Značajke jezika koji se pišu zdesna nalijevo

Microsoft Office podržava funkciju i značajke pisanja zdesna nalijevo za jezike koji se pišu zdesna nalijevo ili kombiniraju pisanje zdesna nalijevo i slijeva nadesno za unos, uređivanje i prikaz teksta. U tom kontekstu pojam "jezici koji se pišu zdesna nalijevo" označava svaki sustav pisanja u kojem se piše zdesna nalijevo te obuhvaća jezike koji se kontekstno oblikuju, npr. arapski, te jezike za koje kontekstno oblikovanje nije potrebno. Prikaz možete promijeniti tako da se čita zdesna nalijevo ili pak možete promijeniti samo pojedinačne datoteke tako da se njihov sadržaj čita zdesna nalijevo.

Ako na vašem računalu nije instalirana verzija sustava Office za jezike koji se pišu zdesna nalijevo, morat ćete instalirati odgovarajući jezični paket. Morate imati operacijski sustav Microsoft Windows s podrškom za pisanje zdesna nalijevo,  npr. arapsku verziju sustava Windows Vista Service Pack 2 , te omogućiti jezik tipkovnice za željeni jezik koji se piše zdesna nalijevo.

Napomene   

Sadržaj članka

Preduvjeti za rad s tekstom na jezicima koji se pišu zdesna nalijevo

Windows Vista ili Windows 7

Windows XP

Odabir jezika prikaza

Promjena jezika prikaza

Jezici tipkovnice

Korištenje karte znakova i ASCII znakovnih kodova za unos teksta

Prikaz teksta zdesna nalijevo

Smjer teksta u programima Access i Excel

Postavljanje teksta, grafičkih oznaka i numeriranja zdesna nalijevo

Odabir ligatura i dijakritičkih znakova

Spremanje teksta koji se piše zdesna nalijevo u HTML obliku

Sortiranje redoslijedom zdesna nalijevo

Kodne stranice

Arapski

Hebrejski

Preduvjeti za rad s tekstom na jezicima koji se pišu zdesna nalijevo

Windows Vista ili Windows 7

Ako koristite sustav Windows Vista ili Windows 7, da biste u sustavu Microsoft Office mogli koristiti značajke pisanja zdesna nalijevo i pravilno prikazivati pisma koja se pišu zdesna nalijevo, najprije morate dodati ulazni jezik te omogućiti raspored tipkovnice za jezik koji se piše zdesna nalijevo.

Windows XP

Ako imate Windows XP, prije nego počnete koristiti značajke pisanja zdesna nalijevo u sustavu Office ili pak ispravno prikazivati pisma koja se pišu zdesna nalijevo, na upravljačkoj ploči sustava Windows XP morate instalirati potrebna složena pisma za Microsoft Windows. Kada instalirate softver za složena pisma, dodajte jezik tipkovnice. Dodatne informacije potražite u odjeljcima Postavljanje sustava Windows XP za više jezika i Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike.

Vrh stranice

Odabir jezika prikaza

Ovisno o načinu na koji želite prilagoditi računalo, možete koristiti jedan jezik za prikaz (izbornika, dijaloških okvira i čarobnjaka), a prema potrebi pisati na drugom jeziku. Ako želite pisati na jeziku koji se piše zdesna nalijevo i na tom jeziku imati prikazane izbornike i zaslonsku pomoć, prikaz sustava Office možete postaviti na tu jezičnu postavku. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje preferenci jezika za uređivanje, prikaz i pomoć.

Nekoliko značajki pisanja zdesna nalijevo u programima sustava Office koristi određeni jezični prikaz za određivanje smjer zaslonskog rasporeda i poravnanje teksta unutar dijaloških okvira. Kada u dijaloškom okviru Postavljanje jezičnih preferenci u sustavu Office odredite jezik korisničkog sučelja koji se piše zdesna nalijevo, raspored izbornika, dijaloških okvira i čarobnjaka bit će zdesna nalijevo, ali postavke sustava Microsoft Windows ostaju slijeva nadesno. Da biste saznali kako promijeniti jezik prikaza u sustavu Microsoft Windows, pogledajte odjeljak Promjena jezika prikaza.

Kada je, na primjer, arapski odabran kao jezik prikaza u sustavu Office (ali ne i u sustavu Windows), na zaslonu možete vidjeti sljedeće:

Korisničko sučelje na arapskom jeziku

Iako su izbornici prikazani zdesna nalijevo, naslovna traka ostaje na hrvatskom, a gumbi Zatvori, Minimiziraj i Maksimiziraj ostaju u gornjem desnom kutu, kao i u sučelju prikazanom slijeva nadesno. Da je korisničko sučelje u sustavu Windows postavljeno za jezik koji se piše zdesna nalijevo, jezik na naslovnoj traci također bi bio preveden, a gumbi Zatvori, Minimiziraj i Maksimiziraj također bi se nalazili u gornjem lijevom kutu.

