Uvod u izraze

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Izraze možete koristiti za raznih zadaci u Microsoft Office Access 2007, kao što su matematičke računanje, kombiniranje Izvlačenja teksta ili provjera valjanosti podataka. U ovom se članku navode osnovne informacije o izrazima – kada koristiti ih, po čemu se razlikuje od s formulama u programu Microsoft Office Excel i što su njihove sastavnih dijelova.

Sadržaj članka

Pregled izraza

Zašto koristiti izraze?

Usporedba izraza u programu Access i formula u programu Excel

Komponente izraza

Primjeri izraza

Pregled izraza

Izraz je kombinacija neke ili sve od sljedećeg: ugrađeni ili korisnički definirane funkcije, identifikatora, operatore i konstante koji se procjenjuje kao jedna vrijednost.

Savjet : U programu Access 2010 Sastavljač izraza pruža IntelliSense, tako da možete vidjeti koje argumente potreban izraz.

komponente izraza

Na primjer, sljedeći izraz sadrži sva četiri spomenuta elementa:

= Sum ( [kupiti cijena]) * 0, 08

U ovom primjeru Sum () ugrađene funkcije, [Kupovna cijena] je identifikator, * je matematički operator i 0,08 je konstanta. Ovaj izraz u tekstnom okviru u podnožje obrasca ili izvješća podnožje može se koristiti za izračun poreza za grupu stavki.

Izrazi mogu biti puno složeniji ili jednostavniji od tog primjera. Primjerice, ovaj booleovski izraz sastoji se samo od operatora i konstante:

>0

Taj izraz vraća True kada se uspoređuje s brojem koji je veći od 0, a False kada se uspoređuje s brojem koji je manji od 0. Taj izraz možete koristiti u svojstvu Pravilo provjere valjanosti polja kontrole ili tablice da biste provjerili jesu li unesene samo pozitivne vrijednosti.

U programu Access izrazi se koriste na više mjesta radi izvođenja izračuna, manipuliranja znakovima ili provjere podataka. Tablice, upiti, obrasci, izvješća i makronaredbe sadrže svojstva koja prihvaćaju izraze. Na primjer, izraze možete koristiti u svojstvima Izvor kontrole i Zadana vrijednost za kontrolu. Možete ih koristiti i u svojstvu Pravilo provjere valjanosti za polje tablice. Kada pišete kod u programskom jeziku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) za proceduru događaja ili za modul, često koristite izraze koji su slični onima koje koristite u objektu programa Access, primjerice tablici ili upitu.

Napomena : Dodatne informacije o komponentama izraza potražite u odjeljku Komponente izraza u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Zašto koristiti izraze?

U programu Access možete koristiti izraze da biste izvršili bilo koju od sljedećih radnji:

 • Izračun vrijednosti koje ne postoje izravno u podacima. Možete izračunati vrijednosti za polja upita i kontrola na obrascima i izvješćima.

 • Postavljanje zadane vrijednosti za polje tablice ili kontrolu na obrascu ili izvješću. Te se zadane vrijednosti prikazuju svaki put kada otvorite tablicu, obrazac ili izvješće.

 • Stvorite pravilo provjere valjanosti. Pravila provjere valjanosti određuju koje vrijednosti korisnici mogu unijeti u polje ili kontrolu.

 • Navođenje kriterija za upit.

Jedna od najčešće načina korištenja izraza u programu Access jest da biste izračunali vrijednosti koje ne postoje izravno u podacima. Ako, na primjer, stvaranje stupca u upitu koja izračunava ukupni zbroj stavki retka, a potom koristi tu vrijednost u obrascu ili izvješću. Stupac u upitu koji je rezultat takvog izračuna zove izračunato polje. Na primjer, sljedeći izraz u upitu izračunava ukupne zbrojeve stavki s primijenjenim popustom:

Proširena cijena : CCur ( [Detalji narudžbe]. [ Jedinična cijena] * [Količina] *(1-[Discount])/100) * 100

Ovaj izraz rezultirajućem stupcu ili izračunatom polju dodjeljuje naziv Proširena cijena.

Ne možete stvoriti polje tablice koje se automatski izračunava vlastitu vrijednost. Ako je potrebno, u polje tablice možete koristiti za spremanje rezultata izračuna koji je učinjeno negdje drugdje (na primjer, u upitu ili na obrascu). Međutim, osim ako postoji određeni razlog da biste to učinili, je učinkovitiji za pohranu samo vrijednosti koje su vam potrebne za izvođenje izračuna, a zatim izračunati rezultate kada su vam potrebne.

