Uvoz podataka s popisa sustava SharePoint ili povezivanje s njima

Uvoz podataka s popisa sustava SharePoint ili povezivanje s njima

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Podatke iz sustava SharePoint u Access možete unijeti na dva načina — uvozom ili povezivanjem.

Tijekom postupka uvoza stvara se kopija popisa sustava SharePoint u bazi podataka programa Access. Tijekom operacije uvoza možete odrediti popise koje želite kopirati i za svaki odabrani popis navesti želite li uvesti cijeli popis ili samo određeni prikaz.

Postupkom povezivanja povezuju se podaci iz drugoga programa pa najnovije podatke možete pregledavati i uređivati u sustavu SharePoint i programu Access bez stvaranja i održavanja kopije podataka u programu Access. Ako popis sustava SharePoint ne želite kopirati u bazu podataka programa Access, nego biste radije pokretali upite i stvarali izvješća na temelju sadržaja toga popisa, povezivanje podataka pravi je izbor za vas.

U ovome se članku opisuju koraci uvoza s popisa sustava SharePoint, kao i koraka za povezivanje s podacima na popisu sustava SharePoint.

Napomena: Ovaj se članak ne odnosi na web-aplikacije programa Access – vrstu baze podataka koju stvorite pomoću programa Access i objavljujete na internetu.

Što vas zanima?

Uvoz popisa sustava SharePoint

Što još trebam znati o uvozu?

Povezani zadaci uvoza

Povezivanje s popisom sustava SharePoint

Uvoz popisa sustava SharePoint

Kada uvozite podatke, Access stvara tablicu i kopira stupce i stavke iz izvornog popisa (ili prikaza) u tu tablicu kao polja i zapise. Na kraju operacije uvoza možete spremiti pojedinosti o operaciji uvoza u obliku specifikacije. Specifikacija uvoza olakšava kasnije ponavljanje operacije uvoza bez prolaska kroz čarobnjak za uvoz prilikom svakog uvoza.

Evo najčešćih razloga zbog kojih je dobro uvesti popis sustava SharePoint u bazu podataka programa Access:

 • da bi se trajno premjestili podaci kao što su popisi kontakata u bazu podataka programa Access jer vam ti podaci više nisu potrebni na web-mjestu sustava SharePoint. Popis se može uvesti u Access i zatim izbrisati s web-mjesta sustava SharePoint.

 • vaš odjel ili radna skupina koriste Access, ali vas se povremeno upućuje na popis sustava SharePoint radi dodatnih podataka koji se moraju uvrstiti u jednu od vaših baza podataka

Prije uvoza popisa poduzmite sljedeće korake

 1. Pronađite web-mjesto sustava SharePoint na kojemu se nalazi popis koji želite kopirati i zabilježite adresu web-mjesta.

  Valjana adresa web-mjesta počinje s http:// ili https://, a slijedi naziv poslužitelja i staza do određenog mjesta na poslužitelju.

 2. Odredite koje popise želite kopirati u bazu podataka i odlučite želite li cijele popise ili samo određene prikaze. Jednim postupkom uvoza možete uvesti više popisa, ali pritom možete uvesti samo po jedan prikaz svakoga popisa. Ako je potrebno, stvorite prikaz koji sadrži samo stupce i stavke koje vas zanimaju.

 3. Pregledajte stupce u izvornom popisu ili prikazu.

  U sljedećoj se tablici objašnjavaju neke stvari na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom uvoza različitih elemenata:

  Element

  Na što je potrebno obratiti pozornost

  Stupci

  Access uvozi samo prvih 256 stupaca jer podržava samo 256 polja u tablici. Da biste izbjegli taj problem, stvorite prikaz i u njega dodajte samo one stupce koje želite, pazeći da pritom ukupan broj stupaca ne prelazi 256.

  Mape

  Svaka mapa s popisa sustava SharePoint postaje zapis u tablici programa Access. Stavke koje sadrži mapa također se pojavljuju kao zapisi, odmah ispod zapisa povezanog s tom mapom.

