Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje u kontroli

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete pomoći korisnicima u ispunjavanju obrazaca temeljenih na predlošku obrasca koristeći formule za izračun vrijednosti kontrole prema podacima koje korisnik unese u kontrolu. Izračuni mogu uključivati zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje vrijednosti. Na primjer, ako dizajnirate predložak obrasca koji će koristiti izvođači elektroinstalacijskih radova za prijavu, dodajte formulu kontroli koja automatski izračunava ukupnu cijenu koju izvođač mora platiti za prijavu množeći broj dozvola u prijavi s cijenom za svaku dozvolu.

Sadržaj članka

Što je formula?

Korištenje dva ili više operatora u formuli

Umetanje matematičke formule u kontrolu

Što je formula?

Formula je XPath izraz sastoji od vrijednosti, polja ili grupe, Funkcije i operatori koji se koriste za izračun i prikaz drugih vrijednosti. Formule mogu se izvršiti sljedeće zadatke:

 • Izračun matematičke vrijednosti s vrijednostima koje navedete prilikom dizajniranja predloška obrasca ili vrijednosti koje korisnik unese na kontrole kada ispunjavaju obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca...

 • Prikaz određenog datuma i vremena.

 • Prikaz vrijednosti koje korisnik unese na jednu kontrolu u drugu kontrolu.

 • Postavljanje zadane vrijednosti polja ili kontrole.

 • Primijeni pravilo na temelju vrijednosti izračunate pomoću formule.

Kombinacija vrijednosti, funkcija i operatora koji se procjenjuje kao jedna vrijednost je XPath izraz koji se koristi u formuli. Formula može sadržavati više izraza. Formule možete smatrati rečenice sastoji od jednog ili više izraza, svaki izraz koji predstavlja jednu izraz u formuli.

Sljedeća ilustracija prikazuje odnos između formula i izraza.

Dijagram koji prikazuje vezu između formule i izraza

Funkcija je izraz koji vraća vrijednost na temelju rezultata izračuna. Vrijednosti koji se nazivaju argumente. Možete koristiti standardne funkcije XPath 1.0 uvrštene u programu InfoPath, kao i neke funkcije specifične za InfoPath. Veze na dodatne informacije o funkcijama programa InfoPath u odjeljku Vidi također .

Vrh stranice

Korištenje dva ili više operatora u formuli

Kada formula sadrži dva ili više matematičkih operatora, InfoPath izvodi izračun prema pravu prvenstva operatora. U sljedećem popisu prikazan je redoslijed kojim se operacije izvršavaju:

 1. Izračuni u zagradama

 2. Izračuni množenja i dijeljenja

 3. Izračuni zbrajanja i oduzimanja

Ako formula sadrži dva operatora s istim pravom prvenstva, izračun se izvodi slijeva nadesno.

Na primjer, zamislite da stvarate predložak obrasca za prijavu koji ima tekstni okvir koji prikazuje ukupnu svotu svih dozvola u prijavi. Vrijednosti koje ova formula zahtijeva dolaze iz drugih tekstnih okvira u obrascu. Tekstni okvir koji pokazuje ukupan trošak sadrži sljedeću formulu:

txtDozvola1Kol * txtDozvolaTrošak1 + txtDozvola2Kol * txtDozvolaTrošak2 /txtBrojDozvola

Ova formula sadrži operatore zbrajanja (+), množenja (*) i dijeljenja (/). Prema pravu prvenstva operatora, množenje i dijeljenje se izvršavaju prije zbrajanja. Budući da operatori množenja i dijeljenja imaju isto pravo prvenstva, operator množenja se izvršava prije operatora dijeljenja jer se operator množenja nalazi lijevo od operatora dijeljenja. Formula se računa kako slijedi:

 1. Vrijednost txtDozvola1Kol se množi s vrijednošću txtDozvolaTrošak1.

 2. Vrijednost txtDozvola2Kol se množi s vrijednošću txtDozvolaTrošak2 i rezultat se zatim dijeli s vrijednošću txtBrojDozvola.

 3. Rezultat izračuna u koraku 1 dodan je rezultatu izračuna u koraku 2.

Kako biste kontrolirali izračun, stavite izračun koji želite da se prvi izvrši u zagrade. Izračuni u zagradama se izvršavaju prije izračuna izvan zagrada. Stavite izračune u zagradama lijevo od izračuna bez zagrada. Izračuni u ugniježđenim zagradama izvršavaju se iznutra prema vanjskim zagradama.

Na primjer, pogledajte formulu:

((txtDozvola1Kol * txtDozvolaTrošak1) + (txtDozvola2Kol * txtDozvolaTrošak2))/txtBrojDozvola

U ovom izračunu vrijednost koja je rezultat množi vrijednosti u Txtdozvola1kol i Txtdozvolatrošak1 se dodaje na vrijednost koja je rezultat množi vrijednosti u Txtdozvola2kol i Txtdozvolatrošak2. Zbroj tog izračuna se zatim dijeli s vrijednošću txtBrojDozvola.

Vrh stranice

Umetanje matematičke formule u kontrolu

 1. Dvaput pritisnite kontrolu ili polje za koje želite stvoriti formulu.

 2. Pritisnite karticu Podaci.

 3. Kliknite Umetanje formule slika gumba .

 4. Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

  Popis matematičkih operacija

  Operacija

  Simbol

  Zbrajanje

  +

  Oduzmi

  -

  Pomnoži

  *

  Dijeljenje

  /

  Napomena : Ako formula koristi operator dijeljenja (/), provjerite nalazi li se razmak ispred i iza operatora dijeljenja. Ako operatora dijeljenja nema razmaka ispred i iza nje, možda tumačenje InfoPath '/' kao razdjelnik XPath mjesto korake umjesto kao operator dijeljenja.

  Savjet : Matematičke formule obično ovise o cijelim ili decimalnim brojevima. Kako biste izbjegli prazne vrijednosti u formuli, uključite potvrdni okvir Postupaj s praznim vrijednosti kao s nulom u kategoriji Napredno u dijaloškom okviru Mogućnosti obrasca.

 5. Kako biste provjerili je li sintaksa formule ispravna, u dijaloškom okviru Umetanje formule pritisnite Potvrdi formulu.

  Formula sadrži pogreške

  Pritisnite Pokaži pojedinosti u dijaloškom okviru Microsoft Office InfoPath kako biste vidjeli pogreške u formuli. Slijede prijedlozi kako ih riješiti:

  • Ako koristite funkciju u formuli, provjerite koristite li ispravne argumente za funkciju. Neke funkcije zahtijevaju polja ili grupe, dok druge zahtijevaju određene vrijednosti kao argumente. Za dodatne informacije o funkcijama pogledajte sekciju Vidi također.

  • Izbrišite i ponovno upišite formulu kako biste se uvjerili da je ispravno upisana.

 6. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×