Videozapis: Stvaranje obrasca za navigaciju

Novi zadatak

Access 2010 sadrži novu navigacijsku kontrolu koja omogućuje prebacivanje s jednog na drugi obrazac ili s jednog na drugo izvješće u bazi podataka. Ako bazu podataka namjeravate objaviti na webu, najbolje je da to učinite pomoću obrasca za navigaciju, kojim se stvara središnje mjesto ili "polazna stranica" za bazu podataka na webu. U ovom je videozapisu opisano kako se pomoću te kontrole jednostavno stvara obrazac za navigaciju.

Sadržaj videozapisa

Stvaranje obrasca za navigaciju

 • Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Navigacija i zatim odaberite željeni stil obrasca za navigaciju.

  Access će stvoriti obrazac i prikazati ga u prikazu izgleda.

Dodavanje obrasca ili izvješća u obrazac za navigaciju

 1. Ako navigacijsko okno nije prikazano, pritisnite F11 da bi se prikazalo.

 2. Obrazac za navigaciju obvezno otvorite u prikazu izgleda. To ćete učiniti desnim klikom na navigacijsko okno i klikom na Prikaz izgleda.

 3. Povucite obrazac ili izvješće iz navigacijskog okna na gumb [Dodaj novi].

  Access će stvoriti novi navigacijski gumb i prikazati obrazac ili izvješće u oknu objekta.

Uređivanje oznake na vrhu obrasca

Access po zadanom u zaglavlje obrasca dodaje oznaku “Obrazac za navigaciju”. Ta se oznaka može izmijeniti ovako:

 1. Otvorite obrazac u prikazu izgleda klikom na desnu tipku miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz izgleda.

 2. Kliknite oznaku u zaglavlju obrasca da biste je odabrali, a zatim je kliknite još jedanput da biste smjestili pokazivač unutar oznake.

 3. Upišite željeni naziv oznake i pritisnite ENTER.

Uređivanje opisa obrasca

Opis obrasca je tekst koji se pojavljuje na kartici dokumenta iznad obrasca ili u naslovnoj traci prozora ako ste bazu podataka postavili tako da se objekti prikazuju u preklapajućim prozorima. Opis obrasca možete izmijeniti ovako:

 1. Otvorite obrazac u prikazu izgleda klikom na desnu tipku miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz izgleda.

 2. Desnom tipkom miša kliknite zaglavlje pri vrhu obrasca, a potom kliknite Svojstva obrasca.

 3. U oknu zadatka s listom svojstava na kartici Sve izmijenite svojstvo Opis po vlastitom izboru.

Primjena teme sustava Office na bazu podataka

Teme sustava Office omogućuju brzu izmjenu svih boja i fontova unutar baze podataka. Teme se primjenjuju na sve objekte baze podataka, a ne samo na onaj koji je trenutačno otvoren.

 1. Otvorite bilo koji obrazac ili izvješće u prikazu izgleda klikom na desnu tipku miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz izgleda.

 2. Na kartici Dizajn poslužite se mogućnostima u grupi Teme da biste na bazu podataka primijenili različite teme boja i fontova.

 3. Ako želite samo promijeniti boje, ali ne i fontove, odaberite stavku iz galerije Boje.

 4. Ako želite samo promijeniti fontove, ali ne i boje, odaberite stavku iz galerije Fontovi.

 5. Ako želite promijeniti boje i fontove, odaberite stavku iz galerije Teme. Držite li pokazivač iznad svake pojedine stavke u toj galeriji, na ekranu ćete vidjeti prikaz teme, a ako je želite primijeniti, kliknite je.

Promjena boje ili oblika navigacijskog gumba

Brzi stilovi omogućuju brzu izmjenu boja ili oblika navigacijskih gumba. Na svaki je gumb moguće primijeniti jedinstven stil, a moguće je sve gumbe oblikovati primjenom istoga stila.

 1. Otvorite obrazac u prikazu izgleda klikom na desnu tipku miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz izgleda.

 2. Odaberite navigacijski gumb ili gumbe koje želite izmijeniti.

 3. Pomoću naredbi u grupu Oblikovanje kontrole na njih primijenite stilove koje želite.

Postavljanje obrasca za navigaciju kao zadanog obrasca za prikaz

Budući da se obrazac za navigaciju često koristi kao središnje mjesto ili "polazna stranica" baze podataka, nije je loše postaviti kao zadani prikaz prilikom svakog otvaranja baze podataka. Osim toga, zbog činjenice da u pregledniku nije dostupno navigacijsko okno programa Access, određivanje zadanog obrasca za web-prikaz veoma je važan korak pri stvaranju baze podataka na webu.

Navigacijski ćete obrazac kao zadani obrazac za prikaz postaviti na sljedeći način.

 1. Na kartici Datoteka u odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 2. Kliknite Trenutna baza podataka.

 3. Da biste postavili zadani obrazac koji se prikazuje pri otvaranju baze podataka u programu Access, u odjeljku Mogućnosti aplikacije odaberite obrazac s popisa Obrazac za prikaz.

 4. Da biste postavili zadani obrazac koji se prikazuje pri otvaranju baze podataka u poslužiteljskom programu SharePoint, u odjeljku Mogućnosti aplikacije odaberite obrazac s popisa Obrazac za web-prikaz.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×