Uvod u tablice

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Tablice su ključna objekte u bazi podataka jer oni držite sve podatke ili podatke. Ako, na primjer, baze podataka za tvrtke može imati tablice kontakti koji pohranjuje imena njihove dobavljače, adrese e-pošte i telefonski brojevi. U ovom se članku daje pregled tablica u programu Access. Prije stvaranja tablica, razmislite o potrebama i odrediti sve tablice koje možda će biti potrebno. Uvod u Planiranje i dizajniranje baze podataka, potražite u članku Osnove dizajna baza podataka.

Sadržaj članka

Pregled

Dodavanje tablice u bazu podataka za stolna računala

Tablica u web-aplikacijama programa Access

Spremanje tablice

Pregled

Relacijske baze podataka kao što je pristup obično ima nekoliko povezane tablice. U bazi dobro osmišljena svaku tablicu sprema podatke o određenoj temi, kao što su zaposlenika ili proizvoda. Ova tablica ima zapise (retke) i polja (stupaca). Polja imaju različite vrste podataka, kao što su tekst, brojeve, datume i hiperveze.

Tablica Korisnici u programu Access u kojoj je prikazan raspored zapisa i polja

 1. Zapis: sadrži određene podatke, kao što su informacije o određenom zaposleniku ili proizvoda.

 2. Polje: sadrži podatke o aspekt predmet tablice, kao što su ime ili adresu e-pošte.

 3. Vrijednosti polja: svaki zapis ima vrijednost polja. Na primjer, tvrtke Contoso, Ltd. ili someone@example.com.

Svojstva tablice i polja

Definira i upravljaju svojstava značajke i ponašanja tablica i polja. Svojstva tablice postavljene u listu svojstava tablice, na primjer, možete postaviti svojstvo Zadani prikaz tablice da biste odredili kako se tablici prikazuje po zadanom. Svojstvo polja definira programa aspekt ponašanje polja. Pomoću okna sa Svojstvima polja možete postaviti i svojstva polja u prikazu dizajna. Svako polje ima vrstu podataka koja definira vrstu podataka pohranjenih u polju. Na primjer, više redaka teksta ili valuta su vrste podataka.

Odnosi između tablica

Iako se u svaku tablicu u bazi podataka pohranjuju podaci o određenom predmetu, u tablice u relacijskoj bazi podataka, kao što je Access, pohranjuju se podaci o povezanim predmetima. Baza podataka, primjerice, može sadržavati sljedeće:

 • tablicu korisnika koja sadrži popis klijenata tvrtke i njihove adrese

 • tablicu proizvoda koja sadrži popis proizvoda koje prodajete te cijenu i sliku svakog artikla

 • tablicu narudžbi u kojoj su evidentirane narudžbe korisnika

Da biste povezali podatke pohranjene u različitim tablicama, stvarate odnose. Odnos je logična veza između dviju tablica koje imaju zajedničko polje.

Ključevi

Polja koja su dio odnosa između tablica nazivaju se ključevi. Ključ obično sadrži jedno polje, no može ih sadržavati i više. Postoje dvije vrste ključeva:

 • Primarni ključ: tablica može imati samo jedan primarni ključ. Primarni ključ sastoji se od jednog ili više polja koja se identificirati samo svaki zapis koje ste pohranili u tablici. Access automatski omogućuje jedinstveni identifikacijski broj, pod nazivom ID broj koji služi kao primarni ključ. Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje ili promjena primarnog ključa tablice.

 • Vanjski ključ: tablica može imati vanjski ključevi. Vanjski ključ koji sadrži vrijednosti koje odgovaraju vrijednosti primarnog ključa druge tablice. Ako, na primjer, možda imate tablicu narudžbi u kojoj svakom nalogu ima korisnički ID broj koji odgovara zapis u tablici Kupci. Polje korisnički ID je vanjski ključ tablice Orders.

Podudaranje vrijednosti između ključnih polja stvara osnovu odnosa između tablica. Odnos između tablica koriste se za kombiniranje podataka iz povezanih tablica. Pretpostavimo da imate tablice Korisnici i Narudžbe. U tablici Korisnici svaki se zapis utvrđuje prema ID-ju polja primarnog ključa.