Ako se primarni jezik s kojim radite piše slijeva nadesno, a povremeno morate umetnuti tekst na jeziku koji se piše zdesna nalijevo, možete u većini programa sustava Office kao jezik prikaza odabrati hrvatski, a po potrebi pisati na jeziku koji se piše zdesna nalijevo. Da biste to učinili, postavite tekst, grafičke oznake i numeriranje zdesna nalijevo za područje uređivanja te omogućite odgovarajući raspored tipkovnice.

Promjena jezika prikaza

Smjer teksta u nekom programu sustava Microsoft Office možete promijeniti tako da kliknete gumb odlomka Zdesna nalijevo u grupi Odlomak na kartici Polazno (pojavljuje se samo ako su omogućeni jezici koji se pišu zdesna nalijevo). Čak i nakon što promijenite prikaz na jezik koji se piše zdesna nalijevo, morate imati omogućen odgovarajući jezik tipkovnice da biste mogli unositi tekst na tom jeziku.

Ako vam je jezik prikaza obično hrvatski i želite ga promijeniti u arapski, učinite sljedeće:

 1. Otvorite neku datoteku sustava Office, na primjer dokument u programu Word.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. Kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika u sustavu Office na popisu Jezik za uređivanje kliknite arapski, a zatim kliknite Zadano.

  Važno    Na taj ćete način promijeniti zadani jezik za uređivanje za sve programe sustava Microsoft Office.

Vrh stranice

Jezici tipkovnice

Da biste pisali uz izvorni raspored tipkovnice za određeni jezik, morate instalirati odgovarajući jezični paket za taj jezik te dodati odgovarajući raspored tipkovnice. Kada dodate raspored tipkovnice za neki drugi jezik i za jezičnu traku odaberete mogućnost Usidrena na alatnoj traci, na programskoj traci pojavljuje se pokazivač jezika Slika jezične trake te prikazuje trenutni jezik tipkovnice. Tako je pokazivač jezika za arapski Pokazivač arapske tipkovnice. Dodatne informacije o jezičnoj traci potražite u odjeljku Jezična traka (pregled).

Napomena   Jezična traka pojavljuje se automatski nakon što dodate tipkovnicu za barem još jedan jezik uz hrvatski u dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici sustava Microsoft Windows.

 • Da biste vidjeli značajku Jezična traka kad je pokazivač jezika na programskoj traci vidljiv, kliknite pokazivač jezika, a zatim Prikaži jezičnu traku.

 • Da biste na programskoj traci vidjeli pokazivač jezika kada je vidljiva jezična traka, u odjeljku Jezična traka kliknite gumb Minimiziraj.

 • Da biste odabrali tipkovnicu za neki drugi jezik, kliknite naziv trenutnog jezika (u odjeljku Jezična traka) ili pokazivač jezika, a zatim kliknite naziv tog drugog jezika.

Upute za omogućivanje tipkovnice specifične za određeni jezik potražite u članku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike.

Korištenje karte znakova i ASCII znakovnih kodova za unos teksta

Ovisno o jezicima koji su vam potrebni, Munja može unijeti tekst pomoću karte znakova ili ASCII znakovnih kodova. Informacije o ASCII kodovima potražite u odjeljku Umetanje znakova ¢, £, ¥, ® i ostalih znakova kojih nema na tipkovnici.

Ako želite unijeti samo dio teksta na drugom jeziku, a ne želite mijenjati raspored tipkovnice, za unos teksta možete koristiti kartu znakova, jedno od pomagala u sustavu Microsoft Windows. Znak možete odabrati s neke od stranica s fontovima jezika koji se pišu zdesna nalijevo ili slijeva nadesno, kopirati ga u međuspremnik, a zatim ga umetnuti u dokument. Dodatne informacije o korištenju karte znakova za unos teksta potražite u članku Korištenje posebnih znakova (karta znakova).

Vrh stranice

Prikaz teksta zdesna nalijevo

Smjer teksta odnosi se na redoslijed čitanja, poravnanje i sveukupni raspored elemenata na zaslonu. Kad se tekstovi prikazani slijeva nadesno i zdesna nalijevo koriste u istoj rečenici, paragrafu ili kontroli, kombinirani tekst naziva se "mješovitim".

Kada program sustava Office postavite i omogućite za prikaz teksta koji se piše zdesna nalijevo, izgled pokazivača mijenja se da bi upozorio na slijed slijeva nadesno Pokazivač za slijed slijeva nadesno ili Pokazivač koji upućuje na slijed slijeva nadesno ili slijed zdesna nalijevo Pokazivač za slijed zdesna nalijevo. Pokazivač se može pomicati u skladu sa smjerom teksta na prepoznatom jeziku (logično kretanje) ili se pak premještati na sljedeći vizualno susjedni znak u tekstu (vizualno kretanje).

Vrh stranice

Smjer teksta u programima Access i Excel

Tekst u ćelija ili polje može biti poravnat lijevo, po sredini ili desno. U nekim programima, kao što su Access i Excel, za tekst može biti uključeno kontekstno postavljanje smjera.