  Stupci s vrijednostima

  Ako izvorni stupci povlače vrijednosti s drugoga popisa, imate dvije mogućnosti:

  • Uvezite vrijednosti koje se prikazuju kao dio samog polja. U ovom slučaju ne morate uvesti i povezani popis.

  • Prisilna Primjena odredišno polje da biste potražili druge tablice. U ovom slučaju ako baza podataka sadrži tablicu koja možete dohvaćati vrijednosti, potrebno je uvesti povezani popis.

  Napomena: Izvorni stupac vrste Osoba ili grupa posebna je vrsta stupca za pretraživanje. Povlači vrijednosti s popisa podataka o korisnicima, pa morate odlučiti želite li uz ostale popise uvesti i popis s podacima o korisnicima.

  Izračunati stupci

  Rezultati u izračunatom stupcu kopiraju se u polje čija vrsta podataka ovisi o vrsti podataka izračunatog rezultata. Izraz koji provodi izračun se ne kopira.

  Privici

  Stupac s privicima na popisu koppira se u polje pod nazivom Privici.

  Stupci s više vrijednosti

  Stupac vrste Odabir ili Pretraživanje može sadržavati više vrijednosti. Kada uvezete stupac koji podržava više vrijednosti, Access stupac koji podržava više vrijednosti.

  Oblik obogaćenog teksta

  Stupci koji sadrže oblikovanje s obogaćenim tekstom uvoze se u Access kao polja Dopis. Svojstvo Oblik teksta polja Dopis postavlja se na Obogaćeni tekst i zadržava se oblikovanje. U programu Access 2013 polja podataka Dopis preimenovana su u polja Dugi tekst.

  Odnosi

  Access ne stvara automatski odnose između povezanih tablica na kraju operacije uvoza. Odnose između novih i postojećih tablica morate ručno stvoriti pomoću mogućnosti na kartici Odnosi. Da bi se prikazala kartica Odnosi, na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

 4. Odredite bazu podataka u koju želite uvesti popise.

  Provjerite imate li potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka. Ako podatke ne želite pohranjivati ni u jednu od svojih postojećih baza podataka, stvorite praznu bazu podataka.

 5. Pregledajte tablice u bazi podataka.

  Operacijom uvoza stvara se tablica istoga naziva kao što ga nosi popis sustava SharePoint. Ako se taj naziv već koristi, Access nazivu nove tablice dodaje "1" — primjerice, u slučaju popisa Kokntakti1, ako se naziv Kontakti1 već koristi, Access stvorit će Kontakti2 i tako dalje.

Napomena: Access u sklopu operacije uvoza ne zapisuje preko tablica u bazi podataka i ne možete dodavati sadržaj popisa ili prikaza postojećoj tablici.

Uvoz popisa

 1. Otvorite bazu podataka programa Access u koju će se pohraniti uvezeni podaci. Ako ne želite spremiti podatke u neku od postojećih baza podataka, stvorite praznu bazu podataka.

 2. Mjesto čarobnjaka za uvoz/povezivanje teksta malo se razlikuje ovisno o verziji programa Access. Odaberite korake koji odgovaraju vašoj verziji programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju pretplate programa Access u sustavu Office 365, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite Novi izvor podataka > Iz mrežnih servisa > Popis programa SharePoint.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite gumb Više da biste prikazali padajući popis mogućnosti, a zatim kliknite Popis programa SharePoint.

 3. Access otvara dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka – web-mjesto sustava SharePoint.

  Odaberite uvoz na web-mjesto SharePoint ili povezivanje s njim u dijaloškom okviru Dohvaćanje vanjskih podataka – mjesto sustava SharePoint.

 4. U čarobnjaku navedite adresu izvorišnoga web-mjesta.

 5. Odaberite mogućnost Uvoz izvorišnih podataka u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka i kliknite Dalje.

 6. Na popisu koji se prikazuje u čarobnjaku odaberite popis koji želite uvesti.

 7. U stupcu Stavke za uvoz odaberite prikaz koji želite za svaki odabrani popis.

 8. Potvrdni okvir Uvezi prikazane vrijednosti umjesto ID-ova polja koja traže vrijednosti pohranjene u drugome popisu određuje koji se podaci uvoze iz stupaca za pretraživanje u odabranim popisima. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste uvezli prikazane vrijednosti kao dio samoga polja, potvrdite okvir. Polje u tom slučaju neće tražiti vrijednosti u drugoj tablici.

  • Da bi odredišno polje tražilo vrijednost u drugoj tablici, poništite potvrdni okvir. Time ćete kopirati ID redaka prikazne vrijednosti u odredišno polje. ID-ovi su potrebni za definiranje polja za traženje u programu Access.

  Prilikom uvoza ID-a morate uvesti popis iz kojih stupci za pretraživanje povlače vrijednosti (osim ako odredišna baza podataka već ima tablice koje mogu poslužiti kao tablice za pretraživanje).

  Operacijom uvoza ID-ovi se smještaju u odgovarajuće polje, ali se ne postavljaju sva svojstva potrebna da bi polje funkcioniralo kao polje za pretraživanje. Koraci za postavljanje svojstava pretraživanja takvih polja opisani su u rubrici Postavljanje polja za pretraživanje u ovome članku.

 9. Kliknite U redu.

Access uvozi popise i zatim prikazuje status operacije na zadnjoj stranici čarobnjaka. Ako kasnije planirate ponoviti operaciju uvoza, možete spremiti pojedinosti kao specifikaciju uvoza.

Što još trebam znati o uvozu?

Povezani zadaci uvoza

Kada dovršite operaciju uvoza, razmislite o nekim dodatnim zadacima:

Provjera vrsta podataka    Access odabire odgovarajuću vrstu podataka za svako polje koje odgovara izvornom stupcu. Provjerite svaki polje i njegove postavke da biste bili sigurni da su sva polja postavljena baš onako kako želite.

Istraživanje dodatnih polja    Ovisno o vrsti popisa na kojem je utemeljena tablica, možda ćete primijetiti da se u tablici pojavilo nekoliko dodatnih polja (kao što su polja za uređivanje, izmijenjeno i vrsta). Dodatne informacije o tim poljima i podacima koje sadrže potražite u pomoći za SharePoint. Ako vam ta polja nisu potrebna u bazi podataka programa Access, slobodno ih izbrišite.

Postavljanje polja za pretraživanje    Ako ste uvezli ID-ove iz stupaca za pretraživanje, morate ručno postaviti svojstva pretraživanja u odgovarajućim poljima.

 1. U prikazu dizajna tablice, na popisu Vrsta podataka za polje kliknite Čarobnjak za traženje.

 2. U čarobnjaku prihvatite zadani odabir (Želim da stupac za pretraživanje potraži vrijednosti u tablici ili upitu) i kliknite Dalje.

 3. Odaberite tablicu ili upit iz kojih će se dohvaćati vrijednosti za polje i kliknite Dalje.

  Napomena:  To može biti novo uvezena tablica ili već postojeća tablica.

 4. U oknu Popis polja polje ID-a i polje koje sadrži prikazne vrijednosti pa kliknite Dalje.

 5. Odredite redosljed sortiranja i kliknite Dalje.

 6. Kliknite Završi, a zatim spremite promjene dizajna.

Vrh stranice

Povezivanje s popisom sustava SharePoint

Kada se povezujete s popisom sustava SharePoint, Access stvara novu tablicu (koja se često naziva tablica s vezama) koja odražava strukturu i sadržaj izvornog popisa. Za razliku od uvoza, povezivanje stvara vezu samo s popisom, ali ne i s određenim prikazima popisa.

Povezivanje je jače od uvoza na dva načina:

 • Dodavanje i ažuriranje podataka    Koje možete unijeti promjene podataka pregledavanjem web-mjesto sustava SharePoint ili tako da funkcionira u prikazu podatkovne tablice ili obrasca unutar Access. Promjene koje izvršite na jednom mjestu odražavaju se u drugi. No ako želite mijenjati strukturnih, kao što su uklanjanje ili promjena stupca, to morate učiniti otvaranjem popisa na web-mjestu sustava SharePoint. Nije moguće dodavanje, brisanje ili mijenjanje polja u povezanoj tablici dok radite na Access.

 • Tablice s pretraživanjem    Kada se povezujete s popisom sustava SharePoint, Access automatski stvara povezane tablice za sve popise s pretraživanjem (osim u slučaju kada su popisi s pretraživanjem već povezani s bazom podataka). Ako popisi s vrijednostima sadrže stupce koji pretražuju druge popise, i ti se popisi uvrštavaju u operaciju povezivanja da bi popis s vrijednostima svake povezane tablice dobio odgovarajuću povezanu tablicu u bazi podataka. Access stvara i odnose između tih povezanih tablica.

Najčešći scenariji povezivanja s popisom sustava SharePoint

Najčešće se s popisom sustava SharePoint iz baze podataka programa Access povezuje zbog sljedećih razloga:

 • Vaš se odjel ili radna skupina služi programom Access za bogato izvješćivanje i upite te se koristi sustavom Windows SharePoint Services za timsku suradnju i komunikaciju. Pojedinačni timovi stvaraju popise da bi pomoću njih pratili razne stvari (kao što su kontakti i problemi), no podaci s popisa često se moraju uvoziti u bazu podataka da bi se objedinili radi izvješćivanja. Povezivanje u takvome slučaju prikladno jer dodavanje i ažuriranje podataka omogućuje i korisnicima web-mjesta SharePoint i korisnicima baze podataka te obje skupine korisnika mogu raditi s najnovijim podacima.

 • Vi ste korisnik programa Access koji se tek nedavno počeo koristiti sustavom Windows SharePoint Services. Migrirali ste nekoliko svojih baza podataka na timsko web-mjesto sustava SharePoint i većina tablica u tim bazama podataka su povezane tablice. Odsad nadalje, umjesto stvaranja lokalnih tablica, stvarat ćete popise sustava SharePoint te se povezivati s tim popisima iz svojih baza podataka.

 • Želite i dalje pohranjivati svoje popise na web-mjestima sustava SharePoint, ali želite i raditi s najnovijim podacima u sklopu programa Access da bi na njima pokretali upite i ispisivali izvješća.

Priprema za povezivanje s popisom sustava SharePoint

 1. Pronađite web-mjesto sustava SharePoint na kojemu se nalaze popisi s kojima se želite povezivati te zabilježite adresu web-mjesta.

  Valjana adresa web-mjesta počinje s http:// ili https://, a slijedi naziv poslužitelja i staza do određenog mjesta na poslužitelju.

 2. Ustanovite s kojim se popisima želite povezivati. Tijekom jedne operacije povezivanja možete se povezivati s više popisa, ali ne možete se povezivati ni s jednim posebnim prikazom nijednoga popisa.

  Napomena: Ne možete se povezivati ni s upitnicima i raspravama.

 3. Pregledajte stupce u izvornom popisu. U sljedećoj se tablici objašnjavaju neke stvari na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom povezivanja s različitim elementima:

  Element

  Na što je potrebno obratiti pozornost

  Stupci

  Access ne podržava više od 256 polja u tablici pa je povezanom tablicom obuhvaćeno samo prvih 256 stupaca.

  Mape

  Svaka mapa na popisu sustava SharePoint pojavljuje se kao zapis u tablici programa Access. Stavke koje sadrži mapa također se pojavljuju kao zapisi, odmah ispod zapisa povezanog s tom mapom.

  Stupci s vrijednostima

  Ako izvorni stupac pretražuje vrijednosti na nekom drugom popisu, a taj se popis još ne nalazi u bazi podataka, Access će za njega automatski stvoriti povezanu tablicu.

  Napomena: Stupac vrste Osoba ili Grupa posebna je vrsta stupaca s vrijednostima koja pretražuje vrijednosti na popisu s podacima o korisniku. Ako se povežete s popisom koji sadrži stupac Osoba ili Grupa, Access će automatski stvoriti povezanu tablicu za popis s korisničkim podacima.

  Izračunati stupci

  Rezultati u izračunatom stupcu prikazuju se u odgovarajućem polju, no u programu Access nije moguće vidjeti ni izmijeniti formulu.

  Privici

  Stupac s privicima na popisu prikazuje se kao polje pod nazivom Privici.

  Stupci samo za čitanje

  Stupci koji su samo za čitanje na popisu sustava SharePoint ostat će samo za čitanje i u programu Access. Uz to se može dogoditi da u programu Access stupce ne možete dodavati, brisati ni mijenjati.

  Stupci s više vrijednosti

  Stupac vrste Odabir ili Pretraživanje može sadržavati više vrijednosti. Za takve se stupce operacijom povezivanja stvaraju polja koja podržavaju više vrijednosti. Stupci s više vrijednosti u povezanoj se tablici stvaraju pod uvjetom da je izvorni stupac vrste Pretraživanje.

 4. Odredite bazu podataka programa Access u kojoj želite stvoriti povezane tablice. Provjerite imate li potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka. Ako ne želite spremiti podatke u neku od postojećih baza podataka, stvorite novu, praznu bazu podataka..

 5. Pregledajte tablice u bazi podataka. Prilikom povezivanja s popisom sustava SharePoint, stvorit će se tablica ima isti naziv kao i na izvorišnom popisu. Ako već se koristi taj naziv, Access će dodati "1" naziv nove tablice – na primjer, kontakti1. (Ako se kontakti1 već koristi, Access će stvoriti kontakti2 itd.) Primijenite ista pravila za povezane popise.

  Napomena: U daljnjemu radu zapamtite da Access nikada u sklopu operacije povezivanja ne piše preko tablica u bazi podataka. Ujedno, ne možete dodati sadržaj popisa sustava SharePoint u postojeću tablicu.

Povezivanje s podacima

 1. Otvorite odredišnu bazu podataka.

 2. Mjesto čarobnjaka za uvoz/povezivanje teksta malo se razlikuje ovisno o verziji programa Access. Odaberite korake koji odgovaraju vašoj verziji programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju pretplate programa Access u sustavu Office 365, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite Novi izvor podataka > Iz mrežnih servisa > Popis programa SharePoint.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite gumb Više da biste prikazali padajući popis mogućnosti, a zatim kliknite Popis programa SharePoint.

 3. Access otvara dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka – web-mjesto sustava SharePoint.

  Odaberite uvoz na web-mjesto SharePoint ili povezivanje s njim u dijaloškom okviru Dohvaćanje vanjskih podataka – mjesto sustava SharePoint.

 4. U čarobnjaku navedite adresu izvorišnoga web-mjesta.

 5. Odaberite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatim kliknite Dalje.

  Čarobnjak će pokazati popise s kojima se moguće povezati.

 6. Odaberite popise s kojima se želite povezivati pa kliknite U redu.

  Napomena: Ako su neki popisi već povezani s trenutačnom bazom podataka, potvrdni okviri vezani uz te popise bit će potvrđeni. Ako želite ukloniti neke veze, poništite potvrdne okvire uz veze koje želite ukloniti.

  Access pokušava stvoriti povezane tablice za sve popise koje ste odabrali tijekom ove operacije, ali i za sve povezane popise. Access ujedno pokušava osvježiti povezane tablice koje odgovaraju popisima odabranima u čarobnjaku. Access ujedno stvara odnos između tablica. Za razliku od operacije uvoza, operacija povezivanja održava postavku svojstva pretraživanja između polja s pretraživanjem i povezane tablice. Ne morate ručno postavljati svojstva polja s pretraživanjem u prikazu dizajna tablice.

 7. Pregledajte nove povezane tablice u prikazu podatkovne tablice. Provjerite jesu li sva polja i zapisi točno prikazani.

  Access odabire odgovarajuće vrste podataka iz svakog polja koje odgovara izvornoj kolumni. Važno je napomenuti da svaki put kada otvorite povezanu tablicu ili izvorišni popis, u njima će vam se prikazati najnoviji podaci. Strukturne promjene na popisu, međutim, ne odražavaju se automatski na povezanu tablicu. Da biste povezanu tablicu ažurirali novom strukturom popisa, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu, pokažite na Više mogućnosti, a potom kliknite Osvježi popis.

Vrh stranice

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na Access 2007.

Pregled

Kada bazu podataka premještate iz programa Access na web-mjesto sustava SharePoint, ondje stvarate popise koji u bazi podataka ostaju povezani kao tablice. Čarobnjak za premještanje na web-mjesto sustava SharePoint omogućuje premještanje podataka iz svih tablica istovremeno i održavanje tih odnosa.

Kada se stvore popisi sustava SharePoint, korisnici s popisima mogu raditi na web-mjestu sustava SharePoint ili u povezanim tablicama u programu Access dok za upravljanje podacima i ažuriranje promjena koriste značajku web-mjesta sustava SharePoint.

Veze na popise sustava SharePoint pohranjuju se u bazu podataka Access, a obrasci, upiti i izvješća ostaju u programu Access. Podatke možete unijeti pomoću tablice ili obrasca u programu Access ili uređivanjem popisa na web-mjestu sustava SharePoint.

Premještanje podataka

Kada je moguće, čarobnjak za premještanje na web-mjesto sustava SharePoint premješta podatke na popise koji se temelje na predlošcima popisa na web-mjestu sustava SharePoint, kao što je popis Kontakti. Ako tablicu nije moguće upariti s predloškom popisa, tablica će postati prilagođeni popis u prikazu podatkovne tablice na web-mjestu sustava SharePoint.

Ovisno o veličini baze podataka, broju objekata i performansama sustava, operacija može potrajati neko vrijeme. Ako se predomislite tijekom procesa, možete kliknuti Zaustavi da biste odustali.

Čarobnjak će stvoriti sigurnosni kopiju baze podataka na računalu. U programu Access stvorit će vezu na popise iz tablica da bi bilo jednostavnije pronaći podatke na web-mjestu sustava SharePoint kada radite u programu Access. Kada je moguće, odnosi između tablicama prikazuju se vezama između popisa sustava SharePoint.

Ako se pojave problemi, čarobnjak za premještanje na web-mjesto sustava SharePoint prijavit će probleme i spremiti ih u bazu podataka programa Access kao tablicu zapisnika koju možete koristiti za otklanjanje poteškoća.

Korištenje čarobnjaka za premještanje na web-mjesto sustava SharePoint

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Popisi sustava SharePoint kliknite Premjesti u sustav SharePoint.

 2. Slijedite korake čarobnjaka za premještanje na web-mjesto sustava SharePoint, uključujući određivanje mjesta web-mjesta sustava SharePoint.

  Da biste otkazali postupak, kliknite Zaustavi.

 3. Na zadnjoj stranici čarobnjaka potvrdite okvir Pokaži detalje da biste pogledali dodatne pojedinosti o migraciji.

  Na toj se stranici čarobnjaka navode tablice koje su povezane s popisima te informacije o mjestu sigurnosne kopije i URL-u baze podataka. Ona sadrži i upozorenje u slučaju problema s migracijom te podatak o mjestu tablice zapisnika u kojoj možete pogledati dodatne pojedinosti o problemima.

 4. Kad čarobnjak dovrši akcije, kliknite Završi.

  Ako čarobnjak prikaže upozorenje, pregledajte tablicu zapisnika i poduzmite sve potrebne akcije da biste bili sigurni da su podaci uspješno migrirani. Neka se polja, primjerice, možda neće premjestiti ili će se pretvoriti u drugu vrstu podataka kompatibilnu s popisom sustava SharePoint.

Napomena: Da biste prikazali svoje popise na web-mjestu sustava SharePoint, kliknite Popisi na traci za brzo pokretanje ili Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta. Stranicu možda trebate osvježiti u web-pregledniku. Da bi se popis pojavio na traci za brzo pokretanje na web-mjestu sustava SharePoint ili da biste promijenili druge postavke, kao što je omogućavanja verzije za evidentiranje, možete promijeniti postavke popisa na web-mjestu sustava SharePoint. Dodatne informacije potražite u pomoći na web-mjestu sustava SharePoint.

Ograničenja migriranja

Kada čarobnjak za premještanje na web-mjesto sustava SharePoint završi s operacijom, prikazat će se poruka ako Access naiđe na probleme s podacima. Access će stvoriti tablicu zapisnika s nazivom Problemi prilikom premještanja na web-mjesto sustava SharePoint i dodati tablicu u bazu podataka. Tablica Problemi prilikom premještanja na web-mjesto sustava SharePoint pohranit će se u bazu podataka, ali neće se objaviti kao popis na web-mjestu sustava SharePoint.

U sljedećoj su tablici navedena ograničenja načina migracije podataka, obično kada Access i SharePoint ne dijele identičnu značajku ili, u nekim slučajevima, ne dijele vrstu podataka. Ako, na primjer, tablica programa Access podržava referencijalna cjelovitost, ne primjenjuje se na popis na web-mjestu sustava SharePoint. Informacije u sljedećoj tablici mogu vam pomoći pri odlučivanju glede migracije podataka i pri pregledu problema prijavljenih u tablici Problemi prilikom premještanja na web-mjesto sustava SharePoint.

Vrsta podataka ili problema

Problem

Rezultat

Vrsta podataka COM object

Web-mjesta ne podržavaju vrstu podataka COM Object.

Polje nije premješteno.

Vrsta podataka Binary

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju vrstu podataka Binary.

Polje nije premješteno.

Datum

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju datume prije 1900.

Podaci s datumima prije 1900. neće se premjestiti.

Znakovi novog retka u tekstnim poljima

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju znakove novog retka u polju Jedan redak teksta.

Polje će se pretvoriti u polje Više redaka teksta ili polje Dopis.

Vrsta podataka Decimal

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju vrstu podataka Decimal.

Koristi se polje Broj ili Polje Dupli cijeli broj.

Vrsta podataka ID replikacije.

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju vrstu podataka ID replikacije.

Umjesto toga, koristi se vrsta podataka Jedan redak teksta, ovisno o vrsti podataka.

Referencijalna cjelovitost

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju referencijalnu cjelovitost.

Referencijalna cjelovitost ne primjenjuje se na novi popis.

Zadane vrijednosti nisu podržane na popisu sustava SharePoint

Web-mjesta sustava SharePoint prihvaćaju zadane vrijednosti koje su statične, kao što su tekst ili broj, te standardne datume. Dinamične zadane vrijednosti programa Access ne migriraju se.

Određena zadana svojstva vrijednosti ne premještaju se.

Provjera valjanosti podataka u polju ili tablici

Nijedno pravilo provjere valjanosti podataka ne premješta se na web-mjesta sustava SharePoint.

Sve provjere valjanosti podataka polja ili tablice ne premještaju se ni ne primjenjuju.

Jedinstvena polja indeksa

Web-mjesta sustava SharePoint koriste jedno jedinstveno polje indeksa za stupac ID na popisu.

Ostala jedinstvena polja indeksa ili skupovi polja ne premještaju se.

Odnosi s kaskadnim brisanjima ili ažuriranjima

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju kaskadna brisanja povezanih zapisa.

Brisanja nisu kaskadna u odnosu na povezane zapise, a ažuriranja nisu kaskadna u odnosu na polja.

Odnosi koji nameću referencijalnu cjelovitost

Web-mjesta sustava SharePoint ne podržavaju referencijalnu cjelovitost.

Referencijalna cjelovitost ne primjenjuje se na odnose između podataka na popisima.

Polja koja automatski numeriraju (osim polja ID)

Web-mjesta sustava SharePoint podržavaju samo automatsko numeriranje za polja koja se koriste u stupcu ID na popisu.

Automatsko numeriranje ne primjenjuje se na stupce osim stupca ID.

Odnosi u kojima traženja nije moguće stvoriti

Neki odnosi nisu podržani na web-mjestima sustava SharePoint, kao kada primarni ključ nije povezan sa stupcem ID ili nije cijeli broj.

Odnos nije premješten.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×