Uvod u tablice

Važno    Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Tablice su ključni objekti u bazi podataka jer sadrže sve informacije ili podatke. Na primjer, baza podataka tvrtke može imati tablicu Kontakti u kojoj se pohranjuju nazivi svih njezinih dobavljača, adrese e-pošte i brojevi telefona. U ovom se članku nalazi pregled tablica u programu Access. Prije stvaranja tablica proučite zahtjeve i odredite koje su vam tablice potrebne. Uvod u planiranje i dizajniranje baza podataka potražite u članku Osnove dizajna baza podataka.

Sadržaj članka

Pregled

Dodavanje tablice u bazu podataka za stolna računa

Tablice u Access web apps

Spremanje tablice

Pregled

Relacijska baza podataka poput one u programu Access obično se sastoji od nekoliko povezanih tablica. U dobro dizajniranim bazama podataka u svaku se tablicu pohranjuju podaci o određenom predmetu, npr. o zaposlenicima ili proizvodima. Tablica se sastoji od zapisa (redaka) i polja (stupaca). Polja imaju različite vrste podataka, kao što je tekst, brojevi i hiperveze.

Tablica Korisnici u programu Access u kojoj je prikazan raspored zapisa i polja

 1. Zapis: sadrži određene podatke, kao što su informacije o određenom zaposleniku ili proizvoda.

 2. Polje: sadrži podatke o aspekt predmet tablice, kao što je ime ili adresa e-pošte.

 3. Vrijednost polja: svaki zapis ima vrijednost polja. Na primjer Contoso, Ltd. ili someone@example.com.

Svojstva tablice i polja

Osobine i ponašanje tablica i polja određuju i kontroliraju svojstva. Svojstva tablice postavljaju se na listu svojstava tablice. Možete, primjerice, postaviti svojstvo tablice Zadani prikaz da biste odredili zadani način prikaza tablice. Svojstvo polja određuje aspekt ponašanja polja. Svojstva polja možete postaviti i u prikazu dizajna pomoću okna Svojstva polja. Svako polje ima vrstu podataka koja određuje vrstu informacija koje se pohranjuju u polje. Vrste su podataka, primjerice, više redaka teksta ili valuta.

Odnosi između tablica

Iako se u svaku tablicu u bazi podataka pohranjuju podaci o određenom predmetu, u tablice u relacijskoj bazi podataka, kao što je Access, pohranjuju se podaci o povezanim predmetima. Baza podataka, primjerice, može sadržavati sljedeće:

 • tablicu korisnika koja sadrži popis klijenata tvrtke i njihove adrese

 • tablicu proizvoda koja sadrži popis proizvoda koje prodajete te cijenu i sliku svakog artikla

 • tablicu narudžbi u kojoj su evidentirane narudžbe korisnika

Da biste povezali podatke pohranjene u različitim tablicama, stvarate odnose. Odnos je logična veza između dviju tablica koje imaju zajedničko polje.

Ključevi

Polja koja su dio odnosa između tablica nazivaju se ključevi. Ključ obično sadrži jedno polje, no može ih sadržavati i više. Postoje dvije vrste ključeva:

 • Primarni ključ: tablica može imati samo jedan primarni ključ. Primarni ključ sastoji se od jednog ili više polja koja služe kao jedinstveni identifikatori svakog zapisa pohranjenog u tablici. Access automatski nudi jedinstveni identifikacijski broj, ID broj, koji služi kao primarni ključ. Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje i promjena primarnog ključa tablice.

 • Strani ključ: tablica može sadržavati jedan ili više vanjskih ključeva. Vanjski ključ sadrži vrijednosti koje odgovaraju vrijednostima primarnog ključa druge tablice. U tablici Narudžbe, primjerice, svaka narudžba sadrži ID kupca koji odgovara zapisu u tablici Kupci. Polje s ID-om kupca vanjski je ključ tablice Narudžbe.

Podudaranje vrijednosti između ključnih polja stvara osnovu odnosa između tablica. Odnos između tablica koriste se za kombiniranje podataka iz povezanih tablica. Pretpostavimo da imate tablice Kupci i Narudžbe. U tablici Kupci svaki se zapis utvrđuje prema ID-u polja primarnog ključa.

