Unicode podrška za višejezične podatke u programu Outlook 2007

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Microsoft Outlook podržava Unicode i njihovi puna podrška za višejezične podatke. Ako radite u multinacionalnoj organizaciji ili dijelite poruke i stavke s osobama koje koriste Outlook na sustavima koji se izvode na drugom jeziku, možete iskoristiti podršku za Unicode u programu Outlook.

Outlook može s računima sustava Exchange raditi u jednom od dva načina rada s poštanskim sandučićem – s podrškom za Unicode ili bez nje. Preporučuje se rad uz primjenu Unicodea i zato je to zadani način rada ako to dopuštaju konfiguracije profila, račun sustava Exchange i postavke administratora. Outlook automatski određuje način rada ovisno o tim postavkama pa se način rada ne može promijeniti ručno.

Pokretanje Outlooka u načinu rada koji podržava Unicode omogućuje rad na porukama i stavkama sastavljenima na drugim jezicima. Obratite se administratoru ako Outlook s računom sustava Exchange ne radi u načinu koji podržava Unicode, a htjeli biste prijeći u taj način rada.

Napomena: Starije verzije Outlooka imale su podršku za višejezične Unicode podatke u tijelu stavki programa Outlook. Međutim, podaci programa Outlook, poput redaka Prima i Predmet u porukama te svojstava ImeKontakta i Brojslužbenogtelefona u stavkama kontakata, bili su ograničeni na znakove definirane kodnom stranicom vašeg sustava. Tog ograničenja u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2007 više nema pod uvjetom da Outlook radi s računom sustava Exchange u načinu koji podržava Unicode.

POP3 računi također imaju mogućnost podrške višejezičnih podataka zapisanih pomoću Unicodea u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Office Outlook 2007 ako se stavke isporučuju u datoteka osobne mape (.pst) koja podržava višejezične podatke zapisane pomoću Unicodea. Po zadanom, novi POP3 profili koji stavke isporučuju u novu .pst datoteku stvorenu u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Office Outlook 2007 podržavaju višejezične podatke zapisane pomoću Unicodea.

Napomena: Drugih računa kao što je IMAP i HTTP ne podržavaju Unicode.

Skripte

Višejezične poruke i stavke mogu sadržavati tekst u jezicima koji zahtijevaju različita pisma. Jedno pismo može se koristiti za više jezika.

Na primjer, latinično ili rimsko pismo ima oblike znakova - grafeme - za 26 slova (i velika i mala slova) engleske abecede te naglašene (proširene) znakove koji se koriste u drugim zapadnoeuropskim jezicima.

Latinično pismo ima grafeme za sve znakove većine europskih jezika uz još neke jezike. Ostali europski jezici poput grčkog i ruskog imaju znakove za koje ne postoje grafemi u latiničnom pismu - ti jezici imaju vlastita pisma.

Neki azijski jezici koriste ideografska pisma s grafemima temeljenim na kineskim znakovima. Ostali jezici poput tajlandskog i arapskog koriste pisma s grafemima sastavljenim od nekoliko manjih grafema koji se različito oblikuju ovisno o susjednim znakovima.

Uobičajen način spremanja običnog teksta jest predstavljanje svakog znaka jednim bajtom. Vrijednost svakog bajta brojčani je indeks (kodna točka) u tablici znakova. Kodna točka odgovara znaku u zadanoj kodnoj stranici računala na kojem se stvara tekstualni dokument. Na primjer, vrijednost bajta za decimalni 189 (kodna točka za decimalnu vrijednost 189) predstavlja različite znakove u različitim kodnim stranicama.

Kodne stranice

Tablica zajedno grupiranih znakova naziva se kodna stranica. Kodne stranice sa znakovima od jednog bajta sadrže maksimalno 256 vrijednosti od po jedan bajt jer je svaki znak u kodnoj stranici predstavljen jednim bajtom. Zato kodna stranica može sadržavati najviše 256 znakova.

Jedna kodna stranica s ograničenjem od 256 znakova ne može biti dovoljna za sve jezike jer svi jezici zajedno koriste mnogo više od 256 znakova. Zato različita pisma koriste odvojene kodne stranice. Postoji posebna kodna stranica za grčki, posebna za japanski itd.

Kodne stranice sa znakovima od jednog bajta također nisu dovoljne za većinu azijskih jezika koji obično koriste više od 5000 znakova temeljenih na kineskom jeziku. Za podršku tim jezicima razvijene su dvobajtne kodne stranice.

Unicode standard kodiranja znakova omogućuje dijeljenje poruka i drugih stavki u okruženju višejezične kada jezika koji je uključen protežu na više kodne stranice.

