Vodič za kontekstne izbornike dodatka Power Query

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Napomena: Power Query poznat je pod nazivom Dohvaćanje i pretvaranje u programu Excel 2016. Ovdje navedene informacije odnose se na oba naziva. Da biste saznali više, pročitajte članak Funkcija dohvaćanja i pretvaranja u aplikaciji Excel 2016.

Kontekstni izbornici određeni su konkretnim elementom, npr. ćelijom tablice, u oknu za uređivanje. Na kontekstnom izborniku definiraju se akcije koje se mogu izvršavati na odabranim elementima.

Sadržaj članka:

Kontekstni izbornik za ćeliju

Broj ili vrstu datuma/vremena

Zamjena vrijednosti datuma/vremena ili broja

Vrsta tekst

Zamjena tekstnih vrijednosti

Logička vrsta

Zamjena logičkih vrijednosti

Vrsta tablica ili veza

Kontekstni izbornik za stupac

Odabir jednog stupca

Promjena vrste s kulturom

Odabir više stupaca

Kontekstni izbornik za tablicu

Kontekstni izbornik za korak upita

Internetsko pretraživanje

Kontekstni izbornik za ćeliju

Da biste na ćeliju primijenili neku akciju, kliknite je desnom tipkom miša. Za svaku vrstu ćelija postoji zasebni kontekstni izbornik.

Vrsta broj ili datum/vrijeme

Radnja

Opis

Filtri za brojeve

Filtrira tablicu na temelju operatora:

 • Jednako

 • Nije jednako

 • Veće od

 • Veće od ili jednako

 • Manje od

 • Manje je od ili jednako

Zamijeni vrijednosti

Jednu vrijednost možete zamijeniti drugom vrijednošću u odabranim stupcima. Da biste zamijenili broj ili vrijednostima datuma/vremena, potražite u članku Zamjena broja ili vrijednostima datuma/vremena.

Pretraži kroz razine naniže

Dođite do sadržaja ćelije. Time se u trenutni upit dodaje novi korak za navigaciju; poništiti se može uklanjanjem tog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Stvorite novi upit u kojem sadržaj ćelije određuje vrijednosti upita. Naziv novog upita jednak je naslovu stupca u kojem se nalazi odabrana ćelija.

Zamjena vrijednosti broja ili datuma/vremena

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju s brojem ili datumom/vremenom.

 2. Kliknite Zamijeni vrijednosti.

 3. U dijaloškom okviru Zamjena vrijednosti unesite podatke u polja Vrijednost za traženje i Zamijeni.

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Vrsta tekst

Radnja

Opis

Tekstni filtri

Filtrira tablicu na temelju operatora:

 • Jednako

 • Nije jednako

 • Počinje s

 • Završava s

 • Sadrži

 • Ne sadrži

Zamijeni vrijednosti

Jednu vrijednost možete zamijeniti drugom vrijednošću u odabranim stupcima. Zamjena tekstnih vrijednosti, potražite u članku Zamjena tekstnih vrijednosti.

Pretraži kroz razine naniže

Dođite do sadržaja ćelije. Time se u trenutni upit dodaje novi korak za navigaciju; poništiti se može uklanjanjem tog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Stvorite novi upit u kojem sadržaj ćelije određuje vrijednosti upita. Naziv novog upita jednak je naslovu stupca u kojem se nalazi odabrana ćelija.

Zamjena tekstnih vrijednosti

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju s tekstom.

 2. Kliknite Zamijeni vrijednosti.

 3. U dijaloškom okviru Zamjena vrijednosti unesite podatke u polja Vrijednost za traženje i Zamijeni.

 4. Kliknite Uskladi sadržaj cijele ćelije da biste zamijenili cijeli sadržaj ćelije. U suprotnom će naredba Zamijeni vrijednosti zamijeniti sve vrijednosti podudarne s onom u polju Vrijednost za traženje.

 5. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Logička vrsta

Radnja

Opis

Zamijeni vrijednosti

Zamijenite vrijednost drugom u odabranim stupcima. Da biste zamijenili logičke vrijednosti, pročitajte odjeljak Zamjena logičkih vrijednosti.

Pretraži kroz razine naniže

Dođite do sadržaja ćelije. Time se u trenutni upit dodaje novi korak za navigaciju; poništiti se može uklanjanjem tog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Stvorite novi upit u kojem sadržaj ćelije određuje vrijednosti upita. Naziv novog upita jednak je naslovu stupca u kojem se nalazi odabrana ćelija.

