Umetanje tablice u programu Word 2016 pomoću čitača zaslona

Umetanje tablice u programu Word 2016 pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Upotrijebite Word 2016 s tipkovnicom i značajkom Pripovjedač, ugrađenim čitačem zaslona sustava Windows, da biste dodali tablicu u dokument tako da odredite njezine dimenzije ili pak odaberete jedan od unaprijed dizajniranih oblika tablice.

Napomene : 

Sadržaj teme

Umetanje tablice navođenjem dimenzija

Moguće je odrediti dimenzije tablice, npr. broj stupaca i redaka te njihovu visinu i širinu. Word će umetnuti osnovnu tablicu s rešetkom koju možete koristiti.

Napomena : Da bi tablica bila što pristupačnija, važno je dodati redak zaglavlja.

 1. U dokumentu odaberite mjesto gdje želite umetnuti novu tablicu.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Umetanje tablice, pritisnite Alt + N, T, a zatim I.

 3. Da biste odredili broj stupaca u tablici, pritisnite Alt + C, a zatim upišite broj stupaca.

 4. Da biste odredili broj redaka, pritisnite Alt + R, a zatim upišite željeni broj redaka.

 5. Ako te dimenzije želite spremiti za buduću upotrebu, pritisnite Alt + S da biste odabrali mogućnost Zapamti dimenzije za nove tablice.

 6. Da biste zatvorili dijaloški okvir Umetanje tablice, pritisnite tipku tabulatora da biste došli do gumba U redu, a zatim pritisnite Enter. Word će dodati tablicu u dokument.

  Napomena : Da bi tablica bila pristupačnija te da bi čitači zaslona mogli pravilno prepoznati stupce tablice, potrebno je postaviti redak zaglavlja.

 7. Da biste postavili redak zaglavlja, idite na tablicu u dokumentu i pomaknite se u bilo koju ćeliju. Pritisnite Alt + J, T da bi se otvorila kartica Dizajn u odjeljku Alati za tablice. Čut ćete naziv kartice.

 8. Pritisnite tipku tabulatora da biste prešli na potvrdni okvir retka zaglavlja, a zatim ga potvrdite.

 9. Pritisnite tipku ESC da biste se vratili na tijelo dokumenta. Pritisnite strelicu prema dolje da biste se pomaknuli na tijelo tablice.

 10. Pomaknite se na tablicu i upišite informacije u ćelije. Čut ćete koji je stupac i redak trenutno odabran, kao i koje ćelije pripadaju zaglavlju.

Umetanje tablice odabirom ugrađenih oblika

Ako želite omogućiti programu Word da umjesto vas odabere oblikovanje, odaberite jedan od devet ugrađenih oblika tablica.

 1. U dokumentu odaberite mjesto gdje želite umetnuti novu tablicu.

 2. Da biste odabrali jedan od ugrađenih oblika tablice, pritisnite Alt + N, T, a zatim T da biste otvorili izbornik Brze tablice. Možete pregledati popis devet ugrađenih oblika tablice.

 3. Da biste se kretali popisom oblika tablice, upotrijebite tipke sa strelicom prema dolje i prema gore.

 4. Da biste odabrali željeni oblik tablice, pritisnite Enter. Word će umetnuti odabranu tablicu u dokument i postaviti fokus na vrh umetnute tablice.

 5. Pritišćite tipku tabulatora da biste se kretali ćelijama i upišite informacije.

Brisanje tablice

Ako tablica više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. Otvorite dokument, a zatim idite do tablice koju želite izbrisati. Kada je fokus na tablici, čut ćete potvrdu, npr. "In table 1" (U tablici 1). Kada se fokus pomakne s tablice, čut ćete da ste iz nje izašli.

 2. Da biste otvorili karticu Alati tablice – Izgled, pritisnite Alt, a zatim J, L.

 3. Da biste izbrisali čitavu tablicu, pritisnite D, T. Tablica će biti izbrisana, a fokus će se vratiti na dokument.

Pogledajte i ovo

Provjera pravopisa i gramatike u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Upotrijebite Word za Mac s tipkovnicom i značajkom VoiceOver, ugrađenim čitačem zaslona sustava Mac OS, da biste dodali tablicu u dokument tako da odredite njezine dimenzije ili pak odaberete jedan od unaprijed dizajniranih oblika tablice. Moguće je i pretvoriti postojeći tekst u tablicu.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Informacije o tipkovnim prečacima potražite u članku Tipkovni prečaci za Word za Mac.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Mac OS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Upute za početak rada u čitaču VoiceOver.

 • Preporučujemo vam da dokumente čitate i uređujete u prikazu rasporeda za ispis. VoiceOver možda neće funkcionirati pouzdano u ostalim načinima prikaza.

Sadržaj teme

Umetanje tablice

Dimenzije tablice možete odrediti prema broju stupaca i redaka. Word 2016 za Mac će umetnuti osnovnu tablicu s rešetkom koju možete koristiti. Ako želite omogućiti programu Word 2016 za Mac da umjesto vas odabere oblikovanje, odaberite jedan od devet ugrađenih oblika tablica.

Napomena : Da bi tablica bila pristupačnija te da bi čitači zaslona mogli pravilno prepoznati stupce tablice, potrebno je postaviti redak zaglavlja.

Određivanje dimenzija tablice

 1. Postavite pokazivač u dokument na mjestu gdje želite umetnuti novu tablicu.

 2. Pritišćite tipku F6 dok ne čujete: "Home, selected, tab" (Polazno, odabrano, kartica).

 3. Jednom pritisnite tipku sa strelicom udesno da biste se premjestili na karticu Umetanje, a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

 4. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Table, menu button" (Tablica, gumb izbornika), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

 5. Da biste odredili broj stupaca u tablici, pritisnite Control + Option + Shift + strelica prema dolje, a zatim pritišćite tipku sa strelicom udesno sve dok ne čujete željeni broj.

 6. Da biste odredili broj redaka, pritišćite tipku sa strelicom prema dolje sve dok ne čujete željeni broj.

 7. Da biste umetnuli tablicu trenutno odabrane veličine, pritisnite Control + Option + razmaknica.

  Word 2016 za Mac dodaje tablicu u dokument i pomiče fokus na ćeliju u gornjem lijevom kutu. Word ujedno i automatski odabire karticu Dizajn tablice na alatnoj traci.

 8. Da biste provjerili je li redak zaglavlja postavljen, pritišćite F6 sve dok ne začujete: "Table design, selected, tab" (Dizajn tablice, odabrano, kartica). Nakon toga pritišćite tabulator sve dok ne čujete: "Header row, checked, check box" (Redak zaglavlja, označeno, potvrdni okvir). Ako okvir Redak zaglavlja nije potvrđen, pritisnite Control + Option + razmaknica.

 9. Pritisnite F6 da biste se vratili na dokument.

 10. Upišite informacije u ćelije. Pritisnite tabulator da biste se pomaknuli na sljedeću ćeliju ili Shif + tabulator da biste se vratili na prethodnu. Ako pritisnite tabulator dok se nalazite u zadnjoj ćeliji, stvorit će se novi redak tablice.

  Savjet : Ćelijama tablice možete se kretati i tako da pritišćete Control + Option + tipku sa strelicom u smjeru u kojem se želite kretati.

Oblikovanje tablice pomoću ugrađenog oblika

 1. Stvorite tablicu na način opisan u odjeljku Određivanje dimenzija tablice te provjerite je li fokus u tablici.

 2. Kada umetnete tablicu, pritišćite F6 sve dok ne čujete "Table design, selected, tab" (Dizajn tablice, odabrano, kartica), a zatim pritišćite tabulator dok ne čujete: "Table grid, selected, button" (Rešetka tablice, odabrano, gumb).

 3. Da biste odabrali jedan od ugrađenih oblika tablice, pritišćite tipku sa strelicom udesno sve dok ne čujete željeni oblik, a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica da biste ga primijenili.

 4. Da biste se vratili na tablicu, pritisnite F6.

Dodavanje stupaca ili redaka tablice

Tablicu možete brzo proširiti tako da dodate više redaka ili stupaca.

 1. Provjerite je li fokus u tablici, a zatim upotrijebite kombinaciju Control + Option + tipke sa strelicama da biste se kretali tablicom i pronašli mjesto na koje želite umetnuti novi redak ili stupac.

 2. Pritišćite F6 dok ne začujete "Table design, selected, tab" (Dizajn tablice, odabrano, kartica), a zatim pritišćite tipku sa strelicom udesno dok ne čujete: "Layout, tab" (Raspored, kartica).

 3. Pritisnite Control + Option + razmaknica da biste otvorili karticu Raspored.

 4. Pritišćite tabulator dok ne čujete nešto od sljedećeg:

  • "Insert above, button" (Umetni iznad, gumb) dodaje redak iznad trenutnog retka.

  • "Insert below, button" (Umetni ispod, gumb) dodaje redak ispod trenutnog retka.

  • "Insert left, button" (Umetni lijevo, gumb) dodaje stupac lijevo od trenutnog stupca.

  • "Insert right, button" (Umetni desno, gumb) dodaje stupac desno od trenutnog stupca.

 5. Pritisnite Control + Option + razmaknica da biste umetnuli odabranu stavku u tablicu.

Brisanje tablice

Ako tablica više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. Provjerite je li fokus u tablici koju želite izbrisati.

