Uvod u izraze

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Izraze možete koristiti za brojne zadatke u programu Microsoft Access, primjerice za matematičke izračune, kombiniranje ili izdvajanje teksta ili pak provjeru valjanosti podataka. Ovaj članak sadrži pozadinske informacije o izrazima – kada ih koristiti, kakvi su u usporedbi s formulama programa Microsoft Excel te koji su njihovi sastavni dijelovi.

Sadržaj članka:

Pregled izraza

Zašto koristiti izraze?

Usporedba izraza u programu Access i formula u programu Excel

Komponente izraza

Primjeri izraza

Pregled izraza

Izraz je kombinacija neke ili sve od sljedećeg: ugrađeni ili korisnički definirane funkcije, identifikatora, operatore i konstante koji se procjenjuje kao jedna vrijednost.

komponente izraza

Na primjer, sljedeći izraz sadrži sva četiri spomenuta elementa:

=Sum([Kupovna cijena])*0,08

U ovom primjeru Sum() ugrađene funkcije, [Kupovna cijena] je identifikator, * je matematički operator i 0,08 je konstanta. Ovaj izraz u tekstnom okviru u podnožje obrasca ili izvješća podnožje može se koristiti za izračun poreza za grupu stavki.

Izrazi mogu biti puno složeniji ili jednostavniji od tog primjera. Primjerice, ovaj booleovski izraz sastoji se samo od operatora i konstante:

>0

Ovaj izraz vraća True kad se uspoređuje na broj koji je veći od 0, a vraća False kad uspoređuje se na broj koji je manji od 0. Koristite ovaj izraz u svojstvu Pravilo provjere valjanosti polja kontrole ili tablice da biste bili sigurni da su uneseni samo pozitivne vrijednosti.

U programu Access izrazi koriste na mnogim mjestima izračunavati, rukovanje znakovima ili testiranje podataka. Tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe sve imaju svojstva koja prihvaćaju izraze. Ako, na primjer, možete koristiti izraze u svojstva Izvor kontrole i Zadana vrijednost za kontrolu. Možete koristiti i izraza u svojstvu Pravilo provjere valjanosti za polje u tablici. Osim toga, prilikom pisanja jezika Microsoft Visual Basic za Applications (VBA) kod za procedura događaja ili modul, često koriste izraze koji su slični onima koje koristite u objektima programa Access, kao što su tablice ili upita.

Napomena : Dodatne informacije o komponentama izraza potražite u odjeljku komponente izrazau nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Zašto koristiti izraze?

U programu Access možete koristiti izraze da biste izvršili bilo koju od sljedećih radnji:

 • Izračun vrijednosti koje izravno ne postoje u vašim podacima. Možete izračunati vrijednosti u poljima u tablicama i upitima te u kontrolama na obrascima i izvješćima.

 • Postavljanje zadane vrijednosti za polje tablice ili kontrolu na obrascu ili izvješću. Te se zadane vrijednosti prikazuju svaki put kada otvorite tablicu, obrazac ili izvješće.

 • Stvorite pravilo provjere valjanosti. Pravila provjere valjanosti određuju koje vrijednosti korisnici mogu unijeti u polje ili kontrolu.

 • Navođenje kriterija za upit.

Jedan od najčešćih načina korištenja izraza u programu Access obuhvaća njihovo korištenje za izračun vrijednosti koje izravno ne postoje u podacima. Primjerice, možete stvoriti stupac u tablici ili upit koji izračunava ukupnu cijenu stavki u retku, a potom tu vrijednost koristiti u obrascu ili izvješću. Stupac u tablici ili upitu dobiven takvim izračunom naziva se izračunato polje. Primjerice, sljedeći izraz u upitu izračunava ukupnu cijenu stavki u retku s primijenjenim popustom:

Proširena cijena : CCur ([Detalji narudžbe]. [ Jedinična cijena] * [Količina] *(1-[Discount])/100) * 100

Ovaj izraz daje rezultirajućem stupcu ili izračunatom polju dodjeljuje naziv Proširena cijena.

Možete stvoriti izračunato polje svaki put kad morate izračunati ili izvršiti operacije na podacima u dva ili više polja tablice. Primjerice, mnoge tablice pohranjuju imena i prezimena u zasebna polja. Ako želite spojiti ta imena i prezimena i prikazati ih u jednom polju, možete stvoriti izračunato polje u tablici ili upitu.

Izračunato polje koje kombinira imena i prezimena izgleda ovako: [ime] & "" & [Prezime]. U ovom slučaju znaka & (&) kombinirati vrijednost u polje ime , znak razmaka (razmak u navodnicima) i vrijednost u polju Prezime .

Izraze možete koristiti i u programu Access možete unijeti zadane vrijednosti za polje u tablici ili kontrolu. Na primjer, da biste postavili zadanu vrijednost za polje datuma na trenutni datum, upisujete Date() u okviru svojstva Zadane vrijednosti za to polje.

Osim toga, možete koristiti izraz da biste postavili pravila provjere valjanosti. Ako, na primjer, možete koristiti pravila provjere valjanosti u kontrolu ili polje tablice datum koji je unesen koji zahtijeva je veće od ili jednako trenutni datum. U tom slučaju postavite vrijednost u okvir svojstva Pravilo provjere valjanosti za > = Date().

Konačno, izraz možete koristiti za postavljanje kriterija za upit. Primjerice, pretpostavimo da želite vidjeti podatke o prodaji proizvoda za narudžbe isporučene unutar određenog vremenskog okvira. Možete unijeti kriterije za definiranje raspona datuma, a Access tada vraća samo one retke koji odgovaraju kriterijima. Primjerice, vaš izraz može izgledati ovako:

Između #1/1/20 11 # I #12/31/20 11 #

Kada dodate kriterije u upit i potom pokrenete upit, on vraća samo one vrijednosti koje odgovaraju navedenim datumima.

Vrh stranice

Usporedba izraza u programu Access i formula u programu Excel

Izrazi u programu Access sliče formulama programa Excel po tome što se u oba programa koriste slični elementi za postizanje rezultata. I formule u programu Excel i izrazi u programu Access sadrže jedan ili više sljedećih elemenata:

 • Identifikatori    U programu Excel identifikatori su nazivi pojedinačne ćelije ili raspona ćelija u radnoj knjizi, kao što su A1, B3:C6ili List2! C32. U programu Access, nazivi polja tablice su identifikatori (kao što su [kontakti]! [ Ime]), kontrola na obrascima ili izvješća (kao što su Obrasci! [ Popis zadataka]! [Opis]), ili svojstva tih polja ili kontrole (kao što su Obrasci! [ Popis zadataka]! [Opis].ColumnWidth).

 • Operatori    U programima Access i Excel, operatori se koriste za usporedbu vrijednosti ili za jednostavne izračune nad podacima. Primjeri + (plus) ili - (minus).

 • Funkcije i argumenti    U programima Access i Excel, Funkcije i argumenti koriste se za obavljanje zadataka koje nije moguće postići pomoću operatora samostalno –, na primjer, možete pronaći prosjek vrijednosti u polju ili pretvoriti rezultat izračuna u obliku valute. Funkcija Primjeri SUM i STDEV. Argumenti vrijednosti koje podatke funkcije. Access i Excel imat mnoge funkcije koje možete odabrati, ali ponekad se razlikuju imena slične funkcije u programima. Na primjer, funkciju AVERAGE u programu Excel odgovara funkcija AVG u programu Access.

 • Konstante    U programima Access i Excel konstante su vrijednosti koje se ne mijenjaju – primjerice nizovi teksta ili brojeva koji se ne izračunavaju pomoću izraza.

Izrazi u programu Access koriste operatore i konstante slične onima koje se koriste u formulama programa Excel, no u izrazima se koriste različiti identifikatori i funkcije. Dok se formule programa Excel načelno koriste samo u ćelijama radnog lista, izrazi programa Access koriste se na mnogim mjestima unutar programa Access za izvršavanje brojnih zadataka, uključujući sljedeće:

 • stvaranje izračunatih kontrola na obrascima i izvješćima

 • stvaranje izračunatih polja u tablicama i upitima

 • kao kriteriji u upitima

 • provjera valjanosti podataka koji se unose u polje ili u kontrolu na obrascu

 • grupiranje podataka u izvješćima

Izraz za Access ili formule programa Excel možete koristiti za izračun numerički ili datuma/vremena vrijednosti koristeći matematičke operatore. Ako, na primjer, da biste izračunali cijenu za eskontiranu za klijenta, možete koristiti formule programa Excel =C2*(1-D2) ili izraz pristup = [Jedinična Price]*(1-[Discount]).

