Vodič kroz odnose između tablica

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Jedan od ciljeva dobrog dizajna baze podataka je uklanjanje zalihosti podataka (duplih podataka). Za postizanje tog cilja svoje podatke dijelite u mnogo tablica koje se temelje na sadržaju, kako bi svaka činjenica bila predstavljena samo jednom. Zatim program Microsoft Office Access 2007 opskrbljujete sredstvima korištenjem kojih se podijeljene informacije vraćaju nazad zajedno — ovo radite tako da smještate zajednička polja u tablice koje su povezane. Kako biste ovo napravili točno, morate najprije razumjeti odnose između svojih tablica, a zatim specificirati te odnose u svojoj bazi podataka programa Office Access 2007.

Sadržaj članka

Uvod

Vrste odnosa između tablica

Zašto stvoriti odnose između tablica?

Objašnjenje referencijalnog integriteta

Prikaz odnosa između tablica

Stvaranje odnosa između tablica

Brisanje odnosa između tablica

Promjena odnosa između tablica

Nametanje referencijalnog integriteta

Uvod

Kad ste u svojoj bazi podataka stvorili tablicu za svaku temu, morate pružiti sredstva programu Office Access 2007 da te informacije okupi zajedno kad je to potrebno. To ćete učiniti smještanjem zajedničkih polja u tablice koje su povezane i definiranjem odnosa između tablica. Nakon toga možete stvarati upite, obrasce i izvještaje koji prikazuju informacije iz nekoliko tablica odjednom. Na primjer, ovdje prikazani obrazac uključuje informacije ispisane iz nekoliko tablica:

Redoslijedi za prikaz podataka iz pet tablica istodobno

1. Informacije u ovom obrascu dolaze iz tablice Kupci...

2. ...tablice Narudžbe...

3. ...tablice Proizvodi...

4. ...i tablice Detalji narudžbe.

Ime klijenta u okviru Račun poslati izvučeno je iz tablice Kupci, vrijednosti ID narudžbe i ID datuma narudžbe dolaze iz tablice Narudžbe, naziv proizvoda dolazi iz tablice Proizvodi, a vrijednosti cijena količina jedinica dolaze iz tablice Detalji narudžbe. Ove su tablice vezane jedna za drugu na razne načine kako bi se iz svake donijelo informacije u obrazac.

U prethodnom primjeru polja u tablicama moraju biti usklađena kako bi pokazivala informacije o istoj narudžbi. Usklađenost se postiže korištenjem odnosa između tablica. Odnos između tablica radi tako da uspoređuje podatke u poljima-ključevima  — najčešće polje istog naziva u obje tablice. U većini slučajeva, ova odgovarajuća polja su primarni ključ iz jedne tablice, što osigurava jedinstveni identifikator za svaki zapis i vanjski ključ u drugoj tablici. Na primjer, zaposlenici mogu biti povezani s narudžbama za koje su odgovorni na način da se stvori odnos između tablica korištenjem polja ZaposlenikID u tablicama Zaposlenici i Narudžbe.

IDZaposlenika koristi se kao primarni ključ u tablici Zaposlenici i vanjski ključ u tablici Narudžbe.

1. IDZaposlenika pojavljuje se u obje tablice — kao primarni ključ ...

2. ... i kao vanjski ključ.

Vrh stranice

Vrste odnosa između tablica

Postoje tri vrste odnosa između tablica.

 • Odnos jedan-prema-više

  Zamislite bazu podataka koja prati narudžbe, a uključuje tablice Kupci i Narudžbe. Klijent može raditi bilo koji broj narudžbi. Proizlazi to da svaki klijent predstavljen u tablici Kupci može imati više narudžbi. Odnos između tablice Kupci i tablice narudžbe stoga je odnos jedan-prema-više.

  Kako biste prikazali odnos jedan-prema-više u svom dizajnu baze podataka, uzmite primarni ključ na strani odnosa "jedan" i dodajte ga kao dodatno polje ili polja u tablici na strani odnosa "više". U ovom slučaju, na primjer, dodajete novo polje — ID polje iz tablice Kupci — u tablicu Narudžbe i nazivate ga Klijent ID. Access onda može koristiti broj iz Klijent ID u tablici Narudžbe kako bi pronašao točnog klijenta za svaku narudžbu.

 • Odnos više-prema-više

  Zamislite odnos između tablice Proizvodi i tablice Narudžbe. Jedna narudžba može uključivati više od jednog proizvoda. S druge strane, jedan se proizvod može pojavljivati u više narudžbi. Stoga za svaki zapis u tablici Narudžbe može biti više zapisa u tablici Proizvodi. Nadalje, za svaki zapis u tablici Proizvodi može biti više zapisa u tablici Narudžbe. Ova vrsta odnosa naziva se više-prema-više jer za svaki proizvod može biti više narudžbi i za svaku narudžbu može biti više proizvoda. Imajte na umu je za otkrivanje postojećeg odnosa više-prema-više između vaših tablica važno uzeti u obzir obje strane odnosa.

  Kako biste prikazali odnos više-prema-više u svom dizajnu baze podataka, morate stvoriti treću tablicu, često nazivanu tablica stjecišta, koja razlama odnos više-prema-više u dva odnosa jedan-prema više. Unesete primarni ključ iz svake od dviju tablica u treću tablicu. Kao rezultat toga, treća tablica zapisuje svaku pojavu, ili instancu, odnosa. Na primjer, tablica Narudžbe i tablica Proizvodi imaju odnos više-prema-više definiran stvaranjem dvaju odnosa jedan-prema-više u tablici Detalji narudžbe. Jedna narudžba može imati više proizvoda, a jedan proizvod se može pojaviti u više narudžbi.

 • Odnos jedan-prema-jedan

  U odnosu jedan-prema-jedan svaki zapis u prvoj tablici može imati samo jedan odgovarajući zapis u drugoj tablici, a svaki zapis u drugoj tablici može imati samo jedan odgovarajući zapis u prvoj tablici. Ova vrsta odnosa nije uobičajena jer su najčešće informacije povezane na ovaj način spremljene u istoj tablici. Odnos jedan-prema-jedan možete koristiti kako biste podijelili tablicu s mnogo polja, kako biste izdvojili dio tablice iz sigurnosnih razloga ili kako biste spremili informacije koje se primjenjuju samo na podskup glavne tablice. Prilikom identifikacije takvog odnosa, obje tablice moraju dijeliti uobičajeno polje.

Vrh stranice

Zašto se stvaraju odnosi između tablica?

Stvorite odnose između tablica izričito pomoću prozora odnosi ili povlačenjem polja iz okna Popis polja . Office Access 2007 koristi odnose između tablica kako za spajanje tablice kada se morate ih koristiti u objekta baze podataka. Postoji nekoliko razloga zašto biste trebali stvoriti odnose između tablica prije stvaranja drugim objektima baze podataka, kao što su obrasci, upiti, makronaredbe i izvješća.

 • Iz odnosa između tablica crpe se informacije za dizajne upita

  Kako biste radili sa zapisima iz više od jedne tablice, često morate stvoriti upit koji spaja tablice. Upit radi tako da uspoređuje vrijednosti primarnog ključa prve tablice s vanjskim ključem u drugoj tablici. Na primjer, da biste dobili retke koji popisuju sve narudžbe svakog klijenta, stvarate upit koji spaja tablicu Kupci s tablicom Narudžbe na temelju polja Klijent ID. U prozoru Odnosi ručno možete odrediti polja za spajanje. Međutim ako već postoji odnos između tablica, Office Access 2007 pruža zadano spajanje, na temelju postojećeg odnosa između tablica. Nadalje, ako koristite jedan od čarobnjaka za upite, Access koristi informacije koje prikuplja iz odnosa između tablica kojeg ste već definirali kako bi vam predstavio odabire koje je prikupio iz informacija i unaprijed ispunio postavke svojstava odgovarajućim zadanim vrijednostima.

 • Iz odnosa između tablica crpe se informacije za dizajne upita

  Kad dizajnirate obrazac ili izvještaj, Office Access 2007 koristi informacije koje prikuplja iz odnosa između tablica koje ste već definirali kako bi vam prikazao odabire koje je prikupio iz informacija i unaprijed ispunio postavke svojstava s odgovarajućim zadanim vrijednostima.

 • Odnosi između tablica temelj su kojim možete nametnuti referencijalni integritet kako biste pomogli spriječiti "napuštene" zapise u svojoj bazi podataka. "Napušteni" zapis je zapis s referencom na neki drugi zapis koji ne postoji — na primjer, zapis o narudžbi koji ima referencu na zapis o klijentu koji ne postoji.

