Zamjena jezika postavljanjem jezika za jezičnu provjeru

Ako stvarate dokumente na nekoliko jezika na latiničnom pismu, kao što su engleski, francuski i njemački, i brzo se prebacujete se jezika na jezik dok radite, postavljanjem provjere jezika teksta dok pišete omogućit ćete provjeru pravopisa teksta na jezicima koje koristite kada završite sa stvaranjem dokumenta.

Ako želite upisivati na jeziku koji ne koristi latinično pismo, primjerice na arapskom ili kineskom, odnosno želite koristiti raspored tipkovnice za svaki pojedini latinični jezik, raspored tipkovnice možete prebaciti pomoću jezične trake. Dodatne informacije potražite u članku Omogućivanje ili onemogućivanje jezika rasporeda tipkovnice.

Koji program sustava Office 2010 koristite?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Dodatne informacije

Access

Ako koristite raspored tipkovnice koji sadrži znakove koji su vam potrebni ili ako znate ASCII kodove za posebne znakove koji nisu u rasporedu tipkovnice, upišite željeni tekst. Da biste postavili jezik u programu Access, možete upisati željeni tekst, odabrati ga, a zatim postaviti jezik za jezičnu provjeru. Da biste provjerili pravopis, promijenite rječnik za taj jezik.

 1. Otvorite bazu podataka programa Access.

 2. Počnite upisivati tekst.

  Napomena : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

Promjena jezika baze podataka na jezik zapisa i polja baze podataka

Važno :  Jezik za uređivanje odnosi na cijelu bazu podataka, a ne može se definirati za pojedine zapise ili polja. Dodatne informacije o provjeri pravopisa na nekom drugom jeziku potražite u članku Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku.

Ako želite promijeniti jezik baze podataka radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Otvorite bazu podataka programa Access.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika u sustavu Office na popisu Jezik za uređivanje odaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite Postavi kao zadano.

  Važno : Na taj ćete način promijeniti zadani jezik za uređivanje za sve programe sustava Microsoft Office.

 6. Kada sljedeći put odaberete pravopis baze podataka klikom na Pravopis na kartici Polazno, možete promijeniti jezik rječnika u dijaloškom okviru Pravopis, a zatim u provjeriti zapise baze podataka za svaki jezik koji se nalazi u bazi podataka. Ovaj korak morate ponoviti za svaki jezik u bazi podataka.

Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Excel

Važno :  Jezik za uređivanje odnosi na cijelu radnu knjigu, a ne može se definirati za pojedine radne listove ili ćelije. Dodatne informacije o provjeri pravopisa na nekom drugom jeziku potražite u članku Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku.

Da biste postavili jezik u programu Excel, pišite na jeziku koji želite koristiti, a zatim tijekom postupka provjere pravopisa kliknite Jezik rječnika da biste se prebacili na rječnik tog jezika.

 1. Otvorite radnu knjigu programa Excel.

 2. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

Promjena jezika jezične provjere tako da odgovara jeziku teksta u radnom listu

Ako želite promijeniti jezik radne knjige radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Otvorite radnu knjigu programa Excel.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika u sustavu Office na popisu Jezik za uređivanje odaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite Postavi kao zadano.

  Važno : Na taj ćete način promijeniti zadani jezik za uređivanje za sve programe sustava Microsoft Office.

 6. Kada sljedeći put odaberete pravopis radne knjige klikom na Pravopis na kartici Polazno, možete promijeniti jezik rječnika u dijaloškom okviru Pravopis, a zatim u provjeriti radnu knjigu za svaki jezik koji se nalazi u njoj. Ovaj korak morate ponoviti za svaki jezik u radnoj knjizi.

Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

InfoPath

InfoPath Designer

Važno :  U programu InfoPath Designer mogućnost Postavljanje jezika za jezičnu provjeru odnosi se na trenutni prikaz obrasca. Obrasci s više prikaza mogu imati različite jezike za jezičnu provjeru za svaki prikaz. Jezik za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste promijenili jezik obrasca, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu ispod mogućnosti Provjera pravopisa, a zatim kliknite Postavljanje jezika za jezičnu provjeru Slika gumba.

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite željeni jezik.

 3. Počnite upisivati tekst.

  Napomena :  Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, upotrijebite tipkovne prečace. Popis tipkovnih prečaca potražite u članku Tipkovni prečaci za međunarodne znakove.

 4. Ili provjerite pravopis.

  Napomene : 

InfoPath Editor

Važno :  U programu InfoPath Editor Postavljanje jezika za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli obrazac. Jezik za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste provjerili pravopis u obrascu, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno kliknite strelicu ispod mogućnosti Provjera pravopisa, a zatim kliknite Postavljanje jezika za jezičnu provjeru Slika gumba.

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite željeni jezik.

 3. Počnite upisivati tekst.

  Napomena :  Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, upotrijebite tipkovne prečace. Popis tipkovnih prečaca potražite u članku Tipkovni prečaci za međunarodne znakove.

 4. Ili provjerite pravopis.

  Napomene : 

Vrh stranice

OneNote

Ako želite promijeniti jezik bilježnice radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite u datoteku na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku. Ili, ako ste već unijeli tekst, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U oknu Uređivanje jezika odaberite željeni jezik.

 4. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ili provjerite pravopis.

  Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Novi zadatak

Napomena :  Videozapis nema zvuka.

Vrh stranice

Outlook

Ako želite promijeniti poruke e-pošte radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite u poruku e-pošte na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku ili, ako ste već upisali tekst, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite strelicu ispod mogućnosti Jezik, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru Slika gumba.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ili provjerite pravopis i gramatiku.

  Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Novi zadatak

Napomena :  Videozapis nema zvuka.

Vrh stranice

PowerPoint

Ako želite promijeniti jezik slajda radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite u datoteku na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku ili, ako ste već upisali tekst, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite strelicu ispod mogućnosti Jezik, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

 4. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ili provjerite pravopis i gramatiku.

  Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Novi zadatak

Napomena :  Videozapis nema zvuka.

Vrh stranice

Publisher

Ako želite promijeniti jezik publikacije radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite u datoteku na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku ili, ako ste već upisali tekst, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled kliknite strelicu ispod mogućnosti Jezik, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru Slika gumba.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ili provjerite pravopis.

  Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Visio

Ako želite promijeniti jezik dijagrama radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite u datoteku na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku ili, ako ste već upisali tekst, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ili provjerite pravopis.

  Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Word

Ako želite promijeniti jezik dokumenta radi provjere pravopisa, učinite sljedeće:

 1. Pokazivač postavite u datoteku na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku ili, ako ste već upisali tekst, odaberite tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite upisivati tekst.

  Napomene : Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbole kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ili provjerite pravopis i gramatiku.

  Napomena :  Trebali biste nabaviti jezični paket ako verzija sustava Office 2010 koju koristite ne sadrži alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Novi zadatak

Napomena :  Videozapis nema zvuka.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!