Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara putem .pst datoteke programa Outlook

Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara putem .pst datoteke programa Outlook

Kada je aplikacija Outlook, primjerice Outlook 2016, instalirana na računalo, možete je koristiti za premještanje e-pošte, kontakata i stavki kalendara s jednog računa e-pošte na drugi.

Recimo da imate poštanski sandučić sustava Office 365 i račun servisa Gmail. Oboje ih možete dodati u program Outlook 2016. Nakon toga možete koristiti Outlook 2016 da biste izvezli stavke s računa servisa Gmail i uvezli ih u poštanski sandučić sustava Office 365.

Kako uvesti e-poštu, kontakte i kalendar u Outlook iz .pst datoteke

Odaberite neke upute za uvoz sa sljedećeg popisa. Da biste stvorili .pst datoteku, pogledajte upute za izvoz podataka povezanih s e-poštom iz aplikacije Outlook.

Možete dodati poštanski sandučić sustava Office 365 u aplikaciju Outlook, npr. Outlook 2016 ili 2013. Zatim možete pomoću aplikacije Outlook premjestiti stavke e-pošte, kontakata i kalendara u poštanski sandučić sustava Office 365. Evo što trebate napraviti:

 1. Dodajte "izvorni" račun e-pošte u Outlook. Možda ćete, primjerice, dodati račun servisa Gmail u Outlook 2016. Pričekajte da se pojave sve poruke e-pošte i svi kontakti.

 2. Dodajte račun e-pošte sustava Office 365 u Outlook. Nakon toga će se Outlook automatski sinkronizirati sa sustavom Office 365. Sadržaj poštanskog sandučića sustava Office 365 prikazat će se u programu Outlook.

 3. Odaberite neku od uputa za izvoz da biste izvezli e-poštu s izvornog računa u .pst datoteku.

  Primjerice, ako imate Outlook 2010, odaberite "Outlook 2010: izvoz stavki programa Outlook u .pst datoteku".

 4. Odaberite neku od uputa za uvoz (u nastavku) navedenih u ovom članku da biste e-poštu uvezli u Office 365.

  Primjerice, ako imate Outlook 2016, odaberite "Outlook 2013 i Outlook 2016: uvoz stavki programa Outlook iz .pst datoteke".

  Outlook se sinkronizira s vašim računom za e-poštu u sustavu Office 365, pa kad slijedeći upute uvezete e-poštu, e-pošta će ići izravno na vaš račun e-pošte sustava Office 365.

Upute podrazumijevaju da ste već izvezli e-poštu, kontakte i kalendar programa Outlook iz druge instance tog programa i sada ih želite uvesti u Outlook 2013, Outlook 2016 ili poštanski sandučić sustava Office 365.

 1. Pri vrhu vrpce programa Outlook 2016 ili 2013 odaberite Datoteka.

  Ako na vrpci u gornjem lijevom kutu nema mogućnosti Datoteka, ne koristite aplikaciju Outlook instaliranu na računalu. U odjeljku Koju verziju programa Outlook koristim? pronađite svoju verziju programa Outlook i odgovarajuće korake uvoza.

  Ovako izgleda vrpca u programu Outlook 2016.
 2. Odaberite Otvori i izvezi > Uvoz/izvoz. Tako se pokreće čarobnjak.

  Odaberite Otvori i izvezi, a zatim Uvoz/izvoz.

 3. Odaberite Uvoz iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite Dalje.

  Čarobnjak za uvoz i izvoz s odabranim zadanim mogućnostima

 4. Odaberite Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst), a zatim kliknite Dalje.

 5. Pronađite .pst datoteku koju želite uvesti. U odjeljku Mogućnosti odaberite kako želite rukovati e-poštom i kontaktima, a zatim odaberite Dalje.

  Odaberite .pst datoteku koju želite uvesti.

 6. Ako je podatkovnoj datoteci programa Outlook (.pst) dodijeljena lozinka, unesite je pa kliknite U redu.

 7. Ako uvozite sadržaj .pst datoteke u poštanski sandučić sustava Office 365, ovdje odaberite taj poštanski sandučić.

  Ako NE uvozite u poštanski sandučić sustava Office 365, odaberite Uvezi stavke u trenutačnu mapu. Time ćete uvesti podatke u trenutačno odabranu mapu.

  Da biste uvezli e-poštu, kontakte i kalendar u poštanski sandučić sustava Office 365, ovdje odaberite taj poštanski sandučić.

 8. Odaberite Završi. Outlook odmah počinje uvoziti sadržaj .pst datoteke. Uvoz je završen kad okvir tijeka nestane.

  Ako uvozite .pst datoteku u poštanski sandučić sustava Office 365, možda ćete vidjeti poruku da se pokušava povezati sa sustavom Office 365. To se događa kad se veza s internetom prekida, čak i na trenutak. Kad se ponovno uspostavi veza s internetom, Outlook će nastaviti uvoziti .pst file.