  Kad dizajnirate bazu podataka, dijelite informacije u tablice od kojih svaka ima primarni ključ. Zatim dodajete vanjske ključeve u povezane tablice koje imaju referencu na te primarne ključeve. Ti parovi primarni ključ-vanjski ključ tvore osnovu za odnose između tablica i upite na više tablica. Zato je važno da te reference vanjski ključ-primarni ključ ostanu sinkronizirane. Referencijalni integritet pomaže osiguravanju da reference ostaju sinkronizirane i ovisi o odnosima između tablica.

Vrh stranice

Razumijevanje referencijalnog integriteta

Kad dizajnirate bazu podataka, dijelite informacije u mnogo tematskih tablica kako biste sveli na minimum zalihost podataka. Zatim pružate programu Office Access 2007 osnove korištenjem kojih se podaci spajaju natrag tako da smještate zajedničko polje u povezane tablice. Na primjer, kako biste prezentirali vezu jedan-prema-više, uzimate primarni ključ iz tablice "jedan" i dodajete ga kao dodatno polje u tablicu "više". Kako bi ponovo spojio podatke, Access uzima vrijednost iz tablice "više" i traži odgovarajuću vrijednost u tablici "jedan". Na taj način vrijednosti iz tablice "više" upućuju na odgovarajuće vrijednosti u tablici "jedan".

Pretpostavimo da imate odnos jedan-prema-više između tablice Dostavljači i tablice Narudžbe i želite izbrisati jednog dostavljača. Ako dostavljač kojeg želite izbrisati ima narudžbe u tablici Narudžbe, te će narudžbe ostati "napuštene" kad izbrišete zapis o dostavljaču. Tablica Narudžbe još uvijek će sadržavati ID dostavljača, ali ID više neće vrijediti jer zapis na koji se upućuje više ne postoji.

Svrha referencijalnog integriteta je sprečavanje nastanka "napuštenih" zapisa i očuvanje sinkroniziranosti referenci tako da se zamišljena situacija nikad ne dogodi.

Nametanje referencijalnog integriteta omogućivanjem odnosa između tablica (pogledajte Nametanje referencijalnog integriteta detaljne upute). Nakon nametanja, Access odbacuje sve operacije koje bi kršiti referencijalni integritet za taj odnos između tablica. To znači da će Access odbiti i ažuriranja koja mijenjaju cilj reference i brisanja koja uklanjaju cilj reference. Međutim, moguće je možda imate savršeno valjanu potrebno da biste promijenili primarnog ključa isporučitelj koji ima narudžbe u tablici Narudžbe. Tim se slučajevima je što vam nisu potrebni za pristup da biste automatski ažurirali sve zahvaćene retke kao dio jedne operacije. Na taj način Access osigurava da ažuriranje završeno u potpunosti tako da se bazu podataka ne ostaje u stanju koje nisu usklađene s nekim recima ažuriranim i neke ne. Zbog toga Access ne podržava mogućnost Kaskadno ažuriranje srodnih polja. Ako nametnete referencijalni integritet i odaberite mogućnost Kaskadno ažuriranje srodnih polja, a zatim ažuriranje primarnog ključa, Access automatski ažurira sva polja koje upućuju na primarni ključ.

Također je moguće da imate valjanu potrebu za brisanjem retka i svih povezanih zapisa — na primjer, zapis dostavljača i svih povezanih narudžbi za tog dostavljača. Zbog toga Access podržava mogućnost kaskadnog brisanja srodnih zapisa. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberete mogućnost kaskadnog brisanja srodnih zapisa i izbrišete zapis na strani odnosa primarnog ključa, Access automatski briše sve zapise koji upućuju na primarni ključ.

Vrh stranice

Prikaz odnosa između tablica

Kako biste vidjeli odnose između tablica, pritisnite Odnosi na kartici Alati baze podataka. Otvara se prozor Odnosi i prikazuje sve postojeće odnose. Ako nijedan odnos između tablica još nije definiran, a otvarate prozor Odnosi prvi put, Access vas pita da u prozor dodate tablicu ili upit.

Otvaranje prozora Odnosi

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

 4. Ako baza podataka sadrži odnose, pojavljuje se prozor Odnosi. Ako baza podataka ne sadrži odnose, a otvarate prozor Odnosi prvi put, pojavljuje se dijaloški okvir Prikaz tablice. Pritisnite Zatvori kako biste zatvorili dijaloški okvir.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi pritisnite Svi odnosi.

