Zamjena jezika postavljanjem jezika za jezičnu provjeru

Ako dokumente stvarate na nekoliko jezika pisanih latinicom, npr. na engleskom, francuskom ili njemačkom, i tijekom rada brzo mijenjate jezike, postavljanje jezika za jezičnu provjeru teksta omogućuje vam da po završetku rada na dokumentu provjerite pravopis teksta na jezicima koje koristite.

Ako želite pisati na jeziku koji se ne piše latinicom, npr. na arapskom ili kineskom, ili ako želite koristiti raspored tipkovnice svakog jezika pisanog latinicom, raspored tipkovnice možete promijeniti pomoću jezične trake. Dodatne informacije potražite u članku Promjena jezika pomoću jezične trake.

Koji program sustava Office 2010 koristite?

Access

Promjena jezika baze podataka prema jeziku zapisa i polja baze podataka

Excel

Promjena jezika rječnika prema jeziku teksta na radnom listu

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Dodatne informacije

Access

Ako koristite raspored tipkovnice koji sadrži sve znakove koji su vam potrebni ili ako znate koji ASCII kodovi odgovaraju posebnim znakovima koji se ne nalaze na tipkovnici, možete pisati željeni tekst. Da biste postavili jezik u programu Access, možete upisati željeni tekst, odabrati ga, a zatim postaviti jezik alata za jezičnu analizu. Da biste provjerili pravopis, uključite rječnik tog jezika.

 1. Otvorite bazu podataka programa Access.

 2. Počnite pisati.

  Napomena    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

Promjena jezika baze podataka prema jeziku zapisa i polja baze podataka

Važno    Jezik za uređivanje primjenjuje se na cijelu bazu podataka, pa ga nije moguće definirati za pojedinačne zapise ni polja. Dodatne informacije o provjeri pravopisa na nekom drugom jeziku potražite u članku Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku.

Ako želite promijeniti jezik baze podataka da biste provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Otvorite bazu podataka programa Access.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. U dijaloškom okviru Postavite preference jezika u sustavu Office na popisu Jezik za uređivanje odaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite Postavi kao zadani.

  Važno    Na taj ćete način promijeniti zadani jezik za uređivanje za sve programe sustava Microsoft Office.

 6. Kada sljedeći put budete provjeravali pravopis baze podataka klikom na Pravopis na kartici Polazno, jezik pravopisa možete promijeniti u dijaloškom okviru Pravopis, a zatim provjeriti zapise baze podatka za svaki jezik koji baza podataka sadrži. Taj korak morate ponoviti za sve jezike u bazi podataka.

Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Excel

Važno    Jezik za uređivanje primjenjuje se na cijelu radnu knjigu, pa ga nije moguće definirati za pojedinačne radne listove ni ćelije. Dodatne informacije o provjeri pravopisa na nekom drugom jeziku potražite u članku Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku.

Da biste postavili jezik u programu Excel, upišite željeni jezik, a zatim tijekom postupka provjere pravopisa kliknite Jezik rječnika da biste uključili rječnik tog jezika.

 1. Otvorite radnu knjigu programa Excel.

 2. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

Promjena jezika rječnika prema jeziku teksta na radnom listu

Da biste promijenili jezik radne knjige i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Otvorite radnu knjigu programa Excel.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. U odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. U dijaloškom okviru Postavite preference jezika u sustavu Office na popisu Jezik za uređivanje odaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite Postavi kao zadani.

  Važno    Na taj ćete način promijeniti zadani jezik za uređivanje za sve programe sustava Microsoft Office.

 1. Kada sljedeći put budete provjeravali pravopis radne knjige klikom na Pravopis na kartici Polazno, jezik pravopisa možete promijeniti u dijaloškom okviru Pravopis, a zatim provjeriti pravopis svih jezika koje radna knjiga sadrži. Taj korak morate ponoviti za sve jezike u radnoj knjizi.

Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

InfoPath

InfoPath Designer

Važno    U programu InfoPath Designer mogućnost Postavi jezik za jezičnu provjeru odnosi se na trenutni prikaz obrasca. U obrascima s više prikaza za svaki prikaz može biti određen drugi jezik za jezičnu provjeru. Jezik za jezičnu provjeru primjenjuje se na cijeli prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste promijenili jezik obrasca, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu u odjeljku Pravopis, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.Slika gumba

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite željeni jezik.

 3. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 4. Možete i provjeriti pravopis.

  Napomene   

InfoPath Editor

Važno    U programu InfoPath Editor mogućnost Postavi jezik za jezičnu provjeru primjenjuje se na cijeli obrazac. Jezik za jezičnu provjeru primjenjuje se na cijeli prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste provjerili pravopis na obrascu, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno kliknite strelicu u odjeljku Pravopis, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.Slika gumba

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite željeni jezik.

 3. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 4. Možete i provjeriti pravopis.

  Napomene   

Vrh stranice

OneNote

Da biste promijenili jezik radne bilježnice i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač miša u datoteku na mjesto na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku. Ili odaberite već upisani tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U oknu Jezik za uređivanje odaberite željeni jezik.

 4. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili zamijenili jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Možete i provjeriti pravopis.

  Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Outlook

Da biste promijenili jezik poruke e-pošte i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač miša u poruku e-pošte na mjesto na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku ili odaberite već upisani tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite strelicu u odjeljku Pravopis, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.Slika gumba

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili zamijenili jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Možete i provjeriti pravopis i gramatiku.

  Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

PowerPoint

Da biste promijenili jezik slajda i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač miša u datoteku na mjesto na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku ili odaberite već upisani tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite strelicu u odjeljku Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

 4. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili zamijenili jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ako želite, provjerite pravopis i gramatiku.

  Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Publisher

Da biste promijenili jezik publikacije i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač miša u datoteku na mjesto na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku ili odaberite već upisani tekst.

 2. Na kartici Pregled kliknite strelicu u odjeljku Jezik, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.Slika gumba

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili zamijenili jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Možete i provjeriti pravopis.

  Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Visio

Da biste promijenili jezik dijagrama i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač miša u datoteku na mjesto na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku ili odaberite već upisani tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili zamijenili jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Ako želite, provjerite pravopis.

  Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Word

Da biste promijenili jezik dokumenta i provjerili pravopis, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač miša u datoteku na mjesto na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku ili odaberite već upisani tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite željeni jezik.

 4. Počnite pisati.

  Napomene    Da biste upisali znakove kao što su prijeglas u njemačkom (ö), tilda u španjolskom (ñ), cedilja u turskom (Ç) ili čak simbol kao što je kvačica, učinite nešto od sljedećeg:

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik ili zamijenili jezik, ponovite korake od prvog do trećeg. U trećem koraku odaberite sljedeći jezik.

 6. Možete i provjeriti pravopis i gramatiku.

  Napomena    Ako vaša verzija sustava Office 2010 ne sadrži alate za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa, za jezik koji želite koristiti, možda će vam biti potreban jezični paket. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Razrezani prstenasti grafikon, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik