Office
Prijava

Upravljanje aplikacijama servisa za poslovno povezivanje

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

U sustavu SharePoint Online, možete stvoriti Services poslovno povezivanje (BCS) veze s izvorima podataka, kao što su baze podataka SQL Azure ili web-servisi Windows Communication Foundation (WCF) koje su izvan web-mjesta sustava SharePoint. Nakon što stvorite ove veze, možete upravljati ili uređivanje servisa za poslovno Povezivanje podataka na web-mjestu centra za administratore sustava SharePoint. Prijavite se na web-mjesto centra za administratore sustava SharePoint izravno ili prijavite se u Centar za administratore sustava Office 365 i zatim premjestite u centru za administratore sustava SharePoint.

SharePoint Online koristi za poslovno Povezivanje sa servisa za sigurnu pohranu za pristup i dohvaćanje podataka kao što su BDC modeli Systems vanjskih podataka. Dodatne informacije o servisima za poslovno Povezivanje, potražite u članku SharePoint Online vodič za planiranje za Office 365.

Sadržaj članka

Upravljanje dozvolama servisa za poslovno Povezivanje

Dozvole za objekte

Dozvole za spremište metapodataka

Uvoz i izvoz modela servisa za poslovno povezivanje (BDC)

Uvoz BDC modela

Izvoz BDC modela

Dodavanje akcija u vrste vanjskog sadržaja

Prikaz vanjskih podataka i postavki vanjskih podataka

Prikaz vrsta vanjskog sadržaja

Prikaz vanjskih sustava

Postavke svojstava prikaza

Konfiguracija postavki svojstava

Prikaz BDC modela

Upravljanje dozvolama servisa za poslovno povezivanje

Napomena: Informacije o postavljanju servisa za poslovno Povezivanje potražite u članku MSDN centar za razvojne inženjere za SharePoint Online.

Nakon dovršetka instalacije korisničkim se dozvolama kontrolira pristup podacima koje ta veza omogućuje. Servisi za poslovno povezivanje sadrži dvije vrste dozvola:

 • dozvole za objekte

 • dozvole za spremište metapodataka

Snimka vrpce Uređivanje u postavkama poslovnog povezivanja na kojoj se prikazuju gumb za uvoz BDC modela i postavke dozvola.

Dozvole za objekte

Dozvole za objekte odnose se samo na konkretni vanjski sustav, BDC model ili vrstu vanjskog sadržaja. Svaka je vrsta vanjskog sadržaja objekt koji je moguće zaštititi. Ako, primjerice, imate vrstu vanjskog sadržaja pod nazivom WCFProdajaKnjiga, dozvole za objekt odnose se samo na objekt WCFProdajaKnjiga, a ne i na druge definirane vrste vanjskog sadržaja.

Da biste za neki objekt postavili dozvole, slijedite ove korake.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću administratorskog računa sustavaSharePoint Online.

 2. Otvorite centar za administratore sustava SharePoint.

 3. Odaberite bcs.

 4. U odjeljku kataloga poslovnih podataka odaberite Upravljanje BDC modelima i vrstama vanjskog sadržaja.

 5. Potvrdite okvir uz naziv vrste vanjskog sadržaja ili vanjskog sustava kojim želite upravljati.

 6. Na vrpci odaberite Postavi dozvole objekta.
  Snimka dijaloškog okvira Postavljanje dozvola za objekte za servise za poslovno povezivanje u sustavu SharePoint Online.

 7. Unesite korisničko ime račun ili grupu u tekstni okvir, a zatim odaberite Dodaj. Možete odabrati i Pregledaj da biste potražili naziv koji želite.

 8. Odaberite naziv računa ili grupe za koju želite postaviti pristup vrsti vanjskog sadržaja ili vanjskom sustavu. Dozvole odjedanput možete postaviti samo za jedan račun. Ako imate više računa ili grupa, svaki morate pojedinačno odabrati pa zasebno za svaki postaviti razine pristupa.
  U tablici u nastavku opisane su dozvole i razine pristupa koje su im pridružene.

Dozvola

Napomene

Uredi

Korisniku ili grupi dopušta stvaranje vanjskih sustava ili BDC modela, uvoz BDC modela te njegov izvoz. Ta je postavka namijenjena korisnicima s velikim ovlastima.

Izvršavanje

Korisniku ili grupi dopušta izvršavanje operacija (stvaranje, čitanje, ažuriranje, brisanje i postavljanje upita) na vrstama vanjskog sadržaja.

Moguće odabrati u klijentima

Korisniku ili grupi omogućuje stvaranje vanjskih popisa za sve vrste vanjskog sadržaja te prikaz vrsta vanjskog sadržaja u alatu za odabir vanjskih stavki.

Postavljanje dozvola

Korisniku, grupi ili zahtjevu dopušta postavljanje dozvola za spremište metapodataka.

Da bi upravljanje dozvolama bilo moguće, tu dozvolu mora imati najmanje jedan korisnik ili grupa za svaku vezu servisa za poslovno povezivanje. Korisnik s tom dozvolom može dodijeliti dozvole za uređivanje za spremište metapodataka. Postavka je namijenjena korisnicima s velikim ovlastima.

Vrh stranice

Dozvole za spremište metapodataka

Dozvole za spremište metapodataka primjenjuju se globalno na cjelokupno spremište servisa za poslovno povezivanje. Drugim riječima, primjenjuju se na sve BDC modele, vanjske sustave, vrste vanjskog sadržaja, metoda i instance metoda definirane za taj vanjski sustav podataka. Postavljanjem dozvola za spremište metapodataka određuje se tko može uređivati stavke i postavljati dozvole za spremište.

Dozvole za spremište metapodataka primjenjuju se na brojne objekte, kao što su BDC modeli, vrste vanjskog sadržaja i vanjski sustavi. Budući da dozvole za spremište metapodataka mogu zamijeniti dozvole za objekte, njima je potrebno oprezno upravljati. Ako se primijene bez prethodnog promišljanja, dozvole za spremište metapodataka mogu brzo dopustiti potpuni pristup.

Slika dijaloškog okvira Postavljanje dozvola za spremište metapodataka u servisima za poslovno povezivanje sustava SPO.

Da biste postavili dozvole za spremište metapodataka, slijedite ove korake.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću administratorskog računa sustavaSharePoint Online.

 2. Otvorite centar za administratore sustava SharePoint.

 3. Odaberite bcs.

 4. U odjeljku kataloga poslovnih podataka odaberite Upravljanje BDC modelima i vrstama vanjskog sadržaja.

 5. Na vrpci odaberite Postavljanje dozvola za spremište metapodataka.

 6. U tekstni okvir unesite korisnički račun ili grupu, a zatim odaberite Dodaj. Možete odabrati i Pregledaj da biste potražili poslovni kontakt koji želite.

 7. U drugom tekstnom okviru pojavit će se taj račun ili grupa. Ako imate više računa ili grupa, morate ih pojedinačno odabirati da biste postavili razinu pristupa.

  Dozvola

  Napomene

  Uredi

  Korisniku ili grupi dopušta stvaranje vanjskih sustava ili BDC modela, uvoz BDC modela te njihov izvoz. Ta je postavka namijenjena korisnicima s velikim ovlastima.

  Izvršavanje

  Korisniku ili grupi dopušta izvršavanje operacija (stvaranje, čitanje, ažuriranje, brisanje i postavljanje upita) na vrstama vanjskog sadržaja.

  Moguće odabrati u klijentima

  Korisniku ili grupi omogućuje stvaranje vanjskih popisa za sve vrste vanjskog sadržaja te prikaz vrsta vanjskog sadržaja u alatu za odabir vanjskih stavki.

  Postavljanje dozvola

  Korisniku, grupi ili zahtjevu dopušta postavljanje dozvola za spremište metapodataka.

  Da bi upravljanje dozvolama bilo moguće, tu dozvolu mora imati najmanje jedan korisnik ili grupa za svaku vezu servisa za poslovno povezivanje.

  Korisnik s tom dozvolom može dodijeliti dozvole za uređivanje za spremište metapodataka. Ta je postavka namijenjena korisnicima s velikim ovlastima.

 8. Da biste Prenesi dozvole na sve stavke u spremište metapodataka, odaberite Prenesi dozvole na sve BDC modeli, vanjski sustavi i vrste vanjskog sadržaja u spremištu metapodataka Servisa. Ako odaberete tu mogućnost, zamijenit ćete sve postojeće dozvole (uključujući dozvole za objekte) koje možda ste postavili nigdje drugdje u odabrani aplikacije servisa za poslovno Povezivanje.

Vrh stranice

Uvoz i izvoz BDC modela

Prikaz BDC modela korisniku omogućuje uvoz i izvoz osnovnog okvira za povezivanje s poslovnim podacima. To je vrlo korisno ako vezu morate ponovno stvoriti u novom okruženju. Datoteku BDC modela moguće je uvesti radi stvaranja veze vrste vanjskog sadržaja s vanjskim sustavom.

Moguće je uvesti i izvesti dvije vrste datoteka modela:

Model    Izvozi XML metapodatke za odabrani sustav.

Resurs    Izvozi lokalizirane nazive, svojstva i dozvole za odabrani sustav.

Napomena: BDC model možete stvoriti pomoću XML koda. U tom je slučaju bitno imati na umu da se u sustavu SharePoint Online ne mogu koristiti načini provjere autentičnosti RevertToSelf i PassThrough. Premda ćete BDC model napisan u XML obliku možda moći uvesti, ta se veza neće moći koristiti.

Vrh stranice

Uvoz BDC modela

Prilikom uvoza BDC modela uvoze se i konkretne dozvole u njemu. Preporučujemo da se prije uvoza BDC modela upoznate s načinom interakcije uvezenih dozvola s postojećima.

Uvezene dozvole za BDC model dodaju se u spremište postojećih dozvola servisa BDC-a. Ako na popisu kontrole pristupa već postoji unos za neki objekt, podaci o dozvolama iz uvezene datoteke prebrisat će postojeću vrijednost.

Da biste uvezli BDC model, slijedite ove korake:

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću administratorskog računa sustavaSharePoint Online.

 2. Otvorite centar za administratore sustava SharePoint.

 3. Odaberite bcs.

 4. U odjeljku servisa za poslovno povezivanje odaberite Upravljanje BDC modelima i vrstama vanjskog sadržaja.

 5. Na vrpci odaberite Uvoz.

 6. U odjeljku BDC modela unesite naziv datoteke BDC Model. Naziv modela ne smije sadržavati posebne znakove, kao što su ~ "# % & *: < >? \ { | } ili znak 0x7f. Možete odabrati i Pregledaj da biste pronašli datoteku *.bdcm za BDC Model.

  Snimka prikaza BCS modela.

 7. U odjeljku Vrsta datoteke kao vrstu datoteke koju želite uvesti odaberite Model ili Resurs.

 8. U odjeljku Dodatne postavke odaberite jedan ili više sljedećih resursa koje želite uvesti:

 9. Lokalizirani nazivi da biste uvezli lokalizirane nazive vrsta vanjskog sadržaja s određenim regionalnim postavkama. Servis za poslovno povezivanje uvezene lokalizirane nazive spaja s postojećim lokaliziranim nazivima.

 10. Svojstva da biste uvezli svojstva vrsta vanjskog sadržaja. Servis za poslovno povezivanje uvezena svojstva spaja s postojećim opisima svojstava.

 11. Dozvole da biste uvezli dozvole za vrste vanjskog sadržaja i druge objekte modela koje je moguće zaštititi.

 12. (Neobavezno) Da biste postavke resursa u datoteci spremili za naknadno korištenje, u tekstni okvir Korištenje prilagođenih postavki okruženja unesite naziv datoteke resursa.

 13. Odaberite Uvoz.

Vrh stranice

Izvoz BDC modela

BDC model možete izvesti, a zatim čitanjem njegova sadržaja odrediti razlike u vezama. To može biti korisno prilikom otklanjanja poteškoća. Izvezenu datoteku BDC modela možete i uvesti u drugo okruženje radi testiranja ili korištenja.

Da biste izvezli datoteku BDC modela ili resursa, slijedite ove korake:

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću administratorskog računa sustavaSharePoint Online.

 2. Otvorite centar za administratore sustava SharePoint.

 3. Odaberite bcs.

 4. Odaberite Upravljanje BDC modelima i vrstama vanjskog sadržaja.

 5. Odaberite padajući popis i odaberite BDC modela u grupi Prikaz .

 6. Odaberite naziv BDC modela koji želite izvesti, a zatim Izvoz na vrpci.

 7. Na stranici Modeli povezivanja s poslovnim podacima odaberite datoteku modela ili resursa koju želite izvesti.

 8. Na stranici Izvoz u odjeljku Vrsta datoteke odaberite Model ili resurs da biste naveli vrstu datoteke koju želite izvesti.

 9. U odjeljku Dodatne postavke odaberite nešto od sljedećeg da biste dodatno suzili izvoz podataka.

  • Odaberite Lokalizirani nazivi da biste izvezli lokalizirane nazive vrsta vanjskog sadržaja s određenim regionalnim postavkama.

  • Odaberite Svojstva da biste izvezli svojstva vrsta vanjskog sadržaja.

  • Odaberite dozvole da biste izvezli dozvole za vrste vanjskog sadržaja.

  • Odaberite Proxy poslužitelji da biste izvezli proxy u toj implementaciji koja se koristi za povezivanje s vanjskim sustavom.

 10. Ako već imate spremljenu datoteku s postavkama resursa, u polje Korištenje prilagođenih postavki okruženja unesite naziv datoteke koju želite izvesti.

 11. Odaberite Izvoz da biste pokrenuli dijalog koji omogućuje spremanje datoteke *.bdcm na lokalni disk. Možete otvoriti *.bdcm datoteku u uređivaču teksta.

  Vrh stranice

Dodavanje akcija u vrste vanjskog sadržaja

Dodavanjem akcija u vrste vanjskih vanjskog sadržaja administratori s vrstom vanjskog sadržaja povezuju URL (eng. uniform resource locator). Time se automatski pokreće određeni program ili pak otvara navedena web-stranica.

U akcijama se mogu navoditi parametri utemeljeni na jednom ili više polja u vrsti vanjskog sadržaja. Za vrstu vanjskog sadržaja možete, primjerice, stvoriti akciju kojom se određuje URL stranice za pretraživanje. Parametar za tu akciju može biti ID stavke u izvoru vanjskih podataka. To vam omogućuje da za vrstu vanjskog sadržaja odredite prilagođenu akciju kojom se automatizira pretraživanje za tu stavku.

Napomena:  Kada u vrstu vanjskog sadržaja dodate novu akciju, ona se ne dodaje na postojeći vanjski popis za tu vrstu vanjskog sadržaja. Akcija je dostupna samo na novim vanjskim popisima vrste vanjskog sadržaja.

Da biste dodali akciju u vrstu vanjskog sadržaja, slijedite ove korake.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću administratorskog računa sustavaSharePoint Online.

 2. Otvorite centar za administratore sustava SharePoint.

 3. Odaberite bcs.

 4. Odaberite Upravljanje BDC modelima i vrstama vanjskog sadržaja.

 5. Pokažite na naziv vrste vanjskog sadržaja u koju želite dodati akciju, a zatim odaberite strelicu koja će se prikazati. Na izborniku odaberite Dodavanje akcije da biste otvorili stranicu Dodavanje akcije .

 6. U polje naziv dodijelite akciju smisleni naziv.

 7. U polje URL unesite URL koji želite da se otvara tom akcijom.

  Napomena: U odjeljku kontrole, možete pronaći primjer URL. U primjeru prikazano kako dodati jedan (ili više) parametar mjesta-za slike kao što su {0}, ili {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Ako želite web-dijelovima na web-mjestu omogućiti korištenje nove akcije, odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

Naredba

Akcija

Da

Pokreće akciju u novom prozoru preglednika (zadržava kontekst stranice).

Ne

Pokreće akciju u istom prozoru preglednika.

 1. U polju Parametri URL-a navedite parametre potrebne za URL. Imajte na umu da su oni na sučelju numerirani, počevši od broja 0.

 2. Odredite želite li koristiti ikonu. U tom je polju moguće koristiti i standardne ikone.

 3. Ako želite tu akciju postaviti kao zadanu, potvrdite okvir Zadana akcija.

  Važno:  Parametri mogu sadržavati podatke pomoću kojih je moguće utvrditi nečiji identitet, kao što su ime i OIB. Prilikom izrade akcije pazite da ne biste koristili polja u kojima se prikazuju podaci koji otkrivaju identitet.

Vrh stranice

Prikaz vanjskih podataka i postavki vanjskih podataka

U odjeljku Prikaz na vrpci možete odabrati različite prikaze veza servisa za poslovno povezivanje. U ta se tri prikaza podaci o vezi servisa za poslovno povezivanje različito prikazuju, a prikazi vam omogućuju i pristup raznim akcijama. Prikaze morate poznavati jer su neki zadaci dostupni samo u određenim prikazima.

Tri su mogućnosti prikaza BDC modeli, Vanjski sustavi i Vrste vanjskog sadržaja, što je i prikazano na sljedećoj slici.

Snimka zaslona s odabirom prikaza podatkovnih kataloga servisa za poslovno povezivanje.

Dodatne informacije o korištenju tih prikaza za upravljanje servisom za poslovno povezivanje potražite u narednim odlomcima.

Vrh stranice

Prikaz vrsta vanjskog sadržaja

Veza servisa za poslovno povezivanje koristi prikaz Vrste vanjskog sadržaja. U tom se prikazu pokazuju podaci o servisnoj aplikaciji te se navode sljedeće informacije:

 • naziv vrste vanjskog sadržaja

 • zaslonski naziv vrste vanjskog sadržaja

 • prostor za naziv vrste vanjskog sadržaja

 • verziju prostora za naziv

 • naziv vanjskog sustava

Snimka vrpce u standardnom prikazu vrste vanjskog sadržaja servisa za poslovno povezivanje.

Taj je prikaz dovoljan za većinu procesa servisa za poslovno povezivanje. No ako postoji mnogo vrsta vanjskog sadržaja, kretanje tim prikazom može biti otežano.

Vrh stranice

Prikaz vanjskih sustava

Veza servisa za poslovno povezivanje u prikazu Vanjski sustavi prikazuje se u prema izvornom sustavu. Taj je prikaz koristan kad želite saznati podatke o vezi servisa za poslovno povezivanje nakon stvaranja servisa. U prikazu se pokazuju postavke svojstava imenovanog vanjskog sustava. Uz to možete i konfigurirati neke postavke svojstava.

Snimka vrpce u vanjskom prikazu servisa za poslovno povezivanje sustava SPO.

Postavke svojstava prikaza

Naziv vanjskog sustava pojavljuje se na ovoj stranici kao moguće odabrati vezu (navigable URL-a). Možete odabrati URL-a da biste otvorili prozor u kojem se prikazuje na izvorne postavke svojstva za spremišta. Osim toga, ako ste povezani s SQL Azure, vidjet ćete naziv poslužitelja baze podataka i baze podataka u tom prikazu.

Postavke svojstava mogu, ovisno o vrsti veze servisa za poslovno povezivanje, sadržavati bilo koju kombinaciju sljedećih stavki:

 • davatelj pristupa (npr. servis WCF)

 • način provjere autentičnosti (npr. identitet korisnika)

 • poslužitelj baze podataka

 • Razina oponašanja (kao što su ništa, anonimna, identifikacijski, oponašanja, delegiranje)

 • naziv početne baze podataka

 • integrirana sigurnost (npr. SSPI)

 • implementacija mjesta za sigurnu pohranu

 • ID ciljne aplikacije sigurne pohrane (npr. ID unesen u sigurnoj pohrani)

 • adresa krajnje točke servisa (npr. URL s vezom na NekiWCFservis.svc)

 • red čekanja povezivanja (aktivno/neaktivno)

 • ID ciljne aplikacije sekundarne sigurne pohrane

 • implementacija mjesta za sigurnu pohranu

Konfiguracija postavki svojstava

Ako postavite pokazivač na naziv vanjskog sustava, možete otvoriti izbornik prečaca koji sadrži naredbu Postavke. To je korisno za veze sustava SharePoint Online u kojima se koriste web-servisi WCF (Windows Communication Foundation). Odabirom mogućnosti Postavke možete konfigurirati bilo koju od sljedećih postavki:

 • URL za razmjenu metapodataka

 • način rada za otkrivanje razmjene metapodataka

 • način provjere autentičnosti WDSL (Web Services Description Language)

 • ID ciljne aplikacije WSDL sigurne pohrane

 • implementacija mjesta za sigurnu pohranu

Vrh stranice

Prikaz BDC modela

U prikazu BDC model na vrpci se nalaze naredbe koje omogućuju uvoz i izvoz BDC modela. U prikazu je BDC modela jednostavnije i kretanje po vrlo velikim zbirkama vrsta vanjskog sadržaja. Budući da se u BDC modelu za svaku zasebnu vezu prikazuju hiperveze, a ne vrste vanjskog sadržaja za svaku vezu, tim je popisom jednostavnije upravljati.

Grafički prikaz vrpce u prikazu BDC modela u servisima za poslovno povezivanje sustava SPO.

Ako želite da biste vidjeli sve vrste vanjskog sadržaja za BDC Model, samo odaberite naziv modela. Zatim odaberete naziv ECT, otvorite tablicu koja prikazuje polja koji su definirani za ECT-om. Je slična sljedećoj tablici.

Naziv

Vrsta

Prikazano po zadanom

ID narudžbe

System.String

Ne

ID zaposlenika

System.String

Ne

Vozarina

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Ne

Zaslon može odražavati raspored izvora podataka koji je povezan putem vrste vanjskog sadržaja te omogućiti bolji uvid u strukturu temeljnih podataka.

Na stranici se za tu vrstu vanjskog sadržaja pri dnu prikazuju i eventualna pridruživanja, akcije te filtri.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×