 2. Pritišćite F6 sve dok ne čujete "Table design, selected, tab" (Dizajn tablice, odabrano, kartica) ili "Layout, selected, tab" (Raspored, odabrano, kartica).

  Word će zapamtiti koju ste karticu zadnju koristili prilikom rada s tablicama. Ako se nalazite na kartici Dizajn tablice, jednom pritisnite tipku sa strelicom udesno, a zatim Control + Option + razmaknica da biste otvorili karticu Raspored.

 3. Na kartici Raspored pritišćite tabulator dok ne čujete "Delete, menu button" (Izbriši, gumb izbornika), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete "Delete table" (Izbriši tablicu), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

Uređivanje postavki tablice

Osim korištenja ugrađenih oblika, postavke tablice možete promijeniti i zasebno. Možete, primjerice, odrediti poravnanje teksta, visinu retka, širinu stupca ili pak napisati zamjenski (alternativni) tekst da bi tablica bila pristupačnija čitačima zaslona.

 1. Provjerite je li fokus u tablici koju želite urediti.

 2. Pritišćite F6 sve dok ne čujete "Table design, selected, tab" (Dizajn tablice, odabrano, kartica) ili "Layout, selected, tab" (Raspored, odabrano, kartica).

  Word će zapamtiti koju ste karticu zadnju koristili prilikom rada s tablicama. Ako se nalazite na kartici Dizajn tablice, jednom pritisnite tipku sa strelicom udesno, a zatim Control + Option + razmaknica da biste otvorili karticu Raspored.

 3. Na kartici Raspored pritišćite tabulator dok ne čujete "Properties, button" (Svojstva, gumb), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

 4. Izbornik Svojstva tablice ima pet kartica:

  • Tablica

  • Redak

  • Stupac

  • Ćelija

  • Zamjenski tekst

  Upotrijebite tipke sa strelicama udesno i ulijevo da biste pronašli željenu karticu, a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica da biste tu karticu otvorili.

 5. Pritišćite tabulator da biste se kretali mogućnostima na odabranoj kartici. VoiceOver će vam reći kako pristupiti svakoj mogućnosti. Tako, primjerice, na kartici Tablica možete odrediti poravnanje teksta u cijeloj tablici.

 6. Da biste prešli na drugu karticu, pritišćite tabulator dok ponovno ne čujete naziv trenutne kartice, a zatim upotrijebite tipke sa strelicama udesno i ulijevo da biste pronašli željenu tablicu i pritisnite Control + Option + razmaknica.

 7. Da biste zatvorili izbornik Svojstva tablice, pritišćite tabulator dok ne čujete "OK, default, button" (U redu, zadano, gumb) i pritisnite Control + Option + razmaknica. Ako niste promijenili postavke ili ako pak ne želite spremiti izmjene, pritisnite Esc da biste izašli iz izbornika.

  Fokus će se vratiti na gumb Svojstva.

 8. Da biste se vratili na tablicu, pritisnite F6.

Pretvaranje teksta u tablicu

Tablicu možete stvoriti pretvaranjem normalnog teksta u tablicu. Možda, primjerice, imate tekst koji je bio tablica u nekom drugom programu, no izgubio je oblikovanje prilikom kopiranja u Word 2016 za Mac.

 1. Odaberite tekst koji želite pretvoriti.

  Napomena : Da biste postigli najbolje rezultate, tekst treba imati stupce razdvojene tabulatorom i retke razdvojene tipkom Enter.

 2. Pritišćite tipku F6 dok ne čujete: "Home, selected, tab" (Polazno, odabrano, kartica).

 3. Jednom pritisnite tipku sa strelicom udesno da biste se premjestili na karticu Umetanje, a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

 4. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Table, menu button" (Tablica, gumb izbornika), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

 5. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete "Convert text to table" (Pretvori tekst u tablicu), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica.

  Otvorit će se izbornik Pretvaranje teksta u tablicu.

 6. Upotrijebite tipke sa strelicama udesno i ulijevo da biste se kretali mogućnostima izbornika. Word nudi broj stupaca i redaka koji najbolje odgovara odabranom tekstu, no vrijednosti možete i zasebno promijeniti. VoiceOver će vam reći kako pristupiti svakoj mogućnosti.

 7. Da biste zatvorili izbornik Pretvaranje teksta u tablicu, pritišćite tabulator dok ne čujete "OK, default, button" (U redu, zadano, gumb), a zatim pritisnite Control + Option + razmaknica. Ako niste promijenili postavke ili ako pak ne želite spremiti izmjene, pritisnite Esc da biste izašli iz izbornika.

  Fokus će se vratiti na alatnu traku.

 8. Da biste se vratili na dokument, pritisnite F6.

Pogledajte i ovo

Umetanje i promjena teksta u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu Word za Mac

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×