Da biste povezali narudžbu s kupcem, polje vanjskog ključa dodajete u tablicu Narudžbe, koja odgovara polju s ID-om tablice Kupci, a zatim stvarate odnos između ta dva ključa. Pri dodavanju zapisa u tablicu Narudžbe koristite vrijednost ID-a kupca iz tablice Kupci. Kada želite prikazati informacije o kupcu narudžbe, koristite odnos da biste utvrdili koji se podaci iz tablice Kupci podudaraju s kojim zapisima u tablici Narudžbe.

An Access table relationship shown in the Relationships window
 1. Primarni ključ prepoznaju po ključa ikona pokraj naziva polja.

 2. Vanjski ključ — zabilježite izostanka ikonu ključa.

Prednosti korištenja odnosa

Odvojeno čuvanje podataka u povezanim tablicama ima sljedeće prednosti:

 • Dosljednost    Budući da se svaki podatak zapisuje samo jedanput u jednoj tablici, manja je vjerojatnost nedosljednosti i dvosmislenosti. Tako ime kupca pohranjujete samo jedanput u tablicu o kupcima, umjesto da ga uvijek iznova pohranjujete u tablicu koja sadrži podatke o narudžbi, pri čemu postoji mogućnost nedosljednosti.

 • Učinkovitost    Zapisivanje podataka samo na jednom mjestu zauzima manje prostora na disku. Osim toga, iz manjih se tablica podaci brže dohvaćaju. Ako za zasebne entitete ne koristite odvojene tablice, u tablice uvodite vrijednosti null (nema podataka), dakle stvarate redundantnost, čime se usporavaju performanse i nepotrebno zauzima prostor.

 • Preglednost    Dizajn baze podataka pregledniji je ako su entiteti ispravno razdvojeni u tablicama.

Vrh stranice

Dodavanje tablice radne površine bazu podataka programa Access

Stvorite novu tablicu ako imate novi izvor podataka koji ne pripada ni u jednu postojeću tablicu. Tablicu u bazu podataka programa Access možete dodati na nekoliko načina, npr. tako da stvorite novu bazu podataka, tako da tablicu umetnete u postojeću bazu podataka ili pak tako da uvezete i povežete tablicu iz drugog izvora podataka – recimo, radnu knjigu programa Microsoft Excel, dokument programa Microsoft Word, tekstnu datoteku, web-servis ili neku drugu bazu podataka. Kada stvarate novu praznu bazu podataka, automatski se umeće nova prazna tablica. Zatim u nju možete unijeti podatke da biste mogli definirati polja.

Dodatne informacije o dodavanju polja u bazu podataka za stolna računala potražite u članku Dodavanje polja u tablicu.

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka za stolna računala

 1. U odjeljku Datoteka kliknite Novo, a zatim Prazna baza podataka radne površine.

 2. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke nove baze podataka.

 3. Da biste bazu podataka spremili na drugo mjesto, kliknite ikonu mape.

 4. Kliknite Stvori.

Otvara se nova baza podataka s novom tablicom pod nazivom Table1. Možete je preimenovati na temelju vrste podataka koji se u njoj pohranjuju.

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite Datoteka >Otvori, a zatim kliknite bazu podataka ako se željena baza podataka nalazi na popisu u kategoriji Nedavno. Ako se baza podataka ne nalazi na popisu, možete odabrati neku od mogućnosti pregleda da biste pronašli željenu bazu podataka.

 2. U rubrici Stvaranje kliknite Tablica.

Dodaje se nova tablica i otvara se u prikazu podatkovne tablice

Vrh stranice

Vanjski podaci

Možete stvarati veze s raznim vanjskim izvorima podataka, kao što su druge baze podataka, tekstne datoteke i radne knjige programa Excel. Prilikom povezivanja s vanjskim podacima, Access vezu može koristiti kao tablicu. Ovisno o vanjskom izvoru podataka i načinu stvaranja veze, možete uređivati podatke u povezanoj tablici i stvarati odnose koji obuhvaćaju povezanu tablicu. Ne možete mijenjati dizajn vanjskih podataka putem veze.