Možete koristiti izraze programa Access ili formule programa Excel da biste kombinirali, podijelite, ili u suprotnom rukovanje nizovima pomoću operatora niz. Na primjer, da biste kombinirali naziv imena i prezimena u jedan niz, možete koristiti formule Excel = D3 & "" & D4 ili izraz pristup = [Ime] & "" & [Prezime].

Vrh stranice

Komponente izraza

Izrazi se mogu sastojati od identifikatora, operatora, funkcija i argumenata, konstanti te vrijednosti. Te su komponente detaljnije opisane u sljedećim odjeljcima. Primjeri u tim odjeljcima sadrže i kratke opise sintakse koja se koristi u tim izrazima.

Identifikatori

Identifikator je naziv polja, svojstva ili kontrole. Identifikator u izrazu koristite da biste se pozvali na vrijednost koja je povezana s poljem, svojstvo ili kontrolu. Na primjer, razmotrite izraz = [TraženiDatum]-[Datumisporuke]. Ovaj izraz oduzima vrijednost polja DatumOtpreme ili kontrole na temelju vrijednosti polja TraženiDatum ili kontrole. U ovaj izraz TraženiDatum i DatumOtpreme služe kao identifikatori.

Operatori

Access ne podržava brojne operatore, uključujući uobičajenih aritmetički operatori, kao što su +, -, * (množenje), a / (dijeljenje). Možete koristiti i operatori usporedbe, kao što su < (manje od) ili > (veće od) za usporedbu vrijednosti, operatori teksta kao što su & i + za Ulančavanje (kombiniranje) teksta, kao što su nije i i logički operatori za određivanje vrijednosti true ili false i drugi operatori specifični za Access.

Funkcije i argumenti

Funkcije su ugrađene procedure koje možete koristiti u izrazima. Funkcije možete koristiti za velik broj operacija, kao što su izračunavanje vrijednosti, upravljanje tekstom i datumima i Zbrajanje podataka. Na primjer, jedna često korištenih funkcija je Datum, koja vraća trenutni datum. Koristite funkcije Date na razne načine, kao što su u izrazu koji postavlja zadanu vrijednost za polje u tablici. U ovom primjeru kad god netko doda novi zapis, vrijednost za polje postavljeno na trenutni datum prema zadanim postavkama.

Neke funkcije zahtijevaju argumente. Argument je vrijednost koja omogućuje unos funkciju. Ako funkcija zahtijeva više od jednog argumenta, Razdvoji argumenti zarezom. Na primjer, razmotrite funkciju datuma u sljedećem primjeru izraza:

= Format(Date(), " mmmm d, yyyy")

U ovom se primjeru koristi dva argumenta. Prvi je argument funkciju Date() , koja vraća trenutni datum. Drugi argument ("mmmm d yyyy"), koji je odvojene iz prvog argumenta zarez, određuje tekstni niz za funkciju Format uputiti oblikovanju vraćene vrijednost. Imajte na umu tekstni niz mora biti zatvoren navodnicima. Ovaj izraz prikazuje i koje često koristite vrijednost koju vraća jedna funkcija kao argument za drugu funkciju. U ovom slučaju Date() ponaša se kao argument.

Veze na dodatne informacije o funkcijama i sintaksi izraza potražite u odjeljku Vidi također.

Konstante

Konstanta je stavke čija se vrijednost ne mijenja dok se izvodi Access. Konstante True, Falsei Null se često koriste u izrazima. Možete definirati i konstante u VBA kodu koje možete koristiti u VBA procedurama. VBA je programski jezik koji Access koristi.

Napomena : Ne možete koristiti VBA konstante u prilagođenim funkcijama koje koristite u izrazima. Primjerice, VBA sadrži konstante za dane u tjednu: vbSunday predstavlja nedjelju, vbMonday predstavlja ponedjeljak i tako dalje. Svaka od tih konstanti ima odgovarajuću numeričku vrijednost. Primjerice, numerička vrijednost za vbSunday je 1, a za vbMonday 2. Te konstante ne možete koristiti u prilagođenoj funkciji koja se poziva iz izraza. Umjesto toga koristite numeričke vrijednosti.

Vrijednosti

Možete koristiti doslovne vrijednosti u izrazima, primjerice broj 1254 ili niz "Unesite broj između 1 i 10". Možete koristiti i numeričke vrijednosti, koje mogu biti niz znamenki, uključujući predznak i decimalni zarez ako je potrebno. Ako nema predznaka, Access pretpostavlja da je vrijednost pozitivna. Da biste vrijednost učinili negativnom, uvrstite negativni predznak (-). Možete koristiti i znanstvenu notaciju. Da biste to učinili, uvrstite "E" ili "e" i znak eksponenta (primjerice 1,0E-6).

Kada tekstne nizove koristite kao konstante, stavite ih u navodnike da bi ih Access ispravno protumačio. U nekim slučajevima Access sam stavlja navodnike. Primjerice, kada upišete tekst u izrazu za pravilo provjere valjanosti ili kriterij upita, Access te tekstne nizove automatski stavlja u navodnike.

Na primjer, ako upišete tekst Pariz, Access prikazuje "Pariz" u izrazu. Ako želite da se izraz čime se dobiva niza koji zapravo navodnim znakovima, stavite ugniježđene niza u navodnicima u jednoj (') ili u tri skupa dvaput ("") navodnike. Na primjer, sljedeći izrazi se ne razlikuju:

Obrasci! [Kontakti]! [Grad]. DefaultValue = '"Pariz" '

Obrasci! [Kontakti]! [Grad]. DefaultValue = "" "Pariz" ""

Da biste koristili vrijednosti datuma/vremena, vrijednost stavite između znakova ljestvi (#). Primjerice, #7-3-11#, #7-ožu-11# i #ožu-7-2011# predstavljaju valjane vrijednosti datuma/vremena. Kada Access naiđe na valjanu vrijednost datuma/vremena omeđenu znakovima #, automatski tretira vrijednost kao da pripada vrsti podataka Datum/Vrijeme.

Vrh stranice

Primjeri izraza

U sljedećoj su tablici navedeni ogledni izrazi programa Access i njihova uobičajena primjena:

Izraz

Svrha

=[TraženiDatum]-[DatumOtpreme]

Izračunava razliku između vrijednosti podataka u dvije kontrole tekstnih okvira (pod nazivom TraženiDatum i DatumOtpreme) na izvješću.

Date()

Postavlja zadanu vrijednost za polje tablice Datum/Vrijeme na trenutni datum.

ProširenaCijena: CCur([Detalji narudžbe].Jedinična cijena*[Količina]*(1-[Popust])/100)*100

Stvara izračunato polje pod nazivom Proširena cijena u upitu.

Između #1/1/2011# i #31/12/2011#

U upitu određuje kriterije za polje Datum/Vrijeme.

=[Podobrazac za narudžbe].Obrazac!PodzbrojNarudžbe

Vraća vrijednost kontrole PodzbrojNarudžbe na podobrascu Narudžbe koji se nalazi na obrascu Narudžbe.

>0

Postavlja pravilo provjere valjanosti za numeričko polje u tablici – korisnici moraju unijeti vrijednosti veće od nule.

Neki izrazi počinju operator jednakosti (=), a drugi ne. Pri izračunu vrijednosti za kontrolu na obrascu ili izvješću, koristite operator = na početku izraza. U drugim slučajevima, kao što su kad unesete izraza u upitu ili u svojstvo DefaultValue ili ValidationRule polja ili kontrole, nemojte koristiti operator = osim ako dodajete izraz u tekstno polje u tablici. U nekim slučajevima, kao što su prilikom dodavanja izraza upitima, Access automatski uklanja operator = .

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×