  Ovo prikazuje sve definirane odnose u bazi podataka. Imajte na umu da se skrivene tablice (tablice za koje je odabran potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru tablice Svojstva) i njihovi odnosi neće prikazati osim ako se ne uključi potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije.

  Dodatne informacije o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

Prozor Odnosi

1. Primarni ključ

2. Ova crta predstavlja odnos

3. Vanjski ključ

Odnos između tablica predstavlja se crtom odnosa nacrtanom između tablica u prozoru Odnosi. Odnos koji ne nameće referencijalni integritet pojavljuje se kao tanka crta između zajedničkih polja koja podržavaju odnos. Kad odaberete odnos pritiskom na njegovu crtu, crta se podeblja kako bi se pokazalo da je odabrana. Ako nametnete referencijalni integritet za ovaj odnos, crta izgleda deblja na svakom kraju. Uz to pojavljuje se broj 1 iznad debljeg dijela crte na jednoj strani odnosa i simbol za beskonačnosti () iznad podebljanog dijela crte na drugoj strani odnosa.

Kad je prozor Odnosi aktivan, s Vrpce, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, možete odabrati sljedeće naredbe:

Na kartici Dizajn u grupi Alati:

 • Uređivanje odnosa    Otvara dijaloški okvir Uređivanje odnosa. Kad odaberete crtu odnosa, možete pritisnuti Uređivanje odnosa kako biste promijenili odnose između tablica. Također možete dvaput pritisnuti crtu odnosa.

 • Očisti izgled    Uklanja sve tablice i odnose iz prikaza u prozoru Odnosi. Imajte na umu da ova naredba samo skriva tablice i odnose — ne briše ih.

 • Izvještaj o odnosima    Stvara izvještaj koji prikazuje tablice i odnose u bazi podataka. Izvještaj pokazuje samo tablice i odnose koji nisu skriveni u prozoru Odnosi.

Na kartici Dizajn u grupi Odnosi:

 • Prikaz tablice    Otvara dijaloški okvir Prikaz tablice tako da možete odabrati tablice i upite koje biste gledali u prozoru Odnosi.

 • Sakrij tablicu    Skriva odabranu tablicu u prozoru Odnosi.

 • Izravni odnosi    Prikazuje sve odnose i povezane tablice za odabranu tablicu u prozoru Odnosi, ako već nisu prikazani.

 • Svi odnosi    Prikazuje sve odnose i povezane tablice u bazi podataka u prozoru odnosi. Imajte na umu da skrivene tablice (tablice za koje skrivene potvrdni okvir u dijaloškom okviru Svojstva tablice) i njihovih odnosa neće se prikazivati ako Prikaži skrivene tablice je odabran u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije.

  Dodatne informacije o mogućnosti Pokaži skrivene tablice potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 • Zatvori    Zatvara prozor Odnosi. Ako ste napravili ikakve promjene u izgledu prozora odnosi, upitani ste želite li spremiti te promjene.

Vrh stranice

Stvaranje odnosa između tablica

Odnose između tablica možete stvarati korištenjem prozora Odnosi ili vučenjem polja u podatkovnu tablicu iz okna Popis polja. Kad stvarate odnose između dvije tablice, zajednička polja ne zahtijevaju jednake nazive polja, iako često imaju jednake nazive. Važnije je da ta polja imaju jednake vrste podataka. Međutim, ako je primarni ključ numeričko polje sa samonumeriranjem, vanjski ključ ipak može biti samo numeričko polje ako je svojstvo FieldSize jednako za oba polja. Na primjer, možete pronalaziti parove numeričkog polja sa samonumeriranjem i numeričkog polja ako je svojstvo FieldSize oba polja dugi cijeli broj. Kad su oba zajednička polja numerička polja, onda moraju imati istu postavku svojstva FieldSize.

Stvaranje odnosa između tablica koristeći prozor Odnosi

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

 4. Ako još niste definirali odnose, automatski će se pojaviti dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se ne pojavi, na kartici Dizajn u grupi Odnosi pritisnite Prikaz tablice.

  Dijaloški okvir Prikaz tablice prikazuje sve tablice i upite u bazi podataka. Kako biste vidjeli samo tablice, pritisnite Tablice. Kako biste vidjeli samo upite, pritisnite Upiti. Kako biste vidjeli i tablice i upite, pritisnite Oboje.

 5. Odaberite jednu ili više tablica, a zatim pritisnite Dodaj. Kad ste završili s dodavanjem tablica i upita u prozor Odnosi, pritisnite Zatvori.

 6. Povucite polje (u pravilu primarni ključ) iz jedne tablice u zajedničko polje (vanjski ključ) druge tablice. Za povlačenje više polja pritisnite tipku CTRL, pritisnite svako polje, a zatim ih povucite.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 7. Potvrdite da su prikazani nazivi polja zajednička polja za odnos. Ako je naziv polja netočan, pritisnite naziv polja i odaberite novo polje s popisa.

  Da biste nametnuli referencijalni integritet za taj odnos, odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet . Dodatne informacije o referencijalnog integriteta potražite u članku Objašnjenje referencijalnog integriteta i sekcije Nametni referencijalni integritet .

 8. Pritisnite Stvori.

  Crta odnosa nacrtana je između dviju tablica. Odaberite li potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, crta se podeblja na svakom kraju. Nadalje, ponovo samo ako ste uključili potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, pojavljuje se broj 1 iznad debljeg dijela crte na jednoj strani odnosa i simbol za beskonačnost () iznad debljeg dijela crte na drugoj strani.

Povlačenje polja iz tablice na odgovarajuće polje u drugoj tablici

Napomene: 

 • Stvaranje odnosa jedan-prema-jedan    Oba zajednička polja (najčešće polja primarnog i vanjskog ključa) moraju imati jedinstven indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ova polja trebalo biti postavljeno na Da (bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access stvara odnos jedan-prema-jedan.

 • Stvaranje odnosa jedan-prema-više    Polje na strani "jedan" (u pravilu primarni ključ) odnosa mora imati jedinstven indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo biti postavljeno na Da (bez duplikata). Polje na strani "više" ne bi trebalo imati jedinstven indeks. Ono može imati indeks, ali mora dopuštati duplikate. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo biti postavljeno ili na Ne ili Da (Duplikati mogući). Kad jedno polje ima jedinstven indeks, a drugo ne, Access stvara odnos jedan-prema-više.

Stvaranje odnosa između tablica putem okna Popis polja

U Office Access 2007polja možete dodati u postojeću tablicu koja je otvorena u prikazu podatkovne tablice povlačenjem iz okna Popis polja . U oknu Popis polja prikazuje polja dostupna u povezanim tablicama i polja dostupna u drugim tablicama. Kada povučete polje iz "ostalo" (nepovezane) tablice, a zatim dovršite Čarobnjak za traženje, novi odnos jedan-prema-više automatski se stvara između tablice u oknu Popis polja i tablice u koju ste povukli polje. U ovom odnosu, stvorenu u programu Access, nametanje referencijalnog integriteta prema zadanim postavkama. Da biste nametnuli referencijalni integritet, potrebno je urediti odnos. Potražite dodatne informacije u odjeljku Promjena odnosa između tablica .

Otvaranje tablice u prikazu podatkovne tablice

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu pritisnite desnom tipkom miša tablicu u koju želite dodati polje i stvoriti odnos, a zatim pritisnite Prikaz podatkovne tablice na izborniku prečacu.

Otvaranje okna Popis polja

 • Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Dodaj postojeća polja.

  Dodaj aplikaciju

  Pojavit će se okno Popis polja.

Okno Popis polja sve ostale tablice u bazi podataka prikazuje grupirane u kategorije. Kad s tablicom radite u prikazu podatkovne tablice, Access polja prikazuje u nekoj od dviju kategorija u oknu Popis polja: Polja dostupna u povezanim tablicama i Polja dostupna u drugim tablicama. U prvoj kategoriji nalaze se sve tablice koje imaju odnos s tablicom s kojom trenutno radite. U drugoj kategoriji nalaze se sve tablice s kojima vaša tablica nema odnos.

U oknu Popis polja, nakon pritiska na znak plus (+) pokraj naziva tablice prikazuje se popis polja dostupnih u toj tablici. Za dodavanje polja u tablicu povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu u prikazu podatkovne tablice.

Dodavanje polja i stvaranje odnosa iz okna Popis polja

 1. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Dodaj postojeća polja.

  Dodaj aplikaciju

  Pojavit će se okno Popis polja.