Uvoz ili povezivanje radi stvaranja tablice

Tablicu možete stvoriti uvozom ili povezivanjem podataka pohranjenih na nekom drugom mjestu. Možete uvoziti ili povezati podatke s radnog lista programa Excel, s popisa komponente Windows SharePoint Services, iz XML datoteke, iz druge baze podataka programa Access, iz mape programa Microsoft Outlook te iz mnogih drugih izvora.

Kad uvozite podatke, stvarate kopiju tih podataka u novoj tablici u trenutnoj bazi podataka. Daljnje promjene izvornih podataka neće utjecati na uvezene podatke, a promjene uvezenih podataka neće utjecati na izvorne podatke. Nakon što se povežete s izvorom podataka i uvezete podatke iz njega, možete koristiti uvezene podatke bez povezivanja s izvorom. Možete promijeniti dizajn uvezene tablice.

Kada povezujete podatke, stvarate povezanu tablicu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja živu vezu s postojećim podacima koji su pohranjeni na nekom drugom mjestu. Kada promijenite podatke u povezanoj tablici, mijenjate ih u izvoru. Prilikom svake promjene podataka u izvoru promjena se prikazuje u povezanoj tablici. Morate biti u mogućnosti povezati se s izvorom podataka prilikom svakog korištenja povezane tablice. Nije moguće promijeniti dizajn povezane tablice.

Napomena   Putem povezane tablice ne možete uređivati podatke na radnom listu programa Excel. Kao zaobilazno rješenje uvezite izvorne podatke u bazu podataka programa Access, a zatim se s njom povežite iz programa Excel. Dodatne informacije o povezivanju s programom Access iz programa Excel potražite u pomoći za Excel.

Stvaranje nove tablice uvozom vanjskih podataka ili povezivanjem s njima

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite jedan od dostupnih izvora podataka.

 2. Slijedite upute u dijaloškim okvirima koji se pojavljuju u svakom koraku.

  Access stvara novu tablicu i prikazuje je u navigacijskom oknu.

Savjet   Možete i uvoziti ili povezivati popise sustava SharePoint. Dodatne informacije potražite u članku Uvoz s popisa sustava SharePoint i povezivanje podataka s njim.

Vrh stranice

Stvaranje tablice putem web-mjesta sustava SharePoint

Tablicu možete stvoriti u bazi podataka koja uvozi s popisa sustava SharePoint ili se povezuje s njim. Možete i stvoriti novi popis sustava SharePoint putem unaprijed definiranog predloška.

 1. U odjeljku Stvaranje kliknite Popisi sustava SharePoint i učinite nešto od sljedećeg:

 2. Stvaranje popisa sustava SharePoint utemeljenog na predlošku

  1. Kliknite Kontakti, zatim Zadaci, a potom Problemi ili Događaji.

  2. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa upišite URL adresu web-mjesta SharePoint na kojem želite stvoriti popis.

  3. Unesite naziv za novi popis i njegov opis u okvirima Navedite naziv novog popisa i Opis .

  4. Da biste otvorili povezanu tablicu nakon stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (odabrano po zadanom).

 3. Stvaranje novog prilagođenog popisa

  1. Kliknite Prilagođena. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa upišite URL za SharePoint web-mjestu na kojem želite stvoriti popis.

  2. Unesite naziv za novi popis i njegov opis u okvire Naveditenaziv novog popisa i Opis.

  3. Da biste otvorili povezanu tablicu nakon stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (odabrano po zadanom).

 4. Uvoz podataka s postojećeg popisa

  1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

  2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka unesite URL web-mjesta sustava SharePoint koje sadrži podatke koje želite uvesti.

  3. Kliknite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka, a zatim Dalje.

  4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint koje želite uvesti.

 5. Povezivanje s postojećim popisom

  1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

  2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka – web-mjesto sustava SharePoint unesite URL za web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži popis s kojim želite stvoriti vezu.

  3. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatimDalje.

  4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint na koje želite stvoriti vezu.

Vrh stranice

Stvaranje tablice pomoću web-servisa

U bazi podataka možete stvoriti tablicu koja se povezuje s podacima s web-mjesta koje sadrži sučelje web-servisa.

