Upravljanje rasponima vanjskih podataka i njihovim svojstvima

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Radi upravljanja podacima uvezenim u radni list putem veze s vanjskim izvorom podataka, kao što je baza podataka, web-upit ili tekstna datoteka, možete promijeniti svojstva raspona vanjskih podataka.

Što vas zanima?

Dodatne informacije o rasponima vanjskih podataka i svojstva

Pronalaženje raspona vanjskih podataka

Promjena naziva raspona vanjskih podataka

Promjena upita u podlozi za raspon vanjskih podataka

Kopiranje raspona vanjskih podataka i njegova upita u podlozi

Određivanje načina dodavanja novih podataka u raspon vanjskih podataka

Određivanje oblikovanja i izgleda podataka

Kopiranje formula kada se raspon vanjskih podataka proširi

Zamrzavanje podataka u rasponu vanjskih podataka

Prilagodba naziva polja u rasponu vanjskih podataka

Brisanje raspona vanjskih podataka

Dodatne informacije o rasponima vanjskih podataka i svojstvima

Raspon vanjskih podataka (naziva se i tablicom upita) definirani je naziv ili naziv tablice koji određuje mjesto podataka koji se unose u radni list. Kada se povežete s vanjskim podacima, Excel automatski stvara raspon vanjskih podataka. Jedina je iznimka izvješće zaokretne tablice koje je povezano s izvorom podataka – u izvješću zaokretne tablice ne koristi se raspon vanjskih podataka. Raspon vanjskih podataka možete oblikovati i prikazati ili koristiti u izračunima u programu Excel, kao i sve ostale podatke.

Svojstva raspona vanjskih podataka

Raspon vanjskih podataka ima dodatna svojstva (koja ne treba pogreškom zamijeniti za svojstva veze) koja služe za upravljanje podacima, npr. za očuvanje oblikovanja ćelije i širine stupca. Ta svojstva raspona vanjskih podataka možete promijeniti tako da kliknete Svojstva u grupi Veze na kartici Podaci. Zatim unesite promjene na sljedeći način:

 • Za raspone vanjskih podataka koji su stvoreni pomoću alata Microsoft Query i čarobnjaka za povezivanje s podacima koristite dijaloški okvir Svojstva vanjskih podataka.

 • Za raspone vanjskih podataka koji su stvoreni iz uvezene tekstne datoteke ili web-upita kojim se dohvaćaju HTML podaci koristite dijaloški okvir Svojstva raspona vanjskih podataka.

 • Za raspone vanjskih podataka koji su stvoreni iz web-upita kojim se dohvaćaju XML podaci koristite dijaloški okvir Svojstva XML karte.

Korištenje predložaka s rasponima vanjskih podataka

Ako želite zajednički koristiti sažetak ili izvješće koje se temelji na vanjskim podacima, drugim korisnicima možete dati radnu knjigu koja sadrži vanjski raspon podataka ili možete stvoriti predložak izvješća. predložak izvješća omogućuje spremanje sažetka ili izvještaja bez spremanja vanjskih podataka, tako da je datoteka manja. Vanjski podaci se dohvaća kada korisnik otvori predložak izvješća.

Vrh stranice

Pronalaženje raspona vanjskih podataka

 1. Odaberite radni list u kojem želite pretražiti vanjski raspon podataka.

 2. Na traka formulekliknite strelicu pokraj Okvira naziv, a zatim kliknite naziv vanjskog raspona podataka koje želite.

Vrh stranice

Promjena naziva raspona vanjskih podataka

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Upravitelj naziva.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva kliknite naziv raspona vanjskih podataka, a zatim Uredi. Možete i dvokliknuti naziv.

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje naziva upišite novi naziv za referencu u okviru Naziv.

Napomena : Klikom na gumb Zatvori zatvara se samo dijaloški okvir Upravitelj naziva. GumbZatvori ne morate kliknuti da biste potvrdili promjene koje ste već unijeli.

Vrh stranice

Promjena upita u podlozi za raspon vanjskih podataka

Upit u podlozi možete promijeniti za raspon vanjskih podataka koji je stvoren iz alata Microsoft Query, uvezene tekstne datoteke, web-upita ili čarobnjaka za povezivanje s podacima.

Promjena upita u podlozi za raspon vanjskih podataka koji je stvoren iz programa Microsoft Query

 1. Kliknite ćeliju u rasponu vanjskih podataka za koju želite promijeniti upit u podlozi.

 2. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Svojstva vanjskih podataka kliknite Svojstva veze Svojstva .

 4. U dijaloškom okviru Svojstva veze kliknite karticu Definicija, a zatim kliknite Uredi upit.

Dodatne informacije o sastavljanju i uređivanju upita u alatu Microsoft Query potražite u pomoći za taj alat.

Promjena upita u podlozi za raspon vanjskih podataka koji je stvoren iz uvezene tekstne datoteke

 1. Kliknite ćeliju u rasponu vanjskih podataka za koju želite promijeniti upit u podlozi.

 2. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Veze.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Veze radne knjige kliknite Svojstva.

 4. U dijaloškom okviru Svojstva veze kliknite karticu Definicija, a zatim kliknite Uredi upit.

 5. U dijaloškom okviru Uvoz tekstne datoteke kliknite Uvezi.

 6. U čarobnjaku za uvoz teksta unesite promjene u uvezenu tekstnu datoteku, a zatim kliknite Završi.

  Dodatne informacije o uvozu tekstnih datoteka potražite u članku Uvoz ili izvoz tekstnih datoteka.

Promjena upita u podlozi za raspon vanjskih podataka koji je stvoren iz web-upita

 1. Kliknite ćeliju u rasponu vanjskih podataka za koju želite promijeniti upit u podlozi.

 2. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Veze radne knjige kliknite Svojstva.

 4. U dijaloškom okviru Svojstva veze kliknite karticu Definicija, a zatim kliknite Uredi upit.

 5. U dijaloškom okviru Uređivanje web-upita unesite promjene u web-upit, a zatim kliknite Završi.

Dodatne informacije o stvaranju i uređivanju web-upita potražite u članku Dohvaćanje vanjskih podataka s web-stranice.

Promjena upita u podlozi za raspon vanjskih podataka koji je stvoren pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima

 1. Kliknite ćeliju u rasponu vanjskih podataka za koju želite promijeniti upit u podlozi.

 2. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Svojstva vanjskih podataka kliknite Svojstva veze Svojstva .

 4. U dijaloškom okviru Svojstva veze kliknite karticu Definicija.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U okviru Vrsta naredbe kliknite Tablica, a zatim u okviru Tekst naredbe promijenite vrijednost naziva odgovarajuće tablice, prikaza ili upita.

  • U okviru Vrsta naredbe kliknite SQL ili Zadano, a zatim u okviru Tekst naredbe uredite SQL naredbu.

   Napomena : Ovisno o tome kako je veza definirana, okvir Vrsta naredbe može biti nedostupan (zasivljen).

Vrh stranice

Kopiranje raspona vanjskih podataka i njegova upita u podlozi

 1. Na traci formule kliknite strelicu pokraj okvira naziva, a zatim odaberite naziv raspona vanjskih podataka koji želite kopirati.

  Za tablicu programa Excel odaberite naziv raspona, a zatim pritiskom na kombinaciju tipki CTRL+A odaberite zaglavlja tablice.

  Ako želite obuhvatiti oznake stupaca ili formule koje nisu dio raspona vanjskih podataka, odaberite ćelije koje sadrže oznake stupaca ili formule koje želite kopirati. Kliknite strelicu pokraj okvira naziva na traci formule, a zatim kliknite naziv raspona vanjskih podataka koji želite kopirati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj.

  slika vrpce programa excel

 3. Prijeđite na radnu knjigu u koju želite zalijepiti raspon vanjskih podataka.

 4. Kliknite gornju lijevu ćeliju područje lijepljenja.

  Da biste bili sigurni da vanjski podaci ne zamjenjuje postojeće podatke, provjerite ima li na radnom listu nema podataka ispod ili desno od ćelije koju ste pritisnuli.

 5. Na kartici Početna stranica u grupi Međuspremnik kliknite Zalijepi.

Napomena : Ako kopirate samo dio vanjskog raspona podataka, temeljni upit ne kopiraju i kopiranih podataka nije moguće osvježiti.

Vrh stranice

Određivanje načina dodavanja novih podataka u raspon vanjskih podataka

Možete upravljati načinom rukovanja manjim ili većim skupovima podataka koji se vraćaju u program Excel kada se podaci osvježavaju.

 1. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 2. U dijaloškom okviru Svojstva raspona vanjskih podataka u odjeljku Ako se broj redaka izmijeni nakon osvježavanja podataka kliknite nešto od sljedećeg:

  • Umetni ćelije za nove podatke, izbriši prazne ćelije

   Napomene : 

   • Kada se neki reci dodaju u izvor podataka, ćelije neposredno ispod raspona vanjskih podataka pomiču se prema dolje, no ćelije desno od raspona vanjskih podataka ne pomiču su.

   • Kada se neki podaci brišu u izvoru podataka, ćelije neposredno ispod raspona vanjskih podataka pomiču se prema gore, no ćelije desno od raspona vanjskih podataka ne pomiču se.

  • Umetni čitave retke za nove podatke, izbriši prazne ćelije

   Napomene : 

   • Kada se neki reci dodaju u izvor podataka, ćelije neposredno ispod i desno od raspona vanjskih podataka pomiču se prema dolje.

   • Kada se neki reci brišu u izvoru podataka, ćelije neposredno ispod i desno od raspona vanjskih podataka ne pomiču se.

  • Prepiši postojeće ćelije novim podacima, izbriši prazne ćelije

   Napomene : 

   • Kada se neki reci dodaju u izvor podataka, ćelije neposredno ispod raspona vanjskih podataka prebrisuju se, no ćelije desno od raspona vanjskih podataka ne pomiču se.

   • Kada se se neki reci brišu u izvoru podataka, ćelije neposredno ispod i desno od raspona vanjskih podataka ne pomiču se.

Vrh stranice

Određivanje oblikovanja i izgleda podataka

 1. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 2. U odjeljku Oblikovanje i izgled podataka učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste obuhvatili nazive polja kao prvi redak, potvrdite okvir Uključi nazive polja.

   Napomena : Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako je raspon vanjskih podataka pretvoren iz programa sustava Microsoft Office 2003 ili u raspon vanjskih podataka koji je stvoren programski.

  • Da biste dodali stupac brojeva redaka, potvrdite okvir Uključi brojeve redaka.

   Napomena : Taj potvrdni okvir nije dostupan za uvezene tekstne datoteke, XML datoteke ili web-upite.

  • Da biste sačuvali primijenjeno oblikovanje ćelija, potvrdite okvir Sačuvaj oblikovanje ćelije.

   Napomena : Za web-upit ta se mogućnost automatski poništava kada u dijaloškom okviru Mogućnosti odaberete Potpuno HTML oblikovanje. Dijaloškom okviru Mogućnosti pristupa se iz dijaloškog okvira Uređivanje upita.

  • Da biste sačuvali postavljene širine stupaca, potvrdite okvir Prilagodi širinu stupca.

  • Da biste sačuvali odabrano sortiranje, filtriranje i izgled stupca, potvrdite okvir Sačuvaj sortiranje/filtar/izgled stupca.

   Napomena : Taj potvrdni okvir nije dostupan za web-upit.

  • Da biste sačuvali primijenjeno filtriranje stupca, potvrdite okvir Sačuvaj filtar stupca.

   Napomena : Taj potvrdni okvir dostupan je samo za web-upit koji se temelji na XML podacima.

Vrh stranice

Kopiranje formula kada se raspon vanjskih podataka proširi

Napomena : Sljedeći postupak odnosi se samo na raspon vanjskih podataka koji je pretvoren iz programa sustava Microsoft Office 2003 ili raspon vanjskih podataka koji je stvoren programski. Svi rasponi vanjskih podataka koji se stvaraju pomoću korisničkog sučelja stvaraju se kao tablice programa Excel. Te se tablice automatski proširuju kada se dodaju novi reci i ispunjavaju izračunati stupci.

 1. Unesite formulu u ćeliju koja se nalazi do prvog retka podataka u rasponu vanjskih podataka.

  Napomena : Prvi redak podataka može biti prvi ili drugi redak u rasponu vanjskih podataka, ovisno o tome sadrži li prvi redak zaglavlja.

 2. Odaberite ćeliju, a zatim dvokliknite držač ispune da biste kopirali formulu u sve retke u vanjskom rasponu podataka.

 3. Kliknite ćeliju u vanjskom rasponu podataka.

 4. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 5. U dijaloškom okviru Svojstva raspona vanjskih podataka potvrdite okvir Stupce do podataka ispuni formulama.

  Napomena : Ako vanjskog raspona podataka će se proširiti kada ste osvježiti, Excel kopira samo formule koje se nalaze neposredno pored ili u vanjskom rasponu podataka.

Vrh stranice

Zamrzavanje podataka u rasponu vanjskih podataka

Zamrzavanjem raspona vanjskih podataka zadržavaju se podaci, no ne i njegov upit u podlozi, tako da zamrznuti raspon vanjskih podataka nije moguće osvježiti.