Da biste povezali narudžbu s kupcem, polje vanjskog ključa dodajete u tablicu Narudžbe, koja odgovara polju s ID-jem tablice Korisnici, a zatim stvarate odnos između ta dva ključa. Pri dodavanju zapisa u tablicu Narudžbe koristite vrijednost ID-ja korisnika iz tablice Korisnici. Kada želite prikazati informacije o kupcu narudžbe, koristite odnos da biste utvrdili koji se podaci iz tablice Korisnici podudaraju s kojim zapisima u tablici Narudžbe.

Odnos između tablica prikazan u prozoru Odnosi u programu Access
 1. Primarni ključ otkrili je pomoću ključa ikone pokraj naziva polja.

 2. Vanjski ključ, imajte na umu Izostanak ikonu ključa.

Prednosti korištenja odnosa

Odvojeno čuvanje podataka u povezanim tablicama ima sljedeće prednosti:

 • Dosljednost    Budući da se svaki podatak zapisuje samo jedanput u jednoj tablici, manja je vjerojatnost nedosljednosti i dvosmislenosti. Tako ime korisnika pohranjujete samo jedanput u tablicu o korisnicima, umjesto da ga uvijek iznova pohranjujete u tablicu koja sadrži podatke o narudžbi, pri čemu postoji mogućnost nedosljednosti.

 • Učinkovitost    Zapisivanje podataka samo na jednom mjestu zauzima manje prostora na disku. Osim toga, iz manjih se tablica podaci brže dohvaćaju. Ako za zasebne entitete ne koristite odvojene tablice, u tablice uvodite vrijednosti null (nema podataka), dakle stvarate redundantnost, čime se usporavaju performanse i nepotrebno zauzima prostor.

 • Preglednost    Dizajn baze podataka pregledniji je ako su entiteti ispravno razdvojeni u tablicama.

Vrh stranice

Dodavanje tablice na radnoj površini baze podataka programa Access

Stvorite novu tablicu ako imate novi izvor podataka koji ne pripada ni u jednu postojeću tablicu. Tablicu u bazu podataka programa Access možete dodati na nekoliko načina, npr. tako da stvorite novu bazu podataka, tako da tablicu umetnete u postojeću bazu podataka ili pak tako da uvezete i povežete tablicu iz drugog izvora podataka – recimo, radnu knjigu programa Microsoft Excel, dokument programa Microsoft Word, tekstnu datoteku, web-servis ili neku drugu bazu podataka. Kada stvarate novu praznu bazu podataka, automatski se umeće nova prazna tablica. Zatim u nju možete unijeti podatke da biste mogli definirati polja.

Dodatne informacije o dodavanju polja u bazu podataka za stolna računala potražite u članku Dodavanje polja u tablicu.

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka za stolna računala

 1. U odjeljku Datoteka kliknite Novo, a zatim Prazna baza podataka radne površine.

 2. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke nove baze podataka.

 3. Da biste bazu podataka spremili na drugo mjesto, kliknite ikonu mape.

 4. Kliknite Stvori.

Otvara se nova baza podataka s novom tablicom pod nazivom Table1. Možete je preimenovati na temelju vrste podataka koji se u njoj pohranjuju.

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite Datoteka >Otvori, a zatim kliknite bazu podataka ako je na popisu u odjeljku nedavno. Ako nije, odaberite jednu od mogućnosti Pregledaj da biste pronašli bazu podataka.

 2. U rubrici Stvaranje kliknite Tablica.

Dodaje se nova tablica i otvara se u prikazu podatkovne tablice

Vrh stranice

Vanjski podaci

Možete stvarati veze s raznim vanjskim izvorima podataka, kao što su druge baze podataka, tekstne datoteke i radne knjige programa Excel. Prilikom povezivanja s vanjskim podacima, Access vezu može koristiti kao tablicu. Ovisno o vanjskom izvoru podataka i načinu stvaranja veze, možete uređivati podatke u povezanoj tablici i stvarati odnose koji obuhvaćaju povezanu tablicu. Ne možete mijenjati dizajn vanjskih podataka putem veze.

Uvoz ili povezivanje radi stvaranja tablice

Tablicu možete stvoriti uvozom ili povezivanjem podataka pohranjenih na nekom drugom mjestu. Možete uvoziti ili povezati podatke s radnog lista programa Excel, s popisa komponente Windows SharePoint Services, iz XML datoteke, iz druge baze podataka programa Access, iz mape programa Microsoft Outlook te iz mnogih drugih izvora.

Kad uvozite podatke, stvarate kopiju tih podataka u novoj tablici u trenutnoj bazi podataka. Daljnje promjene izvornih podataka neće utjecati na uvezene podatke, a promjene uvezenih podataka neće utjecati na izvorne podatke. Nakon što se povežete s izvorom podataka i uvezete podatke iz njega, možete koristiti uvezene podatke bez povezivanja s izvorom. Možete promijeniti dizajn uvezene tablice.

Kada povezujete podatke, stvarate povezanu tablicu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja živu vezu s postojećim podacima koji su pohranjeni na nekom drugom mjestu. Kada promijenite podatke u povezanoj tablici, mijenjate ih u izvoru. Prilikom svake promjene podataka u izvoru promjena se prikazuje u povezanoj tablici. Morate biti u mogućnosti povezati se s izvorom podataka prilikom svakog korištenja povezane tablice. Nije moguće promijeniti dizajn povezane tablice.

Napomena : Putem povezane tablice ne možete uređivati podatke na radnom listu programa Excel. Kao zaobilazno rješenje uvezite izvorne podatke u bazu podataka programa Access, a zatim se s njom povežite iz programa Excel. Dodatne informacije o povezivanju s programom Access iz programa Excel potražite u pomoći za Excel.

Stvaranje nove tablice uvozom vanjskih podataka ili povezivanjem s njima

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite jedan od dostupnih izvora podataka.

 2. Slijedite upute u dijaloškim okvirima koji se pojavljuju u svakom koraku.

  Access stvara novu tablicu i prikazuje je u navigacijskom oknu.

Savjet : Možete uvesti ili povezivanje s popisom sustava SharePoint, dodatne informacije potražite u članku Uvoz iz ili povezivanje podataka s popisa sustava SharePoint.

Vrh stranice

Stvaranje tablice putem web-mjesta sustava SharePoint

Tablicu možete stvoriti u bazi podataka koja uvozi s popisa sustava SharePoint ili se povezuje s njim. Možete i stvoriti novi popis sustava SharePoint putem unaprijed definiranog predloška.

 1. U odjeljku Stvaranjekliknite Popisi sustava SharePoint i učinite nešto od sljedećeg:

 2. Stvaranje popisa sustava SharePoint koja se temelji na predlošku

  1. Kliknite Kontakti, zatim Zadaci, a potom Problemi ili Događaji.

  2. U na Stvaranje novog popisa dijaloški okvir, unesite URL web-mjesta sustava SharePoint na mjesto na koje želite stvoriti popis.

  3. U okvir Navedite naziv novog popisa i Opis unesite naziv i opis novog popisa.

  4. Da biste povezanu tablicu otvorili nakon njezina stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (po zadanom je potvrđen).

 3. Stvaranje novog prilagođenog popisa

  1. Kliknite Prilagođeno. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa upišite URL web-mjesta sustava SharePoint na mjesto na koje želite stvoriti popis.

  2. Unesite naziv za novi popis i njegov opis u okvire Naveditenaziv novog popisa i Opis.

  3. Da biste otvorili povezanu tablicu nakon stvaranja, odaberite na Otvori popis nakon završetka potvrdni okvir (odabrano po zadanom).

 4. Uvoz podataka iz postojećeg popisa

  1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

  2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka unesite URL web-mjesta sustava SharePoint koje sadrži podatke koje želite uvesti.

  3. Kliknite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka, a zatim Dalje.

  4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint koje želite uvesti.

 5. Povezivanje s postojećim popisom

  1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

  2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka – web-mjesto sustava SharePoint unesite URL za web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži popis s kojim želite stvoriti vezu.

  3. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatimDalje.

  4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint na koje želite stvoriti vezu.

Vrh stranice

Stvaranje tablice pomoću web-servisa

U bazi podataka možete stvoriti tablicu koja se povezuje s podacima s web-mjesta koje sadrži sučelje web-servisa.

Napomena : Tablice web-servisa samo su za čitanje.

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Izvoz i povezivanje kliknite Dodatno, a zatim Podatkovne usluge.

 2. Ako je veza koju želite koristiti već instalirana, prijeđite na peti korak. U suprotnom, prijeđite na sljedeći korak.

 3. Kliknite Instaliraj novu vezu.

 4. Odaberite datoteku veze koju želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

 5. U dijaloškom okviru Stvaranje veze s podacima web-servisa proširite vezu koju želite koristiti.

 6. Odaberite tablicu koju želite povezati. Access prikazuje polja s desne strane dijaloškog okvira.

 7. Po želji upišite naziv povezane tablice u okvir Navedite naziv veze. Access će koristiti taj naziv za povezanu tablicu u navigacijskom oknu.

 8. Kliknite U redu. Access stvara povezanu tablicu.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tablice u bazi podataka radne površine

Možete postaviti svojstva koja se primjenjuju na cijelu tablicu ili zapise.

 1. Odaberite tablicu čija svojstva želite postaviti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/sakrij kliknite List svojstava.

  Grupa Prikaz/sakrivanje na kartici Dizajn u programu Access .

 4. Na listu svojstava kliknite karticu Općenito.

 5. Kliknite okvir lijevo od svojstva koje želite postaviti, a zatim unesite postavke za svojstvo (da biste vidjeli popis svojstava tablice, kliknite Dostupna svojstva tablice.

 6. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL + S.

  Svojstvo tablice

  Rezultat

  Prikaz prikaza na web-mjestu sustava SharePoint

  Određivanje mogućnosti prikazivanja prikaza utemeljenih na tablici na web-mjestu sustava SharePoint.

  Napomena : Rezultat te postavke ovisi o postavci svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na web-mjestu sustava SharePoint.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također.

  Proširena podređena podatkovna tablica

  Proširivanje svih podređenih podatkovnih tablica prilikom otvaranja tablice

  Visina podređene podatkovne tablice

  Učinite jedno od sljedećeg:

  • Ako želite da se prozor podređene podatkovne tablice proširi da bi se prikazali svi reci, svojstvo ostavite postavljeno na 0".

  • Ako želite odrediti visinu podređene podatkovne tablice, željenu visinu unesite u inčima.

  Usmjerenje

  Postavljanje usmjerenja prikaza, u skladu s jezičnim postavkama (čitanje slijeva nadesno ili zdesna nalijevo).

  Opis

  Pruža opis tablice. Opis se prikazuje u opisu elemenata tablice.

  Zadani prikaz

  Postavljanje zadanog prikaza Podatkovna tablica, Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon prilikom otvaranja tablice.

  Pravilo provjere valjanosti

  Unos izraza koji mora biti istinit prilikom dodavanja ili mijenjanja zapisa.

  Tekst provjere valjanosti

  Unos poruke koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo provjere valjanosti.

  Filtriraj

  Definiranje kriterija za prikazivanje samo podudarnih redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Poredaj po

  Odabir jednog ili više polja za određivanje zadanog redoslijeda sortiranja redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Naziv podređene podatkovne tablice

  Određivanje hoće li se u prikazu podatkovne tablice pojaviti podatkovni podlist i, ako je to slučaj, iz koje će se tablice ili upita dohvaćati reci u podatkovnoj podtablici.

  Povezivanje podređenih polja

  Navodi polja u tablici ili upitu koja se koriste za podređenu podatkovnu tablicu i koja odgovaraju svojstvu Poveži glavna polja navedenom za tu tablicu.

  Povezivanje glavnih polja

  Određivanje polja u tablici koja odgovaraju svojstvu Poveži podređena polja koje je navedeno za tu tablicu.

  Filtriraj prilikom učitavanja

  Automatska primjena kriterija filtra u svojstvu Filtar (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Prilikom učitavanja poredaj prema

  Automatska primjena kriterija sortiranja u svojstvu Poredaj prema (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Savjet : Da biste prikazali više prostora za unošenje ili uređivanje postavki u okviru svojstva, pritisnite SHIFT + F2 da biste prikazali okvir Zumiranje . Ako postavljate svojstvu Pravilo provjere valjanosti u izrazu, a želite sudjelovati u izgradnji, kliknite Gumb sastavljača pokraj okvira svojstva ValidationRule za prikaz Sastavljača izraza.

Vrh stranice

Dodavanje polja u tablicu u radne površine baze podataka programa Access

Pohranjujete sve dijelove podataka koje želite evidentirati u polju. Tako u tablici s kontaktima možete stvoriti polja za prezime, ime, telefonski broj i adresu. U tablici s proizvodima možete stvoriti polja za naziv proizvoda, ID proizvoda i cijenu.

Prije nego što stvorite polja, pokušajte razdvojiti podatke na najmanje upotrebljive dijelove. Jednostavnije je podatke kasnije kombinirati nego ih rastavljati. Tako umjesto polja Puno ime razmislite o stvaranju zasebnih polja za prezime i ime. Potom možete lako pretraživati ili sortirati po imenu, prezimenu ili oboje. Ako namjeravate izvršiti izvješćivanje, sortiranje, pretraživanje ili izračunavanje na stavki podataka, stavku smjestite u zasebno polje. Dodatne informacije o dizajniranju baze podataka i stvaranju polja potražite u vezama odjeljka Vidi također.

Kada stvorite polje, možete i postaviti svojstva polja da biste odredili izgled i ponašanje tog polja.

Novo polje u programu Access možete stvoriti tako da podatke unesete u novi stupac u prikazu podatkovne tablice. Kada stvarate polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access na temelju unesene vrijednosti automatski dodjeljuje vrstu podataka za to polje. Ako unos ne sadrži druge vrste podataka, Access postavlja vrstu podataka na Tekst, no vrstu podataka možete promijeniti.

Dodavanje polja unosom podataka

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu ili otvorite postojeću, u nju možete dodati polje tako da unesete podatke u stupac podatkovne tablice Dodaj novo polje.

Podatkovna tablica sa stupcem Dodaj novo polje u programu Access

1. Unesite podatke u prazni stupac Dodaj novo polje.

Da biste dodali novo polje:

 1. Stvorite ili otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 2. U stupcu Dodaj novo polje unesite naziv polja koje želite stvoriti. Koristite opisni naziv da bi polje bilo prepoznatljivije.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada stvorite polje, možete postaviti svojstva polja da biste odredili njegov izgled i funkciju.

Na primjer, postavljanjem svojstava polja možete učiniti sljedeće:

 • odrediti izgled podataka u polju

 • spriječiti unos netočnih podataka u polje

 • navesti zadane vrijednosti polja

 • ubrzati pretraživanje polja i sortiranje na polju

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice možete postaviti neka od dostupnih svojstava polja. Da biste imali pristup cjelokupnom popisu svojstava polja i da biste ih mogli postavljati, morate koristiti prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu podatkovne tablice

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice polje možete preimenovati te mu promijeniti vrstu podataka, svojstvo Oblik i neka od ostalih svojstava.

 • Da biste otvorili tablicu u prikazu podatkovne tablice:    U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz podatkovne tablice.

 • Da biste preimenovali polje:    Kada dodate polja unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access automatski dodjeljuje generički naziv polja. Access dodjeljuje naziv polje1 prvom novo polje, Polje2 drugi novo polje i tako dalje. Prema zadanim postavkama, naziv polja se koristi kao njegovu oznaku, gdje god se polje prikazuje, kao što su naslov stupca iz podatkovne tablice. Preimenovanje polja tako da imaju više opisne nazive pomaže da biste ih lakše koristiti prilikom prikaza ili uređivanja zapisa.

 • Desnom tipkom miša kliknite naslov polja koje želite preimenovati (npr. Polje1).

 • Na izborničkom prečacu kliknite Preimenuj stupac.

 • U naslov polja unesite novi naziv.

Nazivi polja mogu sadržavati do 64 znaka (brojki ili slova), što obuhvaća razmake.

Promjena vrste podataka polja

Kada stvorite polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access provjerava te podatke da bi utvrdio odgovarajuću vrstu podataka za polje. Ako unesete 1. 1. 2006., Access prepoznaje taj zapis kao datum te kao vrstu podataka za to polje postavlja Datum/vrijeme. Ako Access ne može sa sigurnošću utvrditi vrstu podataka, ona se po zadanom postavlja na Tekst.

Vrsta podataka polja utvrđuje koja svojstva drugog polja možete postaviti. Tako za polje koje ima vrstu podataka Hiperveza i Dopis možete postaviti samo svojstvo Dodaj samo.

Postoje slučajevi kada želite ručno promijeniti vrstu podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji su slični datumima, kao što je 10/2001. Ako u prikazu podatkovne tablice u novo polje unesete 10/2001, značajka automatskog prepoznavanja vrste podataka za to polje odabire vrstu podataka Datum/vrijeme. Budući da su brojevi soba oznake, a ne datumi, morate koristiti vrstu podataka Tekst. Vrstu podataka polja promijenite pomoću sljedećeg postupka.

 1. Kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popisu Vrsta podataka u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željenu vrstu podataka.

  Slika grupe Vrsta podataka i oblikovanje u programu Access

Promjena oblika polja

Osim utvrđivanja vrste podataka za novo polje, Access za polje može postaviti i svojstvo Oblik, ovisno o tome što unesete. Ako unesete 10.50, Access vrstu podataka postavlja na Datum/vrijeme, a svojstvo Oblik na srednje vrijeme. Da biste ručno promijenili svojstvo polja Oblik, učinite sljedeće:

 1. Na vrpci kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popis Oblik u grupi Vrsta podataka i oblikovanje unesite željeni oblik.

  Napomena : Popis Oblik možda nije dostupan za neka polja (npr. Tekst), ovisno o vrsti podataka u polju.

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U prikazu podatkovne tablice kliknite polje čije svojstvo želite postaviti.

 2. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željena svojstva.

  Slika grupe Vrsta podataka i oblikovanje u programu Access

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Svojstvo polja možete postaviti tako da otvorite tablicu u prikazu dizajna.

 • Da biste otvorili tablicu u prikazu dizajna   : U navigacijskom oknu, desnom tipkom miša kliknite tablicu pa na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

 • Da biste promijenili vrste podataka polja   : pronađite naziv polja za koji želite postaviti vrstu podataka, kliknite polje Vrsta podataka , a zatim odaberite vrstu podataka s popisa.

 • Da biste postavili ostala svojstva polja   : U rešetki dizajna tablice odaberite polje kojemu želite postaviti svojstva. U na okno Svojstva polja , unesite željene postavke za svako svojstvo. Pritisnite CTRL + s. Spremite promjene.

  Napomena : Svojstva koja možete postaviti ovise o vrsti podataka.

Vrh stranice

Tablica u web-aplikacijama programa Access

Klijentskog programa Access sadrži dizajnera za stvaranje i izmjena tablice koje će se spremiti na SQL Server. Informacije koje Access zahtijeva da biste mogli stvoriti i održavati tablice i svojstva kao što su podaci i oblikovanje spremaju se u sustav tablice (Access.ColumnProperties) u bazi podataka za korisnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje aplikacije programa Access.

Vrh stranice

Spremanje tablice

Nakon stvaranja ili izmjenu tablice u bazi podataka za stolna računala spremite dizajn. Kada prvi put spremate tablice, joj naziv koji opisuje podataka koje sadrži. Možete koristiti do 64 alfanumeričkih znakova, uključujući razmake. Na primjer, mogli biste nazvati tablicu Kupci, dijelova ili proizvodi.

Access nudi mnoštvo mogućnosti kada je riječ o imenovanju tablice u web-aplikacijama; no postoje neka ograničenja Imajte na umu. Naziv tablice može biti najviše 64 znaka, mogu sadržavati bilo koju kombinaciju slova, brojeva, razmaka i posebnih znakova, osim točkom (.), uskličnika (!), vratite uglate zagrade ([]), oni mogu dovesti razmak, a oni mogu dovesti znak jednakosti (=) i ne mogu ispisati znakova kao što su oznake kraja retka. Naziv i ne može sadržavati sljedeće znakove: "/ \:; * ? "" < > | # < kartica > {} % ~ &.

Savjet : Odredite konvenciju imenovanja objekata u bazi podataka i dosljedno je koristite.

 1. Kliknite Spremi na alatnoj traci za brzi pristup ili pritisnite CTRL + S.

 2. Ako tablicu spremate prvi put, unesite njezin naziv pa kliknite U redu.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×