Uvod u vrste sadržaja i objavljivanje vrsta sadržaja

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Vrste sadržaja omogućuju organiziranje sadržaja te upravljanje i rukovanje njime na dosljedan način na svim web-mjestima. Definiranjem vrsta sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacijskih proizvoda jamčite dosljedno upravljanje svim grupama sadržaja. U ovom se članku objašnjavaju osnovni koncepti vrsta sadržaja i načini na koji se objavljivanje vrste sadržaja može upotrijebiti za zajedničko korištenje vrsta sadržaja u zbirkama web-mjesta.

Sadržaj članka

Što je vrsta sadržaja?

Princip nasljeđivanja vrste sadržaja

Kako radi nasljeđivanje za vrste sadržaja web-mjesta

Kako nasljeđivanje radi za vrste sadržaja popisa

Objavljivanje vrste sadržaja

Povezani zadaci

Što je vrsta sadržaja?

Tvrtke u svom poslovanju obično proizvode mnoge različite vrste sadržaja, primjerice: pravne ugovore, marketinške ponude, specifikacije dizajna proizvoda, dokumente o procesu proizvodnje i slično. Iako te različite vrste dokumenata mogu imati manji skup zajedničkih svojstava, svaka vrsta sadržaja ima jedinstvene atribute i svaka se može stvoriti, koristiti, zajednički koristiti i čuvati na različite načine. Neka tvrtka možda želi održavati različite vrste metapodataka o različitim vrstama sadržaja ili na njih primijeniti različite vrste pravila zadržavanja ili povjerljivosti.

Tvrtke i ustanove mogu definirati te različite skupova dokumenata kao vrste sadržaja. Vrsta sadržaja grupa je postavki koje se mogu ponovno iskoristiti te koje opisuju zajedničke atribute i ponašanja određene vrste sadržaja. Vrste sadržaja mogu se definirati za bilo koju vrstu stavke, što obuhvaća dokumente, stavke popisa, medijske datoteke i mape.

Za svaku vrstu sadržaja možete navesti sljedeće atribute:

  • stupce (metapodatke) koje želite dodijeliti stavkama te vrste

  • Prilagođene obrasce Novo, Uređivanje i Prikaz za korištenje s ovom vrstom sadržaja.

  • Tijekove rada koji su dostupni za stavke ove vrste sadržaja.

  • Prilagođena rješenja ili značajke koje se povezuju sa stavkama te vrste sadržaja.

  • Pravila upravljanja podacima povezana sa stavkama te vrste sadržaja.

  • informacijsku ploču dokumenata koja se prikazuje u kompatibilnim programima sustava Microsoft Office za stavke te vrste sadržaja

  • predložak dokumenta za nove stavke te vrste (samo za vrste sadržaja dokumenta)

  • dostupne pretvorbe dokumenata za stavke te vrste sadržaja (samo vrste sadržaja dokumenata)

Vrste sadržaja tvrtkama pružaju dosljedan način upravljanja sadržajem i organiziranja sadržaja na raznim web-mjestima, popisima i bibliotekama te omogućavaju jednom popisu ili biblioteci da sadrži više vrsta stavki ili dokumenata.

Ako je biblioteka postavljena da podržava više vrsta sadržaja, izbornik Novi dokument korisnicima će predstaviti popis dostupnih vrsta sadržaja s kojeg mogu odabrati vrstu koja odgovara vrsti dokumenta koju žele stvoriti.

Vrste sadržaja prikazuju se na izborniku popisa ili biblioteke Novo.

Vrh stranice

Princip nasljeđivanja vrste sadržaja

Vrste sadržaja su organizirane u hijerarhiji koja dopušta jednoj vrsti sadržaja da naslijedi svoje karakteristike od druge vrste sadržaja. Ovo omogućava kategorijama dokumenata da dijele atribute u cijeloj organizaciji, dok istovremeno dopušta timovima da prilagode te atribute za pojedina web-mjesta ili popise.

Postoje dvije osnovne vrste sadržaja: vrste sadržaja web-mjesta i vrste sadržaja popisa.

Vrste sadržaja web-mjesta    Vrste sadržaja koje su definirana na razini web-mjesta nazivaju se vrste sadržaja web-mjesta, a upravlja u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta za web-mjesto. Vrste sadržaja web-mjesta dostupni su za korištenje u podmjestima web-mjesta za koji su definirani. Na primjer, ako je definiran vrste sadržaja web-mjesta u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta za web-mjesto najviše razine u zbirci web-mjesta, nije dostupan za korištenje na popisima i bibliotekama u sva web-mjesta te zbirke web-mjesta. Ako je konfiguriran objavljivanje vrste sadržaja, a zbirke web-mjesta koncentratora za objavljivanje vrste sadržaja, tim vrstama sadržaja web-mjesta možete objaviti subscribing zbirke web-mjesta i web-aplikacije. Vrste sadržaja web-mjesta možete dodati pojedinačno za popise ili biblioteke i prilagoditi za korištenje u te popise ili biblioteke.