Zamrzavanje podataka u tablici programa Excel

 1. Kliknite radni list s tablicom programa Excel iz koje želite ukloniti podatkovnu vezu.

 2. Na traci formule kliknite strelicu pokraj okvira naziva, a zatim kliknite naziv vanjskog raspona podataka iz kojeg želite ukloniti podatkovnu vezu. Time ćete označiti raspon podataka.

 3. Na kartici Alati u grupi Podaci vanjske tablice kliknite Prekini vezu. Raspon podataka ostaje i još uvijek ima isti naziv, ali veza se briše.

Zamrzavanje podataka u rasponu

Napomena : Sljedeći postupak odnosi se samo na raspon vanjskih podataka koji je pretvoren iz programa sustava Microsoft Office 2003 ili raspon vanjskih podataka koji je stvoren programski. Svi rasponi vanjskih podataka koji se stvaraju pomoću korisničkog sučelja stvaraju se kao tablice programa Excel. Te se tablice automatski proširuju kada se dodaju novi reci i ispunjavaju izračunati stupci.

 1. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 2. U odjeljku Definicija upita poništite potvrdni okvir Spremi definiciju upita.

Napomena : Kada spremate radnu knjigu, upit u podlozi briše se iz radne knjige. No spremljene se datoteke upita baze podataka (datoteke .dqy ili .odc) ne brišu. Ako ste spremili upit pri njegovu stvaranju u čarobnjaku za upite ili alatu Microsoft Query, datoteka upita sprema se na računalo, a pomoću upita možete ponovno dohvatiti vanjske podatke. Dodatne informacije potražite u pomoći programa Microsoft Query.

Vrh stranice

Prilagodba naziva polja u rasponu vanjskih podataka

Napomena : Sljedeći postupak odnosi se samo na raspon vanjskih podataka koji je stvoren pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima ili programa Microsoft Query (a ne u izvezenu tekstnu datoteku ili web-upit), raspon vanjskih podataka pretvoren iz programa sustava Microsoft Office 2003 ili raspon vanjskih podataka stvoren programski. Svi rasponi vanjskih podataka koji se stvaraju pomoću korisničkog sučelja stvaraju se kao tablice programa Excel.

 1. Umetnite prazan redak iznad raspona vanjskih podataka tako da učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite ćeliju iznad koje želite umetnuti novi redak. Zatim na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite strelicu pokraj naredbe Umetni, a zatim kliknite Umetni retke lista. Budući da ste odabrali jednu ćeliju, iznad trenutnog se retka umeće jedan novi redak.

  • Kliknite birač retka iznad kojeg želite umetnuti novi redak. Zatim na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Umetni. Budući da ste odabrali jedan cijeli redak, iznad odabranog se retka umeće jedan novi redak.

 2. Upišite željene oznake u ćelije u praznom retku.

 3. Kliknite ćeliju u vanjskom rasponu podataka.

 4. Na kartici Podaci u grupi Veze kliknite Svojstva.

  slika trake programa excel

 5. U dijaloškom okviru Svojstva raspona vanjskih podataka u odjeljku Oblikovanje i izgled podataka poništite potvrdni okvir Uključi nazive polja, a zatim kliknite U redu.

 6. Da biste uklonili postojećih naziva polja i osvježavanje vanjskog raspona podataka, kliknite ćeliju u vanjskom rasponu podataka, a zatim Osvježi podatke Slika gumba .

Napomena : Kada dohvaćate podatke iz baze podataka, sve promjene u nazivima stupaca u alatu Microsoft Query ostaju u rasponu vanjskih podataka. Dodatne informacije o promjeni naziva stupaca u upitu potražite u pomoći za Microsoft Query.

Vrh stranice

Brisanje raspona vanjskih podataka

 1. Kliknite radni list s rasponom vanjskih podataka koji želite izbrisati.

 2. Na traci formule kliknite strelicu pokraj okvira naziva, a zatim kliknite naziv raspona vanjskih podataka koji želite izbrisati.

  Ako je raspon vanjskih podataka tablica programa Excel, pritiskom na kombinaciju tipki CTRL+A odaberite cijelu tablicu.

 3. Da biste izbrisali raspon vanjskih podataka, pritisnite tipku DELETE.

 4. Da biste izbrisali upit u podlozi, kliknite Da kada to Excel od vas zatraži.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×