Kada je uključeno kontekstno postavljanje smjera teksta, tekst i brojevi poravnavaju se prema jeziku prvog unesenog znaka  – na primjer, tekst u ćeliji ili polju poravnava se desno ako je prvi znak na jeziku koji se piše zdesna nalijevo, a lijevo ako je prvi znak na jeziku koji se piše slijeva nadesno. Kontekstni smjer teksta možete promijeniti i prebaciti ga na smjer Lijevo, Sredina ili Desno za pojedinačne objekte.

Mnogi programi s elementima zdesna nalijevo ili kombinirani zdesna nalijevo i slijeva nadesno primjenjuju kontekstna pravila za smjer teksta i redoslijed čitanja teksta. Okviri, popisi i drugi elementi određuju kontekstna pravila za tekst koji sadrže.

Kontekstna pravila za redoslijed čitanja i smjer teksta jesu sljedeća:

 • Ako se prvi istaknuti znakovi piše slijeva nadesno, redoslijed čitanja također je slijeva nadesno, a tekst je poravnat ulijevo.

 • ako se prvi istaknuti znak piše zdesna nalijevo, redoslijed je čitanja zdesna nalijevo, a tekst je poravnat udesno

 • ako su uneseni samo neutralni znakovi, a redoslijed čitanja i smjer prate smjer odlomka (što može biti bilo slijeva nadesno ili zdesna nalijevo) sve dok se ne unese prvi istaknuti znak

Kad god promijenite prvi istaknuti znak s jezika koji se piše slijeva nadesno na jezik koji se piše zdesna nalijevo (i obratno), i redoslijed čitanja i smjer teksta mijenjaju se u skladu s tim.

Vrh stranice

Postavljanje teksta, grafičkih oznaka i numeriranja zdesna nalijevo

Kada su omogućeni jezici koji se pišu slijeva nadesno i zdesna nalijevo, gumbi odlomaka Slijeva nadesno i Zdesna nalijevo omogućeni su na vrpci u većini programa sustava Office. Kada kliknete te gumbe, možete promijeniti smjer teksta prilikom unosa i poravnavanja teksta.

Napomena    U programu Microsoft OneNote gumbi Slijeva nadesno i Zdesna nalijevo dostupni su kada kliknete strelicu Poravnanje odlomka.

Vrh stranice

Odabir ligatura i dijakritičkih znakova

U programima za obradu teksta  , kao što je Word, možete odabrati, pronaći i zamijeniti pojedinačne dijakritici te pojedinačne arapske znakove bez obzira na to jesu li ligature. Svim ligaturama i dijakritičkim znakovima upravlja se kao s diskretnim jedinicama riječi u jeziku koji se piše zdesna nalijevo.

U sljedećem je primjeru prikazan odabir jedne arapske riječi koja ima ligaturu od tri znaka (kako se odabire svaki znak).

Riječ s odabranom jednom ligaturom

Riječ s odabrane dvije ligature

Riječ s odabrane tri ligature

Vrh stranice

Spremanje teksta koji se piše zdesna nalijevo u HTML obliku

Datoteke možete na web spremati u HTML obliku za postavljanje u smjeru zdesna nalijevo i slijeva nadesno. Web-stranice sa smjerom zdesna nalijevo označavaju se pomoću standardnog HTML DIR atributa u HTML datoteci. Ako web-preglednik koji koristite prepoznaje DIR atribut, stranica se prikazuje u smjeru zdesna nalijevo. Ako web-preglednik ne prepoznaje DIR atribut, stranica se prikazuje u smjeru slijeva nadesno.

Savjet    Web-stranice s redoslijedom zdesna nalijevo možete pregledati pomoću preglednika koji prepoznaje DIR atribut, kao što je Microsoft Internet Explorer 3.02 za Bliski istok ili noviji, Microsoft Internet Explorer 4.01 za složene skripte ili Microsoft Internet Explorer 5 ili noviji.

Vrh stranice

Sortiranje redoslijedom zdesna nalijevo

Redoslijed sortiranja zdesna nalijevo primjenjuje se kad god je to moguće. To vrijedi za popise podataka u prikazu tablice, prikazu kartice i prikazu ikone, kao i popise grupiraj-po, popise kontakata, popise mapa i popise adresa.

Napomena    Neki prikazi na strani poslužitelja možda neće sortirati podatke redoslijedom zdesna nalijevo jer slijede redoslijede sortiranja podržane na strani poslužitelja.

Vrh stranice

Kodne stranice

Programi sustava Microsoft Office podržavaju sljedeće kodne stranice koje su dostupne korisnicima arapskih, hebrejskih i mješovitih tekstova:

Arapski

Svaka kodna stranica označena je jedinstvenim brojem. Kodna stranica (CP) za arapski jezik jest CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, pašto, perzijski, ujgurski i urdski koriste iste kodne stranice kao arapski.

Hebrejski

Svaka kodna stranica označena je jedinstvenim brojem. Kodna stranica (CP) za hebrejski jezik jest CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš koristi iste kodne stranice kao hebrejski.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik