Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje u kontroli

Možete pomoći korisnicima u ispunjavanju obrazaca temeljenih na predlošku obrasca koristeći formule za izračun vrijednosti kontrole prema podacima koje korisnik unese u kontrolu. Izračuni mogu uključivati zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje vrijednosti. Na primjer, ako dizajnirate predložak obrasca koji će koristiti izvođači elektroinstalacijskih radova za prijavu, dodajte formulu kontroli koja automatski izračunava ukupnu cijenu koju izvođač mora platiti za prijavu množeći broj dozvola u prijavi s cijenom za svaku dozvolu.

Sadržaj članka

Što je formula?

Korištenje dva ili više operatora u formuli

Umetanje matematičke formule u kontrolu

Što je formula?

Formula je izraz jezika XPath koji se sastoji od vrijednosti, polja ili grupa, funkcija i operatora koji se koriste za izračun i prikaz drugih vrijednosti. Formule se mogu koristiti za sljedeće zadatke:

 • izračun matematičkih vrijednosti na temelju vrijednosti koje određujete prilikom dizajniranja predloška obrasca ili vrijednosti koje korisnici unose u kontrole prilikom ispunjavanja obrazaca utemeljenih na predlošku obrasca

 • prikaz određenih datuma i vremena

 • prikaz vrijednosti koje korisnici unose u kontrolu u nekoj drugoj kontroli

 • postavljanje zadane vrijednosti za polje ili kontrolu

 • primjenu pravila utemeljenog na vrijednosti izračunatoj pomoću formule

Svaki je izraz jezika XPath koji se koristi u formuli kombinacija vrijednosti, funkcija i operatora koji daje jednu vrijednost. Formula može obuhvaćati nekoliko izraza. Na formule možete gledati kao na rečenicu izrađenu od jedne fraze ili pak više njih, od kojih svaka predstavlja jedan izraz u formuli.

Sljedeća ilustracija pokazuje odnos između formule i izraza.

Dijagram koji prikazuje vezu između formule i izraza

Funkcija je izraz koji vraća vrijednost na temelju rezultata izračuna. Vrijednosti korištene u funkcijama zovu se argumenti. Možete koristiti standardne funkcije jezika XPath 1.0 koje su dio programa InfoPath, kao i funkcije specifične za InfoPath. Veze na više informacija o funkcijama programa InfoPath potražite u odjeljku Pogledajte i sljedeće.

Vrh stranice

Korištenje dva ili više operatora u formuli

Kada formula sadrži dva ili više matematičkih operatora, InfoPath izvodi izračun prema pravu prvenstva operatora. U sljedećem popisu prikazan je redoslijed kojim se operacije izvršavaju:

 1. Izračuni u zagradama

 2. Izračuni množenja i dijeljenja

 3. Izračuni zbrajanja i oduzimanja

Ako formula sadrži dva operatora s istim pravom prvenstva, izračun se izvodi slijeva nadesno.

Na primjer, zamislite da stvarate predložak obrasca za prijavu koji ima tekstni okvir koji prikazuje ukupnu svotu svih dozvola u prijavi. Vrijednosti koje ova formula zahtijeva dolaze iz drugih tekstnih okvira u obrascu. Tekstni okvir koji pokazuje ukupan trošak sadrži sljedeću formulu:

txtDozvola1Kol * txtDozvolaTrošak1 + txtDozvola2Kol * txtDozvolaTrošak2 /txtBrojDozvola

Ova formula sadrži operatore zbrajanja (+), množenja (*) i dijeljenja (/). Prema pravu prvenstva operatora, množenje i dijeljenje se izvršavaju prije zbrajanja. Budući da operatori množenja i dijeljenja imaju isto pravo prvenstva, operator množenja se izvršava prije operatora dijeljenja jer se operator množenja nalazi lijevo od operatora dijeljenja. Formula se računa kako slijedi:

 1. Vrijednost txtDozvola1Kol se množi s vrijednošću txtDozvolaTrošak1.

 2. Vrijednost txtDozvola2Kol se množi s vrijednošću txtDozvolaTrošak2 i rezultat se zatim dijeli s vrijednošću txtBrojDozvola.

 3. Rezultat izračuna u koraku 1 dodan je rezultatu izračuna u koraku 2.

Kako biste kontrolirali izračun, stavite izračun koji želite da se prvi izvrši u zagrade. Izračuni u zagradama se izvršavaju prije izračuna izvan zagrada. Stavite izračune u zagradama lijevo od izračuna bez zagrada. Izračuni u ugniježđenim zagradama izvršavaju se iznutra prema vanjskim zagradama.

Na primjer, pogledajte formulu:

((txtDozvola1Kol * txtDozvolaTrošak1) + (txtDozvola2Kol * txtDozvolaTrošak2))/txtBrojDozvola

U ovom se izračunu vrijednost rezultata množenja vrijednosti u izrazima txtDozvola1Kol i txtDozvolaTrošak1 dodaje vrijednosti rezultata množenja vrijednosti u izrazima txtDozvola2Kol i txtDozvolaTrošak2. Zbroj tog izračuna zatim se dijeli vrijednošću txtBrojDozvola.

Vrh stranice

Umetanje matematičke formule u kontrolu

 1. Dvaput pritisnite kontrolu ili polje za koje želite stvoriti formulu.

 2. Kliknite karticu Podaci.

 3. Kliknite Umetanje formule Slika gumba .

 4. Za umetanje vrijednosti ili matematičkog operatora u formulu, upišite vrijednost ili simbol za matematičku operaciju u okvir Formula.

  Popis matematičkih operacija

  Operacija

  Simbol

  Zbrajanje

  +

  Oduzmi

  -

  Pomnoži

  *

  Dijeljenje

  /

  Napomena : Ako formula koristi operator dijeljenja (/), provjerite nalazi li se razmak ispred i iza operatora dijeljenja. Ako se ispred i iza operatora dijeljenja ne nalazi razmak, InfoPath znak "/" može protumačiti kao razdjelnik za korake puta do mjesta u programskom jeziku XPath, umjesto kao operator dijeljenja.

  Savjet : Matematičke formule obično ovise o cijelim ili decimalnim brojevima. Kako biste izbjegli prazne vrijednosti u formuli, uključite potvrdni okvir Postupaj s praznim vrijednosti kao s nulom u kategoriji Napredno u dijaloškom okviru Mogućnosti obrasca.

 5. Da biste provjerili koristi li formula odgovarajuću sintaksu, u dijaloškom okviru Umetanje formule kliknite Potvrdi formulu.

  Formula sadrži pogreške

  Pritisnite Pokaži pojedinosti u dijaloškom okviru Microsoft Office InfoPath kako biste vidjeli pogreške u formuli. Slijede prijedlozi kako ih riješiti:

  • Ako koristite funkciju u formuli, provjerite koristite li ispravne argumente za funkciju. Neke funkcije zahtijevaju polja ili grupe, dok druge zahtijevaju određene vrijednosti kao argumente. Za dodatne informacije o funkcijama pogledajte sekciju Vidi također.

  • Izbrišite i ponovno upišite formulu kako biste se uvjerili da je ispravno upisana.

 6. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×