Na primjer, pretpostavimo da morate izračunati ukupni iznos u dolarima za stavku u fakturu. Umjesto spremanje u ukupni zbroj stavki u bazi podataka, izračuna ga po potrebi iz dvije stavke koje ste pohranili u bazi podataka – količina i cijena. U kontrolu tekstnog okvira na izvješće o fakturi, koristite sljedeći izraz za izračun vrijednosti:

= CCur ( [Quantity]*[Price])

Ovaj izraz količina množi cijenu, a zatim koristi za pretvaranje funkcija currency (CCur) da biste rezultat pretvorili vrstu podataka valute. Možete izračunati i popust za svaku narudžbu.

Kada morate izračunati ili izvođenjem operacije s podacima u dva ili više polja tablice možete stvoriti izračunato polje. Na primjer, mnoge tablice pohranjuju imena i prezimena u zasebnim poljima. Ako želite kombinirati nazive imena i prezimena i prikazati ih u jednom polju, možete stvoriti izračunatog polja u upitu. Kao što je rečeno ranije, stvaranje tu vrstu izračunatog polja izravno u tablici može postati logičke, ali tablice ne podržavaju tu vrstu operacije. Ne nudi polje ili svojstvo u koju želite dodati potreban izraz.

Izračunato polje koje kombinira imena i prezimena izgleda ovako: [ime] & "" & [Prezime]. U ovom slučaju znaka & (&) kombinirati vrijednost u polje ime , znak razmaka (razmak u navodnicima) i vrijednost u polju Prezime .

Izraze možete koristiti i u programu Access možete unijeti zadane vrijednosti za polje u tablici ili kontrolu. Na primjer, da biste postavili zadanu vrijednost za polje datuma na trenutni datum, upišite datuma () u okvir svojstva Zadana vrijednost za to polje.

Osim toga, možete koristiti izraz da biste postavili pravila provjere valjanosti. Ako, na primjer, možete koristiti pravila provjere valjanosti u kontrolu ili polje tablice datum koji je unesen koji zahtijeva je veće od ili jednako trenutni datum. U tom slučaju postavite vrijednost u okvir svojstva Pravilo provjere valjanosti za > = Datum ().

Konačno, izraz možete koristiti za postavljanje kriterija za upit. Primjerice, pretpostavimo da želite vidjeti podatke o prodaji proizvoda za narudžbe isporučene unutar određenog vremenskog okvira. Možete unijeti kriterije za definiranje raspona datuma, a Access tada vraća samo one retke koji odgovaraju kriterijima. Primjerice, vaš izraz može izgledati ovako:

Između #1/1/2007 # I #12/31/2007 #

Kada dodate kriterije u upit i potom pokrenete upit, on vraća samo one vrijednosti koje odgovaraju navedenim datumima.

Vrh stranice

Usporedba izraza u programu Access i formula u programu Excel

Izrazi u programu Access sliče formulama programa Excel po tome što se u oba programa koriste slični elementi za postizanje rezultata. I formule u programu Excel i izrazi u programu Access sadrže jedan ili više sljedećih elemenata:

 • Identifikatori    U programu Excel identifikatori su nazivi pojedinačne ćelije ili raspona ćelija u radnoj knjizi, kao što su A1, B3:C6ili List2! C32. U programu Access, nazivi polja tablice su identifikatori (kao što su [kontakti]! [Ime]), kontrola na obrascima ili izvješća (kao što su Obrasci! [ Popis zadataka]! [Opis]), ili svojstva tih polja ili kontrole (kao što su Obrasci! [ Popis zadataka]! [Opis].ColumnWidth).

 • Operatori   U programima Access i Excel operatori se koriste za usporedbu vrijednosti ili izvršavanje jednostavnih izračuna na podacima. Primjeri obuhvaćaju + (plus) ili - (minus).

 • Funkcije i argumenti    U programima Access i Excel funkcije i argumenti koriste se za obavljanje zadataka koje ne možete izvršiti samo pomoću operatora.  Možete, primjerice, izračunati prosjek vrijednosti u polju ili pretvoriti rezultat izračuna u oblik valute. Primjeri funkcija obuhvaćaju SUM i STDEV. Argumenti su vrijednosti koje funkcijama pružaju informacije. U programima Access i Excel na raspolaganju su vam brojne funkcije, no nazivi sličnih funkcija u tim programima ponekad su različiti. Primjerice, funkcija AVERAGE u programu Excel odgovara funkciji AVG u programu Access.

 • Konstante    U programima Access i Excel konstante su vrijednosti koje se ne mijenjaju – primjerice nizovi teksta ili brojeva koji se ne izračunavaju pomoću izraza.

Izraze programa Access koristite operatore i konstante koje su slične onima u formulama programa Excel, ali izraze programa Access koristite funkcije i drugi identifikatora. Koristite formule programa Excel u samo na jednom mjestu – ćeliju na radnom listu. Međutim, možete koristiti izraz pristup na mnogim mjestima za razna zadataka, uključujući sljedeće:

 • stvaranje izračunatih kontrola na obrascima i izvješćima

 • Stvaranje izračunatih polja u upitima

 • kao kriteriji u upitima

 • provjera valjanosti podataka koji se unose u polje ili u kontrolu na obrascu

 • grupiranje podataka u izvješćima

Možete koristiti izraz programa Access ili formulu programa Excel za izračun numeričkih vrijednosti ili vrijednosti datuma/vremena pomoću matematičkih operatora. Primjerice, da biste izračunali popust za kupca, možete koristiti formulu programa Excel =C2*(1-D2) ili izraz u programu Access = [Jedinična cijena]*(1-[Popust]).

Pomoću izraza u programu Access ili formule u programu Excel možete i kombinirati i dijeliti nizove ili na drugi način manipulirati njima pomoću operatora nizova. Primjerice, da biste kombinirali ime i prezime u jedan niz, koristite formulu u programu Excel =D3 & " " & D4 ili izraz u programu Access = [Ime] & " " & [Prezime].

Vrh stranice

Komponente izraza

Izrazi se mogu sastojati od identifikatora, operatora, funkcija i argumenata, konstanti te vrijednosti. Te su komponente detaljnije opisane u sljedećim odjeljcima. Primjeri u tim odjeljcima sadrže i kratke opise sintakse koja se koristi u tim izrazima.

Identifikatori

Identifikator je naziv polja, svojstva ili kontrole. Identifikator u izrazu koristite da biste se pozvali na vrijednost koja je povezana s poljem, svojstvo ili kontrolu. Na primjer, razmotrite izraz = [TraženiDatum]-[DatumOtpreme]. Ovaj izraz oduzima vrijednost polja DatumOtpreme ili kontrole na temelju vrijednosti polja TraženiDatum ili kontrole. U ovaj izraz TraženiDatum i DatumOtpreme služe kao identifikatori.

Operatori

Access podržava brojne operatore, uključujući uobičajene aritmetičke operatore kao što su +, -, * (množenje) i / (dijeljenje). Možete koristiti i operatore za usporedbu kao što su < (manje od) ili > (veće od) za usporedbu vrijednosti, tekstne operatore kao što su & i + za ulančavanje (kombiniranje) teksta, logičke operatore kao što su Not i And za određivanje točnih i netočnih vrijednosti te druge operatore karakteristične za Access.

Funkcije i argumenti

Funkcije su ugrađeni postupci koje možete koristiti u izrazima. Možete ih koristiti za brojne operacije, primjerice izračun vrijednosti, manipulaciju tekstom i datumima te stvaranje sažetaka podataka. Primjerice, jedna od čestih funkcija je Date, koja vraća trenutni datum. Funkciju Date možete koristiti na brojne načine, primjerice u izrazu koji postavlja zadanu vrijednost za polje u tablici. U ovom se primjeru vrijednost polja prema zadanim postavkama postavlja na trenutni datum svaki put kada netko doda novi zapis.

Za neke funkcije obavezni su argumenti. Argument je vrijednost koja funkciji daje ulaznu vrijednost. Ako funkcija traži više argumenata, argumenti se odjeljuju zarezom. Uzmimo funkciju Date u sljedećem oglednom izrazu:

= Oblik ( Date(), " mmmm d, gggg ")

U ovom se primjeru koristi dva argumenta. Prvi argument u datuma () funkciju, koja vraća trenutni datum. Drugi argument ("mmmm d yyyy"), koji je odvojene iz prvog argumenta zarez, određuje tekstni niz za funkciju Format uputiti oblikovanju vraćene vrijednost. Imajte na umu tekstni niz mora biti zatvoren navodnicima. Ovaj izraz prikazuje i koje često koristite vrijednost koju vraća jedna funkcija kao argument za drugu funkciju. U ovom slučaju datuma () ponaša se kao argument.

Veze na dodatne informacije o funkcijama i sintaksi izraza potražite u odjeljku Vidi također.

Konstante

Konstanta je stavka čija se vrijednost ne mijenja dok je Access pokrenut. Konstante True, False i Null često se koriste u izrazima. Možete definirati i vlastite konstante u VBA kodu koje možete koristiti u VBA postupcima. VBA je programski jezik koji se koristi u programu Access.

Napomena : Ne možete koristiti VBA konstante u prilagođenim funkcijama koje koristite u izrazima. Primjerice, VBA sadrži konstante za dane u tjednu: vbSunday predstavlja nedjelju, vbMonday predstavlja ponedjeljak i tako dalje. Svaka od tih konstanti ima odgovarajuću numeričku vrijednost. Primjerice, numerička vrijednost za vbSunday je 1, a za vbMonday 2. Te konstante ne možete koristiti u prilagođenoj funkciji koja se poziva iz izraza. Umjesto toga koristite numeričke vrijednosti.

Vrijednosti

Možete koristiti doslovne vrijednosti u izrazima, primjerice broj 1254 ili niz "Unesite broj između 1 i 10". Možete koristiti i numeričke vrijednosti, koje mogu biti niz znamenki, uključujući predznak i decimalni zarez ako je potrebno. Ako nema predznaka, Access pretpostavlja da je vrijednost pozitivna. Da biste vrijednost učinili negativnom, uvrstite negativni predznak (-). Možete koristiti i znanstvenu notaciju. Da biste to učinili, uvrstite "E" ili "e" i znak eksponenta (primjerice 1,0E-6).

Kada tekstne nizove koristite kao konstante, stavite ih u navodnike da bi ih Access ispravno protumačio. U nekim slučajevima Access sam stavlja navodnike. Primjerice, kada upišete tekst u izrazu za pravilo provjere valjanosti ili kriterij upita, Access te tekstne nizove automatski stavlja u navodnike.

Ako, primjerice, upišete tekst Pariz, Access u izrazu prikazuje "Pariz". Ako želite izrazom stvoriti niz u navodnicima, niz stavite u jednostruke (') navodnike ili u tri para dvostrukih (") navodnika. Primjerice, sljedeći su izrazi ekvivalentni:

Obrasci ! [ Kontakti]! [Grad]. DefaultValue = '"Pariz" '

Obrasci ! [ Kontakti]! [Grad]. DefaultValue = " " "Paris" " "

Da biste koristili vrijednostima datuma/vremena, obuhvatite vrijednosti ljestvi (#). Na primjer, #3-7-07 #, #7-Ožu-07 # i #Mar-7-2007 # su sve vrijednosti valjanih datuma/vremena. Access naiđe na vrijednost valjanih datuma/vremena koja je zatvoren u znakove #, automatski tretira vrijednost kao podataka datuma i vremena vrsta.

Vrh stranice

Primjeri izraza

U sljedećoj su tablici navedeni ogledni izrazi programa Access i njihova uobičajena primjena:

Izraz

Svrha

=[TraženiDatum]-[DatumOtpreme]

Izračunava razliku između vrijednosti podataka u dvije kontrole tekstnih okvira (pod nazivom TraženiDatum i DatumOtpreme) na izvješću.

Date()

Postavlja zadanu vrijednost za polje tablice Datum/Vrijeme na trenutni datum.

ProširenaCijena: CCur([Detalji narudžbe].Jedinična cijena*[Količina]*(1-[Popust])/100)*100

Stvara izračunato polje pod nazivom Proširena cijena u upitu.

Između #1/1/2007 # i #12/31/2007 #

U upitu određuje kriterije za polje Datum/Vrijeme.

=[Podobrazac za narudžbe].Obrazac!PodzbrojNarudžbe

Vraća vrijednost kontrole PodzbrojNarudžbe na podobrascu Narudžbe koji se nalazi na obrascu Narudžbe.

> 0

Postavlja pravilo provjere valjanosti za numeričko polje u tablici – korisnici moraju unijeti vrijednosti veće od nule.

Neki izrazi započinju operatorom jednakosti (=), a neki ne. Kada izračunavate vrijednost kontrole na obrascu ili izvješću, koristite operator = da biste započeli izraz. U drugim instancama, primjerice kada upisujete izraz u upit ili u svojstvo ZadanaVrijednost ili Pravilo provjere valjanosti polja ili kontrole, ne koristite operator = osim ako ne dodajete izraz u tekstno polje u tablici. U nekim slučajevima, primjerice kada dodajete izraze u upite, Access automatski uklanja operator =.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×