Napomena   Tablice web-servisa samo su za čitanje.

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Izvoz i povezivanje kliknite Dodatno, a zatim Podatkovne usluge.

 2. Ako je veza koju želite koristiti već instalirana, prijeđite na peti korak. U suprotnom, prijeđite na sljedeći korak.

 3. Kliknite Instaliraj novu vezu.

 4. Odaberite datoteku veze koju želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

 5. U dijaloškom okviru Stvaranje veze s podacima web-servisa proširite vezu koju želite koristiti.

 6. Odaberite tablicu koju želite povezati. Access prikazuje polja s desne strane dijaloškog okvira.

 7. Po želji upišite naziv povezane tablice u okvir Navedite naziv veze. Access će koristiti taj naziv za povezanu tablicu u navigacijskom oknu.

 8. Kliknite U redu. Access stvara povezanu tablicu.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tablice u bazi podataka radne površine

Možete postaviti svojstva koja se primjenjuju na cijelu tablicu ili zapise.

 1. Odaberite tablicu čija svojstva želite postaviti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/sakrij kliknite List svojstava.

  Show/Hide group on the Design tab in Access.

 4. Na listu svojstava kliknite karticu Općenito.

 5. Kliknite okvir lijevo od svojstva koje želite postaviti, a zatim unesite postavke za svojstvo (da biste vidjeli popis svojstava tablice, kliknite Dostupna svojstva tablice.

 6. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL + S.

  Svojstvo tablice

  Rezultat

  Prikaz prikaza na web-mjestu sustava SharePoint

  Određivanje mogućnosti prikazivanja prikaza utemeljenih na tablici na web-mjestu sustava SharePoint.

  Napomena   Rezultat te postavke ovisi o postavci svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na web-mjestu sustava SharePoint.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također.

  Proširena podređena podatkovna tablica

  Proširivanje svih podređenih podatkovnih tablica prilikom otvaranja tablice

  Visina podređene podatkovne tablice

  Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako želite da se prozor podređene podatkovne tablice proširi da bi se prikazali svi reci, svojstvo ostavite postavljeno na 0".

  • Ako želite odrediti visinu podređene podatkovne tablice, željenu visinu unesite u inčima.

  Usmjerenje

  Postavljanje usmjerenja prikaza, u skladu s jezičnim postavkama (čitanje slijeva nadesno ili zdesna nalijevo).

  Opis

  Pruža opis tablice. Opis se prikazuje u opisu elemenata tablice.

  Zadani prikaz

  Postavljanje zadanog prikaza Podatkovna tablica, Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon prilikom otvaranja tablice.

  Pravilo provjere valjanosti

  Unos izraza koji mora biti istinit prilikom dodavanja ili mijenjanja zapisa.

  Tekst provjere valjanosti

  Unos poruke koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo provjere valjanosti.

  Filtriraj

  Definiranje kriterija za prikazivanje samo podudarnih redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Poredaj po

  Odabir jednog ili više polja za određivanje zadanog redoslijeda sortiranja redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Naziv podređene podatkovne tablice

  Određivanje hoće li se u prikazu podatkovne tablice pojaviti podatkovni podlist i, ako je to slučaj, iz koje će se tablice ili upita dohvaćati reci u podatkovnoj podtablici.

  Povezivanje podređenih polja

  Navodi polja u tablici ili upitu koja se koriste za podređenu podatkovnu tablicu i koja odgovaraju svojstvu Poveži glavna polja navedenom za tu tablicu.

  Povezivanje glavnih polja

  Određivanje polja u tablici koja odgovaraju svojstvu Poveži podređena polja koje je navedeno za tu tablicu.

  Filtriraj prilikom učitavanja

  Automatska primjena kriterija filtra u svojstvu Filtar (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Prilikom učitavanja poredaj prema

  Automatska primjena kriterija sortiranja u svojstvu Poredaj prema (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Savjet   Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavki u okviru sa svojstvima, pritisnite SHIFT + F2 da bi vam se prikazao okvir Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo provjere valjanosti postavljate na neki izraz i želite sudjelovati u njegovu sastavljanju, klikom na Gumb sastavljača uz okvir svojstva Pravilo provjere valjanosti otvorite sastavljač izraza.

