Upravljanje grupama sustava Office 365 pomoću komponente PowerShell

Ovaj članak sadrži korake za obavljanje uobičajenih zadataka upravljanja grupama u komponenti PowerShell. U njemu su navedeni i cmdleti komponente PowerShell za grupe.

Uobičajeni zadaci za upravljanje grupama sustava Office 365

Kada korisnici stvore ili urede grupu u programu Outlook možete im pokazati vezu na smjernice za korištenje u tvrtki ili ustanovi. Primjerice, ako tražite dodavanje određenog prefiksa ili sufiksa na naziv grupe.

Upotrijebite Azure Active Directory PowerShell da biste uputili svoje korisnike na smjernice za korištenje grupa u sustavu Office 365 u tvrtki ili ustanovi. Pročitajte članak Cmdleti za konfiguraciju postavki grupe na servisu Azure Active Directory i slijedite korake u odjeljku Stvaranje postavki na razini direktorija da biste definirali hipervezu na smjernicu za korištenje. Kada pokrenete cmdlet AAD, korisnicima će se nakon stvaranja ili uređivanja grupe u programu Outlook pokazati veza na smjernice.

Stvaranje nove grupe s vezom na smjernice za korištenje

Kliknite Smjernice za korištenje grupa da biste pogledali smjernice za grupe sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi

To možete učiniti i u centru za administratore sustava Exchange. Pročitajte članak Dopuštanje članovima da šalju kao grupa sustava Office 365 ili u njezino ime.

Ako grupama sustava Office 365 želite omogućiti korištenje naredbe "Pošalji kao", konfigurirajte to pomoću cmdleta Add-RecipientPermission i Get-RecipientPermission. Kada omogućite tu postavku, korisnici grupe sustava Office 365 moći će koristiti Outlook ili Outlook na webu za slanje e-pošte i odgovaranje na nju kao grupa sustava Office 365. Korisnici mogu otvoriti grupu, stvoriti novu e-poštu i promijeniti polje "Pošalji kao" u adresu e-pošte grupe.

Napomena : Prilikom stvaranja e-pošte za koju želite upotrijebiti mogućnost "Pošalji kao" u polje Kopija morat ćete dodati adresu e-pošte grupe da bi se poruke prikazivale u grupnim razgovorima.

Trenutno se pravila poštanskog sandučića mogu ažurirati samo putem komponente Windows PowerShell.

 • Da biste postavili pseudonim grupe, upotrijebite sljedeću naredbu.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Da biste postavili pseudonim korisnika, upotrijebite sljedeću naredbu.

  $userAlias = "User"
 • Da biste proslijedili pseudonim grupe cmdletu Get-Recipient i dobili podatke o primatelju, upotrijebite sljedeću naredbu.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Nakon toga naziv primatelja (naziv grupe) proslijedite cmdletu Add-RecipientPermission. Pseudonim korisnika kojem se daje dozvola za mogućnost "Pošalji kao" bit će dodijeljen parametru -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Kada se cmdlet izvrši, korisnici u programima Outlook i Outlook na webu moći će slati e-poštu kao grupa dodavanjem adrese e-pošte grupe u polje Pošiljatelj.

Stvorite klase da biste korisnicima u tvrtki ili ustanovi omogućili postavljanje klasa prilikom stvaranja grupa sustava Office 365. Na primjer, korisnici za grupe koje stvore mogu postaviti klasu "Standardno", "Povjerljivo" i "Strogo povjerljivo". Klase grupa ne postavljaju se po zadanim postavkama, već ih morate stvoriti da biste svojim korisnicima omogućili njihovo postavljanje. Upotrijebite Azure Active Directory PowerShell da biste usmjerili svoje korisnike na smjernice za korištenje grupa sustava Office 365 u tvrtki ili ustanovi.

Pročitajte članak Cmdleti za konfiguraciju postavki grupe na servisu Azure Active Directory i pratite upute u odjeljku Stvaranje postavki na razini direktorija da biste definirali klase za grupe sustava Office 365.

Nakon što pokrenete prethodno navedeni cmdlet na servisu Azure Active Directory radi postavljanja klase, pokrenite cmdlet Set-UnifiedGroup da biste postavili klasu za određenu grupu.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

U suprotnom stvorite novu grupu s klasom.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Dodatne informacije o korištenju komponente Exchange Online PowerShell potražite u člancima Using PowerShell with Exchange Online (Korištenje komponente PowerShell uz Exchange Online) i Connect to Exchange Online PowerShell (Povezivanje s komponentom PowerShell u sustavu Exchange Online).

Kada omogućite te postavke, vlasnik grupe moći će odabrati klasu na padajućem izborniku u programima Outlook na webu i Outlook te je spremiti na stranici grupe Uređivanje.

Odabir klase grupe sustava Office 365

Naziv cmdleta

Opis

Get-UserPhoto

Služi za prikaz podataka o fotografiji korisnika koja je povezana s računom. Fotografije korisnika pohranjuju se na imeničkom servisu Active Directory.

Set-UserPhoto

Služi za pridruživanje fotografije korisnika računu. Fotografije korisnika pohranjuju se na imeničkom servisu Active Directory.

Remove-UserPhoto

Uklanjanje fotografije za grupu sustava Office 365.

Uobičajeni zadaci za upravljanje grupama sustava Office 365 u sustavu SharePoint

Po zadanom, sve zbirke web-mjesta sustava SharePoint koje su dio grupe sustava Office 365 imaju postavku zajedničkog korištenja postavljenu na Dopusti zajedničko korištenje samo s vanjskim korisnicima koji već postoje u imeniku tvrtke ili ustanove. Da biste promijenili tu postavku, možete koristiti cmdlet komponente Windows PowerShell: Set-SPOSite.

Primjer:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

U tom se primjeru ažuriraju mogućnosti vanjskog zajedničkog korištenja za zbirku web-mjesta "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1" i omogućuje se zajedničko korištenje s autenticiranim vanjskim korisnicima. Taj se cmdlet odmah izvršava.

Da biste pogledali postojeću postavku zajedničkog korištenja, koristite cmdlet komponente Windows PowerShell: Get-SPOSite

Primjer:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Detaljne informacije o tim cmdletovima i njihovim parametrima u komponenti PowerShell potražite u člancima Set-SPOSite i Get-SPOSite.

Ako želite upravljati pohranom u grupama sustava Office 365 i postavljati kvote za količinu prostora koja se dodjeljuje grupama, upotrijebite cmdlet Get-SPOSite da biste postavili kvotu za grupno web-mjesto. Trenutno se pravila poštanskog sandučića mogu ažurirati samo putem komponente Windows PowerShell. Korisnik koji pokrene sljedeći cmdlet mora imati administratorsku ulogu u sustavu SharePoint Online. U sljedećem je primjeru prikazano dohvaćanje i postavljanje kvote za pohranu za web-mjesto na domeni tvrtke Contoso.

 1. Da biste dohvatili detalje o kvoti za grupno web-mjesto, pokrenite sljedeću naredbu:

  Get-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -detailed |fl
 2. Da biste postavili kvotu za web-mjesto, pokrenite sljedeću naredbu:

  Napomena : Da biste upotrijebili naredbu Set-SPOSite, upravljanje prostorom za pohranu za zbirku web-mjesta mora biti postavljeno na Ručno i ne smijete koristiti zajedničku pohranu. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje ograničenjima prostora za pohranu za zbirku web-mjesta.

  Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

Da biste provjerili je li akcija postavljanja uspješno izvršena, ponovno pokrenite cmdlet Get-SPOSite i pogledajte je li kvota za pohranu ažurirana. Upravljanje prostorom za pohranu za zbirku web-mjesta svakako vratite na postavku Automatski ako je to izvorna postavka.

Ako vam je potreban popis zbirki web-mjesta grupe sustava Office 365 u tvrtki ili ustanovi, upotrijebite cmdlet Get-SPOSite. Te je informacije trenutno moguće dohvatiti samo putem komponente Windows PowerShell. Korisnik koji pokrene sljedeći cmdlet mora imati administratorsku ulogu u sustavu SharePoint Online. Dodatne informacije u upravljanju zbirkama web-mjesta potražite u članku Upravljanje zbirkama web-mjesta i globalnim postavkama putem centra za administratore sustava SharePoint

 1. Da biste dohvatili popis zbirki web-mjesta grupe sustava Office 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi, pokrenite sljedeću naredbu:

  Get-SPOSite –Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false

Detaljne informacije o tim cmdletovima i njihovim parametrima u komponenti PowerShell potražite u člancima Set-SPOSite i Get-SPOSite.

Cmdleti za grupe sustava Office 365

Sljedeći su cmdleti odnedavno dostupni u grupama sustava Office 365. Ako ih ne možete koristiti, vaša pretplata na Office 365 još nije ažurirana tom funkcijom. Informacije potražite u centru za poruke i vodiču za Office 365.

Naziv cmdleta

Opis

Get-UnifiedGroup

Pomoću tog cmdleta potražite postojeće grupe sustava Office 365 i pregledajte svojstva objekta grupe.

Set-UnifiedGroup

Služi za ažuriranje svojstava određene grupe sustava Office 365.

New-UnifiedGroup

Stvaranje nove grupe sustava Office 365. Ovaj cmdlet nudi minimalan skup parametara, a za postavljanje vrijednosti za dodatna svojstva nakon stvaranja nove grupe koristite Set-UnifiedGroup.

Remove-UnifiedGroup

Služi za brisanje postojeće grupe sustava Office 365.

Get-UnifiedGroupLinks

Služi za dohvaćanje informacija o članovima i vlasniku grupe sustava Office 365.

Add-UnifiedGroupLinks

Služi za dodavanje stotina ili tisuća korisnika u postojeću grupu sustava Office 365. Može se koristiti i za dodavanje vlasnika.

Remove-UnifiedGroupLinks

Služi za uklanjanje vlasnika i članova iz postojeće grupe sustava Office 365.

Dodatne informacije

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×