Savjet :  Ako iz podatkovne datoteke programa Outlook (.pst) želite dohvatiti samo nekoliko poruka e-pošte ili kontakata, možete otvoriti podatkovnu datoteku programa Outlook, a zatim u sustavu okno za navigaciju povući i ispustiti e-poštu i kontakte iz .pst datoteke u postojeće mape aplikacije Outlook.

Ako mislite da je .pst datoteka oštećena, pročitajte članak Popravak podatkovnih datoteka programa Outlook (.pst i .ost).

Upute podrazumijevaju da ste već izvezli e-poštu, kontakte i kalendar programa Outlook iz druge instance tog programa i sada ih želite uvesti u Outlook 2010 ili poštanski sandučić sustava Office 365.

 1. Pri vrhu vrpce programa Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Ako na vrpci u gornjem lijevom kutu nema mogućnosti Datoteka, ne koristite verziju programa Outlook instaliranu na računalu. U odjeljku Koju verziju programa Outlook koristim? pronađite svoju verziju programa Outlook i odgovarajuće korake uvoza.

  U programu Outlook 2010 odaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite Otvori > Uvoz. Tako se pokreće čarobnjak.

  Odaberite Otvori pa Uvoz.

 3. U čarobnjaku za uvoz i izvoz kliknite Uvoz iz drugog programa ili datoteke, a zatim Dalje.

  Odaberite uvoz iz drugog programa ili datoteke.

 4. Odaberite stavku Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst) pa kliknite Dalje.

  Odaberite uvoz .pst datoteke

 5. Odaberite Pregledaj, a zatim .pst datoteku koju želite uvesti i odaberite Dalje.

  Napomene : 

  • Ako želite da uvezeni podaci zamijene duplicirane stavke koje se već nalaze u programu Outlook, u odjeljku Mogućnosti odaberite tu mogućnost. Ako to ne želite, odaberite Ne uvozi duplikate.

  • Odaberite .pst datoteku koju želite uvesti.

 6. Ako je podatkovnoj datoteci programa Outlook (.pst) dodijeljena lozinka, tražit će se da je unesete pa nakon toga kliknite U redu.

 7. Postavite mogućnosti za uvoz stavki. Ako želite uvesti samo određene poruke e-pošte, odaberite Filtar. Ako želite uvesti samo poruke e-pošte koje su pročitane ili nepročitane, odaberite karticu Dodatne mogućnosti

  Zadane postavke obično nije potrebno mijenjati. Automatski je odabrana mapa najviše razine – to je obično mapa Osobne mape, Podatkovna datoteka programa Outlook ili vaša adresa e-pošte.

  Ako želite uvesti samo određene poruke e-pošte, odaberite Filtar.

 8. Po zadanom je uključena mogućnost Uključi podmape. Uvest će se sve mape koje se nalaze unutar te mape.

 9. Odaberite neku od odredišnih mogućnosti:

  • Uvezi stavke u trenutačnu mapu – time se podaci uvoze u trenutačno odabranu mapu.

  • Uvezi stavke u istu mapu u programu – time se podaci uvoze u odredišnu mapu istog naziva kao izvorišna mapa, npr. iz mape Ulazna pošta u mapu Ulazna pošta. Ako mapa ne postoji u aplikaciji Outlook, stvorit će se.

 10. Odaberite Završi. Outlook odmah započinje s uvozom podataka. Uvoz je završen kada se okvir tijeka zatvori.

Savjet :  Ako iz podatkovne datoteke programa Outlook (.pst) želite dohvatiti samo nekoliko poruka e-pošte ili kontakata, možete otvoriti podatkovnu datoteku programa Outlook, a zatim u sustavu okno za navigaciju povući i ispustiti e-poštu i kontakte iz .pst datoteke u postojeće mape aplikacije Outlook.

Ako mislite da je .pst datoteka oštećena, pročitajte članak Popravak podatkovnih datoteka programa Outlook (.pst i .ost).

Upute podrazumijevaju da ste već izvezli stavke programa Outlook 2007 kao datoteku sigurnosne kopije i sada ih želite vratiti. Ili ih želite uvesti u poštanski sandučić sustava Office 365.

 1. Pri vrhu vrpce programa Outlook 2007 odaberite Datoteka.

  Ako na vrpci u gornjem lijevom kutu nema mogućnosti Datoteka, ne koristite verziju programa Outlook instaliranu na računalu. U odjeljku Koju verziju programa Outlook koristim? pronađite svoju verziju programa Outlook i odgovarajuće korake uvoza.

  U programu Outlook 2007 odaberite karticu Datoteka.

 2. Odaberite Uvoz i izvoz. Tako se pokreće čarobnjak.

  Odaberite Uvoz i izvoz.

 3. U čarobnjaku za uvoz i izvoz kliknite Uvoz iz drugog programa ili datoteke, a zatim Dalje.

 4. Kliknite Datoteka osobnih mapa (.pst), a zatim Dalje.

 5. Kliknite Pregledaj, a zatim odaberite datoteku koju želite uvesti.

  Napomena :  Preporučujemo da u odjeljku Mogućnosti kliknete Ne uvozi duplikate ako ne želite da uvezeni podaci zamijene ili dupliciraju stavke koje se već nalaze u programu Outlook.

 6. Kliknite Dalje.

 7. Ako je podatkovnoj datoteci programa Outlook (.pst) dodijeljena lozinka, tražit će se da je unesete pa kliknite U redu.

 8. Postavite mogućnosti za uvoz stavki. Zadane postavke obično nije potrebno mijenjati.

  • Automatski je odabrana vršna mapa – obično Osobne mape ili vaša adresa e-pošte.

  • Po zadanom je uključena mogućnost Uključi podmape. Uvest će se sve mape koje se nalaze unutar te mape.

 9. Odaberite neku od odredišnih mogućnosti:

  • Uvezi stavke u trenutačnu mapu – time se podaci uvoze u trenutačno odabranu mapu.

  • Uvezi stavke u istu mapu u programu – time se podaci uvoze u odredišnu mapu istog naziva kao izvorišna mapa, npr. iz mape Ulazna pošta u mapu Ulazna pošta. Ako mapa ne postoji u aplikaciji Outlook, stvorit će se.

 10. Kliknite Završi.

Savjet :  Ako iz datoteke osobnih mapa (.pst) želite dohvatiti samo nekoliko stavki, možete otvoriti datoteku osobnih mapa (.pst), a zatim u sustavu okno za navigaciju povući i ispustiti e-poštu i kontakte iz mapa s datotekama osobnih mapa (.pst) u postojeće mape aplikacije Outlook.

Kada treba izvesti/uvesti .pst datoteku?

.Pst datoteke stvaraju se kad izvezete ili sigurnosno kopirate e-poštu, kontakte i kalendar u .pst datoteku programa Outlook. U ovim slučajevima trebate izvesti/uvesti .pst datoteku:

 • Kada želite premjestiti e-poštu s jednog računa e-pošte na drugi.

  Primjerice, recimo da imate stari račun e-pošte servisa Yahoo joskoluc77@yahoo.com. E-poštu sada želite premjestiti na novi račun e-pošte sustava Office 365 joskoluc78@contoso.com.

  Pomoću aplikacije Outlook na stolnom računalu možete dodati oba računa u Outlook. Pričekajte trenutak da se prikaže sva vaša e-pošta (ako je imate puno, to bi moglo potrajati). Zatim pomoću aplikacije Outlook izvezite e-poštu s Yahooova računa u .pst datoteku. Na kraju, uvezite .pst datoteku na račun sustava Office 365.

 • Ako prelazite s jednog PC-ja na drugi: e-poštu premještate s jednog računala s programom Outlook na drugo računalo s programom Outlook.

  Recimo da na starom računalu imate Outlook 2007, a netom ste dobili novo računalo s aplikacijom Outlook 2016. Izvezite podatke o e-pošti iz programa Outlook 2007 i uvezite ih (na način opisan u članku) u Outlook 2016.

 • Ako prelazite s PC-ja na Mac: primjerice, kada premještate e-poštu iz programa Outlook na PC-ju i uvozite je u Outlook 2016 na Mac računalu.

 • Ako samo želite premjestiti ili sigurnosno kopirati kontakte (adrese e-pošte), ne morate izvoziti/uvoziti .pst datoteku. U tom slučaju pročitajte članak Izvoz kontakata iz aplikacije Outlook. U njemu se objašnjava kako izvesti (što zapravo znači kopirati) sve kontakte u .csv datoteku da biste ih mogli uvesti u Outlook, Gmail ili neki drugi servis za e-poštu.

 • Ako iz .pst datoteke želite dohvatiti samo nekoliko poruka e-pošte ili kontakata, otvorite .pst datoteku pa povucite i ispustite poruke e-pošte u aktualne mape u aplikaciji Outlook. Kad to napravite, možete ponovno zatvoriti .pst datoteku.

Koji se podaci uvoze?

.Pst datoteke stvaraju se kad izvezete ili sigurnosno kopirate e-poštu, kontakte i kalendar u .pst datoteku programa Outlook. Outlook radi kopiju vaše e-pošte u obliku .pst datoteke.

 • Kada Outlook izvozi e-poštu u .pst datoteku, tu su obuhvaćeni svi privici. Tako ćete kad uvezete .pst datoteku vidjeti privitke.

 • Outlook ne izvozi metapodatke kao što su svojstva mapa (postavke prikaza, dozvola i automatskog arhiviranja); pravila povezana s porukama i popis blokiranih pošiljatelja. Tako ni oni neće biti uvezeni.

 • Kad Outlook izvozi podatke o e-pošti, kontaktima i kalendaru u .pst, on radi kopiju tih podataka. Ništa se ne briše iz aplikacije Outlook. I dalje ćete vidjeti svoju e-poštu, kontakte i kalendar u aplikaciji Outlook i moći ćete im pristupati.

Nije uspjelo?

Popis čestih problema i rješenja potražite u članku Rješavanje problema s uvozom .pst datoteke programa Outlook.

Dodatni sadržaji

Uvoz i izvoz e-pošte, kontakata i kalendara programa Outlook

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×