Uvod u tablice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Kada koristite baze podataka, spremanje podataka u tablicama – tematskih popisi koji sadrže podatke u zapisima. Na primjer, možete stvoriti tablicu Kontakti za pohranjivanje popis imena, adrese e-pošte i telefonski brojevi.

U ovom se članku daje pregled tablica u Microsoft Access 2010, a predstavlja značajke novi ili uklonjen tablica. U ovom se članku objašnjava kako stvoriti tablice, upute za dodavanje polja u tablicu, kako postaviti tablice primarni ključi kako postaviti svojstva polja i tablice.

Bi trebao počinjati s planiranjem svih njezinih tablica i odlučite način na koji su povezani međusobno dizajniranju baze podataka. Prije stvaranja tablica, pažljivo razmislite o potrebama i određivanje sve tablice koje su vam potrebne. Uvod u Planiranje i dizajniranje baze podataka, potražite u članku Osnove dizajna baza podataka, a veze u odjeljku Vidi također .

Napomena: Prikaz dizajna nije dostupna za web-tablice. Umjesto toga, možete koristiti značajke dizajna koji su sada uključeni u prikazu podatkovne tablice. Dodatne informacije o dizajniranju web-baze podataka potražite u članku Stvaranje baze podataka radi zajedničkog korištenja na webu.

Sadržaj članka

Pregled

Specifikacije tablice

Što je novo

Stvaranje nove tablice

Postavljanje primarnog ključa tablice

Postavljanje svojstava tablice

Dodavanje polja u tablicu

Stvaranje izračunatog polja

Postavljanje svojstava polja

Pregled

Tablica je objekt baze podataka koji koristite za pohranjivanje podataka o određenom subjektu, kao što su djelatnici ili proizvodi. Tablica se sastoji od zapisa i polja.

Svaki zapis sadrži podatke o jednoj instanci subjekta tablice, kao što je pojedini zaposlenik. Zapis se obično naziva redak ili instanca.

Svako polje sadrži podatke o jednom aspektu subjekta tablice, kao što su ime ili adresa e-pošte. Polje se obično naziva stupac ili atribut.

Zapis se sastoji od vrijednosti polja, npr. Contoso, Ltd. ili netko@example.com. Vrijednost polja često se naziva i činjenicom.

Tablica Korisnici u programu Access u kojoj je prikazan raspored zapisa i polja

1. Zapis

2. Polje

3. Vrijednost polja

Baza podataka može sadržavati mnogo tablica, a svaka pohranjuje informacije o različitom subjektu. Svaka tablica može sadržavati mnoga polja različitih vrsta podataka, kao što su tekst, brojevi, datumi i hiperveze.

Vanjski podaci

Možete stvarati veze s raznim vanjskim izvorima podataka, kao što su druge baze podataka, tekstne datoteke i radne knjige programa Excel. Prilikom povezivanja s vanjskim podacima, Access vezu može koristiti kao tablicu. Ovisno o vanjskom izvoru podataka i načinu stvaranja veze, možete uređivati podatke u povezanoj tablici i stvarati odnose koji obuhvaćaju povezanu tablicu. Ne možete mijenjati dizajn vanjskih podataka putem veze.

Svojstva tablice i polja

Pomoću svojstava tablica i polja možete upravljati njihovim značajkama i funkcijom.

listovi svojstava tablice i polja
Tablica se otvara u prikazu dizajna.

1. Svojstva tablice

2. Svojstva polja

U bazi podataka programa Access, svojstva su tablice atributi koji utječu na izgled ili ponašanje tablice u cjelini. U prikazu dizajna svojstva tablice postavljena su na popisu svojstava tablice. Primjerice, možete postaviti svojstvo tablice Zadani prikaz i odrediti zadani prikaz tablice.

Svojstvo polja odnosi se na određeno polje u tablici i definira jednu od karakteristika polja ili aspekt ponašanja polja. prikaz podatkovnog lista sadrži neka svojstva polja koja možete prilagoditi. Putem okna Svojstva polja u prikazu dizajna možete postaviti bilo koje svojstvo polja.

Vrste podataka

Svako polje ima vrstu podataka. Vrsta podataka polja označava vrstu podataka pohranjenih u tom polju, kao što su velike količine teksta ili datoteke privitka.

Postavka vrste podataka

Vrsta podataka svojstvo je polja koje se od ostalih svojstava polja razlikuje na sljedeći način:

 • Vrstu podataka polja postavljate u rešetki dizajna tablice, a ne u oknu Svojstva polja.

 • Vrsta podataka polja određuje ostala svojstva polja.

 • Prilikom stvaranja polja morate postaviti vrstu podataka polja.

  Napomena: Novo polje u programu Access možete stvoriti tako da podatke unesete u novi stupac u prikazu podatkovne tablice. Kada stvarate polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access na temelju unesene vrijednosti automatski dodjeljuje vrstu podataka za to polje. Ako unos ne sadrži druge vrste podataka, Access postavlja vrstu podataka na Tekst. Po potrebi možete promijeniti vrstu podataka pomoću vrpce, koja je dio novog korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent.

Primjeri automatskog otkrivanja vrste podataka

Sljedeća tablica prikazuje na koji način automatsko otkrivanje vrste podataka funkcionira u prikazu podatkovne tablice.

Ako unesete sljedeće:

Office Access 2007 stvara polje s vrstom podataka:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Možete koristiti samo valjani prefiks internetskog protokola. Na primjer, http://, https:// i mailto: su valjani prefiksi.

Hiperveza

1

Broj, Dugi cijeli broj

50.000

Broj, Dugi cijeli broj

50.000,99

Broj, Dvostruko

50000,389

Broj, Dvostruko

12/67

Prepoznati oblici datuma i vremena pripadaju vašoj regionalnoj shemi.

Datum/Vrijeme

31. prosinca, 2006.

Datum/Vrijeme

10:50:23

Datum/Vrijeme

10:50:00

Datum/Vrijeme

17:50

Datum/Vrijeme

$12,50

Prepoznati simbol valute pripada vašoj regionalnoj shemi.

Valuta

21,75

Broj, Dvostruko

123,00%

Broj, Dvostruko

3,46E+03

Broj, Dvostruko

Odnosi između tablica

Iako svaka tablica pohranjuje podatke o različitom subjektu, tablice u bazi podataka obično pohranjuju podatke o međusobno povezanim subjektima. Baza podataka tako može sadržati sljedeće:

 • tablicu korisnika koja sadrži popis klijenata tvrtke i njihove adrese

 • tablicu proizvoda koja sadrži popis proizvoda koje prodajete te cijenu i sliku svakog artikla

 • tablicu narudžbi u kojoj su evidentirane narudžbe korisnika

Budući da podatke o različitim subjektima pohranjujete u zasebnim tablicama, potreban vam je način na koji ćete međusobno povezati te podatke da biste s lakoćom mogli kombinirati povezane podatke iz tih tablica. Da biste povezali podatke pohranjene u različitim tablicama, stvarate odnose. Odnos je logična veza između dvije tablice kojom se naznačuju polja zajednička tim tablicama.

Ključevi

Polja koja su dio odnosa između tablica nazivaju se ključevi. Ključ obično sadrži jedno polje, no može ih sadržavati i više. Postoje dvije vrste ključeva:

 • Primarni ključ    Tablica može imati samo jedan primarni ključ. Primarni ključ sastoji se od jednog ili više polja koje na jedinstven način identificiraju svaki zapis pohranjen u tablici. U tu je svrhu često prisutan jedinstveni identifikacijski broj, npr. ID broj, serijski broj ili kod koji služi kao primarni ključ. Primjerice, možda imate tablicu Korisnici u kojoj svaki korisnik ima jedinstveni ID broj korisnika. Polje ID-ja korisnika primarni je ključ tablice Korisnici. Ako primarni ključ sadrži više od jednog polja, obično se sastoji od već postojećih polja koja zajedno sadrže jedinstvene vrijednosti. Primjerice, možda koristite kombinaciju prezimena, imena i datuma rođenja kao primarni ključ za tablicu o osobama.

 • Vanjski ključ    Tablica može sadržavati jedan ili više vanjskih ključeva. Vanjski ključ sadrži vrijednosti koje odgovaraju vrijednostima primarnog ključa druge tablice. Primjerice, u tablici Narudžbe svaka narudžba sadrži ID korisnika koji odgovara zapisu u tablici Korisnici. Polje s ID-jem korisnika vanjski je ključ tablice Narudžbe.

Podudaranje vrijednosti između ključnih polja stvara osnovu odnosa između tablica. Odnos između tablica koriste se za kombiniranje podataka iz povezanih tablica. Pretpostavimo da imate tablice Kupci i Narudžbe. U tablici Kupci svaki se zapis utvrđuje prema ID-u polja primarnog ključa.

Da biste povezali narudžbu s kupcem, polje vanjskog ključa dodajete u tablicu Narudžbe, koja odgovara polju s ID-om tablice Kupci, a zatim stvarate odnos između ta dva ključa. Pri dodavanju zapisa u tablicu Narudžbe koristite vrijednost ID-a kupca iz tablice Kupci. Kada želite prikazati informacije o kupcu narudžbe, koristite odnos da biste utvrdili koji se podaci iz tablice Kupci podudaraju s kojim zapisima u tablici Narudžbe.

Odnos između tablica prikazan u prozoru Odnosi u programu Access
Odnos između tablica prikazan u prozoru Odnosi.

1. Primarni ključ, označen ikonom ključa uz naziv polja.

2. Vanjski ključ  – nema ikone ključa.

Prednosti korištenja odnosa

Odvojeno čuvanje podataka u povezanim tablicama ima sljedeće prednosti:

 • Dosljednost    Budući da se svaki podatak zapisuje samo jedanput u jednoj tablici, manja je vjerojatnost nedosljednosti i dvosmislenosti. Tako ime korisnika pohranjujete samo jedanput u tablicu o korisnicima, umjesto da ga uvijek iznova pohranjujete u tablicu koja sadrži podatke o narudžbi, pri čemu postoji mogućnost nedosljednosti.

 • Učinkovitost    Zapisivanje podataka samo na jednom mjestu zauzima manje prostora na disku. Osim toga, iz manjih se tablica podaci brže dohvaćaju. Ako za zasebne entitete ne koristite odvojene tablice, u tablice uvodite vrijednosti null (nema podataka), dakle stvarate redundantnost, čime se usporavaju performanse i nepotrebno zauzima prostor.

 • Preglednost    Dizajn baze podataka pregledniji je ako su entiteti ispravno razdvojeni u tablicama.

Savjet: Planirajte tablice imajući na umu odnose. Za stvaranje vanjskog ključa možete koristiti čarobnjak za traženje vrijednosti ako tablica koja sadrži odgovarajući primarni ključ već postoji. Čarobnjak za traženje vrijednosti stvara odnos umjesto vas.

Vrh stranice

Specifikacije tablice

U Access 2010tablica ima sljedeća ograničenja praktično:

Atribut

Najveća dopuštena vrijednost

Broj znakova u nazivu tablice

64

Broj znakova u nazivu polja

64

Broj polja u tablici

255

Broj otvorenih tablica

2048; ograničenje obuhvaća tablice interno otvorene u programu Access

Veličina tablice

2 gigabajta, umanjena za prostor potreban za objekte sustava

Broj znakova u polju Tekst

255

Broj znakova u polju dopisa

65 535 prilikom unosa podataka putem korisničkog sučelja;
2 gigabajta za spremište za znakove prilikom programskog unosa podataka

Veličina polja OLE objekta

1 gigabajt

Broj indeksa u tablici

32

Broj polja u indeksu

10

Broj znakova u poruci provjere valjanosti

255

Broj znakova u pravilu provjere valjanosti

2.048

Broj znakova u tablici ili opisu polja

255

Broj znakova u zapisu (isključujući polja Dopis i OLE objekt) kada je svojstvo polja UnicodeKompresija postavljeno na Da.

4.000

Broj znakova u postavci svojstva polja

255

Vrh stranice

Novosti

Razlike u odnosu na Access 2007

Stvaranje tablice u Access 2010 je slično postupak stvaranja tablice u programu Access 2007. No u Access 2010 postoje nekoliko novih značajki koje se odnose na tablice:

 • Podatkovne makronaredbe    Sada možete priložiti makronaredbe na događaje u tablicama, koji omogućuje izvođenje akcija kad god je zapis izmjene, umetnuti ili izbrisani. Ove makronaredbe se može koristiti za provjeru valjanosti podataka ili izračuni, na primjer.

 • Izračunata vrsta podataka    Ta nova vrsta podataka možete stvoriti polje koje se temelji na izračun druga polja u istoj tablici. Na primjer, možete stvoriti ukupni zbroj u retku polje koje sadrži umnožak količina polja i Jedinična cijena. Zatim, ako ažurirate polje količine i jedinične cijene, redak zbroja automatski ažurira.

 • Povezivanje s servis za web    Uz povezivanje s vanjskim izvorima podataka kao što su radne knjige programa Excel i popisa sustava SharePoint, sada se možete povezati s podacima na web-mjesta koja pružaju sučelje web-servisa. Ako, na primjer, možda povezivanje s podacima na mrežnoj trgovini Web-mjestu, a zatim stvorite vlastitu aplikacije za pregled proizvoda i pokretanje narudžbe.

 • Tablice i modela zamjenjuju Predlošci polja    Access 2007 uvedena predlošci tablica i Predlošci polja. Predlošci tablica su prazne tablice koje možete koristiti za stvaranje nove tablice, ugrađeni nisu kompatibilne s ove ugrađene popise servisa Windows SharePoint Services:

  • Kontakti

  • Zadaci

  • Problemi

  • Događaji

  • Imovina

   U Access 2010modela koristite kada želite dodati unaprijed pripremljeni dijelove bazu podataka. Modeli može sadržavati tablice, a možete uključiti i druge vrste objekata baze podataka, kao što su upite i obrasce.

   Napomena: U ovoj temi nisu objašnjeni modeli. Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također.

Razlike u odnosu na Access 2003

 • Modeli zamijenili čarobnjaka za tablice    U verzijama programa Access starijima od 2007 koristi za tablica brzo stvaranje tablice tako da odgovorite na nekoliko pitanja. U programu Access 2007 za tablica zamijenjen je predlošci tablica i polja. U Access 2010modela zamijenite predlošci tablica i polja.

  Napomena: U ovoj temi nisu objašnjeni modeli. Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također.

 • Stvaranje podatkovne tablice     Sada možete stvoriti i izmijeniti tablica i polja dok radite u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Stvaranje nove tablice

Stvorite novu tablicu ako imate novi izvor podataka koji ne pripada nijednoj postojećoj tablici.

Tablice možete stvoriti tako da stvorite novu bazu podataka, tako da umetnete tablicu u postojeću bazu podataka ili uvozom ili povezivanjem u tablicu iz drugog izvora podataka, kao što je Microsoft Office Excel radne knjige, dokument programa Microsoft Office Word, tekstne datoteke, web-servisa , ili neku drugu bazu podataka. Kada stvorite novu, praznu bazu podataka, umjesto vas automatski se umeće novu, praznu tablicu. Podatke možete unijeti u tablici da biste pokrenuli definiranja polja.

Što vas zanima?

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka

 1. Na kartici Datoteka kliknite Novo, a zatim Prazna baza podataka.

 2. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke nove baze podataka.

 3. Da biste bazu podataka spremili na drugo mjesto, kliknite ikonu mape.

 4. Kliknite Stvori.

  Otvara se nova baza podataka, a u prikazu podatkovne tablice stvara se i otvara nova tablica pod nazivom Tablica1.

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim pokažite na Otvori, a potom učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je željena baza podatka navedena u odjeljku Nedavne baze podataka, kliknite je na tom popisu.

   – ili –

  • Ako baza podataka nije navedena u odjeljku Nedavne baze podataka, u odjeljku Otvori dokument kliknite željenu mogućnost.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite bazu podataka koju želite otvoriti, a zatim kliknite Otvori.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Tablica.

  Nova se tablica umeće u bazu podataka i otvara u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Uvoz ili povezivanje radi stvaranja tablice

Tablicu možete stvoriti uvozom ili povezivanjem podataka pohranjenih na nekom drugom mjestu. Možete uvesti ili povezati podatke s radnog lista programa Excel, s popisa komponente Windows SharePoint Services, iz XML datoteke, druge baze podataka programa Access, mape programa Microsoft Outlook te iz mnogih drugih izvora.

Kad uvozite podatke, stvarate kopiju tih podataka u novoj tablici u trenutnoj bazi podataka. Daljnje promjene izvornih podataka neće utjecati na uvezene podatke, a promjene uvezenih podataka neće utjecati na izvorne podatke. Nakon što se povežete s izvorom podataka i uvezete podatke iz njega, možete koristiti uvezene podatke bez povezivanja s izvorom. Možete promijeniti dizajn uvezene tablice.

Kada povezujete podatke, stvarate povezanu tablicu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja živu vezu s postojećim podacima koji su pohranjeni na nekom drugom mjestu. Kada promijenite podatke u povezanoj tablici, mijenjate ih u izvoru. Prilikom svake promjene podataka u izvoru promjena se prikazuje u povezanoj tablici. Morate biti u mogućnosti povezati se s izvorom podataka prilikom svakog korištenja povezane tablice. Nije moguće promijeniti dizajn povezane tablice.

Napomena: Ne možete uređivati podatke na radnom listu programa Excel putem povezane tablice. Kao zaobilazno rješenje uvezite izvorne podatke u bazu podataka programa Access, a zatim se povežite s bazom podataka iz programa Excel. Dodatne informacije o povezivanju s programom Access iz programa Excel potražite u pomoći za Excel ili pogledajte veze u odjeljku Vidi također.

Stvaranje nove tablice uvozom vanjskih podataka ili povezivanjem s njima

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite jedan od dostupnih izvora podataka.

 2. Slijedite upute u dijaloškim okvirima koji se pojavljuju u svakom koraku.

  Access stvara novu tablicu i prikazuje je u navigacijskom oknu.

Savjet: Možete i uvesti popis sustava SharePoint ili se s njime povezati pomoću naredbe na kartici Stvaranje.

Vrh stranice

Stvaranje tablice putem web-mjesta sustava SharePoint

Stvorite tablicu u bazi podataka koja se uvozi iz ili veze na popis sustava SharePoint. Novi popis sustava SharePoint možete stvoriti i pomoću unaprijed definiranih predloška. Unaprijed definirani obrasci u Access 2010 obuhvaćaju kontakte, zadatke, probleme i događaje.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Popisi sustava SharePoint.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Stvaranje popisa sustava SharePoint koja se temelji na predlošku

   1. Kliknite nešto od sljedećeg: Kontakti, Zadaci, Problemi ili Događaji.

   2. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa unesite URL web-mjesta sustava SharePoint na kojem želite stvoriti popis.

   3. U okvir Navedite naziv novog popisa i Opis unesite naziv i opis novog popisa.

   4. Da biste povezanu tablicu otvorili nakon njezina stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (po zadanom je potvrđen).

  • Stvaranje novog prilagođenog popisa

   1. Kliknite Prilagođeno.

   2. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa unesite URL web-mjesta sustava SharePoint na kojem želite stvoriti popis.

   3. U okvir Navedite naziv novog popisa i Opis unesite naziv i opis novog popisa.

   4. Da biste povezanu tablicu otvorili nakon njezina stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (po zadanom je potvrđen).

  • Uvoz podataka iz postojećeg popisa

   1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

   2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka unesite URL web-mjesta sustava SharePoint koje sadrži podatke koje želite uvesti.

   3. Kliknite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka, a zatim Dalje.

   4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint koje želite uvesti.

  • Povezivanje s postojećim popisom

   1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

   2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka – web-mjesto sustava SharePoint unesite URL za web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži popis s kojim želite stvoriti vezu.

   3. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatimDalje.

   4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint na koje želite stvoriti vezu.

Vrh stranice

Stvaranje tablice pomoću web-servisa

U bazi podataka možete stvoriti tablicu koja se povezuje s podacima s web-mjesta koje sadrži sučelje web-servisa.

Napomena: Tablice web-servisa samo su za čitanje.

 1. Na kartici Vanjski podaci u grupi Izvoz i povezivanje kliknite Dodatno, a zatim Podatkovne usluge.

 2. Ako je veza koju želite koristiti već instalirana, prijeđite na peti korak. U suprotnom, prijeđite na sljedeći korak.

 3. Kliknite Instaliraj novu vezu.

 4. Odaberite datoteku veze koju želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

 5. U dijaloškom okviru Stvaranje veze s podacima web-servisa proširite vezu koju želite koristiti.

 6. Odaberite tablicu na koju želite stvoriti vezu.

  Access prikazuje polja s desne strane dijaloškog okvira.

 7. Po želji upišite naziv povezane tablice u okvir Navedite naziv veze. Access će koristiti taj naziv za povezanu tablicu u navigacijskom oknu.

 8. Kliknite U redu.

  Access stvara povezanu tablicu.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa tablice

Potrebno je navesti primarni ključ tablice radi sljedećih prednosti:

 • Access automatski stvara indeks za primarni ključ koji može poboljšati performanse baze podataka.

 • Access provjerava sadrži li svaki zapis vrijednost u polju primarnog ključa.

 • Access provjerava je li svaka vrijednost u polju ključa jedinstvena. Jedinstvene su vrijednosti ključne jer inače ne postoji način pouzdanog razlikovanja određenog zapisa od ostalih zapisa.

Kad stvarate novu tablicu u prikazu podatkovne tablice, Access automatski stvara vaš primarni ključ te mu dodjeljuje naziv polja s ID-om i vrstu podataka s automatskim numeriranjem.

U prikazu dizajna možete promijeniti ili ukloniti primarni ključ ili ga postaviti za tablicu koja ga još nema.

Određivanje polja koja će se koristiti kao primarni ključ

Ponekad već imate podatke koje želite koristiti kao primarni ključ. Tako možete imati postojeće ID-ove svojih zaposlenika. Ako stvorite tablicu za evidentiranje podataka o zaposlenicima, možete odlučiti koristiti postojeći ID korisnika kao primarni ključ tablice. Možda je ID zaposlenika jedinstven samo u kombinaciji s ID-om odjela, što zahtijeva povezivanje oba polja kao primarni ključ. Dobar prijedlog za primarni ključ ima sljedeće karakteristike:

 • Polje ili kombinacija polja svakog zapisa sadrže jedinstvenu vrijednost.

 • Polje ili kombinacija polja nikad nije prazna niti ne sadrži vrijednost null – uvijek postoji vrijednost.

 • Vrijednosti se ne mijenjaju.

Ako ne postoje odgovarajući podaci koje biste koristili kao primarni ključ, stvorite novo polje da biste ga koristili kao primarni ključ. Kada stvorite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ, vrstu podataka polja postavite na automatsko numeriranje da biste bili sigurni da ispunjava tri značajke navedene na prethodnom popisu.

Postavljanje ili promjena primarnog ključa

 1. Odaberite tablicu čiji primarni ključ želite postaviti ili promijeniti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. U rešetki dizajna tablice odaberite polje ili više njih koja želite koristiti kao primarni ključ.

  Da biste odabrali polje, kliknite birač retka za željeno polje.

  Da biste odabrali više polja, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim za svako polje kliknite birač retka.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Primarni ključ.

  Grupa Alati na kartici Dizajn

  Lijevo od polja koja ste naveli kao primarni ključ prikazuje se oznaka ključa.

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Odaberite tablice čiji primarni ključ želite ukloniti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Kliknite birač retka za trenutni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, pritisnite i držite CTRL, a zatim kliknite birač retka za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Primarni ključ.

  Grupa Alati na kartici Dizajn

  Oznaka ključa se uklanja s polja koja ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Napomena: Kada spremite novu tablicu bez postavljanja primarnog ključa, Access će vas upitati želite li stvoriti novo polje za primarni ključ. Ako kliknete Da, Access stvara polje ID oznake koje koristi vrstu podataka s automatskim numeriranjem za određivanje jedinstvene vrijednosti za svaki zapis. Ako tablica već sadrži polje Automatsko numeriranje, Access to polje koristiti kao primarni ključ. Ako kliknete Ne, Access ne dodaje polje niti postavlja primarni ključ.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tablice

Možete postaviti svojstva koja se primjenjuju na cijelu tablicu ili zapise.

 1. Odaberite tablicu čija svojstva želite postaviti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Prikaz/sakrivanje kliknite Popis svojstava.

  Grupa Prikaz/sakrivanje na kartici Dizajn u programu Access

  Prikazuje se list svojstava tablice.

 4. Na listu svojstava kliknite karticu Općenito.

 5. Kliknite okvir s lijeve strane svojstva koje želite postaviti, a zatim unesite postavku tog svojstva.

  Dostupna svojstva tablice

  Svojstvo tablice

  Rezultat

  Prikaz prikaza na web-mjestu sustava SharePoint

  Određivanje mogućnosti prikazivanja prikaza utemeljenih na tablici na web-mjestu sustava SharePoint.

  Napomena: Rezultat te postavke ovisi o postavci svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na web-mjestu sustava SharePoint.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također.

  Proširena podređena podatkovna tablica

  Proširivanje svih podređenih podatkovnih tablica prilikom otvaranja tablice

  Visina podređene podatkovne tablice

  Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako želite da se prozor podređene podatkovne tablice proširi da bi se prikazali svi reci, svojstvo ostavite postavljeno na 0".

  • Ako želite odrediti visinu podređene podatkovne tablice, željenu visinu unesite u inčima.

  Usmjerenje

  Postavlja usmjerenje prikaza, sukladno postavkama jezika (čitanje slijeva udesno ili zdesna ulijevo).

  Opis

  Pruža opis tablice. Opis se prikazuje u opisu elemenata tablice.

  Zadani prikaz

  Postavljanje zadanog prikaza Podatkovna tablica, Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon prilikom otvaranja tablice.

  Pravilo provjere valjanosti

  Unos izraza koji mora biti istinit prilikom dodavanja ili mijenjanja zapisa.

  Tekst provjere valjanosti

  Unos poruke koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo provjere valjanosti.

  Filter

  Definira kriterij za prikazivanje samo prilagođenih redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Poredaj po

  Odabir jednog ili više polja za određivanje zadanog redoslijeda sortiranja redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Naziv podređene podatkovne tablice

  Određivanje hoće li se u prikazu podatkovne tablice pojaviti podatkovni podlist i, ako je to slučaj, iz koje će se tablice ili upita dohvaćati reci u podatkovnoj podtablici.

  Povezivanje podređenih polja

  Navodi polja u tablici ili upitu koja se koriste za podređenu podatkovnu tablicu i koja odgovaraju svojstvu Poveži glavna polja navedenom za tu tablicu.

  Povezivanje glavnih polja

  Određivanje polja u tablici koja odgovaraju svojstvu Poveži podređena polja koje je navedeno za tu tablicu.

  Filtriraj prilikom učitavanja

  Automatska primjena kriterija filtra u svojstvu Filtar (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Prilikom učitavanja poredaj prema

  Automatska primjena kriterija sortiranja u svojstvu Poredaj prema (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Savjet: Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavke u okviru sa svojstvima, pritisnite SHIFT + F2 da bi vam se prikazao okvir Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za provjeru valjanosti postavljate na neki izraz i želite sudjelovati u njegovu sastavljanju, klikom na Gumb sastavljača uz okvir svojstva Pravilo za provjeru valjanosti otvorite sastavljač izraza.

 6. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL + S.

Vrh stranice

Dodavanje polja u tablicu

Pohranjujete sve dijelove podataka koje želite evidentirati u polju. Tako u tablici s kontaktima možete stvoriti polja za prezime, ime, telefonski broj i adresu. U tablici s proizvodima možete stvoriti polja za naziv proizvoda, ID proizvoda i cijenu.

Prije nego što stvorite polja, pokušajte razdvojiti podatke na najmanje upotrebljive dijelove. Jednostavnije je podatke kasnije kombinirati nego ih rastavljati. Tako umjesto polja Puno ime razmislite o stvaranju zasebnih polja za prezime i ime. Potom možete lako pretraživati ili sortirati po imenu, prezimenu ili oboje. Ako namjeravate izvršiti izvješćivanje, sortiranje, pretraživanje ili izračunavanje na stavki podataka, stavku smjestite u zasebno polje. Dodatne informacije o dizajniranju baze podataka i stvaranju polja potražite u vezama odjeljka Vidi također.

Kada stvorite polje, možete i postaviti svojstva polja da biste odredili izgled i ponašanje tog polja.

Dodavanje polja unosom podataka

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu ili otvorite postojeću, u nju možete dodati polje tako da unesete podatke u stupac podatkovne tablice Dodaj novo polje.

Podatkovna tablica sa stupcem Dodaj novo polje u programu Access

1. Unesite podatke u stupac Dodaj novo polje.

 1. Stvorite ili otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice.

  Dodatne informacije o stvaranju tablice potražite u članku u odjeljku Stvaranje nove tablice.

 2. U stupcu Dodaj novo polje unesite naziv polja koje želite stvoriti.

  Upotrijebite opisni naziv radi lakšeg prepoznavanja polja.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Stvaranje izračunatog polja

Izračunato polje stvarate u prikazu dizajna.

 1. U prikazu dizajna otvorite tablicu u kojoj želite stvoriti izračunato polje.

 2. U odjeljku Naziv polja u prvi prazan redak rešetke dizajna tablice upišite naziv izračunatog polja.

 3. U odjeljku Vrsta podataka odaberite Izračunato.

  Otvara se Sastavljač izraza.

 4. Upišite izraz koji želite izvesti u sastavljaču izraza. Na primjer, ako tablica ima polje1 i polje2, a želite stvoriti izračunato polje (polje3) jednaka vrijednosti polje1 dijeli s vrijednošću polje2, unijet [polje1] i [polje2] u sastavljaču izraza.

  Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Uvod u izraze.

 5. Kada završite unos formule za izračun, kliknite U redu.

  Savjet: Poželjno je prebaciti se u prikaz podatkovne tablice da biste provjerili funkcionira li izračunato polje na željeni način.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada stvorite polje, možete postaviti svojstva polja da biste odredili njegov izgled i funkciju.

Na primjer, postavljanjem svojstava polja možete učiniti sljedeće:

 • odrediti izgled podataka u polju

 • spriječiti unos netočnih podataka u polje

 • navesti zadane vrijednosti polja

 • ubrzati pretraživanje polja i sortiranje na polju

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice možete postaviti neka od dostupnih svojstava polja. Da biste imali pristup cjelokupnom popisu svojstava polja i da biste ih mogli postavljati, morate koristiti prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu podatkovne tablice

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice polje možete preimenovati te mu promijeniti vrstu podataka, svojstvo Oblik i neka od ostalih svojstava.

Otvaranje tablice u prikazu podatkovne tablice

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite otvoriti.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Prikaz podatkovne tablice.

Preimenovanje polja

Kada dodate polje unosom podataka u prikaz podatkovne tablice, Access polju automatski dodjeljuje generički naziv. Access prvom novom polju dodjeljuje naziv Polje1, drugom novom polju naziv Polje2 i tako dalje. Naziv polja po zadanom se koristi kao njegova oznaka prilikom svakog prikazivanja polja, kao što je naslov stupca u podatkovnoj tablici. Preimenovanje polja tako da imaju opisne nazive olakšava njihovo korištenje prilikom pregleda i uređivanja zapisa.

 1. Desnom tipkom miša kliknite naslov polja koje želite preimenovati (npr. Polje1).

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Preimenuj stupac.

 3. U naslov polja unesite novi naziv.

  Nazivi polja mogu sadržavati do 64 znaka (brojki ili slova), što obuhvaća razmake.

Promjena vrste podataka polja

Kada stvorite polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access provjerava te podatke da bi utvrdio odgovarajuću vrstu podataka za polje. Ako unesete 1. 1. 2006., Access prepoznaje taj zapis kao datum te kao vrstu podataka za to polje postavlja Datum/vrijeme. Ako Access ne može sa sigurnošću utvrditi vrstu podataka, ona se po zadanom postavlja na Tekst.

Vrsta podataka polja utvrđuje koja svojstva drugog polja možete postaviti. Tako za polje koje ima vrstu podataka Hiperveza i Dopis možete postaviti samo svojstvo Dodaj samo.

Postoje slučajevi kada želite ručno promijeniti vrstu podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji su slični datumima, kao što je 10/2001. Ako u prikazu podatkovne tablice u novo polje unesete 10/2001, značajka automatskog prepoznavanja vrste podataka za to polje odabire vrstu podataka Datum/vrijeme. Budući da su brojevi soba oznake, a ne datumi, morate koristiti vrstu podataka Tekst. Vrstu podataka polja promijenite pomoću sljedećeg postupka.

 1. Kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popisu Vrsta podataka u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željenu vrstu podataka.

  Slika grupe Vrsta podataka i oblikovanje u programu Access

  Dostupne vrste podataka

  Vrsta podataka

  Služi kao pohrana za sljedeće podatke

  Veličina

  Tekst

  Alfanumerički znakovi

  Koriste se za tekst ili brojeve koji se ne koriste u izračunima (primjerice, ID proizvoda). Numeričku vrijednost pohranjenu u obliku teksta moguće je sortirati i logičnije filtrirati, ali nije praktična za korištenje u izračunima.

  Do 255 znakova.

  Dopis

  Alfanumerički znakovi (više od 255 znakova) ili obogaćeni tekst.

  Koristi se za tekst dulji od 255 znakova ili za obogaćeni tekst. Napomene, dulji opisi i odjeljci koji koriste oblikovanje teksta, primjerice podebljano ili kurziv, dobri su primjeri za korištenje polja Dopis.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta memorije (2 bajta po znaku), od čega u kontroli možete prikazati 65.535 znakova.

  Broj

  Numeričke vrijednosti (cijeli brojevi i razlomci).

  Koristi se za pohranu brojeva koji se koriste u izračunima, osim za novčane vrijednosti (za njih koristite valutnu vrstu podataka).

  1, 2, 4 ili 8 bajtova odnosno 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije.

  Datum/Vrijeme

  Datumi i vremena.

  Koristite za spremanje datuma/vremena. Imajte na umu kako svaka spremljena vrijednost uključuje i datumsku i vremensku komponentu.

  8 bajta.

  Valuta

  Novčane vrijednosti.

  Koristite za spremanje novčanih vrijednosti (valute).

  8 bajta.

  Samonumeriranje

  Jedinstvena numerička vrijednost koju Access automatsku umeće prilikom dodavanja zapisa.

  Koristi se za generiranje jedinstvenih vrijednosti koje se mogu koristiti kao primarni ključ. Vrijednosti za polja s automatskim numeriranjem mogu se povećavati određenim redoslijedom ili za određenu vrijednost odnosno moguće ih je dodijeliti slučajnim redoslijedom.

  4 bajta ili 16 bajta kad se koristi za replikacijski ID.

  Da/Ne

  Booleove vrijednosti (da/ne)

  Možete koristiti jedan od triju oblika: Da/ne, Istinito/neistinito ili Uključeno/isključeno.

  1 bit (8 bitova = 1 bajt).

  OLE objekt

  OLE objekti ili ostali binarni podaci.

  Koristi se za pohranu OLE objekata iz drugih programa sustava Microsoft Windows.

  Do 1 gigabajta.

  Privitak

  Fotografije, slike, binarne datoteke, datoteke programskog paketa Office.

  Ovo je preferirana vrsta podataka za spremanje digitalnih slika i svih vrsta binarnih datoteka.

  2 GB za komprimirane privitke. Otprilike 700 kB za nekomprimirane privitke, ovisno o stupnju komprimiranja privitka.

  Hiperveza

  Hiperveze.

  Koristite za spremanje hiperveza koje pružaju pristup web-stanicama jednim pritiskom putem URL adrese (Uniform Resource Locator) ili datoteke s nazivom u UNC (universal naming convention) obliku. Također možete stvoriti vezu s objektima u programu Access, spremljene u bazi podataka.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta memorije (2 bajta po znaku), od čega u kontroli možete prikazati 65.535 znakova.

  Čarobnjak za traženje

  Zapravo nije vrsta podataka, već pokreće čarobnjak za dohvaćanje vrijednosti.

  Koristi se za pokretanje čarobnjaka za dohvaćanje vrijednosti radi stvaranja polja koje koristi kombinirani okvir za dohvaćanje vrijednosti u drugoj tablici, upitu ili popisu vrijednosti.

  Na osnovi tablice ili upita: veličina povezanog stupca.

  Na osnovi vrijednosti: veličina tekstnog polja korištenog za pohranjivanje vrijednosti.

  Napomena: Maksimalna je veličina datoteke baze podataka programa Access 2 GB.

  Savjeti o vrstama podataka

  • Da biste optimizirali performanse, trebali biste koristiti najprikladnije Veličina polja kada stvorite polje tekst ili broj. Na primjer, ako očekujete da biste pohranili poštanske brojeve predvidljivi duljine, odrediti tu duljinu kao veličina polja. Veličina polja možete odrediti postavljanjem vrijednost u okviru svojstva FieldSize . Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje ostalih svojstava polja.

  • Za telefonske brojeve, serijske brojeve dijelova i druge brojeve koje ne namjeravate koristiti za matematičke izračune trebali biste odabrati vrstu podataka Tekst umjesto vrste podataka Broj. Brojčana vrijednost koja je pohranjena kao tekst može se logičnije sortirati i filtrirati.

Promjena oblika polja

Osim utvrđivanja vrste podataka za novo polje, Access za polje može postaviti i svojstvo Oblik, ovisno o tome što unesete. Ako unesete 10.50, Access vrstu podataka postavlja na Datum/vrijeme, a svojstvo Oblik na srednje vrijeme. Da biste ručno promijenili svojstvo polja Oblik, učinite sljedeće:

 1. Na vrpci kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popis Oblik u grupi Vrsta podataka i oblikovanje unesite željeni oblik.

  Napomena: Popis Oblik možda nije dostupan za neka polja (npr. Tekst), ovisno o vrsti podataka u polju.

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U prikazu podatkovne tablice kliknite polje čije svojstvo želite postaviti.

 2. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željena svojstva.

  Slika grupe Vrsta podataka i oblikovanje u programu Access

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Tijekom rada s tablicom u prikazu dizajna možete postaviti bilo koje svojstvo polja. U prikazu dizajna vrstu podataka polja postavljate u rešetki dizajna tablice, a druga svojstva postavljate u oknu Svojstva polja.

Otvaranje tablice u prikazu dizajna

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna.

Promjena vrste podataka polja

 1. U rešetki dizajna tablice pronađite polje za koje želite postaviti vrstu podataka.

 2. U stupcu Vrsta podataka s popisa odaberite vrstu podataka.

  Dostupne vrste podataka

  Vrsta podataka

  Služi kao pohrana za sljedeće podatke

  Veličina

  Tekst

  Alfanumerički znakovi

  Koriste se za tekst ili brojeve koji se ne koriste u izračunima (primjerice, ID proizvoda). Numeričku vrijednost pohranjenu u obliku teksta moguće je sortirati i logičnije filtrirati, ali nije praktična za korištenje u izračunima.

  Do 255 znakova.

  Dopis

  Alfanumerički znakovi (više od 255 znakova) ili obogaćeni tekst.

  Koristi se za tekst dulji od 255 znakova ili za obogaćeni tekst. Napomene, dulji opisi i odjeljci koji koriste oblikovanje teksta, primjerice podebljano ili kurziv, dobri su primjeri za korištenje polja Dopis.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta memorije (2 bajta po znaku), od čega u kontroli možete prikazati 65.535 znakova.

  Broj

  Numeričke vrijednosti (cijeli brojevi i razlomci).

  Koristi se za pohranu brojeva koji se koriste u izračunima, osim za novčane vrijednosti (za njih koristite valutnu vrstu podataka).

  1, 2, 4 ili 8 bajtova odnosno 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije.

  Datum/Vrijeme

  Datumi i vremena.

  Koristite za spremanje datuma/vremena. Imajte na umu kako svaka spremljena vrijednost uključuje i datumsku i vremensku komponentu.

  8 bajta.

  Valuta

  Novčane vrijednosti.

  Koristite za spremanje novčanih vrijednosti (valute).

  8 bajta.

  Samonumeriranje

  Jedinstvena numerička vrijednost koju Access automatsku umeće prilikom dodavanja zapisa.

  Koristi se za generiranje jedinstvenih vrijednosti koje se mogu koristiti kao primarni ključ. Vrijednosti za polja s automatskim numeriranjem mogu se povećavati određenim redoslijedom ili za određenu vrijednost odnosno moguće ih je dodijeliti slučajnim redoslijedom.

  4 bajta ili 16 bajta kad se koristi za replikacijski ID.

  Da/Ne

  Booleove vrijednosti (da/ne)

  Možete koristiti jedan od triju oblika: Da/ne, Istinito/neistinito ili Uključeno/isključeno.

  1 bit (8 bitova = 1 bajt).

  OLE objekt

  OLE objekti ili ostali binarni podaci.

  Koristi se za pohranu OLE objekata iz drugih programa sustava Microsoft Windows.

  Do 1 gigabajta.

  Privitak

  Fotografije, slike, binarne datoteke, datoteke programskog paketa Office.

  Ovo je preferirana vrsta podataka za spremanje digitalnih slika i svih vrsta binarnih datoteka.

  2 GB za komprimirane privitke. Otprilike 700 kB za nekomprimirane privitke, ovisno o stupnju komprimiranja privitka.

  Hiperveza

  Hiperveze.

  Koristite za spremanje hiperveza koje pružaju pristup web-stanicama jednim pritiskom putem URL adrese (Uniform Resource Locator) ili datoteke s nazivom u UNC (universal naming convention) obliku. Također možete stvoriti vezu s objektima u programu Access, spremljene u bazi podataka.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta memorije (2 bajta po znaku), od čega u kontroli možete prikazati 65.535 znakova.

  Čarobnjak za traženje

  Zapravo nije vrsta podataka, već pokreće čarobnjak za dohvaćanje vrijednosti.

  Koristi se za pokretanje čarobnjaka za dohvaćanje vrijednosti radi stvaranja polja koje koristi kombinirani okvir za dohvaćanje vrijednosti u drugoj tablici, upitu ili popisu vrijednosti.

  Na osnovi tablice ili upita: veličina povezanog stupca.

  Na osnovi vrijednosti: veličina tekstnog polja korištenog za pohranjivanje vrijednosti.

  Napomena: Maksimalna je veličina datoteke baze podataka programa Access 2 GB.

  Savjeti o vrstama podataka

  • Za telefonske brojeve, serijske brojeve dijelova i druge brojeve koje ne namjeravate koristiti za matematičke izračune trebali biste odabrati vrstu podataka Tekst umjesto vrste podataka Broj. Brojčana vrijednost koja je pohranjena kao tekst može se logičnije sortirati i filtrirati no ne može se jednostavno koristiti u izračunima.

  • Za vrste podataka Tekst i Broj možete preciznije odrediti veličinu polja ili vrstu podataka postavljanjem vrijednosti u okvira svojstva Veličina polja.

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U rešetki dizajna tablice odaberite polje za koje želite postaviti svojstva. Access prikazuje svojstva tog polja u oknu Svojstva polja.

  Vrsta podataka polja određuje svojstva koja možete postaviti.

 2. U oknu Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite F6, a zatim pomoću tipki sa strelicama odaberite svojstvo.

  Koja su dostupna svojstva polja?

  Napomena: Nisu sva svojstva dostupna za svako polje. Vrsta podataka polja određuje koja svojstva polje ima.

  Svojstvo polja

  Opis

  Veličina polja

  Postavljanje maksimalne veličine podataka koji se pohranjuju kao vrsta podataka Tekst, Broj ili Automatsko numeriranje.

  Savjet: Da biste postigli najbolje performanse uvijek navedite najmanju odgovarajuću veličinu polja.

  Oblikovanje

  Prilagodba načina zadanog prikaza polja prilikom prikaza na zaslonu ili ispisa.

  Decimalna mjesta

  Određivanje broja decimalnih mjesta prikazanih brojeva.

  Nove vrijednosti

  Određivanje povećava li se polje automatskog numeriranja inkrementalno ili mu se dodjeljuje slučajna vrijednost prilikom dodavanja novog zapisa.

  Maska za unos

  Prikazuje znakove koji pomažu pri navođenju unosa podataka. Dodatne informacije o stvaranju i korištenju maske za unos potražite u odjeljku Vidi također.

  Opis

  Postavlja tekst prikazan po zadanome u natpisima za obrasce, izvješća i upite.

  Zadana vrijednost

  Automatsko dodjeljivanje zadane vrijednosti u polje prilikom dodavanja novih zapisa.

  Pravilo provjere valjanosti

  Pridruživanje izraza koji mora biti istinit kada se dodaje ili mijenja vrijednost toga polja.

  Tekst provjere valjanosti

  Unos poruke koja će se prikazivati ako vrijednost krši izraz u svojstvu Pravilo za provjeru valjanosti.

  Obavezno

  Zahtijeva da se podaci unesu u polje.

  Dopusti nultu duljinu

  Omogućivanje unosa (postavljanjem vrijednosti svojstva na Da) niza nulte duljine ("") u polju Tekst ili Dopis.

  Indeksirano

  Ubrzava pristup podacima u ovom polju stvaranjem i korištenjem indeksa.

  Unicode kompresija

  Komprimiranje teksta pohranjenog u tom polju ako je pohranjena manja količina teksta (< 4096 znakova).

  IME način

  Upravljanje pretvorbom znakova u istočnoazijskoj verziji sustava Windows.

  IME rečenični način

  Upravljanje pretvorbom rečenica u istočnoazijskoj verziji sustava Windows.

  Akcijske oznake

  Priloži akcijske oznake za to polje.

  Dodaj samo

  Evidentiranje povijesti vrijednosti polja (postavljanjem vrijednosti svojstva na Da).

  Oblik teksta

  Odabire vrijednost svojstva Obogaćeni tekst za pohranu teksta u obliku HTML-a i dopuštanje obogaćenog oblikovanja. Odabire vrijednost svojstva Običan tekst za pohranu samo teksta koji nije oblikovan.

  Poravnanje teksta

  Određivanje zadanog poravnanja teksta unutar kontrole.

 3. Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavke svojstva u okviru svojstava, pritisnite SHIFT+F2 kako biste prikazali okvir Zumiraj.

  Savjet: Ako unosite masku za unos ili izraz za provjeru valjanosti i želite pomoć pri njegovu stvaranju, kliknite Gumb sastavljača uz okvir svojstva da bi vam se prikazao odgovarajući sastavljač.

 4. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL+S.

Veze na dodatne informacije o vrstama podataka i svojstvima polja potražite u odjeljkuVidi također.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×