Zaokretni podaci u zaokretnoj tablici ili izvješću zaokretnog grafikona

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U Microsoft Excel 2010, ne možete zaokretati podataka u izvješću zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona tako da promijenite raspored polja podataka. Pomoću popisa polja zaokretne tablice, možete dodati, prerasporediti ili ukloniti polja da biste prikazali podatke u zaokretnoj tablici ili zaokretnom grafikonu točno onako kako želite.

Promjene koje napravite u popisu polja zaokretne tablice se prema zadanom automatski ažuriraju u prikazu izvješća. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupanja velikoj količini vanjskih podataka, privremeno možete prijeći na ručno ažuriranje.

Sadržaj članka

Rad s popisa polja zaokretne tablice

Dodavanje polja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona

Slaganje polja u zaokretnoj tablici ili zaokretnom grafikonu

Uklanjanje polja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona

Prebacivanje između automatskog i ručnog ažuriranja izgled izvješća

Rad s popisom polja zaokretne tablice

Kad stvorite zaokretnu tablicu, Excel će prikazati popis polja zaokretne tablice da biste u nju mogli dodavati polja, prema potrebi ih razmještati i mijenjati njihov položaj ili ih ukloniti iz zaokretne tablice. Popis polja zaokretne tablice prema zadanom prikazuje dva odjeljka:

 • Odjeljak polja na vrhu za dodavanje polja u zaokretnu tablicu i uklanjanje polja iz nje

 • Odjeljak izgleda na dnu koji služi za razmještanje i promjenu položaja polja

  Popis polja zaokretne tablice

Popis polja zaokretne tablice možete usidriti na bilo kojoj strani prozora programa Excel i promijeniti mu širinu. Popis polja zaokretne tablice možete i odsidriti te mu u tom slučaju možete mijenjati i visinu i širinu.

Ako ne vidite popis polja zaokretne tablice, kliknite bilo gdje unutar zaokretne tablice.

Ako zatvorite popis polja zaokretne tablice, možete ga ponovno prikazati. Desnom tipkom miša kliknite zaokretnu tablicu, a zatim kliknite Pokaži popis polja. Možete i kliknuti Popis polja na vrpci (Alati za zaokretne tablice, kartica Mogućnosti, grupa Prikaz za zaokretnu tablicu; Alati zaokretnog grafikona, kartica Analiza, grupa Prikaži/sakrij za zaokretni grafikon).

Ako ne vidite polja koja želite koristiti u popisu polja zaokretne tablice, osvježiti zaokretnu tablicu ili izvješće zaokretnog grafikona da biste prikazali sve nova polja, izračunata polja, mjere, izračunate mjere ili dimenzije koje ste dodali od posljednje operacije (Alati za zaokretne tablice, kartica Mogućnosti , grupa Podaci ).

Kako radi popis polja zaokretne tablice

Važno je razumjeti kako radi popis polja zaokretne tablice te načine na koje možete rasporediti različite vrste polja da biste postigli rezultate koje želite prilikom stvaranja izgleda polja zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona.

Uređivanje pločice značajke pitanja i odgovora

1. Vanjski izvor podataka sadrži strukturirane podatke organizirane kao jedno ili više polja (također se nazivaju stupcima) koja se prikazuju na popisu polja.

2. Premjestite polje u područje filtra izvješća na popisu polja čime se polje istovremeno premješta u područje filtra izvješća u izvješću zaokretne tablice.

3. Premjestite polje u područje natpisa stupca na popisu polja čime se istovremeno premješta polje u područje natpisa stupca u izvješću zaokretne tablice.

4. Premjestite polje u područje natpisa retka na popisu polja čime se istovremeno premješta polje u područje natpisa retka u izvješću zaokretne tablice.

5. Premjestite polje u područje vrijednosti na popisu polja čime se istovremeno premješta polje u područje vrijednosti izvješća zaokretne tablice.

Upute za premještanje polja u popisu polja zaokretne tablice

Da biste stvorili izgled polja, koristite sljedeće upute za premještanje polja Vrijednost, Naziv i Dimenzije iz odabira polja u četiri područja izvješća u odjeljku izgleda.

 • Polja vrijednosti    Ako potvrdite okvir samo za brojčano polje, ono se po zadanom premješta u područje Vrijednosti.

 • Polja redaka i stupaca    U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više nego jedan put, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Mjera    U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mjere) organiziranim u hijerarhiju dimenzije, hijerarhijama i razinama. Kliknite Proširi slika gumba i sažimanje okvir minus gumbi dok ne pronađete željena polja.

  U područja Natpisi redaka, Natpisi stupaca i Filtri izvješća možete premjestiti samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove.

  U područje Vrijednosti možete premjestiti samo mjere, izračunate mjere i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-jeve).