 2. Pod Polja dostupna u drugim tablicama pritisnite znak plus (+) pokraj naziva tablice za prikazivanje popisa polja u toj tablici.

 3. Povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu otvorenu u prikazu podatkovne tablice.

 4. Kad se pojavi redak za umetanje, ispustite polje.

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

 5. Slijedite upute za dovršavanje Čarobnjaka za traženje.

  Polje se pojavljuje u tablici u prikazu podatkovne tablice.

Kada povučete polje iz "ostalo" (nepovezane) tablice, a zatim dovršite Čarobnjak za traženje, novi odnos jedan-prema-više automatski se stvara između tablice na Popisu polja i tablice u koju ste povukli polje. U ovom odnosu, stvorenu u programu Access, nametanje referencijalnog integriteta prema zadanim postavkama. Da biste nametnuli referencijalni integritet, potrebno je urediti odnos. Potražite dodatne informacije u odjeljku Promjena odnosa između tablica .

Vrh stranice

Brisanje odnosa između tablica

Kako biste uklonili odnos između tablica, morate izbrisati crtu odnosa u prozoru Odnosi. Pažljivo pozicionirajte pokazivač tako da pokazuje na crtu odnosa, a zatim pritisnite crtu. Crta odnosa podeblja se kad je odaberete. Kad je crta odabrana, pritisnite DELETE. Imajte na umu da kad uklonite odnos, također uklanjate podršku za referencijalni integritet za ovaj odnos, ako je omogućen. Kao rezultat toga Access više neće automatski sprečavati stvaranje "napuštenih" zapisana strani odnosa "više".

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

Pojavit će se prozor Odnosi.

Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa.

 1. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite izbrisati. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Pritisnite tipku DELETE.

  –ili–

  Pritisnite desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Izbriši.

 3. Access može prikazati poruku Jeste li sigurni da iz svoje baze podataka želite trajno izbrisati odabrane odnose?. Ako se ova poruka potvrde pojavi, pritisnite Da.

Napomena: Ako druga osoba ili proces, ili otvoreni objekt baze podataka (kao što je obrazac), upotrebljava bilo koju od tablica uključenih u odnos između tablica, nećete moći izbrisati odnos. Morate zatvoriti sve otvorene objekte koji koriste ove tablice, prije nego što možete ukloniti odnos.

Vrh stranice

Promjena odnosa između tablica

Odnos između tablica možete promijeniti tako da ga odaberete u prozoru Odnosi i uredite. Pažljivo pozicionirajte pokazivač tako da pokazuje na crtu odnosa, a zatim pritisnite crtu kako biste je odabrali. Crta odnosa podeblja se kad je odaberete. Kad je crta odnosa odabrana, dvaput je pritisnite ili pritisnite Uređivanje odnosa u grupi Alati na kartici Dizajn. Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

Napravite promjene u dijaloškom okviru Uređivanje odnosa

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

Pojavit će se prozor Odnosi.

Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

Dodatne informacije o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 1. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  –ili–

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

  Dijaloški okvir uređivanje odnosa

 3. Izvršite promjene, a zatim pritisnite U redu.

  Dijaloški okvir Uređivanje odnosa omogućuje promjenu odnosa između tablica. Konkretno, možete promijeniti tablice ili upite na obje strane odnosa ili polja s obje strane. Možete i postaviti vrstu spoja ili nametnete referencijalni integritet i odaberite neku mogućnost Kaskadno. Dodatne informacije o vrsti spoja i kako ga postaviti potražite u odjeljku Postavljanje vrste spoja. Dodatne informacije o nametanje referencijalnog integriteta, a zatim odaberite odgovarajuću mogućnost kaskadnog potražite u odjeljku Nametanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje vrste spoja

Kad definirate odnos između tablica, činjenice o odnosu koriste se za vaše dizajne upita. Na primjer, ako definirate odnos između dvije tablice, a zatim stvorite upit koji uključuje te tablice, Access automatski odabire zadana odgovarajuća polja na temelju polja određenih u odnosu. Ova inicijalna zadana stanja u svom upitu možete pregaziti, ali često će se vrijednosti ponuđene na temelju odnosa pokazati točnima. S obzirom da ćete vrlo često sparivati i spajati podatke natrag iz više od jedne tablice u svim osim u najjednostavnijim bazama podataka, postavljanje zadanih vrijednosti stvaranjem odnosa može uštedjeti vrijeme i biti jako korisno.

Upit za višestruke tablice kombinira informacije iz više tablica uparivanjem vrijednosti u zajedničkim poljima. Operacija koja izvršava uparivanje i kombiniranje zove se spoj. Na primjer, pretpostavimo da želite prikazati narudžbe klijenata. Stvorite upit koji spaja tablicu Kupci i tablicu Narudžbe na polju ID klijenta. Rezultati upita sadrže informacije o klijentu i informacije o narudžbi za samo one retke u kojima je pronađena odgovarajuća podudarnost.

Jedna od vrijednosti koju možete odrediti za svaki odnos je vrsta spoja. Korištenjem vrste spoja Access zna koji zapisi će se uključiti u rezultat upita. Na primjer, zamislite opet upit koji spaja tablicu Kupci i tablicu Narudžbe korištenjem zajedničkih polja koja predstavljaju Klijent ID. Koristeći zadanu vrstu spoja (nazvanu unutarnji spoj), upit vraća retke iz tablice Klijenti i retke iz tablice Narudžbe gdje su zajednička polja (također nazvana spojena polja) jednaka.

Međutim, pretpostavimo da želite uključiti sve kupce — čak i one koji još nisu napravili nijednu narudžbu. Kako biste to postigli, morate promijeniti vrstu spajanja u lijevi vanjski spoj. Lijevi vanjski spoj vraća sve retke iz tablice na lijevoj strani odnosa i samo one retke koji su parovi u tablici na desnoj strani. Desni vanjski spoj vraća sve retke na desnoj i samo one koji su parovi na lijevoj strani.

Napomena: U ovom slučaju, "lijevo" i "desno" odnosi se na položaj tablica u dijaloškom okviru Uređivanje odnosa, ne u prozoru Odnosi.

Trebali biste razmisliti o rezultatu koji najčešće želite od upita koji spaja tablice u ovom odnosu, a zatim sukladno tome postaviti vrstu spoja.

Postavljanje vrste spoja

 1. U dijaloškom okviru Uređivanje odnosa pritisnite Vrsta spoja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Svojstva spoja.

 2. Pritisnite što želite, a zatim pritisnite U redu.

Sljedeća tablica (koristi tablice Kupci i Narudžbe) pokazuje tri izbora prikazana u dijaloškom okviru Svojstva spoja, vrstu spoja koji koriste i jesu li za svaku tablicu uključeni svi reci koji se podudaraju.

Izbor

Relacijski spoj

Lijeva tablica

Desna tablica

1. Uključuje samo retke gdje su spojena polja iz obiju tablica jednaka.

Unutarnji spoj

Reci koji se podudaraju

Reci koji se podudaraju

2. Uključuje SVE zapise iz 'Kupci' i samo one zapise iz 'Narudžbe' gdje su spojena polja jednaka.

Lijevi vanjski spoj

Svi reci

Reci koji se podudaraju

3. Uključuje SVE zapise iz 'Narudžbe' i samo one zapise iz 'Kupci' gdje su spojena polja jednaka.

Desni vanjski spoj

Reci koji se podudaraju

Svi reci

Kad odaberete mogućnost 2 ili mogućnost 3, na crti odnosa prikazuje se strelica. Ta strelica pokazuje na stranu odnosa koja prikazuje samo retke koji se podudaraju.

Izvođenje promjena u dijaloškom okviru Svojstva spoja

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

Pojavit će se prozor Odnosi.

Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

Prikazuju se sve tablice koje imaju odnose i njihove crte odnosa. Napominjemo kako se skrivene tablice (tablice za koje je odabran potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi neće prikazati osim ako se u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije ne odabere Prikaži skrivene objekte.

Dodatne informacije o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 1. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  –ili–

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 3. Pritisnite Vrsta spoja.

 4. U dijaloškom okviru Svojstva spoja pritisnite mogućnost, a zatim pritisnite U redu.

  Dijaloški okvir svojstva spoja

 5. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Vrh stranice

Nametanje referencijalnog integriteta

Svrha korištenja referencijalnog integriteta je sprečavanje "napuštenih" zapisa i održavanje referenci sinkronizirati tako da nemate zapise koji upućuju na druge zapise koji više ne postoji. Nametanje referencijalnog integriteta omogućivanjem odnosa između tablica. Nakon nametanja, Access odbacuje sve operacije koje bi kršiti referencijalni integritet za taj odnos između tablica. Pristup odbacuje ažuriranja koja mijenjaju cilj reference i brisanja koja uklanjaju cilj reference. Da biste imali pristup prijenosa ažuriranja i brisanja tako da se sve povezane retke shodno tome mijenjaju, u odjeljku Postavljanje kaskadnih mogućnosti.

