Uvod u obrasce

Obrazac programa Access je objekt baze podataka koji možete koristiti za stvaranje korisničkog sučelja za aplikacije za baze podataka. „Vezani” obrazac onaj je koji je izravno povezan s izvorom podataka, kao što su tablica ili upit, a može se koristiti za unos, uređivanje i prikaz podataka iz tog izvora podataka. Osim toga, možete stvoriti "nevezani" obrazac koji ne sadrže izravnu vezu s izvorom podataka, ali i dalje sadrže naredbene gumbe, naljepnice ili druge kontrole potrebne za upravljanje aplikacijama.

Ovaj se članak primarno usredotočuje na vezane obrasce. Vezane obrasce možete koristiti za kontrolu pristupa podacima, na primjer, za određivanje polja ili redaka koji se prikazuju. Na primjer, određenim korisnicima može biti potrebno prikazati samo nekoliko polja u tablici s mnogo polja. Pružanje korisnicima obrasca koji sadrži samo ova polja olakšava im korištenje baze podataka. Obrascu možete također dodati naredbene gumbe i druge značajke za automatizaciju često izvođenih akcija.

Razmišljajte o vezanim obrascima kao o prozorima kroz koje osobe mogu vidjeti i dohvatiti bazu podataka. Efikasan obrazac ubrzava korištenje baze podataka budući da osobe ne moraju tražiti ono što im je potrebno. Vizualno atraktivan obrazac čini rad s bazom podataka ugodnijim i efikasnijim, a također može spriječiti unos neispravnih podataka.

Napomena : U ovom se članku podrazumijeva da ste već stvorili tablicu (ili upit temeljen na nekim tablicama) te da želite izgraditi obrazac za prikazivanje ili rukovanje podacima.

U ovom članku

Stvaranje obrasca pomoću alata za obrasce

Stvaranje podijeljenog obrasca korištenjem alata podijeljenog obrasca

Stvaranje obrasca koji prikazuje višestruke zapise korištenjem alata višestrukih stavki

Stvaranje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Stvaranje obrasca korištenjem alata praznog obrasca

Upoznavanje s prikazom izgleda i prikazom dizajna

Prilagođavanje obrasca osobnim zahtjevima u prikazu izgleda

Prilagođavanje obrasca osobnim zahtjevima u prikazu dizajna

Stvaranje obrasca pomoću alata za obrasce

Alat Obrazac možete koristiti za stvaranje obrasca jednim pritiskom miša. Prilikom korištenja ovog alata, sva polja iz izvora podataka u podlozi smještaju se na obrazac. Novi obrazac možete početi odmah koristiti ili ga možete izmijeniti u prikazu izgleda ili dizajna kako bi odgovarao vašim potrebama.

Stvaranje novog obrasca korištenjem alata Obrazac

 1. U navigacijskom oknu pritisnite tablicu ili upit koji sadrži podatke koje želite prikazati u obrascu.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Obrazac.

Access stvara obrazac i prikazuje ga u prikazu izgleda. U prikazu izgleda možete mijenjati dizajn obrasca dok se prikazuju podaci. Možete, primjerice, prema potrebi promijeniti veličinu tekstnih okvira tako da odgovara podacima.

Ako Access pronađe tablicu koja sadrži odnos jedan-prema-više s tablicom ili upitom korištenima za stvaranje obrasca, Access dodaje podatkovnu tablicu obrascu temeljenom na povezanoj tablici ili upitu. Na primjer, ako stvorite jednostavan obrazac temeljen na tablici Zaposlenici, a između tablice Zaposlenici i tablice Narudžbe definiran je odnos jedan-prema-više, podatkovna tablica prikazuje sve zapise u tablici Narudžba koji se odnose na trenutni zapis Zaposlenici. Zaključite li da vam nije potrebna, podatkovnu tablicu možete izbrisati iz obrasca. Postoji li više od jedne tablice s odnosom jedan-prema-više s tablicom korištenom za stvaranje obrasca, Access obrascu ne dodaje podatkovne tablice.

Stvaranje podijeljenog obrasca korištenjem alata podijeljenog obrasca

Podijeljeni obrazac omogućuje dva prikaza podataka istovremeno — prikaz obrasca i prikaz podatkovne tablice.

Podijeljeni obrazac razlikuje se od kombinacije obrasca/podobrasca po tome što su dva prikaza povezana s istim izvorom podataka i neprestano sinkronizirani jedan s drugim. Odabir polja u jednom dijelu obrasca istovremeni je odabir istog polja u drugom dijelu obrasca. Možete dodavati, uređivati ili brisati podatke iz bilo kojeg dijela (pod uvjetom da je izvor moguće ažurirati i da niste konfigurirali obrazac na način koji bi onemogućio ove postupke).

Rad s podijeljenim obrascima pruža prednosti obje vrste obrasca u jednom obrascu. Na primjer, korištenjem dijela obrasca koji je podatkovna tablica možete brzo pronaći zapis i zatim ga prikazati ili urediti korištenjem dijela obrasca s prikazom obrasca.

Za stvaranje podijeljenog obrasca korištenjem alata Podijeljeni obrazac:

 1. U navigacijskom oknu pritisnite tablicu ili upit s podacima koje želite vidjeti u obrascu ili otvorite tablicu ili upit u prikazu podatkovne tablice.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Još obrazaca, a zatim Podijeli obrazac.

Access stvara obrazac i prikazuje ga u prikazu izgleda. U prikazu izgleda možete mijenjati dizajn obrasca dok se u njemu prikazuju podaci. Na primjer, po potrebi možete prilagoditi veličinu tekstnih okvira na veličinu podataka. Dodatne informacije o prikazima obrasca potražite u sekciji Upoznavanje s prikazom izgleda i prikazom dizajna.

Stvaranje obrasca koji prikazuje višestruke zapise korištenjem alata višestrukih stavki

Kad stvorite obrazac korištenjem alata Obrazac, obrazac koji Access stvori prikazuje jedan zapis istovremeno. Želite li obrazac koji prikazuje višestruke zapise ali ga je moguće više prilagođavati nego podatkovnu tablicu, možete upotrijebiti alat Višestruke stavke.

 1. U navigacijskom oknu pritisnite tablicu ili upit koji sadrži podatke koje želite prikazati u obrascu.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Još obrazaca, a zatim Više stavki.

Access će stvoriti obrazac i prikazati ga u prikazu izgleda. U prikazu izgleda možete mijenjati dizajn obrasca dok su podaci prikazani.

Kad koristite alat Višestruke stavke, obrazac koji Access stvara podsjeća na podatkovna tablica. Podaci se raspodjeljuju u retke i stupce i prikazuje se više zapisa istovremeno. Ipak, obrazac Višestruke stavke pruža više mogućnosti za prilagodbu od podatkovne tablice, kao što je mogućnost dodavanja grafičkih elemenata, gumba i drugih kontrola. Više informacija o prilagođavanju obrasca potražite u sekcijama Prilagođavanje obrasca osobnim zahtjevima u prikazu izgleda i Prilagođavanje obrasca osobnim zahtjevima u prikazu dizajna.

Stvaranje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Želite li biti selektivniji u vezi polja koja se pojavljuju na obrascu, možete koristiti Čarobnjak za obrasce umjesto različitih prethodno spomenutih alata za izgradnju obrazaca. Također, možete definirati način grupiranja i sortiranja podataka kao i koristiti polja iz više od jedne tablice ili upita, uz uvjet da ste prije toga odredili odnose između tablica i upita.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Čarobnjak za obrasce.

 2. Slijedite smjernice na stranicama Čarobnjaka za obrasce

  Napomena : Želite li na obrazac uključiti polja iz višestrukih tablice, nakon biranja polja iz prve tablice ili upita na prvoj stranici Čarobnjaka za obrasce nemojte pritisnuti Sljedeće ili Završi. Umjesto toga, ponovite korake za biranje tablice ili upita te pritisnite sva dodatna polja koja želite uključiti na obrazac. Zatim za nastavak pritisnite Sljedeće ili Dovrši.

 3. Na posljednjoj stranici čarobnjaka pritisnite Završi.

Stvaranje obrasca korištenjem alata praznog obrasca

Ako čarobnjak ili alati za izgradnju obrazaca ne odgovaraju vašim potrebama, obrazac možete izgraditi korištenjem alata Prazan obrazac. Ovo može biti brz način izgradnje obrasca, osobito ako na obrazac namjeravate postaviti samo nekoliko polja.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Prazan obrazac.

  Access otvara prazan obrazac u prikazu izgleda te prikazuje okno Popis polja.

 2. U oknu Popis polja pritisnite znak plus (+) pokraj tablice ili tablica koje sadrže polja koja želite prikazati na obrascu.

 3. Da biste dodali polje u obrazac, dvokliknite ga ili povucite na obrazac.

  • Kada dodate prvo polje, možete dodati nekoliko polja odjednom tako da držite pritisnutu tipku CTRL, kliknete nekoliko polja i povučete ih na obrazac u isto vrijeme.

  • Redoslijed tablica u oknu Popis polja može se promijeniti, ovisno o trenutno odabranom dijelu obrasca. Ako se polje koje želite dodati na ne vidi, pokušajte odabrati neki drugi dio obrasca, a zatim ponovno dodati polje.

 4. Koristite alate u grupi Zaglavlje/podnožje na kartici Dizajn da biste dodali logotip, naslov ili datum i vrijeme obrascu.

 5. Pomoću alata u grupi Kontrole na kartici Dizajn dodajte više kontrola na obrazac.

  Ako želite malo veći skup kontrola, prebacite se na prikaz dizajna tako da desnom tipkom miša kliknete obrazac, a zatim kliknete Prikaz dizajna.

Upoznavanje s prikazom izgleda i prikazom dizajna

Prikaz izgleda    Prikaz izgleda najintuitivniji je prikaz za izmjenu obrasca, a može se koristiti za gotovo sve promjene koje biste htjeli unijeti u obrazac u programu Access.

U prikazu izgleda, obrazac se zapravo izvodi. Stoga možete vidjeti podatke približno onako kako će izgledati kada budete koristili obrazac. No u ovom prikazu možete i mijenjati dizajn obrasca. Budući da tijekom mijenjanja obrasca možete vidjeti podatke, ovo je vrlo koristan prikaz za postavljanje veličine kontrola ili izvođenje gotovo bilo kojeg zadatka koji utječe na izgled i uporabljivost obrasca.

Ako naiđete na zadatak koji nije moguće izvesti u prikazu izgleda, možete se prebaciti u prikaz dizajna. U određenim okolnostima Access prikazuje poruku koja vas obavještava da se morate prebaciti na prikaz dizajna da biste mogli unijeti određenu promjenu.

Prikaz dizajna    Prikaz dizajna omogućuje detaljniji prikaz strukture obrasca. Možete vidjeti sekcije Zaglavlje, Pojedinosti i Podnožja obrasca. Obrazac se prilikom prikazivanja u prikazu dizajna zapravo ne izvode. Stoga tijekom mijenjanja dizajna ne možete vidjeti podatke u podlozi. No određene je zadatke moguće izvesti jednostavnije u prikazu dizajna nego u prikazu izgleda. Možete:

 • Dodati razne kontrole na obrazac, kao što su okviri vezani okviri objekata, prijelomi stranica i grafikoni.

 • Urediti izvore kontrola tekstnih okvira u samim tekstnim okvirima, bez korištenja lista svojstava.

 • Promijeniti sekcije obrasca kao što su Zaglavlje obrasca ili sekcija Pojedinosti.

 • Promijeniti određena svojstva obrasca koja se ne mogu promijeniti u prikazu izgleda.

Prilagođavanje obrasca osobnim zahtjevima u prikazu izgleda

Nakon stvaranja obrasca, njegov dizajn možete jednostavno prilagoditi osobnim zahtjevima radom u prikazu izgleda. Korištenjem stvarnih podataka obrasca kao vodiča, možete preurediti kontrole i prilagoditi njihovu veličinu. Nove kontrole možete smjestiti na obrazac i postaviti svojstva obrasca i njegovih kontrola.

Za prelazak u prikaz izgleda desnom tipkom miša pritisnite naziv obrasca u navigacijskom oknu, a zatim pritisnite Prikaz izgleda.

Access prikazuje obrazac u prikazu izgleda.

U svrhu promjene svojstava za obrazac i njegovih kontrola i sekcija možete koristiti popis svojstava. Za prikaz lista svojstava pritisnite F4.

Okno Popis polja možete koristiti za dodavanje polja iz tablice ili upita u podlozi u dizajn obrasca. Da biste prikazali okno Popis polja:

 • Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja ili koristite tipkovni prečac pritiskom na ALT + F8.

Polja zatim možete povući izravno iz okna Popis polja na svoj obrazac.

 • Za dodavanje jednog polja dvostruko ga pritisnite ili povucite iz okna Popis polja u sekciju obrasca u kojoj želite da se prikaže.

 • Za dodavanje nekoliko polja odjednom držite pritisnutom tipku CTRL i pritisnite polja koja želite dodati. Zatim povucite označena polja na obrazac.

Prilagođavanje obrasca osobnim zahtjevima u prikazu dizajna

Dizajn obrasca možete prilagoditi osobnim zahtjevima i radom u prikazu dizajna. Nove kontrole možete dodati poljima na obrascu dodajući ih rešetki dizajna. List svojstava omogućuje pristup brojnim svojstvima koja možete postaviti za prilagodbu obrasca.

Za prelazak u prikaz dizajna desnom tipkom miša pritisnite naziv obrasca u navigacijskom oknu, a zatim pritisnite Prikaz dizajna.

Access prikazuje obrazac u prikazu dizajna.

U svrhu promjene svojstava za obrazac i njegovih kontrola i sekcija možete koristiti popis svojstava. Za prikaz lista svojstava pritisnite F4.

Okno Popis polja možete koristiti za dodavanje polja iz tablice ili upita u podlozi u dizajn obrasca. Da biste prikazali okno Popis polja:

 • Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja ili koristite tipkovni prečac pritiskom na ALT + F8.

Polja zatim možete povući izravno iz okna Popis polja na svoj obrazac.

 • Za dodavanje jednog polja dvostruko ga pritisnite ili povucite iz okna Popis polja u sekciju obrasca u kojoj želite da se prikaže.

 • Za dodavanje nekoliko polja odjednom držite pritisnutom tipku CTRL i pritisnite polja koja želite dodati. Zatim povucite označena polja na obrazac.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×