Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ako želite korisnicima omogućiti dodavanje stupaca u tablicu, možete upotrijebiti ponavljajuću vodoravnu tablicu iz predloška obrasca programa Microsoft Office InfoPath.

Sadržaj članka

Kada koristiti vodoravnu ponavljajuću tablicu

Korisnički doživljaj

Razmatranje kompatibilnosti

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice

Savjeti za raspored

Kada koristiti vodoravnu ponavljajuću tablicu

Vodoravnu ponavljajuću tablicu možete koristiti kada podatke želite unositi i prikazivati u strukturiranom obliku tablice, te kada želite korisnicima omogućiti dodavanje stupaca s podacima ako se za tim ukaže potreba. Primjerice, vodoravnu ponavljajuću tablicu možete koristiti za prikupljanje podataka u kvartalnoj prodaji. Ako je vaš predložak obrasca povezan s bazom podataka, vodoravnu ponavljajuću tablicu možete koristiti za rad sa zapisima iz te baze podataka.

Vodoravna ponavljajuća tablica se sastoji od odjeljak koji se ponavlja unutar tablica strukture. U ponavljajućoj sekciji je omogućena postavka Ponovi vodoravno koja simulira stupac u tablici.

U sljedećem primjeru korisnici mogu dodavati stupce tablici ako žele zapisivati podatke o prodaji za različite kvartale.

Podaci o prodaji uneseni u vodoravnu ponavljajuću tablicu u obrascu

Vodoravna ponavljajuća tablica se sastoji od dva dijela:

 • Stupac zaglavlja    Kada u novi, prazan predložak obrasca umetnete vodoravnu ponavljajuću tablicu, stupac zaglavlja se pojavljuje po zadanim postavkama. Taj se stupac obično koristi za unos oznaka koje će se pojaviti s lijeve strane tablice. Ako vam oznake nisu potrebne, pritisnite desnu tipku miša unutar stupca, postavite pokazivač na značajku Izbriši u izborniku prečaca, a zatim pritisnite Stupci.

 • Stupac podataka    Stupac podataka je stupac koji se može "ponavljati" unutar obrasca koliko god je puta potrebno. Ako se bavite dizajniranjem predložaka obrazaca, najčešće ćete vidjeti samo pojedinačni stupac u dizajnerski način kada umetnete vodoravnu ponavljajuću tablicu. Osoba koja ispunjava obrazac koji se temelji na vašem predlošku, međutim, može dodavati stupce obrascu pritiskom tipki CTRL+ENTER, pritiskom naredbi u izborniku prečaca ili pritiskom teksta Umetni stavku unutar obrasca, koji možete i prilagođavati.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje i druge kontrole koje su slične vodoravnoj ponavljajućoj tablici, ali služe različitim svrhama. Za odluku koja će od ovih kontrola najbolje funkcionirati na vašem predlošku obrasca proučite sljedeći popis:

Ponavljajuća tablica    Ako želite da korisnici tablici mogu dodavati retke a ne stupce, umjesto vodoravne ponavljajuće tablice upotrijebite ponavljajuću tablicu.

Ponavljajuća sekcija    Za stvaranje sekcije koju korisnici mogu više puta umetati u obrasce (poput zapisa u bazi podataka) upotrijebite ponavljajuću sekciju ili neku drugu ponavljajuću kontrolu. Kada korisnici umeću ponavljajuću sekciju u obrazac, pojedine sekcije se dodaju okomito ili jedna za drugom niz obrazac. To se ponašanje razlikuje od ponašanja ponavljajuće sekcije u vodoravnoj ponavljajućoj tablici, kada se sekcije u obrazac umeću vodoravno ili jedna uz drugu.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Gumb izbornika prečaca pojavljuje se svaki put kada korisnici pomaknu pokazivač preko stupca vodoravne ponavljajuće tablice. Kada korisnici pritisnu gumb, prikaže se izbornik naredbi za umetanje ili uklanjanje stupca.

Izbornik prečaca za vodoravnu ponavljajuću tablicu

Korisnici novi stupac mogu dodavati i pritiskom teksta Umetni stavku koji se pojavljuje na obrascu ispod vodoravne ponavljajuće tablice. Ovaj tekst možete prilagoditi ili ukloniti pri dizajniranju predloška obrasca. Bilo koji stupac koji prelazi širinu tablice izgleda

Vrh stranice

Napomene o kompatibilnosti

Kada u programu InfoPath dizajnirate tablicu, možete odabrati izradu predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, kontrole vodoravne ponavljajuće tablice nisu dostupne u oknu zadatka Kontrole, budući da se ne mogu prikazati u web-pregledniku.

Vrh stranice

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice

Postupak umetanja vodoravne ponavljajuće tablice donekle se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili se dizajn obrasca temelji na bazi podataka odnosno nekom drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija prikazuje izgled vodoravne ponavljajuće tablice kada u na;inu dizajna povučete pokazivač preko nje.

Ponavljajuća sekcija u vodoravnoj ponavljajućoj tablici

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Vodoravne ponavljajuće tablice obično su povezane s ponavljajuće grupe u izvoru podataka predloška obrasca, iako mogu biti povezane i s ponavljajućim poljima.

U sljedećem primjeru, tablica u predlošku obrasca je povezana s ponavljajućom grupom kvartal u oknu zadatka Izvor podataka. Kontrole tekstnih okvira unutar tablice — Golf, Tenis i Jedrenje na dasci — su povezani s poljima koja su dio ponavljajuće grupe kvartal.

Odnos između vodoravne ponavljajuće tablice u predlošku obrasca i ponavljajuće grupe u izvoru podataka

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice u novi, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Pod značajkom Umetni kontrole pritisnite Vodoravna ponavljajuća tablica.

 4. U okvir Broj redaka unesite broj redaka koji tablici želite dodijeliti po zadanim postavkama.

 5. Stvara se vodoravna ponavljajuća tablica s tekstnim okvirom u svakom retku stupca podataka. Za pretvaranje tekstnog okvira u drugu vrstu kontrole desnom tipkom miša pritisnite tekstni okvir koji želite promijeniti, postavite pokazivač na Promijeni u u izborniku prečaca, a zatim pritisnite kontrolu koju želite.

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice u predložak obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka.

Ako se temeljiti dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka i web-servisa, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti vodoravnu ponavljajuću tablicu povlačenjem ponavljajuće grupe iz okna zadatka Izvor podataka ili umetanjem vodoravne ponavljajuće tablice iz okna zadatka kontrole umjesto toga, kao što je opisano u na Sljedeći postupak:

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Pod značajkom Umetni kontrole pritisniteVodoravna ponavljajuća tablica.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice kliknite izvor podataka koji želite koristiti na popisu izvora podataka , a zatim u ponavljajućoj grupi slika ikone koji želite povezati retke tablice.

  Savjet: Za stvaranje nove ponavljajuće grupe desnom tipkom miša pritisnite grupu kojoj želite dodati ponavljajuću grupu, pritisnite Dodaj u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe odredite svojstva ponavljajuće grupe.

 5. Pritisnite Dalje.

 6. Na drugoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice, na popisu Povezivanje podataka dvaput pritisnite polja koja želite kao stupce dodati tablici.

  Savjet: Za stvaranje novog polja, na popisu Povezivanje podataka desnom tipkom miša pritisnite grupu s kojom je vodoravna ponavljajuća tablica povezana, pritisniteDodaj u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe navedite svojstva za to polje.

 7. Za promjenu redoslijeda stupaca odaberite stupac na popisu Reci u tablici, zatim pritisnite Premjesti prije ili Premjesti nakon.

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Sljedeći savjeti pomoći će vam u dotjerivanju izgleda, veličine i drugih aspekata vodoravne ponavljajuće tablice i kontrola unutar nje.

 • Sjetite se da se vodoravna ponavljajuća tablica sastoji od ponavljajuće sekcije unutar tablice izgleda. Desni obrub tablice izgleda definira točku u kojoj se stupci tablice prelamaju u sljedeći redak kada korisnici dodaju stupce. Za kontroliranje prelamanja stupaca možete u tablici izgleda desni rub ćelije koja sadrži ponavljajuću sekciju povući ulijevo ili udesno.

 • Vodoravna ponavljajuća tablica može biti korisna u svrhu ispisa. Stupci kontrole se prelamaju u sljedeći redak u predlošku obrasca, tako da se ispisuju sve informacije u tablici. Međutim, ako je predložak obrasca namijenjen prvenstveno pregledavanju na zaslonu, razmislite o postavljanju vodoravne ponavljajuće tablice unutar područje za pomicanje u predlošku obrasca. U tom slučaju, ako korisnici u vodoravnu ponavljajuću tablicu unesu veliku količinu podataka, mogu ih pregledavati klizanjem umjesto da cjelokupne podatke pregledavaju u obrascu.

 • Za istovremenu promjenu većeg broja tekstnih okvira označite tekstne okvire čiju veličinu želite mijenjati, pritisnite ALT+ENTER, pritisnite karticu Veličina, a zatim izvedite potrebne promjene.

 • Promijenite veličinu tekstnih okvira u predlošku obrasca kako bi odgovarali veličini teksta koju će korisnici u njih vjerojatno unositi.

 • Za istovremenu promjenu obruba ili boje većeg broja tekstnih okvira označite tekstne okvire koje želite mijenjati, u izborniku Oblikovanje pritisnite Obrubi i sjenčanje, pritisnite karticu Obrubi, a zatim izvedite potrebne promjene.

 • Za prilagođavanje teksta koji će se pojaviti u tekstnom okviru upotrijebite okvire Font i Veličina fonta na alatnoj traci Oblikovanje. Za promjenu fonta i veličine fonta svih tekstnih okvira u predlošku obrasca odjednom, pritisnite Primijeni font na sve kontrole tekstnih okvira u izborniku Oblikovanje.

 • Za prikaz novog izgleda tekstnih okvira s unesenim tekstom pritisnite Uzorak podataka u izborniku Prikaz. Tako ćete saznati kako će obrazac temeljen na vašem predlošku izgledati nakon što ga korisnici ispune.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×