Uključivanje i isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

Pojavit će se prozor Odnosi.

Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

Dodatne informacije o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 1. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  –ili–

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 3. Odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet.

 4. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Nakon nametanja referencijalnog integriteta primjenjuju se sljedeća pravila:

 • Ne možete unijeti vrijednost u polje vanjskog ključa povezane tablice ako ta vrijednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tablice — u suprotnom se stvaraju zapisi koji nikamo ne pripadaju.

 • Ne možete izbrisati zapis iz primarne tablice ako u povezanoj tablici postoji zapis koji se podudara. Na primjer, ne možete izbrisati zapis o zaposleniku iz tablice Zaposlenici ako su tom zaposleniku dodijeljene narudžbe u tablici Narudžbe. Međutim, možete izbrisati primarni zapis i sve povezane zapise u jednoj operaciji ako odaberite potvrdni okvir Kaskadno izbriši srodna polja.

 • Ne možete promijeniti vrijednost primarnog ključa u primarnoj tablici ako bi to značilo stvaranje napuštenih zapisa. Na primjer, ne možete promijeniti broj narudžbe u tablici Narudžbe ako su s tom narudžbom povezane stavke iz tablice Detalji Narudžbe. Međutim, možete ažurirati primarni zapis i sve povezane zapise u pojedinačnom postupku odabirom potvrdnog okvira Kaskadno ažuriraj srodna polja.

  Napomene: Ako imate poteškoća s omogućavanjem referencijalnog integriteta, imajte na umu da se za nametanje referencijalnog integriteta zahtijevaju sljedeći uvjeti:

  • Zajedničko polje u primarnoj tablici mora biti primarni ključ ili mora imati jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju sadržavati istu vrstu podataka. Iznimka je da polje Samonumeriranje može biti povezano s poljem Broj kojemu je svojstvo FieldSize postavljeno na Dugi cijeli broj.

  • Obje tablice moraju biti u istoj bazi podataka programa Access. Referencijalni integritet ne može se nametnuti na povezane tablice. Međutim, ako su izvorne tablice u Access formatu, možete otvoriti bazu podataka u kojoj su spremljene i omogućiti referencijalni integritet u toj bazi podataka.

Postavljanje kaskadnih mogućnosti

Možda ćete naletjeti na situaciju u kojoj ćete imati valjanu potrebu za promjenom vrijednosti na strani odnosa "jedan". U tom slučaju potrebno je da Access automatski ažurira sve retke kojih se to tiče kao dio jedne operacije. Na taj način ažuriranje je završeno u potpunosti pa vaša baza nije ostala u nekonzistentnom stanju — s nekim recima ažuriranim, a nekima ne. Access pomaže u izbjegavanju ovog problema na način da podržava mogućnost Kaskadno ažuriranje srodnih polja. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberete mogućnost kaskadnog ažuriranja srodnih polja, a zatim ažurirate primarni ključ, Access automatski ažurira sva polja koja upućuju na primarni ključ

Također ćete možda trebati izbrisati redak i sve povezane zapise  — na primjer, zapis o dostavljaču i sve povezane narudžbe za tog dostavljača. Zbog toga Access podržava mogućnost kaskadnog brisanja srodnih zapisa. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberete mogućnost Kaskadno brisanje srodnih zapisa, Access automatski briše sve zapise koji upućuju na primarni ključ kad izbrišete zapis koji sadrži primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

Pojavit će se prozor Odnosi.

Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

Dodatne informacije o mogućnosti Prikaži skrivene objekte potražite u članku Vodič kroz navigacijsko okno.

 1. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  –ili–

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 3. Odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet.

 4. Odaberete ili potvrdni okvir Kaskadno ažuriranje srodnih polja ili Kaskadno brisanje srodnih zapisa ili ih odaberite oba.

 5. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Napomena: Ako je primarni ključ polje sa samonumeriranjem, uključivanje potvrdnog okvira Kaskadno ažuriranje srodnih polja neće imati svrhe jer se vrijednost polja sa samonumeriranjem ne može mijenjati.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×