Zamjena logičkih vrijednosti

 1. Desnom tipkom miša kliknite logičku ćeliju.

 2. Kliknite Zamijeni vrijednosti.

 3. U dijaloškom okviru Zamjena vrijednosti unesite podatke u polja Vrijednost za traženje i Zamijeni.

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Vrsta tablica ili veza

Radnja

Opis

Pretraži kroz razine naniže

Dođite do sadržaja ćelije. Time se u trenutni upit dodaje novi korak za navigaciju; poništiti se može uklanjanjem tog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Stvorite novi upit u kojem sadržaj ćelije određuje vrijednosti upita. Naziv novog upita jednak je naslovu stupca u kojem se nalazi odabrana ćelija.

Kontekstni izbornik za stupac

Desnom tipkom miša kliknite odabrane naslove stupaca da biste akciju primijenili na sve ćelije u tom stupcu. Za svaku vrstu stupca postoji zasebni kontekstni izbornik.

Odabir jednog stupca

Akcija

Vrsta na koju se odnosi

Opis

Ukloni

Sve vrste

Uklanja odabrani stupac iz prikaza i daljnje upotrebe.

Ukloni druge stupce

Sve vrste

Iz prikaza i daljnje upotrebe uklanja sve stupce koji nisu odabrani.

Upotrijebi prvi redak kao zaglavlja

Sve vrste

Nazive svih stupaca mijenja vrijednošću ćelija iz prvog retka tablice.

Dupliciraj stupac

Sve vrste

Stvaranje duplikata odabranog stupca na desnoj strani tablice. Naziv dodijeljen novi stupac je kopija < naziv stupca >.

Podijeli stupac

(Dostupno u Uređivača upita r vrp)

Vrsta tekst

Stupac s tekstom može se na više stupaca podijeliti na dva načina:

 • Prema graničniku

 • Prema broju znakova

Dodatne informacije o dijeljenju tekstnog stupca potražite u članku Dijeljenje stupca s tekstom.

Uklanjanje duplikata

(Dostupno u Uređivača upita r vrp )

Vrste tekst, broj, datum/vrijeme,

logička

Uklonite sve retke iz tablice gdje dupliciranje vrijednosti u odabranim stupcima starijim vrijednosti. Redak s prvo pojavljivanje skupa vrijednosti se uklanja. Dodatne informacije o tome kako ukloniti duplikate potražite u članku Uklanjanje duplikata.

Zamijeni vrijednosti

(Dostupno u Uređivača upita r vrp )

Vrste tekst, broj, datum/vrijeme,

logička

Stavke u stupcu zamijeniti drugom vrijednošću. Dodatne informacije o zamjena vrijednosti potražite u članku Kontekstni izbornik za ćeliju.

Promijeni vrstu

(Dostupno u Uređivača upita r vrp )

Vrste tekst, broj, datum/vrijeme,

logička

Onemogućeno za vrste tablica, veza i unos

Promijenite vrijednost odabranog stupca u novu vrstu:

 • Logička

 • Broj

 • Datum

 • Datum/vrijeme

 • Datum/vrijeme/vremenska zona

 • Vrijeme

 • Trajanje

 • Binarno

 • Tekst

 • Vrste s kulturom. Dodatne informacije o tome kako promijeniti vrstu s kulturu polazište potražite u članku Promjena vrste s kulturom.

Transformiraj

Vrste tekst i datum/vrijeme

Onemogućeno za sve ostale vrste

Promijenite način prikaza tekstne vrijednosti u stupcu:

 • Mala slova

 • VELIKA SLOVA

 • Svaku riječ piši velikim slovom

 • Obreži

 • Očisti

 • JSON

 • XML

Promijenite način prikaza vrijednosti datuma/vremena u stupcu:

 • Datum

 • Vrijeme

 • Dan

 • Mjesec

 • Godina

 • Dan u tjednu

Umetni stupac

Sve vrste

Umeće novi stupac iza posljednjeg stupca u tablici. Vrijednosti u novom stupcu određuju se odabirom vrste stupca koji se umeće:

 • prilagođeni (sami određujete formulu koja izračunava nove vrijednosti)

 • indeks

Dodatne informacije o umetanju stupca potražite u članku Umetanje prilagođenog stupca u tablicu.

