Zajedničko korištenje dokumenta u programu Word pomoću čitača zaslona

Zajedničko korištenje dokumenta u programu Word pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Dokumente programa Word 2016 možete zajednički koristiti pomoću tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows. Kada omogućite zajedničko korištenje datoteka putem servisa OneDrive ili sustava SharePoint, možete pozvati korisnike da pregledaju ili urede dokument odnosno da pošalju datoteku u obliku privitka e-pošte, izravno iz dokumenta.

Napomene: 

Sadržaj teme

Spremanje dokumenta na OneDrive ili SharePoint

Prije zajedničkog korištenja dokumenta putem servisa OneDrive ili sustava SharePoint morate ga spremiti na neko od navedenih mjesta.

 1. Otvorite dokument koji želite zajednički koristiti.

 2. Pritisnite Alt + F, a potom A da bi se otvorilo okno prikaza Backstage. Čut ćete naziv prve mogućnosti: "Info tab selected" (Odabrana je kartica Informacije).

 3. Pritisnite Alt + A da biste se pomaknuli na mogućnost Spremi kao, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste prešli u to okno.

 4. Da biste se pomaknuli na web-mjesto servisa OneDrive ili sustava SharePoint na popisu Spremi kao, pritisnite tipke sa strelicama prema gore ili dolje dok ne čujete naziv željenog web-mjesta, a zatim pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na popis odabrane mape.

 5. Pronađite željeno mjesto mape i pritisnite tipku Enter da bi se otvorio dijaloški okvir Spremanje u obliku s fokusom na polju Naziv datoteke.

 6. U polje Naziv datoteke upišite naziv dokumenta ili pak naziv uredite.

 7. Pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim pritisnite Alt + S.

Kada se dokument spremi na zajedničko mjesto, možete pozvati druge da rade na njemu.

Zajedničko korištenje dokumenta putem servisa OneDrive ili sustava SharePoint

Dokument možete zajednički koristiti dok radite u njemu.

 1. Otvorite dokument koji želite zajednički koristiti.

 2. Pritisnite Alt + Y da biste otvorili okno Zajedničko korištenje, a zatim pritisnite F6 da biste fokus premjestili na okvir Pozovi osobe.

  Napomena: Ako svoje dokumente niste spremili na OneDrive ili u SharePoint sustava Office 365, od vas će se zatražiti da to učinite. Dodatne informacije potražite u odjeljku Spremanje dokumenta na OneDrive ili u SharePoint ranije u ovoj temi.

 3. U oknu Zajedničko korištenje u polje Pozovi osobe unesite adresu e-pošte osobe s kojom želite zajednički koristiti dokument. Ako ste već pohranili korisnikove podatke za kontakt, jednostavno upišite njegovo ime i pritisnite Enter.

  Da biste zajednički koristili s više osoba, koristite točke sa zarezom da biste odvojili imena ili adrese e-pošte.

 4. Da biste dodijelili dozvole, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete sljedeće: "Can edit combo box" (Kombinirani okvir Može uređivati). Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali Može uređivati ili Može pregledavati.

 5. Da biste dodali poruku, pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Include a message" (Uvrsti poruku) pa upišite poruku.

 6. Pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Share button" (Gumb Zajednički koristi) pa pritisnite razmaknicu.

Napomena: Možete postaviti način automatske objave promjena u zajedničkom dokumentu: nikad, uvijek ili samo kad se to od vas zatraži. Zadana je postavka nikad. U oknu Zajedničko korištenje pritisnite tipku tabulatora da biste se premjestili na kombinirani okvir Automatska objava promjena i izvršili odabir.

Zajedničko korištenje kopije dokumenta putem e-pošte

Možete i e-poštom poslati kopiju dokumenta ili ga pak poslati kao PDF.

 1. Otvorite dokument koji želite zajednički koristiti.

 2. Pritisnite Alt + F da biste otvorili prikaz Backstage, a zatim Alt + H da bi se otvorilo okno Zajedničko korištenje.

 3. Pritisnite tipku tabulator dok ne čujete "Share pane" (Okno Zajedničko korištenje), a zatim pritisnite strelicu prema dolje i potražite mogućnost E-pošta.

 4. Pritisnite Enter da bi se otvorilo okno E-pošta s mogućnostima.

 5. Otvorite mogućnosti pomoću tipke sa strelicom prema dolje pa tipkom Enter odaberite nešto od sljedećeg:

  • Pošalji kao privitak – prilaže dokument programa Word u poruku e-pošte.

  • Pošalji vezu – stvara hipervezu na dokument i postavlja je u tijelo poruke e-pošte.

  • Pošalji kao PDF – stvara PDF datoteku iz dokumenta i prilaže je poruci e-pošte.

  • Pošalji kao XPS – stvara XPS datoteku iz dokumenta i prilaže je poruci e-pošte.

  • Pošalji kao internetski faks – ako ste se registrirali za internetsku uslugu faksiranja, dokument se šalje toj usluzi.

 6. Ako odaberete mogućnost e-pošte, Word otvara novu poruku e-pošte putem zadanog klijenta za e-poštu s PDF-om, XPS-om ili kopijom već priloženog dokumenta programa Word. Poruka se otvara s fokusom na polju Prima. Upišite adresu e-pošte.

 7. Da biste upisali poruku, pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Message field" (Polje Poruka) pa upišite poruku.

 8. Da biste poslali poruku, pritisnite kombinaciju tipki Alt + S.

Spremanje dokumenta u PDF obliku

Spremite dokument u PDF obliku da biste ga mogli zajednički koristiti putem više kanala.

 1. U dokumentu koji želite spremiti pritisnite Alt + F. Čut ćete sljedeće: "Selected, Info tab" (Odabrano, kartica Informacije). Otvorit će se okno Datoteka.

  Dijaloški okvir predložit će mjesto na kojem ste već spremali dokumente programa Word, na PC-ju ili mrežnom mjestu. Upute o promjeni mjesta potražite u odjeljku Spremanje dokumenta na OneDrive ili u SharePoint.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save as type, Word document, star dot docx" (Spremi u obliku, dokument programa Word, zvjezdica točka docx) pa pritisnite razmaknicu. Otvorit će se popis podržanih datoteka.

 3. Na popisu pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete "PDF", a zatim pritisnite razmaknicu. Čut ćete sljedeće: "Save as type, PDF" (Spremi u obliku, PDF).

 4. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim pritisnite Enter.

Vidi također

Umetanje i promjena teksta u programu Word pomoću čitača zaslona

Suautorstvo na dokumentima u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

U programu Word za iOS možete jednostavno zajednički koristiti dokumente pomoću aplikacije VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu iOS. Spremite datoteku na OneDrive ili u SharePoint pa pozovite korisnike da pregledaju ili urede dokument čije ste zajedničko korištenje omogućili. Ako dokument želite poslati e-poštom u PDF obliku ili kao dokument programa Word, to možete učiniti izravno iz programa Word za iOS.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite iPhone. Neke upute i geste mogu biti drugačije na uređaju iPad.

Sadržaj teme

Spremanje dokumenta na OneDrive ili SharePoint

Prije zajedničkog korištenja dokumenta programa Word morate ga spremiti na OneDrive ili u SharePoint.

 1. U dokumentu koji želite spremiti prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete sljedeće: "Save and close, button" (Spremi i zatvori, gumb). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali gumb.

 2. Otvorit će se dijaloški okvir i čut ćete sljedeće: "Save changes to <document name>?" (Želite li spremiti promjene u dokumentu <naziv dokumenat>?) Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Save, ellipsis, button" (Spremi, trotočje, gumb). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 3. Otvorit će se drugi dijaloški okvir i čut ćete sljedeće: "Save as, file name, text field, is editing, <document name> selected, Word mode" (Spremi kao, naziv datoteke, tekstno polje, uređuje, odabran je dokument <naziv dokumenta>, način rada za Word). Odabran je trenutni naziv, a zaslonska se tipkovnica prikazuje na donjoj polovici zaslona. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite naziv dokumenta. Kada završite, dvaput dodirnite gumb return u donjem desnom kutu zaslona da biste ga odabrali.

 4. Zatvorit će se zaslonska tipkovnica. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete mjesto na koje želite spremiti, npr. "OneDrive" i dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

  Ako prethodno na mobitelu niste spremali na OneDrive ili u SharePoint, možda ćete prvo morati dodati mjesto. U tom slučaju prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "Add a Place" (Dodaj mjesto) pa dvaput dodirnite.

 5. Fokus će biti na nazivu dokumenta pa ga možete promijeniti pomoću zaslonske tipkovnice.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mapu u koju želite spremiti pa dvaput dodirnite da biste je otvorili.

 7. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Save, button" (Spremi, gumb). Dvaput dodirnite da biste odabrali gumb i spremili dokument.

  Dokument će se spremiti, a vi vratiti na prikaz Nedavno.

Zajedničko korištenje dokumenta putem servisa OneDrive ili sustava SharePoint

Možete pozvati korisnike da pregledaju i urede vaš dokument programa Word na servisu OneDrive ili u sustavu SharePoint.

 1. U dokumentu programa Word prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Share menu, button" (Izbornik Zajednički koristi, gumb). Zaslon dvaput dodirnite da biste odabrali i otvorili izbornik. VoiceOver izgovara sljedeće: "Share, heading" (Zajedničko korištenje, zaglavlje).

 2. Otvorit će se izbornik Zajedničko korištenje. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Invite People, button" (Pozovi osobe, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 3. Otvorit će se dijaloški okvir Pozivanje osoba. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Type names or email addresses, text field" (Unesite nazive ili adrese e-pošte, tekstno polje). Dvaput dodirnite da biste odabrali polje i počeli upisivati.

 4. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte korisnika s kojim dokument želite zajednički koristiti. Kada završite, dvaput dodirnite gumb return u donjem desnom kutu zaslona da biste ga odabrali.

  Savjet: Ako već imate pohranjene podatke za kontakt tog korisnika, jednostavno prijeđite prstom udesno da biste ga odabrali u svojim kontaktima. VoiceOver izgovara sljedeće: "Add contact, button" (Dodaj kontakt, gumb). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali gumb i prijeđite na stavku Kontakti. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po popisu kontakata ili pak upotrijebite mogućnost pretraživanja pri vrhu. Kada dođete do kontakta kojeg želite dodati kao primatelja, dvaput dodirnite zaslon.

 5. Ako želite da primatelj može pregledati dokument, no ne i urediti ga, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Can Edit" (Može uređivati) pa dvaput dodirnite zaslon da biste uklonili prava za uređivanje.

 6. Da biste poslali pozivnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send, button" (Pošalji, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Pozivnica će se poslati, a vi vratiti na izbornik Zajedničko korištenje.

Zajedničko korištenje kopije dokumenta putem e-pošte

Možete i e-poštom poslati kopiju dokumenta ili ga pak poslati kao PDF.

 1. U dokumentu programa Word prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Share menu, button" (Izbornik Zajednički koristi, gumb). Zaslon dvaput dodirnite da biste odabrali i otvorili izbornik. VoiceOver izgovara sljedeće: "Share, heading" (Zajedničko korištenje, zaglavlje).

 2. Otvorit će se izbornik Zajedničko korištenje. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send a Copy, button" (Pošalji kopiju, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 3. Otvorit će se izbornik Slanje kopije. Da biste dokument poslali u obliku za Word, prijeđite na sljedeći korak.

  Da biste poslali PDF verziju dokumenta, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Format, Word Document, button" (Oblik, dokument programa Word, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "PDF" pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete aplikaciju putem koje želite poslati datoteku. Da biste odabrali mogućnost, dvaput dodirnite zaslon.

 5. Po potrebi prelazite prstom udesno dok ne prijeđete u polje Prima pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali polje.

 6. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte korisnika s kojim dokument želite zajednički koristiti.

  Savjet: Ako već imate pohranjene podatke za kontakt tog korisnika, jednostavno prijeđite prstom udesno da biste ga odabrali u svojim kontaktima. VoiceOver izgovara sljedeće: "Add contact, button" (Dodaj kontakt, gumb). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali gumb i prijeđite na stavku Kontakti. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po popisu kontakata ili pak upotrijebite mogućnost pretraživanja pri vrhu. Kada dođete do kontakta kojeg želite dodati kao primatelja, dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste promijenili predmet e-pošte, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Subject" (Predmet) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite drugi predmet. Kada završite, dvaput dodirnite gumb return u donjem desnom kutu zaslona da biste ga odabrali.

 8. Da biste dodali poruku, prijeđite prstom udesno i dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite svoju poruku. Kada završite, dvaput dodirnite gumb return u donjem desnom kutu zaslona da biste ga odabrali.

 9. Kada završite, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Send, button" (Pošalji, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon da biste poslali dokument.

Vidi također

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Zajednički koristite dokumente programa Word za Android pomoću aplikacije Talkback, ugrađenog čitača zaslona za Android. Kada omogućite zajedničko korištenje datoteka sa servisa OneDrive, možete pozvati korisnike da pregledaju ili urede dokument odnosno da pošalju datoteku u obliku privitka e-pošte, izravno iz dokumenta.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Spremanje dokumenta na OneDrive

Prije zajedničkog korištenja dokumenta putem servisa OneDrive, morate ga tamo spremiti.

 1. Kad završite s pisanjem u dokumentu, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "File, button" (Datoteka, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save as button" (Gumb Spremi kao), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Save as, File menu closed, Enter a file name <current file name>" (Spremi kao, zatvoren je izbornik Datoteka, unesite naziv datoteke <naziv trenutne datoteke>).

 3. Ako želite promijeniti naziv datoteke, dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili zaslonsku tipkovnicu. Pomoću tipkovnice najprije izbrišite stari naziv datoteke pa potom upišite novi. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

 4. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno kroz mogućnosti mjesta spremanja dok ne pronađete račun za OneDrive pa dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prijeđite prstom prema dolje pa prema gore. Čut ćete sljedeće: "Save button" (Gumb Spremi). Dvaput dodirnite zaslon da biste spremili dokument. Nakon spremanja zatvorit će se izbornik Datoteka, a fokus vratiti na dokument.

Savjet: Kada dokument spremite na OneDrive, sve će se promjene spremati tamo kada odaberete Spremi, osim ako dokument spremite na novo mjesto.

Zajedničko korištenje dokumenta putem servisa OneDrive

Dokument možete zajednički koristiti dok radite u njemu. Suradnik će e-poštom primiti vezu za zajedničko korištenje pa će putem nje dokument moći otvoriti u programu Word.

 1. U aplikaciji Word za Android otvorite dokument koji želite zajednički koristiti.

 2. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Not checked, Share, switch" (Nije potvrđeno, zajedničko korištenje, prekidač), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Invite people to this file, edit box" (Pozovite osobe u ovu datoteku, okvir za uređivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte korisnika s kojim dokument želite zajednički koristiti.

 5. Prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

 6. Da biste dodali poruku, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Include a message (optional), edit box" (Uvrsti poruku (neobavezno), okvir za uređivanje), dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice unesite poruku.

 7. Da biste dodijelili dozvole, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Checked, can edit, checkbox" (Potvrđeno, može uređivati, potvrdni okvir). Vaši suradnici po zadanom mogu uređivati dokument za koji omogućite zajedničko korištenje. Ako im želite omogućiti samo pregledavanje dokumenta, dvaput dodirnite zaslon.

 8. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share button" (Gumb Zajednički koristi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Zajedničko korištenje kopije dokumenta putem e-pošte

Možete i e-poštom poslati kopiju dokumenta ili ga pak poslati kao PDF.

 1. U aplikaciji Word za Android otvorite dokument koji želite zajednički koristiti.

 2. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Not checked, Share, switch" (Nije potvrđeno, zajedničko korištenje, prekidač), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share as attachment button" (Gumb Zajednički koristi kao privitak), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Document button" (Gumb Dokument) ili "PDF button" (Gumb PDF), ovisno o obliku datoteke koju želite zajednički koristiti. Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali oblik.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne pronađete aplikaciju za e-poštu putem koje želite zajednički koristiti, npr. "Outlook" ili "Gmail" pa dvaput dodirnite zaslon.

 6. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte korisnika s kojim dokument želite zajednički koristiti.

 7. Prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

 8. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Send" (Pošalji) pa dvaput dodirnite zaslon.

Savjet: Pomoću navedenih uputa možete i poslati PDF kopiju na vlastitu adresu e.-pošte ili pak PDF spremiti na Google disk.

Vidi također

Suautorstvo na dokumentima u programu Word pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

U programu Word Mobile možete zajednički koristiti Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows. Spremite datoteku na OneDrive ili u SharePoint pa pozovite korisnike da pregledaju ili urede dokument čije ste zajedničko korištenje omogućili. Ako dokument želite poslati e-poštom, to možete učiniti izravno iz programa Word.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Spremanje dokumenta na OneDrive ili SharePoint

Prije zajedničkog korištenja dokumenta programa Word morate ga spremiti na OneDrive ili u SharePoint.

 1. U dokumentu koji želite spremiti prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete sljedeće: "File button" (Gumb Datoteka). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 2. Otvorit će se okno i čut ćete sljedeće: "Backstage page pane, Go back button" (Okno stranice Backstage, gumb Natrag). Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Save button" (Gumb Spremi). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 3. Otvorit će se dijaloški okvir Spremanje i čut ćete naziv trenutne datoteke.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save a copy of this file" (Spremi kopiju datoteke) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mjesto na koje želite spremiti, npr. "OneDrive" i dvaput dodirnite da biste odabrali.

  Ako se još niste prijavili, OneDrive ili SharePoint zatražit će da to učinite.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mapu ili mjesto na koje želite spremiti pa dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili.

 7. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Next, app bar button" (Sljedeće, gumb trake aplikacije). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 8. Otvorit će se dijaloški okvir UNOS NAZIVA DATOTEKE.

  Ako želite promijeniti naziv datoteke, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete trenutni naziv dokumenta pa dvaput dodirnite zaslon da biste počeli uređivati. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite novi naziv. Kada završite, prelazite prstom prema gore dok ne čujete "Landmarks and containers" (Oznake i spremnici), a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete "App bar" (Traka aplikacije). Prelazite prstom prema dolje dok ne čujete "Items" (Stavke), a zatim ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Save a copy app bar button" (Gumb Spremi kopiju na traci aplikacije).

 9. Dvaput dodirnite zaslon da biste spremili dokument.

Zajedničko korištenje dokumenta putem servisa OneDrive ili sustava SharePoint

Možete pozvati korisnike da pregledaju i urede vaš dokument programa Word na servisu OneDrive ili u sustavu SharePoint.

 1. U dokumentu programa Word prelazite prstom udesno ili ulijevo dok Pripovjedač ne izgovori sljedeće: "Off, Share button" (Isključeno, gumb Zajednički koristi). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 2. Otvorit će se dijaloški okvir Zajedničko korištenje. Pripovjedač će izgovoriti: "Type an email address to invite someone" (Unesite adresu e-pošte i pozovite nekoga). Dvaput dodirnite zaslon da se pojavi zaslonska tipkovnica pa počnite upisivati.

 3. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite adresu e-pošte korisnika s kojim dokument želite zajednički koristiti.

  Savjet: Ako već imate pohranjene podatke za kontakt tog korisnika, jednostavno prijeđite prstom udesno da biste ga odabrali u svojim kontaktima. Pripovjedač će izgovoriti: "Browse contacts button" (Gumb Pregledaj kontakte). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali gumb i prijeđite na stavku Kontakti. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po popisu kontakata ili pak upotrijebite mogućnost pretraživanja pri vrhu. Kada dođete do kontakta kojeg želite dodati kao primatelja, dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se kartica kontakta. Prelazite prstom udesno dok ne čujete adresu e-pošte koju želite koristiti pa dvaput dodirnite zaslon.

 4. Ako u pozivnicu želite uvrstiti osobnu bilješku, prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options" (Više mogućnosti) pa dvaput dodirnite zaslon. Zatim prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Include a message, optional, editable text" (Uvrsti poruku, neobavezno, tekst koji se može uređivati) pa dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite tekst bilješke.

 5. Ako želite da primatelj može pregledati dokument, no ne i urediti ga, prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options" (Više mogućnosti) pa dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Give permissions to this document, can edit" (Dodijeli dozvole za dokument, može uređivati). Otvorit će se popis mogućnosti, a Pripovjedač će izgovoriti: "Menu" (Izbornik). Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Can view" (Može pregledavati) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 6. Da biste poslali pozivnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share, button" (Zajednički koristi, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Pozivnica će se poslati, a vi vratiti na dijaloški okvir Zajedničko korištenje.

Spremanje dokumenta programa Word u PDF obliku

Da biste dokument programa Word spremili u PDF obliku, koristite funkciju izvoza u programu Word Mobile.

 1. U dokumentu programa Word prelazite prstom udesno ili ulijevo dok Pripovjedač ne izgovori sljedeće: "File button" (Gumb Datoteka). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 2. Otvorit će se okno i čut ćete sljedeće: "Backstage page pane, Go back button" (Okno stranice Backstage, gumb Natrag). Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save, button" (Spremi, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 3. Otvorit će se dijaloški okvir Spremanje i čut ćete sljedeće: "<naziv datoteke trenutnog dokumenta>, button" (<naziv datoteke trenutnog dokumenta>, gumb).

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Export this file" (Izvezi datoteku) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mjesto na koje želite spremiti, npr. "OneDrive" i dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete mapu u koju želite spremiti pa dvaput dodirnite zaslon da biste je otvorili.

 7. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Export this file" (Izvezite datoteku) pa dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 8. Otvorit će se dijaloški okvir UNOS NAZIVA DATOTEKE. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "File type, OpenDocument Text, Combo box" (Vrsta datoteke, tekst u obliku OpenDocument, kombinirani okvir). Dvaput dodirnite zaslon da bi se otvorio popis mogućnosti pa prijeđite prstom udesno. Pripovjedač će izgovoriti: "PDF, 2 of 2" (PDF, 2 od 2). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 9. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Export app bar button" (Gumb Izvezi na traci aplikacije). Dvaput dodirnite zaslon da biste izvezli dokument.

  Ako vam se pojavi dijaloški okvir za potvrdu kojim se traži dozvola za mrežnu pretvorbu datoteka, dvaput dodirnite zaslon da biste to dopustili.

  Dokument će se izvesti i spremiti kao PDF na odabranom mjestu. Vratit će te se na dijaloški okvir Spremanje s nazivom datoteke u fokusu.

Zajedničko korištenje kopije dokumenta putem e-pošte

Kopiju dokumenta možete poslati e-poštom izravno iz programa Word.

 1. U dokumentu programa Word prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Off, Share button" (Isključeno, gumb Zajednički koristi). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 2. Otvorit će se dijaloški okvir Zajedničko korištenje. Pripovjedač će izgovoriti: "Type an email address to invite someone" (Unesite adresu e-pošte i pozovite nekoga). Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "More options, link" (Više mogućnosti, veza). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 3. Pripovjedač će izgovoriti: "Send an attachment or get a sharing link" (Pošaljite privitak ili dohvatite vezu za zajedničko korištenje). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Send as attachment, button" (Pošalji kao privitak, gumb). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 5. Otvorit će se prozor Zajedničko korištenje. Prelazite prstom udesno dok ne čujete svoj račun e-pošte, npr. "Outlook Mail" (Pošta programa Outlook) i dvaput dodirnite zaslon.

 6. Otvorit će se prozor e-pošte. Fokus će biti na polju Prima. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite primateljevu adresu.

  Savjet: Ako već imate pohranjene podatke za kontakt tog korisnika, jednostavno prijeđite prstom udesno da biste ga odabrali u svojim kontaktima. Pripovjedač će izgovoriti: "Choose contacts button" (Gumb Odaberi kontakte). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali gumb i prijeđite na stavku Kontakti. Prelazite prstom udesno da biste se pomicali po popisu kontakata ili pak upotrijebite mogućnost pretraživanja pri vrhu. Kada dođete do kontakta kojeg želite dodati kao primatelja, dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se kartica kontakta. Pripovjedač će izgovoriti: "People window" (Prozor Osobe). Prelazite prstom udesno dok ne čujete adresu e-pošte koju želite koristiti pa dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste uredili predmet e-pošte, prijeđite prstom udesno i dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite predmet. Kada završite, prijeđite na gumb Enter i dvaput dodirnite zaslon.

 8. Da biste dodali poruku, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Message, editable text" (Poruka, tekst koji se može uređivati) pa dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite svoju poruku.

 9. Kada završite, prelazite prstom prema gore dok ne čujete "Items" (Stavke), a zatim udesno dok ne čujete sljedeće: "Send button" (Gumb Pošalji). Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali gumb i poslali dokument.

  Dokument će se poslati, a vi vratiti na dijaloški okvir Zajedničko korištenje.

