Office
Prijava

Upravljanje serijama migriranja u sustavu Office 365

Da biste upravljali migracijom poštanskog sandučića sustava Office 365 pomoću prijelazne ili postupne migracije sustava Exchange, možete koristiti nadzornu ploču za migraciju u centru za administratore sustava Exchange (EAC-u) za Office 365. Pomoću nadzorne ploče za migraciju možete i migrirati sadržaj korisničkih poštanskih sandučića s lokalnog IMAP poslužitelja na postojeće poštanske sandučiće sustava Office 365. Nadzorna ploča za migraciju uz statističke podatke o određenoj grupi za migraciju prikazuje i sveobuhvatne statističke podatke o migraciji. Možete stvarati, pokretati, zaustavljati, pauzirati i uređivati grupe za migraciju.

Sadržaj   

Nadzorna ploča za migraciju

Da biste u EAC-u pristupili nadzornoj ploči za migraciju, odaberite Primatelji > Migracija. Na sljedećoj su snimci zaslona prikazana različita područja nadzorne ploče za migraciju pomoću kojih možete dobiti informacije o migraciji i upravljati grupama za migraciju.

Nadzorna ploča za migraciju

Sveobuhvatni statistički podaci o migraciji

Kliknite Stanje svih grupa da biste prikazali sveobuhvatne statističke podatke o svim stvorenim grupama za migraciju. U sljedećim se poljima prikazuju zbirne informacije o svim grupama za migraciju.

Polje

Opis

Ukupno poštanskih sandučića

Ukupan broj poštanskih sandučića iz svih trenutačnih grupa za migraciju.

Sinkronizirani poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića iz svih grupa za migraciju koji su uspješno migrirani.

Finalizirani poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića iz svih grupa za migraciju koje su finalizirane. Finalizacija se događa samo kad za migriranje poštanskih sandučića između lokalnih organizacija sustava Exchange i sustava Office 365 koristite udaljenu migraciju premještanjem u hibridnoj implementaciji sustava Exchange. Poštanski sandučići mogu se finalizirati nakon uspješnog dovršetka početne sinkronizacije. Da biste saznali više o finalizacijama kod udaljenih migracija premještanjem, pročitajte članak Complete-MigrationBatch.

Poštanski sandučići čija migracija nije uspjela

Broj poštanskih sandučića iz svih grupa za migraciju kod kojih migracija nije uspjela.

Grupe za migraciju

Stvorene grupe za migraciju navedene su u redu čekanja na migraciju. U sljedećim se stupcima prikazuju podaci o svakoj grupi za migraciju.

Stupac

Opis

Naziv

Naziv grupe za migraciju određen je prilikom njena stvaranja.

Stanje

Stanje grupe za migraciju. Slijedi popis za različita stanja grupa za migraciju zajedno s radnjama koje možete poduzeti nad grupama za migraciju u svakom stanju:

 • Zaustavljena:    grupa za migraciju stvorena je, ali nije pokrenuta. U tom stanju možete pokrenuti, urediti ili izbrisati grupu.

 • Sinkronizira se:    grupa za migraciju pokrenuta je, a poštanski sandučići iz grupe aktivno migriraju. Kad je grupa za migraciju u tom stanju, možete je zaustaviti.

 • Zaustavljanje:   netom nakon izvođenja cmdleta Stop-MigrationBatch.

 • Zaustavljena:    grupa za migraciju je zaustavljena i ne migrira više nijedan poštanski sandučić iz nje. Kad je grupa za migraciju u tom stanju, možete je ponovno pokrenuti.

 • Pokretanje:   netom nakon izvođenja cmdleta Start-MigrationBatch.

 • Dovršavanje:   netom nakon izvođenja cmdleta Complete-MigrationBatch.

 • Uklanjanje:   netom nakon izvođenja cmdleta Remove-MigrationBatch.

 • Sinkronizirana:    grupa za migraciju je dovršena i aktivno ne migrira više nijedan poštanski sandučić. Grupa za migraciju u tom stanju može sadržavati pogreške ako poštanski sandučići nisu migrirali. Kod prijelaznih migracija u sustavu Exchange i IMAP migracija s tim stanjem lokalni se poštanski sandučići i odgovarajući poštanski sandučići sustava Office 365 sinkroniziraju svaka 24 sata tijekom inkrementalne sinkronizacije.

 • Dovršena:   grupa za migraciju dovršena je.

 • Sinkronizirana uz pogreške:    grupa za migraciju dovršena je, ali za neke poštanske sandučiće migracija nije uspjela. Poštanski sandučići koji su uspješno migrirani u grupama za migraciju uz pogreške i dalje se sinkroniziraju svaka 24 sata tijekom inkrementalne sinkronizacije.

Ukupno

Upućuje na broj poštanskih sandučića u grupi za migraciju.

Sinkronizirano

Upućuje na broj uspješno migriranih poštanskih sandučića.

Finalizirano

Broj poštanskih sandučića u grupi za migraciju koji su finalizirani. Finalizacija se izvodi samo za grupe za migraciju koje se udaljeno migriraju premještanjem u hibridnim implementacijama sustava Exchange. Da biste saznali više o postupku finalizacije, pročitajte Complete-MigrationBatch.

Nije uspjelo

Broj poštanskih sandučića iz grupe za migraciju kod kojih migracija nije uspjela. Možete prikazati podatke za pojedine poštanske sandučiće s pogreškama u migraciji. Da biste saznali više, pročitajte članak Izvješće o stanju korisnika migracije.

Važno: Grupe za migraciju sa stanjem Sinkronizirana    koje nemaju radnji koje je pokrenuo administrator (npr. administrator nije zaustavio ni ponovno pokrenuo grupu za migraciju niti je uredio) u posljednjih 90 dana bit će zaustavljene, a zatim izbrisane 30 dana nakon toga ako administrator ne poduzme nikakve daljnje radnje.

Nadzorna ploča za migraciju sadrži niz naredbi koje se koriste za upravljanje grupama za migraciju. Kad stvorite grupu za migraciju, možete je odabrati, a zatim kliknuti neku od sljedećih naredbi. Ako je grupa za migraciju u stanju koje naredba ne podržava, naredba je zasivljena ili se ne prikazuje jer nije dostupna.

Naredba

Opis

Novo Ikona Dodavanje

Stvaranje nove grupe za migraciju. Pomoću ove naredbe migrirate lokalne poštanske sandučiće u Office 365 (taj se postupak zove i učitavanje) ili pak migrirate poštanske sandučiće sustava Office 365 u lokalnu organizaciju sustava Exchange u hibridnoj implementaciji.

Uredi  Ikona Uređivanje

Uređuje se postojeća grupa za migraciju. U slučaju postupne migracije sustava Exchange i IMAP migracija možete poslati drugačiju CSV datoteku. Možete i promijeniti krajnju točku migracije koja se koristi za tu grupu za migraciju. Uređivati možete samo grupu za migraciju sa stanjem Stvorena   .

Pokreni Ikona Početak

Pokreće stvorenu grupu za migraciju. Nakon pokretanja grupe stanje se mijenja u Sinkronizira se   .

Nastavi  Ikona Početak

Nastavlja se izvođenje grupe za migraciju koja je pauzirana uz stanje Zaustavljena   . Ako za grupu za migraciju postoje pogreške, možete je ponovno pokrenuti pomoću te naredbe i Office 365 će pokušati migrirati poštanske sandučiće čija migracija nije uspjela.

Pauziraj Ikona Zaustavljanje

Zaustavlja grupu za migraciju koja se trenutačno izvodi ili je pokrenuta, a stanje joj je U redu čekanja   . Možete zaustaviti i prijelaznu grupu za migraciju sustava Exchange ili grupu za IMAP migraciju za koju je dovršena inicijalizacija faze sinkronizacije i stanje joj je Sinkronizirana. To će zaustavili inkrementalne sinkronizacije. Inkrementalne sinkronizacije možete nastaviti odabirom grupe za migraciju i klikom na Nastavi.

Izbriši  Ikona brisanja

Briše grupu za migraciju kad potvrdite da su svi poštanski sandučići iz grupe za migraciju uspješno migrirani. Kad konfigurirate MX zapis da upućuje na Office 365, provjerite i preusmjerava li se pošta izravno u poštanske sandučiće utemeljene na oblaku. Kad izbrišete grupu za migraciju, Office 365 će očistiti sve zapise povezane s grupom za migraciju i potom je izbrisati s popisa.

Više Ikona Dodatne mogućnosti

Kliknite tu naredbu, a zatim Krajnje točke migracije da biste stvorili nove krajnje točke migracije ili prikazali i uredili postojeće.

Osvježi Ikona Osvježavanje

Osvježite nadzornu ploču za migraciju da biste ažurirali prikazane sveobuhvatne statističke podatke o migraciji, popis grupa za migraciju i statističke podatke za odabranu grupu za migraciju.

Statistički podaci o grupi za migraciju

Okno s pojedinostima u nadzornoj ploči za migraciju prikazuje sljedeće podatke o odabranoj grupi za migraciju.

Polje

Opis

Vrsta

Ukazuje na vrstu migracije odabrane grupe za migraciju. Vrijednost ovog polja označava i vrstu krajnje točke migracije povezane s tom grupom za migraciju.

 • Exchange Outlook Anywhere:    grupa za migraciju je ili prijelazna ili postupna migracija sustava Exchange.

 • IMAP:    grupa za migraciju jest IMAP migracija.

 • Udaljena migracija premještanjem:    grupa za migraciju je udaljena migracija premještanjem uz učitavanje ili rasterećivanje u hibridnoj implementaciji sustava Exchange.

Smjer

Upućuje na to jesu li poštanski sandučići migrirani u Office 365 ili u lokalnu organizaciju sustava Exchange.

 • Učitavanje    označava da se poštanski sandučići migriraju u Office 365. Vrste migracije uz učitavanja jesu postupne migracije, prijelazne migracije, IMAP migracije i udaljene migracije premještanjem uz učitavanje.

 • Rasterećivanje    upućuje na to da se poštanski sandučići sustava Office 365 migriraju u lokalnu organizaciju sustava Exchange. Udaljene migracije premještanjem uz rasterećivanje jedina su vrsta migracija uz rasterećivanje.

Stanje

Trenutačno stanje odabrane grupe za migraciju.

 • Zaustavljena

 • Sinkronizira se

 • Zaustavljena

 • Sinkronizirana

 • Sinkronizirana uz pogreške

Pogledajte prethodne opise ovih stanja.

Zatraženo

Broj poštanskih sandučića koji će migrirati u grupi za migraciju. Taj broj odgovara broju redaka u CSV datoteci migracije za IMAP, postupne ili udaljene migracije premještanjem ili pak broj lokalnih poštanskih sandučića u prijelaznoj migraciji sustava Exchange.

Sinkronizirani poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića od njihova ukupnog broja u grupi za migraciju za koje je uspješno dovršena početna sinkronizacija. To se polje ažurira tijekom migracije.

Finalizirano

Broj poštanskih sandučića od njihova ukupnog broja u grupi za migraciju koji su uspješno finalizirani. Finalizacija se događa samo u udaljenim migracijama premještanjem uz učitavanje ili rasterećivanje.

Poštanski sandučići čija migracija nije uspjela

Broj poštanskih sandučića za koje početna sinkronizacija nije uspjela.

Prikaži pojedinosti

Kliknite Prikaži pojedinosti da biste prikazali podatke o stanju za svaki poštanski sandučić u grupi za migraciju. Da biste saznali više, pročitajte članak Izvješće o stanju korisnika migracije.

Autor

Adresa e-pošte administratora sustava Office 365 koji je stvorio grupu za migraciju.

Vrijeme stvaranja

Datum i vrijeme stvaranja grupe za migraciju.

Vrijeme početka

Datum i vrijeme pokretanja grupe za migraciju.

Vrijeme početne sinkronizacije

Datum i vrijeme kad je grupa za migraciju dovršila početnu sinkronizaciju.

Trajanje početne sinkronizacije

Vrijeme koje je bilo potrebno da se dovrši početna sinkronizacija svih poštanskih sandučića u grupi za migraciju.

Vrijeme zadnje sinkronizacije

Zadnji put kad je grupa za migraciju bila ponovno pokrenuta ili zadnji put kad je nad grupom izvedena inkrementalna sinkronizacija. Kao što je prethodno navedeno, inkrementalna sinkronizacija izvodi se svaka 24 sata za IMAP migracije i prijelazne migracije sustava Exchange.

Povezane krajnje točke

Naziv krajnje točke migracije koju koristi ta grupa za migraciju. Kliknite Prikaz pojedinosti da biste prikazali postavke krajnje točke migracije. Možete i urediti postavke ako se trenutačno ne izvodi nijedna grupa za migraciju koja koristi tu krajnju točku.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×