Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ako želite korisnicima omogućiti dodavanje stupaca u tablicu, možete koristiti vodoravne ponavljajuće tablice u predlošku obrasca programa Microsoft Office InfoPath.

Sadržaj članka

Kada koristiti vodoravnu ponavljajuću tablicu

Korisnički doživljaj

Razmatranje kompatibilnosti

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice

Savjeti za raspored

Kada koristiti vodoravnu ponavljajuću tablicu

Kada budete htjeli podataka da biste unijeli ili prikazuje u strukturiranom tabličnom obliku i kada želite korisnicima omogućiti dodavanje stupaca s podacima, ako je potrebno, koristite vodoravnu ponavljajuću tablicu. Ako, na primjer, možete koristiti vodoravnu ponavljajuću tablicu da biste prikupili podatke o prodaji za svaki kvartal. Ako predložak obrasca povezan s bazom podataka, možete koristiti i vodoravnu ponavljajuću tablicu da biste prikazali odnosno rad sa zapisima iz te baze podataka.

Vodoravne ponavljajuće tablice sastoji se od odjeljak koji se ponavlja unutar tablica strukture. Ponavljajuća sekcija ima ponavljaju vodoravno postavku omogućen, koja simulira stupac u tablici.

U sljedećem primjeru, korisnici mogu dodavati dodatnih stupaca u tablici ako žele zapisivati podatke o prodaji za različite tromjesečja.

Podaci o prodaji uneseni u vodoravnu ponavljajuću tablicu u obrascu

Vodoravne ponavljajuće tablice sastoji se od dva dijela:

 • Zaglavlje stupca    Kada umetnete vodoravnu ponavljajuću tablicu na novi, prazan predložak obrasca, zaglavlja stupaca pojavit će se po zadanom. Ovaj stupac obično koristite za unos oznaka koje će se pojaviti s lijeve strane tablice. Ako ne trebate natpise, desnom tipkom miša kliknite unutar stupca, pokažite na Izbriši na izborniku prečaca, a zatim Stupci.

 • Stupac podataka    Stupac podataka je stupac koji se može "ponavljati" na obrascu kao proizvoljan broj puta. Kao dizajner predloška obrasca najčešće ćete vidjeti samo jedan stupac u dizajnerski način kada umetnete vodoravnu ponavljajuću tablicu. Ispunjavanje obrasca koji se temelji na predlošku obrasca, međutim, možete dodati više stupaca na obrascu pritiskom na kombinaciju tipki CTRL + ENTER, tako da kliknete naredbi na izborniku prečaca ili tako da kliknete tekst uputa Umetni stavku u obrascu, koju možete osobe Prilagodba.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje i druge kontrole koje su slične vodoravne ponavljajuće tablice, ali služe različitim svrhama. Da biste odlučili koje kontrole najbolje funkcioniraju u predlošku obrasca, pogledajte sljedeći popis:

Ponavljanje tablice    Ako želite da korisnici mogu dodavati više redaka u tablicu umjesto više stupaca, koristite ponavljajuću tablicu umjesto vodoravne ponavljajuće tablice.

Ponavljajuća sekcija    Da biste stvorili sekcije koju korisnici mogu umetati na obrascu više puta (kao što su zapisa u bazi podataka), koristite ponavljajuće sekcije ili neku drugu ponavljajuću kontrolu. Kada korisnici ponavljajuće sekcije na obrascu, pojedine sekcije se dodaju okomito ili jedan nakon drugog, prema dolje duljinu obrazac. Takvo ponašanje razlikuje od ponavljajuće sekcije u vodoravnoj ponavljajućoj tablici, gdje pojedinačne sekcije umeću vodoravno ili jedna pored druge na obrascu.

Vrh stranice

Korisnički doživljaj

Gumb izbornika prečaca pojavljuje se svaki put kada korisnici postavite pokazivač iznad stupca u vodoravnu ponavljajuću tablicu. Korisnici kliknite gumb da biste vidjeli izbornik prečaca naredbe za umetanje ili uklanjanje stupca.

Izbornik prečaca za vodoravnu ponavljajuću tablicu

Korisnici mogu umetnuti novi stupac klikom na stavku umetnuti tekst koji se pojavljuje ispod vodoravnu ponavljajuću tablicu u obrascu. Možete prilagoditi ili uklonili taj tekst prilikom dizajniranja predloška obrasca. Bilo koji stupac koji prelazi širinu tablice izgleda koja sadrži kontrole ponavljajuće sekcije prelomit će se na sljedeći redak.

Vrh stranice

Razmatranje kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati da biste dizajnirali predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom, kontrole vodoravne ponavljajuće tablice nisu dostupne u oknu zadatka kontrole jer se ne mogu prikazati u web-pregledniku.

Vrh stranice

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice

Postupak za umetanje vodoravne ponavljajuće tablice malo razlikuje se ovisno o tome dizajniranja predloška obrasca novu, praznu ili temeljite dizajn predloška obrasca u bazi podataka ili drugog vanjskog izvora podataka.

Sljedeća ilustracija prikazuje kako izgleda vodoravne ponavljajuće tablice prijeđite pokazivačem preko njega u načinu dizajna.

Ponavljajuća sekcija u vodoravnoj ponavljajućoj tablici

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Vodoravne ponavljajuće tablice obično su povezane s ponavljajuće grupe u izvoru podataka predloška obrasca, iako mogu biti povezane i s ponavljajućim poljima.

