu prazne.

MAX

Vraća najveću numeričku vrijednost u stupcu.

MAXX

Vraća najveću vrijednost iz skupa izraza izdvojenih iz tablice.

MIN

Vraća najmanju numeričku vrijednost u stupcu.

MINX

Vraća najmanju vrijednost iz skupa izraza izdvojenih iz tablice.

ZBROJ

Zbraja sve brojeve u stupcu.

Agregacijske funkcije u DAX-u

DAX sadrži agregacijske funkcije koje omogućuju navođenje tablice na koju će biti primijenjena agregacija. Zato umjesto jednostavnog zbrajanja vrijednosti u stupcu ili izračunavanja njihova prosjeka te funkcije omogućuju stvaranje izraza koji dinamički definira podatke koji će se agregirati.

U tablici u nastavku navedene su agregacijske funkcije dostupne u DAX-u.

Funkcija

Namjena

AVERAGEX

Izračunava prosječnu vrijednost skupa izraza izdvojenih iz tablice.

COUNTAX

Broji skup izraza izdvojenih iz tablice.

COUNTBLANK

Broji prazne vrijednosti u stupcu.

COUNTX

Broji ukupne retke u tablici.

COUNTROWS

Broji retke koje vraća ugniježđena funkcija tablice, primjerice funkcija filtra.

SUMX

Vraća zbroj skupa izraza izdvojenih iz tablice.

Razlike između agregacijskih funkcija u DAX-u i programu Excel

Iako ove funkcije imaju iste nazive kao i njihovih verzija programa Excel, ona koristi funkciju Power Pivotkorisnika u memoriji analitički modul i ste je potrebno ponovno napisati rad s tablicama i stupcima. Ne možete koristiti DAX formulu u radnoj knjizi programa Excel i obrnuto. Se može koristiti u prozoru Power Pivot i u zaokretnim tablicama koje se temelje na podacima Power Pivot . Osim toga, iako funkcije imaju isti imena, ponašanje može se malo razlikovati. Dodatne informacije potražite u članku referentne teme pojedinačnu funkciju.

Način izračunavanja vrijednosti stupaca prilikom agregacije također se razlikuje od načina na koji Excel radi s agregacijama. To ćete najbolje vidjeti na primjeru.

Pretpostavimo da želite izračunati zbroj vrijednosti u stupcu Iznos tablice Prodaja pa stvorite sljedeću formulu:

=SUM('Sales'[Amount])

U slučaju najjednostavniji funkciju dohvaća vrijednosti iz jednog stupca nefiltrirani i rezultat je jednaki onima programa Excel koji uvijek zbraja vrijednosti u stupcu iznos. No u Power Pivotformulu tumači kao "Preuzmi vrijednost u iznos za svaki redak tablice Prodaja, a zatim zbrojite te pojedinačne vrijednosti. Power Pivot vrednuje svaki redak s kojima skupljanja u provodi izračunava jednu skalarnu vrijednost za svaki redak i provodi prikupljanja te se vrijednosti. Dakle, rezultat formule može biti različite ako primijenjeni filtri u tablicu ili vrijednosti izračunavaju se temelji na drugim agregacije koje možda je moguće filtrirati. Dodatne informacije potražite u članku kontekst u DAX formulama.

DAX funkcije inteligencije vremena

Osim u tablici funkcije zbrajanja opisane u prethodnom odjeljku, DAX sadrži funkcije zbrajanja koji rade s datumima i radno vrijeme koje ste naveli, možete unijeti inteligencije vremena ugrađene. Ove funkcije koristite raspona datuma za dohvaćanje vrijednosti i zbrajanje vrijednosti. Možete i Usporedba vrijednosti duž raspona datuma.

U sljedećoj su tablici navedene funkcije inteligencije vremena koje je moguće koristiti za agregaciju.

Funkcija

Namjena

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Izračunava vrijednost na kalendarskom završetku određenog razdoblja.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Izračunava vrijednost na kalendarskom završetku razdoblja netom prije određenog razdoblja.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Izračunava vrijednost u intervalu koji počinje prvim danom razdoblja i završava posljednjim datumom u navedenim u stupcu s datumima.

Druge funkcije u odjeljku funkcije inteligencije vremena (Funkcije inteligencije vremena) su funkcije koje je moguće koristiti za dohvaćanje datuma ili prilagođenih raspona datuma za korištenje u zbrajanja. Ako, na primjer, koristite funkciju DATESINPERIOD da biste se vratili na raspon datuma, a pomoću tog skupa datuma kao argument za drugu funkciju da biste izračunali prilagođene Zbrajanje samo onih datuma.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×