Vrh stranice

Dodavanje polja tablici u radnoj površini baze podataka programa Access

Pohranjujete sve dijelove podataka koje želite evidentirati u polju. Tako u tablici s kontaktima možete stvoriti polja za prezime, ime, telefonski broj i adresu. U tablici s proizvodima možete stvoriti polja za naziv proizvoda, ID proizvoda i cijenu.

Prije nego što stvorite polja, pokušajte razdvojiti podatke na najmanje upotrebljive dijelove. Jednostavnije je podatke kasnije kombinirati nego ih rastavljati. Tako umjesto polja Puno ime razmislite o stvaranju zasebnih polja za prezime i ime. Potom možete lako pretraživati ili sortirati po imenu, prezimenu ili oboje. Ako namjeravate izvršiti izvješćivanje, sortiranje, pretraživanje ili izračunavanje na stavki podataka, stavku smjestite u zasebno polje. Dodatne informacije o dizajniranju baze podataka i stvaranju polja potražite u vezama odjeljka Vidi također.

Kada stvorite polje, možete i postaviti svojstva polja da biste odredili izgled i ponašanje tog polja.

Novo polje u programu Access možete stvoriti tako da podatke unesete u novi stupac u prikazu podatkovne tablice. Kada stvarate polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access na temelju unesene vrijednosti automatski dodjeljuje vrstu podataka za to polje. Ako unos ne sadrži druge vrste podataka, Access postavlja vrstu podataka na Tekst, no vrstu podataka možete promijeniti.

Dodavanje polja unosom podataka

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu ili otvorite postojeću, u nju možete dodati polje tako da unesete podatke u stupac podatkovne tablice Dodaj novo polje.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Unesite podatke u prazni stupac Dodaj novo polje.

Da biste dodali novo polje:

 1. Stvorite ili otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 2. U stupcu Dodaj novo polje unesite naziv polja koje želite stvoriti. Koristite opisni naziv da bi polje bilo prepoznatljivije.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada stvorite polje, možete postaviti svojstva polja da biste odredili njegov izgled i funkciju.

Na primjer, postavljanjem svojstava polja možete učiniti sljedeće:

 • odrediti izgled podataka u polju

 • spriječiti unos netočnih podataka u polje

 • navesti zadane vrijednosti polja

 • ubrzati pretraživanje polja i sortiranje na polju

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice možete postaviti neka od dostupnih svojstava polja. Da biste imali pristup cjelokupnom popisu svojstava polja i da biste ih mogli postavljati, morate koristiti prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu podatkovne tablice

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice polje možete preimenovati te mu promijeniti vrstu podataka, svojstvo Oblik i neka od ostalih svojstava.

 • Da biste otvorili tablicu u prikazu podatkovne tablice:    U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz podatkovne tablice.

 • Za preimenovanje polja:    Kada dodajete polja unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access automatski dodjeljuje generički naziv polja. Access dodjeljuje naziv polje1 prvom novo polje, Polje2 second novog polja i tako dalje. Po zadanom, u polje Naziv koristi se kao njezin natpis gdje god se polje prikazuje, primjerice naslov stupca iz podatkovne tablice. Preimenovanje polja tako da imaju više opisne nazive pomaže da biste ih lakše koristiti prilikom prikaza ili uređivanja zapisa.

 • Desnom tipkom miša kliknite naslov polja koje želite preimenovati (npr. Polje1).

 • Na izborničkom prečacu kliknite Preimenuj stupac.

 • U naslov polja unesite novi naziv.

Nazivi polja mogu sadržavati do 64 znaka (brojki ili slova), što obuhvaća razmake.

Promjena vrste podataka polja

Kada stvorite polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access provjerava te podatke da bi utvrdio odgovarajuću vrstu podataka za polje. Ako unesete 1. 1. 2006., Access prepoznaje taj zapis kao datum te kao vrstu podataka za to polje postavlja Datum/vrijeme. Ako Access ne može sa sigurnošću utvrditi vrstu podataka, ona se po zadanom postavlja na Tekst.