Grupiraj prema

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp )

Vrste tekst, broj, datum/vrijeme,

logička

Stvara sažetak podataka prema vrijednostima redaka. Ako su u stupcu u tablici, primjerice, vrijednosti Županija, Grad, Stanovništvo, možete:

 • grupirati prema županiji te izbrojiti broj gradova u svakoj županiji ili zbrojiti stanovništvo gradova da biste saznali broj stanovnika u županiji

 • grupirati prema gradu te izbrojiti nazive gradova

Dodatne informacije o grupiranju redaka potražite u članku Grupiranje redaka u tablici.

Poništavanje zaokretanja stupaca

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp )

Sve vrste

Odabrane stupce pretvara u parove atributa i vrijednosti. Informacije o poništavanju zaokretanja stupaca potražite u članku Poništavanje zaokretanja stupaca.

Premjesti

Sve vrste

Premjestite odabrani stupac na drugo mjesto u tablici. Premještanje odabranog stupca:

 • lijevo

 • desno

 • na početak

 • na kraj

Možete i kliknuti pa povući i ispustiti stupce lijevo ili desno od odabranog.

Preimenuj

Sve vrste

Promjena naziva odabranog stupca.

Pretraži kroz razine naniže

Sve vrste

Dođite do sadržaja stupca. Time se u trenutni upit dodaje novi korak za navigaciju; poništiti se može uklanjanjem tog koraka u oknu Koraci.

Dodaj novi upit

Sve vrste

Stvorite novi upit u kojem sadržaj stupca određuje vrijednosti upita. To se postiže stvaranjem reference na izvorni upit u novom. Naziv novog upita jednak je naslovu odabranog stupca.

Promjena vrste s kulturom

 1. Desnom tipkom miša kliknite odabrani stupac.

 2. Kliknite Promijeni vrstu > Vrsta s kulturom.

 3. U dijaloškom okviru Promjena vrste s kulturom odaberite Vrsta podataka da biste promijenili i odabrali kulturu.

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Odabir više stupaca

Odaberite dva stupca ili više njih (Ctrl+Click ili Shift+Click) pa desnom tipkom miša kliknite bilo koji od odabranih stupaca da biste na odabrane stupce primijenili akciju s kontekstnog izbornika za više stupaca.

Napomena:  Nekad će prilikom odabira više stupaca neke stavke kontekstnog izbornika biti onemogućene.

Radnja

Opis

Ukloni stupce

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp )

Uklanja odabrane stupce iz prikaza i daljnje upotrebe.

Ukloni druge stupce

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Iz prikaza i daljnjeg korištenja uklanja sve stupce koji nisu odabrani.

Ukloni duplikate

Uklonite sve retke iz tablice gdje dupliciranje vrijednosti u odabranim stupcima starijim vrijednosti. Redak s prvo pojavljivanje skupa vrijednosti se uklanja. Dodatne informacije o tome kako ukloniti duplikate potražite u članku Uklanjanje duplikata.

Zamijeni vrijednosti

Stavke u stupcu zamijeniti drugom vrijednošću. Dodatne informacije o zamjena vrijednosti potražite u članku Kontekstni izbornik za ćeliju.

Promijeni vrstu

Promijenite vrijednost odabranog stupca u novu vrstu:

 • Logička

 • Broj

 • Datum

 • Datum/vrijeme

 • Datum/vrijeme/vremenska zona

 • Vrijeme

 • Trajanje

 • Binarno

 • Tekst

 • Vrste s kulturom. Dodatne informacije o tome kako promijeniti vrstu s kulturu polazište potražite u članku Promjena vrste s kulturom.

Transformiraj

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Promijenite način prikaza tekstne vrijednosti u stupcu:

 • Mala slova

 • VELIKA SLOVA

 • Svaku riječ piši velikim slovom

 • Obreži

 • Očisti

 • JSON

 • XML

Promijenite način prikaza vrijednosti datuma/vremena u stupcu:

 • Datum

 • Vrijeme

 • Dan

 • Mjesec

 • Godina

 • Dan u tjednu

Spoji stupce

Grupiraj prema

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Stvara sažetak podataka prema vrijednostima redaka. Ako su u stupcu u tablici, primjerice, vrijednosti Županija, Grad, Stanovništvo, možete:

 • grupirati prema županiji te izbrojiti broj gradova u svakoj županiji ili zbrojiti stanovništvo gradova da biste saznali broj stanovnika u županiji

 • grupirati prema gradu te izbrojiti nazive gradova

Dodatne informacije o grupiranju redaka potražite u članku Grupiranje redaka u tablici.

Poništavanje zaokretanja stupaca

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Odabrane stupce pretvara u parove atributa i vrijednosti. Informacije o tome kako poništavanje zaokretanja stupaca potražite u članku Poništavanje zaokretanja stupaca.

Premjesti

Premjestite odabrani stupac na drugo mjesto u tablici. Premještanje odabranog stupca:

 • lijevo

 • desno

 • na početak

 • na kraj

Možete i kliknuti pa povući i ispustiti stupce lijevo ili desno od odabranog.

Vrh stranice

Kontekstni izbornik za tablicu

Kontekstni izbornik za tablicu, predstavlja ikona tablice ( Ikona tablice ), služi za tablicu primjenu akcija.

Radnja

Opis

Upotrijebi prvi redak kao zaglavlja

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Vrijednosti iz prvog retka tablice unapređuje u naslove stupaca.

Uklanjanje duplikata

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Iz tablice dodatka Power Query uklanja sve retke u kojima su vrijednosti u odabranim stupcima duplikati prethodnih vrijednosti. Redak u kojem se skup vrijednosti prvi put pojavljuje neće se ukloniti.

Ukloni pogreške

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Uklanja retke koji sadrže pogreške u trenutno odabranim stupcima.

Umetni stupac

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Umeće novi stupac iza posljednjeg stupca u tablici. Vrijednosti u novom stupcu određuju se odabirom vrste stupca koji se umeće:

 • prilagođeni (sami određujete formulu koja izračunava nove vrijednosti)

 • indeks

Dodatne informacije o umetanju stupca potražite u članku Umetanje prilagođenog stupca u tablicu.

Zadrži retke na vrhu

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Odredite koliko prvih redaka želite zadržati u tablici.

Zadrži stotinu redaka na vrhu

Zadržite prvih sto redaka tablice.

Zadržavanje raspona redaka

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Odredite raspon redaka koji želite zadržati u tablici, a proteže se od prvog retka za broj redaka.

Ukloni retke s vrha

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Uklanja gornjih n redaka iz tablice.

Ukloni svaki drugi redak

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

Uklonite svaki drugi redak iz tablice, počevši od prvog retka za uklanjanje, navodeći broj redaka za uklanjanje i broj redaka za zadržavanje.

Spoji

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

U rešetci Pretpregled stvorite novi upit iz dva postojeća upita. Jedan rezultat upita sadrži sve stupce primarnoj tablici s jednim stupcem kao jedan stupac koji sadrži navigacijska veza u povezanoj tablici. Dodatne informacije o spajanju upita potražite u članku Spajanje upita.

Dodaj

(Dostupno li n Uređivača upita r vrp)

U rešetci Pretpregled stvorite novi upit koji sadrži sve retke iz prvog upita slijedi sve retke iz drugog upita. Dodatne informacije o dodavanju upita potražite u članku Dodavanje upita.

Vrh stranice

Kontekstni izbornik za korak upita

Desnom tipkom miša kliknite korak upita da biste ga izmijenili i promijenili njegov položaj.

Radnja

Opis

Uređivanje postavki

Uredite vrijednosti u funkciji koja definira odabrani korak.

Preimenuj

Dodijelite koraku novi naziv. To je korisno kad želite da koraci imaju smislene nazive ili pak kad želite vidjeti razliku između više instanci jednake operacije – npr. umetanja stupca.

Izbriši

Uklonite korak iz toka. Napomena: to može uzrokovati pogreške u narednim koracima ako ovise o ovom koraku.

Izbriši do kraja

Uklonite taj i sve naredne korake u toku.

Premjesti gore

Premješta odabrani korak na jedno mjesto bliže početku toka.

Premjesti dolje

Premješta odabrani korak na jedno mjesto dalje od početka toka.

Vrh stranice

Internetsko pretraživanje

U oknu Internetsko pretraživanjedesnom tipkom miša kliknite stavku sažetka izvora podataka.

Radnja

Opis

Idi na izvor

Idite na izvorišnu web-stranicu odabrane stavke izvora podataka.

Uvjeti korištenja

Idite na stranicu s uvjetima korištenja odabrane stavke izvora podataka.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×