Promjena prikaza popisa polja zaokretne tablice

Popis polja zaokretne tablice sadrži pet različitih prikaza dizajniranih i optimiziranih za različite vrste zadataka zaokretne tablice.

 1. Da biste promijenili prikaz, kliknite gumb prikaza Popis polja na vrhu popisa polja zaokretne tablice.

  Gumb za prikaz popisa polja zaokretne tablice

 2. S popisa odaberite jedan od sljedećih prikaza:

Polja i zone u stogu

To je zadani prikaz i dizajniran je za mali broj polja.

Polja i zone jedni kraj drugih

Taj je prikaz dizajniran za dodavanje i uklanjanje polja kad svako od područja sadrži više od četiri polja.

Samo odjeljak polja

Taj je prikaz dizajniran samo za dodavanje i uklanjanje velikog broja polja.

Samo zone (2 puta 2)

Taj je prikaz dizajniran samo za preuređivanje velikog broja polja.

Samo zone (1 puta 4)

Taj je prikaz dizajniran samo za preuređivanje velikog broja polja.

Savjet    U prikazima polja i područja sekcije složeni i polja i područja sekcije tako da usporednu možete prilagoditi širinu i visinu svake sekcije tako da postavite pokazivač miša na razdjelnik sekciju dok se pokazivač promijeni u okomita dvostruka strelica okomita dvostruka strelica ili vodoravna dvostruka strelica vodoravna dvostruka strelica , tako da povučete dvostruka strelica prema gore ili prema dolje ili ulijevo ili udesno na željeno mjesto , a zatim kliknete dvostruka strelica ili pritisnite tipku ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje polja u zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon

Nakon stvaranja zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona spremni ste dodati polja koja sadrže podatke koje želite prikazati u izvješću. Obično možete odabrati jedno polje za svako područje u odjeljku izgleda. Međutim, u područje Vrijednosti možete dodati i višestruke kopije polja da biste vidjeli različite vrijednosti za određeno polje.

Ako je izvješće zaokretne tablice povezan s vanjskim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, prije dodavanja polja izvješću možete filtrirati neka polja čime je moguće skratiti vrijeme potrebno za ažuriranje izvješća.

Dodavanje polja koja želite prikazati

U popisu polja zaokretne tablice možete dodati polja u zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon ako učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste u određeno područje odjeljka izgleda postavili polje, u okviru Odabir polja koja će se dodati izvješću potvrdite okvir polja koja želite. Tada ćete kasnije moći razmjestiti polja ako to želite.

  Napomena    Prema zadanim postavkama nebrojčana polja dodaju se u područje Natpisi redaka , brojčana polja dodaju se u područje vrijednosti , a datum za Online Analytical Processing (OLAP) i hijerarhije vremena dodaju se u područje Natpisi stupaca .

 • Da biste polje postavili u određeno područje odjeljka izgleda, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće desnom tipkom miša kliknite naziv polja, a zatim kliknite Dodaj u filtar izvješća, Dodaj u natpis stupca, Dodaj u natpis retka ili Dodaj u vrijednosti.

 • Da biste polje povukli u područje odjeljka izgleda, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće kliknite i držite polje, a zatim ga povucite iz odjeljka polja u odjeljak izgleda koji želite.

Dodavanje višestrukih kopija polja u području vrijednosti

U izvješću zaokretne tablice koja se temelji na podatke na radnom listu programa Excel ili vanjskih podataka iz izvora podataka koji nisu Online Analytical Processing OLAP želite više puta dodavanja istog polja u područje vrijednosti . To možete učiniti li vrsta podataka nije numerička ili numerička. Na primjer, možda želite usporediti izračuna jedno po drugo, kao što su bruto i Neto dobit margine, minimalne i maksimalne prodaje ili broji klijenta i postotka zbroja klijenata.

 1. U popisu polja zaokretne tablice, u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće kliknite i držite polje, a zatim ga povucite u područje Vrijednosti u odjeljku izgleda.

 2. Ponavljajte prvi korak sve dok ne stvorite željeni broj kopija tog polja u području Vrijednosti.

 3. U zaokretnoj tablici, u svakoj kopiji polja promijenite funkciju sažetka ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Savjet    U zaokretnoj tablici po potrebi možete i promijeniti naziv kopiranih polja.

Napomene    

 • Kada u područje Vrijednosti dodajete dva ili više polja, bez obzira na to jesu li to kopije istog polja ili različita polja, popis polja automatski u područje Vrijednosti dodaje natpis Stupac Vrijednosti. To polje možete koristiti za pomicanje položaja polja u području Vrijednosti prema gore ili prema dolje. Natpis stupca Vrijednosti možete i premjestiti u područje Natpisi stupaca ili područja Natpisi redaka. Međutim, Natpis stupca Vrijednosti ne možete dodati u područje Filtri izvješća.

 • U područja Filtar izvješća, Natpisi redaka ili Natpisi stupaca polje možete dodati samo jednom, bez obzira je li vrsta podataka numerička ili nenumerička. Ako isto polje pokušate dodati više puta, primjerice u područja Natpisi redaka i Natpisi stupaca, polje će automatski biti uklonjeno iz izvornog područja i postavljeno u novo područje.

 • Drugi način dodavanja istog polja u područje Vrijednosti je korištenje formule (naziva se i izračunati stupac) u kojoj se koristi to isto polje.

Filtriranje podataka prije dodavanja polja

 • Na popisu polja zaokretne tablice u okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće položite pokazivač miša na naziv polja, a zatim kliknite padajuću strelicu filtra pokraj naziva polja.

  Na izborniku Filtar odaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Razmještanje polja u zaokretnoj tablici ili zaokretnom grafikonu

Na popisu polja zaokretne tablice možete preurediti postojeća polja ili promijeniti njihov položaj pomoću jednog od četiri područja na dnu sekcije izgleda:

Zaokretna tablica

Opis

Vrijednosti

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Oznake redaka

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Natpisi stupaca

Koristi se za prikazivanje polja na vrhu izvješća. Stupac nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog stupca neposredno iznad njega.

Filtar izvješća

Koristi se za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Zaokretni grafikon

Opis

Vrijednosti

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Polje osi (kategorije)

Koristi se za prikazivanje polja kao osi grafikona.

Polja legende (nizovi)

Koristi se za prikazivanje polja u legendi grafikona.

Filtar izvješća

Koristi se za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Da biste prerasporedili polja u izvješću zaokretne tablice, kliknite naziv polja u jednom od područja, a zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Premjesti gore

Premješta polje prema gore za jedan položaj u području.

Premjesti dolje

Premješta polje prema dolje za jedan položaj u području.

Premjesti na početak

Premješta polje na početak područja.

Premjesti na kraj

Premješta polje na kraj područja.

Premjesti u filtar izvješća

Premješta polje u područje filtra izvješća.

Premjesti u natpise redaka

Premješta polje u područje Natpisi redaka.

Premjesti u natpise stupaca

Premješta polje u područje Natpisi stupaca.

Premjesti u vrijednosti

Premješta polje u područje Vrijednosti.

Postavke polja Vrijednosti, Postavke polja

Prikazuje dijaloške okvire Postavke polja ili Postavke polja vrijednosti . Dodatne informacije o svakoj postavci, kliknite gumb Pomoć Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365 pri vrhu dijaloškog okvira.

Savjet    Možete također kliknuti i držati naziv polja i zatim odvući polje između sekcija polja i izgleda te između različitih područja.

Vrh stranice

Uklanjanje polja iz zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona

Da biste uklonili polje, u popisu polja zaokretne tablice učinite nešto od sljedećeg:

 • U okviru Odabir polja koja će se dodati u izvješće poništite potvrdni okvir polja koje želite ukloniti.

  Napomena    Poništavanjem potvrdnog okvira uklonit ćete sve instance polja iz izvješća.

 • U području izgleda kliknite polje koje želite ukloniti, a zatim Ukloni polje.

 • U području izgleda kliknite i držite polje koje želite ukloniti, a zatim ga odvucite izvan popisa polja zaokretne tablice.

Vrh stranice

Prebacivanje između automatskog i ručnog ažuriranja prikaza izvješća

Promjene koje napravite u popisu polja zaokretne tablice se prema zadanom automatski ažuriraju u prikazu izvješća. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupanja velikoj količini vanjskih podataka, privremeno možete prijeći na način rada za ručno ažuriranje. Način rada za ručno ažuriranje omogućuje vam brzo dodavanje, premještanje i uklanjanje polja u popisu polja zaokretne tablice. Izvješće, međutim, nećete moći koristiti sve dok ne prijeđete natrag u način rada za automatsko ažuriranje.

 1. Da biste omogućili ručno ažuriranje izvješća zakretne tablice, na dnu popisa polja zakretne tablice potvrdite okvir Odgodi ažuriranje izgleda.

  Oprez    Nakon što izgled izvješća postavite na ručno ažuriranje, zatvorite popis polja zaokretne tablice, prijeđete na prikaz Samo polja ili izađete iz programa, Excel će bez prethodnog upozorenja odbaciti sve promjene izgleda zaokretne tablice koje ste izvršili.

 2. Na popisu polja zaokretne tablice izvršite promjene izgleda polja, a zatim kliknite Ažuriranje da biste ručno ažurirali izgled u izvješću zaokretne tablice.

 3. Kada završite s unošenjem promjena u izgled izvješća u oknu Popis polja, poništite okvir Odgodi ažuriranje izgleda da biste se vratili na automatsko ažuriranje.

Napomena    Izvješće zaokretne tablice započinje automatskim ažuriranjem prilikom svakog otvaranja radne knjige.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×