Vidi također

Praćenje i pregled promjena u dokumentu u programu Word pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Pomoću tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows, možete jednostavno zajednički koristiti svoje dokumente uz Word Online. Kada datoteke zajednički koristite uz OneDrive, možete pozvati korisnike da pregledaju ili urede dokument pa na njemu istodobno surađivati.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Dodatne informacije o tipkovnim prečacima potražite u članku Tipkovni prečaci za Word Online.

 • Ako koristite Word Online, predlažemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Word Online izvodi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od onih u verziji programa za računala. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prebacujete se pomoću prečaca Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na Word Online.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

Sadržaj teme

Spremanje dokumenta na OneDrive

Prije zajedničkog korištenja dokumenta putem servisa OneDrive morate ga spremiti na mrežno mjesto. Kada dokument spremite na mrežno mjesto, Word Online automatski sprema sve izmjene u njemu.

 1. Kada dovršite s pisanjem u novom dokumentu, pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete "Selected, Home tab item" (Odabrano, stavka na kartici Polazno).

 2. Pritisnite Caps Lock + tipka sa strelicom ulijevo dok ne čujete "File, button collapsed" (Datoteka, sažeti gumb), a zatim pritisnite Enter.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Save As tab item" (Stavka na kartici Spremanje kao), a zatim pritisnite Enter.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Save As, save a copy online, menu item" (Spremi kao, spremi kao kopiju na mreži, stavka izbornika), a zatim pritisnite Enter.

 5. Upišite novi naziv datoteke, a zatim pritisnite ENTER.

Zajedničko korištenje dokumenta putem servisa OneDrive

Dokument možete zajednički koristiti dok radite u njemu. Vaš će suradnik vezu za zajedničko korištenje primiti e-poštom.

 1. Dok u programu Word Online uređujete dokument, pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete "Selected, Home tab item" (Odabrano, stavka na kartici Polazno).

 2. Pritisnite Caps Lock + tipka sa strelicom ulijevo dok ne čujete "File, button collapsed" (Datoteka, sažeti gumb), a zatim pritisnite Enter.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete "Share tab item" (Stavka na kartici Zajedničko korištenje), a zatim pritisnite Enter.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete "Share with people, invite other people to edit or view this document, menu item" (Zajednički koristi s drugima, pozovite druge osobe da urede ili pregledaju dokument, stavka izbornika).

 5. Pripovjedač će vas obavijestiti da je učitan dijaloški okvir Zajedničko korištenje. Kada pripovjedač utihne, unesite adresu e-pošte korisnika s kojim dokument želite zajednički koristiti. Da biste zajednički koristili s više osoba, koristite točke sa zarezom da biste odvojili adrese e-pošte.

 6. Da biste dodijelili dozvole, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete sljedeće: "Can edit" (Može uređivati). Pomoću tipki sa strelicama prema gore ili prema dolje odaberite Može uređivati ili Može pregledavati.

 7. Da biste uvrstili poruku, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Include a personal message with this invitation" (Dodajte osobnu poruku u pozivnicu) pa upišite poruku.

 8. Pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Share button" (Gumb Zajednički koristi) pa pritisnite Enter.

Spremanje dokumenta u PDF obliku

Spremite dokument u PDF obliku da biste ga mogli sigurno zajednički koristiti putem više kanala.

 1. U programu Word Online otvorite dokument koji želite spremiti.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "More, button collapsed" (Više, sažeti gumb), a zatim pritisnite Enter da biste otvorili izbornik.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete "Download as PDF, menu item" (Preuzmi kao PDF, stavka izbornika), a zatim pritisnite Enter.

 4. Word Online stvorit će PDF datoteku, što može potrajati nekoliko trenutaka. Kada čujete "Click here to view the PDF of your document" (Kliknite ovdje da bi vam se dokument prikazao u obliku PDF-a), pritisnite Enter.

 5. Pritišćite Caps Lock + strelica desno dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim pritisnite Enter.

 6. Kada čujete "Dismiss button" (Gumb Odbaci), možete pritisnuti Enter da biste zatvorili dijaloški okvir.

 7. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Dialog, Microsoft Word Online, focus on Close button" (Dijaloški okvir, Microsoft Word Online, fokus na gumbu Zatvori), a zatim pritisnite Enter da biste fokus vratili na dokument.

Vidi također

Suautorstvo na dokumentima u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u web-aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×