U sljedećem primjeru tablice u predlošku obrasca je povezana tromjesečje ponavljajuće grupe u oknu zadatka Izvor podataka . Kontrole tekstnog okvira unutar tablice – Golf, Tenisi Jedrenje na dasci – su povezane s poljima koja su dio tromjesečje ponavljajuće grupe.

Odnos između vodoravne ponavljajuće tablice u predlošku obrasca i ponavljajuće grupe u izvoru podataka

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice u predlošku obrasca novu, praznu

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite Vodoravne ponavljajuće tablice.

 4. U okvir broj redaka unesite broj redaka koji želite da se u tablici da bi se po zadanom.

 5. Vodoravne ponavljajuće tablice stvara se pomoću tekstnog okvira u svakom retku u stupcu podataka. Da biste pretvorili druge vrste kontrola tekstnog okvira, desnom tipkom miša kliknite tekstni okvir koji želite pretvoriti, pokažite na Promijeni u na izborniku prečaca, a zatim kontrolu koju želite.

Umetanje vodoravne ponavljajuće tablice u predložak obrasca koji se temelji na postojećeg izvora podataka

Ako se temeljiti dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka i web-servisa, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti vodoravnu ponavljajuću tablicu povlačenjem ponavljajuće grupe iz okna zadatka Izvor podataka ili umetanjem vodoravne ponavljajuće tablice iz okna zadatka kontrole umjesto toga, kao što je opisano u na Sljedeći postupak:

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U odjeljku Umetanje kontrola, kliknite Vodoravne ponavljajuće tablice.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice kliknite izvor podataka koji želite koristiti na popisu izvora podataka , a zatim u ponavljajućoj grupi Slika ikone koji želite povezati retke tablice.

  Savjet: Da biste stvorili novi ponavljajuće grupe, desnom tipkom miša kliknite grupu u koju želite dodati ponavljajućoj grupi, na izborniku prečaca kliknite Dodaj , a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe odredite svojstva ponavljajuće grupe.

 5. Kliknite Dalje.

 6. Na drugoj stranici čarobnjaka za ponavljajuće tablice povezivanja dvokliknite polja na popisu Povezivanje podataka koji želite dodati kao stupce u tablicu.

  Savjet: Da biste stvorili novo polje na popisu Povezivanje podataka , desnom tipkom miša kliknite grupu na koje je vodoravne ponavljajuće tablice povezane, na izborniku prečaca kliknite Dodaj , a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe odredite svojstva za to polje.

 7. Da biste promijenili redoslijed stupaca, odaberite stupac na popisu redaka u tablici , a zatim kliknite Premjesti ispred ili Premjesti iza.

Vrh stranice

Savjeti za raspored

Pomoću sljedeći savjeti olakšat će vam određivanje izgleda, veličine i ostalih aspekata vodoravne ponavljajuće tablice i kontrole u njemu:

 • Opoziv vodoravnu ponavljajuću tablicu sastoji se od ponavljajuće sekcije unutar tablice izgleda. Desni obrub tablice izgleda definira točku prelamanje stupaca u tablici u sljedeći redak kada korisnici dodatnih stupaca. Da biste odredili prijelom stupca, možete povući na desni obrub ćelije tablice izgleda koja okružuje kontrole ponavljajuće sekcije desno ili lijevo.

 • Vodoravne ponavljajuće tablice mogu biti korisne za ispisivanje. Stupci kontrole se prelamaju u sljedeći redak u predlošku obrasca tako da se svi podaci u tablici se ispisuje. Međutim, ako je vaš predložak obrasca namijenjen uglavnom za prikaz na zaslonu, razmislite o postavljanju vodoravne ponavljajuće tablice unutar područje za pomicanje u predlošku obrasca. Na taj način, ako korisnik unijeti veliku količinu podataka u vodoravnu ponavljajuću tablicu možete pomiču da biste pogledali umjesto prikazuje sve na obrascu.

 • Da biste promijenili veličinu teksta za nekoliko okvire odjednom, odaberite tekstne okvire čiju veličinu želite promijeniti, pritisnite ALT + ENTER, kliknite karticu Veličina , a zatim izvršite potrebne promjene.

 • Promijenite veličinu tekstnih okvira u predlošku obrasca kako bi odgovarali tekst koji će korisnici unositi u njima.

 • Promjena obruba ili boje većeg broja tekstnih okvira odjednom, odaberite tekstne okvire koje želite promijeniti, na izborniku Oblikovanje kliknite Obrubi i sjenčanjekliknite karticu Obrubi , a zatim izvršite potrebne promjene.

 • Da biste prilagodili tekst koji se pojavljuje u tekstnom okviru, pomoću okvira Font i Veličinu fonta na alatnoj traci Oblikovanje . Da biste promijenili font i veličinu fonta za sve tekstne okvire u predlošku obrasca odjednom, odaberite tekstni okvir koji sadrži oblikovanje, a zatim kliknite Primijeni Font na sve kontrole tekstnog okvira na izborniku Oblikovanje .

 • Da biste vidjeli kako će izgledati tekstnih okvira s tekstom u njima, na izborniku Prikaz kliknite Ogledne podatke . Tako ćete dobiti osjećaj kako će izgledati obrazac koji se temelji na predlošku obrasca kada ga korisnici ispunjavaju.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×