Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje u kontroli

Možete pomoći korisnicima u ispunjavanju obrazaca temeljenih na predlošku obrasca koristeći formule za izračun vrijednosti kontrole prema podacima koje korisnik unese u kontrolu. Izračuni mogu uključivati zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje vrijednosti. Na primjer, ako dizajnirate predložak obrasca koji će koristiti izvođači elektroinstalacijskih radova za prijavu, dodajte formulu kontroli koja automatski izračunava ukupnu cijenu koju izvođač mora platiti za prijavu množeći broj dozvola u prijavi s cijenom za svaku dozvolu.

Sadržaj članka

Što je formula?

Korištenje dva ili više operatora u formuli

Umetanje matematičke formule u kontrolu

Što je formula?

Formula je XPath izraz sačinjen od vrijednosti, polja ili grupa, funkcija i operatora koji služe izračunu i prikazu ostalih vrijednosti. Formule služe sljedećim zadacima:

 • Izračunu matematičkih vrijednosti iz vrijednosti koje navodite pri dizajniranju predloška obrasca ili iz vrijednosti koje korisnik unosi u kontrole pri ispunjavanju obrazaca koji se temelje na predlošku obrasca.

 • Prikazivanju određenog datuma i vremena

 • Prikazivanju vrijednosti, koje korisnici unose u jednu kontrolu, u drugoj kontroli

 • Postavljanju zadane vrijednosti polja ili kontrole

 • Primjeni pravila koje se temelji na vrijednosti izračunatoj pomoću formule

Svaki XPath izraz koji se koristi u formuli, kombinacija je vrijednosti, funkcija i operatora koji čine jedinstvenu vrijednost. Formula može sadržavati nekoliko izraza. formulu možete zamisliti kao rečenicu sastavljenu od jedne ili više fraza, a svaka fraza predstavlja jedan izraz u formuli.

Sljedeća ilustracija prikazuje vezu između formule i izraza.

Formula se sastoji od jednog ili više izraza. Izraz je bilo koja kombinacija operatora, nazive polja, funkcija, literala i konstante koji se procjenjuje kao jedna vrijednost.

Funkcija je izraz koji vraća vrijednost temeljenu na rezultatima izračuna. Vrijednosti koje se koriste u funkciji nazivaju se argumentima. Možete koristiti standardnu XPath 1.0 funkciju koja je dio InfoPatha, a možete koristiti i neke određene funkcije InfoPatha. Potražite veze za više informacija o InfoPath funkcijama u odjeljku Također pogledajte.

Vrh stranice

Korištenje dva ili više operatora u formuli

Kada formula sadrži dva ili više matematičkih operatora, InfoPath izvodi izračun prema pravu prvenstva operatora. U sljedećem popisu prikazan je redoslijed kojim se operacije izvršavaju:

 1. Izračuni u zagradama

 2. Izračuni množenja i dijeljenja

 3. Izračuni zbrajanja i oduzimanja

Ako formula sadrži dva operatora s istim pravom prvenstva, izračun se izvodi slijeva nadesno.

Na primjer, zamislite da stvarate predložak obrasca za prijavu koji ima tekstni okvir koji prikazuje ukupnu svotu svih dozvola u prijavi. Vrijednosti koje ova formula zahtijeva dolaze iz drugih tekstnih okvira u obrascu. Tekstni okvir koji pokazuje ukupan trošak sadrži sljedeću formulu:

txtDozvola1Kol * txtDozvolaTrošak1 + txtDozvola2Kol * txtDozvolaTrošak2 /txtBrojDozvola

Ova formula sadrži operatore zbrajanja (+), množenja (*) i dijeljenja (/). Prema pravu prvenstva operatora, množenje i dijeljenje se izvršavaju prije zbrajanja. Budući da operatori množenja i dijeljenja imaju isto pravo prvenstva, operator množenja se izvršava prije operatora dijeljenja jer se operator množenja nalazi lijevo od operatora dijeljenja. Formula se računa kako slijedi:

 1. Vrijednost txtDozvola1Kol se množi s vrijednošću txtDozvolaTrošak1.

 2. Vrijednost txtDozvola2Kol se množi s vrijednošću txtDozvolaTrošak2 i rezultat se zatim dijeli s vrijednošću txtBrojDozvola.

 3. Rezultat izračuna u koraku 1 dodan je rezultatu izračuna u koraku 2.

Kako biste kontrolirali izračun, stavite izračun koji želite da se prvi izvrši u zagrade. Izračuni u zagradama se izvršavaju prije izračuna izvan zagrada. Stavite izračune u zagradama lijevo od izračuna bez zagrada. Izračuni u ugniježđenim zagradama izvršavaju se iznutra prema vanjskim zagradama.

Na primjer, pogledajte formulu:

((txtDozvola1Kol * txtDozvolaTrošak1) + (txtDozvola2Kol * txtDozvolaTrošak2))/txtBrojDozvola

U ovom izračunu vrijednost rezultata množenja txtDozvola1Kol i txtDozvolaTrošak1 se dodaje vrijednosti rezultata množenja vrijednosti txtDozvola2Kol i txtDozvolaTrošak2. Zbroj tog izračuna se zatim dijeli s vrijednošću txtBrojDozvola.

Vrh stranice

Umetanje matematičke formule u kontrolu

 1. Dvaput pritisnite kontrolu ili polje za koje želite stvoriti formulu.

 2. Kliknite karticu Podaci.

 3. Kliknite Umetanje formule slika gumba.

 4. Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

  Popis matematičkih operacija

  Postupak

  Simbol

  Dodaj

  +

  Oduzmi

  -

  Pomnoži

  *

  Dijeli

  /

  Napomena : Ako koristite operator (/) dijeljenja provjerite postoji li razmak prije i poslije operatora dijeljenja. Ako nema razmaka ispred i iza operatora dijeljenja InfoPath znak '/' može protumačiti kao razdjelnik XPath koraka mjesta umjesto da ga protumači kao operator dijeljenja.

  Savjet : Matematičke formule obično ovise o cijelim ili decimalnim brojevima. Kako biste izbjegli prazne vrijednosti u formuli, uključite potvrdni okvir Postupaj s praznim vrijednosti kao s nulom u kategoriji Napredno u dijaloškom okviru Mogućnosti obrasca.

 5. Da biste provjerili ispravnost sintakse u formuli u dijaloškom okviru Umetanje formule kliknite Provjeri formulu.

  Formula sadrži pogreške

  Pritisnite Pokaži pojedinosti u dijaloškom okviru Microsoft Office InfoPath kako biste vidjeli pogreške u formuli. Slijede prijedlozi kako ih riješiti:

  • Ako koristite funkciju u formuli, provjerite koristite li ispravne argumente za funkciju. Neke funkcije zahtijevaju polja ili grupe, dok druge zahtijevaju određene vrijednosti kao argumente. Za dodatne informacije o funkcijama pogledajte sekciju Vidi također.

  • Izbrišite i ponovno upišite formulu kako biste se uvjerili da je ispravno upisana.

 6. Da biste provjerili promjene kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standard pritisnite CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!