Vrsta podataka polja utvrđuje koja svojstva drugog polja možete postaviti. Tako za polje koje ima vrstu podataka Hiperveza i Dopis možete postaviti samo svojstvo Dodaj samo.

Postoje slučajevi kada želite ručno promijeniti vrstu podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji su slični datumima, kao što je 10/2001. Ako u prikazu podatkovne tablice u novo polje unesete 10/2001, značajka automatskog prepoznavanja vrste podataka za to polje odabire vrstu podataka Datum/vrijeme. Budući da su brojevi soba oznake, a ne datumi, morate koristiti vrstu podataka Tekst. Vrstu podataka polja promijenite pomoću sljedećeg postupka.

 1. Kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popisu Vrsta podataka u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željenu vrstu podataka.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Promjena oblika polja

Osim utvrđivanja vrste podataka za novo polje, Access za polje može postaviti i svojstvo Oblik, ovisno o tome što unesete. Ako unesete 10.50, Access vrstu podataka postavlja na Datum/vrijeme, a svojstvo Oblik na srednje vrijeme. Da biste ručno promijenili svojstvo polja Oblik, učinite sljedeće:

 1. Na vrpci kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popis Oblik u grupi Vrsta podataka i oblikovanje unesite željeni oblik.

  Napomena   Popis Oblik možda nije dostupan za neka polja (npr. Tekst), ovisno o vrsti podataka u polju.

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U prikazu podatkovne tablice kliknite polje čije svojstvo želite postaviti.

 2. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željena svojstva.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Svojstvo polja možete postaviti tako da otvorite tablicu u prikazu dizajna.

 • Otvaranje tablice u prikazu dizajna   : U navigacijskom oknu, desnom tipkom miša pritisnite tablicu i na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 • Da biste promijenili vrstu podataka polja   : pronađite naziv polja koje želite postaviti vrstu podataka, pritisnite polje Vrstu podataka i odabrati vrstu podataka s popisa.

 • Za postavljanje drugih svojstava polja   : U rešetki dizajna tablice, odaberite polje za koje želite postaviti svojstva. U u okno Svojstva polja unesite postavke koje želite za svako svojstvo. Pritisnite CTRL+S.to spremite promjene.

  Napomena   Svojstva koja možete postaviti ovise o vrsti podataka.

Vrh stranice

Tablice u Access web apps

Klijentski pristup pruža dizajneri za stvaranje i izmjenu tablice koje će se pohraniti na SQL Server. Informacije koje zahtijeva pristup za stvaranje i održavati tablice i svojstva kao što su traženje informacija i oblikovanje spremaju se u tablice sustava (Access.ColumnProperties) u bazi podataka korisnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje app pristup.

Vrh stranice

Spremanje tablice

Nakon što stvorite ili izmijenite tablicu u bazi podataka radne površine trebali biste spremiti njegov dizajn. Kada prvi put spremite tablicu, dodijelite mu naziv koji opisuje podataka koje sadrži. Možete koristiti do 64 alfanumeričkih znakova, uključujući razmake. Možda, na primjer, naziv tablice Kupci, dijelova ili proizvodi.

Access daje vam mnoštvo mogućnosti kada dolazi za imenovanje tablice u web apps; Međutim, postoje neka ograničenja biti svjesni. Naziv tablice može biti do 64 znakova, mogu uključivati bilo koju kombinaciju slova, brojeve, razmake i posebne znakove osim točkom (.), uskličnik (!), vratite uglate zagrade ([]), početne prostora na početku znak jednakosti (=) ili neispisive znak poput oznake kraja retka. Naziv ne može sadržavati nijedan od sljedećih znakova:' / \:; *? "" < > | % # < KARTICU > {} ~ &.

Savjet   Trebali biste odlučiti na konvencije imenovanja za objekte u vašoj bazi podataka i koristiti dosljedno.

 1. Kliknite Spremi na alatnoj traci za brzi pristup, ili pritisnite CTRL + S.

 2. Ako tablicu spremate prvi put, upišite naziv tablice, a zatim u redu.

Vrh stranice

Napomena   Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Primjenjuje se na sljedeće: Access 2013, Access 2016, Access 2010Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik