Zaokretni podaci u zaokretnoj tablici ili izvješću zaokretnog grafikona

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Nakon stvaranja izvješća zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, dodajte polja pomoću popisa polja zaokretne tablice. Ako želite promijeniti izvješće zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona, za preuređivanje i uklanjanje polja koristite popis polja. Prema zadanim postavkama, popis polja zaokretne tablice prikazuje dvije sekcije: sekciju polja na vrhu za dodavanje i uklanjanje polja i sekciju izgleda na dnu za preuređivanje i promjenu položaja polja. Popis polja zaokretne tablice možete usidriti na bilo koju stranu prozora i promijeniti njegovu širinu.

Napomene : 

 • Ako popis polja zaokretne tablice nije prikazan, svakako pritisnite izvješće zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Ako se popis polja zaokretne tablice i dalje ne prikazuje, na kartici Mogućnosti u grupi Pokaži/Sakrij pritisnite Popis polja i za izvješće zaokretnog grafikona, na kartici Analizaj u grupi Podaci pritisnite Popis polja.

 • Ako na popisu polja nisu prikazana polja koja želite koristiti, osvježite izvješće zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona tako da prikazuje sva nova polja, izračunata polja, mjere, izračunate mjere ili dimenzije dodane od posljednje operacije.

Što želite učiniti?

Dodatne informacije o popisu polja zaokretne tablice

Dodavanje polja

Kopiranje polja

Slaganje polja

Uklanjanje polja

Promjena prikaza popisa polja zaokretne tablice

Filtriranje podataka prije nego što dodate u izvješće

Prebacivanje između automatskog i ručnog ažuriranja izgled izvješća

Više o popisu polja zaokretne tablice

Važno je razumjeti način rada popisa polja zaokretne tablice i načine ne koje možete urediti različite vrste polja za postizanje željenih rezultata prilikom planiranja izvješća zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona.

Kako radi popis polja zaokretne tablice

Uređivanje pločice značajke pitanja i odgovora

1. Vanjski izvor podataka sadrži strukturirane podatke organizirane kao jedno ili više polja (također se nazivaju stupcima) koja se prikazuju na popisu polja.

2. Premjestite polje u područje filtra izvješća na popisu polja čime se polje istovremeno premješta u područje filtra izvješća u izvješću zaokretne tablice.

3. Premjestite polje u područje natpisa stupca na popisu polja čime se istovremeno premješta polje u područje natpisa stupca u izvješću zaokretne tablice.

4. Premjestite polje u područje natpisa retka na popisu polja čime se istovremeno premješta polje u područje natpisa retka u izvješću zaokretne tablice.

5. Premjestite polje u područje vrijednosti na popisu polja čime se istovremeno premješta polje u područje vrijednosti izvješća zaokretne tablice.

Smjernice za premještanje polja u četiri područja izvješća

Slijede smjernice za premještanja polja Vrijednost, Naziv i Dimenzije iz odabira polja u četiri područja u sekciji izgleda.

Polja vrijednosti   

 • Ako odaberite potvrdni okvir za numeričko polje, premješta se u zadano područje je u područje vrijednosti.

Polja retka i stupca   

 • Ako je polje već u području Natpisa redaka, Natpisa stupaca ili Filtara izvješća i jednom od ovih područja ponovo je dodano, prilikom premještanja u isto područje ono mijenja položaj ali prilikom premještanja u drugo područje ono mijenja usmjerenje.

Mjera   

 • U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mjere) organiziranim u hijerarhiju dimenzije, hijerarhijama i razinama. Kliknite Proširi slika gumba i sažimanje okvir minus gumbi dok ne pronađete željena polja.

 • U područja Natpisi redaka, Natpisi stupaca i Filtri izvješća možete premjestiti samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove.

 • U područje Vrijednosti možete premjestiti samo mjere, izračunate mjere i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI).

Vrh stranice

Dodavanje polja

 • Za dodavanje polja izvješću napravite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite potvrdni okvir do svakog naziva polja u sekciji polja. Polje je smješteno u zadanom području sekcije izgleda, ali ako želite polja možete preurediti.

   Prema zadanim postavkama, nenumerička polja dodaju se području Natpisi redaka, brojčana polja dodaju se području Vrijednosti, a OLAP hijerarhije datuma i vremena dodaju se području Natpisi stupaca.

  • Desnom tipkom miša pritisnite naziv polja i zatim odaberite odgovarajuću naredbu, Dodaj u filtar izvješća, Dodaj u natpise stupaca, Dodaj u natpise redaka i Dodaj u vrijednosti za smještaj polja u određeno područje sekcije izgleda.

   Savjet : Možete pritisnuti i držati naziv polja i zatim povlačiti polje između odjeljka polja i u područje u odjeljku rasporeda.

Vrh stranice

Kopiranje polja

U izvješću zaokretne tablice koja se temelji na podatke na radnom listu programa Excel ili vanjskih podataka iz izvora podataka koji nije OLAP, trebali biste više puta dodavanja istog polja u područje vrijednosti. To možete učiniti li vrsta podataka nije numerička ili numerička. Na primjer, možda želite usporediti izračuna jedno po drugo, kao što su bruto i Neto dobit margine, minimalne i maksimalne prodaje ili broji klijenta i postotka zbroja klijenata.

 1. Kliknite i držati naziv polja u odjeljku polja, a zatim povucite polje u područje vrijednosti u odjeljku rasporeda.

 2. Ponovite korak 1 koliko god želite kopirati polje puta.

 3. U svakom kopirane polju Promjena funkcije zbrajanja ili prilagođeni izračun onako kako želite.

  Napomene : 

  • Kada dodate dva ili više polja u područje vrijednosti, bilo da su kopije isto polje ili različitih polja, na popisu polja automatski dodaje natpis vrijednosti stupca u područje vrijednosti. Ovo polje možete koristiti da biste premjestili položaja polja prema gore ili dolje unutar područja vrijednosti. Natpis vrijednosti stupca možete premjestiti čak i u područje oznake stupaca ili područja natpisa retka. Međutim, nije moguće premjestiti natpis vrijednosti stupca u područje Filtri izvješća.

  • Možete dodati samo jednom polje filtar izvješća, natpisi redaka ili natpisi stupaca područja, hoće li se vrsta podataka nije numerička ili numerička. Ako pokušate dodati više puta isto polje – na primjer, oznake redaka i stupac natpise područja u odjeljku rasporeda – polje automatski uklanjaju iz područja izvorne i staviti u programu Publisher.

  • Drugi način za dodavanje isto polje u područje vrijednosti je pomoću formule (naziva se i izračunati stupac) koja se koristi to polje u formuli.

  • Isto polje ne možete dodati više puta u izvješću zaokretne tablice koja se temelje na OLAP izvorom podataka.

Vrh stranice

Preuređivanje polja

Postojeća polja možete preurediti ili promijeniti njihov položaj pomoću jednog od četiri područja na dnu sekcije izgleda:

Izvješće zaokretne tablice

Opis

Zaokretni grafikon

Opis

Vrijednosti   

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Vrijednosti   

Koristi se za prikaz zbirnih brojčanih podataka.

Oznake redaka   

Koristite za prikaz polja kao redaka sa strane izvješća. Redak nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog retka neposredno iznad njega.

Polje osi (kategorija)   

Koristite za prikazivanje polja kao osi grafikona

Oznake stupaca   

Koristite za prikazivanje polja na vrhu izvješća. Stupac nižeg položaja ugniježđen je unutar drugog stupca neposredno iznad njega.

Polja legende (skup) naljepnice   

Koristite za prikazivanje polja u legendi grafikona.

Filtar izvještaja   

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

Filtar izvještaja   

Koristite za filtriranje cjelokupnog izvješća prema stavci odabranoj u filtru izvješća.

 • Za preuređivanje polja, pritisnite naziv polja u jednom od područja i zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Pomicanje prema gore   

Premješta polje prema gore za jedan položaj u području.

Pomicanje prema dolje   

Premješta polje prema dolje za jedan položaj u području.

Pomicanje na početak   

Premješta polje na početak područja.

Premještanje na kraj   

Premješta polje na kraj područja.

Premjesti u filtar izvješća   

Premješta polje u područje filtra izvješća.

Premjesti u natpise redaka   

Premješta polje u područje Natpisi redaka.

Premjesti u natpise stupaca   

Premješta polje u područje Natpisi stupaca.

Premjesti u vrijednosti   

Premješta polje u područje Vrijednosti.

Postavke polja vrijednosti, Postavke polja   

Prikazuje dijaloške okvire Postavke polja ili Postavke polja vrijednosti . Dodatne informacije o svakoj postavci, kliknite gumb Pomoć slika gumba pri vrhu dijaloškog okvira.

Savjet : Možete također pritisnuti i držati naziv polja i zatim odvući polje između sekcija polja i izgleda te između različitih područja.

Vrh stranice

Uklanjanje polja

 • Za uklanjanje polja pritisnite naziv polja u jednom od područja izgleda i zatim pritisnite Ukloni polje ili očistite potvrdni okvir do svakog naziva polja u sekciji polja.

  Savjet : Možete također pritisnuti i držati naziv polja u sekciji polja i zatim ga odvući izvan popisa polja zaokretne tablice.

  Napomena : Čišćenjem potvrdnog okvira u sekciji polja uklanjaju se sve instance polja iz izvješća.

Vrh stranice

Promjena prikaza popisa polja zaokretne tablice

Popis polja zaokretne tablice sadrži pet različitih prikaza dizajniranih i optimiziranih za različite vrste zadataka zaokretne tablice.

 • Za promjenu prikaza pritisnite gumb Prikaz na vrhu popisa polja zaokretne tablice i odaberite nešto od sljedećeg:

Polja i zone složeni   

Ovo je zadani prikaz i dizajniran je za mali broj polja.

Polja i područja sekcije tako da usporednu   

Ovaj je prikaz dizajniran za dodavanje i uklanjanje polja kad svako od područja sadrži više od četiri polja.

Samo polja   

Ovaj je prikaz dizajniran samo za dodavanje i uklanjanje velikog broja polja.

Samo zone (2, 2)   

Ovaj je prikaz dizajniran samo za preuređivanje velikog broja polja.

Samo zone (1 puta 4)   

Taj je prikaz dizajniran samo za preuređivanje velikog broja polja.

Savjet : U prikazima polja i područja sekcije složenii polja i područja sekcije tako da usporednu možete prilagoditi širinu i visinu svake sekcije tako da iznad razdjelnika sekciju dok se pokazivač promijeni u okomita dvostruka strelica okomita dvostruka strelica ili vodoravna dvostruka strelica vodoravna dvostruka strelica , tako da povučete dvostruka strelica prema gore ili prema dolje ili ulijevo ili udesno na željeno mjesto , a zatim ga tako da kliknete dvostruka strelica ili pritiskom na tipku ENTER.

Vrh stranice

Filtriranje podataka prije njihovog dodavanja izvješću

Ako je izvješće zaokretne tablice povezano s vanjskim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, prije dodavanja polja izvješću možete filtrirati neka polja čime je moguće skratiti vrijeme potrebno za ažuriranje izvješća.

Vrh stranice

Prelazak između automatskog ili ručnog ažuriranja izgleda izvješća

Prema zadanim postavkama, prilikom svake promjene popisa polja zaokretne tablice, izgled izvješća automatski se ažurira. Za poboljšavanje performansi prilikom pristupanja velikoj količini vanjskih podataka, možete prijeći na ručno ažuriranje. Ako prijeđete na ručno ažuriranje, ne možete koristiti izvješće sve dok ponovo ne prijeđete na automatsko ažuriranje. Ipak, možete brzo dodati, premjestiti i ukloniti polja iz sekcije polja u sekciju izgleda i zatim ponovo prijeći na automatsko ažuriranje kako biste vidjeli rezultate.

Ako ste postavili izgled izvješća na ručno ažuriranje, zatvaranja popis polja zaokretne tablice, promjenom u prikaz samo polja ili izađite iz programa Excel odbacuje sve promjene koje ste napravili u izvješće zaokretne tablice bez potvrđivanja.

 • Za omogućavanje ili onemogućavanje ručnog ažuriranja izvješća zaokretne tablice, odaberite ili očistite potvrdni okvir Odgodi ažuriranje izgleda na dnu popisa polja polja zaokretne tablice.

 • Kad dovršite promjenu izgleda izvješća u popisu polja, za prikaz izgleda u izvješću zaokretne tablice pritisnite Ažuriraj.

Napomena : Izvješće zaokretne tablice započinje automatskim ažuriranjem prilikom svakog otvaranja radne knjige.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×