Sustavi koji ne koriste Unicode obično rade u okolini temeljenoj na kodnim stranicama u kojoj svako pismo ima vlastitu tablicu znakova. Stavke koje se temelje na kodnoj stranici jednog operativnog sustava rijetko se dobro preslikavaju u kodnu stranicu drugog operativnog sustava. U nekim slučajevima stavke ne mogu sadržavati tekst koji koristi znakove više od jednog pisma.

Uzmimo, na primjer, slučaj dvije osobe od kojih jedna koristi englesku verziju operativnog sustava Microsoft Windows XP s latiničnom kodnom stranicom, a druga japansku verziju operativnog sustava Microsoft Windows XP s japanskom kodnom stranicom. Druga osoba stvara zahtjev za sastanak u japanskoj verziji Outlooka 2002 s japanskim znakovima u polju Mjesto i šalje ga prvoj osobi. Kada osoba s engleskom verzijom Microsoft Outlooka 2002 otvori zahtjev za sastanak, kodne točke japanske kodne stranice preslikane su na neočekivane ili nepostojeće znakove u latiničnom pismu, pa je dobiveni tekst nečitljiv.

Napomena: Od Microsoft Outlook 2000 tijelu stavke programa Outlook je Unicode i tijelo stavke može čitati bez obzira na jezik u kojem je stavka stvorena. Međutim, neće biti sva druga svojstva stavki kao što su retke Prima, mjestoi Predmet poruke i sastanci te ime kontakta i broj poslovnog telefona svojstva stavki kontakata čitljiva u verzijama starijima od programa Outlook 2003.

Skup znakova kakav je Unicode uklanja taj problem. Da biste stvorili skup znakova koje možete smjestiti poznati skripte je razvio Unicode. Unicode koristi na jedinstveni, više bajt kodiranje za svaki znak; Da bi se za razliku od kodne stranice, svaki znak ima vlastitu jedinstveni kodnu točku. Na primjer, u Unicode kod točke od grčki malo zeta ( zeta ) je heksadecimalnu vrijednost 03B6, a ćirilica mala slova zhe ( zhe ) ima 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 i Outlook 2007 u potpunosti mogu koristiti Unicode. Sustav kodnih stranica za predstavljanje teksta i dalje je prisutan u programu Outlook. Preporučuje se, međutim, rad pomoću Unicodea i zato je to zadani način rada ako to dopuštaju konfiguracije profila, račun sustava Exchange i postavke administratora. Outlook automatski određuje način rada ovisno o tim postavkama i taj se način rada ne može ručno promijeniti.

Pokretanje Outlooka u načinu Unicode sa sustava Exchange račun osigurava da po zadanom datoteke izvanmrežne mape (.ost) i datoteka osobne mape (.pst) koristi profila za spremanje višejezičnih Unicode podataka i nudi veći kapacitet pohrane za stavke i mape. Ako je Outlook pokrenut u načinu koji Unicode s računom sustava Exchange, a želite prijeći u način rada Unicode, obratite se administratoru sustava.

Ako ne objavite poruke i stavke s osobama koje koriste Outlook na sustavima koji se izvode na drugom jeziku, Outlook možete pokrenuti u načinu rada Unicode ili bez nje s računom sustava Exchange.

U slučaju da radite u multinacionalnoj tvrtki ili poruke i stavke dijelite s ljudima koji koriste Outlook na sustavima koji se izvode na drugom jeziku, Outlook treba raditi u načinu koji podržava Unicode s računom sustava Exchange. Da biste prešli u način rada koji podržava Unicode, obratite se administratoru.

Prilikom pokretanja programa Outlook u načinu koji Unicode s računom sustava Exchange, kod utemeljen na stranicu sustava koristi se za preslikavanje znakova. U kod sustavu za utemeljen na stranici znak unesen u jednom jeziku možda ne mapirajte isti znak u nekom drugom jeziku. Stoga ćete vjerojatno da biste vidjeli znakovi koji nisu valjani, uključujući oznake pitanje.

Uzmimo, na primjer, slučaj dvije osobe od kojih jedna koristi englesku verziju operativnog sustava Microsoft Windows XP s latiničnom kodnom stranicom, a druga japansku verziju operativnog sustava Microsoft Windows XP s japanskom kodnom stranicom. Druga osoba stvara zahtjev za sastanak u japanskoj verziji Outlooka 2002 i šalje ga prvoj osobi. Kada osoba s engleskom verzijom Outlooka 2002 otvori zahtjev za sastanak, kodne točke japanske kodne stranice preslikane su na neočekivane ili nepostojeće znakove u latiničnom pismu, pa je dobiveni tekst nečitljiv.

Napomena: Od verzije Outlooka 2000, tijelo Outlookovih stavki zapisano je pomoću Unicodea, pa se tijelo stavke može čitati bez obzira na jezik u kojem je stavka stvorena. Međutim, sva druga svojstva stavki poput redaka Prima, Mjesto i Predmet u porukama i stavkama sastanka te svojstva Ime kontakta i Broj poslovnog telefona u stavkama kontakta neće biti čitljiva u verzijama Outlooka starijim od Outlooka 2003.