Vrste sadržaja popisa    Kada vrstu sadržaja web-mjesta dodali na popis ili biblioteku, to se naziva vrstu sadržaja popisa. Vrste sadržaja popisa su podređene vrste sadržaja web-mjesta iz kojih se stvaraju.

Vrh stranice

Princip nasljeđivanja za vrste sadržaja web-mjesta

Kada za neko web-mjesto u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta definirate novu prilagođenu vrstu sadržaja web-mjesta, kao početnu točku u galeriji odabirete neku postojeću nadređenu vrstu sadržaja web-mjesta. Imate pristup velikom broju zadanih vrsta sadržaja web-mjesta koje možete koristiti za stvaranje vlastitih prilagođenih vrsta sadržaja web-mjesta. Nova vrsta sadržaja web-mjesta koju stvorite nasljeđuje sve atribute nadređene vrste sadržaja, npr. predložak dokumenta, postavku samo za čitanje i stupce. Kada stvorite novu vrstu sadržaja web-mjesta, možete promijeniti bilo koji od tih atributa.

Kada mijenjate vrstu sadržaja web-mjesta, možete navesti želite li i ažurirati podređenu vrstu sadržaja web-mjesta ili popisa koji nasljeđuju atribute iz vrste sadržaja web-mjesta koje ažurirate. Ažurirati se mogu samo atributi koje podređene vrste sadržaja web-mjesta ili popisa zajednički koriste s nadređenim vrstama sadržaja. Ako je vrsta podređenog sadržaja web-mjesta prilagođena dodatnim atributima koje nadređena vrsta sadržaja web-mjesta nema (na primjer, dodatnim stupcima), te prilagodbe se ne prebrisuju prilikom ažuriranja podređene vrste sadržaja web-mjesta. Promjene vrste sadržaja web-mjesta ne utječu na nadređene vrste sadržaja web-mjesta iz kojih je ta vrsta stvorena.

Na sljedećoj je slici prikazan način na koji funkcionira nasljeđivanje vrste sadržaja. Galerija vrste sadržaja web-mjesta za ovo web-mjesto najviše razine sadrži tri vrste sadržaja web-mjesta: Dokument, Specifikacije dizajna i Dopis. Vrste sadržaja Specifikacije dizajna i Dopis podređene su vrsti sadržaja Dokument i obje vrste zajednički koriste stupac Autor jer su ga naslijedile iz vrste sadržaja Dokument. Vrsta sadržaja Specifikacije dizajna korištena je na podmjestu ove zbirke web-mjesta za stvaranje nove podređene vrste sadržaja web-mjesta pod nazivom Specifikacije proizvoda X koja sadrži dodatni stupac. Instance nove vrste sadržaja web-mjesta Specifikacije proizvoda X i vrste sadržaja web-mjesta Dopis dodaju se u biblioteku u kojoj funkcioniraju kao vrste sadržaja popisa. U biblioteci se prikazuju stupci koji su relevantni za obje vrste sadržaja, uključujući stupac Autor, koji obje vrste sadržaja zajednički koriste.

Dijagram nasljeđivanja vrste sadržaja

1 web-mjesta za vrsta sadržaja sa stupcima predstavlja tekst u kurzivu.

2. vrsta sadržaja popisa

3. u biblioteku na koje obje vrste sadržaja dodana prikazuje stupce koji se odnose na oba, a stavke svake vrste sadržaja imaju metapodataka u određene stupce koji se odnose na njega.

Vrh stranice

Princip nasljeđivanja za vrste sadržaja popisa

Ako imate popis ili biblioteku koja je postavljena tako da dopušta više vrsta sadržaja, možete dodati vrste sadržaja u taj popis ili biblioteku iz grupe vrsta sadržaja web-mjesta koje su dostupne za vaše web-mjesto.

Kada vrstu sadržaja dodate na popis ili u biblioteku, popisu ili biblioteci omogućujete da sadrže stavke te vrste. Naredba Nova stavka ili Novi dokument s tog popisa ili iz biblioteke korisnicima omogućuje stvaranje novih stavki te vrste. Jedna od ključnih prednosti vrsta sadržaja za popise i biblioteke jest da omogućuju da jedan popis ili biblioteka sadrži više vrsta stavki ili dokumenata, od kojih svaka može imati jedinstvene metapodatke, pravila i ponašanje.

Kada vrstu sadržaja web-mjesta dodate na popis ili u biblioteku da biste je učinili dostupnom za korištenje na tom mjestu, ta se vrsta naziva vrstom sadržaja popisa i podređena je vrsti sadržaja web-mjesta iz koje je stvorena. Vrsta sadržaja popisa nasljeđuje sve atribute nadređene vrste sadržaja web-mjesta kao što su predložak dokumenta, postavka samo za čitanje, tijekovi rada i stupci.

Vrstu sadržaja popisa možete prilagoditi za određeni popis ili biblioteku u koje ste je dodali. Takve prilagodbe nemaju utjecaja na nadređenu vrstu sadržaja web-mjesta. Ako se nadređena vrsta sadržaja web-mjesta za vrstu sadržaja popisa ažurira, vrsta sadržaja popisa naslijedit će sve te promjene (ako osoba koja održava vrstu sadržaja web-mjesta odluči primijeniti ažuriranja na sve podređene vrste sadržaja). Ako ste prilagodili neke od atributa koje vrsta sadržaja popisa zajednički koristi s nadređenim sadržajem web-mjesta, prilagodbe će biti prebrisane u slučaju da se ažuriranja nadređene vrste sadržaja web-mjesta potisnu do svih naslijeđenih vrste sadržaja. Ako vrstu sadržaja popisa prilagodite dodavanjem atributa koje nadređena vrsta sadržaja nema (na primjer, dodatnih stupaca), takve se prilagodbe, u slučaju da se ažuriranja nadređene vrste sadržaja potisnu do svih naslijeđenih vrsta sadržaja, neće prebrisati.

Vrh stranice

Objavljivanje vrste sadržaja

Tvrtke i ustanove mogu zajednički koristiti vrste sadržaja u zbirkama web-mjesta u svojim implementacijama putem servisne aplikacije za upravljane metapodatke kojom se postavlja objavljivanje vrste sadržaja. Objavljivanje vrste sadržaja tvrtkama i ustanovama olakšava dosljedno upravljanje sadržajem i metapodacima na web-mjestima jer se vrste sadržaja mogu stvarati i ažurirati na središnjem mjestu, a ažuriranja se mogu objavljivati u višestrukim zbirkama web-mjesta ili web-aplikacijama koje imaju pretplatu na ažuriranja.

Da bi postavio objavljivanje vrste sadržaja, administrator farme mora stvoriti servis za upravljane metapodatke te ga konfigurirati da bi određenu zbirku web-mjesta mogao dodijeliti kao koncentrator za objavljivanje vrste sadržaja. Kada stvori i konfigurira servis za upravljane metapodatke, administrator farme ga objavljuje. Administrator farme može koristiti ovaj objavljeni URL da bi ostale web-aplikacije povezao sa servisnom aplikacijom za upravljane metapodatke te se pretplatio na njihove vrste sadržaja.

Vaša tvrtka može postaviti više servisa za upravljane metapodatke da bi zajednički koristili vrste sadržaja iz višestrukih zbirka web-mjesta. Pojedinačne web-aplikacije također mogu imati veze s višestrukim servisima za upravljane metapodatke te se pretplatiti na vrste sadržaja s web-mjesta s višestrukim koncentratorima.

Servis za upravljane metapodatke mora konfigurirati administrator.

Ako je administrator konfigurirao objavljivanje vrste sadržaja za servis za upravljane metapodatke, vrste sadržaja iz galerije vrsta sadržaja web-mjesta u zbirci web-mjesta koncentratora možete objaviti u drugim zbirkama web-mjesta za koja imate pretplatu. Kada objavite vrstu sadržaja, ta vrsta na web-mjestima na koja ste pretplaćeni služi samo za čitanje (iako korisnici mogu promijeniti status samo za čitanje i izvršiti ažuriranja). Vlasnici web-mjesta za pretplatu mogu koristiti vrstu sadržaja onakvu kakva jest tako da je dodaju na popise ili u biblioteke ili je mogu proširiti stvarajući nove vrste sadržaja web-mjesta ili popisa koje se temelje na toj vrsti.

Prilikom ažuriranja objavljene vrste sadržaja u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta na web-mjestu koncentratora, ta se ažuriranja mogu ponovno objaviti na web-mjestima na koja ste pretplaćeni. Objavljivanjem vrste sadržaja upravlja zadatak mjerača vremena, koji može konfigurirati vaš administrator. Ovisno o učestalosti pokretanja zadatka mjerača vremena, nakon objavljivanja ažurirane vrste sadržaja web-mjesta za koja imate preplatu ažuriranja mogu primiti s kašnjenjem.

Lokalne verzije objavljenih vrsta sadržaja na web-mjestima na koja ste pretplaćeni služe samo za čitanje (iako korisnici mogu promijeniti status samo za čitanje i izvršiti ažuriranja). To tvrtkama omogućuje da putem objavljivanja vrste sadržaja podržavaju dosljedno upravljanje sadržajem na web-mjestima. Ako izbrišete objavljenu vrstu sadržaja iz galerije vrsta sadržaja web-mjesta za web-mjesto koncentratora, neće se izbrisati nijedna objavljena verzija na web-mjestima na koja ste pretplaćeni. Te verzije samo gube status samo za čitanje te ih je moguće uređivati.

Vrh stranice

Povezani zadaci

Upravljanje objavljivanjem vrste sadržaja

Stvaranje i prilagodba vrste sadržaja web-mjesta

Promjena vrste sadržaja za popis ili biblioteku

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×