Office
Prijava

Upravljanje dodacima pomoću cmdleta ljuske PowerShell centralizirane implementacije

Kao administrator sustava Office 365 možete implementirati dodatke sustava Office putem značajke centralizirane implementacije (pogledajte Implementacija dodataka za Office putem centra za administratore sustava Office 365). Osim implementacije sustava Office koju omogućuje Centar za administratore sustava Office 365, možete koristiti i Microsoft PowerShell. Preuzmite cmdlete ljuske PowerShell centralizirane implementacije iz centra Microsoftov centar za preuzimanje.

Što želite učiniti?

Povezivanje pomoću administratorskih vjerodajnica

Prijenos manifesta dodatka

Preuzimanje dodatka iz Office trgovine

Dohvaćanje detalja o dodatku

Uključivanje i isključivanje dodatka

Dodavanje i uklanjanje korisnika iz dodatka

Ažuriranje dodatka

Brisanje dodatka

Traženje detaljne pomoći za svaki cmdlet

Povezivanje pomoću administratorskih vjerodajnica

Prije korištenja cmdleta za centraliziranu implementaciju morate se prijaviti.

 1. Pokrenite PowerShell.

 2. Povežite se s alatom PowerShell pomoću administratorskih vjerodajnica za tvrtku. Pokrenite sljedeći cmdlet:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Na stranici Unos vjerodajnica unesite globalne administratorske vjerodajnice za Office 365. Ili unesite vjerodajnice izravno u cmdlet.

  Pokrenite sljedeći cmdlet i navedite administratorske vjerodajnice trvrtke kao objekt PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Napomena: Dodatne informacije o korištenju značajke PowerShell potražite u odjeljku Povezivanje s ljuskom Office 365 PowerShell.

Prijenos manifesta dodatka

Pokrenite cmdlet New-OrganizationAdd-In da biste preuzeli manifest dodatka s puta, što može biti mjesto datoteke ili URL. U sljedećem se primjeru kao vrijednost parametra ManifestPath pokazuje mjesto datoteke.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Pomoću cmdleta New-OrganizationAdd-In preuzmite dodatak i dodijelite ga izravno korisnicima ili grupama pomoću parametra Members, kao što je prikazano u sljedećem primjeru. Adrese e-pošte članova odijelite zarezima.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Preuzimanje dodatka iz Office trgovine

Pokrenite cmdlet New-OrganizationAddIn da biste prenijeli manifest koji sadrži Office trgovina.

U sljedećem primjeru cmdlet New-OrganizationAddIn određuje AssetId za dodatak za tržište mjesta i sadržaja u Sjedinjenim Američkim Državama.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Da biste odredili vrijednost parametra AssetId, kopirajte je iz URL-a web-stranice Office trgovina dodatka. AssetIds uvijek počinje nizom "WA", a nakon njega slijedi broj. U prethodnom primjeru izvor za vrijednost parametra AssetId koja glasi WA104099688 bio je URL web-stranice Office trgovina za dodatak: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Vrijednost parametara Locale i ContentMarket identične su i ukazuju na državu/regiju iz koje pokušavate instalirati dodatak. Oblik je en-US, fr-FR i tako dalje.

Napomena: Dodaci preneseni sa servisa Office trgovina ažuriraju se automatski unutar nekoliko dana od dostupnosti najnovijeg ažuriranja na servisu Office trgovina.

Dohvaćanje detalja o dodatku

Pokrenite cmdlet Get-OrganizationAddIn kao što je prikazano u nastavku da biste dohvatili detalje o svim dodacima prenesenim na klijentsku organizaciju koji su uključeni u ID proizvoda dodatka.

Get-OrganizationAddIn

Pokrenite cmdlet Get-OrganizationAddIn pomoću vrijednosti za parametar ProductId da biste odredili za koji dodatak želite dohvatiti detalje.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Da biste dohvatili sve detalje svih dodataka te dodijeljene korisnike i grupe, unesite izlaz cmdleta u cmdlet Format-List cmdlet, kao što je prikazano u sljedećem primjeru.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Uključivanje i isključivanje dodatka

Da biste isključili dodatak kako korisnici kojima je bio dodijeljen više ne bi imali pristup, pokrenite cmdlet Set-OrganizationAddIn s parametrima ProductId i Enabled postavljenima $false, kao što je prikazano u sljedećem primjeru.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Da biste ponovno uključili dodatak, pokrenite isti cmdlet pomoću parametra Enabled koji je postavljen na $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Dodavanje i uklanjanje korisnika iz dodatka

Da biste dodali korisnike i grupe u specifični dodatak, pokrenite cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments pomoću parametara ProductId, Addi Members. Adrese e-pošte članova odijelite zarezima.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Da biste uklonili korisnike i grupe, pokrenite isti cmdlet pomoću parametra Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Da biste dodijelili dodatak svim korisnicima klijentske organizacije, pokrenite isti cmdlet pomoću parametra AssignToEveryone s vrijednošću postavljenom na $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Da ne biste dodijelili dodatak svima i vratili ga na prethodno dodijeljene korisnike i grupe, možete pokrenuti isti cmdlet i isključiti parametar AssignToEveryone postavljanjem njegove vrijednosti na $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Ažuriranje dodatka

Da biste ažurirali dodatak iz manifesta, pokrenite cmdlet Set-OrganizationAddIn pomoću parametara ProductId, ManifestPath i Locale, kao što je prikazano na sljedećem primjeru.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Napomena: Dodaci preneseni sa servisa Office trgovina ažuriraju se automatski unutar nekoliko dana od dostupnosti najnovijeg ažuriranja na servisu Office trgovina.

Brisanje dodatka

Da biste izbrisali dodatak, pokrenite cmdlet Remove-OrganizationAddIn pomoću parametra ProductId, kao što je prikazano na sljedećem primjeru.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Traženje detaljne pomoći za svaki cmdlet

Detaljnu pomoć za svaki cmdlet potražite pomoću cmdleta Get-help. Sljedeći cmdlet, primjerice daje detaljne informacije o cmdletu Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×