Arial Unicode MS u potpunosti je Unicode font. Sadrži sve znakove, ideograme i simbole određene standardom Unicode 2.1. Taj univerzalni font automatski se instalira ako koristite Windows Vista ili Microsoft Windows XP.

Zbog svoje veličine i tipografskih kompromisa potrebnih da bi se napravio takav font, Arial Unicode MS bi se trebao koristiti samo kada nije moguće koristiti više fontova prilagođenih raznim sustavima pisanja. Npr. ako u Microsoft Office Accessu imate višejezične podatke u raznim sustavima pisanja, kao font za prikaz tablica s podacima možete koristiti Arial Unicode MS, jer Access ne prihvaća mnogo različitih fontova.

 1. Na izborniku Datoteka pokazivač postavite na Nova, te potom kliknite Outlookova podatkovna datoteka.

 2. Da biste stvorili datoteku osobnih mapa (.pst) koja omogućuje veći memorijski kapacitet za stavke i mape te podržava višejezične podatke zapisane pomoću Unicodea, kliknite datoteku osobne mape za vašu verziju Outlooka, a zatim kliknite U redu.

 3. U okviru Naziv datoteke utipkajte naziv datoteke, a zatim kliknite U redu.

 4. U okvir Naziv utipkajte naziv za prikaz .pst mape.

 5. Odaberite druge željene mogućnosti pa kliknite U redu.

  Naziv mape povezane s podatkovnom datotekom pojavljuje se na Popisu mapa. Da biste prikazali Popis mapa, na izborniku otvorite , kliknite Popis mapa. Prema zadanim postavkama, mapa će naziva osobnih mapa.

Ako imate bilo kakvih problema s Unicodeom, rješenje potražite na sljedećem popisu.

Nadogradnje programa Outlook 2003 ili Outlook 2007, ali nije pokrenut Outlook u načinu Unicode s računom sustava Exchange

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se Outlook ne izvodi u načinu koji podržava Unicode.

 • Ako vaš profil je konfiguriran za pokretanje u izvanmrežnom načinu rada prije nego što ste nadogradili na Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007, i dalje koristite staru datoteku izvanmrežne mape (.ost) koji ne podržava Unicode. To će rezultirati programa Outlook u načinu rada koji ne koriste Unicode s računom sustava Exchange. Da biste se prebacili na Unicode način, onemogućite korištenje izvanmrežne mape, a zatim stvaranje nove datoteke izvanmrežne mape (.ost) i sinkronizirati podatke.

 • Ako je vaš profil bio konfiguriran za isporuku u datoteka osobne mape (.pst) prije nego ste prešli na Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007, to znači da još uvijek upotrebljavate staru datoteku osobnih mapa (.pst), koja ne podržava Unicode. Zbog toga će se Outlook s računom sustava Exchange izvoditi u načinu koji ne podržava Unicode. Da biste se prebacili u način koji podržava Unicode, promijenite mjesto isporuke u datoteku osobnih mapa koja podržava višejezične Unicode podatke ili promijenite zadano mjesto isporuke u račun sustava Exchange.

 • Ako je vaš profil bio konfiguriran za upotrebu samoarhivirajuće datoteke osobnih mapa (.pst) prije nego ste prešli na Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007, još uvijek upotrebljavate staru samoarhivirajuću datoteku osobnih mapa (.pst), koja ne podržava Unicode. Preporučuje se da stvorite novu samoarhivirajuću datoteku osobnih mapa koja podržava višejezične podatke zapisane pomoću Unicodea.

 • Verzija sustava Exchange ili pravila koja je administrator postavio mogu onemogućiti izvođenje programa Outlook u načinu koji podržava Unicode.

Ako vam ništa od navedenog nije pomoglo da se prebacite u način koji podržava Unicode, obratite se administratoru sustava Exchange.

Nadogradnje programa Outlook 2003 ili Outlook 2007, ali POP3 račun i dalje ne podržava višejezične podatke Unicode

Ako je vaš profil bio konfiguriran za isporuku u datoteku osobnih mapa (.pst) prije nego ste prešli na Microsoft Office Outlook 2003 ili Outlook 2007, još uvijek upotrebljavate staru datoteku osobnih mapa (.pst), koja ne podržava Unicode za pohranu stavki isporučenih iz POP3 računa. Da biste to riješili, promijenite mjesto isporuke u datoteku osobnih mapa (.pst) koja podržava višejezične podatke zapisane pomoću Unicodea.

Datoteka izvanmrežne mape sam odabrao uzrokovati Outlook da biste se prebacili na način koji ne koriste Unicode, a sada neke stavke '?' znakovi prikazuju i su pronašao

Prilikom pokretanja programa Outlook u načinu koji Unicode s računom sustava Exchange, kod utemeljen na stranicu sustava koristi se za preslikavanje znakova. U kod sustavu za utemeljen na stranici znak unesen u jednom jeziku možda ne mapirajte isti znak u nekom drugom jeziku. Stoga ćete vjerojatno da biste vidjeli znakovi koji nisu valjani, uključujući oznake pitanje.

Na primjer, zamislite dvojicu ljudi – jedan koristi englesku verziju operacijskog sustava Microsoft Windows XP s latiničnom kodnom stranicom, a drugi japansku verziju operacijskog sustava Microsoft Windows XP s japanskom kodnom stranicom. Druga osoba stvori zahtjev za sastanak u japanskoj verziji Outlooka 2002 i pošalje ga prvoj osobi. Kada osoba koja koristi englesku verziju Outlooka 2002 otvori zahtjev za sastanak, kodovi japanske kodne stranice preslikavaju se u neočekivane ili nepostojeće znakove latiničnog pisma, što rezultira nečitljivošću. Zbog toga se preporučuje da se u višejezičnoj okolini Outlook s računom sustava Exchange izvodi u Unicode načinu.

Stoga, onemogućite izvanmrežna mjesta, zatvorite i ponovno pokrenite Outlook, a zatim stvorite novu datoteku izvanmrežne datoteke i sinkronizirajte podatke.

Kako će pomoću podatkovne datoteke koji ne podržava Unicode ili programom Outlook u načinu koji Unicode s računom sustava Exchange utječe na mene?

Ako ne razmjenjujete poruke i stavke s osobama koje na računalima imaju instaliran Outlook na nekom drugom jeziku, Outlook možete pokrenuti u načinu koji podržava ili ne podržava Unicode s računom sustava Exchange. Loša je strana pokretanja u načinu koji ne podržava Unicode to što će se datoteka izvanmrežne mape upotrijebljena za profil stvoriti u obliku koji ne nudi veći kapacitet spremišta za stavke i mape. Prema tome, ako vam ograničenje veličine datoteke izvanmrežne mape stvara problem, Outlook s računom sustava Exchange upotrebljavajte u načinu koji podržava Unicode.

Ako, međutim, radite u višenacionalnoj tvrtki ili poruke i stavke razmjenjujete s ljudima koji koriste Outlook na sustavima koji se izvode na drugom jeziku, Outlook upotrebljavajte u načinu koji podržava Unicode s računom sustava Exchange. Tako će se za profil koji ima mogućnost pohranjivanja višejezičnih Unicode podataka upotrebljavati .pst datoteke koje podržavaju Unicode. Kako se prebaciti u način koji podržava Unicode pogledajte u odjeljku "Prešao sam na Outlook 2003 ili Outlook 2007, ali se Outlook s računom sustava Exchange ne izvodi u načinu koji podržava Unicode".

Prilikom pokretanja programa Outlook u načinu koji Unicode s računom sustava Exchange, kod utemeljen na stranicu sustava koristi se za preslikavanje znakova. U kod sustava za utemeljen na stranici znak unesen u jednom jeziku mogu mapirati na isti znak u nekom drugom jeziku i zbog toga, ako se Outlook izvodi u načinu koji Unicode s računom sustava Exchange, ćete vjerojatno da biste vidjeli znakovi koji nisu valjani, uključujući oznake pitanje.

Na primjer, zamislite dvojicu ljudi – jedan koristi englesku verziju operacijskog sustava Microsoft Windows XP s latiničnom kodnom stranicom, a drugi japansku verziju operacijskog sustava Microsoft Windows XP s japanskom kodnom stranicom. Druga osoba stvori zahtjev za sastanak u japanskoj verziji Outlooka 2002 i pošalje ga prvoj osobi. Kada osoba koja koristi englesku verziju Outlooka 2002 otvori zahtjev za sastanak, kodovi japanske kodne stranice preslikavaju se u neočekivane ili nepostojeće znakove latiničnog pisma, što rezultira nečitljivošću. Zbog toga se preporučuje da se u višejezičnoj okolini Outlook s računom sustava Exchange izvodi u Unicode načinu.

Napomena: Nakon Outlook 2000 tijelu stavke programa Outlook je Unicode, i tijelo može čitati bez obzira na jezik u kojem je stavka stvorena. Međutim, podaci programa Outlook, kao što su u recima Prima i Predmet poruke i ime kontakta i broj poslovnog telefona svojstva stavki kontakata, bit će ograničeni na znakove koji su definirani kodna stranica, ako se Outlook pokrene u koji ne koriste Unicode s računom sustava Exchange.

Vidi također

Dodavanje jezika ili postavljanje preferenci jezika u sustavu Office

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×